Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10665

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151207-1155-7-3561
Πεδία QlikView σε Azure
Κάποια πεδία που ήταν κενά εμφάνιζαν λανθασμένες τιμές σε Qlikview που έτρεχαν μέσα από το πρόγραμμα σε περιβάλλον Azure.

20151210-1155-1-3612
Αποστολή email
Δεν επιτρεπόταν η καταχώριση στο τμήμα Body των email που αποστέλλονταν από το αρχείο πελατών.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10664

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151113-1155-7-3340
Εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ - ΚΕΚ
Προσθήκη Φύλλου υπολογισμού (5) ασφαλιστικών κρατήσεων εκπαιδευομένων σε ΙΕΚ - ΚΕΚ

20151130-1155-2-3490
Toshiba tec pos
Πιστοποιήθηκε η toshiba tec pos ως ταμειακή μηχανή και ως φορολογικός εκτυπωτής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151207-1156-7-251
Αυτόματη Σύνθεση
Διορθώθηκε η λειτουργία της ρύθμισης αυτόματης σύνθεσης στη σειρά παραστατικού πωλήσεων.

20151207-1156-7-252
Πιστωτικό Έκπτωσης Σε Υπηρεσία
Κατά τη δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης σε υπηρεσίες, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος " Module SALDOC : Selector record not found!".

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10662

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151125-1155-1-3447
Ακύρωση σε ταμειακή
Ενημερωνόταν λανθασμένη κατηγορία ΦΠΑ κατά την ακύρωση είδους.