Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10615

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141105-1155-2-4037
Έντυπο Ε9
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου xml για υποβολή του έντυπου Ε9 στο ΥΕΚΑ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141211-1155-1-4544
Καταχώρισης απογραφής
Σε παραστατικά απογραφής που χρησιμοποιούσαν τιμή χονδρικής εμφανιζόταν σφάλμα: "ITELINES: FIELD 'X_PRICEW' not found".

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10614

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141210-1155-1-4521
Έξοδα χωρίς ΦΠΑ στην ανάλυση των έργων
Στη στατιστική έργων στο pivot προστέθηκαν τα πεδία "Έξοδα (χωρίς ΦΠΑ)", "Έξοδα με ΦΠΑ", "Χρήση", "Περίοδος".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141114-1155-1-4156
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν σωστά η ανανέωση του αρχείου παραμέτρων μισθοδοσίας (InitData.xdt).

20141210-1155-1-4513
Σύνδεση Azure
Εμφανίζεται πλέον σωστά ο διάλογος για δήλωση του ονόματος σύνδεσης στην azure console.

20141211-1155-1-4548
Υποκατάστημα σε είσπραξη
Σε παραστατικά εισπράξεων και εμβασμάτων δεν ενημερωνόταν σωστά το υποκατάστημα πελάτη όταν γινόταν αλλαγή του πελάτη.

20141211-1155-7-4531
Παράμετροι EDPS
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν οι παράμετροι πιστωτικών καρτών στους σταθμούς εργασίας.

20141212-1155-1-4569
Συνάρτηση μισθοδοσίας
Διόρθωση στη συνάρτηση υπολογισμού από αριθμητικούς πίνακες μισθοδοσίας.

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10613

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141001-1155-2-3612
Ημερολόγιο έργων (ομαδικό)
Το ημερολόγιο έργων προστέθηκε στο δεξί κλικ του browser των έργων και στις σχετικές εργασίες των έργων. Για τις ενέργειες που εμφανίζονται στο ημερολόγιο υπάρχει φίλτρο σε καταστάσεις, χαρακτηρισμούς, σειρές ενεργειών καθώς και αν θα συμμετέχουν ενέργειες που ανήκουν είτε σε υποέργα είτε σε σχετιζόμενα έργα του συγκεκριμένου έργου. Τα φίλτρα αυτά βρίσκονται σε πάνελ κάτω από το ημερολόγιο. Η επιλογή "Συμμετοχή σε συσχετ. έργα" εμφανίζεται μόνο όταν έχουμε μπει στο ημερολόγιο από τις σχετικές εργασίες.

20141202-1155-2-4398
Φίλτρο στα Στοιχεία αποστολής (Λογιστικής) ΜΥΦ
Προστέθηκε το φίλτρο ΑΦΜ στην εκτύπωση Στοιχεία αποστολής (Λογιστικής) ΜΥΦ.

20141205-2165-2-51
Συγκριτική εικόνα ανά χαρακτηριστικό
Προστέθηκαν οι περιγραφές των χαρακτηριστικών στα διαθέσιμα πεδία του pivot.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141128-1155-1-4354
Αρχείο Εθνικής τράπεζας
Στο Αρχείο Εθνικής τράπεζας για web banking δεν εμφανιζόταν σωστά η αιτιολογία όταν ήταν συμπληρωμένη με ελληνικούς χαρακτήρες.

20141201-1155-1-4374
Δημιουργία μοντέλου ΑΛ σε Azure
Σε εγκατάσταση azure, δεν γινόταν σωστή ενημέρωση των νέων μοντέλων επιμερισμού ΑΛ.

20141201-1155-7-4371
Αρχείο EUROBANK
Στο αρχείο EUROBANK δεν εμφανιζόταν σωστά η αιτιολογία όταν ήταν συμπληρωμένη με ελληνικούς χαρακτήρες.

20141202-1155-7-4402
Αντιστοίχιση εμβασμάτων
Εμφανιζόταν σφάλμα «Ole error:80040E14. The multi-part identifier “A.FINCODE” could not be found” κατά την αναζήτηση παραστατικού με μάσκα στην αντιστοίχιση παραστατικού από έμβασμα.

20141205-1155-1-4464
Αρχείο εγγράφων
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά το upload αρχείου σε azure.

20141205-1155-7-4472
Αρχείο ΤEAYEK και ασθένεια
Η εργασία υπολογισμού αρχείου για το ταμείο ΤΕΑΥΕΚ δεν λάμβανε υπόψιν τα ασφαλιστικά ημερομίσθια της ασθενείας.

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10612

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141112-1155-2-4126
Εκτύπωση - δικαιωμάτων χρηστών
Η εκτύπωση δικαιωμάτων μπορεί να εμφανίσει 5 ενότητες (εταιρείες, εργασίες, λειτουργίες, σειρές, customization) μέσω σχετικού φίλτρου.

20141121-1156-7-365
Ημερομηνία παράδοσης σε ευρετήριο εντολών παραγωγής
Προστέθηκε η Ημερομηνία παράδοσης [MTRDOC.DELIVDATE] ως διαθέσιμο πεδίο στο ευρετήριο των Εντολών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140318-1155-7-1102
Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Σε κάποιες περιπτώσεις, η εργασία παραγωγής κωδικών EAΝ, δεν δημιουργούσε συνεχόμενους κωδικούς.

20141110-1155-7-4079
Ψηφιακή υπογραφή
Εμφανίζονταν λανθασμένοι χαρακτήρες όταν η ψηφιακή υπογραφή τυπωνόταν σε παραπάνω από 2 γραμμές σε φόρμα λιανικής.

20141121-1156-7-364
Εκτυπώσεις εμβασμάτων
Δεν λειτουργούσαν τα φίλτρα συναλλασσομένων.

20141126-1155-1-4319
Αρχείο Εθνικής τράπεζας
Αν ο εργαζόμενος δεν είχε συμπληρωμένο το πεδίο Λογ/μός Τραπεζ. τότε δεν εμφανιζόταν η εγγραφή του στο αρχείο για την Εθνική τράπεζα.

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10611

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141003-1155-2-3645
Έντυπο Ε5
Προσαρμόστηκε η γραμμογράφηση των xml αρχείων για το ΥΕΚΑ.

20141119-1155-2-4217
Κινήσεις λογαριασμών εσόδων/εξόδων
Στην προβολή κινήσεων λογαριασμών εσόδων/εξόδων προστέθηκε και η αιτιολογία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141105-1155-1-4033
Συγχρονισμός σε offline
Εμφανίζεται πλέον η ένδειξη κατά την δημιουργία τοπικής βάσης.

20141112-1155-1-4118
Σχετική εργασία / Εκκρεμή Δελτία
Κατά την εμφάνιση των εκκρεμών Δελτίων του πελάτη μέσω των σχετικών εργασιών δεν λειτουργούσε η επαναδρομολόγηση στα εμφανιζόμενα δελτία.

20141113-1155-1-4140
offline-Azure
Σε περιβάλλον Azure δεν ολοκληρωνόταν η αυτόματη επανασύνδεση από offline σε online.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10610

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141010-1156-7-327
Συνάρτηση χρόνου αποπληρωμής
Προστέθηκε συνάρτηση(εισπράξεων) που επιστρέφει τον μέσο χρόνο αποπληρωμής των παραστατικών που καλύπτει το εισπρακτικό παραστατικό (δηλώνεται στις παραμέτρους), για συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα.

20141030-1155-2-3961
Μετασχηματισμός γραμμών σε παραστατικά παραγωγής
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα μετασχηματισμού γραμμών παραστατικών πωλήσεων σε παραστατικά παραγωγής.

20141104-1155-1-4010
Ημ/νία εξόφλησης
Αν είχε παραμετροποιηθεί παραστατικό ειδικών συναλλαγών να κάνει αυτόματη εξόφληση και σε διαφορετική ημερομηνία γινόταν αλλαγή του τρόπου πληρωμής σε κάποιον που δεν προκαλούσε αυτόματη εξόφληση, το παραστατικό είσπραξης έπαιρνε την ημερομηνία του αρχικού παραστατικού.

20141106-1155-2-4054
Γραμμογράφηση αρχείου Εθνικής τράπεζας (web banking)
Προστέθηκε η δυνατότητα παραγωγής αρχείου τράπεζας Εθνικής (web banking).

20141112-1155-2-4114
Κατάσταση επιλογής ειδών
Στην εκτύπωση των πωλήσεων <Κατάσταση επιλογής ειδών> προστέθηκαν στα διαθέσιμα πεδία τα πεδία των παρτίδων.

20141112-1155-2-4121
Επεξεργασία παραστατικών
Κατά την επεξεργασία των παραστατικών λαμβάνεται υπόψιν στην συμπύκνωση των γραμμών και ο τύπος γραμμής (MTRTYPE).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140612-1155-7-2365
Εναλλαγή με tab QLIKVIEW
Σε περίπτωση που υπήρχε ανοιχτό tab με αρχείο qlikview και γινόταν minimize της εφορμογής, αλλαγή σε παράθυρο άλλης εφαρμογής και επαναφορά στο Soft1 η οθόνη του qlikview εμφανιζόταν μαύρη.

20140916-1155-1-3420
Εγκρίσεις / Μαζική έγκριση
Σε έγκριση παραστατικών με δεξί κλικ επί ευρετηρίων εμφανιζόταν σφάλμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή δικαιώματα για τον χρήστη έγκρισης.

20141029-1156-7-348
Πεδίο ώρας
Το πεδίο ώρα καταχώρησης SOTIME εμφανίζεται σωστά στο κύκλωμα της παραγωγής.

20141112-1155-1-4127
Σχετικές εργασίες συναλλασσομένων
Στην καταχώριση είσπραξης από τις σχετικές εργασίες συναλλασσομένου, δεν εμφανιζόταν ο σωστός πελάτης, αν είχε γίνει εναλλαγή πελατών με τα κουμπιά πλοήγησης της οθόνης.

20141114-1155-7-4159
Ακύρωση με αντιλογισμό
Σε περίπτωση ακύρωσης με αντιλογισμό από το κύκλωμα της λιανικής εμφανιζόταν σφάλμα 'Η γραμμή δεν μπορεί να μεταβληθεί'.

20141114-1155-7-4161
Αλλαγή σε κωδικό παρτίδας με *
Σε περίπτωση αλλαγής κωδικού σε ήδη καταχωρημένη παρτίδα με χρήση του * εμφανιζόταν σφάλμα 'Incorrect syntax near 'AND' κατά την καταχώρηση.

20141118-1155-1-4200
Πιστωτικές κάρτες
Δεν επιτρεπόταν αλλαγή πιστωτικής κάρτας σε ήδη καταχωρημένο παρ/κο λιανικής. Εμφανιζόταν σφάλμα "το πεδίο δεν μπορεί να μεταβληθεί".

20141118-1156-7-362
Μήνυμα λάθους σε έμμεση καταχώριση παραστατικού
Σε έμμεση καταχώρηση πώλησης/είσπραξης/πληρωμής/ειδικής συναλλαγής με δεξί κλικ στον συναλλασσόμενο της συναλλαγής εμφανιζόταν σφάλμα selector record not found.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10609

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130313-1155-2-1211
Εκτύπωση δικαιωμάτων χρηστών
Ενσωματώθηκε εκτύπωση που εμφανίζει τα δικαιώματα χρηστών.

20141001-1155-2-3613
Ημερολόγιο μέσων (ομαδικό)
Στα ημερολόγια μέσων και προσώπων προστέθηκε panel φίλτρων ενεργειών με πεδία σειρές, καταστάσεις, χαρακτηρισμούς.
(Με δεξί κλικ στους browsers των μέσων και των στελεχών μπορούμε να επιλέξουμε μαζικά πολλά μέσα/πρόσωπα).

20141023-1155-2-3902
Αλλαγή αρχείου XML Ε3
Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού της ώρας ανάληψης εργασίας κατά την ημερομηνία πρόσληψης. Σε περίπτωση που η ημερομηνία πρόσληψης είναι ίδια με την Ημερομηνία του συστήματος (Login Date), τότε λαμβάνεται υπόψιν η ώρα πρόσληψης που δηλώνει ο χρήστης κατά την παραγωγή του αρχείου xml. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η ώρα του ωραρίου απασχόλησης.

20141104-1155-1-4012
Συμπύκνωση γραμμών και Τύπος είδους γραμμής
Η συμπύκνωση γραμμών εφαρμόζεται πλέον και ανά τύπο γραμμής mtrtype (κανονικό, εγγύηση κοκ), εκτός απο δώρο.

20141106-1155-2-4052
Ορισμός αργίας στο ομαδικό ημερολόγιο
Οι αργίες εμφανίζονται σε όλα τα ημερολόγια, (προσωπικό, ομαδικό, εργασίας, στελεχών, μέσων, χειριστών φακέλων). Εμφανίζονται με κόκκινο στον Date Navigator.
Για να ορίσει ο χρήστης μια οποιαδήποτε ημέρα ως αργία θα πρέπει αρχικά να την προσθέσει σε ημερολόγιο αργιών στις παραμέτρους εταιρείας και στη συνέχεια να συμπληρώσει το αντίστοιχο ημερολόγιο αργιών στο υποκατάστημα στις παραμέτρους της εταιρείας.


20141111-1155-2-4108
Κατάσταση φόρτωσης (συνοπτική)
Προστέθηκε η ημερομηνία παράδοσης στα φίλτρα της συνοπτικής κατάστασης φόρτωσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141027-1155-1-3937
SMS μέσω ProSMS
Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω ProSMS, γινόταν αποστολή μόνο της πρώτης λέξης.

20141106-1155-1-4046
Έντυπο 9 - Σύμβαση μερικής απασχόλησης
Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τρέχουσες τιμές και όχι όλες οι ιστορικές εγγραφές στο έντυπο 9 (Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης) αν είναι συμπληρωμένα τα μισθολογικά στοιχεία 2033 (Ώρες απασχόλησης ανά ημέρα) και 2027 (Ημέρες απασχόλησης ανά εβδομάδα) .

20141110-1155-1-4072
Εισφορές ασφ. ταμείων
Εμφανίζονται πλέον σύνολα στην εκτύπωση "Εισφορές ασφ. ταμείων" στις στήλες ημέρες ασφάλισης , αποδοχές μικτές, αποδοχές ασφαλιστέες.

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10608

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131009-1155-7-3642
Ελάχιστο όριο αποθέματος ειδών
Γίνεται πλέον έλεγχος υπολοίπου βάσει του ελάχιστου ορίου αποθέματος και με χρήση χαρακτηριστικών.

20131014-1155-2-3676
Επιδότηση ΟΑΕΔ
Προστέθηκε η δυνατότητα από τη [Μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας] να γίνεται αλλαγή των αξιών της SubForm που ανοίγει στο zoom της εγγραφής

20140131-1155-7-364
Λιανική και Φάκελοι εισαγωγών
Προστέθηκε επιλογή καθορισμού τιμής λιανικής με ΦΠΑ ή όχι, στην ενημέρωση τιμών πώλησης από φακέλους κοστολόγησης.

20140206-1155-7-463
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Στα dashboards "Συγκριτική εικόνα πωλήσεων" και "Συγκριτική εικόνα αγορών" προστέθηκαν η χώρα προέλευσης είδους και η χώρα συναλ/νου και σαν φίλτρα και σαν πεδία.

20140310-1155-7-944
Δικαιώματα χρηστών
Εμφανίζεται πλέον σωστά η οντότητα στις εγγραφές δικαιωμάτων χρηστών για τις εργασίες Ανεξόφλητα παραστατικά, Εκκρεμείς Παραγγελίες, Εκκρεμή δελτία, Εκκρεμή αξιόγραφα, Συνναλακτική κίνηση, Ανάλυση πωλήσεων – παραγγελιών κατά είδος.

20140604-1155-2-2267
Επαφές σε άλλες εταιρείες
Προστέθηκε παραμετροποίηση για αντιγραφή επαφών και στελεχών σε άλλες εταιρείες.

20140721-1155-7-2905
Eπέκταση αρχείου svg και HTML πεδίο σε Softone
Υποστηρίζεται πλέον η μορφή svg σε πεδία τύπου HTML.

20140806-1155-2-3133
Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ'είδος
Προστέθηκε στις γενικές εκτυπώσεις αποθήκης η εκτύπωση "Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ'είδος".

20140903-1155-2-3282
Συνάρτηση μισθοδοσίας για τον υπολογισμό του πλήθος των αργιών
Προσθήκη συνάρτησης μισθοδοσίας για τον υπολογισμό του πλήθους των ημερών αργίας, δοθέντος ημερολογιακού διαστήματος και για τα συνδεδεμένα στο υποκατάστημα του εργαζόμενου, ημερολόγια αργιών
Σύνταξη
ΗΜΕΡ_ΑΡΓΙΩΝ(Από ημερομηνία,Εως ημερομηνία,Ημέρες εβδομάδας(1=Δευ,...,7=Κυρ))


20140909-1155-2-3338
Ψηφιακή υπογραφή τύπου Β
Δόθηκε η δυνατότητα να μπορεί το πεδίο της ψηφιακής υπογραφής τύπου Β να επιλεγεί πολλές φορές πάνω στη φόρμα και σε κάθε ένα από αυτά να ορίζεται το τμήμα της υπογραφής που θέλουμε να εκτυπωθεί.

20140910-1155-1-3348
Χρήση barcode σε παραστατικό σύνθεσης
Λειτουργεί πλέον σωστά η ρύθμιση "χρήση barcode" στα παραστατικά σύνθεσης.

20140919-1155-7-3475
Αριθμός χρήσης εγκατάστασης
Προστέθηκε το πεδίο SERIALNUM:αριθμός χρήσης εγκατάστασης στις παραμέτρους συστήματος. Μπορεί να κληθεί με X.SYS.SERIALNUM.

20140922-1155-2-3497
Εξαγωγή ενημέρωσης εσόδων/εξόδων σε αρχείο
Στην εξαγωγή ενημέρωσης εσόδων/εξόδων σε αρχείο υπάρχει πλέον φίλτρο υποκαταστήματος (όπως και στη λογιστική).

20141001-1155-7-3604
Έλεγχος ΑΦΜ
Δόθηκε η δυνατότητα ελέγχου ΑΦΜ(ΓΓΠΣ) από το κύκλωμα Γενικής Λογιστικής με δεξί κλικ στο ευρετήριο λογαριασμών.

20141030-1155-7-3963
Εταιρική μορφή
Προστέθηκε η εταιρική μορφή: νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

20141105-1155-2-4036
Δημιουργία αρχείων xml - Έντυπο Ε8
Προστέθηκε η δυνατότητα παραγωγής αρχείου xml για το Εντυπο Ε8 - Γνωστοποίηση Υπερωριακής απασχόλησης. Οι δημοσιευμένες αναλυτικές οδηγίες για τα έντυπα Ε3, Ε4, Ε7 εξακολουθούν να ισχύουν και για το Ε8

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141105-2165-1-48
Live update
Δεν λειτουργούσε σωστά η διαδικασία live update. Πρέπει να αντιγραφτεί το αρχείο xdll.dll στο directory του προγράμματος.

20130515-1155-7-1941

Καρτέλα SN ανά είδος
Εμφανίζεται σωστά η καρτέλα SN ανά είδος ακόμα και στην περίπτωση που η τελευταία κίνηση SN προέρχεται από ακυρωτικό παραστατικό

20140116-1155-1-174
Διαγραφή εργαζομένων και έγγραφα
Δεν γινόταν σωστά η διαγραφή των σχετικών εγγράφων κατά τη διαγραφή εργαζόμενου.

20140513-1155-1-1934
Παραμετροι Αγορών/Πωλήσεων - Νεο Panel

20140602-1155-7-2205
Δεκαδικά στη Διακίνηση σε ΑΧ
Κατά τη διακίνηση σε ΑΧ από τα παραστατικά αγοράς δεν λαμβάνονταν υπόψη τα δεκαδικά των ποσοτήτων.

20140613-1155-1-2397
Login σε ανενεργή εταιρεία
Δεν επιτρέπεται πλέον η είσοδος σε ανενεργή εταιρεία, όταν γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων login.

20140616-1155-7-2417
Ημερολόγια πωλήσεων
Το πεδίο ώρα καταχώρισης (SOTIME) εμφανιζόταν σαν ημερομηνία στα ημερολόγια πωλήσεων.

20140620-1155-1-2486
Εξόφληση υπολοίπου προμηθευτή
Διορθώθηκε η εξόφληση υπολοίπου προμηθευτή στις πληρωμές και τα εμβάσματα.

20140902-1155-7-3264
Ανάλυση ειδών ανά πελάτη
Γίνεται πλέον ταξινόμηση με τον κωδικό του πελάτη.

20140912-1155-1-3383
force pivot
Δεν λειτουργούσε σωστά η εναλλαγή ευρετηρίων με ρύθμιση force pivot.

20140915-1155-1-3392
Έλεγχος αποθέματος σε εγγυοδοσία
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών δεν γινόταν έλεγχος αποθέματος σε είδη που είχαν χαρακτηριστεί σαν εγγυοδοσία.

20140924-2165-2-46
Κλειδωμα custom browsers
Χάνονταν τα κλειδώματα των σχεδιασμένων ευρετηρίων, όταν γινόταν προσθήκη στήλης και αποθήκευση κατά την εκτέλεση του ευρετηρίου.

20140925-1155-7-3529
Συναλλακτική κίνηση πελάτη
Δεν λειτουργούσε σωστά η ανακατεύθυνση σε παραστατικά στην εκτύπωση της συναλλακτικής κίνησης πελατών.

20141003-1155-7-3632
printform σε custom παραστατικό
Δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση printform κατά την κλήση για object τύπου custfindoc.

20141023-1155-1-3899
Κωδικός πωλήτη σε σχεδιασμό στηλών
Θα βαλει στις στήλες το πεδίο Πωλητής (ID).Αυτό θα είναι υποχρεωτικό (required) ΟΧΙ ο κωδικός ή το όνομα.
Για να μην εμφανίζεται θα βάλει πλάτος 0 !


20141030-1155-7-3956
Αρχείο ΤΑΥΦΕ
Διορθώθηκε η ένδειξη κλάδου ασφάλισης στη γραμμογράφηση του αρχείου ΤΑΥΦΕ.

20141103-1155-1-3998
Φάκελος κοστολόγησης
Δεν μπορούσε να γίνει καταχώριση φακέλου κοστολόγησης για ακύρωση της τελευταίας ενημέρωσης.

20141103-1155-7-4001
Παραστατικά σύνθεσης
Δεν ολοκληρωνόταν η επιλογή σετ είδους σε παραστατικά σύνθεσης.

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10607

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20080116-1155-2-61
Φίλτρο επιλογής χρήσης - περιόδου μισθοδοσίας στις εκτυπώσεις
Προστέθηκε φίλτρο επιλογής χρήσης και περιόδου στις παρακάτω εκτυπώσεις:
Μισθοδοτική κατάσταση (συνοπτική)
Μισθοδοτική κατάσταση (αναλυτική)
Σχεδιαζόμενη μισθοδοτική κατάσταση
Εισφορές ασφ. Ταμείων
Κατάσταση τραπεζών
Αναλυτική κατάσταση υπέρ ΟΑΕΔ
Κέντρα κόστους συνοπτικά
Κέντρα κόστους αναλυτικά


20080211-1155-2-179
Προσθήκη ανάλυσης χαρακτηριστικών στη Διαθεσιμότητα είδους
Στη <Διαθεσιμότητα> του είδους (Σχετικές εργασίες – Διαθεσιμότητα) προστέθηκαν οι επιλογές [Διαθέσιμα] και [Νέα διαθέσιμα] με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να δει την αντίστοιχη ανάλυση χαρακτηριστικών. Τα νέα διαθέσιμα ενεργοποιούνται εφόσον στα παραστατικά έχει συμπληρωθεί ημερομηνία παράδοσης.

20110923-1155-2-957
Υπόλοιπα ανά είδος, ΑΧ και serial number
Προστέθηκε στην εφαρμογή η εκτύπωση "Υπόλοιπα SN ανά Α.Χ".

20130802-1155-7-3003
Επιπλέον εκπτώσεις σε είδη αποθήκης
Στα είδη αποθήκης προστέθηκαν επιπλέον δύο πεδία εκπτώσεων (όσες και οι εκπτώσεις των γραμμών παραστατικών).

20131025-1155-7-3837
Κλείσιμο ταμείου
Σε κλείσιμο ταμείου, η 'Μεταφορά πραγματικών σε καταμέτρηση' συμπεριλαμβάνει και το ποσό 'έναρξης ταμείου'.

20131204-1155-2-4337
Αλλαγή τιμών πώλησης - υπολογισμός για εναλλακτικές τιμές
Στην εργασία Αλλαγής τιμών πώλησης, στα στοιχεία υπολογισμού εναλλακτικών τιμών προστέθηκε η επιλογή υπολογισμού βάσει [Τελ. τιμής αγοράς συνήθη προμηθευτή και υφισταμένων αξιών - markup τιμολ. κατηγορίας ειδών].

20131211-1155-2-4423
Μετασχηματισμός γραμμών σε αγορές
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής μεταφοράς/μετασχηματισμού σε παραστατικό αφοράς από ευρετήριο πώλησης με ανάπτυξη γραμμών ειδών.

20140306-1155-1-888
Προειδοποίηση στις γραμμές των Πωλήσεων
Το πεδίο <Προειδοποίηση> του είδους είναι πλέον διαθέσιμο προς επιλογή σαν στήλη (από σχεδιασμό στηλών) στα παραστατικά Πωλήσεων σαν ITELINES.MTRL_ITEM_WARNING.

20140306-1155-2-884
Λογιστική κατηγορία συναλλασσομένων - επιλογή ΜΥΦ
Στη λογιστική κατηγορία συναλλασσομένων προστέθηκε η επιλογή υποβολής στοιχείων ΜΥΦ.

20140318-1155-7-1109
Αύξηση μεγέθους πεδίου "Παραστατικό" εκτύπωσεων
Αυξήθηκε το μέγεθος σε χαρακτήρες του πεδίου "Παραστατικό" που εμφανίζεται σε εκτυπώσεις.

20140328-1155-2-1318
Ημερολόγιο εργασίας
Τα πεδία των ενεργειών που θα εμφανίζονται στα γενικά ημερολόγια δηλώνονται πλέον στις γενικές παραμέτρους.

20140328-1155-7-1314
Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες Σειρών - Τύπων - Στηλών
Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής Τύπων – Σειρών και στηλών παραστατικών από επιλεγμένη εταιρεία σε άλλες της ίδιας βάσης. Η εργασία είναι διαθέσιμη στον browser των εγγραφών (δεξί κλικ). Η αντιγραφή πρέπει να πραγματοποιείται διαδοχικά δηλ. πρώτα οι τύποι παραστατικών και κατόπιν αντιγραφή των Σειρών όπως επίσης θα πρέπει να υπάρχει κοινή παραμετροποίηση των κινήσεων στις εταιρείες.

20140328-1155-7-1315
Βελτίωση σε ταχύτητα εκτέλεσης ευρετηρίου πελατών με χρήση πεδίου "Τζίρος πωλήσεων (χρήσης)"
Σε περίπτωση χρήσης του πεδίου "Τζίρος πωλήσεων (χρήσης)" σε ευρετήριο πελατών πραγματοποιήθηκε αλλαγή για ταχύτερη εκτέλεση του ευρετηρίου.

20140402-1155-2-1408
Serial number ανά Α.Χ
Προστέθηκε προβολή στις σχετικές εργασίες των ειδών που εμφανίζει τα διαθέσιμα serial number ανά Α.Χ.

20140428-1155-7-1746
Αλλαγή μεγέθους πεδίου εναλλακτικού κωδικού
Άλλαξε το μέγεθος του πεδίου εναλλακτικού κωδικού σε 50 χαρακτήρες.

20140519-1155-7-2016
Μεταφορά σε παραστατικό αγοράς
Στην μεταφορά παραστατικών πώλησης με καταχωρημένες υπηρεσίες σε παραστατικό αγοράς μεταφέρεται και το έργο του παραστατικού.

20140604-1155-2-2264
Πεδία "έκδοση" και "παραλαβή" αξιογράφου στο σχεδιασμό στηλών
Στις εισπράξεις – πληρωμές υπάρχει η δυνατότητα επιλογής στο σχεδιασμό στηλών των πεδίων "έκδοση" και "παραλαβή" του αξιόγραφου.

20140604-1155-2-2265
Συναλλακτική κίνηση έργου και στοιχεία συναλλασσομένου
Στη συναλλακτική κίνηση έργου προστέθηκαν οι στήλες "Κωδικός" - "Περιγραφή" συναλλασσομένου.

20140604-1155-2-2266
Υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη - πεδίο χρήστη εισαγωγής
Στις Υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη προστέθηκε στο ευρετήριο το πεδίο "χρήστης εισαγωγής".

20140610-1155-7-2326
Λογιστικές εγγραφές έναρξης
Προστέθηκε διάλογος στην εργασία 'Λογιστικές εγγραφές έναρξης' για επιλογή ΚΒΣ ή ΔΛΠ.

20140619-1155-2-2468
Δημιουργία Εταιρείας
Στη δημιουργία νέας εταιρείας ο κωδικός υποκαταστήματος και Αποθηκευτικού χώρου παίρνει την αρίθμηση 1000 όπως και η πρότυπη εταιρεία.

20140702-1155-7-2663
Ευρετήριο Λιανικής - μεταφορά σε παραστατικά αγοράς
Στο ευρετήριο Λιανικής προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς σε παραστατικά αγοράς και κατά την επιλογή περισσότερων του ενός παραστατικών.

20140702-1155-7-2681
Αλλαγή μεγέθους πεδίου κωδικού SN σε SNLINES
Στον SNLINES οι χαρακτήρες του κωδικού SN έγιναν 50.

20140716-1155-2-2856
Πωλητής στις γραμμές των παραστατικών αποθήκης
Είναι εφικτή πλέον η επιλογή πωλητή στις γραμμές των παραστατικών αποθήκης, καθώς και εγκατάστασης στo header.

20140717-1155-7-2879
Δημιουργία Sn στα παραστατικά σύνθεσης
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας SN στο header των παραστατικών σύνθεσης.

20140722-1155-2-2928
Εγκατάσταση-φάκελοι υπηρεσιών
Προστέθηκε επιλογή στις σχετικές εργασίες της εγκατάστασης, που εμφανίζει τους σχετικούς φακέλους υπηρεσιών.

20140828-1155-7-3223
"Χρήστης" και "Ημερ." εισαγωγής και τελευταίας μεταβολής
Οι εγγραφές λογαριασμών γενικής λογιστικής που δημιουργούνται αυτόματα μέσω της καταχώρισης προμηθευτών έχουν πλέον ενημερωμένα τα πεδία χρήστης και ημερομηνία εισαγωγής καθώς και χρήστης και ημερομηνία τελευταίας μεταβολής.

20140915-2165-2-44
Ημερολόγια - Παραμετρικός ορισμός πλάτους στηλών - Αποθήκευση παραμέτρων
Στις παραμέτρους Ημερολογίου (δεξί κλικ επί του ημερολογίου) προστέθηκε η παράμετρος "Day Width", η οποία καθορίζει το πλάτος στήλης ημέρας σε pixels όταν η μορφή ημερολογίου είναι “Μήνας”. Αντίστοιχα, προστέθηκε το πεδίο "Πλάτος στήλης ημέρας" στις παραμέτρους CRM όπως και το πεδίο "Χρήστες/σελίδα" το οποίο αντιστοιχεί στην παράμετρο Resources του ημερολογίου. Επιπλέον στις παραμέτρους στελεχών, στο ημερολόγιο εργαζομένων προστέθηκαν τα πεδία "Πλάτος στήλης ημέρας" και "Εργαζόμενοι/σελ.".

20140915-2165-2-45
Χρωματική ζώνη
Στις παραμέτρους C.R.M. προστέθηκε η παράμετρος "Πεδίο εφαρμογής" στην ενότητα της χρωματικής ζώνης. Η χρωματική ζώνη είναι παραμετροποιήσιμη και μπορεί να οριστεί εκτός από το χαρακτηρισμό και με άλλα πεδία.

20140918-1155-2-3450
Ομαδικό Ημερολόγιο - Επιλογή τμημάτων
Στο Ομαδικό και Προσωπικό Ημερολόγιο προστέθηκε η επιλογή πολλαπλών τμημάτων.

20140924-1155-2-3515
Σετ ειδών με παρακολούθηση σε SN
Κατά την σύνθεση Σετ είδους ,που παρακολουθείται σε sn υποχρεωτικά και αυτό και τα αναλούμενα του, να φέρνει την πρόταση ποσοτήτων των αναλουμένων και εκ των υστέρων να βγάζει μήνυμα για την υποχρεωτικό ορισμό των SN.

20141007-1155-2-3676
Νομική Μορφή ΑΒΕΕ
Στις επιλογές Νομικών Μορφών μιας εταιρείας (Νέα Εταιρεία) και στα στοιχεία Συναλλασσομένου (Νέος Πελάτης), προστέθηκε η μορφή ΑΒΕΕ.

20141022-1155-2-3880
Ημερολόγιο πωλήσεων / αγορών παγίων
Προστέθηκε ο συναλλασσόμενος στις εκτυπώσεις Ημερολόγιο πωλήσεων - Ημερολόγιο αγορών παγίων.

20141022-1155-2-3885
Εκτυπώσεις παγίων - Ομάδες οντοτήτων
Προστέθηκαν τα φίλτρα
Λογιστική κατηγορία, Εμπορική κατηγορία,
Ομάδα σε όλες τις εκτυπώσεις παγίων.


20141022-1155-7-3869
Έλεγχος ΑΦΜ και ενημέρωση στοιχείων από ΓΓΠΣ
Ενημερώνεται το πεδίο
JOBTYPETRD (Επάγγελμα) από την κύρια δραστηριότητα από τα στοιχεία της ΓΓΠΣ.

20141029-1155-2-3949
Δημιουργία αρχείου αμοιβών / export σε αρχείο
Προσθήκη εργασίας εξαγωγής σε αρχείο των δεδομένων της εργασίας "Δημιουργία αρχείου αμοιβών".

20141030-1155-2-3958
Δημιουργία αρχείων XML για το Υ.Ε.Κ.Α.
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας αρχείων xml. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο ευρετήριο του αρχείου εργαζομένων με δεξί κλικ για έναν ή περισσότερους επιλεγμένους εργαζόμενους και προς το παρόν καλύπτει τα έντυπα:
E4 - Πίνακας προσωπικού
E3 - Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης
E7 - Λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου


Διορθώσεις σφαλμάτων

20110112-1155-1-38
Ανενεργή Εταιρία
Ελέγχεται πλέον σωστά η είσοδος χρήστη σε ανενεργή εταιρεία.

20130722-1155-7-2837
SN και ακυρωμένα παραστατικά
Εμφανίζονται πλέον στις εκτυπώσεις Καρτέλα SN ανά είδος και Καρτέλα SN, τα SN που έχουν δηλωθεί σε παραστατικά που έχουν ακυρωθεί με αντιλογισμό.

20130724-1155-1-2883
Συνήθης προμηθευτής στα πάγια
Προστέθηκε το πεδίο 'Συνήθης προμηθευτής' στα πάγια.

20130926-1155-7-3474
Backup από client
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία "Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου" από client.

20131202-1155-7-4293
Διαγραφή παραστατικού σε Offline
Δεν επιτρέπεται πλέον η διαγραφή εκτυπωμένου παραστατικού σε offline περιβάλλον, εφόσον έχει γίνει η αντίστοιχη ρύθμιση στην κεντρική εγκατάσταση.

20140221-1155-1-654
Εναλλακτικές αποσβέσεις
Προστέθηκε διάλογος για επιλογή "Λογιστικών" ή "Εναλλακτικών" κατά τη δημιουργία παραστατικών αποσβέσεων.

20140317-1155-7-1074
Κλείσιμο ταμείου
Στις πράξεις χρημ. λογαριασμών όταν η συμπεριφορά είναι κατάθεση ή επιστροφή ανάληψης τότε το πρόσημο στο κλείσιμο ταμείου είναι αρνητικό ενώ στην ανάληψη και την επιστροφή κατάθεσης είναι θετικό.

20140415-1155-1-1613
Σχετικές εργασίες σε προβολή
Λειτουργούν πλέον σωστά οι σχετικές εργασίες που προστίθενται σαν hyperlink στους σχεδιασμούς προβολής.

20140415-1155-7-1619
business unit σε σειρά
Όταν έχει δηλωθεί Business Unit στις παραμέτρους των σειρών εμβασμάτων και συμψηφισμών, συμπληρώνεται πλέον αυτόματα στο παραστατικό.

20140428-1155-1-1744
Παρτίδα χωρίς υπόλοιπο
Σε ήδη καταχωρημένα παραστατικά, δεν γινόταν σωστά το redirection σε παρτίδες που δεν είχαν τρέχον υπόλοιπο.

20140507-1155-7-1855
Τιμή χονδρικής παρτίδας
Μετά από μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης με παρτίδες προτεινόταν η χονδρική τιμή του είδους και όχι της αντίστοιχης παρτίδας.

20140507-1155-7-1861
Τοπικό πεδίο τύπου ΚΕΙΜΕΝΟ
Υποστηρίζονται πλέον και στις ελεύθερες εκτυπώσεις τα τοπικά υπολογιζόμενα πεδία τύπου ΚΕΙΜΕΝΟ.

20140612-1155-1-2356
CRM Συναντήσεις και ημερολόγιο
Δεν εμφανίζονταν συναντήσεις που αφορούσαν χρονικές στιγμές εκτός του διαστήματος που προβαλλόταν στην οθόνη.

20140616-1155-7-2418
Αρνητικού υπολοίπου στο ταμείο
Βελτιώθηκε η συμπεριφορά των εργασιών ταμείου, ώστε να μην εμφανίζονται "εικονικά" αρνητικά υπόλοιπα.

20140703-1155-7-2704
printform σε άλλο connection
Σε κλήση της printform από παραστατικό πώλησης με δρομολόγηση φόρμας με σήμανση σε άλλο connection (xco με άλλη βάση), δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο sosign του mtrdoc.

20140707-1155-7-2728
Αιτιολογία 2 στα άρθρα
Σε κάποιες εγκαταστάσεις, δεν εμφανιζόταν σωστά το πεδίο 'Αιτιολογία 2' στα άρθρα λογιστικής.

20140728-1155-1-3006
Ανεξόφλητα παραστατικά
Στην επιλογή 'ανεξόφλητα παραστατικά' των σχετικών εργασιών του πελάτη δεν γινόταν σωστή επιλογή του τρόπου αντιστοίχισης που είχε δηλωθεί στον πελάτη.

20141013-1155-1-3762
Ανενεργή Χρήση
Κατά την είσοδο στο πρόγραμμα γίνεται πλέον σωστά ο έλεγχος σε ανενεργές χρήσεις.

20141016-1155-7-3818
Συναλλακτική κίνηση έργου
Σε περίπτωση έκπτωσης μόνο στο σύνολο του παραστατικού εμφανίζονταν διαφορετικές αξίες στις κινήσεις header του έργου και στη συναλλακτική κίνηση έργου.

20141022-1155-1-3886
Πιστωτικά έκπτωσης και παρ/κα χρεοπιστώσεων
Εμφανίζεται πλέον στα αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης η αξία που προέρχεται από χρεοπίστωση.

20141023-1155-7-3894
Καρτέλα έργων
Διορθώθηκε το σφάλμα 'Ambigious column name PRJC' που εμφανιζόταν κάποιες φορές στην εκτύπωση καρτέλας έργων.

20141023-1155-7-3901
Φπα ανά λογαριασμό φόρων
Στην εκτύπωση 'ΦΠΑ ανά λογαριασμό φόρων (στα έσοδα έξοδα) εμφανίζονται πλέον σωστά τα από μεταφορά σύνολα σε LocalExecution.

20141024-1155-1-3914
Εκτύπωση Συνοπτικά Κοστολόγια(Φάκελοι Εισαγωγών)
Είναι διαθέσιμο πλέον το πεδίο id φακέλου στις εκτυπώσεις συνοπτικών κοστολογίων, στην ενότητα ανάλυση ανά είδος.

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10535

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141017-1155-2-3831
Έντυπο Μ6
Μπορούν πλέον να δηλωθούν περισσότερες από 5 δραστηριότητες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141016-1155-1-3824
Αποζημίωση αδείας σε εποχιακή απασχόληση
Δεν υπολογίζονταν ασφαλιστικές κρατήσεις σε εποχιακά απασχολούμενο εργαζόμενο εάν δινόταν αποζημίωση αδείας σε έξτρα περίοδο .

20141017-1155-7-3838
Χαρακτηριστικά σε παραστατικό παραγωγής
Κατά την επιλογή προδιαγραφής με χαρακτηριστικά ειδών σε παραστατικό παραγωγής εμφανιζόταν σφάλμα για την επιλογή των χαρακτηριστικών και δεν ενημερώνονταν οι γραμμές με το είδος.

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10534

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140922-1155-2-3488
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Γίνεται σωστότερα ο υπολογισμός προστίμων.

20140926-1155-2-3544
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Η Αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή μισθωτών υπηρεσιών, ενημερώνει πλέον το πεδίο ¨ποσό φόρου¨.

20140926-1155-2-3545
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Η Αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή Εμπορ.Επιχ.-Ελευθ. Επαγγέλματα, ενημερώνει πλέον το πεδίο ¨ακαθάριστες αμοιβές¨.

20140926-1155-2-3546
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή τροποποιητικής δήλωσης.

20140926-1155-2-3552
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Γίνεται πλέον υπολογισμός ΟΓΑ Χαρτοσήμου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141003-1155-1-3637
Εμβάσματα και Ανάλυση πελατών-προμηθευτών
Στα dashboard Ανάλυση πελατών και Ανάλυση προμηθευτών δεν αποτυπώνονταν σωστά οι εισπράξεις/πληρωμές που προέρχονταν από εμβάσματα.

20141009-1155-1-3721
Υπολογισμός τοπικών πεδίων
Υπολογίζονται πλέον σωστά τα τοπικά πεδία στην 1η γραμμή στο "Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων".

20141010-1155-1-3736
Αρχείο ΤΕΑΥΕΚ
α) Στην γραμμή του συγκεντρωτικού record φέρνει πλέον τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ εργοδότη και όχι των Α.Μ του ταμείου.
β) όταν αλλάζει ημερομηνία υποβολής δεν μεταβάλλεται πλέον η ονομασία του αρχείου.


20141010-1155-1-3739
#$SOSOURCE
Μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί το #$SOSOURCE σαν editor σε τοπικό πεδίο.

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10533

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141003-1155-7-3639
Γραμμογράφηση ΤΣΠΕΑΘ
Ενσωμάτωση γραμμογράφησης αρχείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) στα επικουρικά ταμεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

141006-1155-1-3661
Πολλαπλή επιλογή ακεραίων
Γίνεται σωστά πλέον η πολλαπλή επιλογή από πίνακα στη μνήμη με κλειδί που έχει τύπο ακέραιου.

20140609-1155-7-2316
Citizen Fiscal-ΑΔΗΜΕ
Ο Citizen Fiscal-ΑΔΗΜΕ δεν δημιουργούσε σωστά τα αρχεία a.txt στον φάκελλο signs.

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10532

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140812-1155-2-3164
Νέος driver για ταμειακή RBS MERCATO NET
Η RBS MERCATO NET λειτουργεί πλέον σαν ταμειακή με Online σύνδεση με τον driver τύπου ELIO Web.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140903-1155-1-3278
Email με λογαριασμό outlook.com
Σε κάποιες περιπτώσεις (SMTP port 587), εμφανιζόταν αδυναμία αποστολής - λήψης email μέσω λογαριασμού outlook.com.

20140918-1155-7-3446
Είδη εγγυοδοσίας χωρίς ΜΥΦ
Με επανενημέρωση(reupdate) διορθώνονται πλέον εγγραφές που αφορούν είδη εγγυοδοσίας χωρίς αξία ΜΥΦ που λανθασμένα εμφανίζονταν στις καταστάσεις ΜΥΦ.

20140918-1155-7-3451
Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ)
Διορθώθηκε η γραμμογράφηση αρχείου ΤΑΤΤΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10530

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140701-1155-1-2656
Αναλογία ποσ.2 σε σετ ειδων
Σε σετ ειδών με αναλούμενα με χρώμα μέγεθος υπολογιζόταν λανθασμένα η ποσότητα στη 2η μονάδα.

20140919-1155-1-3479
Αρχείο ΤΑΙΣΥΤ
Διόρθωση κωδικών ασθενείας και πρόνοιας στα σύνολα της γραμμογράφησης του αρχείου ΤΑΙΣΥΤ.

20140922-1155-7-3499
Μηνυμα Λάθους κατα την εργασία Email Import
Κατά την εκτέλεση Εmail import παρουσιαζόταν το σφάλμα: Max line length exceeded & Unexpected Non-last response line (i.e. a data line) did not start with a *, offering lineQ REQ Fw: Fw: OMG(Out message gateway).

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10529

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140624-1155-1-2538
Ημερομηνία σε γέφυρα ΓΛ σε AZURE
Σε εγκαταστάσεις Azure, τα πεδία ημερομηνίας στη γέφυρα λογιστικής εμφανίζονταν με τη μορφή μήνας/μέρα/χρόνος.

20140625-1155-7-2548
Περίοδος σε Φ2
Στην περίπτωση εταιρείας με χρήση από 1/7, δεν επιλεγόταν η σωστή περίοδος στον υπολογισμό του εντύπου περιοδικής ΦΠΑ Φ2.

20140915-1155-1-3398
Reupdate ΜΥΦ
Η εργασία 'REUPDATE στοιχείων ΜΥΦ' υπολόγιζε λανθασμένα την αξία της ΜΥΦ, αν σε μία υπηρεσία γινόταν αλλαγή της ρύθμισης 'Συμμετέχει σε ΜΥΦ', από ΝΑΙ σε ΌΧΙ.

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10528

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140905-1155-1-3298
Ενέργεια στο ημερολόγιο
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την δημιουργία ενέργειας από την επιλογή συνέχεια ενέργειας στο ημερολόγιο.

20140909-1155-1-3336
Επιμερισμός αναδρομικών αποδοχών στην ΑΠΔ
Γινόταν λανθασμένος επιμερισμός αναδρομικών αποδοχών στην ΑΠΔ .


Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10527

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140620-1155-2-2483
Update Μεταβλητών Εντύπων Λογιστικής
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής μεταβλητών εντύπων προς αντιγραφή.

20140708-1155-2-2745
Αποτελέσματα δημιουργίας αρχείου τράπεζας
Στα αποτελέσματα δημιουργίας αρχείου τράπεζας (BANKFILE), εμφανίζεται πλέον το σύνολο των εργαζομένων και το προς απόδοση ποσό.

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Έκδοση 4.00.512.10526

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140806-1155-2-3127
Αρχείο μισθοδοσίας Αlpha bank για web banking
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας αρχείου μισθοδοσίας της τράπεζας Alpha Bank με γραμμογράφηση για την υπηρεσία Web Banking.

20140818-1155-7-3177
Τράπεζα Πειραιώς γραμμογράφηση αρχείου μισθοδοσίας
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου μισθοδοσίας της Τράπεζας Πειραιώς με γραμμογράφηση σύμφωνα με προδιαγραφές SEPA.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140807-1155-7-3141
Αρχείο Μισθοδοσίας (Με συνημμένα)
Η συγκεντρωτική εγγραφή του αρχείου μισθοδοσίας Εθνικής τράπεζας είναι πλέον στην 1η γραμμή και όχι στην τελευταία.

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10525

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140619-1155-7-2469
Έλεγχος ΑΦΜ σε Γενική Λογιστική
Προσθήκη ελέγχου ορθότητας και μοναδικότητας ΑΦΜ στους τύπους λογ/μού "Απαιτήσεις" και "Υποχρεώσεις".

20140728-1155-2-3008
Μαζικές εγκρίσεις παραστατικών αγορών & δαπανών
Προσθήκη δυνατότητας μαζικών εγκρίσεων στο κύκλωμα των αγορών και των δαπανών.

20140729-1155-7-3029
Η δομή αρχείου ΤΕΑΥΕΚ
Προσθήκη
Υποκατάστημα Τράπεζας,
Ημερομηνία καταβολής και αριθμού παραστατικού στο αρχείο ΤΕΑΥΕΚ


20140730-1155-2-3047
Προσθήκη IBAN HSBC
Προσθήκη πεδίου IBAN στο αρχείο μισθοδοσίας της τράπεζας HSBC

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140708-1155-2-2742
Εξαγωγή αρχείου από σχετικά έγγραφα
Διόρθωση σφάλματος εξαγωγής αρχείου από τα σχετικά έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων.

20140714-1155-7-2826
Έξοδα και ΜΥΦ
Διόρθωση σφάλματος ενημέρωσης αξιών ΜΥΦ από έξοδα που δεν ενημέρωναν αξία τιμολογίου.

20140722-1155-1-2948
Γραμμογράφηση αρχείου μισθοδοσίας "Εθνική"
Εμφάνιση συγκεντρωτικών εγγραφών μετά από αυτές των αναλυτικών, στο αρχείο μισθοδοσίας της Εθνικής τράπεζας.

20140722-1155-7-2920
Αξία Υπηρεσιών να μην συμμετέχει στην ΜΥΦ
Προσθήκη δυνατότητας ενημέρωσης αξιών ΜΥΦ από υπηρεσίες βάσει πεδίου στο αρχείο υπηρεσιών.

20140722-1155-7-2947
Αρχείο ΤΕΑΧ
Διόρθωση στην εκτύπωση "Ασφαλιστικές εισφορές". Εμφανίζεται λανθασμένη απεικόνιση αποδοχών και εισφορών
σε σχέση με αυτά που απεικονίζονται στο αρχείο ΤΕΑΧ.

20140725-1155-1-2982
Εμφάνιση σφάλματος σε καταχώρηση παραστατικού από πρότυπα δεδομένα
Διόρθωση της διαδικασίας αντιγραφής από "πρότυπο" στα κυκλώματα αγορών και πωλήσεων.

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10524

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140707-1155-2-2730
Έντυπα ΚΒΣ/Μητρώου
Τα Λογιστικά έντυπα μετονομάστηκαν σε <Έντυπα ΚΒΣ/Μητρώου>.

20140710-1155-1-2793
Εργασία: Μεταβλητές Εντύπων
Η εργασία ''μεταβλητές εντύπων'' SODOCDEF ενημερώνει πλέον τις μεταβλητές των εντύπων:
Ε511, Ε.558/09, Δήλωση Τελών Χαρτ/μου, Ε178, Φ01.019, Φ01.024, Ε286.


20140710-1155-2-2788
Κινήσεις ανά χαρακτηριστικό
Στις κινήσεις ανά χαρακτηριστικό προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής σειρών και τύπων. Εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο "Ενότητα", γεμίζουν αντίστοιχα και τα πεδία "Σειρές" και "Τύποι".

20140710-1155-7-2789
Περιοδική δήλωση - Καταβολή φόρου
Όταν ο κωδικός 511 έχει τιμή έως 30€:
1) η αξία αυτή δεν αθροίζεται στον κωδικό 513.
2) η αξία αυτή στην επόμενη δήλωση μεταφέρεται αυτόματα στον κωδικό 412.

20140714-1155-2-2822
Γραμμογράφηση αρχείου Alpha Bank
Προσαρμογή γραμμογράφησης αρχείων τραπέζων Alpha, Eurobank & Εθνικής σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές.

20140714-1155-2-2825
Συνάρτηση (ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Προσθήκη νέας συνάρτησης μισθοδοσίας (ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140708-1155-2-2744
Intrastat εσόδων εξόδων
Στους λογαριασμούς των εσόδων / εξόδων εμφανίζονταν στοιχεία για την intrastat, χωρίς να έχουν κάποια λειτουργικότητα.

20140709-1155-7-2777
Κρατήσεις αποζημίωσης αδείας σε εποχιακό εργαζόμενο
Γίνεται πλέον υπολογισμός κρατήσεων σε περίοδο χαρακτηρισμένη ως bonus για αποζημίωση αδείας σε εποχιακό εργαζόμενο.

20140714-1155-1-2832
Αλλαγή νομίσματος και αντιστοιχίσεις
Η μεταβολή της αιτιολογίας σε καταχωρισμένο πιστωτικό παραστατικό με διαφορετικό νόμισμα από το σχετικό-αρχικό, προκαλούσε λανθασμένη αλλαγή του νομίσματος των αντιστοιχίσεων.

20140714-1155-1-2836
Off line και ακύρωση παραστατικού
Η μεταφορά στην κεντρική εγκατάσταση ακυρωμένων και ακυρωτικών παραστατικών που καταχωρίστηκαν σε offline mode, εμφάνιζε σφάλματα στη μεταφορά των ακυρωτικών.

20140716-1155-1-2855
Γέφυρες Λογιστικής
H επιλογή ''μεταφορά αξιών συναλλ." σε γέφυρα λογιστικής, ενεργοποιούσε το trace.

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10523

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140513-1155-7-1937
Μεταβολής-Διαγραφή Ενέργειας από Ημερολόγια
Προστέθηκε παράμετρος 'Επιβεβαίωση μεταβολών' στις παραμέτρους του CRM για τα ημερολόγια. Όταν είναι 'Ναι', πριν από οποιαδήποτε μεταβολή ενέργειας στο ημερολόγιο ρωτά το χρήστη για επιβεβαίωση. Επιπλέον, για την πραγματοποίηση της μεταβολής χρησιμοποιεί το custom object που αντιστοιχεί στην ενέργεια.

20140702-1155-2-2666
Φορολογικές προδιαγραφές
Προστέθηκε η δυνατότητα για επιλογή 'Αδιάφορο' στις φορολογικές προδιαγραφές της εταιρείας.

20140702-1155-7-2683
Κέντρα Κόστους στις γραμμές παραστατικών αποθήκης
Στις στήλες γραμμών στα παραστατικά αποθήκης, είναι πλέον διαθέσιμο για επιλογή το πεδίο κέντρα κόστους.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140702-1155-1-2671
Στατιστικές Ισοτιμίες - Menu
Οι τιμές του πίνακα <Στατιστικές Ισοτιμίες> δεν ενημέρωναν το πεδίο <Ισοτιμία Intrastat> στα παραστατικά.

20140708-1155-1-2749
Έντυπα χωρίς λογιστική
Σε κάποιες εγκαταστάσεις χωρίς λογιστική εμφανίζονταν κάποια έντυπα λογιστικής να είναι διαθέσιμα.

20140708-1155-1-2757
Καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος
Το καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος της εταιρείας είναι πλέον υποχρεωτικό πεδίο.

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10522

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130322-1155-2-1329
E511 Έντυπο προσωρινής ΦΜΥ
Ενσωματώθηκε το έντυπο E511 προσωρινής ΦΜΥ.

20140618-1155-2-2460
Συναλλαγές χρεωστών - πιστωτών στη Vies
Στις εργασίες για τη VIES, λαμβάνονται πλέον υπόψη οι λοιπές συναλλαγές χρεωστών-πιστωτών.

20140625-1155-2-2543
Φ4-Φ5 Χρεοπίστωση ως υπηρεσία
Αποτυπώνονται πλέον σωστά στα έντυπα Φ4, Φ5, οι κινήσεις χρεωπιστώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως υπηρεσία.

20140625-1155-7-2546
Σχετικά έγγραφα στις συμβάσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης σχετικών εγγράφων στις συμβάσεις.

20140626-2165-2-24
Έλεγχος υπολοίπου παρτίδας
Ο έλεγχος υπολοίπου παρτίδας εφαρμόζεται πλέον και στο είδος του header των παραστατικών σύνθεσης,
σύμφωνα με την παραμετροποίηση του τύπου του παραστατικού.


20130705-1155-7-2633
Αριθμός ψηφίων πεδίου τιμής παγίου
Αυξήθηκε σε 10 ψηφία το μέγεθος του πεδίου τιμής παγίου στα παραστατικά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140307-1155-1-910

Δημιουργία συνάντησης - Ημερομηνίες έναρξης /λήξης
Κατά τη δημιουργία συνάντησης μέσα από το Ομαδικό Ημερολόγιο, ορίζεται πλέον σαν διάρκεια αυτή που προκύπτει από το ωράριο του login χρήστη.

20140521-1155-1-2060
Σφάλμα access violation - προβολές email
Κατά την κλήση σχεδιασμού προβολής email εμφανιζόταν σφάλμα access violation ... in module 'rtl170.bpl'.

20140627-1155-1-2597
Πεδίο "έξοδο" επιβαρύνσεων
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν το πεδίο "Έξοδο" στο σχεδιασμό των επιβαρύνσεων.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10521

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140522-1155-2-2071
Αρχείο ΕΤΕΑ - ΤΕΑΥΝΤΠ
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου εισφορών για το ταμείο ΤΕΑΥΝΤΠ.

20140609-1155-2-2309
Υπηρεσία από ειδικές συναλλαγές σε Vies
Τα έξοδα που αφορούν υπηρεσίες και έχουν εισαχθεί μέσω ειδικών συναλλαγών εμφανίζονται πλέον στη στήλη των υπηρεσιών στην εκτύπωση VIES. Χρειάζεται να δηλωθεί στη σχετική χρεοπίστωση, ότι αφορά υπηρεσίες.

20140618-1155-2-2463
Έλεγχος ΑΦΜ
Ο χαρακτήρας # γίνεται πλέον αποδεκτός στην εισαγωγή κωδικού ελέγχου ΑΦΜ.

20140619-1155-7-2466
Παραγωγή με Υποπροϊόντα
Δόθηκε η δυνατότητα να μην συμμετέχουν τα έξοδα (κοστολογικών στοιχείων) των παραστατικών παραγωγής στον υπολογισμό αξίας παραγωγής των υποπροϊόντων.

20140625-1155-2-2542
Κωδικός 514 Περιοδικής ΦΠΑ
Ο κωδικός 514 της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τα Έσοδα-Έξοδα δεν προκύπτει πλέον από υπολογισμό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140514-1155-1-1957
Ελληνικά σε file type 2
Σε εγκαταστάσεις azure, κατά την εξαγωγή ενημέρωσης λογιστικής σε αρχείο με file type 2 δεν εμφανίζονταν σωστά τα Ελληνικά.

20140602-1155-1-2213
Έντυπο Φ.01.024
Δεν ενημερώνονταν τα πεδία F018, F021.

20140602-1155-1-2214
Έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου
Δεν ενημερωνόταν το πεδίο F006.

20140612-1155-7-2376
ΑΔΠ και επιδότηση ΟΑΕΔ με έκτακτες αποδοχές
Στο αρχείο ΑΠΔ εμφανιζόταν ολόκληρο το ποσοστό επιδότησης εισφορών στις τακτικές αποδοχές και όχι ανά γραμμή αποδοχών και έτσι εμφανιζόταν σφάλμα κατά την υποβολή της ΑΠΔ.

20140617-1155-7-2432
login σε ondemand
Αποθηκεύονται πλέον τα στοιχεία του τελευταίου χρήστη (username) στο login σε ondemand και προτείνονται σε επόμενη εισαγωγή στο πρόγραμμα.

20140618-1155-1-2456
Λήψη ισοτιμιών
Κατά την λήψη ισοτιμιών ελέγχεται η εγκυρότητα των διεθνών κωδικών των νομισμάτων και εμφανίζονται σχετικές προειδοποιήσεις.

20140623-1155-1-2512
Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5
Σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν λάθος υπολογισμοί αξιών στο έντυπο Φ5.

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10520

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130207-1155-2-649
Ε178 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου
Ενσωματώθηκε το έντυπο λογιστικής Ε178 - Απόδοση παρακρατούμενου φόρου.

20130322-1155-2-1319
'Εντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου
Ενσωματώθηκε το έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου.

20130322-1155-2-1325
Φ01-024 Έντυπο απόδοσης φόρου τόκων
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-024 Απόδοσης φόρου τόκων.

20130322-1155-2-1326
Φ01-019 Έντυπο Παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων-αντιπροσώπων
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-019 Έντυπο Παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων-αντιπροσώπων.

20130322-1155-2-1328
E558 Απόδοση φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός τόκων
Ενσωματώθηκε το έντυπο E558-Απόδοση φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός τόκων.

20130322-1155-2-1330
E286 Έντυπο φόρου αποζημίωσης
Ενσωματώθηκε το έντυπο E286 - Έντυπο φόρου αποζημίωσης.

20140530-1155-2-2201
Χαρακτηρισμός στο ιστορικό ενεργειών
Προστέθηκε ο "χαρακτηρισμός" στο ιστορικό ενεργειών.

20140609-1155-2-2310
Εντυπα Φ4 και Φ5
Στα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων Φ4 και Φ5, συμμετέχουν πλέον και κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από λοιπές συναλλαγές.

20140612-1155-7-2375
Ενημέρωση στοιχείων από ΓΓΠΣ
Ενημερώνεται πλέον η ΔΟΥ και πόλη, μετά από άντληση στοιχείων από την ΓΓΠΣ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140612-1155-1-2379
Ειδικές Συναλλαγές - Intrastat
Σε ειδικές συναλλαγές που συμμετείχε χρεοπίστωση με τύπο ''έξοδο'', δεν ήταν σωστός ο υπολογισμός της αξίας Intrastat (διπλασιαζόταν).