Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10768

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170118-1155-1-233
Καταχώριση ενέργειας
Στο πεδίο "Σειρές" του διαλόγου "Καταχώρηση ενεργειών" στους συναλλασσόμενους θα εμφανίζονται πλέον μόνο ενέργειες, κλήσεις, συναντήσεις, tasks.

20170118-1155-2-215
Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου Ε511
Μετατράπηκε σε text το πεδίο ''Μερίσματα Δικηγόρων και προστέθηκε στις κατηγορίες των εισοδημάτων οι ''Διάφοροι Τρίτοι''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160708-1155-7-2382
Είσπραξη με αλλαγή σειράς
Εφόσον η σειρά πώλησης έχει οριστεί να παράγει παραστατικό είσπραξης αυτόματα και το παραστατικό δεν καταχωρηθεί, το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης διαγράφεται πλέον αυτόματα.

20170111-1155-1-123
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Στο έντυπο "Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου" ενημερώνεται σωστά πλέον η περίοδος παρακράτησης.

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10767

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170105-1155-7-70
Δικαιώματα χρηστών
Μπορεί να δοθεί πλέον δικαίωμα στο πεδίο WEBPAGE.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140919-1155-1-3477
Έντυπα ΣΕΠΕ και εκτύπωση αποτελεσμάτων
Σε κάποιες περιπτώσεις, η εκτύπωση μετά την υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ προκαλούσε την εκ νέου καταχώρηση κωδικών ΣΕΠΕ.

20161103-1155-7-3636
Είδος με χρώμα μέγεθος και διαφορετική μονάδα μέτρησης: Σφάλμα στην καταχώρηση παραστατικού
Κατά την καταχώριση γραμμής παραστατικού με είδος με χρώμα-μέγεθος μέσω εναλλακτικού κωδικού με δηλωμένη ποσότητα 1 και 2 εμφανιζόταν σφάλμα "ΠΡΟΣΟΧΉ. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή".

20161212-1155-7-4156
Αντιγραφή προσφοράς από ευκαιρία πώλησης
Αν γινόταν αντιγραφή προσφοράς μέσα από ευκαιρία πώλησης, τότε στο παραστατικό που προέκυπτε γινόταν πάντα συμπύκνωση γραμμών ανεξάρτητα από την παραμετροποίηση του τύπου του παραστατικού.

20170112-1155-1-131
Έλεγχος άρθρων - Μισθοδοσία
Η εκτύπωση Έλεγχος άρθρων μισθοδοσίας εμφάνιζε μήνυμα [Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση] παρόλο που υπήρχε αποτέλεσμα.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10766

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160307-1155-2-821
Φίλτρα σειρών στην ενημέρωση πραγματικών δεδομένων προυπολογ. Γ.Λ
Προστέθηκε το flag : "Συμπεριλαμβάνονται κινήσεις έναρξης και κλεισίματος".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161107-1155-1-3669
outlook connector και εισαγωγή e-mail
Όταν γινόταν archive (screen) e-mail από το outlook τότε δεν ενημερωνόταν το πεδίο συναλλασσόμενος στο e-mail.

20161115-1155-7-3771
Υπόλοιπα ειδών από οικονομικά στοιχεία
Στα οικονομικά στοιχεία του είδους στα στοιχεία περιόδων, στις Εισαγωγές - Εξαγωγές, εάν υπήρχε υπόλοιπο από απογραφή και είχαν πραγματοποιηθεί κινήσεις για την χρήση δεν ενημερωνόταν το υπόλοιπο.

20161128-1155-7-3981
Active browser
Βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης στον active browser.

20161201-1156-7-241
Συγχρονισμός πελάτη προμηθευτή
Δεν γίνεται συγχρονισμός πελάτη με προμηθευτή οταν στις παράμετρους ήταν ενεργοποιημένη η επιλογή 'εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή'.

20161221-1155-1-4317
Διαγραφή επαφών
Δεν λειτουργούσε σωστά η διαγραφή επαφών σε άλλη εταιρία όταν η επιλογή ήταν:"Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή".

20161223-1155-7-4349
Απόδοση Παρακρατούμενου φόρου Εργολάβων
Στο έντυπο γενικής Λογιστικής Απόδοση Παρακρατούμενου φόρου Εργολάβων στο έτος 2016, εμφανιζόταν ως οικονομικό έτος το 2017 μετά τον υπολογισμό.

20170103-1155-1-28
Έλεγχος άρθρων
Ο έλεγχος άρθρων από περιοδικές εργασίες / λογιστικές ενημερώσεις, δεν εμφάνιζε κινήσεις.

20170104-1155-7-45
Κλείσιμο ταμείου σε ομάδες εταιρειών
Το Ευρετήριο <κλείσιμο ταμείου> εμφάνιζε τις καταχωρήσεις όχι μόνο της Login Εταιρείας, αλλά και των άλλων. Με φίλτρο το Υποκατάστημα του Χρήστη σε εταιρείες που είχαν ίδιους κωδικούς Υποκαταστημάτων, τότε στα αποτελέσματα του ευρετηρίου εμφάνιζε πάλι τις καταχωρήσεις και των δύο εταιρειών, για τα υποκαταστήματα με ίδιο κωδικό.
Στην ίδια εργασία (Κλείσιμο Ταμείου) σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε Υποκατάστημα εκτός του πρώτου της login εταιρείας, πατώντας Νέα Εγγραφή δεν εμφάνιζε συμπληρωμένο το ΤΑΜΕΊΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ενώ ήταν δηλωμένο στον Χρήστη.

20170110-1155-7-107
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Το έντυπο Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου (ACNDOCS.70[SOSOURCE=1089]) δεν ενημερωνόταν αξιακά. Εμφάνιζε πάντα μηδενικά αποτελέσματα.

20170110-1155-7-108
Φ2 / Οδηγίες εντύπου
Στα έντυπα του ΦΠΑ στο πεδίο 337 αναγραφόταν λανθασμένα ότι στην άθροιση των κωδικών προστίθεται και το πεδίο 337(331+332+333+334+335+336+337).
Επίσης, στα πεδία 470 & 480 αναφερόταν οτι πραγματοποιείται πράξη της μεταβλητής 377 αντί για 337.