Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10950

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170613-1155-2-2712
Παρατηρήσεις γραμμών εμβασμάτων
Η εργασία δημιουργίας εμβασμάτων ενημερώνει πλέον τις παρατηρήσεις των γραμμών με τον κωδικό του τιμολογίου εξόφλησης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170918-1155-7-3950
Τοπικά Πεδία σε σχεδιασμό προβολής
Εμφανιζόταν μήνυμα ότι "πρέπει να επιλεχθεί Πελάτης/Προμηθευτής" σε σχεδιασμένη προβολή παραστατικών που είχε δηλωμένο τοπικό πεδίο και είχε επιλεγεί σειρά με στήλες γραμμών.

20171122-1155-7-5081
Outlook connector
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη δημιουργία email στο MS Outlook, η επιλογή παραλήπτη από τους πελάτες του softone προκαλούσε την εμφάνιση του μηνύματος: "ProjId not found. Outlook. Inspector"

20171128-1155-7-5180
CRM - Ολοήμερες Ενέργειες Outlook
Δεν γινόταν ενημέρωση του softone για συναντήσεις που είχαν δηλωθεί στο Outlook σαν ολοήμερες εκδηλώσεις.

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10949

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170517-1155-7-2187
Αναίρεση κινήσεων
Δεν διαγράφονταν τα παραστατικά σύνθεσης που είχαν προκύψει με αυτόματη σύνθεση, όταν γινόταν αναίρεση κινήσεων σε παραστατικό πωλήσεων.

20170526-1155-1-2411
Δικαιώματα χρήστη
Εμφανιζόταν διαφωνία στα δικαιώματα μιας εργασίας classic μενού και στον ορισμό δικαιωμάτων χρηστών ανά object.

20171009-1155-1-4322
Δικαιώματα χρηστών
Σε κάποιες περιπτώσεις, παρουσιαζόταν δυσλειτουργία σε χρήστες με απαγόρευση μη ελεγχόμενων εργασιών που γινόταν διαδοχικά πρόσθεση και αφαίρεση δικαιώματος σε μια εργασία.

20171013-1155-1-4421
Κωδικοί με κενά
Δεν γινόταν σωστή διαχείριση κωδικών ειδών που περιείχαν ενδιάμεσα κενά.

20171108-1155-7-4858
Αντιστοίχιση σε νόμισμα συναλλαγής
Εμφανιζόταν ανεξόφλητη αξία αντιστοίχισης σε πελάτη που ακολουθούσε το νόμισμα της εταιρείας, είχε δηλωθεί να γίνονται οι αντιστοιχίσεις του σε νόμισμα συναλλαγής και οι οι συναλλαγές του είχαν εξοφληθεί.

20171130-1155-1-5217
Πιστωτικές κάρτες
Εμφανιζόταν σφάλμα μη καταχώρησης λογαριασμού γραμμής κατά την εισαγωγή παραστατικού λιανικής με πιστωτική κάρτα.