Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10291

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111228-1155-1-1392
Λάθος ημερομηνία υποβολής εντύπου Φ2 στο taxis
Με την αλλαγή του taxisnet που δόθηκε η δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων προηγούμενων μηνών, γινόταν υποβολή του τρέχοντος μηνός σε λάθος ημερομηνία.

20111222-1155-1-1382

Ημερ. εισαγωγής (insdate) νέου χρήστη
Κατά τη δημιουργία νέου χρήστη (πίνακας USERS) το πεδίο Ημερ. εισαγωγής (insdate) δεν έπαιρνε τιμή.

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10290

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111125-1155-1-1269
Στατιστική Αξία Intrastat
Λάθος στατιστική αξία στην εκτύπωση αφίξεων intrastat όταν υπήρχε πιστωτικό τιμολόγιο σε αναλυτικό φάκελο κοστολόγησης.

20111205-1155-1-1310
On/Off: Συγχρονισμοί
Διορθώθηκαν προβλήματα στους συγχρονισμούς της τοπικής και της κεντρικής βάσης. Κατά την ενημέρωση της τοπικής βάσης εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "η βάση χρησιμοποιείται ήδη".

20111220-1155-1-1372
sql monitor από τον client
Δεν δούλευε το sql monitor από τον client (client/server, Azure)

20111220-1155-7-1373
AZURE - Δημιουργία κωδ. παρτίδας απο γραμμές παρ/κου
Σε περιβάλλον AZURE, κατά τη δημιουργία κωδ. παρτίδας απο γραμμές παρ/κου με δήλωση της ημ/νίας λήξης παρουσιαζόταν μήνυμα: invalid date.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10288

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111125-1155-2-1270
Λειτουργία proxy σε φορολογικούςς μηχανισμός τύπου Β
Στους φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Β που συνδέονται σε δίκτυο δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης από πολλούς υπολογιστές, μέσω της λειτουργίας proxy.

20111208-1155-2-1332
Βελτίωση χρόνου εκτέλεσης εκτυπώσεων
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτέλεσης των εκτυπώσεων: Τρέχοντα υπόλοιπα αποθήκης, Ισοζύγιο αποθήκης, Μηνιαίο κατάσταση αποθήκης, Μηνιαίο κατάσταση αποθήκης ανά ΑΧ , Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών, Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών ανά ΑΧ, Βιβλιο αποτίμησης κατά ΔΛΠ, Βιβλίο Απογραφών, Βιβλίο Απογραφών ανά ΑΧ.

20111212-2165-2-194
Αλλαγή συγχρονισμού off βάσης
Η off βάση δημιουργείται εξαρχής πλέον με διαγραφή των πινάκων της και όχι με DROP DATABASE.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111125-1155-1-1272
New prototype κενό στις πωλήσεις
Η επιλογή από prototype στις πωλήσεις γενικά δεν λειτουργούσε.

20111205-1155-1-1309
Σφάλμα κατά την νέα εγγραφή από phototype στα είδη
Στο αρχειο ειδων εμφανιζόταν το μήνυμα 'ΙΤΕΜ:Dataset not in edit or insert mode' όταν γινόταν επιλογή από prototype.

20111214-1155-1-1353
Σφάλμα κατά την επιλογή Σειράς σε παραστατικά πωλήσεων/λιανικής
Εμφανιζόταν σφάλμα "το παραστατικό δεν μπορεί να μεταβληθεί", κατά την καταχώριση παραστατικού με σειρά η οποία έχει απαγόρευση στη μεταβολή εκτυπωμένου παραστατικού, και πελάτη με τιμολογιακή πολιτική.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10287

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111123-1155-2-1255
Επαναυπολογισμός σε εκτυπωμένα παραστατικά.
Η εργασία λαμβάνει υπ' όψιν και την παράμετρο για τη μεταβολή εκτυπωμένου που βρίσκεται στη σειρά.

20111130-1155-2-1291
Νέα κίνηση Ηφαιστος
902-Επιστροφή πετρελαίου κίνησης για θέρμανση (με τον υψηλό συντελεστή Ε.Φ.Κ) από τελικό καταναλωτή (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ του ΑΡΘΡΟΥ 1 της Υπουργικής Απόφασης).

20111205-1155-1-1312
Paste από excel και έλεγχος ανά γραμμή
Προστέθηκε στις Επιλογές συστήματος->Ρυθμίσεις, η παράμετρος 'Disable fast paste from clipboard', που ενεργοποιεί τον μηχανισμό που υπήρχε στις παλιότερες εκδόσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111130-1155-1-1295
Σφάλμα στην αντιγραφή εταιρείας (πλήρης αντιγραφή)
Μόλις ολοκληρωνόταν η αντιγραφή εμφάνιζε σφάλμα Ole Error: 80040E14. The index 'CUSTMASTER_CUSTMASTER01' is dependent on column 'CUSTMASTER01'

20111201-1155-1-1297
Ταμείο εξοφλητικού παραστατικού είσπραξης
Όταν ο χρήστης επιλέγει διαφορετικό ταμείο στην είσπραξη, τότε γίνεται η καταχώρηση αυτού του ταμείου.