Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11027

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180212-1155-2-1002
Ευρετήριο εγγυήσεων με επεκτάσεις
Προστέθηκαν στο σχεδιασμό ευρετηρίου των εγγυήσεων, οι επεκτάσεις.

20180213-1155-2-1036
Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής αδείας
Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης στις παρατηρήσεις της αιτίας και ημερομηνίας αποχώρησης εργαζόμενου εφόσον υπάρχει αποζημίωση αδείας.

20180221-1155-2-1188
Λογαριασμός 1 και Λογαριασμός 2 στα παραστατικά παγίων
Δόθηκε δυνατότητα στην ενότητα των παραστατικών παγίων να γίνεται προσθήκη των λογαριασμών λογιστικής, στις γραμμές.

20180221-1155-2-1195
Ειδικές συναλλαγές από τα έργα
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης ειδικών συναλλαγών (πελατών / προμηθευτών) από την ενότητα των έργων.

20180222-1155-2-1228
Πιστοποίηση φορολογικού μηχανισμού epia mcr
Υλοποιήση driver για την υποστήριξη της ταμειακής μηχανής RBS EPIA mCR:
1. σαν φορολογικό εκτυπωτή (TAXDEVICE.TAXDEVTYPE) σειριακά και δικτυακά
2. και on line ταμειακή μηχανή (CASHDEVICE.CASHDEVTYPE) σειριακά.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20180202-1155-1-776
Οθόνη λιανικής EDPS
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε οθόνη λιανικής edps, με επιλεγμένη την παράμετρο ''καθαρισμός οθόνης κατόπιν καταχώρησης''.

20180207-1155-1-871
Εργαζόμενοι - Αντιγραφή από τελευταία
Κατά την αντιγραφή εργαζομένου εμφανιζόταν σφάλμα πατώντας το κουμπί [Εισαγωγή στοιχείων πρόσληψης/ΣΣΕ].

20180207-1155-1-907
Αυτόματη Εισαγωγή - Ημερομηνίες αποχώρησης - Νέο interface
Μεγάλωσε το μήκος του πεδίου ημερομηνιών στην εργασία Αυτόματη εισαγωγή (περίπτωση αποχώρησης).

20180209-1155-1-978
Σχετικά έγγραφα cloud
Δεν λειτουργούσε η σύνδεση με cloud χώρους (Google drive, One drive)
Πρέπει στα internet options να γίνουν τα ακόλουθα:
- Στο General, να γίνει delete Browsing History
- Στο Privacy, να μην έχει check το Turn on pop-up blocker
- Στo Content, να γίνει Clear SSL state
Στα compatibility view settings να μην έχουν check τα:
- Display intranet sites in Compatibility view
- Use Microsoft Compatibility lists


20180213-1155-1-1034
'Ομιλος εταιρείων Λογαριασμός λογιστικής
Στο εγκατάσταση με Ομίλους εταιρειών, στα άρθρα λογιστικής με resolver Λογαριασμό Λογιστικής Συναλλασσόμενου ανά εταιρεία, στη γέφυρα έφερνε το λογαριασμό λογιστικής μητρικής εταιρείας και όχι αυτό που έχει οριστεί στο data per company.

20180213-1156-7-28
Αντιγραφή Προδιαγραφής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer προδιαγραφής με προσθήκης Α΄ ύλης.

20180214-1155-1-1069
Παραγωγή αρχείου Ε5.XML
Συμπληρώνονταν λανθασμένα με τιμή 0 τα πεδία ΔΟΥ και Καλλικρατικός δήμος εφόσον ήταν κενά.

20180214-1155-1-1080
Ευρετήριο χρηστών
Διορθώθηκε στο νέο UI το set as default σε ευρετήριο χρηστών, όπου δεν αποθήκευε τους χρήστες.

20180215-1155-7-1114
Ομάδα εταιρειών: Υπολογισμός τιμών κόστους FIFO, LIFO
Σε ομάδα εταιρειών δεν γινόταν υπολογισμός τιμών κόστους, σε εταιρεία εκτός της κύριας με μέθοδο αποτίμησης Fifo / Lifo.

20180220-1155-1-1174
Πεδίο Διάρκεια στις Συναντήσεις
Σε ευρετήριο συναντήσεων ενημερωνόταν λάθος η στήλη ''διάρκεια''.
20180222-1155-1-1220
Θεωρημένο βιβλίο αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' του θεωρημένου βιβλίου αποθήκης.

20180222-1155-1-1231
Μαζικός μετασχηματισμός
Στο νέο UI η εργασία ''Εκτέλεση μετασχηματισμών'' δεν εκτελούνταν με αποτέλεσμα να μην μετασχηματίζονται μαζικά τα παραστατικά.

20180222-1155-7-1234
Παραστατικά αγορών
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αλλαγή συναλλασσόμενου σε παραστατικά.

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11026

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160914-1155-7-2986
Έλεγχος μοναδικότητας παρτίδας
Όταν στις παραμέτρους αποθήκης, έχει τεθεί Μοναδικότητα σε επίπεδο ''Αρχείου'' παρτίδας, τότε κατά την καταχώριση παραστατικού αγορών στις γραμμές, δεν επιτρέπεται η καταχώριση ειδών με ίδιο κωδικό νέας παρτίδας. Ακόμα δεν επιτρέπεται η καταχώριση είδους με νέο κωδικό που υπάρχει ήδη στη βάση. Επιτρέπει όμως την δημιουργία νέων κωδικών με τη χρήση μάσκας (*).

20170209-1155-2-561
Υποχρεώσεις - Απαιτήσεις ανά συν/σομενο σε νόμισμα παραστατικού
Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής πολλαπλών νομισμάτων στις εκτυπώσεις: ''Ανεξόφλητα'' & ''Αντιστοιχισθέντα παραστατικά''.

20180129-1155-2-612
Αρχείο εργαζομένων - [Άδειες-Ασθένειες-Απουσίες]
Στο Αρχείο εργαζομένων, στα tab Άδειες-Ασθένειες-Απουσίες προστέθηκε επιλογή Από - έως ημερομηνία ως φίλτρο εμφάνισης συγκεκριμένων εγγραφών του πίνακα.

20180209-1155-2-971
Παραγωγή σε χρώμμα μέγεθος
Σε προδιαγραφές παραγόμενων που παρακολουθούνται με χαρακτηριστικά, δόθηκε δυνατότητα στις γραμμές της προδιαγραφής, στο συνδυασμό των χαρακτηριστικών, να συμπεριλαμβάνονται και αναλούμενα που δεν παρακολουθούνται με χαρακτηριστικά.

20180212-1155-2-1019
Όμιλος εταιρειών - κινήσεις ειδών
Προστέθηκε στο διάλογο των κινήσεων ειδών των σχετικών εργασιών ερώτηση για την εταιρεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171215-1155-7-5507
Εκτέλεση ευρετηρίου - SCHEDULER
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν αυτόματη εκτέλεση προγραμματισμένης εργασίας Scheduler που αφορούσε ευρετήριο αποθήκης.

20180122-1155-1-420
ExcelImport
Σε import script η εντολή "ExcelImport" δεν μπορούσε να εκτελεστεί απο windows scheduler.

20180130-1155-2-656
Παραγγελίες ελλείψεων σε παραγωγή με ΧΜ
Διορθώθηκε σφάλμα στην εργασία ''Παραγωγή ελλείψεων / αναγκών'' στους αυτοματισμούς παραγωγής, όπου δεν γινόταν ποσοτική ανάλυση σε είδη με χρώμα μέγεθος.

20180202-1155-7-794
Φίλτρα απλό σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση
Διορθώθηκε σφάλμα στις σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις με ''φίλτρο απλό'', το οποίο δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα.

20180205-1155-1-815
Εξαγωγή αρχείου λογιστικής με σύνολα ανά ημέρα
File type 2: Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή αρχείου File type 2, σε περίπτωση που δεν υπήρχε σειρά εξαγωγής σε γέφυρα, κατά την εξαγωγή αρχείου.
File type 7: To XML απαιτεί πληροφορία ανά παραστατικό. Σε περίπτωση που έχουν οριστεί σύνολα ανά ημέρα σε παραμετροποίηση γέφυρας, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, κατά την παραγωγή του αρχείου.


20180205-1155-7-802
Λογαριασμός στη γραμμή σε ειδικές συναλλαγές
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών δεν συμπληρωνόταν ο λογαριασμός λογιστικής της χρεοπίστωσης κατά την επιλογή σε ειδική συναλλαγή, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20180206-1155-1-850
Εγγυοδοσία σε γέφυρα
'Εγιναν διαθέσιμα, χωρίς περιορισμούς, τα πεδία εγγυοδοασίας (MTL41-MTL47) στις γέφυρες εσόδων-εξόδων.

20180206-1155-1-858
Διακανονισμοί στα παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή διακανονισμών στα παραστατικά.

20180207-1155-1-872
Oμάδες εταιρειών - Επωνυμία πελάτη σε φόρμα παραστατικού
Εγινε αλλαγή, ώστε να τυπώνεται η επωνυμία με βάση την εταιρεία του παραστατικού.

20180208-1155-1-920
Αναζήτηση σε γραμμές παραστατικού
Κατά την αναζήτηση σε γραμμές παραστατικού, εφόσον άνοιγε το παράθυρο με τα είδη και γινόταν ταξινόμηση σε μία στήλη, χάνονταν τα είδη.

20180209-1155-1-976
Εμφάνιση μηνυμάτων
Δεν ενημερωνόταν η ένδειξη ύπαρξης μηνυμάτων χρήστη στο νέο UI.

20180209-1155-7-960
Ευρετήριο Πωλήσεων σε PIVOT
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση ευρετηρίου σε pivot.

20180212-1155-1-1020
Πολυεταιρικό μοντέλο - Αποτύπωση κινήσεων πελατών
Σε Ομάδες εταιρειών, προστέθηκε δυνατότητα έμμεσης καρτέλας συναλλασσόμενων (σχετικές εργασίες) για όλες τις εταιρείες της ομάδας.

20180214-1155-1-1056
Νέο UI - Απόκρυψη Menu χρήστη
Κατά την περιήγηση στην εφαρμογή, κάποιες φορές δεν εμφανιζόταν το menu χρήστη, στο νέο UI.

20180214-1155-1-1057
Αντιγραφή παραστατικού από το προηγούμενο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την "αντιγραφή από το προηγούμενο" παραστατικού με έξοδα.

20180214-1155-1-1076
Βιβλίο αδειών - Αποζημίωση αδείας - τύπος περιόδου
Δεν εμφανιζόταν η αποζημίωση αδείας στην εκτύπωση Βιβλίο αδειών εφόσον ήταν υπολογισμένη σε ξεχωριστή περίοδο.

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11025

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140722-1155-2-2940
Ενέργειες εργαζομένων από Ωράριο εργασίας
Δημιουργία νέας εργασίας [Προγραμματισμός εργασίας] εργαζομένων στο δεξί κλικ του ευρετηρίου.
Η εργασία επιτρέπει την μαζική καταχώρηση ενεργειών εργαζομένου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με το επιλεχθέν ωράριο είτε με το ωράριο που έχει ο εργαζόμενος στην καρτέλα του εφόσον δεν συμπληρωθεί αυτό της εργασίας.


20170313-1156-7-36
Αιτιολογία στην Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας
Προστέθηκε το πεδίο ''Αιτιολογία'' στην εργασία ''Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας''. Οι τιμές του πεδίου μεταφέρονται στις γραμμές των παραστατικών ειδικών συναλλαγών.

20170317-1155-7-1198
Κάρτες bonus
Στις κάρτες bonus στους Τρόπους εξαργύρωσης των κατηγοριών καρτών προστέθηκαν οι παράμετροι Εφεξής έκπτωση στις γραμμές με ποσό και Εφεξής έκπτωση στο σύνολο με ποσό.

20171214-1155-7-5484
Ευρετήριο με ανάλυση γραμμών - Νέο Interface
Προστέθηκε η παράμετρος "Μορφή δέντρου Μaster-Detail" στις γενικές ρυθμίσεις της εφαρμογής, για την απεικόνιση σχέσεων master - detail στον browser.

20171219-1155-2-5574
Απόδοση δικαιωμάτων
Στο νέο UI εμφανίζεται πλέον η νέα οθόνη απόδοσης δικαιωμάτων στο σχεδιασμό classic και personal menu.

20171219-1155-2-5575
Απόδοση δικαιωμάτων
Στο νέο UI λειτουργεί πλέον απόδοση δικαιωμάτων στα object των εκτυπώσεων στη γραμμή εργασιών.

20171219-1155-2-5576
Απόδοση δικαιωμάτων
Προστέθηκε η νέα φόρμα απόδοσης δικαιωμάτων στην οθόνη των δικαιωμάτων χρηστών

20171219-1155-2-5577
Απόδοση δικαιωμάτων
Στο νέο UI εμφανίζεται πλέον νέα φόρμα απόδοσης δικαιωμάτων στο Custom administration.

20180103-1155-2-41
Σήμανση εργασιών - Εταιρεία
Προστέθηκε στη ''Σήμανση εργασιών'' η "Διαχείριση Εταιρειών".

20180122-1155-2-418
Νέα υπολογιζόμενα πεδία
Στα ημερολόγια προστέθηκαν υπολογιζόμενα (πράσινα) πεδία (μετρητά, κάρτες, αξιόγραφα, δωροεπιταγές +/-) τα οποία αφαιρούν τα ακυρωτικά και τα παραστατικά επιστροφών.

20180125-1155-7-547
Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. - Στήλη αναλογούν φόρος
Στην εκτύπωση Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. για Login ετος 2018 ή μεταγενέστερο η στήλη Αναλογούν φόρος είναι πλέον ίση με την στήλη Φόρος που οφείλεται καθώς καταργήθηκε η έκπτωση Φόρου.

20180126-1155-2-573
Προτεινόμενη εταιρία στην εργασία μετασχηματισμού
Σε μοντέλο με ομάδες εταιρειών, κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, προτείνεται η εταιρεία του αρχικού παραστατικού και όχι η login.

20180130-1155-7-652
Βιβλίο Αδειών
Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος δεν έχει ημέρες αδείας δεν εμφανίζονταν οι αποδοχές του επιδόματος αδείας.

20180201-1155-2-736
Καθεστώς ΦΠΑ κανονικό σε Αυτοπαραδόσεις
Σε παραστατικά με συμπεριφορά αυτοπαράδοση ή πιστωτικό αυτοπαράδοσης, στο καθεστώς ΦΠΑ του παραστατικού, προτείνεται το ΦΠΑ του υποκαταστήματος της εταιρείας

20180202-1155-2-795
Προσθήκη κωδικού εργοστασιού στην εργασία παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'', στο grid Είδη προς παραγγελία, προστέθηκε ο κωδικός εργοστασίου.

20180202-1155-2-797
Παράμετροι στελεχών - Σειρές επιμερισμού χρόνου
Η επιλογή [Σειρές επιμερισμού χρόνου] στις Παραμέτρους στελεχών εμφανίζεται πλέον στην υποενότητα [Ημερολόγιο εργαζομένων] και όχι στην [Σειρές σε οθόνη πληροφόρησης (HR)] για να μπορεί να την επιλέγει και χρήστης που δεν έχει το module H.R.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140721-1155-7-2906
Γραμμές μετρητών - Εισπράξεις
Εμφανίζονται πλέον οι γραμμές των μετρητών (CASHLINES) στον σχεδιασμό ευρετηρίου από την ενότητα των εισπράξεων πελατών.

20141009-1155-1-3706
Ευρετήριο με κυκλοφοριακή ταχύτητα
Διορθώθηκε σφάλμα σε ευρετήριο που περιείχε την κυκλοφοριακή ταχύτητα (Μέσος χρόνος παραμονής αποθεμάτων) και το υπόλοιπο 1.

20160719-1155-7-2512
Συναρτήσεις μέσων χρόνων πληρωμής
Υλοποιήθηκαν με νέο τρόπο οι παρακάτω συναρτήσεις :
1. CusFinancialCost
2. CusRealGrProfit
3. CusRealGrProfitPrc
4. CusAvgBalDays
5. CusPayValue
6. CusAvgPayDays
7. CusAvgAPayDays
8. CusAvgAPayDaysOverDue
9. CusChequeBalanceUDate
10. CusChequeFinalBalance
11. CusFirstDateOpenDoc
12. CusFirstOpenDocCode
13. CusFirstDateOpenTerm
14. CusFirstOpenDocValue
15. CusLastDateOpenDoc
16. CusLastOpenDocCode
17. CusLastOpenDocValue
18. CusCntOpenFinDocs
19.CusValueCntOpenDocs
20. CusMaxDaysOpenDocs
21. CusMaxDaysOpenTerms
22. CusValueDaysOpenDocs
23. CusMaxMonthOpenDocs
24. CusMinMonthOpenDocs
25. CusSumTurnover


20170315-1155-1-1164
Μαζική έγκριση παραστατικών
Κατά τη διαδικασία έγκρισης παραστατικών, σε περίπτωση όπου χρήστης δεν έχει δικαίωμα έγκρισης, στα αποτελέσματα εμφανίζεται μήνυμα ''Δεν εγκρίθηκαν τα παραστατικά''

20170609-1155-1-2648
Ισοζύγιο Χαρακτηριστικών
Δεν λειτουργούσε σωστά η προσθήκη τοπικών πεδίων στο ισοζύγιο χαρακτηριστικών MAT_BALCDIM.

20170712-1155-1-3234
Προϋπολογισμός Λογιστικής-Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων'' στην ενότητα των Προϋπολογισμών, εμφανιζόταν σφάλμα, στην περίπτωση όπου υπήρχε σαν διάσταση το υποκατάστημα εταιρείας.

20170904-1155-1-3737
ΑΧ σε παραστατικά παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής, όπως και στις προδιαγραφές, πλέον φιλτράρονται σωστά οι Α.Χ που είναι συνδεδεμένοι με το υποκατάστημα.

20170913-1155-1-3888
Εξαγωγή ευρετηρίου σε excel
Σε ευρετήριο ειδών, εφόσον είχε προστεθεί ο κατασκευαστής στις στήλες, 2 φορές, όπου στη μορφή της πρώτης υπήρχε ο κωδικός και της δεύτερης η περιγραφή, κατά την εκτύπωση σε excel εμφανιζόταν μόνο η περιγραφή και στις 2 στήλες

20170925-1155-1-4094
Συναντήσεις
Ο χρήστης που καταχωρεί τη συνάντηση δεν έχει από το επίπεδο πρόσβασης δικαίωμα να τη βλέπει:ι. Έγινε αλλαγή ώστε μετά την καταχώρηση να μη σκάει το πρόγραμμα, αλλά πρέπει έτσι κι αλλιώς να διορθωθεί το επίπεδο πρόσβασης, γιατί στο χρήστη εμφανίζεται μια κενή οθόνη.

20171026-1155-1-4645
Ενημέρωση Markup
Προστέθηκε στην ''Ενημέρωση από κοστολόγια'' στην ενότητα της αποθήκης, η επιλογή ''Ενημέρωση Markup''.

20171031-1155-1-4722
Relogin στο νέο Interface
Κατά το Relogin μέσα από την εφαρμογή, αν ο χρήστης είχε password, εμφανιζόταν μήνυμα: "Λανθασμένο κλειδί" τη στιγμή αλλαγής εταιρείας.

20171031-1155-1-4725
Σχεδιασμός ευρετηρίου - Nέο interface
Διορθώθηκε η προσθήκη ενοτήτων σε σχεδιασμούς ευρετηρίων.

20171114-1155-7-4942
Νέο interface - Fit to Screen
Βελτιώθηκε η επιλογή ''fit to screen'' σε ευρετήρια, ώστε να εκμεταλλεύονται
όλο το πλάτος της οθόνης.


20171123-1155-1-5091
Αντιστοίχιση παραστατικών εισπράξεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την manual αντιστοίχιση παραστατικών.

20171128-1155-1-5191
Ομαδοποιημένα μισθολογικά στοιχεία
Διορθώθηκε στα ΄΄Ομαδοποιημένα μισθολογικά στοιχεία'' η εισαγωγή εγγραφής στο grid των υπολογισμών

20171221-1155-1-5616
Εμβάσματα πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα σε γέφυρα εσόδων εξόδων από τα εμβάσματα συναλλασσόμενων. Το σφάλμα προέκυπτε σε περίπτωση που υπήρχαν 2 συναλλασσόμενοι στις γραμμές.

20171221-1155-1-5619
Προδιαγραφές παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer προδιαγραφής.

20171228-1155-1-5675
Νέο UI - Αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI κατά την αντιγραφή εταιρείας, με τύπο ''αντιγραφή παραμέτρων''.

20180103-1155-1-34
Δημιουργία αρχείου SEPA
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Δημιουργία αρχείου SEPA''

20180103-1155-7-60
Πρόβλημα ταξινόμησης σε τοπικό πεδίο στηλών γραμμών
Διορθώθηκε η ταξινόμηση σε τοπικό πεδίο στηλών γραμμών

20180119-1155-2-383
Νέο UI - Active Browser
Βελτιώθηκε στο νέο UI η μετάβαση από αναζήτηση Active Browser στο τρέχον ευρετήριο.

20180119-1155-7-374
Ανενεργά πεδία σε ευρετήριο
Κατά την αποθήκευση ευρετηρίου με ανενεργές στήλες, οι ανενεργές χάνονταν στην αποθήκευση.

20180122-1155-1-433
Παραστατικά εσόδων - εξόδων
Δεν ήταν δυνατή η αλλαγή ημερομηνίας σε καταχώρηση παραστατικού εσόδου ή εξόδου.

20180123-1155-1-467
Φάκελος από Συναντήσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''μεταφορά σε φάκελο'' συνάντησης, μέσω των σχετικών εργασιών.

20180123-1155-2-492
SN ανά Α.Χ.
Μεγάλωσε η περιγραφή των ειδών στην εκτύπωση Υπόλοιπα ''SN ανά Α.Χ (SLINES_QWH)''

20180125-1155-1-555
Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Φ5
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των ανακεφαλαιωτικών πινάκων Φ4 & Φ5.

20180126-1155-7-584
Editor Intrastat
Δεν λειτουργούσε σαν φίλτρο του ευρετηρίου ειδών το πεδίο intrastat.

20180129-1155-1-640
Μεταβολή αποτελεσμάτων περιόδου
Σε κάποιες περιπτώσεις στο νέο interface (Series 5 ) στην εργασία [Μεταβολή αποτελεσμάτων περιόδου] δεν ολοκληρωνόταν η εργασία.

20180129-1155-1-648
Αλλαγή Ημ/νίας σε NUI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο νέο UI, κατά το relogin σε εταιρεία.

20180131-1155-1-698
Γέφυρες σε πολυεταιρικό
Σε ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν σωστά οι αξίες στα άρθρα λογιστικής.

20180131-1155-7-691
Βιβλίo Αδειών
Στην εκτύπωση [Βιβλίο αδειών] εφόσον υπάρχουν υπολογισμένα παραπάνω του ενός επιδόματος αδείας για έναν εργαζόμενο τότε εμφανίζεται πλέον το σύνολο των αποδοχών επιδόματος αδείας στην 1η εγγραφή του έτους.

20180201-1155-1-745
Μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου - Νέο interface
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την καταχώρηση ημερομηνιών στην εργασία [Μαζική μεταβολή δεδομένων].

20180201-1155-1-749
Μεταβολή δεδομένων περιόδου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την καταχώρηση τιμής σε πεδίο χωρίς ανάλυση ημερών στην εργασία [Μεταβολή δεδομένων περιόδου].

20180201-1155-1-753
Κωδικός λογιστικής συναλ/νου ανά εταιρεία σε γέφυρες εμβασμάτων
Προστέθηκε ο resolver Συναλλασσόμενοι ανά εταιρεία-Λογιστική κατηγορία συναλλασσόμενου, στις γέφυρες λογιστικής γραμμών εμβασμάτων.

20180201-1155-1-761
CusMaxDaysOpenDocs σε φόρμες πωλήσεων
Διορθώθηκε η συνάρτηση CusMaxDaysOpenDocs σε φόρμες εκτύπωσης πωλήσεων.

20180201-1155-7-758
Αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό στις γραμμές παραστατικού, είδους με χρώμα / μέγεθος.

20180202-1155-7-766
Υποδείγματα e-mail στο CRM
Σε νεό email στο οποίο είχε προστεθεί η περιγραφή της εγκατάστασης, σε περίπτωση που δεν γινόταν καταχώρηση του mail, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή.

20180205-1155-1-816
Αλλαγή ΦΠΑ σε είδος άλλης εταιρείας
Σε εγκατάσταση με Ομάδες εταιρειών, εμφανίζεται μήνυμα κατά την αλλαγή του ΦΠΑ στη καρτέλα ''Στοιχεία ανά εταιρεία'', σε είδος άλλης εταιρείας όταν έχει κινηθεί.

20180205-1155-1-844
Νέο UI - Αλλαγή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το relogin, σε βάση με πολλές εταιρείες στο νέο UI.

20180205-1155-7-804
Δεξί κλικ σε selector
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο δεξί κλικ σε selector όταν αυτός ήταν ανοιχτός.

20180207-1155-1-876
Aνάλυση εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ανάλυση εκκρεμοτήτων, στα οικονομικά στοιχεία των ειδών.

20180207-1155-1-878
Μεταβολή δεδομένων περιόδου
Στην [Μεταβολή δεδομένων περιόδου] εμφανιζόταν σφάλμα ότι είχε επιλεχθεί κέντρο κόστους με κωδικό μεγαλύτερο από 32767.

20180207-1155-1-893
Βιβλίο Αποθήκης και αυτοπαραδόσεις
Στο βιβλίο αποθήκης εμφανιζόταν λάθος η αξία αυτοπαραδόσεων, ύστερα από reupdate αποθήκης.

20180208-1155-1-956
Relogin σε νέο UI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο νέο UI, κατά την αλλαγή εταιρείας, με είσοδο σε εταιρεία που δεν υπήρχε δημιουργημένη χρήση.

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11024

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131105-1155-2-3944
Αναζήτηση σε πλέγμα
Κατά την αναζήτηση σε πλέγμα(grid) στο νέο interface, παραμένει διαθέσιμη η αναζήτηση.

20140917-1155-2-3435
Ανέξοφλητα παρ/κα σε νόμισμα εταιρείας
Προστέθηκε στην εκτύπωση ''Ανεξόφλητα παραστατικά'' (συναλλασσόμενων) το flag ''Αποτύπωση στο νόμισμα της εταιρείας''. Με την επιλογή αυτή, εμφανίζονται τα παραστατικά στο τοπικό νόμισμα. (Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο πίνακας ισοτιμιών)

20170519-1155-2-2239
Προβολή ιστορικό πωλήσεων
Προστέθηκε στο ιστορικό αγορών / πωλήσεων των ειδών, ο κωδικός συναλλασσόμενου.

20170707-1155-7-3153
Παραστατικά Παγίων - Έργα
Το έργο έρχεται πλέον ώς στήλη στις γραμμές των παραστατικά παγίων.

20170801-1155-2-3492
Προσθήκη φίλτου σε Ισοζύγια συναλλασσομένων
Προστέθηκε φίλτρο "Μόνο συναλλασσόμενοι με προοδευτικό υπόλοιπο" στα Ισοζύγια συναλλασσόμενων.

20171024-1155-7-4583
Error 3 σε Έκδοση Ζ (Algobox)
Βελτιώθηκε ο τρόπος επικοινωνίας του Soft1 με δικτυακούς φορολογικούς μηχανισμούς.

20171025-1155-7-4603
39B - FIFO Αντιστοίχιση
Όταν γίνονται FiFO αντιστοιχίσεις και έχουν δημιουργηθεί εγγραφές για τον 39Β, εμφανίζονται πλέον τα άρθρα που έχουν αντιστοιχιστεί.

20171030-1155-2-4687
Φορολογικός elcom te flexy
Πιστοποιήθηκε ως φορολογικός εκτυπωτής η ταμειακή elcom te flexy

20171115-1155-7-4954
Τρόπος πληρωμής σε Παραστατικά Λιανικής
Στα παραστατικά Λιανικής διαγράφονται πλέον οι γραμμές εξόφλησης αν γίνει αλλαγή στον Τρόπο Πληρωμής.

20171123-1155-7-5085
Οικονομικά στοιχεία προσώπων
Προστέθηκαν δικαιώματα στα οικονομικά στοιχεία προσώπων.

20171129-1155-2-5187
Μεταφορά πεδίων από συνάντηση σε φάκελο υπηρεσιών
Στη συνάντηση (soactions) υπάρχει πλέον δυνατότητα συμπλήρωσης και μεταφοράς στον φάκελο εκτός της υπηρεσίας και ποσότητας των πεδίων τιμή και τύπος χρέωσης. Στην περίπτωση δε που υπάρχουν πολλές συναντήσεις που αφορούν σε ένα φάκελο κάθε μεταφορά σε φάκελο να ενημερώνει ξεχωριστή γραμμή υπηρεσιών.

20171208-1155-1-5388
Ενημέρωση φυσικής απογραφής
Η κατανομή σε αναλώσεις γίνεται πλέον για το διάστημα περιόδων που δίνεται στο διάλογο της εργασίας.

20171212-1155-2-5422
Συγχρονισμός ειδών μεταξύ εταιριών
Προστέθηκε η παράμετρος "Τιμές σε Μεταβολή" στις γενικές παραμέτρους αποθήκης, στην καρτέλα "Εταιρείες και Συγχρονισμοί". Με την παράμετρο αυτή δεν μεταφέρονται οι τιμές χονδρικής & λιανικής (κύριες & εναλλακτικές), κατά τη μεταβολή είδους, στις εταιρίες που συγχρονίζονται.

20171222-1156-7-176
Γέφυρες Παγίων
Στους resolvers παραστατικών παγίων, προστέθηκε ο λογαριασμός λογιστικής του συναλλασσόμενου.

20180103-1155-7-38
Στοιχειά πελάτη σε λιανική
Στην οθόνη Λιανικής πώλησης, στη καρτέλα ''Λοιπά στοιχεία'', ενημερώνονται πλέον τα στοιχεία του πελάτη (Διεύθυνση, Περιοχή, Πόλη, ΤΚ)

20180108-1155-2-165
Κατάσταση προσωπικού Ε4 - XML
Αλλάχθηκαν οι προδιαγραφές στην δημιουργία του αρχείου ΥΕΚΑ E4 XML.
1. Τα υπάρχοντα φίλτρα ομαδοποιήθηκαν υπό τον τίτλο [Επιλογή εργαζομένων]
2. Το φίλτρο [Περιοχή απασχόλησης] έγινε multi select
3. Οι τιμές του string list στο φίλτρο [Είδος κατάστασης] έγιναν [Ε4 - Αρχικός], [Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου], [Ε4 - Τροποποιητικός αποδοχών]
4. Σε περίπτωση που η επιλογή στο φίλτρο [Είδος κατάστασης] είναι [Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου], τότε εμφανίζονται 3 επιπλέον πεδία ερωτήσεων και τα οποία ομαδοποιηθούν υπό τον τίτλο [Στοιχεία τροποποίησης]
a. Σε περιοχή απασχόλησης (Single select, ίδιος editor)
b. Με ωράριο εργασίας (Single select, ίδιος editor)
c. Παρατηρήσεις
5. Αν κάποια από τα 3 στοιχεία τροποποίησης συμπληρωθεί, τότε το xml δημιουργείται με τις τιμές αυτές των στοιχείων τροποποίησης. Αν κάποιο από τα 3 στοιχεία τροποποίησης δεν είναι συμπληρωμένο, τότε το xml δημιουργείται με τις τιμές [Περιοχή απασχόλησης], [Ωραρίου] και [Παρατηρήσεις] όπως γίνεται σήμερα.


20180117-1155-2-321
Σχετικά έγγραφα στα soactions
Προστέθηκαν τα σχετικά έγγραφα στις κλήσεις, στα tasks και στις συναντήσεις.

20180117-1155-2-338
Επεξεργασία και παρτίδες
Μεταφέρονται οι παρτίδες στις γραμμές του παραστατικού που προκύπτει από επεξεργασία, όταν στον τύπο του τελικού παραστατικού έχει δηλωθεί ανάλωση "Από χρήστη".

20180123-1155-2-459
Πώληση σε αγορά με κωδικό εργοστασίου
Προστέθηκε ο κωδικός εργοστασίου ''code2'' στις γραμμές του διαλόγου μεταφοράς παραστατικού πώλησης σε αγορά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170323-1155-1-1294
Δικαιώματα Batch Job
Κατά την απόδοση δικαιωμάτων σε εργασία τύπου ''batch job'' εφαρμόζονταν τα ίδια δικαιώματα σε όλες τις εργασίες ίδιου τύπου.

20170726-1155-1-3411
X.FIELDCOLOR
Στο νέο interface, κατά την αλλαγή χρώματος σε πεδίο, (μέσω σχεδιασμού προβολής), άλλαζε και το χρώμα των γραμμάτων.

20171214-1155-1-5487
Αναζήτηση
Διορθώθηκε η αναζήτηση στις γραμμές παραστατικών με ενδιάμεσο * στην περιγραφή

20180103-1155-7-64
Μετασχηματσμός
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών συμπληρωνόταν στο πεδίο ''Αιτιολογία 2'' ο κωδικός του αρχικού παραστατικού

20180104-1155-7-90
Τοπικά πεδία
Σε κάποιες περιπτώσεις, γίνονταν λανθασμένοι υπολογισμοί με τοπικά πεδία.

20180116-1155-7-311
Αναζήτηση φακέλου
Στην εργασία ''μεταφορά σε φάκελο'', των σχετικών εργασιών κλήσεων, γίνεται πλέον αναζήτηση με το προκαθορισμένο ευρετήριο  των φακέλων.

20180119-1155-1-378
Μετονομασία εργασίας μενού
Διορθώθηκε η μετονομασία εργασίας menu στο νέο interface.

20180119-1155-1-379
Drag and Drop
Καλύπτεται πλέον το drag and drop εργασιών, στο Classic menu.

20180122-1155-1-419
Αντικατάσταση αναλούμενων
Σε group set με προτεινόμενη ποσότητα και αυτόματη αντικατάσταση Set, εμφανιζόταν λάθος η ποσότητα κατά την επιλογή του set στις γραμμές παραστατικού.

20180122-1155-7-415
Στοιχεία Εταιρείας σε εκτύπωση
Προστέθηκε στο νέο UI, hyperlink, για την τροποποίηση των στοιχείων εταιρείας, στις γενικές ρυθμίσεις, σε ευρετήρια και εκτυπώσεις.

20180123-1155-1-485
Μέθοδος FOCUSFIELD
Διορθώθηκε η λειτουργία της συνάρτησης FOCUSFIELD στο νέο interface.

20180125-1155-1-540
Αρχείο κοινωνικών ασφαλίσεων (Υ.Κ.Α.)
Κατά την δημιουργία του αρχείου (Υ.Κ.Α.) όταν υπήρχε δεύτερη περίοδος (PAYPRD) για τον ίδιο ημερολογιακό μήνα, τότε στο αρχείο δεν εμφανίζονταν οι εγγραφές και των δύο περιόδων

20180125-1155-1-560
Πεδίο στην Λογ. Κατηγορία είδους (ITEMGL.CRDCARDMODE)
Εμφανίζεται πλέον σε όλες τις εγκαταστάσεις το πεδίο ''Ειδική Διαχείριση'' στη λογιστική κατηγορία είδους, όταν έχουν δηλωθεί Ελληνικές προδιαγραφές.

20180125-1155-7-546
Καρτέλα πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα στις καρτέλες συναλλασσόμενων, σε περιπτώσεις που η επωνυμία είχε μέγεθος μεγαλύτερο από 64 χαρακτήρες