Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11412

Διορθώσεις σφαλμάτων

20201029-1155-1-4212
Λανθασμένη απεικόνιση εργοδοτικής εισφοράς σε εργαζόμενο με πάνω από 1 πακέτα κάλυψης
Οι παράμετροι APDFROMCALCULATION (module) και NEWAPD (application) καταργήθηκαν. Η ΑΠΔ υπολογίζεται πλέον από τον υπολογισμό μισθοδοσίας.
Για την υποστήριξη του παλαιού κώδικα προστέθηκαν οι παράμετροι NOTAPDFROMCALCULATION (module) και OLDAPD (application)


20201029-1155-1-4218
ΑΠΔ σε περίπτωση τεκμαρτών με Συνεργασία
Στην ΑΠΔ εμφάνιζε σωστά 2 γραμμές με Κωδικό 68 και 69, αλλά στην γραμμή 69 εμφάνιζε λανθασμένες αποδοχές.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11411

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200115-1155-2-143
Χονδρική/Λιανική εναλλακτικού σε παραστατικά αγορών
Στη καρτέλα ''Εμπορικά'' των τύπων παραστατικών αγορών, στο πεδίο ''Χρησιμοποιεί τιμή'', προστέθηκαν οι τιμές ''Χονδρική'' & ''Λιανική'' εναλλακτικού.

20200731-1155-2-3043
ΑΦΜ στο ευρετήριο Εταιρείας
Σε ομάδες εταιρειών, σε ευρετήρια που περιέχουν το φίλτρο ''Εταιρεία'', προστέθηκε και το ΑΦΜ.

20200807-1155-2-3085
Εκκρεμή παραστατικά
Στην εκτύπωση ''Εκκρεμή παραστατικά'', προστέθηκαν τα φίλτρα ''Ομάδα'', ''Business unit'', ''Εμπορική κατηγορία'', ''Λογιστική κατηγορία'', ''Κατασκευαστής'' & ''Σαιζόν''.

20201013-1155-2-3920
Κατάσταση Ελέγχου ΦΜΥ
Προστέθηκε κουμπί συντόμευσης μέσα στο αρχείο ΦΜΥ και επιλογή στο δεξί κλικ. Κατά την εκτέλεση της συντόμευσης η εκτύπωση εκτελείται αυτόματα με ημερομηνιακό διάστημα επιλεγμένο αντίστοιχο με το επιλεγμένο αρχείο.

20201013-1155-2-3922
MyData Live - Σύνδεση με Mydata
Στη καρτέλα ''Σύνδεση με myDATA'' του myDATA Live, εμφανίζονται πλέον οι εγγραφές που δεν έχουν χαρακτηρισμό στο tab ''προς χαρακτηρισμό''.

20201014-1155-2-3952
Ωράρια-Εξαγωγή σε αρχείο xxf
Μαζί με τα ωράρια εξάγονται και εισάγονται αντίστοιχα και τα μοντέλα χρόνου εργασίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200601-1155-1-2038
Όνομα αρχείου αποθήκευσης
Κατά την ''εκτέλεση'' ορισμένων εργασιών, όπως η ''Εξαγωγή δεδομένων εταιρείας'', δεν εμφανιζόταν ολόκληρο το όνομα του αρχείου αποθήκευσης.

20200714-1155-1-2777
Υπόλοιπα παρτίδας σε ομάδα εταιρειών
Σε Ομάδες εταιρειών, σε παραστατικά, εμφανίζονταν παρτίδες με υπόλοιπο από εταιρείες ομάδας, εκτός της κύριας.

20200928-1155-1-3681
Εγκρίσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε χρήστη με δικαιώματα, κατά την έγκριση παραστατικών.

20201001-1155-1-3751
X.FORM
Η X.FORM δεν επέστρεφε αποτέλεσμα όταν γινόταν κλήση της στο event ON_FORMLOAD.

20201001-1155-1-3754
Διατήρηση καθεστώτος ΦΠΑ σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών, δεν λειτουργούσε σωστά η παράμετρος ''Διατήρηση καθεστώτος ΦΠΑ'', και δεν συμπληρωνόταν στο νέο παραστατικό το καθεστώς του συναλλασσόμενου.

20201007-1155-1-3833
Εκ νέου υπολογισμός δόσεων
Δεν μπορούσε να γίνει εκ νέου υπολογισμός δόσεων σύμβασης στο κύκλωμα των ειδικών συναλλαγών, ύστερα από διαγραφή του παραστατικού δόσεων.

20201007-1155-1-3841
Wrap περιγραφής είδους στο Retail Pro
Στο Retail Pro, δεν εμφανιζόταν η πλήρης περιγραφή των ειδών.

20201008-1155-1-3852
Κάρτα Αλλαγής (Retail Pro)
Στο Retail Pro, δεν ενημερώνονταν όλα τα είδη του παραστατικού στη κάρτα αλλαγής.

20201009-1155-1-3889
Σχετικό παραστατικό
Στο 2008 UI, ήταν δυνατή η διαγραφή της προέλευσης παραστατικού, στις στήλες γραμμών.

20201012-1155-1-3892
Προέλευση - σχετικό παραστατικό
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη της στήλης προέλευσης παραστατικού, σε γραμμές ειδών.

20201012-1155-1-3905
AGROS - Ενημέρωση από Farmacon
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Agros, ύστερα από ενημέρωση δεδομένων παραστατικού από την Farmacon.

20201013-1155-1-3912
My Data - Φορολογική σειρά
Σε σειρές παραστατικών που δεν είχαν ενεργοποιημένη τη παράμετρο Σύνθεση κωδικού παραστατικού, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο Φορολογική σειρά.

20201014-1155-1-3943
Χρηματικός λογαριασμός αξιογράφου σε εισπράξεις πελατών
Κατά τη δημιουργία νέου αξιόγραφου μέσω των εισπράξεων, δεν συμπληρωνόταν ο χρηματικός λογαριασμός της γραμμής, εφόσον συμπληρώνονταν τα στοιχεία από το σώμα κι όχι από τις γραμμές.

20201014-1155-1-3946
Αποθήκευση φόρμας εκτύπωσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση φόρμας εκτύπωσης, έχοντας ενεργοποιημένη τη γενική παράμετρο ''Καθαρισμός οθόνης κατόπιν καταχώρησης.

20201015-1155-1-3958
Αύξουσα αρίθμηση σε ομαδοποιημένο ευρετήριο
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν ο αύξων αριθμός των εγγραφών, σε ομαδοποιημένο ευρετήριο.

20201016-1155-1-3989
Custom Πεδίο με ίδιο όνομα
Σε σχεδιαζόμενη προβολή, σε περίπτωση που γινόταν read only πεδίο της εφαρμογής, γινόταν και το custom (CCC) πεδίο. π.χ. (CUSTOMER.REMARKS / CCCCUSTOMER.REMARKS) .

20201019-1155-1-4013
Κωδικός σε προβολή συμβάσεων
Σε σχεδιαζόμενη προβολή συμβάσεων έχοντας ορίσει το σύμβολο ''*'' σαν default value στον κωδικό, δεν συμπληρωνόταν κατά την νέα εγγραφή.

20201019-1155-1-4024
Διαγραφή κλήσεων στο CRM
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαγραφή παραστατικών.

20201019-1155-1-4025
Προδιαγραφή στον εφοδιασμό
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν η προδιαγραφή, στη καρτέλα ''Εφοδιασμός'' των ειδών.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11410

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200909-1155-2-3390
Μισθολογικά στοιχεία στη γέφυρα λογιστικής
Προστέθηκαν resolvers αιτιολογίας (ομάδα Μισθολογικά στοιχεία) στα "Μισθολογικά στοιχεία" και στα "Μισθολογικά στοιχεία ανά κέντρο κόστους".

20200925-1155-2-3634
Ομάδα εταιρειών - Τμήμα
Σε ομάδα εταιρειών, είναι διαθέσιμο στα Στελέχη και το Τμήμα στα Στοιχεία ανά εταιρεία.

20200925-1155-2-3652
MYDATA-Υπηρεσίες
Στην Ειδική διαχείριση των υπηρεσιών, προστέθηκαν τα απαλλασσόμενα άρθρα 14 & 22 ΦΠΑ.

20200928-1155-2-3664
Αρχείο πληρωμών SEPA - Λατινική ονομασία
Στην εργασία δημιουργίας αρχείου πληρωμών SEPA (ExportSepaPayBanksFile) δόθηκε δυνατότητα για Λατινική Ονομασία με αντίστοιχη λειτουργία με αυτήν που υπάρχει ήδη στο αρχείο SEPA που δημιουργείται από τη Χρηματοικονομική διαχείριση - Ταμειακές & τραπεζικές συναλλαγές - Εμβάσματα (ExportSepaBanksFile).

20201005-1155-1-3795
Εκτύπωση crystal report
Οι ελεύθερες εκτυπώσεις Crystal report, μπορούν πλέον να αποσταλούν με e-mail.

20201005-1155-2-3781
Λογιστικές κατηγορίες υπηρεσιών
Στο ευρετήριο των λογιστικών κατηγοριών Υπηρεσιών, είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο "Κατηγορία myDATA''.

20201006-1155-2-3804
Κάλυψη εκκρεμοτήτων στη λιανική
Δόθηκε δυνατότητα ''Κάλυψης εκκρεμοτήτων'' γραμμών, στα παραστατικά λιανικών πωλήσεων.

20201007-1155-2-3834
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Στην εργασία ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'', προστέθηκε το flag ''Υποκατάστημα σύμβασης''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200527-1155-1-1951
XPLORER.CFG
Στο Series 5 UI, έχοντας ορίσει στο XPLORER.CFG διαφορετική από default γραμματοσειρά, δεν λαμβάνονταν υπόψη.

20200529-1155-1-2022
Αντιστοιχίσεις παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιστοίχιση παραστατικών προηγούμενου έτους, όταν υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών.

20200709-1155-1-2695
Υπολογισμός πόντων σε 2 κυκλώματα
Δεν γινόταν υπολογισμός πόντων από διαφορετικά κυκλώματα (Πωλήσεις / Λιανική), σε περίπτωση που δεν γινόταν αποσύνδεση / σύνδεση από την εφαρμογή.

20200907-1155-1-3315
Αντιστοίχιση Παραστατικών με κλείδωμα ημερομηνιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιστοίχιση παραστατικού, έχοντας θέσει κλειδώματα ημερομηνιών & ''Απαγόρευση'' στη μεταβολή εκτυπωμένου παραστατικού.

20200918-1155-1-3539
Γράφημα Ιστορικού μετασχηματισμών
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το γράφημα, στο ιστορικό μετασχηματισμών παραστατικών.

20200918-1155-1-3541
Διαγραφή αντιστοιχίσεων
Κατά τη μεταβολή παραστατικού είσπραξης, το οποίο έχει αντιστοιχιστεί, εμφανίζεται πλέον σχετικό μήνυμα.

20200922-1155-1-3569
Κλείδωμα Advanced Javascript Editor
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν (κατά το σχεδιασμό) το password που είχε δοθεί σε cst.

20200925-1155-1-3641
Ανάλυση άρθρου σε παλιό UI
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ανάλυση άρθρου Αναλυτικής λογιστικής.

20200928-1155-3-3677
Εκτύπωση e-invoice
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση e-invoice.

20200929-1155-1-3687
Ληξιάριο αξιογράφων
Στην εκτύπωση ''Ληξιάριο αξιογράφων'', προστέθηκε το φίλτρο '' Εμφάνιση αξιόγραφων μόνο με υπόλοιπο''.

20200929-1155-1-3693
Import άρθρων γενικής λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το import άρθρων Γενικής λογιστικής, έχοντας ορίσει στην παράμετρο Ανισοσκέλιστα άρθρα, τη τιμή ''Απαγόρευση''.

20200929-1155-1-3698
ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό αρχείου ΑΠΔ από τις Εργασίες Περιόδου (APDCALC) για εργαζόμενο με οικοδομοτεχνικό έργο.

20200930-1155-1-3701
Αντιγραφή από τελευταία
Στο 2008 UI, σε κάποιες περιπτώσεις κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή, δεν γινόταν αντιγραφή από το τελευταίο καταχωρημένο παραστατικό.

20200930-1155-1-3703
Υπολογισμός ετήσιας μέσης σταθμικής
Διορθώθηκε λανθασμένος υπολογισμός της τιμής κόστους, με μέθοδο αποτίμησης ''Ετήσια μέση σταθμική τιμή'', που γινόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Υπολογισμός τιμών κόστους''.

20201001-1155-1-3731
Υποκ/μα Συναλλασσομένου σε ιστορικό Αγορών-Πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε περίπτωση επιλογής υποκαταστήματος στο ιστορικό πωλήσεων των ειδών.

20201001-1155-1-3735
VB Script error
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε προβολή, χρησιμοποιώντας VB Script.

20201001-1155-1-3742
Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)
Δεν φιλτράρονταν ορθά οι εγγραφές, έχοντας προσθέσει το πεδίο ''Περιγραφή (Γλώσσα χρήστη)'', σε στήλες γραμμών.

20201002-1155-1-3762
Γραμμές φακέλου κοστολόγησης ανά παρτίδα
Κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης στο παραστατικό αποθήκης, δεν ενημερώνταν ορθά οι γραμμές των ειδών με διαφορετική παρτίδα.

20201006-1155-1-3814
Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.
Στην εκτύπωση ''Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.'' δεν γινόταν άθροιση της ποσότητας 2 στα γενικά σύνολα.

20201006-1155-1-3817
Αίτηση/Δήλωση Συνεργασίας Α' και Β' φάσης
Έγιναν κάποιες μικρές αλλαγές στα λεκτικά για να συμβαδίζουν απόλυτα με αυτά του ΥΕΚΑ.

20201007-1155-1-3836
Μαζική Έγκριση Παραστατικών
Δεν ολοκληρωνόταν η διαδικασία έγκρισης παραστατικών, με σενάριο πιστωτικού ελέγχου.

20201008-1155-1-3850
Άρθρα Ανάλυσης ΓΛ και ΑΛ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα άρθρα ανάλυσης λογιστικής.

20201008-1155-1-3853
ΑΠΔ για μαθητευόμενο εργαζόμενο
Στον υπολογισμό μαθητευόμενου εργαζόμενου με εποχιακή απασχόληση εμφάνιζε την επιδότηση, αλλά στην απεικόνιση στην ΑΠΔ εμφάνιζε όλο το ποσό εισφορών για καταβολή.

20201008-1155-1-3866
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Λιανικής - Λάθος χαρακτηρισμός
Κατά την ενημέρωση εγγραφών myDATA σε απόδειξη παροχής υπηρεσιών με κωδικό 1102, ο χαρακτηρισμός δεν ενημερωνόταν με την ορθή τιμή 156003.

20201008-1155-1-3871
Μηνύματα
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα μηνύματα της εφαρμογής.

20201009-1155-1-3874
Έσοδα - Έξοδα - Λογαριασμοί ανά περίοδο
Στην εκτύπωση ''Λογαριασμοί ανά περίοδο'' των εσόδων εξόδων, δεν εμφανίζονταν τα από μεταφοράς υπόλοιπα των λογαριασμών.

20201012-1155-1-3900
Αποζημίωση αδείας σε ΑΠΔ
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό αρχείου ΑΠΔ σε περίπτωση αποζημίωσης αδείας με κωδικό 07.

 

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11409

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190211-1155-2-449
Μορφή ημερολογίου CRM
Tο Προσωπικό και Ομαδικό Ημερολόγιο μετονομάστηκαν σε Μήνας(εμφ. οριζόντια) και προστέθηκε η επιλογή Μήνας (εμφ. κάθετη) που εμφανίζει το ημερολόγιο με την μορφή που έχει το Outlook.

20191204-1155-2-3932
Έργο στα Ανεξόφλητα παραστατικά
Στην εκτύπωση 'Ανεξόφλητα παραστατικά'' πελατών, προστέθηκε στα διαθέσιμα φίλτρα, το Έργο.

20191204-1155-2-3939
Business unit στις Συμβάσεις
Στη καρτέλα ''Επιπλέον στοιχεία/Παρατηρήσεις'' των Συμβάσεων, προστέθηκε το Business unit.

20200225-1155-2-766
Σχετική εργασία ''Ενέργειες''
Στη σχετική εργασία ''Ενέργειες'' των συναλλασσόμενων, προστέθηκαν τα πεδία ''Εντολέας'', ''Χειριστής''' & ''Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής''.

20200313-1155-2-1057
Είσπραξη με απόδειξη Λιανικής
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα αντιστοίχισης είσπραξης με απόδειξη λιανικής πώλησης.

20200824-1155-2-3172
Απαλλασσόμενες πράξεις άρθρων 24 και 25 του κώδικα ΦΠΑ
Προστέθηκαν οι τιμές 24 έως 27, στις διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ.

20200825-1155-2-3193
Intrastat - Αξία τιμολογίου
Σε περίπτωση που πραγματοποιείται συναλλαγή με συναλλασσόμενο ο οποίος ανήκει στην ΕΕ, αλλά η συναλλαγή γίνεται σε διαφορετικό νόμισμα, η Intrastat ενημερώνεται πλέον με τη στατιστική και την αξία τιμολογίου της ισοτιμία που θα καταχωρήσει στο tab της Intrastat.

20200904-1155-1-3302
Ομαδοποίηση ειδών στους φάκελους κοστολόγησης
Στους τύπους φακέλων κοστολόγησης, το πεδίο ''Ομαδοποίηση ειδών'' δέχεται τις τιμές: ''Ανά χώρο και παρτίδα'', ''Ανά χώρο-παρτίδα και έργο'' & ''Καμία (Ανά γραμμή τιμολόγησης).

20200904-1155-2-3309
Διαθέσιμες παρτίδες
Στις Διαθέσιμες παρτίδες των ειδών μέσω των σχετικών εργασιών, προστέθηκε το φίλτρο "Παρτίδες με υπόλοιπο", με τιμές ''Θετικό-Αρνητικό" &"Μόνο θετικό".

20200909-1155-2-3518
Αναστολή συμβάσεων - ΕΡΓΑΝΗ
Δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Ειδικού εντύπου Αναστολής συμβάσεων εργαζομένων στη σελίδα του ΕΡΓΑΝΗ.

20200921-1155-1-3545
Μεταβολή ειδών με παρτίδες
Προστέθηκε στις παραμέτρους Αποθήκης, στη καρτέλα "Εταιρείες και συγχρονισμού" το πεδίο "Παρτίδα", στις εξαιρέσεις πεδίων.

20201005-1155-2-3800
Διιαβίβαση myDATA σε ΑΑΔΕ
Δόθηκε δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων συνόψεων και χαρακτηρισμών στο παραγωγικό περιβάλλον myDATA της ΑΑΔΕ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200331-1155-1-1229
Σειρά εμφάνισης λογαριασμών στα άρθρα
Κατά την καταχώρηση ανισοσκέλιστου άρθρου στη Γενική λογιστική, άλλαζε η ταξινόμηση των λογαριασμών στις γραμμές.

20200709-1155-1-2708
Επαναφορά αντιγράφου στη δημιουργία σύνδεσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Επαναφορά αντιγράφου'', κατά τη διαδικασία δημιουργίας νέας σύνδεσης.

20200716-1155-1-2813
Αξίόγραφα - λογ. γραμμής
Κατά τη καταχώρηση αξιόγραφου, στο κύκλωμα των ταμειακών συναλλαγών, δεν γινόταν ορθή ενημέρωση του χρηματικού λογαριασμού των γραμμών, σε περίπτωση αλλαγής σειράς.

20200821-1155-1-3170
Κλείδωμα Import Excel
Στο Series 5 UI, δεν αποθηκευόταν το password αρχείου cst excel import.

20200908-1155-1-3342
Ανάλυση ABC
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν η ορθή διάσταση κατανομής ABC, κατά την ανάλυση του από παραστατικό ειδικής συναλλαγής.

20200909-1155-1-3373
Έλεγχος υπολοίπου σε ομάδες ΑΧ
Δεν πραγματοποιούνται ορθός έλεγχος υπολοίπου ειδών, σε περίπτωση που είχε τεθεί στο τύπο παραστατικού, στον έλεγχο αποθέματος σε ''Επίπεδο είδους -Ομάδας Α.Χ.''

20200918-1155-1-3528
Πελάτης με απαλλασσόμενο ΦΠΑ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό κατά την επιλογή πελάτη με απαλλασσόμενο ΦΠΑ, ύστερα από αποθηκευμένη πρότυπη εγγραφή.

20200921-1155-1-3548
MyDATA και μηδενικά έξοδα από ομάδα επιβάρυνσης
Σε περίπτωση που υπήρχαν έξοδα παραστατικού 0% από ομάδα επιβάρυνσης χωρίς αξία, εμφανίζονταν στις εγγραφές myDATA.

20200921-1155-1-3549
Κατάσταση λογαριασμών ανά περίοδο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο 2008 UI, κατά την ''εκτέλεση'' της εκτύπωσης ''Κατάσταση λογαριασμών ανά περίοδο''.

20200921-1155-1-3556
Αιτιολογία γραμμής είδους σε Εκκρεμή παραστατικά
Δεν μπορούσε να εκτυπωθεί η πλήρης 'Αιτιολογία' γραμμών παραστατικών, στην εκτύπωση ''Εκκρεμή παραστατικά''.

20200921-1155-1-3562
Εμβάσματα προμηθευτών-πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη καταχώρηση εμβάσματος, σε περίπτωση που ήταν συμπληρωμένες περισσότερες από μία γραμμές συν έξοδα.

20200922-1155-1-3577
MyData - Αρχικοποίηση παραμέτρων λογαριασμών
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν η εργασία ''Αρχικοποίηση παραμέτρων λογαριασμών'' Γενικής λογιστικής, στα Ηλεκτρονικά βιβλία - myDATA.

20200922-1155-1-3580
2008 UI - Κατηγορία MyData
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν στη default προβολή των ειδών, το πεδίο ''Κατηγορία MyData''.

20200922-1155-1-3585
My Data - Τύπος & κατηγορία χαρακτηρισμού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη συμπλήρωση τύπου και κατηγορίας χαρακτηρισμού Ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, στις χρεοπιστώσεις.

20200923-1155-1-3592
Default login user στο Retail Pro
Κατά την είσοδο στο Retail Pro, δεν προτεινόταν ο χρήστης που ήταν ορισμένος στο Xco.

20200923-1155-1-3596
ΒΑΜ και βήμα εκτύπωσης Φόρμας
Κατά τη δημιουργία ΒΑΜ σε βήμα εκτύπωσης φόρμας, δεν εμφανίζονταν το αντίστοιχο object.

20200923-1155-1-3602
Χαρακτηρισμός Mydata - 602 Ιδιοχρησιμοποίηση
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν ορθά ο χαρακτηρισμός στις εγγραφές myDATA.

20200924-1155-1-3626
Ενημέρωση ΑΦΜ εταιρείας για 39α
Σε ομάδες εταιρειών, δεν ενημερωνόταν ορθά το ΑΦΜ της εταιρείας ομάδας, κατά την ενημέρωση στοιχείων 39α.

20200925-1155-1-3653
Υπόλοιπα ανα εταιρεία
Δεν εμφανιζόταν ορθό υπόλοιπο ειδών, επιλέγοντας ''Υπόλοιπα ανά εταιρεία'' ειδών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20200928-1155-1-3662
Intrastat Αποστολών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ''Intrastat Αποστολών''.