Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10367

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120606-1155-7-1107
Εκτύπωση φόρμας λίστας δώρου
Είναι πλέον δυνατόν να οριστεί τρόπος εκτύπωσης 'Με ερώτηση' ή 'Αυτόματα'.

20121017-1155-2-2243
Βελτίωση χρόνου εκτέλεσης εκτυπώσεων αποθήκης
Εγιναν αλλαγές που βελτιώνουν το χρόνο εκτέλεσης των παρακάτω εκτυπώσεων αποθήκης:
1.Καρτέλες
2.Ισοζύγιο
3.Βιβλίο αποθήκης
4.Αναλυτικό ισοζύγιο
5.Αναλυτικό ισοζύγιο ανα Α.Χ.
6.Βιβλίο απογραφών
7.Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ.
8.Μηνιαία κατάσταση αποθήκης
9.Μηνιαία κατάσταση αποθήκης ανά Α.Χ.
10.Θεωρημένο βιβλίο αποθήκης
11.Βιβλίο αποτίμησης κατά Δ.Λ.Π.
12.Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών
13.Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών ανά Α.Χ.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20100715-1155-1-910
<Ώρα καταχώρησης> σε excel
Το πεδίο ώρα καταχώρησης σε browser (πχ πωλήσεων) μετά την αποστολή σε excel εμφάνιζε την ημερομηνία με την ώρα κενή.

20110512-1155-1-578
Πεδίο διάρκειας σε excel
Το πεδίο διάρκεια (SOACTION.DURATION) στις γενικές ενέργειες, εμφανιζόταν κενό όταν αποστελλόταν σε excel (ή ascii).

20120410-1155-7-538
Φίλτρο κωδικού είδους σε S1 service
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα κωδικών αποθήκης σε client που επικοινωνούσε με S1 application server as service.

20120627-1155-7-1311
"συσχέτιση με" σε S1Outlook
Η επιλογή «συσχέτιση με» στον outlook connector διέκοπτε τη λειτουργία του.

20120907-1155-7-1846
Ευρετήριο με 2 band
Σε ευρετήριο με 2 band, εμφανίζονταν κενά τα band.

20120919-1155-1-1950
Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο
Εμφανιζόταν μεγάλη καθυστέρηση στον υπολογισμό του μηχανογραφημένου ισοζυγίου εάν στους λογαριασμούς που δεν κινήθηκαν είχε επιλεχθεί ΟΧΙ.

20121012-1155-1-2202
Copy from Buffer σε Αρθρα που αναμορφώνονται
Σε άρθρο που είχε προκύψει από copy from buffer, διπλασιαζόταν το ποσό της πίστωσης στο άρθρο της αναμόρφωσης.

20121012-1155-1-2210
Συμφωνία Εκκαθαριστικής ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο έλεγχος συμφωνίας εκκαθαριστικής ΦΠΑ.

20121017-2165-1-85
Προβολή χρήστη στα ημερολόγια
Στα ημερολόγια, η προβολή των ραντεβού γίνεται πλέον με την προβολή που έχει οριστεί μέσα στις παραμέτρους CRM.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10366

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120925-2165-2-77
Εντυπα ανά γλώσσα
Δόθηκε η δυνατότητα να εμφανίζει το πρόγραμμα διαοφρετικά έντυπα ανά γλώσσα.

20121008-1155-2-2147
Προσθήκη Αθροιστή μισθολογικών στοιχείων περιόδου: [Προκαταβολή]
Προστέθηκε Αθροιστής μισθολογικών στοιχείων περιόδου για Προκαταβολή. Η προσθήκη έγινε για να δοθεί η δυνατότητα custom παραμετροποίησης σε περιπτώσεις πολλαπλών προκαταβολών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120120-1155-1-77
Λάθος αύξουσα αρίθμηση σε ευρετήρια
Σε ευρετήρια που επέστρεφαν περισσότερες της μιας οθόνης, και είχαν αύξουσα αρίθμηση, η τελευταία χάλαγε κατά την εναλλαγή οθονών με Page Up, Page Down.

20120412-1155-1-569
"Αντιγραφή απο τελευταία" εγγραφή με είδη και υπηρεσίες
Μετά από διαδοχική καταχώριση παραστατικού με είδη και υπηρεσίες, παραστατικού μόνο με είδη, επανακαταχώριση με αντιγραφή από τελευταία του παραστατικού με τα είδη και τις υπηρεσίες, και επανακαταχώριση με αντιγραφή από τελευταία του παραστατικού με τα είδη μόνο, εμφάνιζε και τις υπηρεσίες του προηγούμενα καταχωρισμένου παραστατικού.

20120509-1155-1-818
Λάθος περιγραφή συναρτήσεων χαρακτηριστικών
Διορθώθηκαν οι περιγραφές των ορισμάτων των συναρτήσεων FItemCDimOpn, FItemCDimImp, FItemCDimExp, FItemCDimPur, FItemCDimReserved, FItemCDimOrdered, FItemCDimRestMode, FItemCDimOtherRest, FItemCDimBalImp, FItemCDimBalExp, FItemCDimSumBalImp, FItemCDimSumBalExp, FItemCDimPriceW, FItemCDimPriceR

20121004-1155-7-2107
Ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ
Υπήρχε πρόβλημα στην ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ.

20121008-1155-1-2159
Πρόβλημα συγχρονισμού μισθοδοσίας (InitData) σε Azure
Οι περιγραφές των ασφαλιστικών ταμείων που άλλαξαν τα ποσοστά τους εμφάνιζαν τα ελληνικά με χαρακτήρες ??.

20121009-2165-1-81
On line υπολογισμός τελ.τιμής αγοράς
Αν είχε δηλωθεί να γίνεται online υπολογισμός τιμών κόστους και σαν μέθοδος αποτίμησης είχε δηλωθεί η τελευταία τιμή αγοράς, η καταχώριση παραστατικού αγοράς γινόταν με υπερβολική καθυστέρηση.

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10365

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121005-1155-2-2136
Έλεγχος customization ανά εγκατάσταση
Άλλαξε ο τρόπος ελέγχου των customization σε σχέση με το SN της εγκατάστασης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121005-1155-7-2132
Μικτό κέρδος στη Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Στη συγκριτική εικόνα πωλήσεων δεν αποτυπωνόταν σωστά το Μικτό κέρδος στις περιπτώσεις μεθόδου αποτίμησης FIFO ή LIFO.

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10364

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120927-1155-2-2025
Μισθολογικό στοιχείο [3366-Ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας]
Προστέθηκε το μισθολογικό στοιχείο [3366-Ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας] στις Οικονομικές εκτυπώσεις Μισθοδοσίας και ειδικότερα στο πεδίο [Σύνολο κρατήσεων].

20120928-1155-2-2034
Εντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης
Μπορεί πλέον να υπολογίζεται ανά μήνα ή έτος στην γενική λογιστική και ανά τρίμηνο και έτος στα έσοδα έξοδα.

20121002-2165-2-79
Αποστολή email με script
Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής αποστολής email από import script.

20121003-1155-2-2088
Μείωση εργοδοτικών εισφορών
Ενημέρωση αρχείων ασφαλιστικών ταμείων με τις νέες μειωμένες εισφορές λόγω κατάργησης κλάδων ασφάλισης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120629-1155-2-1349
Εξαγωγή cst με serial number
Αν είχε πραγματοποιηθεί εξαγωγή ενός cst για συγκεκριμένο serial number, εισαγωγή στο συγκεκριμένο serial και εξαγωγή από εκεί, τότε δεν κράταγε το serial number και το password που είχαν οριστεί. Εάν είχε πραγματοποιηθεί μεταβολή στο cst, έχανε το password.

20120731-1155-1-1659
Αρθρα αναμόρφωσης
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν το άρθρο αναμόρφωσης να έχει διαφορά 0,01 € ανάμεσα στη χρέωση και στην πίστωση με αποτέλεσμα να μην καταχωρείται.

20120731-1155-7-1657
Copy from Buffer σε Άρθρα που αναμορφώνονται
Σε άρθρο που είχε προκύψει από copy from buffer, αν είχε αλλαχθεί η αξία στο αρχικό άρθρο, δεν άλλαζε και στο άρθρο της αναμόρφωσης.

20120926-1155-1-2016
Azure & Πίνακες στη μνήμη
Σε περιβάλλον Azure οι πίνακες μισθοδοσίας που βρίσκονται στη μνήμη και ενημερώνονται μέσω του initdata.xdt, δεν ενημέρωναν τον client.

20120927-1155-1-2024
Αρση εκκρεμότητας παραγγελίας με πιστωτικό έλεγχο με σενάριο έγκρισης
Σε περίπτωση μεταβολής παραστατικού που στον τύπο του είχε πιστωτικό έλεγχο με σενάριο έγκρισης, και το παραστατικό είχε περάσει κατά την αρχική καταχώρηση του τον πιστωτικό έλεγχο, χωρίς να εφαρμοστεί σενάριο έγκρισης, το σύστημα πάγωνε.

20120927-1155-1-2027
Γενικό Καθολικό
Αν στο φίλτρο του κωδικού είχε δοθεί 5*, δηλαδή 1βαθμιος, δεν γινόταν ταξινόμηση άρθρων βάσει ημερομηνίας.

20120928-1155-1-2042
Υπολογισμός εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
Δεν συμπληρώνονταν οι αξίες των κινήσεων εάν δεν υπήρχε ΔΟΥ στα στοιχεία της εταιρίας.