Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11424

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200203-1155-2-462
Οικονομικά στοιχεία έργου ανά δραστηριότητα
Στα πρόσθετα πεδία των οικονομικών στοιχείων έργων, προστέθηκε η Δραστηριότητα και η κατηγορία δραστηριότητας των έργων.

20201023-1155-2-4132
ΑΦΜ πελάτη σε εξαγωγή file type 9
Στην εξαγωγή αρχείου file type 9, προστέθηκε και το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου.

20201229-1155-1-5311
Resolver για ΔΧ σε γέφυρα μισθοδοσίας
Προστέθηκαν resolver λογιστικής για το Δώρο Χριστουγέννων σε περίπτωση αναστολής.

20210114-1155-2-191
Κατάσταση αναστολής σύμβασης εργασίας
Στην εκτύπωση "Κατάσταση αναστολής σύμβασης εργασίας" λειτουργούν πλέον και οι περίοδοι των Δώρων. Είναι απαραίτητο να αλλάξει ο Κωδικός για ΙΚΑ από '3' σε '20' για τα παρακάτω μισθολογικά στοιχεία
3432 -- ΑΠΟΔ_ΔΧ_ΑΝΑΣΤ -- Αποδοχές δώρου Χριστουγέννων (αναστολής)
και
3463 -- ΑΠΟΔ_ΔΧ_ΑΝΑΣΤ_ΤΚΜ -- Τεκμαρτές αποδοχές ΔΧ αναστολής.


20210124-1155-2-467
Διεύθυνση εργαζόμενου στο αρχεία SEPA
Τα στοιχεία διεύθυνσης του εργαζόμενου ενημερώνουν προαιρετικά (μέσω ερώτησης) τα αρχεία μισθοδοσίας SEPA.

20210125-1155-2-356
Tαξινόμηση γραμμών
Προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους η ''Ταξινόμηση με click σε πλέγματα''.

20210126-1155-1-393
Κλείσιμο Ταμείου & Χρήστες Εγγραφών
Δόθηκε δυνατότητα διαφορετικού χρήστη κλεισίματος από το χρήστη εγγραφών, στο κλείσιμο ταμείου.

20210201-1155-2-483
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Στην αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σε Τακτικές μισθοδοσίες, εφόσον επιλεχθεί να συμπεριληφθούν και όσοι εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει, προτείνονται πλέον οι ημερομηνίες της περιόδου.

20210202-1155-2-542
Τελευταία τιμή αγοράς ανά προμηθευτή
Στις παραμέτρους αγορών το πεδίο "Ενημέρωση τιμών από παραγγελίες-προσφορές", μετονομάστηκε σε "Ενημέρωση τιμών από συμπεριφορές" με τιμές:
''Όλες εκτός παραγγελιών-προσφορών'', ''Όλες'' & ''Τιμολόγια αγοράς - Τιμολόγια-Δελτία παραλαβής''.


20210210-1155-1-690
Resolver για πωλητές/Εισπράκτορες ανά εταιρεία
Προστέθηκαν στις γέφυρες ABC των εισπράξεων, οι resolvers πωλητών ανά εταιρεία.

20210210-1155-2-712
Ε4 - Αποδοχές ημερομισθίων
Δόθηκε δυνατότητα υπολογισμού αποδοχών για ΕΡΓΑΝΗ με παραμετρικό συντελεστή.
Προστέθηκαν μισθολογικά στοιχεία Γενικής χρήσης με κωδικούς:
1189 - Συντελεστής αποδοχών ημερομισθίων για ΕΡΓΑΝΗ και
1190 - Συντελεστής αποδοχών ωρομισθίων για ΕΡΓΑΝΗ
Αν τα μισθολογικά στοιχεία δεν έχουν τιμή, ισχύουν τα 4.333 και 4.166 αντίστοιχα, αλλιώς ισχύουν οι τιμές των μισθολογικών στοιχείων.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20201228-1155-1-5304
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού
Στην ενημέρωση δαπανών εμπορικού αφαιρούνται πλέον από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, οι εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για τις αποδοχές ΔΧ αναστολής.

20210127-1155-1-421
Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων
Στη Δήλωση φορολογίας νομικών προσώπων, δεν μεταφέρονταν τα κέρδη ή ζημίες χρήσης.

20210201-1155-1-484
Συντομεύσεις Εργασιών
Δεν αποθηκεύονταν ορθά οι συντομεύσεις εργασιών πληκτρολογίου, μέσω των Γενικών παραμέτρων.

20210203-1155-1-549
Μαζική καταχώρηση αδειών (2008 UI)
Στο 2008 UI, στην μαζική καταχώρηση αδειών δεν εμφανιζόταν η επιλογή αν θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο αδειών η άδεια και αν σχετίζεται με άδεια ειδικού σκοπού.

20210207-1155-1-619
Προσωρινή αποθήκευση στις αξιολογήσεις
Για να γίνει ένα βήμα προς έναρξη θα πρέπει:
α) να υπάρχει διαδιακασία ολοκληρωμένη
β) να υπάρχει διαδικασία σε αναμονή και όχι διαδικασία σε κάποια από τις υπόλοιπες καταστάσεις (π.χ. σε εξέλιξη, σε αναβολή)


20210207-1155-1-620
Απάντηση στην προβολή e-mail
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή e-mail κατά την επιλογή του button ''Απάντηση'', σε περίπτωση που είχε μετονομαστεί το πεδίο συναλλασσόμενος, σε πελάτης.
 

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11423

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181130-1155-2-6325
Σύμβαση από παρ/κό πώλησης
Μεταφέρονται πλέον οι γραμμές παραστατικού, κατά τη δημιουργία σύμβασης.

20200212-1155-2-586
Μανάδα μέτρησης στις στατιστικές
Το πεδίο Μονάδας Μέτρησης προστέθηκε στην εκτύπωση της στατιστικής αγορών κατά προμηθευτή (STAT_PUR) και της στατιστικής πωλήσεων κατά πελάτη (STAT_SAL).

20200313-1155-2-1051
Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/ΑΧ
Στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.'', προστέθηκε το φίλτρο "Εμφάνιση μηδενικών ποσοτήτων".

20200408-1155-7-1325
Προυπολογισμοί
Σε περίπτωση που έχει δοθεί το είδος ή το έργο σαν διάσταση στους προϋπολογισμούς, πλέον στιε εκτυπώσεις, εμφανίζεται και η περιγραφή του.

20200916-1155-2-3492
Ημερομηνία παράδοσης Φακέλων Εντολής
Στην ''Εκτέλεση προτάσεων MRP'', προστέθηκε η επιλογή ''Ανάλυση σε ημερομηνία παράδοσης''.

20201123-1155-1-4689
Μεταφορέας
Κατά την επιλογή Ταχυδρομικού κώδικα σε μεταφορέα, συμπληρώνονται αυτόματα η διεύθυνση και η πόλη του Τ.Κ.

20201130-1155-2-4811
Μικτά ποσά από καθαρά
Στις παραμέτρους μισθοδοσίας προστέθηκε παραμετροποίηση για πολλαπλό υπολογισμό εισαγόμενων μισθ/κών στοιχείων με βάση τις καθαρές αποδοχές.
Εάν συμπληρωθεί το πεδίο "εισαγόμενα μισ.στοιχεία" στη μεταβολή στοιχείων περιόδου προστίθεται η σελίδα "Επιθυμητές τιμές". Η εργασία "Υπολογισμός εισαγόμενων βάσεις καθαρών" (είναι η παλαιά "Υπολογισμός μικτών") υπολογίζει ένα-ένα τα εισαγόμενα μισθολογικά στοιχεία με στόχο τις αντίστοιχες επιθυμητές τιμές. Εάν δεν συμπληρωθεί κάποια επιθυμητή τιμή, τότε το σχετικό βήμα παρακάμπτεται.


20201202-1155-2-4847
Καρτέλα έργου
Στη καρτέλα Έργων από την ενότητα 'Έργα από γραμμές παραστατικών', δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης της Δραστηριότητας και κατηγορίας δραστηριότητας.

20201216-1155-2-5110
Χρηματικοί λογαριασμοί στους τύπους συμβάσεων
Στους τύπους των συμβάσεων κατηγορίας ''Leasing'', προστέθηκαν οι ειδικές χρηματικών λογαριασμών, στην ενότητα τιμολόγησης, καθώς και η χρεοπίστωση.

20201218-1155-2-5163
Δημιουργία web λογαριασμού από στελέχη
Στις ρυθμίσεις Web & mobile και συγκεκριμένα σε 'Παράμετροι και προσβασιμότητα Β2Β' προστέθηκε εργασία αυτόματης δημιουργίας Web users απο Στελέχη.

20201229-1155-2-5305
Εκτύπωση παραστατικού Retail pro
Στο Retail pro, βελτιστοποιήθηκε ο χρόνος εκτύπωσης παραστατικών.

20201230-1155-2-5351
2 βάρδιες στο Πρόγραμμα εργασίας
Στην εκτύπωση Πρόγραμμα εργασίας [WRK_HOURS_CAL] δόθηκε η δυνατότητα να εμφανίζονται 2 βάρδιες την ίδια ημέρα.

20210112-1155-2-127
Mydata - Επαναυπολογισμός διαβιβασθέντων
Στην εργασία ''Επανυπολογισμός myDATA'' προστέθηκε το φίλτρο ''Επανυπολογισμός διαβιβασθέντων''.

20210115-1155-2-197
Λογαριασμοί λογιστικής σε χρεώστες - πιστωτές
Προστέθηκε στις παραμέτρους των Χρεωστών & Πιστωτών, η επιλογή αυτόματης δημιουργίας λογαριασμού λογιστικής.

20210118-1155-2-229
Δυναμικός τίτλος ευρετηρίου
Δόθηκε δυνατότητα παραμετρικού τίτλου σε ευρετήρια π.χ. Λίστα πελατών 2021, ορίζοντας στον τίτλο: Λίστα πελατών:LOGINYEAR.

20210119-1155-2-264
Ταμείο στο μετασχηματισμό
Προστέθηκε στην οθόνη του μετασχηματισμού το πεδίο "Διατήρηση ταμείου".

20210119-1155-2-270
Resolver - Περιγραφή 2 του Κέντρου Κόστους
Στην γέφυρα της Γεν. λογιστικής για τη Μισθοδοσία προστέθηκε Resolver στα Μισθολογικά στοιχεία ανά κέντρο κόστους η Περιγραφή 2 του Κέντρου Κόστους.

20210121-1155-2-303
Αιτιολογία αδειών
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής αιτιολογιών αδειών.

20210121-1155-2-309
Preview εκτύπωσης
Κατά το preview εκτύπωσης παραστατικού, αγνοούνται πλέον, τα αντίγραφα που έχουν έχουν οριστεί στη σειρά.

20210122-1155-2-346
Αυτόματη αρίθμηση αρχείου EUROBANK EFG
Κατά την παραγωγή του αρχείου SEPA της τράπεζας EUROBANK EFG, ενημερώνεται αυτόματα ο επόμενος αύξων αριθμός.

20210125-1155-2-352
Πολυγλωσσικές περιγραφές
Δόθηκε πολυγλωσσική δυνατότητα στην περιγραφή ερωτηματολογίου, στην περιγραφή της ερώτησης και στις περιγραφές των απαντήσεων.

20210127-1155-2-413
Παραστατικό φυσικής απογραφής αναλώσεων
Προστέθηκε σχετική παράμετρος στις παραμέτρους παραγωγής για τον υπολογισμό παραστατικού φυσικής απογραφής αναλώσεων ανεξάρτητα από τον Α.Χ παραγωγής.

20210127-1155-2-420
Αρχείο SEPA - ProCredit
Στη δημιουργία αρχείου SEPA, προστέθηκαν οι προδιαγραφές της τράπεζας ''ProCredit''.

20210127-1155-2-422
Ενημέρωση τιμής χονδρικής/λιανικής
Στους τύπους των παραστατικών αγοράς, προστέθηκε το πεδίο ''Ενημέρωση τιμών πώλησης'' με τιμές "Χονδρική-Λιανική", "Μόνο χονδρική" & "Μόνο λιανική".

20210128-1155-1-454
Γενικές Ενέργειες - Σχετικά Έγγραφα
Στις Γενικές ενέργειες, προστέθηκε η καρτέλα των ''Σχετικών εγγράφων''.

20210128-1155-2-449
Ε4 -Πρόσωπα εταιρείας
Στην ομαδική υποβολή Ε4 εμφανίζονται πλέον όλα τα πρόσωπα της εταιρείας, ανεξάρτητα από τη δήλωση περιοχής απασχόλησης στα στοιχεία τους.

20210201-1155-2-485
Μέθοδοι επιμερισμού κατηγορίας κόστους φακέλου
Προστέθηκαν στις μεθόδους επιμερισμού των κατηγοριών κόστους φακέλων κοστολόγησης, οι τιμές ''Ανά αριθμό 01 γραμμών'', ''Ανά αριθμό 02 γραμμών'', ''Ανά αριθμό 03 γραμμών'' & ''Ανά αριθμό 04 γραμμών''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200221-1155-2-720
Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών/πωλήσεων
Στο query των "Εκκρεμών παραγγελιών αγορών & πωλήσεων", μέσω των σχετικών εργασιών των ειδών, προστέθηκε στο where το ''and t.qty1<>0''.

20200612-1155-1-2242
ΑΠΔ - ασθένεια με τεκμαρτά
Δεν απεικονιζόταν σωστά στην ΑΠΔ, εργαζόμενος που είχε μόνο αποδοχές ασθενείας και ασφαλιζόταν με τεκμαρτά.

20200917-1155-1-3505
Αγορά παγίου με αντιγραφή από τελευταία
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή παραστατικού αγοράς παγίου, δεν άλλαζε η αξία των γραμμών.

20201019-1155-1-4026
Error σε Συμβάσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το validation συμβάσεων taxis, σε περίπτωση που δεν υπήρχε αξία σύμβασης ή η αξία περιείχε δεκαδικά.

20201202-1155-1-4846
Στατιστική έργων
Στη στατιστική έργων, δεν εμφανιζόταν ορθά το απολογιστικό κόστος των έργων.

20201210-1155-1-5004
Ισοζύγιο ειδών
Στο Ισοζύγιο ειδών από την ενότητα των έργων, τα πεδία ''Υπολ Ποσ'' (RQTY1) & ''Υπολ Αξία'' (RVAL), δεν εμφάνιζαν αποτέλεσμα.

20201218-1155-1-5151
UpDateGsis : Το πεδίο 'Λογ/σμός' υπάρχει ήδη στο αρχείο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το ReUpdate στοιχείων (Λογιστικής), σε περίπτωση που στο ίδιο άρθρο, υπήρχε 2 φορές ο συναλλασσόμενος.

20201227-1155-1-5286
MyData Εργασία Δημιουργίας Πιστωτικών
Κατά τη δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης, δεν ενημερωνόταν στα παραστατικά, ο κωδικός myDATA.

20210112-1155-1-137
Συμβάσεις
Κατά την επιλογή σύμβασης σε παραστατικό πώλησης, δεν μεταφερόταν στις γραμμές της σύμβασης, το business unit των γραμμών του παραστατικού.

20210114-1155-1-167
Γέφυρα ΓΛ - έμβασμα σε προμηθευτή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση λογιστικής από εμβάσματα προμηθευτών, όταν είχε επιλεχθεί ''Άρθρο ανά εγγραφή'' στη γέφυρα σύνδεσης.

20210114-1155-1-174
Φόρμα Advanced, Τοπικό πεδίο και application server
Δεν εκτυπωνόταν ορθά τοπικό πεδίο σε φόρμα Advanced, όταν ο application server εκτελούνταν σαν service.

20210114-1155-1-190
Custom administration - ορισμός δικαιωμάτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον καθορισμό δικαιωμάτων σε cst αρχείο, μέσω του Custom administration, στο 2008 UI.

20210115-1155-1-194
Υποκατάστημα σε Αναλυτικό καθολικό ΓΛ
Στη εκτύπωση του Αναλυτικού καθολικού λογιστικής, προστέθηκε το φίλτρο υποκαταστήματος.

20210118-1155-1-210
Αναλυτική κατάσταση Intrastat
Στις αναλυτικές κινήσεις της εκτύπωσης Intrastat αφίξεων, εμφανιζόταν λάθος η αξία τιμολογίου.

20210119-1155-1-251
Mydata σε Έσοδα - Έξοδα
Δεν γινόταν καταχώριση εγγραφής myDATA, στην περίπτωση που δεν υπήρχε συναλλασσόμενος στο παραστατικό εξόδων.

20210119-1155-1-269
Φάκελοι Υπηρεσιών & Ενέργειες
Στους φακέλους υπηρεσιών, πλέον όταν αλλάζει ο τεχνικός, ενημερώνονται ο χειριστής και το αντίστοιχο πρόσωπο του χειριστή.

20210120-1155-1-286
Διαχείριση προκαταβολών
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή Προκαταβολή/παραγγελία σε παραστατικό λιανικής, δεν ενημερωνόταν ορθά η αξία του παραστατικού.

20210120-1155-1-293
Εντολή σε παραστατικό παραγωγής
Κατά το μετασχηματισμό εντολής σε παραστατικό παραγωγής, δεν εμφανίζονταν η ανάλυση των χαρακτηριστικών, σε είδη με χρώμα μέγεθος.

20210120-1155-1-295
Διαθεσιμότητα δυναμικού από φάκελο υπηρεσιών
Προστέθηκαν στα διαθέσιμα πεδία του grid των ενεργειών τα πεδία "Ειδικότητα", (SOACTION.SPECIALTY) και "Επίπεδο", (SOACTION.COMPLEXITY).

20210121-1155-1-315
VPAYMENTS.SOPAYTYPE(1) σε φόρμα λιανικής
Κατά την εκτύπωση φόρμας εκτύπωσης λιανικής, το πεδίο ''VPAYMENTS.SOPAYTYPE(1)'' δεν εμφάνιζε τη σωστή περιγραφή, δηλαδή ''Προκαταβολή''.

20210121-1155-1-321
Μηνύματα S1
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή μηνυμάτων.

20210121-1155-1-322
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Σε περίπτωση που είχε συμπληρωθεί η αιτιολογία σε παραστατικό, στο Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών εκτυπώνονταν σε διαφορετικές γραμμές η καθαρή αξία και η αξία ΦΠΑ.

20210121-1155-1-323
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Στο Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών, δεν εμφανίζονταν ορθά πιστωτικές κινήσεις.

20210122-1155-1-343
Μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ - Διαφορά στην τιμή
Σε χειρόγραφη σειρά παραστατικού ειδικής συναλλαγής, σε περίπτωση αλλαγής της αξίας ΦΠΑ (από την ανάλυση ΦΠΑ), τότε ενημερώνεται πλέον και το μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ.

20210125-1155-1-350
Extra πεδία πελάτη - παραστατικών
Συμπληρώνοντας διαφορετική από την default περιγραφή στα ελεύθερα πεδία των πελατών, αυτή εμφανιζόταν στα στοιχεία των παραστατικών πωλήσεων, κατά τον σχεδιασμό προβολής.

20210125-1155-1-357
Δυσλειτουργία με μηνύματα χρηστών
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εμφάνιση μηνυμάτων σε χρήστες, η εφαρμογή δεν ανταποκρινόταν.

20210125-1155-1-363
Εκτύπωση δεύτερης ενότητας ευρετηρίου
Στο Series 5 UI, δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης γραμμών, ευρετηρίου με δεύτερη ενότητα, με δεξί κλικ.

20210126-1155-1-378
Ομαδοποίηση στη στατιστική αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης, δεν εμφανίζονταν ορθά οι λογιστικές κατηγορίες, οι ομάδες, τα μοντέλα & οι μάρκες των παγίων, σε περίπτωση ομαδοποίησης.

20210126-1155-1-381
Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων Παγίων
Στο Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων, δεν εμφανίζονταν ο Α.Χ, το υποκατάστημα & η συναλλαγή των οντοτήτων, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί το φίλτρο ''Αναλυτικά''.

20210126-1155-1-386
Ειδικά διαστήματα εργαζομένων
Διορθώθηκαν οι τίτλοι των στηλών Όνομα και Επώνυμο στην εκτύπωση για τα Ειδικά διαστήματα εργαζομένων.

20210126-1155-1-391
Κλήσεις από Υπηρεσίες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία σχετικών παραστατικών από κλήσεις υπηρεσιών.

20210126-1155-1-403
Κατηγορία κόστους με τρόπο επιμερισμού Κανένας
Στο κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης εισαγωγών γινόταν επιμερισμός εξόδου που στον τρόπο επιμερισμού της κατηγορίας κόστους του είχε δηλωθεί ''Κανένας''.

20210126-1155-3-395
Proline Ergospeed IV
Προστέθηκε ο φορολογικός εκτυπωτής Proline Ergospeed IV.

20210127-1155-1-410
Μεταβολή σε λογ/σμό Γ.Λ.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή λογαριασμού λογιστικής, εφόσον αυτός είχε δημιουργηθεί έμμεσα από συναλλασσόμενο.

20210127-1155-1-415
Αυτόματη εξόφληση παραστατικού εξόδου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών σε εταιρεία εκτός της κύριας, κατά την καταχώρηση παραστατικού εξόδου με αυτόματη εξόφληση.

20210128-1155-1-437
Αρχείο εσόδων εξόδων file type 7
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή αρχείου file type 7.

20210128-1155-1-447
Γενικά Μισθολογικά Στοιχεία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα Γενικά Μισθολογικά Στοιχεία κατά την εισαγωγή νέας τιμής ή μεταβολή ήδη υπάρχουσας.

20210128-1155-1-456
Πεδία ημερομηνίας σε Σενάριο Ροής
Κατά την ''εκτέλεση'' σεναρίου ροής από σύμβαση σε παραστατικό πώλησης, δεν ενημερώνονταν σωστά πεδία ημερομηνίας.

20210201-1155-1-494
Υπολογισμός εντύπου Ε11.1
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό του εντύπου ΥΕΚΑ Ε11.1 για το μήνα Νοέμβριο σε εργαζόμενο που στα σταθερά του στοιχεία υπήρχε συμπληρωμένη άδεια ειδικού σκοπού που συνεχιζόταν και τον Δεκέμβριο.

20210201-1155-1-502
Αντιστοίχιση με κλείδωμα ημερομηνιών και ABC
Δεν μπορούσε να γίνει αντιστοίχιση παραστατικού το οποίο είχε κίνηση ABC και ενημέρωση λογιστικής με κλειδώματα ημερομηνιών για το συγκεκριμένο διάστημα.