Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Εκδοση 312.507.10298

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111230-1155-1-1408
SoftOne user license
Αλλαξε ο τρόπος αναζήτησης του αριθμού των χρηστών που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα.

20120221-1155-1-199
mapi profile name
Κατά την προσπάθεια αποστολής email όταν το mapi profile name δεν ήταν το όνομα 'Outlook', εμφανιζόταν μήνυμα 'time out expired΄. Εγινε αλλαγή ώστε να επιλέγεται το default profile ανεξαρτήτως ονόματος.

20120221-1155-2-202
Business Unit παραστατικού στοι Αναλυτικό Ισοζύγιο Πελατών
Προσθήκη φίλτρου Business Unit παραστατικού στην Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου Πελατών

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120220-1155-1-197
Διακοπή εκτέλεσης χρονοβόρων εργασιών
Εμφανιζόταν σφάλμα connection interrupted κατά την εκτέλεση batch εργασιών μεγάλης διάρκειας (ενημέρωση φυσικής απογραφής) υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Εκδοση 312.507.10297

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120126-1155-1-99
Φίλτρο πολλαπλής επιλογής απο σχεδιαζόμενη σε ελεύθερη
Σε ελεύθερη εκτύπωση που ενσωματώνει σχεδιαζόμενη δεν λειτουργούσε το φίλτρο πολλαπλής επιλογής.
Στην σχεδιαζόμενη το φίλτρο μεταφραζόταν σε sql φίτλρο με in, ενώ στις ελεύθερες μεταφραζόταν σε =.


20120203-1155-1-140
Γέφυρες εσόδων εξόδων
Σε εγκαταστάσεις με Εσοδα-Εξοδα μόνο, στις εργασίες Ενημέρωση από παραστατικά, ακύρωση ενημέρωσης από παραστατικά, δεν εμφανίζόταν καμία επιλογή. Θα έπρεπε να εμφανίζονται οι ειδικές πελατών και προμηθευτών στις οποίες επιτρέπεται η γέφυρα.

20120213-1155-1-177
Επεξεργασία δεδομένων τιμολογιακών πολιτικών
Η επεξεργασία δεδομένων τιμολογιακών πολιτικών πωλήσεων, αγορών, εμφάνιζε error με ποικίλα μηνύματα όπως: field 'X_0E239170, field socurency not found κ.ά.

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Εκδοση 312.507.10296

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120202-1155-2-137
MTRTOUCH στο Offupd.ini
Στο αρχείο offupd.ini δηλώθηκε ο πίνακας MTRTOUCH να είναι ανεξάρτητος από τον πίνακα MTRL, ώστε κατά τον συγχρονισμό σε offline βάση να συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές touch retail.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120127-1155-1-117
Πεδίο "επεξεργασμένα παραστατικά" σε Azure
Σε Azure, το πεδίο "Επεξεργασμένα παραστατικά" εμφάνιζε τους ελληνικούς χαρακτήρες με ερωτηματικά (?).

20120206-1155-1-153
Yπολογισμός τιμών κόστους fifo
Στον υπολογισμό τιμών κόστους fifo για όλα τα είδη άλλαζε η τιμή με κάθε υπολογισμό.