Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

What's new 12/5/08-16/5/08

Διορθώσεις σφαλμάτων

764
Bug
Στην εκτύπωση Στατιστική ανά πελάτη δεν εμφανίζονται δεκαδικά αν έχουν οριστεί 7 στην ποσότητα
Η εκτύπωση πωλήσων "Στατιστική ανά πελάτη" δεν εμφάνιζει δεκαδικά στην ποσότητα εφόσον είχαν δηλωθεί στις ποσότητες 7 δεκαδικά

771
Bug
Μήνυμα στην εργασία 'Παραστατικά από Δελτία'
Κατά την εκτέλεση της εργασίας 'Παραστατικά από Δελτία' εμφανιζόταν το μήνυμα και δεν ολοκληρωνόταν η δημιουργία των παραστατικών.

776
Bug
Εκτύπωση παραγωγής 'Ανάλυση παραστατικών'
Στην εκτύπωση παραγωγής 'Ανάλυση παραστατικών' δεν γινόταν φιλτράρισμα στους κωδικούς παραγομένου και προδιαγραφών.

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008

What's new 21/4/08-9/5/08

Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

666
New Spec
Αυτοματη εισαγωγή δεδομένων και Ημερομηνία αποχώρησης
Προστέθηκε φίλτρο ημερομηνίας αποχώρησης στην εργασία αυτόματης εισαγωγής δεδομένων μισθοδοσίας, το οποίο εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγεται η παράμετρος [Να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι με ημερομηνία αποχώρησης].
1120
New Spec
Χρημ.Λογ στις κινήσεις αξιογράφων
Όταν στην κίνηση του αξιογράφου ο νέος κάτοχος είναι [χρηματικός λογαριασμός], τότε ο συγκεκριμένος λογαριασμός προτείνεται κατά την επιλογή του αξιογράφου στις γραμμές παραστατικών.
676
New Spec
Σχεδιαζόμενη μισθολογική κατάσταση
Στην σχεδιαζόμενη μισθολογική κατάσταση, όταν ο χρήστης επιλέγει μισθολογικό στοιχείο, στην εκτύπωση εμφανίζονται μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν τιμή <>0 στο συγκεκριμένο στοιχείο και όχι όλοι οι εργαζόμενοι.
493
New Spec
Εργασία [Παραγγελίες ελλείψεων – αναγκών]
Προστέθηκε φίλτρο στην εργασία Αγορών "Παραγγελίες ελλείψεων - αναγκών" για την επιλογή ενεργών/ανενεργών ειδών.

Διορθώσεις σφαλμάτων
688
Bug
Ανανέωση κοστολογικών στοιχειών παραστατικών
Κατά την εκτέλεση της εργασίας Ανανέωση κοστ.στοιχ. παραστατικών παραγωγής απο προδιαγραφές δεν ανανεωνόταν τα κοστολογικά στοιχεία.
735
Bug
Kωδικοi ειδών σε ταμειακή Ditron zip
Η ταμειακή μηχανή Ditron zip δεν αναγνώριζε κωδικούς ειδών που περιέχουν μηδενικά
705
Bug
Πρόθεμα ΕΑΝ - παραμέτροι Αποθήκης σε S1 300
Σε Serial Number S1 300 που δεν περιέχει την ενότητα Χαρακτηριστικών (Χρώμα - Μέγεθος), στις παραμέτρους Αποθήκης εμφανιζόταν η επιλογή 'Αυτόματη δημιουργία ΕΑΝ' αλλά όχι και το πεδίο [Πρόθεμα ΕΑΝ].
678
Bug
Σε 64-bit λειτουργικό δεν εμφανίζονται οι τίτλοι στα tabs των οθονών εργασίας
Σε λειτουργικά συστήματα 64-bit οι τίτλοι των σελίδων (tabs) στις οθόνες εργασίας δεν εμφανιζόταν.
680
Bug
Εργασία ελλέιψεων / αναγκών και πρόταση παραγωγής όταν το πλασματικό υπόλοιπο είναι αρνητικό
Η Εργασία ελλέιψεων / αναγκών δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα σε περιπτώσεις ειδών με αρνητικό πλασματικό υπόλοιπο
667
Bug
Αναλυτική εκτύπωση κέντρων κόστους μισθοδοσίας
Διορθώθηκε η αναλυτική εκτύπωση κέντρων κόστους, ώστε να εμφανίζει τα σωστά κέντρα κόστους σύμφωνα με τα ημερομηνιακά φίλτρα που επιλέγονται.
659
Bug
Λάθος συμπεριφορά κατά την αντικατάσταση set ειδών στην τιμολόγηση
Αν είχε οριστεί Set ειδών όπου το ίδιο είδος που παράγεται είναι και αναλούμενο, τότε κατά την επιλογή του είδους (set) στην γραμμή παραστατικού -που στο τύπο του έχει δηλωθεί αυτόματη αντικατάσταση και συμπύκνωση γραμμών - η αντικατάσταση συμπλήρωνει όλα τα είδη εκτός από αυτό που είχε οριστεί και ως παραγόμενο.
653
Bug
Έλεγχος αξίας γραμμής και ανάλυση - αντικατάσταση σετ ειδών
Δεν γινότανι η ανάλυση του σετ στα παραστατικά όταν ο τύπος της κίνησης, στα στοιχεία ελέγχου συμπεριφοράς γραμμών, έχει στην παράμετρο ελέγχου αξίας την ένδειξη ' Απαγόρευση στη γραμμή'. Εμφανιζόταν το μήνυμα ότι δεν έχει καταχωρηθεί αξία για τον κωδικό του είδους.
723
Bug
Σφάλμα κατά την εκτέλεση των Εκτυπώσεων Προϋπολογισμών
Κατά την εκτέλεση εκτύπωσης προϋπολογισμών εμφανιζόταν μήνυμα: Άγνωστο πεδίο /μεταβλητή /συνάρτηση: BUDGETCAT
701
Bug
Λάθος αποτελέσματα σε Αναλυτικό Ισοζύγιο πελατών με την επιλογή ημερομηνιών
Στο Αναλυτικό Ισοζύγιο πελατών, εμφανιζόταν διαφορετικά αποτελέσματα σε περίπτωση που εκτελούνταν είτε με φίλτρο ημερομηνίας "Προηγούμενος μήνας" ή οριζόταν το διάστημα του προηγούμενου μήνα με από - έως ημερομηνίες.
692
Bug
Σφάλμα στην ανάλυση πωλήσεων - παραγγελιών ανά είδος στις σχετικές εργασίες πελατών
Με διπλό κλικ στη γραμμή είδους στην ανάλυση πωλήσεων-παραγγελιών ανά είδος στις σχετικές εργασίες πελατών, εμφανιζόταν μήνυμα "άγνωστο πεδίο/μεταβλητή/συνάρτηση : sosource".
683
Bug
Πρόβλημα στο selector λογαριασμών κατά την επιλογή από πρότυπη εταιρεία
Δε λειτουργούσε ο selector λογαριασμών εσόδων - εξόδων με επιλογή από την πρότυπη εταιρεία
679
Bug
Μεταβολή της κατάστασης στις εγγραφές ενεργειών
Στις ενέργειες εάν μεταβαλλόταν η κατάσταση σε εξέλιξη και εφόσον στον τύπο της ενέργειας είχε δηλωθεί Λήξη κατά την Ολοκλήρωση/Ακύρωση, συμπληρωνόταν η ημερομηνία και η ώρα λήξης
682
Bug
Μήνυμα σφάλματος κατά την καταχώρηση παραστατικού με αυτόματη εξόφληση με δημιουργία δόσεων
Κατά την καταχώρηση του παραστατικού πωλήσεων στο οποίο είχε ορισθεί αυτόματη εξόφληση και δημιουργία δόσεων στον διακανονισμό, εμφανιζόταν μύνημα "CHEQUE NOT ON EDIT OR INSERT MODE".
508
Bug
Ακύρωση παραστατικού λιανικής - δεν ακυρώνει και το παραστατικό είσπραξης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δε γινόταν η ακύρωση παραστατικού είσπραξης κατά την ακύρωση παραστατικού λιανικής.