Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

What's new 28/1/09-29/1/09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Αναπροσαρμογές παγίων
Προστέθηκε εργασία υπολογισμού αναπροσαρμογών παγίων σύμφωνα με τις πρόσφατες φοροτεχνικές εξελίξεις. Για το λόγο αυτό προστέθηκε πεδίο στις οντότητες παγίων με τίτλο «Αντικειμενική αξία» και η τρέχουσα έκδοση είναι πλέον η 310.46. Η αναβάθμιση στην έκδοση αυτή θα απαιτήσει συγχρονισμό βάσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

Συγχρονισμός σχετικών εγγράφων
Διορθώθηκε πρόβλημα που εντοπίστηκε στον συγχρονισμό των εγγραφών σχετικών εγγράφων κάτω από ειδικές συνθήκες.

DLL Customization
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία προβολών με DLL customization

Γέφυρες λογιστικής σε παραστατικά αποθήκης
Διορθώθηκε πρόβλημα που αφορούσε στους resolvers αναλυτικής λογιστικής σε παραστατικά αποθήκης.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

What's new 27/1/09-28/1/09

Διορθώσεις σφαλμάτων

84 Σφάλμα στην εκτύπωση πωλήσεων "Κατάσταση παραγγελιών"

Δε λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση πωλήσεων "Κατάσταση παραγγελιών" με ανάλυση σε χαρακτηριστικά.

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Νέα σειρά εκδόσεων 310

Από σήμερα διατίθεται επίσημα η νέα σειρά εκδόσεων Softone 310. Δείτε περισσότερα εδώ.

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

What’s new 15.1.09 – 21.1.09

Μεταβολές /προσθήκες προδιαγραφών

Ενημέρωση αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας με τις παρακάτω συμβάσεις:

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2009 (διετείς):

  • ΑΣΟ
  • Γεωτέχνες ΑΣΟ

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2009: (που κατατέθηκαν το 2009 και αφορούν 2008 και 2009):

  • Περιοδεύοντες πωλητές - πλασιέ
  • Αγγειοπλάστες τροχού

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2008-9: (διετείς που ενημερώνονται για το 2008 και 2009):

  • Κτηνίατροι
  • Φορτοεκφορτωτές

Διορθώσεις σφαλμάτων

59 Έλεγχος υπολοίπου σε παραστατικά βάσει έκφρασης

Δε λειτουργούσε ο έλεγχος υπολοίπου με έκφραση που περιείχε εκκρεμότητα.

34 Ρυθμίσεις εκτυπωτών

Οι μεταβολές στις ρυθμίσεις εκτυπωτών λειτουργούσαν μόνο την πρώτη φορά που εκτελούνταν εκτύπωση.

41 Πολυεταιρικές εκτυπώσεις

Εάν δεν υπήρχε υποκατάστημα με κωδικό 1 στις εταιρείες για τις οποίες εκτελούνταν η εκτύπωση, εμφανιζόταν μήνυμα "Operation aborted: Λανθασμένο υποκατάστημα"

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

What’s new 12.01.09 – 14.01.09

Προσθήκες / Μεταβολές προδιαγραφών

Μεταβολή αρχείου δεδομένων μισθοδοσίας

Νέο αρχείο δεδομένων μισθοδοσίας που περιλαμβάνει τις παρακάτω κλαδικές συμβάσεις του 2009 :

Ιατρικοί επισκέπτες
Κηπουροί ξενοδοχείων
Μετάλλου
Μηχανικοί Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ
Οδοντοτεχνίτες
Ραδιοτηλεφωνητές Ραδιοταξί
Φαρμακοποιοί επιστήμονες
Χειριστές κλαρκ βιομηχανίας
Χειριστές μηχ/των εκτέλεσης τεχνικών έργων
Χημικοί επιστήμονες

Διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του α.ν. 89/67
Ναυτιλιακά πρακτορεία και ναυτιλιακές επιχειρήσεις όλης της χώρας
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Ηρακλείου Κρήτης
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Λασιθίου Κρήτης
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Χανίων Κρήτης
Ξενοδοχοϋπάλληλοι όλης της χώρας
Τεχνικές, μελετητικές, εργοληπτικές εταιρείες

Hλεκτροτεχνίτες καταστημάτων
Ηλεκτροτενχίτες ξενοδοχείων
Ηλεκτροτεχνίτες τεχνικών γραφείων ανελκυστήρων
Χειριστές μηχανημάτων μεταλλείων
Πλαισίων αμαξωμάτων
Πρακτικοί μηχανικοί (από 1.1.2009 έχει αύξηση μόνο ως προς την 4η τριετία και από 1.5.2009 έχει αύξηση στα ποσά)
Μετάλλου (σιδηροβιομηχανία)
Συμβολαιογραφεία
Υποθηκοφυλακεία (από 1.1.2009 έχει αύξηση 2% στο ταμειακό επίδομα και από 1.5.2009 έχει αύξηση στα ποσά).
Τεχνικοί τύπου (ΕΤΗΠΤΑ)
Εφημερίδων υπάλληλοι
Εφημερίδων συντάκτες Ξενοδοχοϋπάλληλοι νήσου Ρόδου

Διορθώσεις σφαλμάτων

36 ABC ανάλυση σε άρθρα Γεν.Λογιστικής

Όταν ο ίδιος λογαριασμός εισαγόταν για δεύτερη φορά σε άρθρο λογιστικής και επιλεγόταν ABC ανάλυση στη γραμμή, εμφανιζόταν μήνυμα 'Αδύνατη η κατανομή μηδενικής αξίας'.

22 Λάθος αποτύπωση από μεταφοράς ποσών σε Θεωρημένο Ισοζύγιο Λογιστικής

Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Ισοζυγίου Λογιστικής με φίλτρα ημερομηνιών και όχι περιόδου, δεν εμφανιζόταν σωστά οι αξίες από μεταφορά.

33 Ασυμφωνία αποτελεσμάτων Αναλυτικού Ισοζυγίου - Μηνιαίας Κατάστασης Αποθήκης λόγω στρογγυλοποίησης αξιών / τιμών

Σε ειδικές περιπτώσεις εμφανιζόταν ασυμφωνία αποτελεσμάτων Αναλυτικού Ισοζυγίου - Μηνιαίας Κατάστασης Αποθήκης που οφειλόταν στη στρογγυλοποίηση αξιών / τιμών

28 Λάθος υπολογισμός τιμής FIFO

Κατά τον υπολογισμό τιμών κόστους βάσει FIFO συμπεριλαμβανόταν και ακυρωμένα παραστατικά ενώ εξαιρούνταν τα ακυρωτικά τους.

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

What's new 7/1/09-9/1/09

Διόρθωση σφάλματος

Θέμα κατά την εκτέλεση της service εργασίας CHANGEFISCPRDPERIOD

Η ειδική service εργασία CHANGEFISCPRDPERIOD διέγραφε τις απογραφές αποθήκης και δεν δημιουργούσε σωστά τις αριθμήσεις αξιογράφων. Η συγκεκριμένη εργασία εκτελείται από εξουσιοδοτημένους χρήστες και κάτω από προϋποθέσεις.