Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

Έκδοση 5.00.521.11431

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200122-1155-2-271
Ισοζύγιο ανά θέση αποθήκευσης
Στην εκτύπωση αποθήκης 'Ισοζύγιο ανά θέση αποθήκευσης' προστέθηκε η επιλογή 'Μόνο θέσεις αποθήκευσης με κινήσεις'.

20210119-1155-2-231
Κλείσιμο Ταμείου (πιστωτικές κάρτες)
Στο ''Κλείσιμο ταμείου'' προστέθηκε η ''Ανάλυση καρτών'' με δεξί κλικ στη γραμμή των πιστωτικών καρτών, στην Ανάλυση του ταμείου.

20210222-1155-2-917
Εκτέλεση προτάσεων MRP
Στην εκτέλεση προτάσεων MRP είναι πλέον διαθέσιμη προς μεταβολή η ημερομηνία παράδοσης, η οποία μεταφέρεται στις γραμμές του Παραστατικού αγοράς.

20210222-1155-2-936
CRM & Διαθεσιμότητα χειριστή σε Ομάδες εταιρειών
Ο έλεγχος διαθεσιμότητας καθώς κι η εργασία "Διαθέσιμες ώρες" στις συναντήσεις στην ενότητα του CRM ενεργοποιείται πλέον σε επίπεδο ομάδας εταιρειών.
Οι αλλαγές αυτές ισχύουν και για τη διαθεσιμότητα χειριστή και για τη διαθεσιμότητα μέσου.

20210421-1155-2-2059
Τϊτλοι ελεύθερων πεδίων Υποψήφιων
Προστέθηκε νέα σελίδα στις παραμέτρους στελεχών για τίτλους πεδίων υποψηφίων [PRSNCANDIDATE].

20210423-1155-2-2134
Μήνυμα συγχρονισμού εγγραφών - Retail Pro
Στο Retail pro δεν εμφανιζόταν το σχετικό μήνυμα ενημέρωσης της online βάσης, σε περίπτωση που κάποιο υποκατάστημα είχε συνδεθεί σε offline mode λόγω διακοπής της σύνδεσης με τον server.

20210428-1155-2-2215
Διάταξη απαλλαγής στη Λογιστική κατηγορία
Προστέθηκε η Διάταξη απαλλαγής στις λογιστικές κατηγορίες των συναλλασσόμενων.

20210429-1155-2-2252
Παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' προστέθηκε το πεδίο ''Κατάσταση'' στα στοιχεία παραγγελιών.

20210429-1155-2-2258
Περίοδος μισθοδοσίας νέου χρήστη
Κατά τη δημιουργία ενός νέου USER, καταχωρείται αυτόματα σαν τρέχουσα μισθολογική περίοδος του, αυτή που αντιστοιχεί στην LOGIN ημερομηνία.

20210505-1155-2-2271
MRP - Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
Στην Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του MRP, κατά τη δημιουργία Παραστατικού αγοράς λαμβάνεται πλέον υπόψιν η ημερομηνία παράδοσης του πλάνου.

20210507-1155-2-2314
Εικόνα ειδών σε Στατιστικές
Στις στατιστικές εκτυπώσεις, είναι πλέον διαθέσιμη η εικόνα των ειδών.

20210510-1155-2-2342
Έλεγχος απόθεματος παρτίδας ανά θέση/ράφι
Προσθήκη συνδιαστικού ελέγχου ( Γραμμής + Συνόλου) Είδους- Αχ-Θέση-Παρτίδα
Προσθήκη πεδίων "Υπόλοιπο Α.Χ., Θέσης, παρτίδας" , "Αναμενόμενα Α.Χ., Θέσης, παρτίδας" ,"Δεσμευμένα Α.Χ., Θέσης, παρτίδας" σε πωλήσεις (χονδρική ,λιανική), αγορές αποθήκη, παραστατικά σύνδεσης, φυσική απογραφή , παραστατικά αποθήκης

20210511-1155-2-2413
Εγγραφές οχημάτων εργαζομένων στο JL10
Στην εργασία δημιουργίας του αρχείου JL10, λαμβάνονται υπόψη οι εγγραφές των Μέσων από το αρχείο εργαζομένων και συγκεκριμένα το άθροισμα της στήλης [Φορολογητέα τεκμαρτή αξία] για την επιλεγμένη χρήση. Η εγγραφή που δημιουργείται έχει κωδικό 15.

20210511-1155-2-2414
Βεβαίωση αποδοχών στο JL10
Εάν μια εγγραφή χαρακτηριστεί ως "Βεβαίωση αποδοχών" εκτελείται έλεγχος και ζητά επιβεβαίωση από το χρήστη. Σε θετική απάντηση. αποχαρακτηρίζει τις άλλες εγγραφές.

20210513-1155-1-2449
Παραστατικά Σύνθεσης/ Τεχνικός κωδικός
Είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο 'Τεχνικός κωδικός' στις γραμμές των Παραστατικών σύνθεσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191017-1155-1-3294
Εικόνα είδους από dropbox
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η εικόνα του είδους, ενώ είχε πραγματοποιηθεί σύνδεση URL μέσω Dropbox.

20201231-1155-2-5361
Ομάδες Εταιρειών - Επαφές
Διορθώθηκε η επιλογή συναλλασσόμενων στη καρτέλα ''Εταιρείες/Πρόσωπα'' κατά τη δημιουργία νέας επαφής σε εταιρεία ομάδας.

20210217-1155-1-843
Καταχώριση απόδειξης (Retail Pro)
Στο Retail pro, κατά την καταχώρηση απόδειξης μέσω του button "Πληρωμή", δεν εμφανίζονταν τα είδη.

20210413-1155-1-1878
Πρόταση εξυπηρέτησης/ Ανάλυση Υπoκαταστημάτων
Στην πρόταση εξυπηρέτησης δεν γινόταν ορθή κατανομή ποσότητας, σε περίπτωση που ο συναλλασσόμενος είχε διαφορετικά υποκαταστήματα με διαφορετική επίδοση.

20210422-1155-1-2092
Δημιουργία εταιρείας ομάδας
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη δημιουργία εταιρείας ομάδας.

20210422-1155-1-2102
Αιτιολογία γραμμών παραστατικού απόσβεσης
Ενημερώνεται η αιτιολογία στις γραμμές του παραγόμενου Παραστατικού απόσβεσης από την εργασία 'Υπολογισμός αποσβέσεων'.

20210428-1155-1-2217
Οικονομικά στοιχεία παγίου με πιστωτικό
Δεν υπολογιζόταν ορθά η ποσότητα πιστωτικού παραστατικού παγίου στα οικονομικά του στοιχεία.

20210428-1155-1-2231
Κλείσιμο μή ενεργών ημερομηνιών
Κατά το κλείσιμο μη ενεργών ημερομηνιών στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών, δεν ''έκλειναν'' οι ημερομηνίες στη κλιμάκωση \ Δώρα.

20210428-1155-1-2236
Μήνυμα σε καταχώρηση σχ. εγγράφων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη URL στα έγγραφα / παρατηρήσεις.

20210428-1155-1-2240
Πιστωτικά έκπτωσης σε client/server
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπολογίζονταν πιστωτικά έκπτωσης σε περιβάλλον client/server.

20210505-1155-1-2272
Προοδ.Τζίρος σε Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία Συναλλασσομένων
Δεν εμφανιζόταν ορθά ο προοδευτικός τζίρος των συναλλασσόμενων στα οικονομικά στοιχεία / συγκριτικά.

20210505-1155-1-2279
Μεταβολή εγγυοδοσίας σε μετασχηματισμό
Κατά τη μεταβολή ποσότητας ειδών με εγγυοδοσία στην εργασία του μετασχηματισμού, δε γινόταν η ενημέρωση στην υπάρχουσα ανάλυση της εγγυοδοσίας.

20210506-1155-1-2284
Επαναφορά απόδειξης - Retail pro
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στο Retail pro, κατά την επαναφορά απόδειξης η οποία ήταν σε αναμονή και περιείχε είδη με χρώμα μέγεθος.

20210506-1155-1-2298
Στατιστική Πωλήσεων/Οριζόντια ανάλυση
Σε Series 5, διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση στατιστικής πωλήσεων, κατά την οριζόντια ανάλυση τοπικού πεδίου.

20210507-1155-1-2324
Αρχείο ΕΑΠ - περίοδος αναδρομικών
Δεν εμφανίζονταν ποσά για περίοδο αναδρομικών (ΜΣ 3045) κατά τη δημιουργία του αρχείου ΕΑΠ.

20210511-1155-1-2375
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων Παραστατικών
Στην εργασία 'Αντιστοίχιση ανεξόφλητων' Παραστατικών μέσω των σχετικών εργασιών, δεν εμφανίζονταν τα προς αντιστοίχιση Παραστατικά, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί στα φίλτρα το υποκατάστημα συναλλασσόμενου.

20210511-1155-1-2390
Ανακατεύθυνση σε υποκατάστημα προμηθευτή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyperlink υποκατάστημα, στις τιμές αγοράς κατά προμηθευτή, στα στοιχεία των ειδών.

20210512-1155-1-2402
Δαπάνη αξίας φπα σε φάκελο κοστολόγησης
Δεν μπορούσε να επιλεχθεί μέσα από φάκελο κοστολόγησης Παραστατικό ειδικής συναλλαγής, όπου ο τύπος της χρεοπίστωσης είχε 'Μόνο ΦΠΑ'.

20210513-1155-1-2434
Ανακατεύθυνση σε προτεινόμενη σειρά κλεισίματος
Δεν γινόταν ορθά η ανακατεύθυνση, κατά την επιλογή του hyperlink της σειράς στους σταθμούς εργασίας.

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

Έκδοση 5.00.521.11430

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190419-1155-2-1293
Διαγραφή τρόπου πληρωμής
Δεν είναι δυνατή πλέον η διαγραφή τρόπου πληρωμής, που έχει χρησιμοποιηθεί σε Παραστατικό.

20191213-1155-1-4061
Στήλες γραμμών πωλήσεων - εναλλακτικές τιμές
Στις στήλες γραμμών Παραστατικών πωλήσεων είναι πλέον διαθέσιμα όλα τα πεδία εναλλακτικών τιμών χονδρικής και λιανικής 1-12.

20200515-1155-2-1762
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο Ιστορικό μετασχηματισμών προστέθηκε το πεδίο 'Ακυρωμένο' στις στήλες του grid, καθώς και στο γράφημα.

20200805-1155-2-3066
Εικόνα Ενεργειών
Στα πρόσθετα πεδία του pivot της 'Εικόνας Ενεργειών', προστέθηκε η 'Διάρκεια' όπου υπολογίζει τη διάρκεια των ενεργειών συμπεριλαμβάνοντας και λεπτά.

20200918-1155-2-3527
Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας
Προστέθηκε νέα εργασία στο κύκλωμα μισθοδοσίας με την ονομασία "Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας" η οποία δημιουργεί τις αντίστοιχες περιόδους που απαιτούνται και εκτελεί τους υπολογισμούς για την αποχώρηση εργαζομένου. Στον διάλογο της εργασίας περιλαμβάνονται όλα τα απαραότητα πεδία για την εκτέλεση της εργασίας.

20201207-1155-2-4942
Υπόλοιπα Αδειών
Στην εκτύπωση Στατιστική Αδειών προστέθηκαν επιπλέον στήλες με τις δικαιούμενες ημέρες αδείας εως 31/12 και αντίστοιχα υπολοίπου έως 31/12.

20201230-1155-2-5341
Επιλογή εναλλακτικού κωδικού
Στον selector εναλλακτικού κωδικού στις γραμμές Παραστατικών, προστέθηκαν οι στήλες 'Τιμή χονδρικής' & 'Τιμή λιανικής'.

20210226-1155-2-1030
Στατιστικής αδειών
Προστέθηκε η εκτύπωση 'Στατιστική αδειών' στο HR.

20210402-1155-2-1659
«Ημερομηνία 1ης καταβολής» στον υπολογισμό δόσεων
«Προστέθηκε το πεδίο ‘Ημερομηνία 1ης καταβολής’ στις Συμβάσεις με Τύπο ‘Περιοδική καταβολή’. Αφού συμπληρωθεί, υπολογίζονται βάσει αυτού οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων στις γραμμές της Σύμβασης, ενώ λαμβάνονται υπόψη και: 1) η Ημερομηνία 1ης δόσης, 2) το Βήμα δόσεων που έχει δηλωθεί στον Τύπο της Σύμβασης.»

20210407-1155-1-1754
Εγγυοδοσίες & Μετασχηματισμός
Προστέθηκε η παράμετρος 'Ανάλυση εγγυοδοσίας' στους διαλόγους μετασχηματισμού κι επεξεργασίας Παραστατικών. Σε περίπτωση που επιλεχθεί 'ΝΑΙ' κι ο τύπος του τελικού Παραστατικού έχει ομοίως τσεκαρισμένη την παράμετρο 'Ανάλυση εγγυοδοσίας', τότε το είδος θα αναλυθεί στα είδη εγγυοδοσίας του.

20210407-1155-2-1747
Προσαρμογή πλάτους στηλών στις εκτυπώσεις ανά Χ/Μ
Στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.' προστέθηκε στις ερωτήσεις το 'Πλάτος πεδίων'.

20210413-1155-2-1889
Τμήμα στις ενέργειες εργαζομένων
Στις ενέργειες εργαζομένων [SOPRSNLEAVE] συμπληρώνεται αυτόματα το τμήμα του [DEPART] του εργαζόμενου.

20210413-1155-2-1892
Ημερολόγιο εργασίας - οργανωτική μονάδα
Στο ημερολόγιο εργασίας προστέθηκε ως φίλτρο η οργανωτική μονάδα του στελέχους.

20210421-1155-2-2069
Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων παγίων
Προστέθηκε το flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων' στο 'Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων' παγίων.

20210423-1155-2-2138
Εκκρ.Παραγγελίες Πωλήσεων
Στις εκκρεμείς παραγγελίες ειδών μέσω των σχετικών εργασιών, προστέθηκε η ημερομηνία φόρτωσης.

20210423-1155-2-2145
Στατιστική αδειών
Προστέθηκε φίλτρο στην εκτύπωση Στατιστική αδειών "ενεργά" πρόσωπα [ISACTIVE=1] με default τιμή "Ναι".

20210426-1155-2-2156
Στήλες γραμμών - εναλλακτικές τιμές
Στις στήλες γραμμών Παραστατικών Αγορών είναι πλέον διαθέσιμα όλα τα πεδία εναλλακτικών τιμών Χονδρικής και Λιανικής 1-12.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191231-1155-1-4192
ΑΠΔ - επαναπρόσληψη
Σε περιπτώσεις που γινόταν επαναπρόσληψη του εργαζόμενου μέσα στον ίδιο μήνα δεν εμφανίζονταν σωστά οι ημερομηνίες στην ΑΠΔ.

20210302-1155-1-1085
Μισθωτόςμηχανικός με Συν-εργασία
Σε μισθωτό μηχανικό με Συν-εργασία όλο το μήνα που υπολογίζονταν κρατήσεις πρόνοιας και επικουρικής, δεν γινόταν απεικόνισή τους στην ΑΠΔ.

20210311-1155-1-1254
Έκδοση τιμολογίων Δόσεων
Δεν δημιουργούνταν Παραστατικά δόσεων μέσω της σχετικής εργασίας, σε περίπτωση θερινής χρήσης.

20210326-1155-1-1523
Αξιολογήσεις - Ευρετήριο με ανάπτυξη απαντήσεων
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα ευρετήρια αξιολογήσεων [HRCUSNAIRE με ανάπτυξη σε απαντήσεις ερωτηματολογίου [HRCUSANSWER].

20210402-1155-1-1645
ΑΠΔ - αποχώρηση και επαναπρόσληψη στον ίδιο μήνα
Στην περίπτωση όπου στον ίδιο μηνα γινόταν αποχώρηση και επαναπρόσληψη και είχε υπολογιστεί μισθοδοσία με 2 νέες περιόδους πχ Μαρτιος Α και Μαρτιος Β, στο αρχείο ΑΠΔ στις αναλυτικές εγγραφές και των 2 διαστημάτων δεν γινόταν σωστή απεικόνιση των ημερομηνιών απασχόλησης.

20210408-1155-1-1767
Χρηματικός λογαριασμός σε εξόφληση γραμματίου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο ενημερωνόταν λάθος χρηματικός λογαριασμός στις Πράξεις αξιογράφων και συγκεκριμένα σε κίνηση εξόφλησης, οταν η κατηγορία αξιογραφου ήταν γραμμάτιο.

20210408-1155-1-1775
myDATA
Στον browser των εγγραφών myDATA προστέθηκε η αποσύνδεση και διαγραφή εγγραφών.

20210412-1155-1-1852
Άδειες - Καταχώριση άδειας σε ώρες
Εάν ο τύπος άδειας είναι σε ώρες, τότε ελέγχεται εάν στο πεδίο 'Ημερομηνία έως' υπάρχει συμπληρωμένη ώρα.

20210413-1155-1-1874
Πρόταση εξυπηρέτησης/ Χειροκίνητη μεταβολή ποσοτήτων
Κατά την αλλαγή της επίδοσης στην εργασία 'Πρόταση εξυπηρέτησης' σε περισσότερα του ενός Παραστατικά, γινόταν εξυπηρέτηση της πρώτης παραγγελίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η manual αλλαγή της επίδοσης.

20210416-1155-1-1956
Quickview
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή QuickViews / Εικόνα είδους, στην πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών.

20210419-1155-1-1997
Καρτέλα πελάτη με ανάλυση αξιογράφων
Στην εκτύπωση 'Καρτέλες με ανάλυση αξιογράφων' επιλέγοντας το φίλτρο 'Ανάλυση ταμειακών συναλλαγών', δεν εμφανιζόταν ορθά είσπραξη με 2 αξιόγραφα.

20210419-1155-1-2022
Δραστηριότητα έργου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή 'Μέρος της' στα στοιχεία δραστηριότητας των έργων.

20210419-1155-1-2026
Στήλες γραμμών - conditional formatting
Δεν εφαρμόζονταν ορθά τα 'Conditional Formatting' τα οποία είχαν οριστεί στις στήλες των γραμμών παραστατικών.

20210420-1155-1-2030
Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData.xml)
Κατά την Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData.xml) η αξία ΦΠΑ συμπληρωνόταν με περισσότερα από 2 δεκαδικά στο παραγόμενο XML.

20210421-1155-1-2074
Διαγραφή πιστωτικών αγορών
Δεν εμφανίζονταν τα προς διαγραφή Παραστατικά, στην εργασία 'Διαγραφή πιστωτικών' από το κύκλωμα των αγορών.

20210421-1155-1-2079
Μεταβολή ειδικών συναλλαγών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη μεταβολή καταχωρημένου Παραστατικού ειδικής συναλλαγής.

20210421-1155-1-2084
Μηνύματα - υπέρβαση μεγέθους
Σε περίπτωση υπέρβασης επιτρεπτών χαρακτήρων κατά την καταχώρηση μηνύματος, εμφανίζεται πλέον σχετικό μήνυμα: ''Το μήνυμα δεν μπορεί να αποσταλεί. Υπέρβαση ανώτατου αριθμού χαρακτήρων''.

20210422-1155-1-2111
Έντυπο Φ5 / Υποκαταστήματα
Κατά τον υπολογισμό των εντύπων Φ4 & Φ5 σε περίπτωση που υπήρχαν καταχωρημένα παραστατικά σε συναλλασσόμενο ο οποίος είχε διαφορετικά υποκαταστήματα στην ίδια χώρα, οι εγγραφές αναλύονταν σε διαφορετική γραμμή.

20210423-1155-1-2121
Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την παραγωγή κωδικών ΕΑΝ από Παραστατικό αγοράς.

20210423-1155-1-2130
Υπόλοιπο από μεταφορά σε κινήσεις παρτίδων
Δεν εμφανιζόταν ορθά το από μεταφοράς υπόλοιπο των παρτίδων, στην καρτέλα κινήσεων παρτίδων.

20210426-1155-1-2160
ΑΠΔ - σπαστά διαστήματα αναστολής και συνεργασίας
Διορθώθηκε η απεικόνιση εισφορών στην ΑΠΔ για εργαζόμενο με σπαστά διαστηματα αναστολής και συνεργασιας και αμοιβή άνω του πλαφόν.

20210426-1155-1-2168
Αρχείο ΦΜΥ με αρνητικό ποσό 0.29 λεπτών λόγω αναστολής
Όταν σε γραμμή με κωδικό αμοιβών 1 δεν υπάρχει αξία καθαρών αμοιβών, αλλά υπάρχει αξία αναστολής, τότε μηδενίζονται τα πεδία: RETEXVAT (Κρατήσεις) και NETVAL (Καθαρές αμοιβές).

20210427-1155-1-2189
Κατάσταση στις αξιολογήσεις
Η μεταβολή ολοκληρωμένης αξιολόγησης άλλαζε την κατάστασή της.

20210505-1155-1-2259
Μεταφορά είδους δαπάνης κατά το μετασχηματισμό
Κατά το Μετασχηματισμό Παραστατικών, δεν μεταφερόταν στις γραμμές, το πεδίο 'Είδος δαπάνης'.

20210505-1155-1-2280
Υπολογισμός εισφορών σε Συνεργασία
Διορθώθηκε ο υπολογισμός εισφορών για την περίπτωση εργαζόμενου που υπερέβαινε το ανώτατο όριο αποδοχών και συμμετείχε στον μηχανισμό Συνεργασία.