Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11424

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200203-1155-2-462
Οικονομικά στοιχεία έργου ανά δραστηριότητα
Στα πρόσθετα πεδία των οικονομικών στοιχείων έργων, προστέθηκε η Δραστηριότητα και η κατηγορία δραστηριότητας των έργων.

20201023-1155-2-4132
ΑΦΜ πελάτη σε εξαγωγή file type 9
Στην εξαγωγή αρχείου file type 9, προστέθηκε και το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου.

20201229-1155-1-5311
Resolver για ΔΧ σε γέφυρα μισθοδοσίας
Προστέθηκαν resolver λογιστικής για το Δώρο Χριστουγέννων σε περίπτωση αναστολής.

20210114-1155-2-191
Κατάσταση αναστολής σύμβασης εργασίας
Στην εκτύπωση "Κατάσταση αναστολής σύμβασης εργασίας" λειτουργούν πλέον και οι περίοδοι των Δώρων. Είναι απαραίτητο να αλλάξει ο Κωδικός για ΙΚΑ από '3' σε '20' για τα παρακάτω μισθολογικά στοιχεία
3432 -- ΑΠΟΔ_ΔΧ_ΑΝΑΣΤ -- Αποδοχές δώρου Χριστουγέννων (αναστολής)
και
3463 -- ΑΠΟΔ_ΔΧ_ΑΝΑΣΤ_ΤΚΜ -- Τεκμαρτές αποδοχές ΔΧ αναστολής.


20210124-1155-2-467
Διεύθυνση εργαζόμενου στο αρχεία SEPA
Τα στοιχεία διεύθυνσης του εργαζόμενου ενημερώνουν προαιρετικά (μέσω ερώτησης) τα αρχεία μισθοδοσίας SEPA.

20210125-1155-2-356
Tαξινόμηση γραμμών
Προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους η ''Ταξινόμηση με click σε πλέγματα''.

20210126-1155-1-393
Κλείσιμο Ταμείου & Χρήστες Εγγραφών
Δόθηκε δυνατότητα διαφορετικού χρήστη κλεισίματος από το χρήστη εγγραφών, στο κλείσιμο ταμείου.

20210201-1155-2-483
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Στην αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σε Τακτικές μισθοδοσίες, εφόσον επιλεχθεί να συμπεριληφθούν και όσοι εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει, προτείνονται πλέον οι ημερομηνίες της περιόδου.

20210202-1155-2-542
Τελευταία τιμή αγοράς ανά προμηθευτή
Στις παραμέτρους αγορών το πεδίο "Ενημέρωση τιμών από παραγγελίες-προσφορές", μετονομάστηκε σε "Ενημέρωση τιμών από συμπεριφορές" με τιμές:
''Όλες εκτός παραγγελιών-προσφορών'', ''Όλες'' & ''Τιμολόγια αγοράς - Τιμολόγια-Δελτία παραλαβής''.


20210210-1155-1-690
Resolver για πωλητές/Εισπράκτορες ανά εταιρεία
Προστέθηκαν στις γέφυρες ABC των εισπράξεων, οι resolvers πωλητών ανά εταιρεία.

20210210-1155-2-712
Ε4 - Αποδοχές ημερομισθίων
Δόθηκε δυνατότητα υπολογισμού αποδοχών για ΕΡΓΑΝΗ με παραμετρικό συντελεστή.
Προστέθηκαν μισθολογικά στοιχεία Γενικής χρήσης με κωδικούς:
1189 - Συντελεστής αποδοχών ημερομισθίων για ΕΡΓΑΝΗ και
1190 - Συντελεστής αποδοχών ωρομισθίων για ΕΡΓΑΝΗ
Αν τα μισθολογικά στοιχεία δεν έχουν τιμή, ισχύουν τα 4.333 και 4.166 αντίστοιχα, αλλιώς ισχύουν οι τιμές των μισθολογικών στοιχείων.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20201228-1155-1-5304
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού
Στην ενημέρωση δαπανών εμπορικού αφαιρούνται πλέον από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, οι εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για τις αποδοχές ΔΧ αναστολής.

20210127-1155-1-421
Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων
Στη Δήλωση φορολογίας νομικών προσώπων, δεν μεταφέρονταν τα κέρδη ή ζημίες χρήσης.

20210201-1155-1-484
Συντομεύσεις Εργασιών
Δεν αποθηκεύονταν ορθά οι συντομεύσεις εργασιών πληκτρολογίου, μέσω των Γενικών παραμέτρων.

20210203-1155-1-549
Μαζική καταχώρηση αδειών (2008 UI)
Στο 2008 UI, στην μαζική καταχώρηση αδειών δεν εμφανιζόταν η επιλογή αν θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο αδειών η άδεια και αν σχετίζεται με άδεια ειδικού σκοπού.

20210207-1155-1-619
Προσωρινή αποθήκευση στις αξιολογήσεις
Για να γίνει ένα βήμα προς έναρξη θα πρέπει:
α) να υπάρχει διαδιακασία ολοκληρωμένη
β) να υπάρχει διαδικασία σε αναμονή και όχι διαδικασία σε κάποια από τις υπόλοιπες καταστάσεις (π.χ. σε εξέλιξη, σε αναβολή)


20210207-1155-1-620
Απάντηση στην προβολή e-mail
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή e-mail κατά την επιλογή του button ''Απάντηση'', σε περίπτωση που είχε μετονομαστεί το πεδίο συναλλασσόμενος, σε πελάτης.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: