Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10189

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090323-1155-2-407
Εκτυπώσεις Ελέγχου
Στην κατάσταση ελέγχου εσόδων - εξόδων προστέθηκε φίλτρο ο τύπος παραστατικών (εσόδων, εξόδων, εσόδων-εξόδων) και στην εκτύπωση ΦΠΑ ανά λογαριασμό φόρων προστέθηκε φίλτρο λογαριασμοί ΦΠΑ εσόδων, εξόδων, εσόδων-εξόδων και Λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στο διάστημα.

20101111-1155-2-1356
Εισπράκτορας - Πωλητής στις γραμμές ταμειακών παραστατικών
Ο κωδικός εισπράκτορα ή/και πωλητή που συμπληρώνεται στην επικεφαλίδα (header) ταμειακού παραστατικού (είσπραξεις πελατών / ανοιχτά παραστατικά / συμψηφισμοί πελατών), προτείνεται αυτόματα και στις γραμμές του παραστατικού εφόσον δεν είναι συμπληρωμένα τα πεδία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101101-1155-1-1304
Καταχώρηση παραστατικών με γέφυρα
Σε βάσεις Oracle, γινόταν καταχώρηση παραστατικού ακόμη και έαν αποτύγχανε η δημιουργία του άρθρου.

20101103-1155-1-1320
Κατάσταση Εισφορών με επιδότηση μητρότητας
Στην "Κατάσταση Εισφορών" σε εργαζόμενο με κύρια και επικουρικη ασφάλιση και επιδότηση μητρότητας, η στήλη της επιδότησης εμφάνιζε λανθασμένα το ΜΣ 3337 και στις 2 γραμμές.

20101104-1155-1-1324
Αναλυτικό καθολικό
Δεν εμφανιζόταν τα από μεταφοράς ποσά (Προοδευτικά και Υπόλοιπο) εάν επιλεγόταν [Όλα] στο φίλτρο [Εγκεκριμένα].

20101109-1155-1-1345
Προμήθεις και εισπράκτορες
Όταν είχαν υπολογιστεί οι προμήθειες των εισπρακτόρων και εκ των υστέρων είχε μεταβληθεί ένα παραστατικό ως προς τον εισπράκτορα , ή διαγραφεί , δεν ενημερωνόταν σωστά οι προμήθειες.

20101109-1155-1-1347
Υπολογισμός αποσβέσεων παγίων
Δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός της υπολλειματικής αξίας σε πάγια μικρής κατά μονάδα αξίας κτήσης (<1).

20101110-1155-1-1349
Υπολογισμός προμηθειών - bonus
Ο selector για τα πρόσωπα στα φίλτρα της εργασίας έφερνε μόνο τους πωλητές.

20101111-1155-1-1352
Προμήθειες πωλητών βάσει εισπραχθέντων πωλήσεων
Δεν υπολογιζόταν προμήθειες πωλητών - εισπρακτόρων βάσει "Εισπραχθέντων πωλήσεων".

20101111-1155-1-1357
Εκτύπωση αφίξεων Intrastat
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης αφίξεων INTRASTAT σε βάσεις Oracle εμφανιζόταν το μήνυμα ORA-00904-ISNULL-invalid identifier.

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10188

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100301-1155-2-200
Βιβλίο Κοστολογίου - Οικοδομών
Η επιλογή του φίλτρου "Από μεταφοράς υπόλοιπα" εμφανίζει τα έργα που έχουν είτε κινήσεις είτε από μεταφοράς υπόλοιπα στην επιλεγμένη περίοδο.

20101102-1155-2-1313
Αρχείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Το αρχείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ περιλαμβάνει πλέον το ΑΦΜ του πελάτη για τις κινήσεις της ομάδας 200 ανεξάρτητα από την ιδιότητά του.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101027-2165-1-57
Έλεγχος ΑΦΜ - Μοναδικότητα κωδικών - Μάσκα κωδικού
Διορθώθηκε η συμπεριφορά ελέγχων ΑΦΜ (μοναδικότητα και ορθότητα) σε νέα εγγραφή.

20101029-1155-1-1287
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Εξαιρούνται πλέον τα δελτία αποστολής που δεν έχουν αξιακή κίνηση από την εκτύπωση.