Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10760

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161031-1155-2-3546
Εκχώρηση τιμολογίων
Στο διάλογο εκχώρησης τιμολογίων προτείνεται πλέον "Ναι" σε κάθε γραμμή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160311-1155-7-908
ΦΠΑ εξόδων σε φακέλους κοστολόγησης
Ενημερώνεται πλέον η στήλη αξίας ΦΠΑ των εξόδων στους φακέλους κοστολόγησης.

20161118-1155-7-3814
Νέα προδιαγραφή
Εμφανιζόταν σφάλμα "Field SPCS cannot be modified" σε εισαγωγή νέας προδιαγραφής όταν προηγουμένως είχε προβληθεί κλειδωμένη προδιαγραφή.

20161129-1155-1-3985
Προδιαγραφές παραγωγής
Οι επιλογές "Ενεργή" και "Κύρια" των προδιαγραφών παραγωγής μπορούν πλέον να αλλαχθούν από οποιονδήποτε χρήστη. Το flag "Κλειδωμένη" μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από χρήστη με δικαίωμα sounlock.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10759

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161124-1155-7-3924
Δεκαδικά στο Φ2
Εμφανίζονταν λανθασμένα αποτελέσματα στα έντυπα του ΦΠΑ.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10758

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151111-1155-7-3311
ΤΕΑΕΑΠΑΕ
Προσθήκη δημιουργίας αρχείων Μητρώου και Εισφορών επί Αποδοχών για το ταμείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ.

20161110-1155-2-3721
Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ) - Αποτελέσματα στην δημιουργία του αρχείου
Στα αποτελέσματα που εμφανίζονται κατά την δημιουργία του αρχείου ΤΑΤΤΑ, προστίθεται στις εισφορές εργοδότη και η τιμή της νέας στήλης TSMEDEVAL6.

20161117-2165-2-45
Ημερομηνία παραστατικού Intrastat
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων Intrastat (Αφίξεων - Αποστολών)
βάσει ημερομηνίας παραστατικού, (όπως VIES).


Διορθώσεις σφαλμάτων

20161122-1155-1-3873
Νέα εγγραφή στελέχους
Κατά την δημιουργία νέας εγγραφής στελέχους με αντιγραφή από την τελευταία, εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα καταχώρησης: Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.
Το πεδίο "Κωδικός" υπάρχει ήδη στο αρχείο.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10757

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161108-1155-2-3692
Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ) - Εισφορές επικουρικού
Στο αρχείο ΤΑΤΤΑ και στην στήλη Εισφ. Ασφαλισμένου 4% εμφανίζεται πλέον το άθροισμα των εισφορών του επικουρικού ταμείου ΤΑΤΤΑ (ταμείο 190) για ασφαλισμένο και εργοδότη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160512-1155-7-1703
Κωδικός ανεύρεσης σε παραστατικά αποθήκης
Λειτουργεί πλέον σωστά το hyperlink του κωδικού ανεύρεσης στις γραμμές των παραστατικών αποθήκης.

20161026-1155-7-3513
Προσωρινή δήλωση φόρου
Σε εγκαταστάσεις σε azure γινόταν λανθασμένος υπολογισμός στο πεδίο Ε511 (μεταβλητή 3000).

20161101-1156-7-216
Στήλες Γραμμών
Διατηρούνται οι στήλες γραμμών που έχουν οριστεί στον τύπο του παραστατικού, ακόμα και αν γίνει αλλαγή της προβολής.

20161102-1155-7-3604
Απεικόνιση Συγκεντρωτικής Καρτέλας Συναλλασσομένου.
Εμφανιζόταν λάθος πρόσημο στις συγκεντρωτικές καρτέλες πελατών εφόσον στο διάλογο είχε επιλεγεί διαφορετική εταιρεία από την εταιρεία login.

20161103-1155-7-3627
Στατιστική πωλήσεων
Εμφανίζονται και οι στήλες περιόδων χωρίς δεδομένα.

20161114-1155-1-3742
Μορφή αριθμών
Δεν εφαρμοζόταν σωστά η μορφή αριθμών που είχε δηλωθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος.

20161116-1155-1-3772
Έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
Εμφανίζεται πλέον η σύνδεση των δαπανών (μεταβλητή 3617).

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10754

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161026-1155-2-3525
Σ τελικό στην uppercase
Η συνάρτηση uppercase όταν τύπωνε τo τελικό ς δεν το μετέτρεπε σε κεφαλαίο Σ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160316-1155-1-949
Εισαγωγή από αρχειο xxf
Δεν λειτουργούσε ο σύνδεσμος "Αποτελέσματα" κατά την εισαγωγή xxf αρχείου που είχε σφάλματα.

20161025-1155-7-3496
Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου
Η Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου από το κύκλωμα της λογιστικής ενημερώνει πλέον στην κατηγορία εισοδημάτων του εντύπου το flag επιχειρηματική δραστηριότητα(παρακράτηση) όταν επιλέγεται στα φίλτρα Εμπορικές Επιχ - Ελευθέρια Επαγγ ή Αμοιβές Δικηγόρων. Επίσης, επιτρέπεται η manual μεταβολή του flag στα πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας πχ αν θέλει να επιλέξει κάποιος προκαταβολή αντί για παρακράτηση.