Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10187

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100625-1155-2-805
Πλασματική αξία Υπηρεσιών
Προστέθηκε resolver λογιστικής για την πλασματική αξία υπηρεσιών.

20101022-1155-2-1261
Άρθρα Intrastat σε παραστατικά ειδικών συναλλαγών
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας άρθρων Intrastat από τα παραστατικά ειδικών συναλλαγών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101018-1155-7-1234
Ενημέρωση κόστους πωληθέντων
Προστέθηκε παράμετρος στο διάλογο της εργασίας ενημέρωσης του κόστους πωληθέντων για εφαρμογή δεκαδικών, διότι προέκυπταν διαφορές λόγω στρογγυλοποίησης.

20101019-1155-1-1243
Νέα εγγραφή σε μεταφορικά μέσα
Δεν έχει δηλωθεί σωστά ο τύπος εργασίας στο νέο menu, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη η νέα εγγραφή.

20101020-1155-1-1251
Μετασχηματισμός παραστατικών
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών με δύο εκπτώσεις συνόλου, διαδοχική εφαρμογή και μεταβολή της συνολικής αξίας του αρχικού παραστατικού από το χρήστη, προέκυπταν διαφορές στο τελικό παραστατικό.

20101021-1155-1-1256
Με μεταβολή της συνολικής αξίας του παραστατικού (υπό συνθήκες) δεν εφαρμόζει σωστά τις εκπτώσεις
Κάτω από ειδικές συνθήκες (δύο εκπτώσεις συνόλου, διαδοχική εφαρμογή εκπτώσεων, μεταβολή συνολικής αξίας παραστατικού από το χρήστη), δεν εφαρμοζόταν σωστά οι εκπτώσεις. Τώρα πλέον, μεταβάλλονται και οι δύο εκπτώσεις ώστε να συμφωνούν οι αξίες τόσο στο σύνολο όσο και στις γραμμές.

20101027-1155-1-1275
Διάσταση business unit σε προϋπολογισμούς
Σε περίπτωση που υπήρχαν πολλές εταιρείες στη βάση, τα αποτέλεσματα εμφάνιζαν και τις εγγραφές των υπόλοιπων - πλέον της login- εταιρειών.

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10186

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101012-1155-1-1215
Επεξεργασία παραστατικών (χρώμα μέγεθος)
Όταν υπήρχε διαφορετική τιμή σε είδος με χρώμα μέγεθος, κατά την επεξεργασία παραστατικού και επιλέγοντας στην συμπύκνωση γραμμών ''κατά κωδικό είδους, Α.Χ.'' δεν αποτυπωνόταν σωστά η αξία του είδους στο μετασχηματισμένο παραστατικό.
Πλέον έρχεται η σωστή αξία μετά την επεξεργασία, αλλά δεν διατηρείται η διαφορετική τιμή ανά χρώμα / μέγεθος (εμφανίζεται ο μέσος όρος των τιμών). Για τη διατήρηση τιμών θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται ο μετασχηματισμός είτε επεξεργασία χωρίς συμπύκνωση γραμμών.


20101013-1155-1-1218
Τιμολογιακές πολιτικές και συνδιαστική κλιμάκωση
Κατά τη διαγραφή γραμμής δώρου σε παραστατικά, δεν λειτουργούσε σωστά η τιμολογιακή πολιτική των γραμμών.

20101014-1155-1-1219
Αρχείο  ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
Το αρχείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ παίρνει πλέον τον αριθμό ΔΙΠΕΘΕ του υποκαταστήματος προμηθευτή (εφόσον είναι συμπληρωμένο στο παραστατικό). Επιπλέον, περιλαμβάνεται και ο ταχ.κωδικός της διεύθυνσης παράδοσης.

20101019-1155-1-1237
Εμβάσματα προμηθευτών
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προέκυπτε λάθος αξία σε νόμισμα προμηθευτή σε εμβάσματα με έξοδα.

20101019-1155-1-1242
Αρχείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Σε εγκαταστάσεις client / server απεικονιζόταν αρνητικά ο κωδικός κίνησης του αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10185

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101004-1155-1-1177
Minimized window κατά το άνοιγμα της εφαρμογής
Σε Windows XP η εφαρμογή άνοιγε σε minimized window.

20101005-1155-1-1184
Κλείσιμο τηλεφωνικής γραμμής πριν την καταχώρηση παραγγελίας - system error
Με την επιλογή καταχώρησης παραγγελίας κατά τη σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής και εφόσον αυτή τερματιστεί πριν την καταχώρηση της παραγγελίας, εμφανιζόταν μήνυμα system error.

20101005-1155-1-1185
Ακύρωση καταχώρησης παραστατικού με τερματισμό κλήσης κατά το αυτόματο ανοιγμα παραγγελίας
Κατά τη σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής όπου ανοίγει παράθυρο για καταχώρηση παραγγελίας, αν ο χρήστης έκλεινε την οθόνη χωρίς να καταχωρήσει παραστατικό και αφού προηγουμένως είχε τερματιστεί η τηλεφωνική κλήση εμφανιζόταν μήνυμα [list index out of bounds(0)].

20101006-1155-1-1200
Ενημέρωση Λογιστικής από εμπορική Διαχείριση
Δεν εμφανιζόταν η επιλογή στο παλαιό menu.

20101014-1155-1-1223
Αξίες σε τοπικό νόμισμα γραμμών άρθρων αναλυτικής λογιστικής
Δεν ενημερωνόταν οι αξίες σε τοπικό νόμισμα όταν γινόταν ανάλυση σε άρθρα αναλυτικής με χρήση μοντέλου από άρθρα γενικής λογιστικής. Το θέμα αφορά μόνο εγκαταστάσεις με εκδόσεις μεταξύ 311.499.10178 έως 311.499.10184 που διαθέτουν την σχετική ενότητα.

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10184

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101005-1155-2-1187
Redirection σε ενεργές εργασίες
Προστέθηκε νέος "τύπος" εργασίας στο μενού της τηλεφωνίας. Επιλέγοντας "Ελεύθερη εργασία" μπορεί να δηλωθεί οποιοδήποτε command προς εκτέλεση (αντίστοιχα με το μενού εργασιών του SoftOne). Με τον τύπο αυτό μπορεί να αντικατασταθεί η "καταχώρηση πώλησης" (και οτιδήποτε άλλο φυσικά) που εμφανίζεται αναγκαστικά ως popup.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101001-1155-1-1171
Ενημέρωση φυσικής απογραφής
Προέκυπτε πρόβλημα, όταν σε παραστατικά καταχώρησης φυσ. απογραφής βρισκόταν το ίδιο είδος, στον ίδιο ΑΧ σε διαφορετικές γραμμές του παραστατικού.

20101005-1155-1-1185
Ζωνη ομαδοποίησης με μηνιαία ανάλυση
Δεν λειτουργούσαν σωστά η ζώνες ομαδοποίησης με μηνιαία ανάλυση.

20101005-1155-1-1194
Αποτυχία επανενημέρωσης έκπτωσης σε τιμές ανά προμηθευτή
Η προδιαγραφή λειτουργεί ως εξής: Όταν η έκπτωση είναι "0" ενημερώνεται-μηδενίζεται στα στοιχεία προμηθευτή. Όταν η έκπτωση είναι κενή, στα στοιχεία προμηθευτή ΔΕΝ αλλάζει η τιμή.

20101011-1155-1-1212
Παραγωγή αρχείου Cash Flow
Σε περίπτωση που υπήρχαν παραστατικά συναλλαγματικών διαφορών (TRDRRATE=0), δεν ολοκληρωνόταν η εργασία παραγωγής αρχείου Cash flow.

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10183

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100921-1155-2-1130
Search as you type σε selectors
Εάν κατά την διάρκεια του search, ο χειριστής πατήσει κάτω βελάκι, τότε το σύστημα συμπεριφέρεται σαν να είχε πατηθεί Tab.

20100923-1155-2-1145
Θέση ψηφιακής υπογραφής τύπου Β
Η ψηφιακή υπογραφή σήμανσης δεν εκτυπωνόταν στη θέση που είχε ορισθεί στη φόρμα.

20100928-1155-1-1154
SaaS & Scheduler/μηνύματα σε saas
Αφαιρέθηκαν όλες οι επιλογές που αφορούν χρονοπρογραμματισμό εργασιών σε περιβάλλον SaaS.

20100930-1155-7-1166
Διαδοχική εφαρμογή εξόδων ανά γραμμή παραστατικού
Προστέθηκε έξοδο γραμμής εξαρτώμενο από το είδος με τρόπο υπολογισμού [Ποσοστό επιβάρυνσης * (Αξία γραμμής+ΕΦΚ)].

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100929-1155-1-1158
LCD οθόνη πελάτη και προγενέστεροι τύποι Φ.Ε.
Είναι πλέον διαθέσιμοι για επιλογή στην LCD οθόνη πελάτη οι προγενέστεροι τύποι Φ.Ε. Σημειώστε ότι, εάν η οθόνη πελάτη είναι συνδεδεμένη στον Φ.Ε. τότε στον τύπο οθόνης επιλέγετε τον τύπο του Φ.Ε.

20100929-1155-1-1161
Ταμειακές συναλλαγές και ενημέρωση συνολικής αξιας
Μεταβλήθηκε η συμπεριφοράς της εφαρμογής ώστε όταν η κίνηση που γίνεται οδηγεί σε υπέρβαση του υπολοίπου ή της αξίας του αξιογράφου, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους και αμέσως μετά διορθώνεται αυτόματα και η αξία της γραμμής.

20100930-1155-1-1163
Γέφυρες Λογιστικής
Εάν κάποιο έξοδο ακολουθεί ΦΠΑ γραμμής, το πεδία ΦΠΑ Πωλήσεων (EXPN.ACNMSKVAT) και ΦΠΑ Αγορών είναι κλειδωμένα (read-only).

20101004-1155-1-1178
Ευρετήριο παραστατικών με ανάλυση γραμμών
Σε περίπτωση που υπήρχε ευρετήριο με ανάλυση γραμμών και γινόταν νέα εγγραφή, κατά την καταχώρηση της νέας εγγραφής, έτρεχε query του Browser για την άντληση των γραμμών χωρίς όμως το φίλτρο Findoc στο Where.

20101004-1155-1-1181
Access violation κατά την εκτέλεση της εργασίας packing λιανικής
kατά την εκτέλεση της εργασίας Packing παραστατικών λιανικής, εμφανιζόταν access violation.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10182

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101001-1155-1-1173
Συγχρονισμός βάσεων σε MS SQL 2000
Δεν λειτουργούσε σωστά ο συγχρονισμός βάσης δεδομένων σε βάσεις MS SQL 2000.