Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10737

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150408-1155-2-1236
Καρτέλα συναλλασσόμενων ανά υποκατάστημα.
Προστέθηκε νέα εκτύπωση "Καρτέλες υποκαταστημάτων" συναλλασσόμενων.

20160315-1155-2-919
Αναδίπλωση Tabs οθόνης
Εισαγωγή παραμέτρου στις ρυθμίσεις SoftOne, βάσει της οποίας θα γίνεται αναδίπλωση σε Tabs οθόνης που δεν χωράνε μέσα στην προβολή.

20160523-1155-1-1807
Αξία υπολοίπου εκ μεταφοράς
Στην καρτέλα αποθήκης, όταν δίνεται συγκεκριμένη ημερομηνιακό διάστημα που αντιστοιχεί σε περίοδο της χρήσης και η μέθοδος αποτίμησης είναι μηνιαία μέση τιμή, τότε η αξία εκ μεταφοράς υπολογίζεται πλέον με την τιμή κόστους του προηγούμενου μήνα.

20160607-1155-2-1996
Αρχείο SEPA Μισθοδοσίας
Είναι πλέον εφικτό να εμφανίζονται στο αρχείο SEPA όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως της τράπεζας που έχει οριστεί στην καρτέλα τους.

20160616-1155-2-2118
Έντυπο Ν - κωδικός 049
Σε περίπτωση συνεταιρισμών (ερώτηση Αφορά αγρότη ΝΑΙ) τότε ο υπολογισμός του κωδικού 049 γίνεται πλέον με ποσοστό 100%.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160608-1155-1-2016
Πάγια-Εκτύπωση Φορολογικά στοιχεία χρήσης
Στην εκτύπωση "Φορολογικά στοιχεία χρήσης" για τα πάγια, δεν εμφανίζονταν οι αποσβέσεις χρήσης.

20160614-1155-7-2079
Έντυπο Ν - αρ.58 παρ.4
Όταν ο υπόχρεος υπάγεται στο αρ.58 παρ.4 ο υπολογισμός του φόρου στο έντυπο Ν γίνεται πλέον με 26% και η παρακράτηση υπολογίζεται με 75% μόνο και όχι με 100%.

20160623-1155-7-2190
Λάθος αξία σε γραμμή παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά το μετασχηματισμό ΔΑ σε τιμολόγιο σε συγκεκριμένο είδος με χρώμα μέγεθος δεν υπολογιζόταν η έκπτωση στην γραμμή στο τιμολόγιο.

20160624-1155-1-2207
Εκτύπωση συμμετοχή α΄υλών
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης "Συμμετοχή Α Υλών" σε εγκατάσταση oracle εμφανίζει σφάλμα: ora-00933 sql command not properly ended.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10736

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160624-1155-1-2206
Φίλτρα ευρετηρίων /εκτυπώσεων
Στα φίλτρα ευρετηρίων εκτυπώσεων αν χρησιμοποιούνταν πεδίο κωδικού (πχ.κωδικός πωλητή), τότε κατά την επιλογή εγγραφής στα φίλτρα εμφανίζονταν το id και όχι ο κωδικός.

20160624-1155-7-2204
Ομαδοποιήσεις εκτύπωσης
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσαν σωστά οι ομαδοποιήσεις σε ευρετήρια και εκτυπώσεις.

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10735

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20060222-1155-2-683
Καρτέλα αποθήκης
Η καρτέλα ταξινομείται πλέον με βάση τα flag της κίνησης, ώστε σε κάθε ημέρα να εμφανίζονται πρώτα οι εισαγωγές και μετά οι εξαγωγές.

20160322-1155-2-1038
Εξαγωγή ερωτήσεων σε αρχείο xxf
Είναι δυνατή πλέον η εισαγωγή/εξαγωγή ερωτήσεων (object CRMQSTN) μέσω αρχείου xxf.

20160621-1155-2-2149
citizen fiscal (περίπτωση αλλαγής)
Τυπώνει πλέον μηδενική απόδειξη στην περίπτωση αλλαγής είδους.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160510-1155-7-1671
Import παραστατικών με πολλές γραμμές
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα σε import παραστατικών με πολλές γραμμές.

20160524-1155-1-1828
Αυτόματη δημιουργία παρ/κού σύνθεσης από μετασχηματισμό
Σε μετασχηματισμό με 'Διαδικασία' ----> 'Μαζικά' δεν γινόταν δημιουργία του παραστατικού σύνθεσης παρόλο που είχε τεθεί στην σειρά να κάνει αυτόματη σύνθεση.

20160609-1155-1-2031
Ημερολόγια αγορών - πωλήσεων
Υπολογίζεται πλέον σωστά το από μεταφοράς υπόλοιπο στο ημερολόγιο πωλήσεων και αγορών, όταν επιλέγεται ενδιάμεσο ημερομηνιακό διάστημα.

20160613-1155-1-2064
Εγγυήσεις και μετασχηματισμός
Σε μετασχηματισμό παραστατικού με SN δεν γινόταν αυτόματη δημιουργία των εγγυήσεων.

20160613-1155-1-2074
Εξαγωγή αρχείου XLSX
Στην παραμετροποίηση εκτύπωσης σε αρχείο excel μέσω command line προστέθηκε η δυνατότητα OUTPUT=XLSX. Σε αυτή την περίπτωση θα παραχθεί από το πρόγραμμα αρχείο .xlsx.

20160616-1155-1-2112
Περιοδική Φ.Π.Α. Φ2 - Υπολογισμός Prorata
Στο έντυπο Φ2 γίνεται πλέον υπολογισμός Prorata, όταν έχει συμπληρωθεί το ποσοστό στις ερωτήσεις (πεδίο 411).

20160616-1155-1-2114
Έντυπο Ν
Με την καταχώρηση ποσού στο πεδίο 116 (κέρδη χρήσης) υπολογιζόταν διπλάσια αξία στο πεδίο 024 (σύνολο κερδών).

20160616-1155-1-2116
Έντυπο Ν κωδ.051
Ο κωδικός 014 ενημερώνεται πλέον από τον κωδικό 051, ο οποίος θα είναι μηδενικός όταν η διαφορά 049-050 είναι αρνητική.

20160617-1155-1-2125
Μετασχηματισμός παρ/κού με ταμείο υποκαταστήματος
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού υποκαταστήματος με αυτόματη εξόφληση και τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα, προτείνεται πλέον στο εξοφλητικό παραστατικό το ταμείο του υποκαταστήματος.

20160617-1155-1-2129
office 365/ διπλοεγγραφές
Εμφανιζόταν πρόβλημα κατά την εισαγωγή ημερομηνίας μεταγενέστερης της login στα φίλτρα. Απαιτείται εγκατάσταση εκ νέου των Cloud Apps από τα Addons. (CloudAppsConnector.dll, Office365Connector.dll).

20160617-1155-7-2122
Παραγγελίες ελλείψεων
Σε κάποιες περιπτώσεις (ADO connectivity) σε βάσεις με μεγάλο αριθμό ειδών με χαρακτηριστικά, εμφανιζόταν σφάλμα και μεγάλη καθυστέρηση στην εργασία 'Παραγγελίες ελλείψεων'.

20160620-1155-1-2141
data error / elegant super
Εμφανιζόταν data error στην περίπτωση που υπήρχε στις γραμμές αλλαγή είδους με μηδενική αξία.

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10734

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160301-1155-2-720
Ηλεκτρονικές υποβολές φορολογικών εντύπων
Ενημερώθηκαν οι εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών εντύπων Ε2, Ε3, νομικών προσώπων 2016.

20160610-1155-2-2044
Έντυπο νομικών προσώπων
Στις ερωτήσεις ''επαγωγή σε'' προστέθηκε το 75% και το 37,5%.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150714-1155-7-2346
Προδιαγραφές Παραγωγής (copy from buffer)
Αν ήταν συμπληρωμένη η παράμετρος "ποσοστό αναλώσεων βάσει..." στις παραμέτρους τις παραγωγής, η εργασία 'Αντιγραφή από τελευταία' στις προδιαγραφές παραγωγής ενημέρωνε με 0 τις ποσότητες βοηθητικών υλών.

20160531-1155-1-1907
Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6
Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6, οι Μεταβολές αποθεμάτων περιόδου και προηγούμενης περιόδου εμφανίζονταν λανθασμένα στο Κόστος πωληθέντων και όχι στις Μεταβολές αποθεμάτων.

20160603-1155-7-1955
Ευκαιρία πώλησης - Αντιγραφή προσφοράς
Σε ευκαιρία πώλησης με προσφορά, η εργασία [Αντιγραφή προσφοράς] προκαλούσε σφάλμα: Selector record not found! (Table=CUSTOMER, KeyValue=72).

20160607-1155-1-1994
Ισοτιμίες νομισμάτων
Αν κάποια νομίσματα ήταν ανενεργά, τότε η καταχώρηση της λήψης ισοτιμιών προκαλούσε σφάλμα: Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Νόμισμα'.

20160607-1155-1-1998
Βιβλίο αποθήκης-Ποσ.2 απογραφής
Στην εκτύπωση βιβλίο αποθήκης η στήλη ποσ 2 απογραφής εμφανιζόταν κενή.

20160609-1155-1-2022
Επανυπολογισμός πόντων πελατών
Σε βάση με πολλές εταιρείες, ο επανυπολογισμός καρτών σε εταιρεία χωρίς κινήσεις προκαλούσε μεταβολή των πόντων και στις άλλες εταιρείες.

20160609-1155-1-2027
Πεδίο μετά από ανεύρεση
Εφόσον δηλωνόταν στις παραμέτρους της αποθήκης στο 'Πεδίο μετά από ανεύρεση' κάποια τιμή δεν λαμβανόταν υπόψιν οποιαδήποτε τιμή δηλωνόταν στο 'Πεδίο μετά από ανεύρεση' στις παραμέτρους πωλήσεων και αγορών.

20160610-1155-1-2040
Έντυπα ΥΕΚΑ - Ε8 και Ε5
Στα έντυπα ΥΕΚΑ Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) και Ε5 (Οικειοθελής αποχώρηση) εμφανιζόταν λανθασμένα πεδίο Είδος μεταβολής.

20160614-1155-1-2084
Μη εμφάνιση στοιχείων eINVOICE
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η παράγραφος "eINVOICE" στα στοιχεία εταιρειών.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10733

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150731-1155-7-2499
Στοιχεία ΜΥΦ
Η αντιγραφή από τελευταία στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών με ταυτόχρονη διαγραφή του συναλλασσόμενου ενεργοποιούσε την κατάσταση "Χειρόγραφο" για τα στοιχεία ΜΥΦ.

20160505-1155-7-1616
Αρχικοποίηση στοιχείων πελάτη μετά από επιλογή κάρτα βonus
Εμφανίζεται πλέον ερώτηση διατήρησης των στοιχείων που αφορούν τον πελάτη μετά από την επιλογή κάρτας bonus σε παραστατικό που προέρχεται από μετασχηματισμό.

20160520-1155-2-1800
Μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων
Προστέθηκαν φίλτρα από-έως περίοδο.

20160603-2165-2-20
NVarchar τοπικά πεδία
Δόθηκε η δυνατότητα για ορισμό τοπικών πεδίων τύπου Unicode Αλφαριθμητικά (nvarchar).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160505-1155-1-1611
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων
Στην εκτύπωση Συγκεντρωτικό Βιβλίο παγίων μπορεί πλέον να δηλωθεί σαν φίλτρο ο Λογ/σμός Γ.Λ. αγορών.

20160509-1155-1-1653
Αναπροσαρμογή παγίων - Αξία κτήσης
Σε κάποιες περιπτώσεις η καταχώριση παραστατικού αναπροσαρμογής παγίου δεν ενημέρωνε σωστά τα οικονομικά στοιχεία του παγίου.

20160509-1155-7-1648
Αναπροσαρμογή παγίου - ΔΛΠ
Στο βιβλίο παγίων ΕΛΠ-ΔΛΠ περιλαμβάνονται πλέον μόνο τα παραστατικά αναπροσαρμογής παγίου με φύση κίνησης παγίου "Αναπροσαρμογές αξίας Ε.Λ.Π & Δ.Λ.Π.".

20160603-1155-1-1946
Περιοδική ΦΠΑ-Πεδίο 307
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 307-
Σύνολο Φορ/τέων Εκροών.


20160605-1156-7-124
Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων
Όταν δηλωθεί διάστημα περιόδων στην εκτύπωση "Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων", αναπροσαρμόζεται ο τίτλος της εκτύπωσης ώστε να εμφανίζει το διάστημα των περιόδων.

20160606-1155-1-1970
SharePoint - OneDrive
Τα λεκτικά "Προσωπικοί φάκελοι (url)" και "Κοινόχρηστοι φάκελοι (url)" μετονομάστηκαν σε "OneDrive (url)" και "Team Sites (url)" αντίστοιχα.

20160606-1155-7-1978
ΤΕΑΠΕΠ
Στο αρχείο 3 για ΤΕΑΠΕΠ εμφανίζονταν εγγραφές από ταμεία για τα οποία έχει δηλωθεί ημερομηνία λήξης.

20160607-1155-1-1987
Γέφυρα εσόδων εξόδων - έξοδα
Σε γέφυρα εσόδων εξόδων για παραστατικό με έξοδο που υπάρχει σε πάνω από 1 εταιρείες της βάσης, πολλαπλασιαζόταν αντίστοιχα η αξία του εξόδου.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10732

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160527-1155-2-1878
Περιοδική Φ2 - πεδίο 403
Στην περιοδική Φ2 εφόσον η δήλωση είναι τροποποιητική μεταφέρεται στο πεδίο 403 (Χρεωστικό πρ.δήλωσης) το χρεωστικό υπόλοιπο της καταχωρημένης κανονικής δήλωσης της ίδιας περιόδου.

20160601-1155-2-1930
Αλλαγή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ
ΑΜΕΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4387/12-5-2016 !!!!
1. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Βάσει του Ν. 4387/12-5-2016 άρθρο 94 παράγραφος 4,
Καταργείται από 01/01/2016 η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ και η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ. Για την προσαρμογή των εργαζομένων σας που ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να συμπληρώσετε στο αρχείο τους ως ημερομηνία λήξης την 30/04/2016 στα ταμεία [172-Ειδική προσαύξηση] και [210-Πρόσθετη εισφορά]
2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Βάσει του Ν. 4387/12-5-2016 άρθρο 97 παράγραφος 1,
Από 01/06/2016 το ποσοστό κράτησης της επικουρικής σύνταξης ορίζεται σε 3,5% για
τον εργοδότη και 3,5% για τον ασφαλισμένο ανεξαρτήτως πενταετίας
3. ΠΛΑΦΟΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Ανώτερο ποσόν υπολογισμού εισφορών)
Από 01/06/2016 το ΠΛΑΦΟΝ για τον υπολογισμό των εισφορών
διαμορφώνεται σε 5.860,80
Για την προσαρμογή της εγκατάστασης σας στις αλλαγές των ποσοστών της επικουρικής ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει επιπλέον να εκτελέσετε την εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] με εγκατεστημένη έκδοση την 400.515.10731 ή μεταγενέστερη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151210-1155-7-3605
Τηλεφωνικά κέντρα
Στην περίπτωση που είχε δηλωθεί στην παραμετροποίηση crm επανακατεύθυνση με προβολή χρήστη, εμφανιζόταν δυσλειτουργία στην επιλογή δημιουργίας κλήσης.

20160516-1155-1-1724
Ημερολόγιο serial number
Εμφανιζόταν σφάλμα "argument out of range", όταν δηλωνόταν τοπικό πεδίο στην εκτύπωση 'Ημερολόγιο SN'.

20160517-1155-1-1742
Δημιουργία serial number με μάσκα κωδικού
Στην περίπτωση που η μάσκα κωδικού περιέχει μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες, (π.χ. ΝΝΝΝΝ), τότε ο προτεινόμενος κωδικός μένει κενός και τα πεδία "Από" και "Έως" γεμίζουν βάσει μεγαλύτερου κωδικού γραμμής αλλά και ποσότητας είδους. (Αν για παράδειγμα ο τελευταίος κωδικός που περάστηκε είναι 00052 κι η ποσότητα είδους γραμμής είναι 2, τότε ο προτεινόμενος κωδικός θα μείνει κενός και το πεδίο "Από" θα πάρει την τιμή 53 και το πεδίο "Έως" θα πάρει την τιμή 54).
Αν ο χρήστης θέλει να περάσει έναν κωδικό SN ο οποίος δεν ακολουθεί τη μέχρι στιγμής αρίθμηση, τότε θα εισάγει με το χέρι απευθείας τις τιμές που επιθυμεί στο grid.


20160521-1156-7-120
Δεκαδικά markup
Τα ποσοστά markup στην ενημέρωση τιμών πώλησης από τις σχετικές εργασίες των Παρ.Αγοράς, ακολουθούν πλέον τα δεκαδικά ποσοστών της εταιρείας.

20160524-1155-1-1831
Έντυπο Ν
Στο έντυπο Ν το πεδίο 051 (υπολογίζεται από το 049) υπολογίζεται πλέον με 75% για το έτος 2015 και όχι με 27,5%.

20160525-1155-1-1853
Συμψηφισμοί προμηθευτών-προμηθευτών
Οι σειρές των εγγραφών συμψηφισμών προμηθευτών με προμηθευτές εμφανίζονται πλέον προς επιλογή στα  φίλτρα της εκτύπωσης των καρτελών των προμηθευτών.

20160527-1155-1-1877
Φ2 - πεδίο 511
Εάν το χρεωστικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από 30€ τότε δεν εμφανίζεται στο πεδίο 511 (Ποσό προς καταβολή) καθώς μεταφέρεται στην επόμενη δήλωση.

20160531-1155-7-1903
Τιμή κόστους σε στήλες γραμμών παραστατικών
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση της τιμής κόστους στις στήλες γραμμών παραστατικών όταν η βάση ήταν σε oracle.