Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10611

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141003-1155-2-3645
Έντυπο Ε5
Προσαρμόστηκε η γραμμογράφηση των xml αρχείων για το ΥΕΚΑ.

20141119-1155-2-4217
Κινήσεις λογαριασμών εσόδων/εξόδων
Στην προβολή κινήσεων λογαριασμών εσόδων/εξόδων προστέθηκε και η αιτιολογία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141105-1155-1-4033
Συγχρονισμός σε offline
Εμφανίζεται πλέον η ένδειξη κατά την δημιουργία τοπικής βάσης.

20141112-1155-1-4118
Σχετική εργασία / Εκκρεμή Δελτία
Κατά την εμφάνιση των εκκρεμών Δελτίων του πελάτη μέσω των σχετικών εργασιών δεν λειτουργούσε η επαναδρομολόγηση στα εμφανιζόμενα δελτία.

20141113-1155-1-4140
offline-Azure
Σε περιβάλλον Azure δεν ολοκληρωνόταν η αυτόματη επανασύνδεση από offline σε online.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10610

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141010-1156-7-327
Συνάρτηση χρόνου αποπληρωμής
Προστέθηκε συνάρτηση(εισπράξεων) που επιστρέφει τον μέσο χρόνο αποπληρωμής των παραστατικών που καλύπτει το εισπρακτικό παραστατικό (δηλώνεται στις παραμέτρους), για συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα.

20141030-1155-2-3961
Μετασχηματισμός γραμμών σε παραστατικά παραγωγής
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα μετασχηματισμού γραμμών παραστατικών πωλήσεων σε παραστατικά παραγωγής.

20141104-1155-1-4010
Ημ/νία εξόφλησης
Αν είχε παραμετροποιηθεί παραστατικό ειδικών συναλλαγών να κάνει αυτόματη εξόφληση και σε διαφορετική ημερομηνία γινόταν αλλαγή του τρόπου πληρωμής σε κάποιον που δεν προκαλούσε αυτόματη εξόφληση, το παραστατικό είσπραξης έπαιρνε την ημερομηνία του αρχικού παραστατικού.

20141106-1155-2-4054
Γραμμογράφηση αρχείου Εθνικής τράπεζας (web banking)
Προστέθηκε η δυνατότητα παραγωγής αρχείου τράπεζας Εθνικής (web banking).

20141112-1155-2-4114
Κατάσταση επιλογής ειδών
Στην εκτύπωση των πωλήσεων <Κατάσταση επιλογής ειδών> προστέθηκαν στα διαθέσιμα πεδία τα πεδία των παρτίδων.

20141112-1155-2-4121
Επεξεργασία παραστατικών
Κατά την επεξεργασία των παραστατικών λαμβάνεται υπόψιν στην συμπύκνωση των γραμμών και ο τύπος γραμμής (MTRTYPE).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140612-1155-7-2365
Εναλλαγή με tab QLIKVIEW
Σε περίπτωση που υπήρχε ανοιχτό tab με αρχείο qlikview και γινόταν minimize της εφορμογής, αλλαγή σε παράθυρο άλλης εφαρμογής και επαναφορά στο Soft1 η οθόνη του qlikview εμφανιζόταν μαύρη.

20140916-1155-1-3420
Εγκρίσεις / Μαζική έγκριση
Σε έγκριση παραστατικών με δεξί κλικ επί ευρετηρίων εμφανιζόταν σφάλμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή δικαιώματα για τον χρήστη έγκρισης.

20141029-1156-7-348
Πεδίο ώρας
Το πεδίο ώρα καταχώρησης SOTIME εμφανίζεται σωστά στο κύκλωμα της παραγωγής.

20141112-1155-1-4127
Σχετικές εργασίες συναλλασσομένων
Στην καταχώριση είσπραξης από τις σχετικές εργασίες συναλλασσομένου, δεν εμφανιζόταν ο σωστός πελάτης, αν είχε γίνει εναλλαγή πελατών με τα κουμπιά πλοήγησης της οθόνης.

20141114-1155-7-4159
Ακύρωση με αντιλογισμό
Σε περίπτωση ακύρωσης με αντιλογισμό από το κύκλωμα της λιανικής εμφανιζόταν σφάλμα 'Η γραμμή δεν μπορεί να μεταβληθεί'.

20141114-1155-7-4161
Αλλαγή σε κωδικό παρτίδας με *
Σε περίπτωση αλλαγής κωδικού σε ήδη καταχωρημένη παρτίδα με χρήση του * εμφανιζόταν σφάλμα 'Incorrect syntax near 'AND' κατά την καταχώρηση.

20141118-1155-1-4200
Πιστωτικές κάρτες
Δεν επιτρεπόταν αλλαγή πιστωτικής κάρτας σε ήδη καταχωρημένο παρ/κο λιανικής. Εμφανιζόταν σφάλμα "το πεδίο δεν μπορεί να μεταβληθεί".

20141118-1156-7-362
Μήνυμα λάθους σε έμμεση καταχώριση παραστατικού
Σε έμμεση καταχώρηση πώλησης/είσπραξης/πληρωμής/ειδικής συναλλαγής με δεξί κλικ στον συναλλασσόμενο της συναλλαγής εμφανιζόταν σφάλμα selector record not found.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10609

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130313-1155-2-1211
Εκτύπωση δικαιωμάτων χρηστών
Ενσωματώθηκε εκτύπωση που εμφανίζει τα δικαιώματα χρηστών.

20141001-1155-2-3613
Ημερολόγιο μέσων (ομαδικό)
Στα ημερολόγια μέσων και προσώπων προστέθηκε panel φίλτρων ενεργειών με πεδία σειρές, καταστάσεις, χαρακτηρισμούς.
(Με δεξί κλικ στους browsers των μέσων και των στελεχών μπορούμε να επιλέξουμε μαζικά πολλά μέσα/πρόσωπα).

20141023-1155-2-3902
Αλλαγή αρχείου XML Ε3
Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού της ώρας ανάληψης εργασίας κατά την ημερομηνία πρόσληψης. Σε περίπτωση που η ημερομηνία πρόσληψης είναι ίδια με την Ημερομηνία του συστήματος (Login Date), τότε λαμβάνεται υπόψιν η ώρα πρόσληψης που δηλώνει ο χρήστης κατά την παραγωγή του αρχείου xml. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η ώρα του ωραρίου απασχόλησης.

20141104-1155-1-4012
Συμπύκνωση γραμμών και Τύπος είδους γραμμής
Η συμπύκνωση γραμμών εφαρμόζεται πλέον και ανά τύπο γραμμής mtrtype (κανονικό, εγγύηση κοκ), εκτός απο δώρο.

20141106-1155-2-4052
Ορισμός αργίας στο ομαδικό ημερολόγιο
Οι αργίες εμφανίζονται σε όλα τα ημερολόγια, (προσωπικό, ομαδικό, εργασίας, στελεχών, μέσων, χειριστών φακέλων). Εμφανίζονται με κόκκινο στον Date Navigator.
Για να ορίσει ο χρήστης μια οποιαδήποτε ημέρα ως αργία θα πρέπει αρχικά να την προσθέσει σε ημερολόγιο αργιών στις παραμέτρους εταιρείας και στη συνέχεια να συμπληρώσει το αντίστοιχο ημερολόγιο αργιών στο υποκατάστημα στις παραμέτρους της εταιρείας.


20141111-1155-2-4108
Κατάσταση φόρτωσης (συνοπτική)
Προστέθηκε η ημερομηνία παράδοσης στα φίλτρα της συνοπτικής κατάστασης φόρτωσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141027-1155-1-3937
SMS μέσω ProSMS
Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω ProSMS, γινόταν αποστολή μόνο της πρώτης λέξης.

20141106-1155-1-4046
Έντυπο 9 - Σύμβαση μερικής απασχόλησης
Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τρέχουσες τιμές και όχι όλες οι ιστορικές εγγραφές στο έντυπο 9 (Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης) αν είναι συμπληρωμένα τα μισθολογικά στοιχεία 2033 (Ώρες απασχόλησης ανά ημέρα) και 2027 (Ημέρες απασχόλησης ανά εβδομάδα) .

20141110-1155-1-4072
Εισφορές ασφ. ταμείων
Εμφανίζονται πλέον σύνολα στην εκτύπωση "Εισφορές ασφ. ταμείων" στις στήλες ημέρες ασφάλισης , αποδοχές μικτές, αποδοχές ασφαλιστέες.

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10608

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131009-1155-7-3642
Ελάχιστο όριο αποθέματος ειδών
Γίνεται πλέον έλεγχος υπολοίπου βάσει του ελάχιστου ορίου αποθέματος και με χρήση χαρακτηριστικών.

20131014-1155-2-3676
Επιδότηση ΟΑΕΔ
Προστέθηκε η δυνατότητα από τη [Μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας] να γίνεται αλλαγή των αξιών της SubForm που ανοίγει στο zoom της εγγραφής

20140131-1155-7-364
Λιανική και Φάκελοι εισαγωγών
Προστέθηκε επιλογή καθορισμού τιμής λιανικής με ΦΠΑ ή όχι, στην ενημέρωση τιμών πώλησης από φακέλους κοστολόγησης.

20140206-1155-7-463
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Στα dashboards "Συγκριτική εικόνα πωλήσεων" και "Συγκριτική εικόνα αγορών" προστέθηκαν η χώρα προέλευσης είδους και η χώρα συναλ/νου και σαν φίλτρα και σαν πεδία.

20140310-1155-7-944
Δικαιώματα χρηστών
Εμφανίζεται πλέον σωστά η οντότητα στις εγγραφές δικαιωμάτων χρηστών για τις εργασίες Ανεξόφλητα παραστατικά, Εκκρεμείς Παραγγελίες, Εκκρεμή δελτία, Εκκρεμή αξιόγραφα, Συνναλακτική κίνηση, Ανάλυση πωλήσεων – παραγγελιών κατά είδος.

20140604-1155-2-2267
Επαφές σε άλλες εταιρείες
Προστέθηκε παραμετροποίηση για αντιγραφή επαφών και στελεχών σε άλλες εταιρείες.

20140721-1155-7-2905
Eπέκταση αρχείου svg και HTML πεδίο σε Softone
Υποστηρίζεται πλέον η μορφή svg σε πεδία τύπου HTML.

20140806-1155-2-3133
Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ'είδος
Προστέθηκε στις γενικές εκτυπώσεις αποθήκης η εκτύπωση "Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ'είδος".

20140903-1155-2-3282
Συνάρτηση μισθοδοσίας για τον υπολογισμό του πλήθος των αργιών
Προσθήκη συνάρτησης μισθοδοσίας για τον υπολογισμό του πλήθους των ημερών αργίας, δοθέντος ημερολογιακού διαστήματος και για τα συνδεδεμένα στο υποκατάστημα του εργαζόμενου, ημερολόγια αργιών
Σύνταξη
ΗΜΕΡ_ΑΡΓΙΩΝ(Από ημερομηνία,Εως ημερομηνία,Ημέρες εβδομάδας(1=Δευ,...,7=Κυρ))


20140909-1155-2-3338
Ψηφιακή υπογραφή τύπου Β
Δόθηκε η δυνατότητα να μπορεί το πεδίο της ψηφιακής υπογραφής τύπου Β να επιλεγεί πολλές φορές πάνω στη φόρμα και σε κάθε ένα από αυτά να ορίζεται το τμήμα της υπογραφής που θέλουμε να εκτυπωθεί.

20140910-1155-1-3348
Χρήση barcode σε παραστατικό σύνθεσης
Λειτουργεί πλέον σωστά η ρύθμιση "χρήση barcode" στα παραστατικά σύνθεσης.

20140919-1155-7-3475
Αριθμός χρήσης εγκατάστασης
Προστέθηκε το πεδίο SERIALNUM:αριθμός χρήσης εγκατάστασης στις παραμέτρους συστήματος. Μπορεί να κληθεί με X.SYS.SERIALNUM.

20140922-1155-2-3497
Εξαγωγή ενημέρωσης εσόδων/εξόδων σε αρχείο
Στην εξαγωγή ενημέρωσης εσόδων/εξόδων σε αρχείο υπάρχει πλέον φίλτρο υποκαταστήματος (όπως και στη λογιστική).

20141001-1155-7-3604
Έλεγχος ΑΦΜ
Δόθηκε η δυνατότητα ελέγχου ΑΦΜ(ΓΓΠΣ) από το κύκλωμα Γενικής Λογιστικής με δεξί κλικ στο ευρετήριο λογαριασμών.

20141030-1155-7-3963
Εταιρική μορφή
Προστέθηκε η εταιρική μορφή: νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

20141105-1155-2-4036
Δημιουργία αρχείων xml - Έντυπο Ε8
Προστέθηκε η δυνατότητα παραγωγής αρχείου xml για το Εντυπο Ε8 - Γνωστοποίηση Υπερωριακής απασχόλησης. Οι δημοσιευμένες αναλυτικές οδηγίες για τα έντυπα Ε3, Ε4, Ε7 εξακολουθούν να ισχύουν και για το Ε8

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141105-2165-1-48
Live update
Δεν λειτουργούσε σωστά η διαδικασία live update. Πρέπει να αντιγραφτεί το αρχείο xdll.dll στο directory του προγράμματος.

20130515-1155-7-1941

Καρτέλα SN ανά είδος
Εμφανίζεται σωστά η καρτέλα SN ανά είδος ακόμα και στην περίπτωση που η τελευταία κίνηση SN προέρχεται από ακυρωτικό παραστατικό

20140116-1155-1-174
Διαγραφή εργαζομένων και έγγραφα
Δεν γινόταν σωστά η διαγραφή των σχετικών εγγράφων κατά τη διαγραφή εργαζόμενου.

20140513-1155-1-1934
Παραμετροι Αγορών/Πωλήσεων - Νεο Panel

20140602-1155-7-2205
Δεκαδικά στη Διακίνηση σε ΑΧ
Κατά τη διακίνηση σε ΑΧ από τα παραστατικά αγοράς δεν λαμβάνονταν υπόψη τα δεκαδικά των ποσοτήτων.

20140613-1155-1-2397
Login σε ανενεργή εταιρεία
Δεν επιτρέπεται πλέον η είσοδος σε ανενεργή εταιρεία, όταν γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων login.

20140616-1155-7-2417
Ημερολόγια πωλήσεων
Το πεδίο ώρα καταχώρισης (SOTIME) εμφανιζόταν σαν ημερομηνία στα ημερολόγια πωλήσεων.

20140620-1155-1-2486
Εξόφληση υπολοίπου προμηθευτή
Διορθώθηκε η εξόφληση υπολοίπου προμηθευτή στις πληρωμές και τα εμβάσματα.

20140902-1155-7-3264
Ανάλυση ειδών ανά πελάτη
Γίνεται πλέον ταξινόμηση με τον κωδικό του πελάτη.

20140912-1155-1-3383
force pivot
Δεν λειτουργούσε σωστά η εναλλαγή ευρετηρίων με ρύθμιση force pivot.

20140915-1155-1-3392
Έλεγχος αποθέματος σε εγγυοδοσία
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών δεν γινόταν έλεγχος αποθέματος σε είδη που είχαν χαρακτηριστεί σαν εγγυοδοσία.

20140924-2165-2-46
Κλειδωμα custom browsers
Χάνονταν τα κλειδώματα των σχεδιασμένων ευρετηρίων, όταν γινόταν προσθήκη στήλης και αποθήκευση κατά την εκτέλεση του ευρετηρίου.

20140925-1155-7-3529
Συναλλακτική κίνηση πελάτη
Δεν λειτουργούσε σωστά η ανακατεύθυνση σε παραστατικά στην εκτύπωση της συναλλακτικής κίνησης πελατών.

20141003-1155-7-3632
printform σε custom παραστατικό
Δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση printform κατά την κλήση για object τύπου custfindoc.

20141023-1155-1-3899
Κωδικός πωλήτη σε σχεδιασμό στηλών
Θα βαλει στις στήλες το πεδίο Πωλητής (ID).Αυτό θα είναι υποχρεωτικό (required) ΟΧΙ ο κωδικός ή το όνομα.
Για να μην εμφανίζεται θα βάλει πλάτος 0 !


20141030-1155-7-3956
Αρχείο ΤΑΥΦΕ
Διορθώθηκε η ένδειξη κλάδου ασφάλισης στη γραμμογράφηση του αρχείου ΤΑΥΦΕ.

20141103-1155-1-3998
Φάκελος κοστολόγησης
Δεν μπορούσε να γίνει καταχώριση φακέλου κοστολόγησης για ακύρωση της τελευταίας ενημέρωσης.

20141103-1155-7-4001
Παραστατικά σύνθεσης
Δεν ολοκληρωνόταν η επιλογή σετ είδους σε παραστατικά σύνθεσης.