Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10653

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150311-1155-7-928
Μερική εξόφληση αξιόγραφου
Προστέθηκε επιλογή Νέου κατόχου: 'Δεν μεταβάλλεται', στο σχεδιασμό κινήσεων πράξεων χρηματικών λογαριασμών, που να μην αλλάζει τον κάτοχο του αξιόγραφου.

20150812-1155-7-2579
Αιτιολογία σε αυτόματη κάλυψη
Σε καταχώριση παραστατικού πώλησης με αυτόματη κάλυψη, που προκαλεί αντικατάσταση μίας γραμμής με περισσότερες, διατηρείται πλέον σωστά η αρχική αιτιολογία.

20150921-1155-2-2833
Εντυπο ΦΠΑ Φ2 - Κωδικός 402
Ενημερώνεται πλέον σωστά ο κωδικός 402, όταν η αξία ΦΠΑ εκροών των βιβλίων είναι μικρότερη της υπολογιζόμενης του εντύπου και υπάρχει ποσό στο κωδ. 402 από τις εισροές.

20150924-1155-2-2865
Έλεγχος αποθέματος σε ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής
Γίνεται πλέον έλεγχος αποθέματος και στα ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής, βάσει της έκφρασης που έχει δηλωθεί στον τύπο του παραστατικού.

20150925-1155-2-2878
Ε4 xml
Προσαρμόστηκε το αρχείο Ε4.xml στις νέες προδιαγραφές. Προστέθηκαν στην ενότητα «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» τρία νέα πεδία: «Ειδικότητα κατά step 92», «ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)» και «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)».

20150928-1155-7-2892
Πιστοποίηση acr er 160 ej net
Πιστοποιήθηκε η μηχανή acr er 160 ej net ως φορολογικός εκτυπωτής και ως ταμειακή μηχανή.

20150930-1155-7-2919
Αυτοματοποιημένη αλλαγή Καθ. ΦΠΑ
Προστέθηκε εργασία αυτοματοποιημένης αλλαγής Καθεστώτος ΦΠΑ, με δεξί κλικ στο ευρετήριο των συναλλασσομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150701-1155-1-2241
Εκτύπωση landscape σε email
Διατηρείται πλέον το orientation του σχεδιασμού της εκτύπωσης στην αποστολή σε email με επισύναψη pdf.

20150903-1155-1-2675
Άρθρο 39β - Λιανικές πωλήσεις
Σε καταχώριση λιανικής πώλησης σε χρήση ενταγμένη στο άρθρο 39β, ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο 39β.

20150930-1155-1-2917
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ
Η Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ, λειτουργεί πλέον σωστά όταν έχει σαν παράμετρο μόνο την ομάδα του ταμείου.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10652

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150902-1155-2-2659
DCR all in one
Πιστοποιήθηκε η DCR all in one ως ταμειακή μηχανή.

20150904-1155-2-2703
Υπολογισμός εξόδων ανά βάρος
Προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού εξόδου με τρόπο υπολογισμού: Μάζα είδους * Αξία επιβάρυνσης.

20150917-1155-7-2804
Γέφυρα εσόδων εξόδων - Ειδικές Συναλλαγές
Προστέθηκαν στη γέφυρα εσόδων-εξόδων των ειδικών συναλλαγών τα πεδία:
Πλασματική αξία γραμμής
Πλασματικό Φ.Π.Α. γραμμής
Αξία γραμμής Intrastat
Φ.Π.Α. γραμμής Intrastat
Αξία Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος γραμμής
Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενο


Διορθώσεις σφαλμάτων

20150625-1155-1-2182
Ενημέρωση Έσοδα- Έξοδα
Εμφανίζονται πλέον αποτελέσματα με όλα τα μηνύματα λάθους μετά το τέλος της εργασίας ενημέρωσης εσόδων-εξόδων.

20150915-1155-7-2780
Γέφυρα εσόδων-εξόδων
Δεν λειτουργούσε σωστά η γέφυρα εσόδων-εξόδων με σύνολα ανά ημέρα.

20150922-1155-1-2836
Ακύρωση Εσωλ. Κοστολόγησης και αυτόματη ανάλυση άρθρων
Δεν ολοκληρωνόταν η εργασία ακύρωσης της εμπορικής Εσωλ. Κοστολόγησης όταν τα άρθρα της αναλυτικής είχαν αναλυθεί σε επιμέρους λογαριασμούς.

20150922-1155-7-2843
Έντυπο ΦΠΑ - Πιστωτικό Υπόλοιπο
Όταν η δήλωση ΦΠΑ είχε χρεωστικό υπόλοιπο και είχε οριστεί μεταφορά μικρότερου πιστωτικού υπολοίπου, ενημερωνόταν λανθασμένα το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο (501).

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10651

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150727-1155-7-2447
Κωδικός Είδους Προμηθευτή σε Ευρετήριο
Είναι διαθέσιμες πλέον σε όλες τις εγκαταστάσεις οι τιμές αγοράς κατά προμηθευτή στο σχεδιασμό ευρετηρίου αποθήκης.

20150903-1155-2-2684
Ελεύθερα πεδία Εσόδων Εξόδων
Προστέθηκαν τα ελεύθερα πεδία λογαριασμών Εσόδων-Εξόδων στο σχεδιασμό των αντίστοιχων ευρετηρίων.

20150914-1155-2-2765
Αξίες εμβασμάτων στις συμβάσεις
Εμφανίζονται πλέον στην καρτέλα(κινήσεις) της σύμβασης οι γραμμές που προέρχονται από εμβάσματα.

20150915-1155-2-2777
Φίλτρα στην εξυπηρέτηση παραγγελιών
Στην εξυπηρέτηση παραγγελιών, εφαρμόζονται πλέον τα φίλτρα Σαιζόν, ημερομηνία παράδοσης και ΑΧ μετά την επιλογή των παραστατικών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150629-1155-7-2225
Ίδιο χαρακτηριστικό
Σε διαχείριση χαρακτηριστικών "κατά είδος", επιτρεπόταν να δηλωθεί το ίδιο χαρακτηριστικό πολλές φορές.

20150901-1155-1-2655
Υπολογισμός μικτών από Καθαρά
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν σφάλμα υπολογισμού στην εργασία [Υπολογισμός μικτών από Καθαρά].

20150904-1155-1-2700
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία δημιουργίας μηδενικών ποσοτήτων φυσικής απογραφής, όταν δηλωνόταν μάσκα κωδικού είδους.

20150911-1155-1-2755
Copy from buffer στο αρχείο εργαζομένων
Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας [copy from buffer], στο αρχείο εργαζομενων, οι τιμές στο πεδίο [Από ημερομηνία], των γραμμών του EMPLEXTRA συμπληρώνονται πλέον με την τιμή που είχαν πριν το copy.

20150911-1155-7-2754
Αρχείο Τράπεζας ALPHA(SR_14970)
Συμπληρώνεται πλέον σωστά η αύξουσα αρίθμηση στις αναλυτικές εγγραφές, ακόμα και όταν υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν πληρωτέο 0.

20150915-1155-1-2787
Remote server
Λειτουργεί πλέον σωστά η σύνδεση με pop3 email server στον remote server.

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10650

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150618-1155-2-2104
Αυτόματη ανάλυση σύνθετου είδους στις γραμμές παραστατικών
Σε μετασχηματισμό παραστατικού που είχε ορισμένη την παράμετρο αυτόματη ανάλυση set, ενημερώνονται πλέον οι τιμές και οι εκπτώσεις που είχαν οριστεί στο set.

20150714-1155-2-2355
Ίδιος κωδικός παραστατικού
Στα παραστατικά αγορών, πραγματοποιείται πλέον έλεγχος μοναδικότητας κωδικού παραστατικού, όταν είναι ίδιος ο προμηθευτής.

20150717-1155-7-2386
Περιοδική Δήλωση
Αν προκύπτουν αρνητικά ποσά για το πεδίο 402, αυτά καταχωρούνται πλέον στο 422.

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10649

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150827-1155-7-2622
Υπολογισμός εισφοράς αλληλεγγύης
Προσαρμογή της εφαρμογής για τον υπολογισμό της Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με την ΠOΛ.1174/5.8.2015.
Για την υλοποίηση προστέθηκε νέο μισθολογικό στοιχείο γενικής χρήσης (1159 - Υπολογισμός ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης).
Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας που δεν επιθυμούν την εκκαθάριση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το έτος 2015, θα πρέπει να επιλέξουν την τιμή [1=Χωρίς εκκαθάριση], με ημερομηνία αναφοράς και ισχύος την 1/8/2015 (ή 01/9/2015 αν έχει ήδη υπολογισθεί η μισθοδοσία του Αυγούστου). Ταυτόχρονα και σε νέα γραμμή, θα πρέπει να ορισθεί η τιμή [0=Με εκκαθάριση] και ημερομηνία αναφοράς και ισχύος την 01/01/2016.
Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας που επιθυμούν την εκκαθάριση της ειδικής εισφοράς για το 2015 δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

20150831-1155-7-2643
Υπολογισμός ΦΜΥ σε εργαζόμενους ορισμένου χρόνου
Προσαρμογή της εφαρμογής στην ΠΟΛ.1179/13.8.2015, σχετικά με τον αναλογικό υπολογισμό του ΦΜΥ σε εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

20150901-1155-2-2653
Λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου
Προστέθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας: ΗΜ_ΛΗΞΗΣ_ΣΟΧ, η οποία επιστρέφει την ημερομηνία αποχώρησης της γραμμής όταν ο τύπος της σύμβασης είναι Ορισμένου χρόνου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141125-1155-1-4284
Παραμετροποίηση Off line εγκατάστασης
Κατά την παραμετροποίηση off line εγκατάστασης, προτείνονται πλέον στον υπεύθυνο συγχρονισμού υποκαταστήματος, μόνο οι χρήστες οι οποίοι είναι ενεργοί.

20150518-1155-1-1626
Κωδικός χρήστη
Σε κάποιες περιπτώσεις, γινόταν αναγνώσιμος ο κρυφός κωδικός του χρήστη.

20150604-1155-7-1896
Αυτόματη είσπραξη
Γινόταν αυτόματη είσπραξη σε σειρά που δεν είχε τέτοια παραμετροποίηση, όταν είχε αποτύχει προηγούμενη καταχώριση με άλλη σειρά που είχε δηλωμένη αυτόματη είσπραξη.

20150831-1155-1-2645
Ε5 xml - ημερομηνία υπολογισμού
Κατά την δημιουργία Ε5 xml αρχείου εάν είχαν υπολογιστεί περισσότερες από 1 περίοδοι με την ίδια ημερομηνία υπολογισμού τότε εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος (subquery returned more than 1 value).