Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10076

20090422-1155-2-518
Print form 
Υποστηρίζεται η εκτύπωση crystal σε μορφή pdf χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση PrintForm σε προβολές και σε import script.


20091118-1155-2-1298
XSPELL για Ρουμανία
Βελτιώθηκε η συνάρτηση XSPELL για τη Ρουμάνικη έκδοση.


20091216-1155-1-1495
Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της εκτύπωσης Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου σε SaaS περιβάλλον.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10075

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών
 

20091123-1155-2-1324
Αλλαγή του τυπου απαιτήσεων
Προστέθηκε έλεγχος κατά την μεταβολή του τύπου απαιτήσεων στους τύπους παραστατικών. (SOUNLOCK=1)


20091209-1155-2-1466
Συνάρτηση μισθοδοσίας - Ημερολογιακό διάστημα απασχόλησης
Προστέθηκε  νέα συνάρτηση, η οποία  εντοπίζει το ημερολογιακό διάστημα απασχόλησης μεταξύ 2 (input) ημερομηνιών και για τις περιπτώσεις πολλαπλών προσλήψεων - αποχωρήσεων μεταξύ των input ημερομηνιών
 
Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20091210-2165-1-86
Πρόβλημα στην αντιστοίχιση ταμειακών εξόδων
Δεν μπορούσε να γίνει η αντιστοίχιση των ταμειακών εξόδων από το εισπρακτικό παραστατικό. Η καταχώρησή της δε γινόταν και προκαλούσε τη διαγραφή όλων των αντιστοιχήσεων του παραστατικού.


20091027-1155-1-1158
Ανενεργά χαρακτηριστικά
Στα παραστατικά πωλήσεων με είδη με χαρακτηριστικά δεν λάμβανε υπ'όψιν τα ανενεργά χαρακτηριστικά στο pop-up που εμφανίζεται για την επιλογή ποσότητας/τιμής, εφόσον η καταχώρηση γινόταν με custom οθόνη.


20091116-1155-1-1281
Πρόβλημα με σχεδιαζόμενες προβολές παραστατικών αγορών-πωλήσεων
Στην ενότητα πωλήσεων/αγορών όταν υπήρχε custom προβολή και είδη με χαρακτηριστικά τότε στο παράθυρο της ανάλυσης χαρακτηριστικών στο grid χανόταν το tab της ανάλυσης

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

'Εκδοση 311.494.10074

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20051118-1155-2-222
Προσθήκη παραμέτρων στη συνάρτηση μισθοδοσίας "ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ"
Προσθήκη των παραμέτρων Μισθολογικο στοιχείο , Από ημερομηνία, Έως ημερομηνία  στη συνάρτηση μισθοδοσίας ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ.Διορθώσεις σφαλμάτων

20091120-1155-1-1318
Επιλογή προκαταβολής για έκδοση λιανικής πώλησης από διαφορετικά Υποκαταστήματα 
Εάν ο χρήστης δεν ήταν Administrator δεν μπορούσε να καταχωρήσει Απόδειξη λιανικής με επιλογή παραγγελίας - προκαταβολής άλλου Υποκαταστήματος.


20091207-1155-1-1455
Υπόλοιπα ανα ΑΧ σε Χ/Μ και ΑΧ στις γραμμές των παραστατικών
Όταν υπήρχε δεύτερη φορά το ίδιο είδος σε παραστατικό , δεν ενημερωνόταν σωστά τα υπόλοιπα ανά ΑΧ σε χρώμα - μέγεθος όταν η διακίνηση των ποσοτήτων σε παραστατικά είχε τον ΑΧ στις γραμμές.


20091208-1155-1-1461
Σφάλμα σε παραστατικά συμψηφισμών
Εμφανιζόταν σφάλμα στα παραστατικά συμψηφισμών εάν είχε αντιστοιχιστεί μια γραμμή της συναλλαγής και πριν την καταχώρηση συμπληρωνόταν μια επιπλέον γραμμή (χωρίς αντιστοίχιση)

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10073


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20091116-1155-2-1279
Σχεδιασμός στηλών παραστατικών
Προστέθηκε δυνατότητα εμφάνισης του πεδίου "Συναλλαγή link" (FINDOCL).


Διορθώσεις σφαλμάτων


20091203-1155-1-1446
Ενημέρωση FINPAYTERMS κατά τη μεταβολή παραστατικών από Java Script
Ενημερώνονται πλέον  οι γραμμές διακανονισμού από μεταβολές παραστατικών που προκαλούνται από scripts τα οποία μεταβάλλουν τις ποσότητες ή αξίες στο OnPost event.


20091204-1155-1-1448
Open-item σε παραστατικά συμψηφισμών
Δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο OPENAMNT στα παραστατικά συμψηφισμών συναλλασσομένων.


20091207-1155-1-1456
Μη εμφάνιση διαθέσιμων αρχείων σύνδεσης (xco)
Διορθώθηκε θέμα που παρατηρήθηκε σε ορισμένους σταθμούς εργασίας όπου κατά την αναβάθμιση της εγκατάστασης δεν εμφανιζόταν τα διαθέσιμα αρχεία σύνδεσης (*.xco).

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10072

Μεταβολή / Προσθήκη προδιαγραφών
 
20091106-2165-2-72
Μήνυμα για Backup πριν τον συγχρονισμό
Εμφανίζεται πλέον μήνυμα για διενέργεια backup βάσης δεδομένων πριν από κάθε αυτόματο συγχρονισμό.

 

20091119-1155-1-1307
Redirection σε 2η band ευρετηρίου
Λειτουργεί πλέον το redirection στις εγγραφές της δεύτερης band ευρετηρίου με ανάπτυξη.

Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20091020-1155-1-1105
Επανεκτύπωση παραστατικού πωλήσεων
Δεν λειτουργούσε ο έλεγχος επανεκτύπωσης παραστατικών σε περίπτωση που ο χρήστης βρισκόταν στην οθόνη του παραστατικού μετά την καταχώρηση - εκτύπωση του.


20091111-1155-1-1245
Εκτύπωση αντιγράφων παραστατικού σε word
Δεν λειτουργούσε η επιλογή των πολλαπλών αντιγράφων όταν είχε οριστεί αυτόματη εκτύπωση με 2 αντίγραφα word φόρμας  σε φύσικο εκτυπωτη. Το πρώτο εκτυπωνόταν στον εκτυπωτή ενώ το δεύτερο σε παράθυρο word στην οθόνη.


20091111-1155-1-1248
Εditable πεδια σε ευρετήριο
Εάν υπήρχε custom προβολή ως default στο αρχείο πελατών, δε λειτουργούσαν ως editable τα extra πεδία των συναλλασσομένων σε ευρετήριο.


20091203-1155-1-1443
Μεταβολή / Διαγραφή αντιστοιχισμένων παραστατικών
Διορθώθηκε πρόβλημα στην ορθή ενημέρωση των γραμμών διακανονισμών (FINPAYTERMS) κατά τη μεταβολή/διαγραφή αντιστοιχισμένων παραστατικών.


20091203-1155-1-1444
Ενημέρωση γραμμών διακανονισμού κατά τη μεταβολή παραστατικού. 
Διορθώθηκε πρόβλημα στην ορθή ενημέρωση των γραμμών διακανονισμών (FINPAYTERMS) κατά τη μεταβολή παραστατικών.

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10071

Μεταβολές/προσθήκες προδιαγραφών

20080915-1155-2-1347 Απεικόνιση δεκαδικών κατά την εκτύπωση σε excel απο το grid του database explorer 
Διορθώθηκε η απεικόνιση των δεκαδικών όταν γίνεται εξαγωγή των δεδομένων από το grid του database explorer σε excel


20090610-1155-2-699 Αναζήτηση σε memory tables 
Προστέθηκε δυνατότητα αναζήτησης σε memory tables και Active browsers ανεξάρτητα από χαρακτήρες (ελληνικά - αγγλικά)

Διορθώσεις σφαλμάτων


20091124-1155-1-1333 Kαταχώρηση παραστατικού με διακανονισμό και διαφορετικό νόμισμα
Εάν σε παραστατικό υπήρχε συναλλασσόμενος με ξένο νόμισμα και ο τρόπος πληρωμής δημιουργούσε αυτόματα διακανονισμό εμφανιζόταν το μήνυμα 'Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο Ποσό' κατά τη νέα εγγραφή ή μεταβολή παραστατικού.


20091125-1155-1-1340 Εκτύπωση ανεξόφλητων παραστατικών
Εάν στα φίλτρα ήταν επιλεγμένη η παράμετρος "Ημερομηνία παραστατικών", τότε δεν εμφανιζόταν σωστά οι ημερομηνίες στις γραμμές αξιογράφων (εμφανιζόταν η ημερομηνία λήξης και όχι η ημερομηνία του παραστατικού).Επιπλέον, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους εάν επιλεγόταν ανάλυση αξιογράφων.


20091126-1155-1-1342 Ενημέρωση χρημ.λογαριασμών από εξοφλήσεις προκαταβολών
Κατά το μετασχηματισμό προκαταβολών λιανικής που είχαν δημιουργήσει ταμειακά παραστατικά, διαγραφόταν η κίνηση χρημ.λογαριασμού της προκαταβολής.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10070

Διορθώσεις σφαλμάτων

0091119-1155-1-1309
Εξαγωγή εκτυπώσεων σε excel 
Εάν ο χρήστης των windows δεν ήταν administrator, τότε δεν εμφανιζόταν σωστά οι ημερομηνίες και οι αριθμοί κατά την εξαγωγή εκτυπώσεων σε Excel.


20091120-1155-1-1320
Remote server
Η επιλογή Remote Server στο κεντρικό menu εμφανιζόταν απενεργοποιημένη.


20091120-1155-7-1320
Ακύρωση με αντιλογισμό και αντιστοιχήσεις
Τα ακυρώμενα και ακυρωτικά παραστατικά συμμετείχαν στον υπολογισμό των αριθμοδεικτών. Σημειώστε ότι από την έκδοση 311 έχει μεταβληθεί η προδιαγραφή και δεν αντιστοιχιζόνται πλέον αυτόματα, εξαιρούνται ωστόσο από όλους τους σχετικούς υπολογισμούς.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10069

Η έκδοση που δημοσιεύθηκε σήμερα απαιτεί συγχρονισμό της βάσης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι έχει δημιουργηθεί αντίγραφο της βάσης δεδομένων πριν την αναβάθμιση.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται διορθώσεις για τα παρακάτω:

20091120-1155-1-1315 Pop-up menus
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των pop-up menus. Το πρόβλημα εμφανίστηκε στην αμέσως προηγούμενη έκδοση (311.493.10067).

 
20091120-1155-1-1316 Πεδίο κίνηση συναλλασόμενου μετά το συγχρονισμό βάσης
Εάν υπήρχε κίνηση συναλλασσομένου στους τύπους παραστατικών χωρίς τα flag Χρέωση ή Πίστωση, εμφανιζόταν κενό το πεδίο κίνησης στον τύπο παρόλο που υπήρχε.

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.493.10067

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20091117-2165-2-80 Resolver Λογιστικής για ενημέρωση από παραστατικά παραγωγής
Προστέθηκε resolver Λογιστικής για την αξία σε τοπικό νόμισμα στη γέφυρα ενημέρωσης των παραστατικών παραγωγής. Επιπλέον, προστέθηκαν τα παραστατικά παραγωγής στην εργασία ενημέρωσης λογιστικής από παραστατικά.


Ενσωμάτωση μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων FIFO για εγκαταστάσεις Ρουμανίας
• 20091016-1155-2-1097 Υποστηρίζεται πλέον στην κοστολόγηση παραγωγής
• 20091020-1155-2-1112 Προστέθηκε υποστήριξη στην κοστολόγηση ειδών σύνθεσης
• 20091020-1155-2-1112 Υποστηρίζεται αλλαγή χρήσης - μεταφορά στοιχείων αποθήκης
• 20091116-1155-2-1280 Το πεδίο Κόστος εισαγωγών εξαγωγών είναι πλέον διαθέσιμο προς επιλογή σε σχεδιασμό στηλών παραστατικών Αγορών - Αποθήκης
• 20091020-1155-2-1112 Προσαρμογή συναρτήσεων - Αριθμοδεικτών - Οικονομικών Στοιχείων στην πραγματική FIFO


20091118-1155-2-1301 Αποστολή μηνυμάτων σφάλματος στη Softone
Κάθε μήνυμα σφάλματος εφαρμογής που αποστέλλεται καταχωρείται αυτόματα στο εσωτερικό σύστημα μηχανόγραφησης της Softone.
Διορθώσεις σφαλμάτων

20081229-1155-1-1886 Νομοί και Χώρα διαφορετική από Ελλάδα
Κατά την καταχώρηση νομών για χώρες εκτός Ελλάδας δεν εμφανιζόταν οι νομοί της χώρας αλλά της Ελλάδας.


20090422-1155-1-520 Εργασία παραγωγής κωδικών ΕΑΝ
Η εργασία παραγωγής κωδικών ΕΑΝ δεν ενημέρωνε σωστά το LINENUM στους εναλλακτικούς κωδικούς.


20091110-1155-1-1233 Εμφάνιση ελληνικών σε Windows 7
Σε σταθμούς εργασίας με Windows 7 ορισμένα από τα λεκτικά της εφαρμογής δεν εμφανιζόταν σωστά.


20091111-1155-1-1249 Αποστολή email μέσω alert
Προστέθηκε στις ρυθμίσεις του remote server για την αποστολή mail η παράμετρος Security ώστε να λειτουργεί η αποστολή mail μέσω alert.


20091112-1155-1-1256 Εκτύπωση σε excel των χρηστών της εφαρμογής
Κατά την εκτύπωση σε Excel ευρετηρίου χρηστών που είχε σαν στήλη το password εμφανιζόταν κανονικά οι χαρακτήρες.


20091113-1155-1-1272 Πίνακας Μέσων στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών
Είναι πλέον διαθέσιμος προς επιλογή ο πίνακας των Μέσων (Resources) και στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών Αγορών - Πωλήσεων


20091118-1155-1-1303 Πρόβλημα σε εκτύπωση Ανεξόφλητων Παραστατικών
Δε λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση και η προβολή Ανεξόφλητων παραστατικών με επιλογή "Αντιστοιχισθέντα μόνο".


Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

'Εκδοση 311.493.10066


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών20091029-1155-2-1182 Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου


Στο έντυπο Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου στον πίνακα 1 (υπολογισμός φόρου), δεν γινόταν η πράξη στο πεδίο Φόρος εισροών (όταν πραγματοποιείται η πράξη manual) προς έκπτωση που υπολογίζεται από τον φόρο εισροών οικοδομής επί το ποσοστό συμμετοχής ιδιοκτησίαςΤιμολογιακές πολιτικές


Αφαιρέθηκε η προδιαγραφή 20080630-1155-1-1068 βάσει της οποίας εφαρμοζόταν οι γραμμές τιμολογιακών πολιτικών με τιμή μηδένExcel print σε grids


Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής εγγραφών σε excel σε όλα τα grids της εφαρμογής π.χ Οικονομικά στοιχεία κλπΔιορθώσεις σφαλμάτων


20090925-1155-1-1010 Νέο πάγιο και αυτόματη συμπλήρωση ΜΜ1


Σε νέα καταχώρηση παγίου αν δεν συμπληρωνόταν η ΜΜ1, τότε κατά την καταχώρηση συμπληρωνόταν αυτόματα η πρώτη που υπήρχε στον πίνακα ακόμα και αν αυτή είναι ανενεργή. Πλέον, συμπληρώνεται αυτόματα η πρώτη ενεργή μονάδα μέτρησης.20091112-1155-1-1260 Ακύρωση με αντιλογισμό


Η μεταβολή πιστωτικού παραστικού που είχε αντιστοιχισθεί δημιουργούσε αρνητική ενημέρωση και αναίρεση αντιστοιχήσεων


Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.493.10065

Μεταβολές / προσθήκες προδιαγραφών

20090929-1155-2-1019 Παραμετρικό path (save σε pdf) στις εκτυπώσεις του προγράμματος
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού παραμετρικού path αποθήκευσης των εκτυπώσεων που τυπώνονται σε Pdf μορφή. Η σχετική παράμετρος μπορεί να ορισθεί κεντρικά στις ρυθμίσεις συστήματος και να τροποποιηθεί ανά εκτύπωση.

20091109-1155-2-1227 Τρόποι πληρωμής ανά Σαιζόν Είδους
Προστέθηκε η Σαιζόν της γραμμής είδους σαν επιλογή στους διακανονισμούς

20091111-1155-2-1241 Παράμετρος σε ανεξόφλητα παραστατικά
Στην εκτύπωση και στην προβολή ανεξόφλητων παραστατικών προστέθηκε η παράμετρος "Ενηλικίωση με βάση" με τις ακόλουθες τιμές: 1. Ημερομηνία παραστατικού - τα αποτελέσματα εμφανίζονται ομαδοποιημένα στην ημερομηνία παρ.και το παραστατικό 2. Ημερομ.διακανονισμών/αξιογράφων - τα αποτελέσματα εμφανίζονται ομαδοποιημένα στην ημερομηνία λήξης (FINALDATE)

20091111-1155-2-1242 Νέες συναρτήσεις στα pivot ευρετηρίων
Προστέθηκαν τα παρακάτω: AVG, COUNT,MIN,MAX, STDDEV,STDDEVP,VARIATION.Είναι διαθέσιμα με δεξί κλικ στο πεδίο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20080630-1155-1-1068 Refresh στοιχείων συμφωνιών σε παραστατικά
Γίνεται πλέον refresh τιμολογιακών όταν υπάρχει ζώνη με τιμή μηδέν

20091016-1155-1-1090 Εκτυπωση πρατηρίου - Αναλυτική κατάσταση ΠΘ

Η κίνηση ΠΘ 301 'Εξαγωγή με Παραστατικό Έκδοσης μας' στην παραπάνω εκτύπωση δεν εμφάνιζε το ΑΦΜ του πελάτη

20091102-1155-2-1197 Αντιγραφή από τελευταία
Κατά την αντιγραφή από τελευταία σε είδη, μεταφερόταν και ο κωδικός της προηγούμενης εγγραφής.

20091104-1155-1-1211 Αποθήκευση παραστατικού με συντόμευση
Εάν ήταν ανοικτό το παραστατικό εξόφλησης σε παραστατικό πώλησης και εφαρμοζόταν η συντόμευση αποθήκευσης εμφανιζόταν μήνυμα λάθους.

20091106-1155-1-1223 Μέγιστη έκπτωση πελάτη με απαγόρευση και τιμολόγηση
Εάν υπήρχε στον πελάτη συμπληρωμένο το πεδίο της μέγιστης έκπτωσης με απαγόρευση τότε κατά την τιμολόγηση δεν έφερνε το ποσοστό της εκπτωσης του πελάτη και δεν επέτρεπε την εισαγωγή του % στο πεδίο .

20091106-1155-1-1224 Default σειρά σε προβολή
Εάν σε κάποια προβολή παραστατικών πωλήσεων είχε ορισθεί default σειρά παραστατικό χωρίς σύνθεση κωδικού παραστατικού, τότε κατά το άνοιγμα της προβολής το πεδίο "Κωδικός" παραστατικού ήταν read-only

20091109-1155-1-1226 Access violation κατά το σχεδιασμό προβολής τρόπων πληρωμής
Εμφανιζόταν Access Violation σε όλες τις σχεδιαζόμενες προβολές των τρόπων πληρωμής.

20091109-1155-1-1228 Καταχώρηση παραστατικού με συντόμευση αποθήκευσης
Δεν λειτουργούσε η καταχώρηση με συντόμευση εάν ήταν ανοικτό το grid ανάλυσης ποσότητας σε χρώμα - μέγεθος σε καταχώρηση παραστατικού με είδος με χρώμα-μέγεθος. Απαιτείται να εφαρμοστεί διαδοχικά ο χειρισμός αποθήκευσης.

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.493.10064

20091106-1155-1-1222 Δυσλειτουργία λόγω collation name σε sql server 2000
Σε περίπτωση που το collation name του database server σε MS SQL server 2000 ήταν case sensitive (εκτός προδιαγραφών Soft1) κατά την καταχώρηση παραστατικών εμφανιζόταν μήνυμα AFTERPOSTOPITEM:MUST DECLARE THE VARIABLE @VFINPAY.

20091027-1155-1-1159 Εκτύπωση "Υπόλοιπα παρτίδων"
Βελτιώθηκε η εκτύπωση "Υπόλοιπα παρτίδων" ώστε να εκτελείται ταχύτερα. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν τα φίλτρα ημερομηνίας, τύπων & σειρών και εμφανίζει πάντα την τρέχουσα εικόνα (μέχρι και την τελευταία καταχωρημένη κίνηση).

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.493.10063

Η έκδοση 311.493.10063 περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις / διορθώσεις που αφορούν σε αντιστοιχήσεις παραστατικών. Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό της βάσης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι έχει δημιουργηθεί αντίγραφο της βάσης δεδομένων πριν την αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες Προδιαγραφών

20091014-1155-2-1083 Εκτύπωση 'Τρέχοντα Υπόλοιπα'
Στην εκτύπωση Αποθήκης για τα 'Τρέχοντα Υπόλοιπα' προστέθηκε στην ποσότητα ανάλυσης η ποσότητα πωλήσεων και αγορών.

20091102-1155-2-1201 Αρχείο τράπεζας MARFIN-EGNATIA BANK
Προστέθηκε το αρχείο μισθοδοσίας τράπεζας MARFIN-EGNATIA BANK

20091029-1155-1-1183 Ευρετήρια παραστατικών
Δυνατότητα ανάπτυξης ευρετηριών παραστατικών με γραμμές απαιτήσεων


20091021-1155-2-1116 Αρχείο επικουρικων ταμειων - ΤΕΑΥΕΤ

Προστέθηκε στο αρχείο επικουρικών ταμείων και η γραμμογράφηση του ΤΕΑΥΕΤ

Διορθώσεις σφαλμάτων

20091021-1155-1-1120 Εισαγωγή αρχείου xxf παραστατικών
Δεν λειτουργούσε η εισαγωγή παραστατικών με συνδεδεμένο παραστατικό εξόφλησης

20091020-1155-1-1109 Status bar - Επιλογή εταιρείας

Κατά την αλλαγή εταιρείας από την status bar εμφανιζόταν και ανενεργές εταιρείες

20091022-1155-1-1131 Qlik view σε saas
Κατά την εκτέλεση qlikview αρχείου σε SaaS client εμφανιζόταν μήνυμα λάθους

20091022-1155-1-1132 Οικονομικά Στοιχεία Γενικής Λογιστικής

Κατά την αλλαγή χρήσης στα οικονομικά στοιχεία -στοιχεία περιόδων λογαριασμών λογιστικής δεν γινόταν refresh στα σύνολα

20091023-1155-1-1140 Δύο instances του xplorer.exe στον ίδιο σταθμό
Κατά την εκτέλεση της ίδιας εκτύπωσης ταυτόχρονα σε 2 instances του xplorer.exe στον ίδιο σταθμό εργασίας εμφανιζόταν μήνυμα "cannot create file c:\users\xxxxxxxxxxxxx\xxxx.tmp the prosses canot access the file because it is being used by another proccess"

20091027-1155-1-1163 Πρόβλημα κατά την μεταβολή παραστατικών ειδικών συναλλαγών με ξένο νόμισμα
Κατά τη μεταβολή ισοτιμίας καταχωρημένων παραστατικών ειδικών συναλλαγών με ξένο νόμισμα εμφανιζόταν μήνυμα 'Δε υπάρχει το πεδίο Ποσό'.

20091027-1155-1-1167 Τρέχουσες τιμές κόστους σε χρήση 23 περιόδων
Σε χρήση με περισσότερες από 18 περιόδους, εμφανιζόταν Access Violation στον υπολογισμό τρεχουσών τιμών κόστους στα οικονομικά στοιχεία του είδους.

20091013-1155-1-1076 Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο
Σε ειδικές περιπτώσεις εμφανιζόταν time out expired κατά τον υπολογισμό του

20091020-1155-1-1105 Επανεκτύπωση παραστατικού πωλήσεων

Δεν λειτουργούσε ο έλεγχος επανεκτύπωσης παραστατικών σε περίπτωση που ο χρήστης βρισκόταν στην οθόνη του παραστατικού μετά την καταχώρηση - εκτύπωση του.

20091026-1155-1-1157 Αλλαγή μεγέθους πεδίου ομαδοποίησης σε σχεδιαζομένη εκτύπωση
Δεν ανταποκρινόταν στην αλλαγή πλάτους της στήλης βάσει της οποίας γίνεται η ομαδοποίηση σε περίπτωση που γινόταν εκτύπωση μόνο ομάδων

20091027-1155-1-1160 Συμψηφισμοί συναλλασσομένων
Κατά την καταχώρηση παραστατικού συμψηφισμού συναλλασσομένων με περισσότερες από μια γραμμές εμφανιζόταν μηνυμα Softone Range Error

20091029-1155-1-1187 Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Εάν είχε συμπληρωθεί δεύτερη γραμμή με την ίδια χρεοπίστωση και κατηγορία δαπάνης αλλά διαφορετική αιτιολογία, εμφανίζεται πλέον σε διαφορετική γραμμή

20091030-1155-1-1189 Έναρξη (απογραφή) αποθήκης
Κατά την εκτέλεση της εργασίας εμφανιζόταν μήνυμα Line:4 Row: 248 Missing operator or Semicolon

20091030-1155-1-1194 Οικονομικά στοιχεία ειδών
Εμφανιζόταν μηνύματα λάθους κατά την προβολή οικονομικών στοιχείων ειδών σε περίπτωση που σαν μέθοδος αποτίμησης είχε επιλεγεί τιμή ρευστοποίησης

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Έκδοση 311.492.10061

Η έκδοση που δημοσιεύθηκε σήμερα απαιτεί συγχρονισμό της βάσης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι έχει δημιουργηθεί αντίγραφο της βάσης δεδομένων πριν την αναβάθμιση. Επιπλέον, συνίσταται ο έλεγχος του *.log αρχείου συγχρονισμού για τυχόν σφάλματα.
Στην έκδοση διορθώνονται τα παρακάτω:

20091019-1155-2-1103 Τίτλοι σε εκτυπώσεις
Διορθώθηκε το μέγεθος των γραμμάτων σε τίτλους εκτυπώσεων ώστε να εμφανίζονται σωστά στο διαθέσιμο χώρο

20090629-1155-1-755 Βιβλίο εσόδων/εξόδων (Θεωρημένες Εκτυπώσεις)
Εμφανιζόταν μήνυμα "ESACCBOOK: field 'CLM_1' not Found" κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης όταν δεν είχε επιλεγεί Υποκατάστημα και Στήλες που δεν κινήθηκαν στην περίοδο και επιπλέον κανένα υποκατάστημα της εταιρείας δεν ήταν χαρακτηρισμένο ως κεντρικό.

20091019-1155-1-1104 Εισπράξεις με αξιόγραφα
Κατά την καταχώρηση ταμειακών παραστατικών με αξιόγραφα δεν ενημερωνόταν σωστά η ημερομηνία λήξης στον πίνακα διακανονισμών (εμφανιζόταν η ημερομηνία του παραστατικού και όχι η ημερομηνία λήξης αξιογράφου).

20091020-1155-1-1111 Αντιγραφή εταιρείας
Μετά την αντιγραφή εταιρείας, στη νέα εταιρεία κατά την επιλογή τύπων παραστατικών εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο απαιτήσεις"
20091020-1155-1-1115 Λιανική και εξόφληση με κάρτα
Κατά την καταχώρηση εξόφλησης με πιστωτική κάρτα και δόσεις μηχανών πιστωτικών καρτών εμφανιζόταν μηνύματα σφάλματος.

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Έκδοση 311.491.10060

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20091014-2165-2-71 Εικόνα εταιρείας
Στα σύνολα εσόδων συνυπολογίζονται πλέον οι πωλήσεις και στα σύνολα εξόδων οι αγορές

20070524-1155-2-517 Πιστωτικά τζίρου
Προστέθηκε το Υποκατάστημα πελάτη στις διαθέσιμες διαστάσεις υπολογισμού πιστωτικών λόγω τζίρου.

20080507-1155-2-734 Αριθμός παραστατικού πωλήσεων
Προστέθηκε έλεγχος στον αριθμό παραστατικού πωλήσεων ώστε να εμφανίζεται μήνυμα εάν υπάρχει ήδη καταχωρημένο παραστατικό με τον ίδιο αριθμό

20080929-1155-2-1408 Κέντρα Κόστους Λογιστικής
Προστέθηκαν στα διαθέσιμα φίλτρα του αναλυτικού ισοζυγίου Λογιστικής η κατηγορία και η ομάδα των γραμμών άρθρων

20090722-1155-2-833 Αλλαγή ημερομηνίας και ισοτιμία παραστατικού
Έγινε τροποποίηση του τρόπου εφαρμογής των ισοτιμιών, ώστε όταν η ισοτιμία προκύπτει από τον πίνακα των ισοτιμιών (μαζί με την ισοτ. πάνω στο νόμισμα) ίση με 0, να μην έρχεται στο παραστατικό.

20091015-1155-2-1089 Κατάσταση Ωρών Εργασίας
Προστέθηκε στήλη με τον ΑΜΚΑ στην Κατάσταση Ωρών Εργασίας

20080318-1155-2-399 Business unit σε παραστατικά ανά Υποκατάστημα συν/σομένου
Σε περίπτωση που υπάρχει Business unit σε υποκατάστημα πελάτη που επιλέγεται σε παραστατικό, τότε προτείνεται το business unit του υποκαταστήματος και όχι αυτό που υπάρχει στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Διορθώσεις σφαλμάτων
20081002-1155-1-1430 Εξαγωγή αρχείου Πετρέλαιου Θέρμασης ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Σε εγκατάσταση Client/Server, η εγκατάσταση και αποθήκευση του αρχείου (πετρέλαιο θέρμανσης) γινόταν στον τοπικό δίσκο που τρέχει ο Application Server. Τώρα πλέον γίνεται στον client.

20081020-1155-1-1543 Μη επιτρεπόμενος Υποψήφιος πελάτης σε παραστατικό πώλησης
Διορθώθηκε θέμα με selector πελατών το οποίο επέτρεπε την επιλογή υποψήφιου πελάτη ακόμη και εάν ο τύπος του παραστατικού δεν το υποστήριζε.

20090831-1155-1-895 Σχεδιασμός προβολής
Βελτίωση σε σχεδιασμό προβολών ώστε εάν το Serial Number της εγκατάστασης δεν περιέχει σχεδιασμό script, δεν εμφανίζεται το tab Script.

20091013-1155-1-1079 Συνοπτική κατάσταση προσφορών
Δεν φίλτραρε τα παραστατικά με βάση την συμπεριφορά τύπου ώστε να εμφανίζει μόνο αυτά με συμπεριφορά [202 - Προσφορά]

20091014-1155-1-1087 Μεταβολή καθεστώτος ΦΠΑ σε παραστατικά πωλήσεων
Κατά την καταχώρηση παραστατικού πωλήσεων με γραμμές υπηρεσιών, όταν το καθεστώς ΦΠΑ άλλαζε από "Κανονικό" σε "Απαλλάσεται" εμφανιζόταν μήνυμα "Itelines: Dataset not in edit or insert mode"

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10014

Μεταβολές / προσθήκες προδιαγραφών

20081008-2165-2-113 Άρθρα Intrastat Αγορών - Πωλήσεων
Στη γέφυρα σύνδεσης με λογιστική παραστατικών αγορών/ πωλήσεων, προστέθηκε δυνατότητα ορισμού ημερομηνίας με την οποία θα δημιουργείται το άρθρο Intrastat, με επιλογή μεταξύ [Ημερομηνίας παραστατικού] ή [Ημερομηνίας Intrastat].

20090907-1155-2-919 Εκτύπωση καρτέλας πελάτη
Προστέθηκε ως φίλτρο ο πωλητής του παραστατικόύ στην εκτύπωση καρτέλας πελάτη

Διορθώσεις σφαλμάτων
20090915-1155-1-950 Εξαγωγή δεδομένων (Σενάρια Merging)
Σε σενάριο εξαγωγής που περιλαμβάνει όλους τους πίνακες, εμφανιζόταν μήνυμα "Incorrect syntax near ']'"

20090918-1155-2-966 Selector πελάτη
Εμφανιζόταν μήνυμα 'Control has no parent window' με escape σε ανοιχτό selector πελατών.

20090918-1155-1-973 Μετασχηματισμός παραστατικών αγορών
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγορών με συμπεριφορά 301) εσωτερική διακίνηση σε άλλο παραστατικό χωρίς συμπεριφορά εσωτερικής διακίνησης

20090922-1155-1-979 Οικονομικά στοιχεία λογαριασμών λογιστικής
Διορθώθηκαν τα στοιχεία ΚΕΠΥΟ στα οικονομικά στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής ώστε να μην εμφανίζονται παραστατικά τα οποία βάσει ορίων δεν συμμετέχουν στο ΚΕΠΥΟ.

20090924-1155-1-995 Τιμολογιακές πολιτικές με δώρα
Δε λειτουργούσε σωστά η εφαρμογή τιμολογιακών πολιτικών με κλιμάκωση και συνδυαστική εφαρμογή, όταν υπήρχαν δώρα.

20090924-1155-1-1001 Εκτύπωση Κατάστασης Παραγγελιών
Εάν υπήρχαν είδη με χαρακτηριστική και είδη χωρίς χαρακτηριστικά και στα φίλτρα επιλεγόταν Αναλυτική εκτύπωση, τότε οι κωδικοί ειδών χωρίς χαρακτηριστικά δεν εμφανιζόταν.

20090925-1155-1-1009 Serial number σε παραστατικά αποσύνθεσης
Εάν σε παραστατικά αποσύνθεσης που ο τύπος ενημέρωσης serial number για τις γραμμές είναι 'Αγορά/Παραγωγή' και στις παραμέτρους αποθήκης ήταν επιλεγμένη η παράμετρος [Επιλογή SN σε εξαγωγή] τότε κατά την επιλογή SN του συντιθέμενου εμφανιζόταν μήνυμα "Μη διαθέσιμο SN".

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10013

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090917-1155-1-959 Εκτύπωση από client με server σαν service
Δεν λειτουργούσαν οι εκτυπώσεις από client με remote execution όταν ο server τρέχει σαν service

20090917-2165-1-58 Ποσοτικές εκκρεμότητες
Στην εκτύπωση "Ποσοτικές εκκρεμότητες", στην περίπτωση που υπήρχε έκφραση που περιλαμβάνει το υπόλοιπο του είδους, δεν εκτυπωνόταν οι Α.Χ. στους οποίους υπήρχε υπόλοιπο χωρίς να υπάρχει εκκρεμότητα.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10012

Διόρθωση σφάλματος

20090911-1155-1-940 Μήνυμα access violation με χρήση του copy from buffer στο αρχείο ειδών

Διορθώθηκε σφάλμα που προκαλούσε την εμφάνιση μηνύματος access violation κατά την αντιγραφή από τελευταία (copy from buffer) στα είδη αποθήκης.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10011

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών

20090907-1155-2-912 Import κινήσεων πελατών με επιταγές (αξιόγραφα)
Προστέθηκε δυνατότητα import κινήσεων πελατών (εισπράξεις) με επιταγές (το αξιόγραφο δημιουργείται κατά το import)

20090901-1155-2-901 Resolver για καθαρή αξία intrastat και αξία ΦΠΑ σε εγγυήσεις και δώρα
Προστέθηκε resolver για την καθαρή αξία intrastat και την αξία ΦΠΑ Intrastat σε γραμμές με είδη εγγύησης και δώρα.

20090706-1155-1-776 Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ μεγάλου μεγέθους
Επιτρέπεται πλέον η παραγωγή κωδικών ΕΑΝ με μέγεθος μεγαλύτερο από 15 χαρακτήρες

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090910-1155-1-934 Reupdate Κ.Ε.Π.Υ.Ο
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία reupdate ΚΕΠΥΟ για παραστατικά ειδικών συναλλαγών με χρεοπιστώσεις τύπου έξοδα που συμμετέχουν ΚΕΠΥΟ. Συγκεκριμένα, ενώ με την καταχώριση του παραστατικού ενημερώνοταν η αξία ΚΕΠΥΟ, η εκτέλεση της εργασίας τη μηδένιζε.

20090218-1155-1-216 Σχετικές εργασίες σε εξόφληση παραστατικών
Αποκαταστάθηκε η εμφάνιση Σχετικών εργασιών σε παραστατικό εξόφλησης που καλείται μέσα από παραστατικό αγορών - πωλήσεων. Έχει προστεθεί σχετικό hyperlink στο κάτω μέρος της οθόνης.

20090311-1155-2-359 Διορθωση του qlickview Χρόνοι αποπληρωμών
Διορθώθηκε η ενημέρωση του qlikview "Χρόνοι αποπληρωμής' ώστε να λειτουργεί σε Oracle.

20090907-1155-1-914 Copy from buffer παραστατικών
Με copy from buffer παραστατικών γινόταν αντιγραφή του πεδίου sosignb στον mtrdoc

20090909-1155-1-928 ΑΠΔ σε εργαζόμενο με εποχική απασχόληση
Σε εργαζόμενο με εποχική απασχόληση όταν σε κανονική περίοδο υπολογιζόταν Αποζημίωση Αδείας (με κρατήσεις), η ΑΠΔ εμφάνιζε λάθος αποτελέσματα

20090903-1155-1-906 Καρτέλα αποθήκης με ανάλυση σε Χρώμα - Μέγεθος
Εάν η ποσότητα είχε δεκαδικά, δεν εμφνιζόταν στην ανάλυση σε χρώμα - μέγεθος

20090909-1155-1-932 Διαφορά στην ποσότητα της γραμμής των είδών (χρώμα / μέγεθος)
Εάν κάποιο είδος είχε υπόλοιπο χωρίς εκρεμότητα τότε δε γινόταν ο υπολογισμός πλασματικού υπολοίπου στην ανάλυση ποσοτήτων στα στοιχεία γραμμής

20090902-1155-1-903 Μηνύματα κατά την τιμολόγηση από διαφορετικά tabs
Με δυο ανοιγμένα tabs τιμολόγησης (παραστατικά πωλήσεων), στο ένα σειρά δελτίου αποστολής και στο άλλο τιμολόγιο με ελεγχο αξίας, σε εναλλαγή μεταξύ των δυο και επανακαταχωρήσεις εμφανιζόταν μήνυμα που αφορά έλεγχο του άλλου tab

20090819-1155-1-867 Σφάλμα κατά την επιλογή serial number σε παραστατικά αποσύνθεσης.
Οταν στις παραμέτρους αποθήκης ήταν ενημερωμένη η παράμετρος "μόνο επιλογή sn σε εξαγωγή" και το συντιθέμενο είδος είχε μόνο ένα SN διαθέσιμο προς εξαγωγή, τότε σε παραστατικά αποσύνθεσης κατά την επιλογή SN στο header εμφανιζόταν μήνημα "το serial number δεν είναι διαθέσιμο".

20090804-1155-1-853 Τιμή εξόδου στο είδος
Εάν στο πεδίο τιμή εξόδου στο είδος γινόταν εισαγωγή αξίας πχ 0,00003 τότε στο πεδίο εμφανιζόταν 3E-5

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10010

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090831-1155-2-896 Ανάγνωση αρχείων και φακέλων μέσω Import Script

Προσθήκη σχετικών συναρτήσεων. Αναλυτική τεκμηρίωση υπάρχει στο Developers network.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20090901-2165-1-50 Resize σε DLL Forms

Σε φόρμες που υλοποιούνται με DLL εκτελείται πλέον σωστά το resize event

20090901-2165-1-50 Close-Destroy event σε DLL Forms
Σε φόρμες DLL υλοποιείται σωστά το event close και destroy

20090901-2165-1-50 Wait σε Printform κλήση από DLL
Κατά την κλήση της Printform μέσα από DLL , η εφαρμογή παρέμενε αδρανής μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

20090902-2165-1-55 Μετασχηματισμός παραστατικού αγοράς σε πώλησης
Η σειρά ταξινόμησης στοιχείων κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε πώλησης άλλαξε σε, mtrlines.findoc, mtrlines.sodtype, mtrlines.linenum

20090817-1155-1-864 Δικαιώματα χρηστών -Παιχνίδια
Tα παιχνίδια που βρίσκονται στο μενού επιλογές συστήματος ήταν διαθέσιμα για όλους τους (non administrator) χρήστες ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της σχετικής παραμέτρου (Δικαιώματα Παιχνίδια = Οχι)

20090826-1155-1-881 Ανάλυση πωλήσεων - Ανάλυση Αγορών
Διορθώθηκαν τα σενάρια Soft1Sales.qvw Soft1Purchases.qvw ώστε να εκτελούνται σωστά σε βάσεις Oracel. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα αρχεία είναι OnDemand και ΔΕΝ συμμετέχουν στο live update. Θα πρέπει να γίνει manual αντικατάσταση.

20090831-1155-1-894 Κλήση εργασίας AcnBatchTemplateGL μέσω Import Script
Όταν καλούνταν η εργασία AcnBatchTemplateGL (ενημέρωση λογιστικής από παραστατικά) μέσω Import Script εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "ACNDIALOG: DataSet not in Edit or Insert Mode."

20090902-1155-1-905 KΕΠΥΟ Λογιστικής
Κατά τον υπολογισμού αρχείου ΚΕΠΥΟ από λογιστική, εμφανιζόταν SQL error

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Έκδοση 3.10.482.10009

20090806-1155-2-854 Αρχείο ΚΕΠΥΟ

Μεταβλήθηκε η γραμμογράφηση του αρχείου ΚΕΠΥΟ που παράγεται από την εφαρμογή σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές για συναλλαγές υπόχρεες και μη. Η μεταβολή αφορά σε εταιρείες εμπορίας πετρελαίου.

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Version 3.10.482.10006

Διορθώσεις σφαλμάτων

20080721-1155-1-1204 Εκτύπωση σε excel από Αριθμητικούς πίνακες
Η εκτύπωση σε Excel δεδομένων από Αριθμητικούς πίνακες μισθοδοσίας δεν εμφάνιζε τα δεκαδικά

20090316-1155-1-379 Αντιγραφή γραμμής grid σε στοιχεία συμφωνιών
Κατά την αντιγραφή γραμμής στο grid των συμφωνιών και σε περίπτωση που το πεδίο «Ημερομηνία έως» της προηγούμενης γραμμής ήταν κενό , εμφάνιζε στην νέα γραμμή την ημερομηνία '30/12/1899'

20090616-1155-1-710 Εξαγωγή στοιχείων συμφωνιών σε xls
Κατά την εκτύπωση σε Excel των γραμμών κλιμάκωσης σε στοιχεία συμφωνία, γινόταν στρογγυλοποίηση των αριθμών σε ακέραιο

20090707-1155-1-780 Import script σε παραστατικα αποθηκης
Κατά την εισαγωγή παραστατικών αποθήκης μέσω Import Script που ο τύπος τους χρησιμοποιεί [Τιμή λιανικής], εμφανιζόταν το μήνυμα [Το πεδίο οντότητα υπάρχει ήδη]

20090714-1155-1-795 Υπολογισμός με script σε client/server εκτύπωση
Σε πεδίο που υπολογίζεται μέσω script δεν γινόταν υπολογισμός σε κατάσταση client/server.

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Version 310.482.10005

Μεταβολές / Προσθήκες / Διορθώσεις

20090701-1155-1-762 Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ σε είδη χωρίς Μ.Μ2
Η προδιαγραφή λειτουργεί ως εξής:
- Εάν υπάρχει συμπληρωμένη ΜΜ2 με αυστηρή σχέση ή αμφίδρομη την πρώτη φορά υπολογίζονται οι ποσότητες βάσει σχέσης
- Εαν υπάρχει ΜΜ2 χωρίς αυστηρή σχέση θα έρθει 1 στην ποσ.2
- Εάν είναι κενή η ΜΜ2, τότε θα έρθει 0

20090515-1155-1-609 Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα πελατών σε βάσεις Oracle
Εμφανιζόταν μήνυμα FIELD FINALDATE NOT FOUND

20090630-1155-1-757 Φύλλο Υπολογισμου Μισθοδοσίας (Ασφ.ημερομίσθια)
Δεν υπολογιζόταν σωστά οι ημέρες αδείας στα ασφαλιστικά ημερομίσθια

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Version 3.10.482.10004

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων) πριν προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
#20090616-2165-2-29 Παραγωγή αρχείου συχρονισμού μέσω windows scheduler (On/off λειτουργία)
Προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης της εργασίας παραγωγής αρχείου συγχρονισμού μέσω windows scheduler.

#20090623-1155-2-735 Λογαριασμός λογιστικής για τις μηχανές πιστωτικών καρτών
Προστέθηκε νέος resolver σύνδεσης με λογιστική στα ταμειακά παραστατικά για τις μηχανές πιστωτικών καρτών


Διορθώσεις σφαλμάτων

#20090512-1155-1-595 Λάθος ενημέρωση της 2ης ποσότητας κατά την παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Κατά την αυτόματη παραγωγή κωδικών ΕΑΝ ειδών με δεύτερη μονάδα μέτρησης, δεν ενημερωνόταν σωστά η ποσότητα.

#20090619-1155-1-727 Εκτύπωση αρχείου xpr από προγενέστερη έκδοση
Διορθώθηκε πρόβλημα με αρχεία xpr προγενέστερων εκδόσεων τα οποία δεν ήταν εκτελέσιμα από πρόσφατες εκδόσεις

#20090626-1155-1-752 Error στην εκτύπωση Κατάσταση Λογιστικής Πωλήσεων
Σε βάσεις Oracle, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την εκτύπωση της Κατάστασης Λογιστικής Πωλήσεων

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Version 3.10.481.10003

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

#20090525-1155-2-634 Εξαίρεση Α/Χ απο τον έλεγχο των τύπων των παραστατικών
Προστέθηκε flag στα στοιχεία Α/Χ ώστε να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης του από έλεγχο υπολοίπων (γραμμής - συνόλου)

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Version 3.10.481.10001

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων) πριν προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090602-1155-2-660 Εκτύπωση Crystal με .net SDK xSupport.ExecS1Command()
Βελτιώθηκε η προσαρμογής της διάστασης σε παράθυρο εκτυπωτικού τύπου Crystal

20090605-1155-2-685 Πεδία σχετικών παραστατικών
Προστέθηκαν τα πεδία σχετικών παραστατικών στο browser της Λιανικής

Διορθώσεις σφαλμάτων

20080602-1155-1-869 Εκτύπωση Intrastat αφίξεων
Όταν υπήρχε η ίδια περιγραφή αλλά διαφορετική σύντμηση σε κωδικό Intrastat είδους, η εκτύπωση ομαδοποιούσε σε έναν κωδικό όλες τις ποσότητες.

20080818-1155-1-1284 Μη εμφάνιση στοιχείων S/N στη διαχείριση ειδών
Βελτίωση σε προσαρμογή ύψους προβολών για την σωστή εμφάνιση των πεδίων σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκατάστασης Soft1.

20090429-1155-1-551 Ενημέρωση κοστους πωληθέντων
Δε λειτουργούσε η εργασία ενημέρωση κόστους πωληθέντων όταν υπήρχαν είδη με χαρακτηριστικά.

20090525-1155-1-637 Σχετικά έγγραφα παγίων
Δεν εμφανιζόταν τα σχετικά έγγραφα στο αρχείο παγίων

20090526-1155-2-638 Εγκαταστάσεις
Δεν εμφανιζόταν τα σχετικά έγγραφα στις εγκαταστάσεις

20090526-1155-1-642 QView καρτέλες
Δεν εμφανιζόταν ο τίτλος της εκτύπωσεις QlikView στο tab των ενεργών εργασιών

20090529-1155-1-650 Συνοπτική Κατάσταση Λογιστικής Πωλήσεων
Εμφανιζόταν σφάλμα ORA 00904 ISNULL:Invalid Identifier σε βάσεις ORACLE 10G

20090602-1155-1-662 Προτεινόμενος λογαριασμός γραμμής σε μεταβίβαση αξιόγραφου
Ο χρηματικός λογαριασμός που προτείνεται στη γραμμή κατά τη μεταβίβαση εισπρακτέου πελάτη σε πιστωτή δεν συνδεόταν με το αξιόγραφο - προτεινόταν ο λογαριασμός που βρίσκεται παλαιότερο αξιόγραφο με τον ίδιο κωδικό

20090602-1155-1-667 Λάθος αξία υπολοίπου στην εκτύπωση ενηλικίωσης
Όταν υπήρχαν αντιστοιχήσεις με παραστατικά συμψηφισμών εμφανιζόταν λάθος αξία υπολοίπου στην εκτύπωση ενηλικίωσης με εφαρμογή αντιστοιχήσεων

20090602-1155-1-669 Eξόφληση αξιογράφων
Όταν έχει προηγηθεί μερική εξόφληση του σε προηγούμενη κίνηση, δεν πρότεινε την ανεξόφλητη αξία αλλά τη συνολική αξία του αξιογράφου

20090604-1155-1-677 Εγγραφές με &SELRECS
Σε import script που χρησιμοποιούσε τη συνάρτηση &SELRECS και μεγάλο αριθμό εγγραφών το query αποτύγχανε.

20090608-1155-1-695 Μέσος χρόνος αποπληρωμής
Ο υπολογισμός του αριθμοδεικτή μέσος χρόνος αποπληρωμής δεν λάμβανε υπ'όψιν την εξαίρεση από αριθμοδείκτες που είχε οριστεί κατά την αντιστοίχηση

20090609-1155-1-698 Μηδενική αξία σε ξένο νόμισμα σε ταμειακά & ανοικτά παραστατικά
Προστέθηκε έλεγχος για την επανεκτέλεση του υπολογισμού γραμμής κατά την καταχώρηση του ταμειακού παραστατικού.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

What's new 22.05.09 - 01.06.09

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών

20090518-1155-2-611 Δικαιώματα χρηστών σε διαγραφή μέσα από Ημερολόγια
Τα δικαιώματα χρηστών ισχύουν πλέον και για τις εγγραφές μέσα από τα Ημερολόγια.

20090521-1155-2-626 Αυτόματη Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Η αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων λειτουργεί μόνο για προγενέστερες και όχι μεταγενέστερες εγγραφές

20090522-1155-2-629 Αρχείο Τράπεζας για πληρωμή εργαζομενων μεσω Probank
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργία αρχείου τράπεζας για πληρωμή εργαζομενων μεσω Probank

20090529-1155-1-652 Αρχείο εντύπων (xad files)
Το xad αρχεία που δημιουργούνται από συνεργάτες θα πρέπει να δηλώνονται στο custacndocs.ini και οχι στο acndocs.ini.

20090529-1155-2-653 Κωδικοί custom εντύπων (xad files)
Οι διαθέσιμοι κωδικοί για τα αρχεία εντύπων που δημιουργούνται από συνεργάτες ξεκινάνε από 10001 (>10000)

20090601-1155-1-654 LiveUpdate & Internet Explorer 8

Υποστηρίζεται πλέον η λειτουργία του Live Update και των υπόλοιπων Services σε περιβάλλον Internet Explorer 8.


Διορθώσεις Σφαλμάτων

20090528-1155-1-647 Ημερομηνία λήξης σε ενέργεια
Όταν σε καταχώριση ενέργειας γινόταν διαγραφή της ημερομηνίας λήξης, στη βάση η ημερομηνία σωζόταν ως '31/12/1899'

20090529-1155-1-648 Εκτύπωση μηχανογραφημένου Ισοζύγιου
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της εκτύπωσης αρχείου Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου σε περιβάλλον SAAS και client/server

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

What's new 08.05.09-21.05.09

Μεταβολές/ Προσθήκες προδιαγραφών

20090511-1155-2-591 Επιμερισμός προβλέψεων σε κέντρα κόστους
Κατά τον υπολογισμό των προβλέψεων μισθοδοσίας, ελέγχεται ο πίνακας PRDCOSTSNTR, για την περίπτωση που ο χρήστης έχει μεταβάλλει τα κέντρα κόστους της κανονικής μισθοδοσίας σε μια τακτική περίοδο, ώστε η κατανομή της πρόβλεψης να γίνεται σε αυτά τα κέντρα κόστους.

20090513-1155-1-599 Ακύρωση Άρθρων ανάλυσης
Προστέθηκε επιλογή στο διάλογο της εργασίας για να αγνοείται η παράμετρος 'Αυτόματη αναλ. άρθρων'


Διορθώσεις σφαλμάτων


20081010-1155-1-1471 Στοιχεία ανά προμηθευτή -τελ.τιμή αγοράς σε είδος
Εάν κάποιο είδος είχε χαρακτηριστεί ως "εγγυοδοσία", τότε κατά την αγορά του και ενώ στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί ότι χρησιμοποιεί τελ.τιμή αγοράς προμηθευτή, δεν ενημερωνόταν το grid στοιχεία ανά προμηθευτή με την τιμή αγοράς.

20090402-1155-2-447 Εκτύπωση Αρχείων XPR από έκδοση παλαιότερη της 209
Δεν διαβαζόταν από τις εκδόσεις 209 & 310 τα XPR αρχεία που είχαν εξαχθεί από παλαιότερες της 209 εκδόσεις

20090410-1155-1-482 Πρόβλημα στο control χρόνου
Σε περίπτωση που άλλαζε ο χρόνος με χρήση του button και του menu ωρών που εμφανίζει, δεν αποθηκευόταν η αλλαγή.

20090427-1155-1-533 Οθόνες εργασίας
Εάν επιλεγόταν ακύρωση σε κάποια εργασία, ο δείκτης του ποντικιού άλλαζε και δεν μπορούσε να κλείσει η οθόνη.

20090507-1155-1-572 Πρόβλημα σε αντιστοίχιση παραστατικών
Σε περίπτωση αντιστοίχησης παραστατικών με διαφορετικά νομίσματα - τοπικό / συναλλασσομένου - εμφανιζόταν λάθος ακάλυπτη αξία (τοπικού νομίσματος αντί νομίσματος συναλλασσομένου).

20090518-1155-1-615 Σενάρια μεταφοράς -Open Item
Διορθώθηκε πρόβλημα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή εγγραφών Opitem με χρήση σεναριών μεταφοράς.Το θέμα εμφανιζόταν διότι δεν ενημερωνόταν η ημερομηνία μεταβολής στον OPITEM κατά την αντιστοίχηση- ημερομηνία εισαγωγής στον opitem δεν υπάρχει άρα δεν πρέπει να συμπληρώνεται. Θα λειτουργεί σωστά η εξαγωγή για τις εγγραφές που έχουν αντιστοιχισθεί με τη έκδοση που περιέχει τη διόρθωση και μετά (όχι τις προγενέστερες)

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

What's new 30.04.09 - 07.05.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090506-1155-2-567 Αρχειοθέτηση εκτυπώσεων εξωτερικών φορμών
Προστέθηκε δυνατότητα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης σε εξωτερικές φόρμες της εφαρμογής.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20090305-1155-1-315 Ευρετήριο πελατών με τριπλή μπάντα
Δε λειτουργούσε το redirection σε Έργα - Εγκαταστάσεις σε ευρετήριο πελατών με 3 ζώνες

20090406-1155-1-461 Εξαγωγή ενημέρωσης εσόδων/εξόδων σε αρχείο
Διορθώθηκε ο μηχανισμός ενημέρωσης παραστατικών εσόδων/εξόδων από αρχείο ενημέρωσης Softone ώστε να υποστηρίζεται και σε client /server περιβάλλον.

20090407-1155-1-473 Access Violation σε υπερεταιρική εκτέλεση εκτύπωσης
Κατά την επιλογή πολυεταιρικής εκτύπωσης του Ευρετηρίου πελατών, προβαλλόταν access violation ενώ τα δεδομένα εμφανιζόταν.

20090415-1155-1-502 Χρώμα σε γραμμή λιανικής
Σε παραστατικά λιανικής με στήλες χρώματος-μεγέθους, δεν ανανεωνόταν ο κωδικός χρώματος-μεγέθους κατά την εναλλαγή παραστατικών

20090424-1155-1-525 Import xxf αρχείου άρθρων Λογιστικής σε περιβάλλον Client/Server
Διορθώθηκε ο μηχανισμός ενημέρωσης άρθρων Λογιστικής από αρχείο ενημέρωσης Softone ώστε να υποστηρίζεται και σε client /server περιβάλλον.

20090427-1155-1-532 Συμπεριφορά cursor σε λιανική
Όταν ο κερσορας του ποντικιού βρισκόταν πάνω στο tab του παραθύρου (είτε στην καρτέλα του παραθύρου είτε σε οποιαδήποτε άλλη - ακόμη και στον κενό χώρο που υπάρχει εκεί - ) , τότε η συμπεριφορά του πλήκτρου ENTER μεταβαλλόταν και λειτουργούσε ως πλήκτρο για [Επόμενη Ζώνη Πεδίων].

20090429-1155-1-549 Ενημέρωση ειδών από μια εταιρεία σε άλλες εταιρείες
Σε περίπτωση που ο κωδικός είδους είχε χρησιμοποιηθεί και ως κωδικός σχετικού του είδους, τότε κατά τη μεταβολή του "κόλλαγε' η εφαρμογή και εμφανιζόταν μήνυμα "Timeout expired".

20090430-1155-1-555 Εκτύπωση αρνητικά υπόλοιπα
Διορθώθηκε το φίλτρο ημερομηνίας στην εκτύπωση αποθήκης [Αρνητικά υπόλοιπα]

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

What's new 24.4.09 - 29.4.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090305-1155-2-310 Ημερολόγιο CRM
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού χρωματικής ζώνης στο πεδίο ACSTATES των ενεργειών

20090410-1155-2-485 Έντυπο Φ.01.010
Προστέθηκε το έντυπο Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φ-01010

20090428-1155-2-541 Συνάρτηση Μισθοδοσίας
Προστέθηκε συνάρτηση που επιστρέφει την ημερομηνία μεταβολής μισθολογικού στοιχείου εργαζομένων , εντός δοθέντος ημερομηνιακού διαστήματος

20090428-1155-2-542 Συνάρτηση Μισθοδοσίας
Προστέθηκε συνάρτηση που επιστρέφει την τιμή μισθολογικού στοιχείου εργαζομένων , για συγκεκριμένη ημερομηνια

20090227-1155-1-287 Κατάσταση Τραπεζών
Στην εκτύπωση Κατάσταση Τραπεζών, οι επιλογές μισθολογικών στοιχείων "Ποσό προς απόδοση" συμφωνούν με τα ίδια μισθολογικά στοιχεία που υπάρχουν για την επιλογή ποσού στο αρχείο τραπεζών συν τα custom απο τον χρήστη στις παραμέτρους μισθοδοσίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων
20090424-1155-1-526 Σχεδιασμος προβολής
Κατά το σχεδιασμό προβολής πελατών το πεδίο 'Συγχρονίζει προμηθευτή' δεν ήταν διαθέσιμο.

20090427-1155-1-530 Παραστατικά αποθήκης
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικού αποθήκης εμφανιζόταν μήνυμα 'ITEDOC: DATASET NOT IN INSERT OR EDIT MODE'.

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

What's new 13.04.09-23.04.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090416-1155-2-510 Αποφορολόγηση τιμών λιανικής
Η παράμετρος Τιμή Λιανικής Εμπεριέχει ΦΠΑ περιλαμβάνει νέα τιμή Με ΦΠΑ αποφορολ. Στην περίπτωση αυτή, αποφορολογεί την τιμή λιανικής με βάση το καθεστώς ΦΠΑ του είδους και υπολογίζει το ΦΠΑ με βάση το καθεστώς ΦΠΑ του συναλλασσόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090306-1155-1-316 Αλλαγή ειδικότητας ΙΚΑ (2050) μέσα στο τρίμηνο υπολογισμου ΑΠΔ
Σε εργαζόμενο που αλλάζει η ειδικοτητα ΙΚΑ (2050) μέσα στο τρίμηνο και σε υπολογισμό αρχείου ΑΠΔ στην στηλη [κωδ. ειδικοτ.], εμφανιζόταν η ειδικότητα με την τελευταία ημερομηνία.

20090318-1155-1-385 Βιβλίο αδειών
Κατά την εκτύπωση του βιβλίου αδειών με επιλογή κωδικών [από - έως], εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20090403-1155-1-454 Εκτύπωση Εκκαθάρισης Φ.Π.Α. Εσόδων-Εξόδων
Όταν υπήρχε κίνηση είδους με 4,5 % ΦΠΑ, η εκτύπωση μόνο ομάδων Εκκαθάρισης ΦΠΑ εμφάνιζε μήνυμα [4,5 is not a valid floating point value].

20090413-1155-1-489 Eιδικότητα ΙΚΑ για αρχείο ΑΠΔ
Σε εργαζόμενο που σε τρίμηνο είχε 2 ειδικότητες, το αρχείο ΑΠΔ εμφάνιζε για όλο το τρίμηνο την ειδικότητα με τη μεγαλύτερη ημερομηνία

20090413-1155-1-491 Αποστολή εγγραφών απο Browser
Κατά την επιλογή εγγραφών από browser και εκτέλεση της έμμεσης εργασίας Αποστολής εγγραφών, εμφανιζόταν access violation.

20090414-1155-1-497 Σχετικά έγγραφα στις Σχετικές εργασίες των Αξιογράφων
Δεν εμφανιζόταν τα Σχετικά έγγραφα στις εργασίες των Αξιογράφων

20090415-1155-1-500 Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων
Σε περίπτωση που σε εταιρεία υπήρχαν υποκαταστήματα με κωδικούς 999 και 9999, τότε κατά την εκτύπωση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων για το υποκατάστημα εμφανιζόταν σφάλμα [ 9991 is not a valid value for field INDEXFIELDNAME. The allowed range is 32768 to 32767]

20090416-1155-1-513 Πρόβλημα στην εκτύπωση Συνοπτική κατάσταση πωλήσεων
Όταν σε παραστατικά αυτοπαράδοσης υπήρχαν γραμμές ειδών με διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ, τότε οι αξίες πολλαπλασιαζόταν

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

What's new 8.04.09 - 10.04.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20081114-1155-2-1695 Στοιχεία intrastat σε ακύρωση με Αντιλογισμό
Στην ακύρωση παραστατικού με αντιλογισμό, μεταφέρονται και τα στοιχεία Instrastat εφόσον υπάρχουν.

20090407-1155-1-465 Ακάλυπτη αξία σε λιανική
Το πεδίο [Ακάλυπτη Αξία] μετονομάστηκε σε Διαθέσιμη και αποτυπώνει το ποσό της είσπραξης που μπορεί να θεωρηθεί ως προκαταβολή (το σχετικό πεδίο έχει προστεθεί για να υποστηρίξει περιπτώσεις όπου μια είσπραξη μπορεί να καλύψει πολλές προκαταβολές αποδείξεων λιανικής)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090407-1155-1-478 Συναρτήσεις εφαρμογής
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη λειτουργία των παραμέτρων των συναρτήσεων στην εφαρμογή.

20090324-1155-1-411 Φίλτρο με το τμήμα του πωλητή
Δε λειτουργούσε σωστά το τμήμα των πωλητών/αγοραστών ως φίλτρο σε ευρετήρια παραστατικών.

20090407-1155-1-471 Νέα εγγραφή από photo σε ειδικές συναλλαγές
Κατά τη νέα εγγραφή από photo σε ειδικές συναλλαγές, δεν εμφανιζόταν το πεδίο Λογ/σμός που υπήρχε στις στήλες παραστατικών.

20090407-1155-1-477 Στρογγυλοποίηση συνολικής αξίας εξόδων
Με συγκεκριμένο συνδυασμό τιμών & εκπτώσεων συνόλου σε παραστατικό, προέκυπτε θέμα στρογγυλοποίησης μεταξύ της ανάλυσης εξόδων και της συνολικής αξίας.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

What's new 14.3.09 - 7.4.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
20090319-1155-2-389 Εκτύπωση του αποτελέσματος από τις Διακινήσεις μεταξύ ΑΧ
Κατά την εκτέλεση της εργασίας από το ευρετήριο αποθήκης για 'Διακινήσεις μεταξύ ΑΧ', εμφανίζεται το αποτέλεσμα σε εκτύπωση με ανάλυση σε Χ/Μ.

20090319-1155-2-391 Καταχώρηση παραστατικών μέσα από έργο / ευκαιρία
Όταν καταχωρείται παραστατικό σε πελάτη από redirection μέσα από έργο / ευκαιρία, μεταφέρεται και το έργο στο παραστατικό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20081201-1155-1-1788 Εκτύπωση σε Excel σε Soft1 Multilingual
Σε περίπτωση που το System Locale (1ο tab στα Regional Settings) ήταν διαφορετικό από [Ελληνικά], δεν εκτυπωνόταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες σε Excel

20090227-1155-1-284 Κατάσταση λογιστικής πωλήσεων -Δελτία αυτοπαράδοσης
Δεν αποτυπωνόταν σωστά οι αξίες των παραστατικών αυτοπαράδοσης με περισσότερες από μια γραμμές ειδών.

20090316-1155-1-376 Αρχείο novabank
Εμφανιζόταν +1 στον counter εργαζομένων

20090319-1155-1-390 Copy from buffer και όρια ασφαλείας ειδών ανά Υποκ και Χ/Μ
Κατά το copy from buffer στο αρχείο ειδών, δεν μεταφερόταν σωστά τα σύνολα των ορίων ασφαλείας που έχουν τεθεί ανά Υποκατάστημα και Χ/Μ.

20090319-1155-1-392 Υπολογισμός Μισθοδοσίας
Δεν υπολογιζόταν κρατήσεις σε περίοδο αποζημίωση αδείας με προγενέστερη ημερομηνία υπολογισμού απο την ημερομηνία υπολογισμού της περιόδου αποζημίωση αδείας.

20090320-1155-1-397 Ασθένεια Ημερομισθίου σε ΑΠΔ
Δεν απεικονιζόταν σωστά στην ΑΠΔ η μισθοδοσία εργαζομένου με ημερομίσθιο / 5-μερη απασχόληση στον οποίο είχε δηλωθεί ημέρα ασθένειας με δεκαδικό αριθμό.

20090326-1155-1-413 Δημιουργία αξιογράφων από παραστατικά είσπραξης
Κατά τη δημιουργία αξιογράφων μέσα από παραστατικά είσπραξης, εμφανιζόταν μήνυμα Softone range error μόλις επιλεγόταν η ζώνη ομαδοποίησης

20090327-1155-1-420 Κστάσταση ελέγχου αγορών-πωλήσεων
Στις εκτυπώσεις ελέγχου Αγορών - Πωλήσεων οι αξίες εμφανίζονται πλέον στο τοπικό νόμισμα και όχι στο νόμισμα συναλλαγής.

20090327-1155-1-421 Εκτύπωση βιβλίου αδειών
Η εκτύπωση του βιβλίου αδειών με φίλτρο κωδικό εργαζομένου δεν λειτουργούσε σε ORACLE.

20090327-1155-1-422 Ενημέρωση επιλεγμένης περιόδου μισθοδοσίας σε ORACLE
Κατά την εκτέλεση των batch jobs της μισθοδοσίας, δεν λειτουργούσε η ενημέρωση του πίνακα SELPAYPRD.

20090330-1155-1-428 Υπόλοιπο σε κινήσεις ειδών
Η έμμεση καρτέλα κινήσεων αποθήκης με επιλογή 'Οριζόμενες ημερομηνίας' εμφάνιζε ως απογραφή την απογραφή της τρέχουσας χρήσης

20090330-1155-1-430 Εργασία δημιουργίας προδιαγραφών απο παραστατικά
Κατά την εκτέλεση της εργασίας δημιουργίας προδιαγραφών από παραστατικά εμφανιζόταν 'Error in autoincrement assigment'

20090401-1155-1-438 Αρχείο ΑΠΔ
Σε εργαζόμενο με ασθένεια 3 + 2 ημέρες στην ΑΠΔ οι εγραφές με κωδικό 8 ασθένεια, εμφανιζόταν σε 2 γραμμές φέρνοντας ως data το αθροισμα αποδοχων ασθενειας και επιδοτησης

20090401-1155-1-442 Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης (παραστατικά με σύνδεση Εσόδων εξόδων)
Κατά τη δημιουργία πιστωτικών από παραστατικά πωλήσεων με γέφυρα εσόδων - εξόδων, εμφανιζόταν σφάλμα "Module SALDOC : Selector record not found! (Table=ITEM, KeyValue=...)".

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

What's new 09.03.09 - 13.03.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090204-1155-2-130 XXF και Import Script
Προστέθηκε δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων με τη χρήση import script με κώδικα XXF από τη μία εταιρία στην άλλη, στην ίδια βάση.

20090306-1155-1-322 Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών
Προστέθηκε στα διαθέσιμα φίλτρα της εκτύπωσης η φύση των χρηματικών λογαριασμών

20090310-1155-2-351 Συνάρτηση φύλλου υπολογισμού Μισθοδοσίας
Προστέθηκε νέα συνάρτηση που επιστρέφει την πρώτη Κυριακή του μήνα

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090218-1155-1-223 Εισαγωγή Προσώπων από οθόνη Πελάτη
Δε λειτουργούσε σωστά η εισαγωγή προσώπων μέσα από τη διαχείριση πελάτων

20090303-1155-1-297Μη εμφάνιση κωδικών σε εκτυπώσεις αποθήκης με κωδικοποίηση Μικρών-Κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων
Σε περίπτωση που υπήρχαν κωδικοί ειδών με κεφαλαία & μικρά λατινικά δεν αποτυπωνόταν σωστά σε ορισμένες εκτυπώσεις αποθήκης

20090309-1155-1-330 Εκτύπωση ευρετηρίου
Η εκτύπωση ευρετηρίου σε ASCII μορφή αρχείου δημιουργούσε ένα κενό στην πρώτη στήλη.

20090310-1155-1-350 Πρότυπα δεδομένα
Διορθώθηκε το αρχείο πρότυπων δεδομένων (soft1.xdt):
Στα υποδείγματα παραστατικών εσόδων – εξόδων δεν υπήρχε ο νέος κωδικός νομίσματος
Στους λογαριασμούς λογιστικής προστέθηκαν οι κωδικοί σύνδεσης με φορολογικά έντυπα

20090312-1155-1-365 Συνέχεια ενέργειας
Κατά την εκτέλεση συνέχειας ενέργειας, δεν ενημερωνόταν ο χαρακτηρισμός της αρχικής ενέργειας.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

What's new 26.2.09 - 06.03.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

|20090305-1155-1-307| Crystal Reports Runtime 11.5
Ενημερώθηκε το setup των Crystal Reports Runtime στην κοινή περιοχή της Softone. Η εγκατάσταση του νέου αρχείου θα πρέπει να γίνει αφού απεγκατασταθεί το προηγούμενο.

|20090226-1155-2-274| Επιλογή συνήθη στο menu

Δεν εμφανίζεται πλέον σε χρήστες χωρίς δικαίωμα επιλογής menu

|20090304-1155-2-301| Νέα συνάρτηση στο φύλλο υπολογισμού για Προβλέψεις Μισθοδοσίας

Προστέθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΣΥΝΟΛΑ_ΠΡΟΒΛ για τον σωστό υπολογισμό επιδόματος αδείας μόνο στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

|20090305-1155-2-312| Δυνατότητα εκτύπωσης φορμών παραστατικών μέσα από custom

Δυνατότητα εκτύπωσης φορμών παραστατικών μέσα από custom (InProcess, OuProcess, COM, .Net)

Διορθώσεις σφαλμάτων


|20090218-1155-1-215| Read Only Πεδια

Σε read-only πεδία μπορούσε να γίνει μεταβολή με πληκτρολόγηση αλφαριθμητικού στο πεδίο.

|20090225-1155-1-257| Φόρμες εκτύπωσης παραστατικών σε Crystal Reports
Δεν υποστηριζόταν η εκτύπωση φόρμας παραστατικών σε crystal σε landscape

|20090226-1155-1-273| Σφάλμα σε βάσεις oracle σε ευρετήρια συναλλασομένων
Σε ευρετήρια συναλλασσομένων σε βάσεις Oracle εμφανιζόταν σφάλμα ORA 00904

|20090227-1155-1-288| Εξαγωγή δεδομένων σε MS Office
Δεν εκτυπωνόταν με σωστό format οι ημερομηνίες σε εφαρμογές MS Office εάν ο χρήστης windows είναι Power User και όχι Administrator.

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

What’s new 23.2.09-25.2.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Νέα φορολογικά έντυπα Ε3 & Ε5

Ενσωματώθηκαν τα νέα έντυπα Ε3 & Ε5 για την οικονομική χρήση 2008.

20080715-1155-2-1174 Διαχείριση Email -επιλογή πολλών επαφών

Έχει προστεθεί φόρμα για την πολλαπλή επιλογή των διευθύνσεων επαφών-πελατών-προμηθευτών-στελεχών μέσα στη φόρμα διαχείρησης του email.

20090218-1155-2-224 Επιλογή περιόδου μισθοδοσίας

Στην επιλογή περιόδου, προστέθηκαν τα ημερομηνιακά διαστήματα και η ημερομηνία υπολογισμού της επιλεγμένης περιόδου.

20090223-1155-2-246 Αλλαγή προδιαγραφής στην συνάρτηση μισθοδοσίας ΠΡΟΗΓ_ΥΠΗΡ

Προστέθηκε προαιρετική παράμετρος ( 0 , 1 ) οπου όταν είναι 0 (default) λειτουργεί όπως πριν, και όταν είναι 1, υπολογίζει την προϋπηρεσία του εργαζόμενου λαμβάνοντας υπόψιν σαν [Από ημερομηνία] την πρώτη ημερομηνία πρόσληψης και [Εως ημερομηνία] την τελευταία ημερομηνία πρόσληψης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090220-1155-1-234 Σφάλμα στο ομαδικό ημερολόγιο

Στη μετακίνηση στο ομαδικό ημερολόγιο με τη scrollbar εμφανιζόταν το μύνημα 'List index out of bounds'

20090223-1155-1-237 Αccess viοlation σε custom εκτυπωσεις

Σε custom εκτυπώσεις Στατιστικής ανά είδος που είχαν σχεδιαστεί με προηγούμενες εκδόσεις εμφανιζόταν access violation.

20090223-1155-1-240 Κοστολόγηση παραγωγής

Στην αντιγραφή εταιρείας, με ίδιο λογιστικό σχέδιο στην 2η εταιρεία, υπολογιζόταν και τα κοστολογικά στοιχεία της πρώτης εταιρείας κατά την κοστολόγηση παραγωγής της δεύτερης.

20090223-1155-1-243 Διαχείριση emails

Στο ευρετήριο της διαχείρισης emails δεν εμφανιζόταν προτεινόμενα τα πεδία που αφορούν στα emails

20090224-1155-1-251 Κατάσταση - Βεβαίωση ΤΑΞΥ

Στην εκτύπωση ΤΑΞΥ, επιλέγοντας περίοδο Ιανουάριο (με login χρήση 2009), εμφανίζονταν εγγραφές και από τις προηγούμενες χρήσεις, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έρχονται μόνο οι εγγραφές της login χρήσης

20090225-1155-1-260 Κατανομή φυσικής απογραφής στην παραγωγή

Διορθώθηκε πρόβλημα στην εργασία Κατανομή φυσικής απογραφής στην Παραγωγή όπου: α) διάβαζε παραστατικά φυσικής απογραφής χωρίς να φιλτράρει τη χρήση β) επιμέριζε σε όλες τις γραμμές (έτοιμα, συμπαράγωγα, υποπροιόντα, α'ύλες) των παραστατικών παραγωγής, ενώ θα έπρεπε να επιμερίζει μόνο στις γραμμές των Α'υλών"

20090225-1155-1-261 Εξαγωγή αρχείων για eurofasma

Κατά την εξαγωγή ενημέρωσης λογιστικής για Eurofasma, ο αριθμός του παραστατικού εμφανιζόταν με ένα ψηφίο λιγότερο.

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

What's new 9.2.09 - 20.2.09

Δημοσιεύθηκε νέα έκδοση 310.47. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή θα ζητηθεί συγχρονισμός βάσης.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090216-1155-2-210 Μεταβολή στον τρόπο λειτουργίας του folder menu

Σημαντική εξέλιξη. Δείτε περισσότερα εδώ

20090212-1155-2-182 Προσθήκη τύπου κίνησης SN

Προστέθηκε άλλος ένας τύπος κίνησης SN με τίτλο 'Αποστολή/Εγκατάσταση' και συμπεριφορά παρόμοια του τύπου 'Πώληση/Ανάλωση' για να καλυφθούν περιπτώσεις όπου το serial number πηγαίνει στον πελάτη χωρίς να γίνεται πώληση.

20090205-1155-2-145 Eπιλογή εξόδων στην λιανική

Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εξόδων κατά την καταχώρηση παραστατικών Λιανικής.

20090130-1155-2-99 Κωδικοποίηση μηχανογραφημένων επιταγών

Προστέθηκε η δυνατότητα παραμετρικού ορισμού της ημερομηνίας που χρησιμοποιείται στην κωδικοποίηση μηχανογραφημένων επιταγών με βάση την τράπεζα έκδοσης με πεδίο στα στοιχεία του χρηματικού λογαριασμού.

20081204-1155-2-1814 Σχέση ποσότητας 1 και 2 στα set ειδών

Εφαρμόζεται η σχέση ποσότητας 1 με την ποσότητα 2 κατά τη δημιουργία των set ειδών και για τα συντιθέμενα είδη και για τα συστατικά τους.

20081113-1155-2-1692 Εργασίες στον Browser του αρχείου εργαζομένων

Προστέθηκαν οι εργασίες 'Προβολή άρθρων γέφυρας λογιστικής' και 'Εξαγωγή άρθρων λογιστικής σε αρχείο' στο δεξί κλικ των multiselect εργαζομένων.

20061031-1155-2-1369 Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα

Προσθήκη παραμέτρου [Αυτόματη αρχειοθέτηση] στις φόρμες εκτύπωσης παραστατικών που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα


Διορθώσεις σφαλμάτων

20090216-1155-1-207 Εκτύπωση ενηλικίωσης υπολοίπων με αντιστοιχήσεις & διακανονισμούς

Σε περίπτωση που υπήρχε μόνο μία γραμμή διακανονισμού ανά παραστατικό, εμφανιζόταν πρόβλημα στον υπολογισμό υπολοίπου στην εκτύπωση ενηλικίωσης υπολοίπων πελατών

20090213-1155-1-203 Πιστωτικοί έλεγχοι

Δεν λειτουργούσαν σωστά οι πολιτικές πιστωτικών ελέγχων με περισσότερες από 2 πιστωτικούς ελέγχους με έκφραση AND.

20090204-1155-1-139 Softone range error σε μεταβολή παραστατικού

Εάν σε τύπο παραστατικού αγορών η παράμετρος Ενημέρωση συμφωνιών είχε την τιμή 'Κάθε καταχώρηση', τότε κατά τη μεταβολή παραστατικών με προσθήκη ή αφαίρεση γραμμής είδους εμφανιζόταν μήνυμα 'Softone range error'.

20090206-1155-1-153 Οριζόντια εκτύπωση τιμολογίου σε περίπτωση εκτύπωσης μετά από landscape καρτέλας

Σε περίπτωση που εκτυπωνόταν μια οποιαδήποτε εκτύπωση σε Landscape μορφή, άλλαζαν οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

20090210-1155-1-169 Αριθμητικά πεδία σε ευρετήρια

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνταν font εφαρμογής 'Verdana", σε όλα τα grids δεν εμφανιζόταν το πρώτο ψηφίο στα αριθμητικά πεδία της επιλεγμένης γραμμής.

20090211-1155-1-176 Φορολογικοί μηχανισμοί τύπου Β

Δεν προβαλλόταν μήνυμα για έλλειψη χαρτιού στο φορολογικό μηχανισμό

20081003-1155-1-1444 Δικαιώματα χρηστών

Δεν αποθηκευόταν οι επιλογές δικαιωμάτων χρηστών για τη Διαχείριση Συναλλασσομένων

20090211-1155-1-172 Λάθος στρογγυλοποίηση στο πεδίο 408 της εκκαθαριστικής ΦΠΑ

Διόρθωση στρογγυλοποίησης στο πεδίο 408 του εντύπου Εκκαθαριστικής ΦΠΑ

20090205-1155-1-143 Μη σωστή εμφάνιση χαρακτήρων στην πρώτη login οθόνη

Κατά την εκτέλεση της Multilingual έκδοσης της εφαρμογής σε σταθμό εργασίας με μη ελληνικά Regional Settings, δεν εμφανίζοταν σωστά τα λεκτικά στην πρώτη login οθόνη. Πλέον, η default γλώσσα εισαγωγής είναι τα Αγγλικά.

20090209-1155-1-162 Δημιουργία αρχείου ΑΠΔ και ειδικότητα ΙΚΑ

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει ένα και μόνο ταμείο με FUNDTYPE =1, τότε δεν γίνεται έλεγχος ως προς την συμπλήρωση της δευτερεύουσας ειδικότητας ΙΚΑ

20090202-1155-1-111 Υπολογισμός αρχείου ΑΠΔ απο client

Κατά την εκτέλεση της εργασίας 'Υπολογισμός αρχείου ΑΠΔ' από client, εμφανιζόταν μήνυμα S operation aborted.

20090212-1155-1-183 Προβλημα σε καταχώρηση νέου δεύτερου εργαζομένο.

Σε καταχώρηση νέου δεύτερου εργαζομένου και στο wizard ""Εισαγωγή Στοιχείων Πρόσληψης""

α) κράταγε τυχόν επικουρικό ταμειο που είχε εισαχθεί στον πρώτο

β) δεν επέτρπε εισαγωγή των στοιχείων με μήνυμα ""EMPISACTIVE:Dataset not in edit or insert mode

20090211-1155-1-175 Μηχανογράφηση Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Στη μηχανογράφηση του ΤΣΜΕΔΕ δεν εμφανιζόταν σωστά τα αναδρομικα εργαζομένων που είχαν καταχωρηθεί από τον χρήστη και όχι υπολογισμένα απο την εφαρμογή. Επίσης, δημιουργούσε τακτικές αποδοχές ακόμα και όταν σε τακτική περίοδο υπήρχαν μόνο αναδρομικές αποδοχές

20090210-1155-1-171 Αλλαγή περιόδου μισθοδοσίας

Σε περιβάλλον client - server, η αλλαγή περιόδου μισθοδοσίας μέσω των batch job Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων, Μηδενισμός δεδομένων κλπ, δεν γινόταν στο server, με αποτέλεσμα να απαιτούσε επανείσοδο στην εφαρμογή για να λειτουργήσει.

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

What’s new 04/02/09-05/02/09

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών

125    Φίλτρο επιλογής σειρών σε εργασία φυσικής απογραφής    

Προστέθηκε φίλτρο επιλογής για τις σειρές καταχώρισης φυσικής απογραφής κατά την εκτέλεση της εργασίας ενημέρωσης φυσικής απογραφής.

86    Αλλαγή αποδοχών Α.Π.Δ.    

Το ποσό των αποδοχών από το οποίο ενημερώνεται η τακτική γραμμή (1) στην ΑΠΔ άλλαξε τρόπο ενημέρωσης. Ενημερώνεται πλέον από το ποσό των αποδοχών από νέο πεδίο LVAL4 στο οποίο κρατούνται όλες οι αντίστοιχές αποδοχές ανά ασφαλιστικό ταμείο , οπου αντιστοιχίζεται με το κάθε ταμείο ΙΚΑ στην ΑΠΔ. To ίδιο έγινε και με τη γραμμή των αναδρομικών (9) στην στήλη των αποδοχών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

127    Πρόβλημα σε πλήρη αντιγραφή εταιρείας    

Κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας, ο πίνακας TRUCKS στην νέα εταιρεία ενημερωνόταν με TRDR από την εταιρεία αντιγραφής. Το πρόβλημα παρατηρήθηκε στην έκδοση 209 και επιλύθηκε στην 310.

138    Πρόβλημα δικαιωμάτων σε εγκαταστάσεις Softone

Διορθώθηκε πρόβλημα δικαιωμάτων που είχε παρατηρηθεί σε εγκαταστάσεις με ενότητα Εσόδων - Εξόδων & Εισπράξεις / Πληρωμές

134    Αρχείο ΑΠΔ    

Σε εργαζόμενο που είχε στην Περιοχή Απασχόλησης Ημερομηνία Ισχύος διαφορετική από 1/1/ΧΧ π.χ. 1/2/ΧΧ δεν μπορούσε να γίνει παραγωγή του αρχείου.

135    Ανενεργές εγγραφές    

Οι ανενεργές εγγραφές δεν εμφανιζόταν με διαφορετικό χρώμα στα ευρετήρια

63    Πολυεταιρική εκτύπωση    

Σε πολυεταιρική εκτέλεση εκτυπώσεων εμφανιζόταν σφάλμα 'Λανθασμένος κωδικός υποκαταστήματος' στις εταιρείες που δεν υπήρχε υποκατάστημα με κωδικό 1.

122    Ευρετήρια    

Δεν εμφανιζόταν με κόκκινο χρώμα οι αρνητικές τιμές πεδίων σε ευρετήρια.

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

What’s new 02/02/09-03/02/09

Μεταβολές / προσθήκες προδιαγραφών

112 Γέφυρες λογιστικής
Προστέθηκε παράμετρος στις γέφυρες σύνδεσης με λογιστική για τον καθορισμό του υποκαταστήματος του παραγομένου άρθρου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

95 Παραγωγή αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ για πρατήρια καυσίμων
Μεταβλήθηκε η μορφή του αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ ώστε κάθε εγγραφή να έχει διαφορετικό ref_id.

105 Αποστολή εγγραφών σε mail
Επανήλθε ο προηγούμενος μηχανισμός εκτύπωσης σε mail σε περίπτωση που δεν υπάρχει διεύθυνση e-mail και η ρύθμιση είναι Microsoft Outlook.

119 Access violation κατά την εφαρμογή ρυθμίσεων
Απενεργοποιήθηκε το button [Ρυθμίσεις] στην πρώτη login οθόνη της εφαρμογής. Η μεταβολή ρυθμίσεων απαιτεί πλήρες login στην εφαρμογή.

115 Refresh μπάρας τίτλων

Δεν γινόταν σωστό refresh στην μπάρα τίτλου

107 Οικονομικά στοιχεία προμηθευτών
Δεν εμφανιζόταν σωστά τα οικονομικά στοιχεία προμηθευτών με πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούμενες χρήσεις.

118 Error στην εισαγωγή εγγραφών στο CASHFLOW σε βάσεις Oracle
Στην εργασία δημιουργία αρχείου για τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό εμφανίζοταν μήνυμα: ORA - 01400: δεν μπορεί να γίνει εισαγωγή NULL στο "CASHFLOW"

90 Εκτύπωση «Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.»
Δεν αποτυπωνόταν σωστά η ποσοτική ανάλυση χαρακτηριστικών στις στήλες της εκτύπωσης

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

What's new 28/1/09-29/1/09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Αναπροσαρμογές παγίων
Προστέθηκε εργασία υπολογισμού αναπροσαρμογών παγίων σύμφωνα με τις πρόσφατες φοροτεχνικές εξελίξεις. Για το λόγο αυτό προστέθηκε πεδίο στις οντότητες παγίων με τίτλο «Αντικειμενική αξία» και η τρέχουσα έκδοση είναι πλέον η 310.46. Η αναβάθμιση στην έκδοση αυτή θα απαιτήσει συγχρονισμό βάσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

Συγχρονισμός σχετικών εγγράφων
Διορθώθηκε πρόβλημα που εντοπίστηκε στον συγχρονισμό των εγγραφών σχετικών εγγράφων κάτω από ειδικές συνθήκες.

DLL Customization
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία προβολών με DLL customization

Γέφυρες λογιστικής σε παραστατικά αποθήκης
Διορθώθηκε πρόβλημα που αφορούσε στους resolvers αναλυτικής λογιστικής σε παραστατικά αποθήκης.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

What's new 27/1/09-28/1/09

Διορθώσεις σφαλμάτων

84 Σφάλμα στην εκτύπωση πωλήσεων "Κατάσταση παραγγελιών"

Δε λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση πωλήσεων "Κατάσταση παραγγελιών" με ανάλυση σε χαρακτηριστικά.

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Νέα σειρά εκδόσεων 310

Από σήμερα διατίθεται επίσημα η νέα σειρά εκδόσεων Softone 310. Δείτε περισσότερα εδώ.

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

What’s new 15.1.09 – 21.1.09

Μεταβολές /προσθήκες προδιαγραφών

Ενημέρωση αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας με τις παρακάτω συμβάσεις:

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2009 (διετείς):

  • ΑΣΟ
  • Γεωτέχνες ΑΣΟ

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2009: (που κατατέθηκαν το 2009 και αφορούν 2008 και 2009):

  • Περιοδεύοντες πωλητές - πλασιέ
  • Αγγειοπλάστες τροχού

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2008-9: (διετείς που ενημερώνονται για το 2008 και 2009):

  • Κτηνίατροι
  • Φορτοεκφορτωτές

Διορθώσεις σφαλμάτων

59 Έλεγχος υπολοίπου σε παραστατικά βάσει έκφρασης

Δε λειτουργούσε ο έλεγχος υπολοίπου με έκφραση που περιείχε εκκρεμότητα.

34 Ρυθμίσεις εκτυπωτών

Οι μεταβολές στις ρυθμίσεις εκτυπωτών λειτουργούσαν μόνο την πρώτη φορά που εκτελούνταν εκτύπωση.

41 Πολυεταιρικές εκτυπώσεις

Εάν δεν υπήρχε υποκατάστημα με κωδικό 1 στις εταιρείες για τις οποίες εκτελούνταν η εκτύπωση, εμφανιζόταν μήνυμα "Operation aborted: Λανθασμένο υποκατάστημα"

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

What’s new 12.01.09 – 14.01.09

Προσθήκες / Μεταβολές προδιαγραφών

Μεταβολή αρχείου δεδομένων μισθοδοσίας

Νέο αρχείο δεδομένων μισθοδοσίας που περιλαμβάνει τις παρακάτω κλαδικές συμβάσεις του 2009 :

Ιατρικοί επισκέπτες
Κηπουροί ξενοδοχείων
Μετάλλου
Μηχανικοί Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ
Οδοντοτεχνίτες
Ραδιοτηλεφωνητές Ραδιοταξί
Φαρμακοποιοί επιστήμονες
Χειριστές κλαρκ βιομηχανίας
Χειριστές μηχ/των εκτέλεσης τεχνικών έργων
Χημικοί επιστήμονες

Διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του α.ν. 89/67
Ναυτιλιακά πρακτορεία και ναυτιλιακές επιχειρήσεις όλης της χώρας
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Ηρακλείου Κρήτης
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Λασιθίου Κρήτης
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Χανίων Κρήτης
Ξενοδοχοϋπάλληλοι όλης της χώρας
Τεχνικές, μελετητικές, εργοληπτικές εταιρείες

Hλεκτροτεχνίτες καταστημάτων
Ηλεκτροτενχίτες ξενοδοχείων
Ηλεκτροτεχνίτες τεχνικών γραφείων ανελκυστήρων
Χειριστές μηχανημάτων μεταλλείων
Πλαισίων αμαξωμάτων
Πρακτικοί μηχανικοί (από 1.1.2009 έχει αύξηση μόνο ως προς την 4η τριετία και από 1.5.2009 έχει αύξηση στα ποσά)
Μετάλλου (σιδηροβιομηχανία)
Συμβολαιογραφεία
Υποθηκοφυλακεία (από 1.1.2009 έχει αύξηση 2% στο ταμειακό επίδομα και από 1.5.2009 έχει αύξηση στα ποσά).
Τεχνικοί τύπου (ΕΤΗΠΤΑ)
Εφημερίδων υπάλληλοι
Εφημερίδων συντάκτες Ξενοδοχοϋπάλληλοι νήσου Ρόδου

Διορθώσεις σφαλμάτων

36 ABC ανάλυση σε άρθρα Γεν.Λογιστικής

Όταν ο ίδιος λογαριασμός εισαγόταν για δεύτερη φορά σε άρθρο λογιστικής και επιλεγόταν ABC ανάλυση στη γραμμή, εμφανιζόταν μήνυμα 'Αδύνατη η κατανομή μηδενικής αξίας'.

22 Λάθος αποτύπωση από μεταφοράς ποσών σε Θεωρημένο Ισοζύγιο Λογιστικής

Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Ισοζυγίου Λογιστικής με φίλτρα ημερομηνιών και όχι περιόδου, δεν εμφανιζόταν σωστά οι αξίες από μεταφορά.

33 Ασυμφωνία αποτελεσμάτων Αναλυτικού Ισοζυγίου - Μηνιαίας Κατάστασης Αποθήκης λόγω στρογγυλοποίησης αξιών / τιμών

Σε ειδικές περιπτώσεις εμφανιζόταν ασυμφωνία αποτελεσμάτων Αναλυτικού Ισοζυγίου - Μηνιαίας Κατάστασης Αποθήκης που οφειλόταν στη στρογγυλοποίηση αξιών / τιμών

28 Λάθος υπολογισμός τιμής FIFO

Κατά τον υπολογισμό τιμών κόστους βάσει FIFO συμπεριλαμβανόταν και ακυρωμένα παραστατικά ενώ εξαιρούνταν τα ακυρωτικά τους.

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

What's new 7/1/09-9/1/09

Διόρθωση σφάλματος

Θέμα κατά την εκτέλεση της service εργασίας CHANGEFISCPRDPERIOD

Η ειδική service εργασία CHANGEFISCPRDPERIOD διέγραφε τις απογραφές αποθήκης και δεν δημιουργούσε σωστά τις αριθμήσεις αξιογράφων. Η συγκεκριμένη εργασία εκτελείται από εξουσιοδοτημένους χρήστες και κάτω από προϋποθέσεις.