Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11141

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190328-1155-2-983
Δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου(Α.1101/18-03-2019)
Έγιναν αλλαγές στη γραμμογράφηση του αρχείου JL10 για να υποστηρίξει την μηνιαία υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου για επιχειρηματικές αμοιβές βάσει τη απόφασης Α.1101/18-03-2019.
Ο υπολογισμός και η υποβολή του αρχείου JL10 εφεξής πραγματοποιείται σε μηνιαίο επίπεδο.
Στο διάλογο της εργασίας δημιουργίας του αρχείου αμοιβών θα πρέπει να επιλέγετε στα φίλτρα της περιόδου από και έως την επιθυμητή περίοδο.
Η υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης και την κατάργηση των κωδικών αμοιβών (2,3,4,5,14,15) και τη προσθήκη του κωδικού 97.
Για τις αλλαγές συμβουλευθείτε την απόφαση Α.1101/18-03-2019 ώστε να προβείτε σε κατάλληλες τροποποιήσεις στα αρχεία σας (Συναλλασσόμενων και λογαριασμών Γ.Λ και Εσόδων-Εξόδων) όπου αυτό απαιτείται.


20190328-1155-2-987
Ηλεκτρονική υποβολή και απόδοση ΦΜΥ (Α.1099/2019)
Σύμφωνα με την απόφαση Α1099/2019 της ΑΑΔΕ, αλλάζει ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.412/2013, που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Η υποβολή πλέον πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση.
Για την παραγωγή του μηνιαίου αρχείου ΦΜΥ και συγκεκριμένα στην εργασία [Ενημέρωση αρχείου ΦΜΥ], θα πρέπει πλέον να επιλέξετε στα φίλτρα, την κατάλληλη περίοδο στα πεδία από Από μήνα, Έως μήνα.


20190124-1155-2-218
Αξία παραγγελιών με προκαταβολές
Προστέθηκε στο σχεδιασμό πιστωτικών ελέγχων η δυνατότητα χρήσης της τιμής OPNORDERSPAY που φέρνει την αξία των εκκρεμών παραγγελιών με προκαταβολή.

20190213-1155-2-479
Είδος με χαρακτηριστικά στις παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, δεν λαμβάνονταν υπόψιν είδη με χαρακτηριστικά, κατά την επιλογή των φίλτρων ''πωλήσεις προηγούμενου έτους & μηνών''.

20190221-1155-2-593
Άρση Εκκρεμότητας γραμμής - Μετασχηματισμός
Σε περίπτωση που γίνει κάλυψη εκκρεμότητας γραμμής παραστατικού, το πεδίο ''Μετασχηματισμός'' ενημερώνεται με την τιμή ''Μερικώς''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181109-1155-1-6087
Ελεύθερη advanced εκτύπωση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση ως νέα, Φόρμας advanced, στις ελεύθερες εκτυπώσεις.

20190121-1155-1-155
Υποχρεωτικό πεδίο σε προβολή παρτίδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε προβολή παρτίδων, που είχε υποχρεωτικό το πεδίο ''Κωδικός 1''.

20190228-1155-1-671
Έντυπο Ε3
Κατά τον υπολογισμό του εντύπου Ε3, τα πεδία ''Ημερομηνία έναρξης & διακοπής'', ενημερώνονταν με λανθασμένη ημερομηνία.

20190301-1155-1-695
Ε3 στα έσοδα έξοδα
Έχοντας πραγματοποιήσει είσοδο στην εφαρμογή με χρήση 2017, δεν άνοιγε το έντυπο Ε3 της χρήσης, στην ενότητα των εσόδων εξόδων.

20190312-1155-1-792
Outlook connector
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στον Outlook connector κατά το archive.

20190314-1155-1-822
Ιστορικό μετασχηματισμών σε Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά την επιλογή ''Ιστορικό μετασχηματισμών'' παραστατικών.

20190315-1155-1-845
function XSupport.ExecS1Command
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην function XSupport.ExecS1Command.

20190318-1155-1-862
Ημερολόγια CRM - Ημέρα
Στα ημερολόγια CRM, σε περίπτωση που επιλεχθεί ''Ημέρα'', εμφανίζεται πλέον, η Login ημέρα.

20190319-1155-1-880
Ενοποίηση αρχείοων ΜΥΦ με εγγραφές άρθρου 39β
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Ενοποίηση & μεταβολή αρχείων ΜΥΦ'', σε περίπτωση που το αρχείο περιείχε εγγραφές του 39β.

20190321-1155-1-913
ΜΥΦ-Οικονομικά στοιχεία πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενων, επιλέγοντας το link της καθαρής αξίας ΜΥΦ, ύστερα από αλλαγή της χρήσης υπολογισμών.

20190321-1155-1-915
Καθυστέρηση σε εκτύπωση αφίξεων σε oracle
Βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' των εκτυπώσεων ''Εκτύπωση αφίξεων'' & ''Εκτύπωση αποστολών'', σε εγκατάσταση Oracle.

20190327-1155-1-949
Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν οι συντομεύσεις του πληκτρολογίου.

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11140

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180403-1155-2-2167
Αρχείο SEPA
Δόθηκε δυνατότητα μετάφρασης των ονομάτων προμηθευτών και πιστωτών σε λατινικούς χαρακτήρες βάσει ΕΛΟΤ 743 στην διαδικασία δημιουργίας αρχείου SEPA.

20190304-1155-2-706
Καρτέλα SN
Στην εκτύπωση ''Καρτέλα SN'', πραγματοποιείται πλέον ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας και Συναλλαγής.

20190307-1155-2-757
Μοναδικότητα παραστατικού στις ειδικές προμηθευτών
Στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα όταν έχει καταχωρηθεί ο ίδιος κωδικός παραστατικού, στον ίδιο προμηθευτή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190131-1155-1-325
Λάθος μηνύματα \ Επιβεβαίωση διαγραφών στα πλέγματα
Έχοντας επιλέξει στις ρυθμίσεις ''Επιβεβαίωση διαγραφών στα πλέγματα'', δεν μεταφέρονταν σωστά στα παραστατικά τα αξιόγραφα μετά από μαζική τους επιλογή.

20190204-1155-1-364
Custom menu ευρετηρίου
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom menu, στο δεξί κλικ ευρετηρίου, μέσω javascript προβολής.

20190215-1155-1-507
Αρχείο SEPA
Στη δημιουργία του αρχείου SEPA προστέθηκε η επιλογή "περιλαμβάνονται προβλέψεις".

20190227-1155-1-655
Εκτύπωση Αφίξεων-Ομαδοποίηση
Στις Εκτυπώσεις Αφίξεων & Αποστολών intrastat, δεν γινόταν ομαδοποίηση κινήσεων στα στοιχεία της εκτύπωσης.

20190228-1155-1-680
Ισοζύγια ΓΛ
Δεν γινόταν σωστό φιλτράρισμα του βαθμού, σε ισοζύγιο λογιστικής, κατά την εναλλαγή μεταξύ default και σχεδιαζόμενου εκτυπωτικού.

20190228-1155-3-683
Αρχείο z σε φορολογικό rbs
Στο αρχείο s.txt γίνεται πλέον στρογγυλοποίηση της αξίας στα 2 δεκαδικά.

20190308-1155-1-775
Τελωνειακή αποθήκη
Στις εκτυπώσεις που αφορούν τελωνειακές αποθήκες, δεν αποτυπωνόταν η αξία υπολοίπου.

20190312-1155-1-797
Μετασχηματισμός παραστατικών
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, εφόσον το είδος δεν είχε αυστηρή σχέση στις μονάδες μέτρησης και γινόταν αλλαγή της ποσότητας, αυτή δεν ενημέρωνε το σύνολο της ποσότητας.

20190313-1155-1-816
Παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'', από την ενότητα των αγορών, δεν γινόταν σωστό φιλτράρισμα των εγγραφών, βάσει Μάρκας.

20190314-1155-1-821
Ελεύθερες Εκτυπώσεις σε fast report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό ελεύθερης εκτύπωσης advanced.

20190314-1155-1-831
Τιμολογιακή πολιτική με δώρα σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανίζονταν στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών, στα στοιχεία κλιμάκωσης, τα είδη, σε τιμολογιακή πολιτική με συνθήκες πελάτη είδους και κλιμάκωση ανά ποσότητα 1 & 1 δώρο.

20190315-1155-2-850
Ομαδικό ημερολόγιο σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, στο ομαδικό ημερολόγιο εμφανιζόταν μόνο ο login χρήστης.

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11139

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190305-1155-2-729
Τρέχουσα ποσότητα κυρίως παγίων
Προστέθηκε στο ''Αναλυτικό βιβλίο'' & στο ''Συγκεντρωτικό βιβλίο'' παγίων, η τρέχουσα ποσότητα κυρίως παγίων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181113-1155-1-6120
ΦΠΑ σε Μετασχηματισμό παραστατικού παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εταιρεία με προδιαγραφές ''Βουλγαρίας'', κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού παγίου, στην αλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ παραστατικού.

20181213-1155-1-6461
Συμφωνία τιμολογιακών
Δεν ήταν δυνατή η επιλογή ''Συμφωνίας'' στους τύπους των παραστατικών, όταν η πρόσβαση είχε γίνει από τις παραμέτρους της εφαρμογής.

20190219-1155-1-560
Εκτύπωση φόρμας crystal
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση φόρμας Crystal.

20190220-1155-1-563
Επιλογή ταχυδρομικού κωδικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή Ταχυδρομικού κωδικού σε συναλλασσόμενο, δεν ενημερωνόταν η διεύθυνση κι η περιοχή.

20190226-1155-1-642
Τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης
Σε παραστατικό Αποθήκης που χρησιμοποιεί τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης, κατά την επιλογή της τελωνειακής παρτίδας, δεν ενημερωνόταν η τιμή κόστους εντός τελωνειακής αποθήκης.

20190226-1155-1-643
Οικονομικά στοιχεία τελωνειακής παρτίδας
Διορθώθηκε ασυμφωνία που υπήρχε στα οικονομικά στοιχεία τελωνειακής παρτίδας περιόδου απογραφής.

20190226-1155-1-648
Τιμολογιακή πολιτική με κλιμάκωση
Σε τιμολογιακή πολιτική με κλιμάκωση, δεν αποθηκευόταν σωστά το πεδίο ''ημερομηνία λήξης''.

20190227-1155-1-658
Αρχείο ΤΕΑΥΦΕ
Στο αρχείο του ΤΕΑΥΦΕ, η σχέση εργασίας δεν εμφανιζόταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

20190305-1155-1-720
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Η εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'', μέσω των εργασιών συναλλασσόμενων, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα στον πίνακα ''Γραμμές απαιτήσεων FINPAYTERMS''.

20190305-1155-1-722
Αλλαγή πελάτη-μεταφορικού μέσου
Κατά την αλλαγή πελάτη σε παραστατικό, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με μεταφορικό μέσο, δεν γινόταν αλλαγή και στο μεταφορικό μέσο του παραστατικού.

20190305-1155-1-723
Ενημέρωση Κοστολογικού Στοιχείου Παραγωγής
Σε περίπτωση διαγραφής παραστατικού, στο οποίο είχε αντιστοιχιστεί κοστολογικό στοιχείο με παραστατικό παραγωγής μέσω του ''Κόστος παραγωγής (Υπεργολαβία), δεν διαγραφόταν η αξία κόστους του κοστολογικού στοιχείου.

20190306-1155-1-743
Φορολογικός Μηχανισμός Samtec
Σε Φορολογικό Μηχανισμό Samtec τύπου Α, σε περίπτωση που είχε δηλωθεί σε φόρμα το πεδίο Οικονομικά στοιχεία (SAMTEC) (προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018), ακυρωτικά παραστατικά δεν έπαιρναν σήμανση.

20190312-1155-1-784
Ανεξόφλητα παραστατικά
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα ανεξόφλητα παραστατικά συναλλασσόμενων, σε περίπτωση που ο τρόπος αντιστοίχισης ήταν ''Αντιστοιχισθέντα μόνο''.

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11138

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190110-1155-2-63
Αποστολή e-mail από τις εγκαταστάσεις
Στα υποδείγματα email, προστέθηκε η ενότητα των εγκαταστάσεων για αποστολή email.

20190201-1155-2-344
Μετασχηματισμός παραστατικού και ποσότητα τιμολόγησης
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών, με είδη τα οποία έχουν ''Σχέση'' μεταξύ των μονάδων μέτρησης, αλλά δεν είναι αυστηρή, η ποσότητα τιμολόγησης ενημερώνεται πλέον με την ποσότητα του αρχικού παραστατικού.

20190226-1155-2-652
Τηλέφωνο σε εκτύπωση ΜΥΦ
Στην εκτύπωση ''Στοιχεία αποστολής'' ΜΥΦ, αυξήθηκε το πλάτος της στήλης ''τηλέφωνο''.

20190226-1155-2-654
Ανεξόφλητα παραστατικά
Στην εκτύπωση ''Ανεξόφλητα παραστατικά'', προστέθηκε η στήλη ''Λήξης διακανονισμού''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181128-1155-1-6298
Scroll σε πεδία String List
Στο Series 5 UI δεν γίνεται πλέον scroll σε πεδία String List.

20190122-1155-1-174
Αποστολή καρτέλας πελάτη από ευρετήριο
Σε ευρετήριο πελατών, επιλέγοντας από τα φίλτρα της στήλης e-mail λογιστηρίου την επιλογή "με τιμές'', τότε στο pop up παράθυρο για την ολοκλήρωση της αποστολής δεν εμφανίζονταν οι επιλεγμένοι πελάτες.

20190215-1155-1-520
Διαγραφή εγγράφων σε Azure
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure, κατά τη διαγραφή εγγραφών από τους ''Δείκτες εγγράφων''.

20190222-1155-1-618
Φόρος σε αρχείο αμοιβών
Σε παραστατικά εξόδων τα οποία είχαν τιμές στο hyperlink ''Αξία εξόδων'' και το έξοδο στο πεδίο αξία αμοιβής είχε τιμή "Φόρος", κατά τη δημιουργία του αρχείου αμοιβών δεν ενημερωνόταν η αντίστοιχη στήλη.

20190226-1155-1-651
Ακυρωτικά παραστατικά σύμβασης
Ακυρωτικά παραστατικά τα οποία είχαν σύμβαση κατηγορίας (Προαγορά υπηρεσιών), δεν αφαιρούσαν τις αντίστοιχες ώρες.

20190228-1155-1-681
Ταμείο στα εμβάσματα
Στα εμβάσματα προτείνεται πλέον το ταμείο του χρήστη.