Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10742

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141002-1156-7-317
Υπόδειγμα παραστατικού και προτεινόμενες σειρές χρήστη
Λειτουργεί πλέον σωστά το υπόδειγμα παραστατικού εσόδων - εξόδων όταν έχει ορισθεί η σειρά ως προτεινόμενη στα στοιχεία του χρήστη.

20160722-1155-1-2581
Σύνολα στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα ανα Α.Χ.'
Διορθώθηκαν τα σύνολα στην εκτύπωση "Υπόλοιπα ανά Α.Χ." στις εγκαταστάσεις με "ομάδα εταιριών"

20160726-1155-1-2606
Παραστατικά παραγωγής
Ενημερώνεται η ποσότητα 1 στις α' βοηθητικές ύλες των παραστατικών παραγωγής κατά την μεταβολή ποσότητας 2 του παραγομένου

20160726-1155-1-2609
Παραστατικά λιανικής
Ενημερώνεται πλέον η ποσότητα 1 σκανάροντας το είδος και έχοντας στις στήλες γραμμών είδος με πεδία χρώμα μέγεθος.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10741

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160715-1155-2-2462
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου
Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ 2ου τριμήνου στα Β΄ κατηγορίας βιβλία και μηνός Ιουνίου στα Γ' κατηγορίας βιβλία υπολογίζεται πλέον με 23% & 16% ώστε να αποτυπώνει τις διαφορές του ΦΠΑ στον κωδικό 422 με βάσει τις αλλαγές ΦΠΑ.

20160715-1155-7-2465
Σήμανση εργασιών - Φάκελοι Υπηρεσιών
Ενεργοποιήθηκε η σήμανση εργασιών και για τους φακέλους υπηρεσιών.

20160719-1155-7-2522
Αλλαγή ποσοστών Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ
Έγινε προσαρμογή ποσοστών του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ καθώς και του ανώτατου ορίου αποδοχών βάσει του Ν.4387/2016

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100506-1155-1-505
Κλείδωμα ΑΠΔ
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά το κλείδωμα στην ενότητα ΑΠΔ.

20160701-1155-7-2278
CRM
Σε παραμετροποίηση τύπου ενέργειας να προτείνεται ότι αφορά lead πώλησης, προτεινόταν ότι αφορά σε απόκριση καμπάνιας marketing και αντίστροφα.

20160707-1155-7-2360
Εικόνα από URL
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη σύνδεση εικόνας μέσω url στο αρχείο ειδών.

20160712-1155-7-2410
Ισοτιμία συναλλασσομένου FINPAYTERMS σε παραστατικό από μετασχηματισμό.
Το πιστωτικό παραστατικό που προέκυπτε από παραστατικό πώλησης σε νόμισμα είχε λάθος ισοτιμία αντιστοίχισης, όταν στον πελάτη ήταν ορισμένο "Αντιστοίχιση σε νόμισμα συναλλαγής: Όχι".

20160713-1155-7-2434
Φ2 Μεταφορά Πιστωτικού Υπολοίπου
Πραγματοποιείται πλέον η μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου από το προηγούμενο τρίμηνο.

20160714-1155-7-2451
Παραστατικά Εσόδων Εξόδων με copy from buffer
Άν οριζόταν ο πρώτος ΑΧ ως ανενεργός, τότε δεν ενημερώνονταν οι κινήσεις λογαριασμών κατά την καταχώρηση παραστατικών εσόδων εξόδων μέσω copy from buffer.

20160715-1155-1-2479
Κωδικός νέας παρτίδας σε παραστατικά παραγωγής
Σε μεταβολή προδιαγραφής σε καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής διαγράφεται πλέον ο κωδικός παρτίδας του παραγόμενου.

20160715-1155-7-2475
Χαρακτηριστικά είδους στη γραμμή παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα στη μεταβολή της ποσότητας ανά χαρακτηριστικό στη γραμμή παραστατικού πώλησης.

20160715-1156-7-145
Μεταφορά παρτίδας από εντολή
Ενημερώνεται πλέον σωστά η παρτίδα στο παραστατικό παραγωγής που προκύπτει από το μετασχηματισμό εντολής παραγωγής.

20160719-1155-1-2528
ΤΑΙΣΥΤ - Ανώτατο όριο εισφορών
Έγινε διόρθωση ανώτατου ορίου ασφαλιστικών αποδοχών βάσει αναρτημένου πίνακα στο ταμείο ΤΑΙΣΥΤ.

20160720-1155-1-2534
Φ2-Λάθος τεκμαρτός υπολογισμός
Διορθώθηκε ο τεκμαρτός υπολογισμός 24% ΦΠΑ.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10740

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160615-1155-2-2102
Ζ σε φορολογικό εκτυπωτή NORMA
Δόθηκε δυνατότητα έκδοσης Ζ από το φορολογικό εκτυπωτή NORMA

20160708-1155-2-2374
ADMIN AD 300
Πιστοποίηση του ADMIN AD 300 ως φορολογικού εκτυπωτή και ταμειακής μηχανής.

20160712-1155-2-2412
IR7 - Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας IR7-Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας
Οι "Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας" λαμβάνουν πλέον υπόψιν στοιχεία βάσει μισθολογικού στοιχείου με κωδικό 3475.

20160712-1155-7-2420
ΤΕΑΥΦΕ
Αλλαγή του ανώτατου ασφαλιστικού ορίου από 5.543,55 σε 5.860,80 από 01/06/2016 για το ταμείο ΤΕΑΥΦΕ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160705-1155-7-2317
Παρτίδες σε παραστατικά παραγωγής
Σε μεταβολή της προδιαγραφής σε καταχωρημένα παραστατικά παραγωγής με παρτίδες διαγράφονται πλέον οι παρτίδες των ειδών που μεταβλήθηκαν.

20160711-1155-7-2396
Ακύρωση αποδείξεων citizen fiscal
Σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχόμενων γραμμών με έκπτωση 50% γινόταν ακύρωση της απόδειξης.

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10739

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160624-1155-1-2205
Μεταφορά αγοραστή στο ακυρωτικό παραστατικό
Στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών, όταν γινόταν ακύρωση με αντιλογισμό, δεν μεταφερόταν ο αγοραστής στις γραμμές των ακυρωτικών παραστατικών.

20160629-1156-7-137
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Profit and Loss)
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση "Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Profit and Loss)".

20160708-1155-1-2373
X.TOFILE(filename, text)
Ενημερώνονται πλέον σωστά τα ορίσματα στη συνάρτηση X.TOFILE(filename, text).

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10738

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160310-1155-2-885
Αρχείο πληρωμών μισθοδοσίας SEPA ALPHA_WEBBANKING
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου πληρωμών μισθοδοσίας SEPA ALPHA_WEBBANKING.

20160510-1155-2-1675
Ανανέωση κοστ. στοιχ.προδιαγραφών
Μετά την εκτέλεση της εργασίας "Ανανέωση κοστ. στοιχ.προδιαγραφών", εμφανίζεται πλέον στη στήλη "Μονάδες" η ποσότητα του προϊόντος μόνο και όχι αθροιστικά και η ποσότητα του υποπροϊόντος, όταν στις παραμέτρους της παραγωγής, το πεδίο "Κοστολογικά στοιχεία σε υποπροϊόν" έχει την ένδειξη Οχι.

20160610-1155-2-2042
Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων
Διορθώθηκαν τα αθροίσματα τακτικών και πρόσθετων αποσβέσεων στα οικονομικά στοιχεία παγίων.

20160630-1155-2-2271
Νέο έντυπο δήλωσης Φ.Π.Α
Προστέθηκε το νέο έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160406-1155-1-1257
Αρχείο SEPA - Εθνική Τράπεζα
Διορθώθηκε το αρχείο SEPA της Εθνικής τράπεζας ώστε να είναι UTF8 - WITHOUT BOM.

20160518-1155-1-1765
Μεταβολή αξίας ΦΠΑ σε παραστατικό με ABC
Σε κάποιες περιπτώσεις χειρόγραφων παραστατικών με ανάλυση ABC, η μεταβολή της αξίας ΦΠΑ και η προβολή ανάλυσης ABC προκαλούσε αλλαγή της αξίας ΦΠΑ.

20160630-1155-1-2269
Εκχωρημένα παραστατικά πώλησης
Σε παραστατικά πώλησης που έχουν εκχωρηθεί σε factoring, επιτρεπόταν η εκ νέου επιλογή για εκχώρηση.

20160701-1155-1-2288
Ανοιχτά παραστατικά
Εμφανιζόταν σφάλμα στην επιλογή συναλλασσομένου στα ανοιχτά παραστατικά.

20160701-1155-1-2291
Ακύρωση με αντιλογισμό σε εισπράξεις
Η ακύρωση με αντιλογισμό είσπραξης με πιστωτική κάρτα ενημέρωνε την αξία μετρητών.

20160705-1155-1-2311
Πιστωτικοί έλεγχοι προμηθευτών - πιστωτών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσαν σωστά οι πιστωτικοί έλεγχοι προμηθευτών-πιστωτών.

20160629-1155-7-2257
Καρτέλες πελατών με ανάλυση ταμειακών συναλλαγών

Όταν στην εκτύπωση καρτέλας πελάτη επιλέγονταν τα φίλτρα "Πελάτες που δεν κινήθηκαν", "Πελάτες που δεν κινήθηκαν στο διάστημα" και "Ανάλυση ταμειακών συναλλαγών" τότε οι ταμειακές συναλλαγές εμφανίζονταν και στους πελάτες που δεν είχαν κίνηση.

20140730-1155-7-3048
Μαζική εκτύπωση σε email
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν τυπώνονταν σωστά οι εικόνες background των παραστατικών κατά τη μαζική εκτύπωση σε email.