Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10665

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151207-1155-7-3561
Πεδία QlikView σε Azure
Κάποια πεδία που ήταν κενά εμφάνιζαν λανθασμένες τιμές σε Qlikview που έτρεχαν μέσα από το πρόγραμμα σε περιβάλλον Azure.

20151210-1155-1-3612
Αποστολή email
Δεν επιτρεπόταν η καταχώριση στο τμήμα Body των email που αποστέλλονταν από το αρχείο πελατών.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10664

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151113-1155-7-3340
Εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ - ΚΕΚ
Προσθήκη Φύλλου υπολογισμού (5) ασφαλιστικών κρατήσεων εκπαιδευομένων σε ΙΕΚ - ΚΕΚ

20151130-1155-2-3490
Toshiba tec pos
Πιστοποιήθηκε η toshiba tec pos ως ταμειακή μηχανή και ως φορολογικός εκτυπωτής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151207-1156-7-251
Αυτόματη Σύνθεση
Διορθώθηκε η λειτουργία της ρύθμισης αυτόματης σύνθεσης στη σειρά παραστατικού πωλήσεων.

20151207-1156-7-252
Πιστωτικό Έκπτωσης Σε Υπηρεσία
Κατά τη δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης σε υπηρεσίες, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος " Module SALDOC : Selector record not found!".

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10662

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151125-1155-1-3447
Ακύρωση σε ταμειακή
Ενημερωνόταν λανθασμένη κατηγορία ΦΠΑ κατά την ακύρωση είδους.

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10661

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150225-1155-2-754
XML αρχεία - έλεγχος αρχείου
Δυνατότητα ελέγχου αρχείων xml (validate) και εμφάνιση λαθών.

20150327-1155-2-1125
ΑΠΔ - Διαδρομή αρχείου
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της διαδρομής αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου, στην εργασία δημιουργία αρχείου ΑΠΔ.

20150407-1155-2-1226
Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. - διαδρομή αρχείου
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της διαδρομής αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου, στην εργασία Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α .

20150630-1155-2-2240
Αρχείο τράπεζας
Στην εργασία <Αρχείο τράπεζας>, ο έλεγχος υπαρκτότητας λογαριασμού γίνεται πλέον στο Πεδίο IBAN και όχι στον Λογ/σμος τραπέζης (BANKACNNUM).

20151118-1155-7-3375
Εκπτώσεις σε set υπηρεσιών
Στην καταχώρηση παραστατικού με set υπηρεσιών και με επιλογή αυτόματης αντικατάστασης προτείνονται πλέον και οι εκπτώσεις 2 και 3 των αναλούμενων στην γραμμή όπως γίνεται με την έκπτωση 1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151014-1155-1-3062
Αξία ΦΠΑ σε φάκελο κοστολόγησης
Επιτρέπεται πλέον ο μηδενισμός της αξίας ΦΠΑ εξόδων στους φακέλους κοστολόγησης.

20151111-1155-1-3310
Ενέργεια από Φάκελο Υπηρεσιών
Στις ενέργειες (κλήση- συνάντηση κλπ) που καταχωρούνται από φακέλους υπηρεσιών ενημερώνονται πλέον τα πεδία: Ημερ. Εισαγωγής & χρήστης εισαγωγής.

20151117-1155-7-3370
Φ2/422 στα Έσοδα-Έξοδα
Το πεδίο 422 στο έντυπο ΦΠΑ των εσόδων-εξόδων ενημερώνεται όταν το ΦΠΑ εκροών είναι μεγαλύτερο ή το ΦΠΑ εισροών είναι μικρότερο από το υπολογιζόμενο.

20151119-1155-7-3396
Αναγγελία Πρόσληψης - Δελτίο Ομογενούς
Κατά τη δημιουργία του αρχείου Αναγγελίας Πρόσληψης εμφανίζεται πλέον σωστά ο αριθμός ταυτότητας εργαζομένου με τύπο ταυτότητας: Ειδικό δελτίο ταυτότητας.

20151123-1155-1-3421
Σειρά τακτοποίησης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
Διορθώθηκε η λειτουργικότητα της σειράς ΦΠΑ τακτοποίησης κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης.

20151125-1155-1-3448
Αρχείο τράπεζας ALPHA BANK
Η κωδικοποίηση των χαρακτήρων στο αρχείο τραπέζης της ALPHA BANK είναι πλέον Windows-1253.

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10660

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151105-1155-2-3262
Redirection αθροιστών
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα redirection για τους αθροιστές των λογιστικών καταστάσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150924-1155-7-2855
Σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις
Λειτουργεί πλέον σωστά η εφαρμογή φίλτρων στις σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις με χρήση PHOTO, κατά την κλήση από remote server ή γραμμή εντολών.

20151103-1155-7-3237
Πολλοί ΑΧ
Εμφανίζονται πλέον γρήγορα οι αποθηκευτικοί χώροι στα στοιχεία της εταιρείας.

20151106-1155-1-3277
Email
Λειτουργεί πλέον σωστά η ενότητα html στα email.

20151109-1155-1-3290
Λάθος εισαγωγή εξόφλησης
Σε κάποιες ταμειακές μηχανές, που ο χειριστής δίνει ποσό είσπραξης παραπάνω από το ποσό της απόδειξης και εμφανίζονται ρέστα, στο παραστατικό της είσπραξης που προκύπτει γίνεται πλέον σωστά η αφαίρεση.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10659

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151105-1155-1-3263
Windows XP
Διορθώθηκε δυσλειτουργία που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε εγκαταστάσεις με λειτουργικό σύστημα windows XP.

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10658

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151029-1155-2-3206
Ετήσια υποβολή ΜΥΦ
Τα αρχεία ΜΥΦ μπορούν να εξαχθούν πλέον και σε ετήσια βάση (πχ. για αγρότες).

20151102-1155-2-3231
Υπολογισμός εισφορών ΟΓΑ
Προσαρμογή της εφαρμογής στον υπολογισμό εισφορών ΟΓΑ, όσον αφορά στον Λογαριασμό Αγροτικής εστίας, καθώς επίσης και των συνολικών εργοδοτικών εισφορές και των εργατικών εισφορών του κλάδου υγείας, οι οποίες πλέον υπολογίζονται επί των αποδοχών της κατ΄ ελάχιστο 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας

20151102-1155-7-3230
Έσοδα Έξοδα - Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
Η αξία ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών ενημερώνει πλέον το προειδοποιητικό παράθυρο του πεδίου 402.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141020-1155-1-3853
Αυστηρή αρίθμηση από αγορές
Δεν γινόταν σωστός έλεγχος αυστηρής αρίθμησης όταν υπήρχαν πολλές σειρές αγορών με κοινή αρίθμηση με μία σειρά πωλήσεων. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο όταν πολλές σειρές έχουν κοινή αρίθμηση με μία άλλη.

20151026-1155-1-3186
Δεν εκτελούνται τα Dashboard σε windows 10
Εκτελούνται πλέον σωστά τα Dashboard σε windows 10.

20151029-1155-1-3209
Διόρθωση μισθολογικών στοιχείων του XML Ε3 - Αναγγελία πρόσληψης
Ενημερώνονται πλέον σωστά τα tags στο XML E3.

20151030-1155-1-3217
Εργασία [Υπολογισμός καθαρών]
Η εργασία [Υπολογισμός καθαρών] λειτουργεί πλέον σωστά όταν χρησιμοποιείται σε έξτρα περίοδο και ο εργαζόμενος περνά το πλαφόν του ΙΚΑ.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10657

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151021-1155-7-3143
Περιοδική ΦΠΑ 'Έσοδα-Έξοδα / Ενδοκοινοτικές
Στην περιοδική ΦΠΑ για τα έσοδα-έξοδα τα πεδία των ενδοκοινοτικών ενημερώνονται χωρίς τις αξίες ΦΠΑ.

20151023-1155-7-3151
Νέο έντυπο ΦΠΑ
Το νέο έντυπο του ΦΠΑ υπολογίζεται από τη δήλωση του Σεπτεμβρίου στη λογιστική και από το 3ο τρίμηνο στα έσοδα έξοδα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110622-1155-1-742
Διπλά άρθρα λογιστικής
Λειτουργεί πλέον σωστά η ταυτόχρονη ενημέρωση άρθρων λογιστικής από την εμπορική διαχείριση.

20150424-1155-1-1386
Κοστολόγηση εξαγωγών
Λειτουργεί πλέον σωστά ο resolver της κατηγορίας κόστους Λογ.λογιστικής ή Λογ.Φ.Π.Α. στη γέφυρα λογιστικής των παραστατικών που προκύπτουν από κοστολόγηση εξαγωγών.

20150828-1155-7-2628
Ημερολόγιο Μέσων
Λειτουργεί πλέον σωστά το ημερολόγιο μέσων & προσώπων σε βάση oracle.

20151022-1155-1-3150
Υπολογισμός πόντων με αρνητική γραμμή
Υπολογίζονται πλέον σωστά οι πόντοι σε περίπτωση που υπάρχει γραμμή είδους με αρνητική αξία.

20151023-1155-1-3156
Ερώτηση στο ερωτηματολόγιο
Λειτουργεί πλέον σωστά η καταχώριση νέας ερώτησης στα ερωτηματολόγια.

20151026-1155-1-3182
Ημερομηνίες σε PAD
Λειτουργεί πλέον σωστά η επιλογή ημερομηνίας από το αντίστοιχο εικονίδιο σε εγκαταστάσεις με ενεργοποιημένη την παράμετρο /pad.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10656

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151015-1155-2-3082
Αρχείο EUROBANK
Προσαρμόστηκε το αρχείο EUROBANK στις τρέχουσες προδιαγραφές (L στις γραμμές).

20151020-1155-2-3118
Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης
Γίνεται πλέον αυτόματη συμπλήρωση υποκαταστήματος πελάτη στα παραστατικά που δημιουργούνται από την εργασία δημιουργίας πιστωτικών έκπτωσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151012-1155-1-3040
Αρθρο 39β - Λιανικές πωλήσεις
Σε καταχώριση λιανικής πώλησης από τη διαχείριση παραστατικών πώλησης σε χρήση ενταγμένη στο άρθρο 39β, ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο 39β.

20151019-1155-7-3100
Δοκιμαστικός Υπολογισμός Μισθοδοσίας
Λειτουργεί πλέον σωστά η εργασία <Δοκιμαστικός Υπολογισμός Μισθοδοσίας>.

20151020-1155-1-3117
Μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας
Λειτουργεί πλέον σωστά το ευρετήριο μεταβολής αποτελεσμάτων.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10655

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150310-1155-7-925
Αναπηρία 80% - απαλλαγή φόρου
Γίνεται πλέον πλήρης απαλλαγή από τον φόρο σε εργαζόμενους με αναπηρία άνω του 80%.

20151007-1155-2-3005
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ_ΗΜΕΡΕΣ
Προσαρμόστηκε η συνάρτηση ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ_ΗΜΕΡΕΣ, έτσι ώστε όταν η Param3 έχει την τιμή 0, να τρέχει για τις ημέρες της εβδομάδας όπως προκύπτουν από το ωράριο του εργαζόμενου.

20151007-1155-2-3006
Νέα Συνάρτηση μισθοδοσίας ΕΡΓΑΣΙΜΗ
Η συνάρτηση ΕΡΓΑΣΙΜΗ δείχνει αν είναι εργάσιμη η μέρα βάσει δηλωμένων ημερών στο ωραρίο εργασίας του εργαζομένου, σε περίπτωση εκ περιτροπής απασχόλησης. Για την εφαρμογή της δυνατότητας θα πρέπει το Μισθολογικό Στοιχείο 1161 να φέρει την τιμή 1 (Με βάση το ωράριο εργασίας)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150708-1155-7-2303
Αυτόματη δρομολόγηση φόρμας MS-Word
Τόσο κατά την αυτόματη αρχειοθέτηση, όσο και κατά την εκτύπωση σε PDF ή email φόρμας Word ή Excell δεν ζητάει πλέον όνομα αρχείου.
Σημειώνεται ότι από την έκδοση 514 και μετά, μπορεί να εκτυπωθεί PDF αρχείο και χωρίς την ύπαρξη εδικού εκτυπωτή. Αν θέλουμε τον προηγούμενο τρόπο εκτύπωσης σε PDF, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ειδικό εκτυπωτή και να αντιγράψουμε μέσα στο φάκελλο του προγράμματος το αρχείο gsdll32.dll. Για την εκτύπωση φορμών Word ή Excel σε PDF για Office πριν το 2007, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο παλιότερος τρόπος λειτουργίας.

20150721-1155-7-2409
Αποστολή email από κύκλωμα Συναλλασσομένων
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν με δεξί κλικ στους πελάτες γινόταν αποστολή email με χρήση πρότυπου template.

20150824-1155-7-2602
Γέφυρα Λογιστικής με Δρομολόγια
Λειτουργεί πλέον σωστά η γέφυρα λογιστικής όταν επιλεγεί σαν resolver ο κωδικός λογιστικής του Δρομολογίου.

20151002-1155-1-2976
Εικόνα εταιρείας
Διορθώθηκε το σφάλμα "script error" που εμφανιζόταν σε κάποιους υπολογιστές.

20151009-1155-1-3031
E4 - Σχέση απασχόλησης
Στην παραγωγή των αρχείων Ε4 ενημερώνεται πλέον σωστά η σχέση απασχόλησης (αορίστου/ορισμένου χρόνου).

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10654

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151002-1155-2-2971
Κανόνες Ροών
Προστέθηκε η δυνατότητα για εγγραφές της μορφής {DLGPRMS.COMP} στα πεδία εταιρείας και υποκαταστήματος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150521-1155-1-1703
Alert-Φίλτρο ανεύρεσης πελατών
Λειτουργεί πλέον σωστά το φίλτρο ανεύρεσης από EDA για τους συναλλασσόμενους στις πληρωμές & Εισπράξεις αντίστοιχα.

20150625-1155-7-2185
Διαφορά στο σύνολο
Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνταν πολλοί ΜΣΚΚ, και ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος Ομαδοποίησης ΜΣΚΚ, όταν γινόταν επιμερισμός αξίας γραμμής σε παραστατικό εσόδων σε περισσότερους ΜΣΚΚ εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα ότι "Υπάρχει διαφορά στη συνολική αξία των γραμμών και στην αξία του παραστατικού".

20150929-1155-1-2913
Ε11 xml - Αποδοχές αδείας
Σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν λανθασμένος υπολογισμός στις αποδοχές αδείας στο Ε11.xml.

20151001-1155-1-2945
Έντυπο Φ2 ΦΠΑ - Υποβολή τροποποιητικής
Λειτουργεί πλέον σωστά η αυτόματη υποβολή τροποποιητικής ΦΠΑ (έντυπο Φ2).

20151001-1155-1-2951
Υπόδειγμα εσόδων-εξόδων
Εφόσον είχε καταχωρηθεί ταμειακός λογαριασμός, τότε σε κάθε νέο υπόδειγμα με νέο λογαριασμό εσόδων-εξόδων εμφανιζόταν λανθασμένα και ο ταμειακός λογαριασμός.

20151006-1155-1-2992
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση ΤΑΜ_ΜΕ με αποτέλεσμα λανθασμένο υπολογισμό επιδότησης ΟΑΕΔ.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10653

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150311-1155-7-928
Μερική εξόφληση αξιόγραφου
Προστέθηκε επιλογή Νέου κατόχου: 'Δεν μεταβάλλεται', στο σχεδιασμό κινήσεων πράξεων χρηματικών λογαριασμών, που να μην αλλάζει τον κάτοχο του αξιόγραφου.

20150812-1155-7-2579
Αιτιολογία σε αυτόματη κάλυψη
Σε καταχώριση παραστατικού πώλησης με αυτόματη κάλυψη, που προκαλεί αντικατάσταση μίας γραμμής με περισσότερες, διατηρείται πλέον σωστά η αρχική αιτιολογία.

20150921-1155-2-2833
Εντυπο ΦΠΑ Φ2 - Κωδικός 402
Ενημερώνεται πλέον σωστά ο κωδικός 402, όταν η αξία ΦΠΑ εκροών των βιβλίων είναι μικρότερη της υπολογιζόμενης του εντύπου και υπάρχει ποσό στο κωδ. 402 από τις εισροές.

20150924-1155-2-2865
Έλεγχος αποθέματος σε ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής
Γίνεται πλέον έλεγχος αποθέματος και στα ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής, βάσει της έκφρασης που έχει δηλωθεί στον τύπο του παραστατικού.

20150925-1155-2-2878
Ε4 xml
Προσαρμόστηκε το αρχείο Ε4.xml στις νέες προδιαγραφές. Προστέθηκαν στην ενότητα «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» τρία νέα πεδία: «Ειδικότητα κατά step 92», «ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)» και «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)».

20150928-1155-7-2892
Πιστοποίηση acr er 160 ej net
Πιστοποιήθηκε η μηχανή acr er 160 ej net ως φορολογικός εκτυπωτής και ως ταμειακή μηχανή.

20150930-1155-7-2919
Αυτοματοποιημένη αλλαγή Καθ. ΦΠΑ
Προστέθηκε εργασία αυτοματοποιημένης αλλαγής Καθεστώτος ΦΠΑ, με δεξί κλικ στο ευρετήριο των συναλλασσομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150701-1155-1-2241
Εκτύπωση landscape σε email
Διατηρείται πλέον το orientation του σχεδιασμού της εκτύπωσης στην αποστολή σε email με επισύναψη pdf.

20150903-1155-1-2675
Άρθρο 39β - Λιανικές πωλήσεις
Σε καταχώριση λιανικής πώλησης σε χρήση ενταγμένη στο άρθρο 39β, ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο 39β.

20150930-1155-1-2917
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ
Η Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ, λειτουργεί πλέον σωστά όταν έχει σαν παράμετρο μόνο την ομάδα του ταμείου.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10652

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150902-1155-2-2659
DCR all in one
Πιστοποιήθηκε η DCR all in one ως ταμειακή μηχανή.

20150904-1155-2-2703
Υπολογισμός εξόδων ανά βάρος
Προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού εξόδου με τρόπο υπολογισμού: Μάζα είδους * Αξία επιβάρυνσης.

20150917-1155-7-2804
Γέφυρα εσόδων εξόδων - Ειδικές Συναλλαγές
Προστέθηκαν στη γέφυρα εσόδων-εξόδων των ειδικών συναλλαγών τα πεδία:
Πλασματική αξία γραμμής
Πλασματικό Φ.Π.Α. γραμμής
Αξία γραμμής Intrastat
Φ.Π.Α. γραμμής Intrastat
Αξία Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος γραμμής
Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενο


Διορθώσεις σφαλμάτων

20150625-1155-1-2182
Ενημέρωση Έσοδα- Έξοδα
Εμφανίζονται πλέον αποτελέσματα με όλα τα μηνύματα λάθους μετά το τέλος της εργασίας ενημέρωσης εσόδων-εξόδων.

20150915-1155-7-2780
Γέφυρα εσόδων-εξόδων
Δεν λειτουργούσε σωστά η γέφυρα εσόδων-εξόδων με σύνολα ανά ημέρα.

20150922-1155-1-2836
Ακύρωση Εσωλ. Κοστολόγησης και αυτόματη ανάλυση άρθρων
Δεν ολοκληρωνόταν η εργασία ακύρωσης της εμπορικής Εσωλ. Κοστολόγησης όταν τα άρθρα της αναλυτικής είχαν αναλυθεί σε επιμέρους λογαριασμούς.

20150922-1155-7-2843
Έντυπο ΦΠΑ - Πιστωτικό Υπόλοιπο
Όταν η δήλωση ΦΠΑ είχε χρεωστικό υπόλοιπο και είχε οριστεί μεταφορά μικρότερου πιστωτικού υπολοίπου, ενημερωνόταν λανθασμένα το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο (501).

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10651

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150727-1155-7-2447
Κωδικός Είδους Προμηθευτή σε Ευρετήριο
Είναι διαθέσιμες πλέον σε όλες τις εγκαταστάσεις οι τιμές αγοράς κατά προμηθευτή στο σχεδιασμό ευρετηρίου αποθήκης.

20150903-1155-2-2684
Ελεύθερα πεδία Εσόδων Εξόδων
Προστέθηκαν τα ελεύθερα πεδία λογαριασμών Εσόδων-Εξόδων στο σχεδιασμό των αντίστοιχων ευρετηρίων.

20150914-1155-2-2765
Αξίες εμβασμάτων στις συμβάσεις
Εμφανίζονται πλέον στην καρτέλα(κινήσεις) της σύμβασης οι γραμμές που προέρχονται από εμβάσματα.

20150915-1155-2-2777
Φίλτρα στην εξυπηρέτηση παραγγελιών
Στην εξυπηρέτηση παραγγελιών, εφαρμόζονται πλέον τα φίλτρα Σαιζόν, ημερομηνία παράδοσης και ΑΧ μετά την επιλογή των παραστατικών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150629-1155-7-2225
Ίδιο χαρακτηριστικό
Σε διαχείριση χαρακτηριστικών "κατά είδος", επιτρεπόταν να δηλωθεί το ίδιο χαρακτηριστικό πολλές φορές.

20150901-1155-1-2655
Υπολογισμός μικτών από Καθαρά
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν σφάλμα υπολογισμού στην εργασία [Υπολογισμός μικτών από Καθαρά].

20150904-1155-1-2700
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία δημιουργίας μηδενικών ποσοτήτων φυσικής απογραφής, όταν δηλωνόταν μάσκα κωδικού είδους.

20150911-1155-1-2755
Copy from buffer στο αρχείο εργαζομένων
Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας [copy from buffer], στο αρχείο εργαζομενων, οι τιμές στο πεδίο [Από ημερομηνία], των γραμμών του EMPLEXTRA συμπληρώνονται πλέον με την τιμή που είχαν πριν το copy.

20150911-1155-7-2754
Αρχείο Τράπεζας ALPHA(SR_14970)
Συμπληρώνεται πλέον σωστά η αύξουσα αρίθμηση στις αναλυτικές εγγραφές, ακόμα και όταν υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν πληρωτέο 0.

20150915-1155-1-2787
Remote server
Λειτουργεί πλέον σωστά η σύνδεση με pop3 email server στον remote server.

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10650

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150618-1155-2-2104
Αυτόματη ανάλυση σύνθετου είδους στις γραμμές παραστατικών
Σε μετασχηματισμό παραστατικού που είχε ορισμένη την παράμετρο αυτόματη ανάλυση set, ενημερώνονται πλέον οι τιμές και οι εκπτώσεις που είχαν οριστεί στο set.

20150714-1155-2-2355
Ίδιος κωδικός παραστατικού
Στα παραστατικά αγορών, πραγματοποιείται πλέον έλεγχος μοναδικότητας κωδικού παραστατικού, όταν είναι ίδιος ο προμηθευτής.

20150717-1155-7-2386
Περιοδική Δήλωση
Αν προκύπτουν αρνητικά ποσά για το πεδίο 402, αυτά καταχωρούνται πλέον στο 422.

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10649

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150827-1155-7-2622
Υπολογισμός εισφοράς αλληλεγγύης
Προσαρμογή της εφαρμογής για τον υπολογισμό της Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με την ΠOΛ.1174/5.8.2015.
Για την υλοποίηση προστέθηκε νέο μισθολογικό στοιχείο γενικής χρήσης (1159 - Υπολογισμός ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης).
Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας που δεν επιθυμούν την εκκαθάριση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το έτος 2015, θα πρέπει να επιλέξουν την τιμή [1=Χωρίς εκκαθάριση], με ημερομηνία αναφοράς και ισχύος την 1/8/2015 (ή 01/9/2015 αν έχει ήδη υπολογισθεί η μισθοδοσία του Αυγούστου). Ταυτόχρονα και σε νέα γραμμή, θα πρέπει να ορισθεί η τιμή [0=Με εκκαθάριση] και ημερομηνία αναφοράς και ισχύος την 01/01/2016.
Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας που επιθυμούν την εκκαθάριση της ειδικής εισφοράς για το 2015 δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

20150831-1155-7-2643
Υπολογισμός ΦΜΥ σε εργαζόμενους ορισμένου χρόνου
Προσαρμογή της εφαρμογής στην ΠΟΛ.1179/13.8.2015, σχετικά με τον αναλογικό υπολογισμό του ΦΜΥ σε εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

20150901-1155-2-2653
Λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου
Προστέθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας: ΗΜ_ΛΗΞΗΣ_ΣΟΧ, η οποία επιστρέφει την ημερομηνία αποχώρησης της γραμμής όταν ο τύπος της σύμβασης είναι Ορισμένου χρόνου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141125-1155-1-4284
Παραμετροποίηση Off line εγκατάστασης
Κατά την παραμετροποίηση off line εγκατάστασης, προτείνονται πλέον στον υπεύθυνο συγχρονισμού υποκαταστήματος, μόνο οι χρήστες οι οποίοι είναι ενεργοί.

20150518-1155-1-1626
Κωδικός χρήστη
Σε κάποιες περιπτώσεις, γινόταν αναγνώσιμος ο κρυφός κωδικός του χρήστη.

20150604-1155-7-1896
Αυτόματη είσπραξη
Γινόταν αυτόματη είσπραξη σε σειρά που δεν είχε τέτοια παραμετροποίηση, όταν είχε αποτύχει προηγούμενη καταχώριση με άλλη σειρά που είχε δηλωμένη αυτόματη είσπραξη.

20150831-1155-1-2645
Ε5 xml - ημερομηνία υπολογισμού
Κατά την δημιουργία Ε5 xml αρχείου εάν είχαν υπολογιστεί περισσότερες από 1 περίοδοι με την ίδια ημερομηνία υπολογισμού τότε εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος (subquery returned more than 1 value).

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Έκδοση 4.00.514.10648

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150208-1156-7-46
Πωλήσεις σε Αγορές - Υπόλοιπο είδους
Εμφανίζεται πλέον και το υπόλοιπο του είδους (συνολικά και για το χώρο) στην εργασία μετασχηματισμού παραστατικού πώλησης σε παραστατικό αγοράς.

20150710-1155-7-2324
Παραγόμενα με διαφορετική παρτίδα στην κοστολόγηση
Είναι πλέον δυνατή η κοστολόγηση παραγωγής, που συμμετέχουν παραστατικά με πολλαπλή αναφορά του ίδιου συμπαράγωγου είδους με διαφορετική παρτίδα.

20150721-1155-7-2412
Ταυτόχρονη Απεικόνιση λογιστικών & Εναλλακτικών Αποσβέσεων
Στην εκτύπωση Συγκεντρωτικό βιβλίο εναλλακτικών αποσβέσεων μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα και οι αξίες των λογιστικών αποσβέσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150630-1155-1-2238
Τιμή προμηθευτή και στήλες γραμμών ανά Χ/Μ
Σε παραστατικό με στήλες γραμμών ανά Χ/Μ εμφανιζόταν σφάλμα όταν είχε δηλωθεί να χρησιμοποιεί τιμή συμφωνίας ανά προμηθευτή.

20150717-1155-1-2393
Γέφυρα εσόδων-εξόδων με ενημέρωση batch
Εμφανιζόταν σφάλμα (Field TRDR not found) στη γέφυρα εσόδων εξόδων από τις Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών, όταν η ενημέρωση γινόταν με batch διαδικασία.

20150721-1155-7-2410
Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερ/νία
Στην εκτύπωση των προμηθευτών «Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερ/νια», εμφανίζονταν παραστατικά με ανεξόφλητη αξία (στήλη Ανεξόφλητη), ενώ υπήρχε αντιστοίχιση στο παραστατικό χωρίς ακάλυπτη αξία στον πίνακα των αντιστοιχίσεων.

20150727-1155-2-2452
Πεδίο 511 στο ΦΠΑ εσόδων εξόδων
Συμπληρώνεται πλέον σωστά το πεδίο 511 όταν προκύπτει χρεωστικός ΦΠΑ.

20150824-1155-1-2601
Συνάρτηση Code128
Η συνάρτηση code128 δημιουργούσε λανθασμένο κωδικό ως προς το ψηφίο ελέγχου, όταν αυτό προέκυπτε να είναι μη εκτυπώσιμος χαρακτήρας.

20150824-1155-7-2599
VIES-ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
Σε βάσεις Oracle η εκτύπωση VIES-ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (REP_VIES) εμφάνιζε σφάλμα: "FVIESTBL: Type mismatch for field ‘TRDR’, expecting: Integer actual: Float".

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10647

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130429-1155-2-1794
Option 'Print' in EDITOPTIONS
Προστέθηκαν στις παραμέτρους EDITOPTIONS οι εξής: NOPRINTFORM για την απενεργοποίηση των φορμών, NOPRINTBROWSER για την απενεργοποίηση της εκτύπωσης του ευρετηρίου και NOPRINTLABEL για τις ετικέτες.

20150611-1155-2-2011
ICS ELEGANT ΙΙ
Πιστοποιήθηκε η μηχανή ics elegant II ως φορολογικός εκτυπωτής.

20150708-1155-7-2311
Φίλτρο ενεργoύ είδους στα Αρνητικά Υπόλοιπα
Προστέθηκε φίλτρο για ενεργά είδη στην εκτύπωση "Αρνητικά υπόλοιπα".

20150714-1155-2-2350
Ε3 αγροτικές δραστηριότητες
Ενημερώνεται πλέον σωστά το κέρδος βάσει λογιστικού προσδιορισμού στις αγροτικές δραστηριότητες (πεδίο 562).

20150715-1155-2-2362
Ημερομηνία Υποβολής στα έντυπα ΦΠΑ
Στη διαδικασία υπολογισμού του έντυπου ΦΠΑ, ενημερώνει πάντα την ημερομηνία υποβολής με την τρέχουσα ημερομηνία, αν είναι κενό το αντίστοιχο πεδίο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150609-1155-1-1946
ΑΠΔ - Διαγραφή εργαζομένου
Ενημερώνονται πλέον σωστά τα σύνολα της ΑΠΔ μετά από διαγραφή εργαζόμενου στο αρχείο.

20150626-1155-7-2192
Γέφυρα εσόδων-εξόδων
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η γέφυρα εσόδων εξόδων από τις Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών (εμφανιζόταν μήνυμα: Field TRDR not found).

20150713-1155-7-2336
Περιοδική Φ2 - Κλείδωμα ημερομηνιών εσόδων εξόδων
Λειτουργεί πλέον σωστά το κλείδωμα ημερομηνιών κατά την εκτύπωση του εντύπου Φ2 από έσοδα έξοδα.

20150714-1155-1-2340
Περιοδική Φ2
Λειτουργεί πλέον σωστά η εκτύπωση του εντύπου Φ2 από έσοδα-έξοδα στη χειροκίνητη μεταβολή μετά την 1η καταχώριση.

20150714-1155-7-2344
Έντυπο περιοδικής και ποσά κάτω των 30 ευρώ
Μεταφέρεται πλέον στη δήλωση Φ2 εσόδων/εξόδων στο πεδίο 483, ποσό ΦΠΑ κάτω των 30 ευρώ από την προηγούμενη περίοδο.

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10646

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150610-1155-2-1985
Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε2
Υλοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου Ε2 με τις προδιαγραφές του 2015.

20150624-1155-2-2165
Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου αναμόρφωσης
Υλοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου αναμόρφωσης με τις προδιαγραφές του 2015.

20150625-2165-2-11
Έλεγχος ΑΦΜ παραστατικών
Εμφανίζεται πλέον και η τιμή ένδειξης του ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150527-1155-1-1785
Προσθήκη συμμετεχόντων σε συνάντηση
Σε συνάντηση που έχει προέλθει από φάκελο υπηρεσιών, δεν χάνονται πλέον οι επιπρόσθετοι συμμετέχοντες μετά την καταχώρηση. Παραμένουν και οι ενέργειες των συμμετεχόντων και προστίθενται και αυτές στο φάκελο.

20150623-1155-1-2148
Ισοζύγιο λογιστικής χρεωπιστώσεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, αποτυπώνονταν σωστά αποτελέσματα μόνο για τις κινήσεις της 1ης περιόδου.

20150626-1155-1-2215
Έκπτωση σε mercato
Σε περίπτωση έκπτωσης σε ταμειακή Mercato net τότε στο παραστατικό πώλησης δεν εμφανιζόταν σωστά η αξία έκπτωσης.

20150701-1155-1-2243
Αυτόματη σύνδεση offline
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα μενού χρηστών κατά την διαδικασία online-offline.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10645

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150625-1155-7-2179
Έντυπο Ν
Διορθώθηκε η ενημέρωση του κωδ.029 "Κέρδη Φορολογικού έτους" από τον κωδ.024"Σύνολο Κερδών".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150623-1155-1-2140
Επανυπολογισμός παραστατικών
Ο επανυπολογισμός παραστατικού με δεξί κλικ στο ευρετήριο, λειτουργεί πλέον όπως η αντίστοιχη σχετική εργασία του παρ/κου.

20150629-1155-7-2219
Ομαδοποίηση βάσει ΑΦΜ στην VIES
Βελτιώθηκε η ομαδοποίηση βάσει ΑΦΜ συναλλασομένου στην εκτύπωση "VIES - ενδοκοινοτικές αποκτήσεων".

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10644

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140120-1155-2-219
Άθροιση αξίας επιβάρυνσης στο μετασχηματισμό
Σε παραστατικά με έξοδα με "Τρόπο υπολογισμού: [Δίνεται κατά την τιμολόγηση]" προτείνεται πλέον αυτόματα η αξία που είναι συμπληρωμένη στην ομάδα εξόδου. (Τα έξοδα αυτά αθροίζονται κατά το μετασχηματισμό)

20150527-1155-2-1786
Αναίρεση κινήσεων φακέλου
Κατά την αναίρεση κινήσεων φακέλου, το status των ενεργειών που έχουν συνδεθεί με το φάκελο αλλάζει πλέον σε 'Ακυρώθηκε'.

20150603-1155-2-1878
Ηλεκτρονική αποστολή νέου Ε3
Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποστολή νέου Ε3 με επιλογή ρόλου λογιστής, λογιστής γραφείου και εκπρόσωπος.

20150608-1155-2-1941
ΙΚΑ Αρχείο μαζικής ταυτοποίησης εργαζομένων
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου ASCII για μαζική ταυτοποίηση εργαζομένων στο ΙΚΑ.

20150612-1155-7-2029
Έντυπο Ν - Φορολόγηση Ο.Ε και Ε.Ε
Ενημερώνονται πλέον σωστά οι κωδικοί 521 και 522 για εταιρείες μορφής ΟΕ και ΕΕ και Β' κατηγορίας.

20150624-2165-2-10
CusValueDaysOpenDocs βάσει διακανονισμού
Προσθήκη παραμέτρου στη συνάρτηση CusValueDaysOpenDocs για Ανεξόφλητη αξία βάσει ημερομηνίας διακανονισμού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150605-1155-1-1920
Έντυπο νομικών προσώπων
Ελέγχεται πλέον η ύπαρξη υπολογισμού του εντύπου E3.

20150605-1155-1-1924
Loyalty με ομάδες ειδών
Σε πολιτική loyalty με πεδίο συνθήκης ομάδα είδους, δεν δίνονταν πόντοι για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν.

20150605-1155-7-1919
Έντυπο Ν - 039 Ζημιά παρελθουσών χρήσεων
Η συμπλήρωση του κωδικού 039 ενημερώνει τα φορολογητέα κέρδη και όλα τα πεδία που φορούν στο φόρο κερδών.

20150611-1155-1-1999
Αυτόματος μετασχηματισμός παραστατικών
Οι τιμές της παραμέτρου "Αυτόματος μετασχηματισμός" στην παραμετροποίηση των Σειρών παραστατικών ενεργοποιούν πλέον την εμφανιζόμενη λειτουργικότητα.

20150615-1155-1-2049
Άρθρο 39β - πιστωτικά δαπανών
Σε περίπτωση πιστωτικών δαπανών (ειδικές συναλλαγές) με επιστροφή χρημάτων, δημιουργείται πλέον άρθρο τάξεως μέσω της αντίστοιχης εργασίας με αρνητική κίνηση.

20150615-1155-1-2053
Αρχείο ΤΣΜΕΔΕ - εγγραφή με κωδικό 07
Σε αρχείο ΤΣΜΕΔΕ με εγγραφή με κωδικό 07 αφαιρούνται πλέον τα ποσά της γραμμής από τα σύνολα.

20150616-1155-7-2055
Έντυπο Ν
Έγιναν διορθώσεις στην αυτόματη υποβολή στο taxis. Μεταφέρει πλέον τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες της φορολογικής αναμόρφωσης στον κωδ 455.

20150617-1155-1-2076
Έντυπο Φ2 - Ποσό για έκπτωση (κωδ. 502)
Ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο 502 μετά από αλλαγή με το χέρι του πεδίου χρεωστικού υπολοίπου 480.

20150623-1155-7-2142
Επικοινωνία ταμειακής με soft1
Κατά την έκδοση Z στη μηχανή ACR ER-460ej δεν παρουσιάζεται πλέον καθυστέρηση.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10643

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

]=20150612-1155-2-2020
Συνάρτηση [ΕΙΣΦΟΡΕΣ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ]
Ενσωματώθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας που επιστρέφει τις αξίες RLVAL (Εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη) με παράμετρο το μισθολογικό στοιχείο.

20150216-1155-1-639
Εναλλακτική συσκευασία στη λιανική
Προστέθηκε η λειτουργικότητα της εναλλακτικής συσκευασίας και στα παραστατικά λιανικής

20150217-1155-2-662
delay οθόνης πελάτη
Λειτουργεί πλέον ως εξής: Εφόσον στο delay δοθεί θετική τιμή τότε θα καθυστερεί η καταχώριση παραστατικού όσο και η τιμή του delay. Εφόσον δεν δοθεί ή δοθεί αρνητική τιμή, τότε παραμένει η ένδειξη της τελικής αξίας της απόδειξης μέχρι να ξεκινήσει η νέα απόδειξη και γίνει εισαγωγή νέου είδους.

20150617-1155-2-2078
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΑΘΡ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Ενσωματώθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας [ΑΘΡ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ] με παραμέτρους (Μισθολογικό στοιχείο,Αθροιστής) που επιστρέφει 1, αν η παράμετρος 1(μισθολογικό στοιχείο) έχει την παράμετρο 2 (Αθροιστή). Πχ. ΑΘΡ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ(ΠΟΣ_ΕΚΤ_ΚΛΙΜ,10) ελέγχει αν το μισθολογικό στοιχείο περιλαμβάνει τον αθροιστή 10 και επιστρέφει 1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150521-1155-7-1700
Εξυπηρέτηση παραγγελιών
Στην εξυπηρέτηση παραγγελιών από αρχείο ειδών, οι ποσότητες κατανομής που εμφανίζονταν ήταν λανθασμένες, όταν είχε αλλαχθεί η έκφραση ελέγχου της διαθεσιμότητας.

20150617-1155-7-2085
Αυτόματη αρχειοθέτηση φόρμας εκτύπωσης
Δεν λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση σε PDF file σε φόρμα με αυτόματη αρχειοθέτηση.

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10642

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150504-1155-7-1440
Παραγωγή / βιβλίο προδιαγραφών
Προστέθηκε επιλογή στο διάλογο της εργασίας ώστε να εμφανίζονται και οι ανενεργές προδιαγραφές οι οποίες κινήθηκαν στο επιλεγμένο διάστημα.

20150603-1155-2-1869
Ενταγμένη εταιρεία στον 39β
Όταν μία εταιρεία εντάσσεται στον 39β, στα παραστατικά όπου κινούνται συναλλασσόμενοι διαφορετικής χώρας από τη χώρα της εταιρείας, το πεδίο INPAYVAT παίρνει πλέον την τιμή ''Μη ενταγμένη συναλλαγή''.

20150604-1155-2-1890
Τύπος διαθεσίμου και ημέρες λήξης
Προστέθηκαν τα πεδία τύπος διαθεσίμου και ημέρες λήξης στους τρόπους πληρωμής.

20150610-1155-2-1976
Συγκριτική εικόνα ανά χαρακτηριστικό
Μπορούν πλέον να αποτυπωθούν και είδη χωρίς χαρακτηριστικά με σχετική επιλογή στο διάλογο της εργασίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141021-1155-7-3861
Ημερομηνίες κλεισίματος κανόνων πιστωτικών έκπτωσης
Σε εκ των υστέρων συμπλήρωση του πεδίου 'ημερομηνία έως' στα στοιχεία κανόνα πιστωτικών έκπτωσης, δεν ενημερωνόταν σωστά η κλιμάκωση.

20150527-1155-7-1771
Κλείσιμο Ταμείου
Διορθώθηκε η ενημέρωση από πληρωμές προμηθευτών. Για την ενημέρωση από πράξεις χρηματικών λογαριασμών ελέγχεται ο λογαριασμός του header να είναι ταμείο, πιστωτική κάρτα ή αξιόγραφο.

20150528-1155-7-1820
Υπολογισμός πόντων
Δεν υπολογίζονταν πόντοι Loyalty σε παραστατικά χονδρικής εφόσον έχει γίνει ήδη καταχώρηση λιανικής και αντίστροφα, εφόσον ως πεδίο συνθήκης στην πολιτική loyalty είχε χρησιμοποιηθεί η λογιστική κατηγορία πελάτη και το μοντέλο είδους.

20150603-1155-7-1867
Ισοζύγιο λογιστικής χρεοπιστώσεων
Στο ισοζύγιο λογιστικής χρεοπιστώσεων, εμφανιζόταν σφάλμα "Format 'SELECT A.CODE ' invalid or incompatible with argument."

20150604-1155-1-1898
Ακυρωτικές εισπράξεις 39β
Εξαιρούνται πλέον τα ακυρωμένα-ακυρωτικά από την εργασία αντιστοίχισης.

20150605-1155-1-1915
Φόρμα εκτύπωσης με αυτόματη δρομολόγηση
Διαγράφεται πλέον το αρχείο pdf με ίδιο όνομα με αυτό που δημιουργείται κατά την εκτύπωση φόρμας με αυτόματη δρομολόγηση.

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10641

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150518-1155-2-1618
Ηλεκτρονική αποστολή νέου Ε3
Διορθώθηκε η Ηλεκτρονική αποστολή νέου Ε3 με επιλογή ρόλου ''εταιρεία''.

20150520-1155-2-1671
dll για samtec
Ενσωματώθηκε το dll της technoran για το φορολογικό μηχανισμό samtec.

20150528-1155-7-1808
"Κατασκευαστής" στις στήλες αγορών
Το πεδίο "Κατασκευαστής" από το είδος, είναι πλέον διαθέσιμο στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών αγορών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141111-1155-1-4098
Πάγια - παραστατικό αγοράς
Κατά τη διαγραφή γραμμής παραστατικού αγοράς παγίων, εμφανιζόταν σφάλμα: ' Δεν μπορεί να γίνει διαγραφή. Υπάρχουν αναφορές στο αρχείο Γραμμές υλικών''.

20150401-1155-1-1158
Κέντρο κόστους και αποσβέσεις παγίων
Κατά τον υπολογισμό αποσβέσεων εμφανιζόταν σφάλμα "Softone Range error", αν είχε ορισθεί κέντρο κόστους σε πάγιο.

20150515-1155-7-1600
Έντυπο Ν - Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & οντοτήτων
Στον υπολογισμό του εντύπου Ν Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & οντοτήτων
προσθέτει στα κέρδη μετά την φορολογική αναμόρφωση (κωδ.040) το ποσό που υπάρχει στον κωδ.024.


20150519-1155-1-1654
Έντυπο Ν β' κατηγορίας
Υπολογίζεται πλέον το έντυπο Ν β' κατηγορίας ύστερα από επανυπολογισμό του Ε3 σε περίπτωση ζημιάς.

20150519-1155-1-1655
Κωδικοί 015 και 014 εντύπου Ν
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των κωδικών 015 (Β κατηγορίας) και 014 (Β & Γ κατηγορίας) εντύπου Ν.

20150522-1155-7-1720
Έντυπο ΦΠΑ
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιλεγόταν ο σωστός αριθμός περιόδου.

20150527-1155-7-1801
Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών
Υπολογίζεται πλέον σωστά το τρέχον υπόλοιπο του είδους.

20150528-1155-1-1809
Έντυπο ΦΠΑ
Είναι πλέον σωστή η πράξη στους κωδικούς 501-511 σε manual μεταβολές επί του εντύπου.

20150528-1155-7-1819
Ε3 - ΑΦΜ λογιστή
Δεν ολοκληρωνόταν η αυτόματη αποστολή του εντύπου Ε3, όταν στην εταιρεία είχε δηλωθεί το ΑΦΜ λογιστή στα στοιχεία προσώπων.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10640

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150326-1155-7-1097
Περίπτωση β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013
Ενσωματώθηκε νέα εκτύπωση σχετικά με τις υποχρεώσεις άνω των 500 ευρώ συναλλασσομένου, όπου απεικονίζονται οι συναλλαγές που είναι πάνω από 500€ και έχουν μια οποιαδήποτε αντιστοίχιση με κίνηση μετρητών.

20150525-1155-2-1743
Έντυπο Ε3
Μεταφέρονται πλέον στον κωδικό 905, τα δεκαδικά που καταχωρούνται στον πίνακα Ε του εντύπου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150515-1155-1-1597
Εκτύπωση Ε3
Διορθώθηκε η στοίχιση πεδίων στην εκτύπωση του Ε3.

20150518-1155-1-1617
ΑΦΜ πίνακα Δ εντύπου Ε3
Αποτυπώνεται πλέον σωστά το ΑΦΜ στον πίνακα Δ.

20150521-1155-1-1687
Στήλες γραμμών και σετ είδους
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν το πεδίο Set ειδών (SPCS) στις γραμμές ειδών.

20150522-1155-1-1729
Έντυπο ΦΠΑ
Υπολογίζεται πλέον ο κωδικός 312.

20150525-1155-1-1742
Κωδικός intrastat
Μπορούν να εισαχθούν πλέον μέχρι 9 ψηφία στον κωδικό intrastat.

20150527-1155-1-1794
Δεκαδικά ποσοτήτων στα Δελτία Παραγωγής/Ανάλωσης
Τα δεκαδικά ποσοτήτων στα Δελτία Παραγωγής και Ανάλωσης ακολουθούν πλέον τα δεκαδικά της ΜΜ των ειδών.

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10639

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150225-1155-1-756
Βιβλίο αδειών
Διαχωρίζονται πλέον οι αποδοχές αδείας που προέρχονται από Γάμο , Θάνατο, γονική, κανονική κτλ.

20150225-1155-7-762
Μέση Fifo
Προστέθηκε παράμετρος που επιτρέπει την ενημέρωση από τιμολ.αξίες εισαγωγών.

20150324-1155-2-1083
Μετασχηματισμός παραστατικών με αλλαγή ΦΠΑ
Προστέθηκε παράμετρος για τη διατήρηση των συντελεστών ΦΠΑ των γραμμών κατά το μετασχηματισμό.

20150515-1155-2-1598
Ηλεκτρονική αποστολή νέου Φ2
Ενημερώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής του νέου έντυπου Φ2.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150511-1155-1-1521
Προειδοποίηση υπολοίπου
Όταν είχε δηλωθεί προειδοποίηση ανεπαρκούς υπολοίπου στα παραστατικά, και είχαν εισαχθεί πάνω από 3 διαφορετικά είδη, εμφανιζόταν μήνυμα μόνο για τα 2 από αυτά.

20150513-1155-1-1559
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ
Λειτουργεί πλέον σωστά η συνάρτηση της μισθοδοσίας [ΤΑΜ_ΜΕ], όταν δέχεται ως input παραμέτρους και τον τύπο του ταμείου και τον κωδικό του ταμείου.

20150514-1155-1-1577
Κωδικός 348 περιοδικής δήλωσης
Δεν αποτυπωνόταν η τιμή του κωδικού 348 στο έντυπο, ενώ είχε συνδεθεί με λογαριασμό.

20150514-1155-7-1572
Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών
Σε κάποιες περιπτώσεις ειδών με χαρακτηριστικά και ενδοδιακινήσεις εμφανίζονταν λανθασμένα αποτελέσματα.

20150518-1155-1-1612
3817 Περιοδικής ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του πεδίου 3817 του εντύπου Φ2, όταν υπάρχουν έξοδα με διαφορετικό συντελεστή ΦΠΑ.

20150518-1155-1-1629
Έντυπο Νομικών προσώπων
Διορθώθηκαν οι κωδικοί 200 και 211.

20150519-1155-1-1656
Έντυπο Ν
Δεν τυπωνόταν ένα ψηφίο από το ΑΦΜ της εταιρείας.

20150520-1155-1-1674
Alert σε Oracle
Τα alert αποστολής μηνύματος σε οθόνη χρήστη, λειτουργούν πλέον σωστά σε βάση Oracle.

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10638

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150406-1155-2-1200
Νέο έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος (Ν)
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος (Ν) Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.

20150428-1155-2-1404
Έντυπο Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ
Κατά την αυτόματη υποβολή του εντύπου στο Taxis δεν μεταφέρονται πλέον τιμές με αξία 0,00.

20150429-1155-2-1428
Έντυπο Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ
Επιλέγεται πλέον η ένδειξη Επιχείρηση κατά την ηλεκτρονική υποβολή.

20150508-1155-7-1493
Είδη με χαρακτηριστικά
Βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία προβολής είδους με χρώμα-μέγεθος, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε περιβάλλον azure.

20150511-1155-2-1524
Υπολογισμός καθαρών αποδοχών
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα, η καθαρή αξία του μισθολογικού στοιχείου Καθαρών αποδοχών να αναφέρεται σε επιπλέον του Τακτικού πληρωτέου ποσού και όχι στο τελικό πληρωτέο, αναλόγως ορισμού στις Γενικές παραμέτρους της μισθοδοσίας.

20150511-1155-7-1516
Αποσβέσεις - προτεινόμενο υποκατάστημα
Κατά την δημιουργία παραστατικού αποσβέσεων μέσω της εργασίας Υπολογισμός αποσβέσεων προτείνεται κατά προτεραιότητα ως υποκατάστημα του παραστατικού το υποκατάστημα της σειράς, και αν δεν υπάρχει τότε το Login υποκατάστημα.

20150513-1155-2-1555
E8 xml
Στο Ε8 xml αποτυπώνεται πλέον μία εγγραφή για τους εργαζόμενους στο ίδιο παράρτημα (περιοχή απασχόλησης).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150513-2165-2-6
Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Δεν λειτουργούσε σωστά η κάλυψη εκκρεμοτήτων την πρώτη φορά που θα χρειαζόταν να δημιουργηθούν νέες γραμμές παραστατικού.


20150507-1155-1-1488
Περιοδική ΦΠΑ - έσοδα έξοδα
Κατά την καταχώριση εντύπου περιοδικής ΦΠΑ για το 2ο τρίμηνο 2015 εμφανιζόταν σφάλμα: Το πεδίο κωδικός υπάρχει ήδη στο αρχείο.

20150507-1155-7-1491
Προδιαγραφές με είδη σε χρώμα μέγεθος
Βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία ανοίγματος προδιαγραφής με είδη σε χρώμα-μέγεθος, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε περιβάλλον azure.

20150508-1155-1-1500
Έντυπο ΦΠΑ Φ2 - τεκμαρτά έξοδα
Στον υπολογισμό με τεκμαρτά έξοδα γινόταν λανθασμένος υπολογισμός της αξίας ΦΠΑ.

20150511-1155-1-1518
Έντυπο Φορολογικής αναμόρφωσης
Τυπώνει σωστά πλέον τις στήλες, στα πεδία που συμπληρώνονται με το χέρι.

20150512-1155-7-1537
Απαιτήσεις παραγγελιών (ανάλυση ημιετοίμων)
Αν στην εκτύπωση είχε επιλεγεί συγκεκριμένο φίλτρο αναλουμένου (συγκεκριμένος κωδικός) τότε εμφανιζόταν διαφορετικό αποτέλεσμα στην ποσότητα απαίτησης σε σχέση με την εκτέλεση της εκτύπωσης χωρίς φίλτρα αναλουμένων.


Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10636

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141030-1155-7-3953
Νorma ej net
Πιστοποίηση νέας ταμειακής μηχανής norma ej net ως φορολογικός εκτυπωτής και ως ταμειακής με τα πρότυπα της ipos.

20150409-1155-2-1251
Νέο έντυπο Ε3 Β΄& Γ΄κατηγορίας
Προσαρμόστηκε το έντυπο Ε3 Β΄& Γ΄κατηγορίας στις τρέχουσες προδιαγραφές.

20150420-1155-2-1329
Pdf σε μορφή base64Binary
Δόθηκε η δυνατότητα ενσωμάτωσης αρχείου pdf σε μορφή base64Binary στα αρχεία XML.

20150421-1155-2-1347
Έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης
Προσαρμόστηκε στις τρέχουσες απαιτήσεις το Έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121122-1155-7-2597
Φυσική Απογραφή και μεταγενέστερες πωλήσεις
Λειτουργεί πλέον το φίλτρο Μεταγενέστερες κινήσεις ημέρας στην εργασία ενημέρωση φυσικής απογραφής όταν πρόκειται για είδη που παρακολουθούνται σε χρώμα μέγεθος.

20150210-1155-1-566
Κλείσιμο ταμείου
Δεν υπολογιζόταν σωστά το κλείσιμο ταμείου στην περίπτωση πράξης χρηματικών λογαριασμών, που η συμπεριφορά είναι κατάθεση.

20150312-1155-7-951
Ταξινόμηση σε Στήλες γραμμών με τοπικά πεδία
Μπορεί να γίνει πλέον ταξινόμηση με τοπικά πεδία σε στήλες γραμμών παραστατικών.

20150427-1155-1-1398
Δημιουργία αρχείου αμοιβών (CrtPayPrsn)
Στο Αρχείο αμοιβών Εμπορικού & λογιστικής, (SOPAYTRDR, SOPAYACNT), δεν αφαιρείται πλέον το χαρτόσημο και ο ΟΓΑ χαρτοσήμου από τη στήλη ''καθαρές αμοιβές''.

20150429-1155-1-1423
Ε11 Αποζημίωση Αδείας
Αν υπήρχε ο ίδιος εργαζόμενος (κοινό ΑΦΜ) σε διαφορετικές εταιρείες στην ίδια βάση στον υπολογισμό της αποζημίωσης αδείας για το Ε11 αθροιζόταν το ποσό της αποζημίωσης και των δύο εταιρειών.

20150430-1155-7-1437
Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
Στο αρχείο αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ποσά των αποδοχών υπολογίζονται πλέον με βάση το σχεδιασμό της κίνησης του συναλλασσόμενου.

20150505-1155-7-1460
Ακύρωση παραστατικών δόσεων από πιστωτική
Διορθώθηκε η εργασία δημιουργίας παραστατικών δόσεων, ώστε να σώζεται σωστά η πληροφορία της μηχανής καρτών πάνω στο παραστατικό.

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10635

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150319-1155-2-1029
Νέο έντυπο ΦΠΑ
Προσαρμόστηκε το έντυπο περιοδικής ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ.1049/11.2.2015.
Στο έντυπο πραγματοποιούνται οι εξής αλλαγές:
α) Καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος στον κωδικό «006».
β) Προστίθεται νέος κωδικός «312» στον πίνακα Β΄ του εντύπου με λεκτικό «Κύκλος εργασιών ΦΠΑ».


20150330-1155-2-1141
Δικαιούμενες ημέρες αδείας
Κατά τον υπολογισμό δικαιούμενων ημερών αδείας, λαμβάνονται υπόψη πλέον και οι ημερομηνίες πρόσληψης και αποχώρησης του εργαζομένου.

20150409-1155-2-1250
Νέο έντυπο Ε2 Β΄& Γ΄κατηγορίας
Προσαρμόστηκε το έντυπο Ε2 Β΄& Γ΄κατηγορίας στις τρέχουσες προδιαγραφές.

20150417-1155-2-1308
Νέες συναρτήσεις Μισθοδοσίας
Ενσωματώθηκαν οι συναρτήσεις ΗΜΕΡ_ΕΞ_ΤΑΜ και
ΗΜΕΡ_ΛΞ_ΤΑΜ. Με παράμετρο το CODE του ταμείου, επιστρέφουν το πεδίο FROMDATE και FINALDATE, αντίστοιχα.


20150421-1155-2-1336
Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ - ΑΜΚΑ
Εμφανίζεται πλέον και το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. στο πρότυπο ευρετήριο.

20150421-1155-2-1350
Αρχείο Αμοιβών
Η Δημιουργία του αρχείου αμοιβών (CrtPayPrsn) συμπεριλαμβάνει πλέον και τις ειδικές συναλλαγές πελατών.

20150416-1155-2-1290
Φορολογικός μηχανισμός samtec plus
Ενσωματώθηκε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου Β samtec plus.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150422-1155-7-1367
Χαρτόσημο Ελευθέρων Επαγγελματιών
Δεν συμπεριλαμβανόταν στο αρχείο αμοιβών το Χαρτόσημο Ελεύθερων επαγγελματιών, παρόλο που υπολογιζόταν σωστά στην αντίστοιχη εργασία.

20150206-1155-1-521
Δικαιώματα Χρηστών
Ενημερώθηκαν οι ονομασίες όλων των εργασιών στον πίνακα <Δικαιώματα Χρηστών> (TJobsSelector).

20150206-1155-1-522
Δικαιώματα Χρηστών
Το search ψάχνει επιπλέον στην εντολή που αντιστοιχεί στην εργασία, που στη συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει το λεκτικό. Για να γίνεται πιο κατανοητό τι αναζητείται, προστέθηκε ως στήλη στο grid των εργασιών και η εντολή ως τελευταία στήλη.

20150207-1156-7-45
Ομάδες Χρηστών-Δικαιώματα
Στη εργασία ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ στο ΤΑΒ Customization, η διαγραφή εργασιών από το grid προκαλούσε την ολοκληρωτική διαγραφή από την εφαρμογή.

20150305-1155-7-862
Ιnherited table
Σώζονται πλέον σωστά οι αλλαγές των διαφόρων ιδιοτήτων-χαρακτηριστικών των inherited table, στο σχεδιασμό custom πινάκων.

20150312-1155-7-963
Σενάριο ροής από εγκαταστάσεις
Εμφανιζόταν σφάλμα "OLE ERROR invalid column name NOTNULL" κατά την δημιουργία παραστατικού πώλησης μέσω κανόνα ροής από εγκαταστάσεις με χρήση του INSTLINES.

20150318-1155-7-1006
Φόρμα με συνάρτηση MonthName
Μετά από χρήση φόρμας πωλήσεων που χρησιμοποιούσε την συνάρτηση MonthName με την Param2 = 2, άλλαζε η γραμματοσειρά του προγράμματος.

20150320-1155-2-1066
Ιστορικό μεταβολών σε γενικές ενέργειες, tasks, κλήσεις, συναντήσεις
Προστέθηκε το ιστορικό μεταβολών στις σχετικές εργασίες σε γενικές ενέργειες, tasks, κλήσεις, συναντήσεις.

20150324-1155-7-1085
Πρόβλημα με Google Calendar Synchonise
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τον συγχρονισμό Google ημερολόγιων με την επιλογή «Από το SoftOne CRM προς το Gmail».

20150326-1155-1-1093
Εισαγωγή παραστατικών από Import - TRNDATE
Στο πεδίο (TRNDATE), διαγράφεται η ώρα ακόμη και αν εισάγεται από import script (εφόσον βέβαια χρησιμοποιείται object του προγράμματος).

20150330-1155-7-1134
Κλείδωμα ημερομηνιών
Επιτρεπόταν η αλλαγή παραστατικών με μηδενική αξία, παρόλο που είχε γίνει κλείδωμα του αντίστοιχου ημερομηνιακού διαστήματος.