Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10182

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101001-1155-1-1173
Συγχρονισμός βάσεων σε MS SQL 2000
Δεν λειτουργούσε σωστά ο συγχρονισμός βάσης δεδομένων σε βάσεις MS SQL 2000.

Δεν υπάρχουν σχόλια: