Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

What's new 09.03.09 - 13.03.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090204-1155-2-130 XXF και Import Script
Προστέθηκε δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων με τη χρήση import script με κώδικα XXF από τη μία εταιρία στην άλλη, στην ίδια βάση.

20090306-1155-1-322 Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών
Προστέθηκε στα διαθέσιμα φίλτρα της εκτύπωσης η φύση των χρηματικών λογαριασμών

20090310-1155-2-351 Συνάρτηση φύλλου υπολογισμού Μισθοδοσίας
Προστέθηκε νέα συνάρτηση που επιστρέφει την πρώτη Κυριακή του μήνα

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090218-1155-1-223 Εισαγωγή Προσώπων από οθόνη Πελάτη
Δε λειτουργούσε σωστά η εισαγωγή προσώπων μέσα από τη διαχείριση πελάτων

20090303-1155-1-297Μη εμφάνιση κωδικών σε εκτυπώσεις αποθήκης με κωδικοποίηση Μικρών-Κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων
Σε περίπτωση που υπήρχαν κωδικοί ειδών με κεφαλαία & μικρά λατινικά δεν αποτυπωνόταν σωστά σε ορισμένες εκτυπώσεις αποθήκης

20090309-1155-1-330 Εκτύπωση ευρετηρίου
Η εκτύπωση ευρετηρίου σε ASCII μορφή αρχείου δημιουργούσε ένα κενό στην πρώτη στήλη.

20090310-1155-1-350 Πρότυπα δεδομένα
Διορθώθηκε το αρχείο πρότυπων δεδομένων (soft1.xdt):
Στα υποδείγματα παραστατικών εσόδων – εξόδων δεν υπήρχε ο νέος κωδικός νομίσματος
Στους λογαριασμούς λογιστικής προστέθηκαν οι κωδικοί σύνδεσης με φορολογικά έντυπα

20090312-1155-1-365 Συνέχεια ενέργειας
Κατά την εκτέλεση συνέχειας ενέργειας, δεν ενημερωνόταν ο χαρακτηρισμός της αρχικής ενέργειας.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

What's new 26.2.09 - 06.03.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

|20090305-1155-1-307| Crystal Reports Runtime 11.5
Ενημερώθηκε το setup των Crystal Reports Runtime στην κοινή περιοχή της Softone. Η εγκατάσταση του νέου αρχείου θα πρέπει να γίνει αφού απεγκατασταθεί το προηγούμενο.

|20090226-1155-2-274| Επιλογή συνήθη στο menu

Δεν εμφανίζεται πλέον σε χρήστες χωρίς δικαίωμα επιλογής menu

|20090304-1155-2-301| Νέα συνάρτηση στο φύλλο υπολογισμού για Προβλέψεις Μισθοδοσίας

Προστέθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΣΥΝΟΛΑ_ΠΡΟΒΛ για τον σωστό υπολογισμό επιδόματος αδείας μόνο στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

|20090305-1155-2-312| Δυνατότητα εκτύπωσης φορμών παραστατικών μέσα από custom

Δυνατότητα εκτύπωσης φορμών παραστατικών μέσα από custom (InProcess, OuProcess, COM, .Net)

Διορθώσεις σφαλμάτων


|20090218-1155-1-215| Read Only Πεδια

Σε read-only πεδία μπορούσε να γίνει μεταβολή με πληκτρολόγηση αλφαριθμητικού στο πεδίο.

|20090225-1155-1-257| Φόρμες εκτύπωσης παραστατικών σε Crystal Reports
Δεν υποστηριζόταν η εκτύπωση φόρμας παραστατικών σε crystal σε landscape

|20090226-1155-1-273| Σφάλμα σε βάσεις oracle σε ευρετήρια συναλλασομένων
Σε ευρετήρια συναλλασσομένων σε βάσεις Oracle εμφανιζόταν σφάλμα ORA 00904

|20090227-1155-1-288| Εξαγωγή δεδομένων σε MS Office
Δεν εκτυπωνόταν με σωστό format οι ημερομηνίες σε εφαρμογές MS Office εάν ο χρήστης windows είναι Power User και όχι Administrator.