Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10946

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171116-1155-2-4982
Αρχεία ΥΕΚΑ: Γνωστοποίηση υπερωριακής απασχόλησης (Ε8)
Προσθήκη ερώτησης στη δημιουργία αρχείου Ε8 για τον τύπο υπερωριών που θα αποσταλούν με επιλογές είτε τις Νόμιμες είτε το σύνολο των υπερωριών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150917-1155-1-2809
Μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας - Ενεργοποίηση μεταβολών
Στην μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας, όπου απαιτείται η ενεργοποίηση μεταβολής, ενεργοποιείται όταν ο χρήστης είναι Admin .

20171120-1155-7-5021
Πωλήσεις με εξόφληση
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν γινόταν μεταβολή παραστατικού πώλησης που είχε εξόφληση που είχε δηλωθεί να έχει custom προβολή.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10945

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170929-1155-2-4163
Προσθήκη Τράπεζας και λογαριασμού στο grid του προγραμματισμού πληρωμών εμβασμάτων
Στον προγραμματισμό πληρωμών εμβασμάτων εμφανίζεται πλέον η Τράπεζα και ο λογαριασμός του προμηθευτή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171101-1155-1-4742
Τιμολογιακές πολιτικές
Δεν λειτουργούσε σωστά τιμολογιακή πολιτική με λογιστική κατηγορία και εκπτ.γραμμής 1 μηδέν, όταν υπήρχε προτεινόμενη ποσότητα στα είδη.

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10944

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170829-1155-2-3675
Παραγγελίες κατ'είδος
Στην εκτύπωση "Παραγγελίες κατά είδος", γίνεται ταξινόμηση με βάση τον κωδικό πελάτη, όταν ζητηθεί να γίνει "αναλυτικά".

20171017-1155-2-4467
Μεταφορά εξόδων
Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορεί να μεταφερθεί η παράμετρος AUTOTRANSKEEPEXPN=1 (δηλώνεται στο σχεδιασμό προβολής), εφόσον υπάρχει στο αρχικό παραστατικό, ώστε να θεωρεί ο αυτόματος μετασχηματισμός ότι πρέπει να μεταφερθούν τα έξοδα.

20171106-1155-2-4827
Παρατηρήσεις στην εργασία Βάσει αποτίμησης
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής παρατηρήσεων στην εργασία Βάσει αποτίμησης (Διεθνείς συναλαγές -> Συναλλαγματικές διαφορές), ώστε ο χρήστης να εισάγει σχόλια που θα εμφανίζονται στα παραστατικά των ειδικών συναλλαγών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171110-1155-7-4883
Υπενθυμίσεις
Εμφανζόταν σφάλμα όταν στις υπενθυμίσεις γινόταν "αναβολή όλων" για δεύτερη φορά.

20171114-1155-7-4926
Αγορά σε πώληση
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης.

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10943

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171106-1155-2-4824
Δημιουργία Αρχείου SEPA - Περίπτωση λάθους
Στον κωδικό "Payment information identification" προστέθηκε και ο αριθμός Α/Α.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160627-1155-7-2223
Εισπράξεις από παραστατικά πωλήσεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε η αυτόματη είσπραξη ενώ υπηρχε η ανάλογη παραμετροποίηση στη σειρά.

20170710-1155-7-3171
Import οντοτήτων παγίων
Σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η εισαγωγή οντοτήττων παγίων μέσω ενημέρωσης του πίνακα ASSOPEN.

20170808-1155-7-3557
Έλεγχος ΑΦΜ σε όμιλο
Σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών που είχε δηλωθεί έλεγχος ΑΦΜ πελατών μόνο στη βασική εταιρεία, εφαρμοζόταν και σε άλλες εταιρείες.

20171017-1155-7-4469
Καρτέλες - Ισοζύγιο χαρακτηριστικών
Σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών, οι εκτυπώσεις Καρτέλες χαρακτηριστικών και Ισοζύγιο χαρακτηριστικών δεν εμφάνιζαν αποτελέσματα παρά μόνο στην κύρια εταιρεία.

20171020-1155-7-4545
ΑΧ σε παραστατικά σύνθεσης
Δεν ενημερωνόταν σωστά ο ΑΧ της γραμμής στα παραστατικά σύνθεσης που δημιουργούνται αυτόματα από τα παραστατικά πώλησης.

20171023-1155-1-4563
Πιστωτικά έκπτωσης
Όταν σε κανόνα πιστωτικών έκπτωσης είχαν δηλωθεί σαν συνθήκες:
1η - Πελάτης
2η- Πωλητής Παραστατικού
3η - Αποθηκευτικός Χώρος Παραστατικού
κατά τον υπολογισμό των πιστωτικών εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος: 'The multi-part identifier "mtrdoc.whouse" could not be bound'.


20171030-1155-1-4699
Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. - Αυτόματη υποβολή με Chrome
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αυτόματη υποβολή των xml αρχείων YEKA E5,E7,E8,E9,E11 [στο αρχείο εργαζομένων -->δεξί κλικ -->Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. ] με την χρήση του Chrome.

20171102-1155-1-4753
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ - Β' κατηγορίας βιβλίων
Έγινε διόρθωση στην ενημέρωση των πεδίων όνομα, όνομα πατέρα, ΑΦΜ, 002, στοιχεία λογιστή.

20171102-1155-1-4768
Μάσκα κωδικού
Κατά την καταχώρηση είδους με χρώμα μέγεθος και αυτόματη εισαγωγή εναλλακτικού κωδικού barcode με μάσκα κωδικού, εμφανιζόταν σφάλμα στη μορφή του κωδικού.

20171103-1155-1-4787
ΥΕΚΑ - Ε4 xml
Στα xml προς το ΥΕΚΑ, ο πίνακας προσωπικού Ε4 δεν εμφάνιζε τα παιδιά όταν είχαν καταχωρηθεί στα σχετικά πρόσωπα.

20171107-1155-7-4834
Εκτύπωση φόρμας
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αποστολή φόρμας μέσω email δεν συμπεριλαμβανόταν η εικόνα background.

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10942

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170926-1155-2-4113
Άρθρο λογιστικής απο μισθοδοσία - Φίλτρο Κέντρου Κόστους
Προστέθηκε φίλτρο πολλαπλής επιλογής για το κέντρο κόστους στην εργασία ενημέρωσης λογιστικής από μισθοδοσία και στην αντίστοιχη προβολή άρθρων.

20171030-1155-2-4691
Πιστωτικά έκπτωσης βάσει ονομαστικής τιμής
Δόθηκε η δυνατότητα υπολογισμού πιστωτικών έκπτωσης βάσει της αξίας της συναλλαγής πριν την έκπτωση.

20171101-1155-2-4731
Αναγγελία πρόσληψης - Ε3 - Νέα τιμή τύπου ταυτότητας
Γινόταν λανθασμένη ενημέρωση της τιμής του τύπου ταυτάτητας [ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΣΥΛΟ] στην αναγγελία πρόσληψης-έντυπο Ε3.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170922-1155-1-4071
Συνδυασμός χαρακτηριστικών
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν στο παράθυρο καταχώρησης των συνδυασμών χαρακτηριστικών (σετ, προδιαγραφές) γινόταν εκ νέου δεξί κλικ με το ποντίκι.

20171009-1156-7-146
Συνάρτηση PRINTFORM
Δεν γινόταν αποστολή e-mail κατά την κλήση της συνάρτησης PRINTFORM με ορίσματα: εσωτερική φόρμα advanced (fast report) και 'E-Mail'.

20171016-1155-7-4432
Πωλήσεις κατά πελάτη
Δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση των ειδών, με βάση τον κωδικό στην εκτύπωση "Πωλήσεις κατά πελάτη", όταν είχε δηλωθεί να γίνει αναλυτικά.

20171017-1155-7-4471
Στοιχεία εταιρείας στην εκτύπωση
Σε παραμετροποίηση ομάδας εταιρειών, εκτυπώνονταν λανθασμένα η επωνυμία του υποκαταστήματος.

20171023-1155-7-4573
Σύνθεση από αγορά
Δεν γινόταν σωστή τήρηση της αναλογίας του είδους του set ως προς τα συστατικά του κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς ή πώλησης με εφαρμογή αυτόματης σύνθεσης.

20171025-1155-1-4605
Έσοδα-Έξοδα Περιοδική Φπα (402)
Γινόταν λάθος ενημέρωση του πεδίου 402 (Λοιπά προστιθέμενα ποσά) στην Περιοδική δήλωση ΦΠΑ εσόδων-εξόδων όταν είχαν δηλωθεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

20171031-1155-1-4708
Pdf στο Ε7
Στο έντυπο Ε7 (βεβαιωση συμβασης ορισμένου χρόνου) και στη δημιουργία του xml προς το ΥΕΚΑ δεν συμπεριλαμβανόταν το σχετικό αρχείο pdf.

20171031-1155-7-4718
Σε παραστατικά πώλησης
Κατά τη μετατροπή παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης εμφανιζόταν σφάλμα, όταν προέκυπτε γραμμή με μηδενική αξία και είχε δηλωθεί να γίνεται προειδοποίηση για μηδενική αξία στη γραμμή.