Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11416

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201110-1155-2-4428
Υπολογισμός τεκμαρτών αποδοχών ασθενείας
Προστέθηκαν 2 μισθολογικά στοιχεία για τον υπολογισμό των εισφορών ασθενείας με τεκμαρτό ημερομίσθιο.

20201111-1155-2-4446
ΑΠΔ - Πρόγραμμα επιδότησης - Εγκύκλιος 49 e-ΕΦΚΑ
Ενσωμάτωση του υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ για το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Εγκύκλιος 49 e-ΕΦΚΑ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191122-1155-1-3793
Εργάσιμες ημερών σε ανανέωση σύμβασης στην μέση του μήνα
Βελτίωση υπολογισμού εργάσιμων ημερών σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης στην μέση του μήνα.

20201015-1155-1-3979
Intrastat-Εκτύπωση αφίξεων
Στην εκτύπωση Intrastat αφίξεων, εμφανιζόταν έξοδο από προμηθευτή ο οποίος δεν άνηκε στην ΕΕ, αλλά συμμετείχε σε φάκελο κοστολόγησης με συμμετοχή στην Intrastat, της κατηγορίας κόστους.

20201103-1155-1-4282
ΑΠΔ - Επιδότηση εργατικής εισφοράς και μητρότητα
Προστέθηκε ο αθροιστής 63 Εξαίρεση από μείωση εισφορών λόγω μητρότητας
Απαιτείται επαναυπολογισμός μισθοδοσίας για την ορθή απεικόνιση.


20201106-1155-1-4359
Αρχείο ΦΜΥ
Βελτίωση υπολογισμού αρχείου JL10 αναφορικά με την απεικόνιση των εισφορών των διανεμόμενων κερδών

20201113-1155-1-4495
ΑΠΔ - Τακτική μισθοδοσία και μπόνους
Βελτίωση στην απεικόνιση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης σε περίπτωση υπολογισμού μπονους ταυτόχρονα στην τακτική περίοδο και σε έκτακτη.

20201116-1155-1-4521
Αρχεία YEKA
Η επιλογή περιοχής απασχόλησης άλλαξε σε πολλαπλη επιλογή. Η υποβολή γίνεται πλέον για την έδρα ανεξαρτήτως επιλογής.

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11415

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190524-1155-2-1594
Στοιχεία Εταιρείας
Προστέθηκε στο panel ''Επικοινωνία'' των στοιχείων εταιρείας, το Web page.

20200619-1155-2-2373
Έλεγχος αποθέματος στην παραγωγή
Προστέθηκε παράμετρος παραγωγής, όπου δηλώνονται οι καταστάσεις ('Created'', ''Released'' & ''Completed'') για τις οποίες θα γίνεται έλεγχος αποθέματος.

20200930-1155-2-3702
Κατηγορία myData σε Στοιχεία ανά εταιρεία
Στις ομάδες εταιρειών, προστέθηκε στη καρτέλα ''Ανά εταιρεία'' των ειδών, η κατηγορία myDATA.

20201013-1155-2-3926
Εργαζόμενοι ανά οικοδομοτεχνικό έργο
Στη διαχείριση οικοδομοτεχνικών έργων προστέθηκε νέα εκτύπωση: Εργαζόμενοι ανά οικοδομοτεχνικό έργο.

20201019-1155-2-4012
Παραγωγή ΑΠΔ πολλών οικοδομοτεχνικών έργων
Δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής οικοδομοτεχνικών έργων στην εργασία παραγωγής αρχείου ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων.

20201019-1155-2-4040
Πρόταση ημερών εργασίας σε Οικοδομοτεχνικά έργα
Προστέθηκε και έλεγχος συμφωνίας του ημερομηνιακού διαστήματος με την επιλεχθείσα μισθολογική περίοδο. Ο υπολογισμός των ημερών γίνεται όπως ο υπολογισμός των ημερών άδειας.

20201027-1155-2-4184
Ευρετήριο ΑΠΔ
Δόθηκε η δυνατότητα αναζήτησης σε ευρετήριο ΑΠΔ των τύπων αποδοχών με κωδικός 19 και κωδικός 74.

20201109-1155-2-4382
Άδεια κυκλοφορίας εργαζομένου
Η Υποβολή εντύπου Υπεύθυνη Δήλωση-Βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας γίνεται πλέον μέσω xml μέσω των ομαδικών υποβολών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200618-1155-1-2323
Ευρετήρια με Ομαδοποίηση
Σε ευρετήρια με ομαδοποίηση, δεν εμφανίζονταν στο δεξί κλικ κάποιες εργασίες, όπως ο μετασχηματισμός παραστατικού.

20200716-1155-1-2816
Αυτόματος μετασχηματισμός και εκτύπωση
Κατά τον αυτόματο μετασχηματισμό παραστατικού, με αυτόματη εκτύπωση αντιγράφων, πλέον εκτυπώνονται πρώτα τα αντίγραφα του αρχικού παραστατικού και συνέχεια του μετασχηματισμένου.

20200821-1155-1-3160
Φόρμα Advanced Chart object
Δεν αποθηκευόταν Chart object σε φόρμα advanced κατά την καταχώρηση.

20201009-1155-1-3887
Τοπικά πεδία σε προβολή
Κατά την προσθήκη τοπικών πεδίων σε panel προβολής, εμφανίζονταν ως read only.

20201015-1155-1-3984
Αρνητικό πρόσημο στις κινήσεις ABC
Δεν εμφανιζόταν ορθά στις κινήσεις Activity Based Costing, κίνηση με αρνητικό πρόσημο σε παραστατικό με πιστωτική κίνηση.

20201016-1155-3-3991
Ενημέρωση Φυσικής Απογραφής
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν η εργασία ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής''.

20201019-1155-1-4087
Αρχείο IR7 ΦΜΥ Κύπρου
Αν ένας υπάλληλος έχει πολλαπλές γραμμές στον πίνακα εργοδότησης, τότε παρουσιαζόταν (λανθασμένα) αντίστοιχες φορές στο XML αρχείο.

20201023-1155-1-4133
Διαγραφή πελάτη
Δεν μπορούσε να γίνει διαγραφή πελάτη ο οποίος είχε δημιουργήσει λογαριασμό λογιστικής.

20201029-1155-1-4202
Λίστες Προεπιλογών
Σε ευρετήριο π.χ. πελατών, σε περίπτωση που γινόταν αφαίρεση όλων των εγγραφών από μία προεπιλογή, αυτή δεν διαγραφόταν.

20201029-1155-3-4220
Mydata live
Στο myDATA live εμφανίζονταν παραστατικά τα οποία δεν είχαν M.AR.Κ κι είχαν διαγραφεί.

20201030-1155-1-4233
Διαγραφή παραστατικού παραγωγής
Δεν ήταν δυνατόν να διαγραφεί κοστολογημένο παραστατικό παραγωγής, ύστερα από ''Αντιγραφή από τελευταία'' κίνηση.

20201030-1155-1-4234
SN σε παραγόμενο
Σε καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής, σε περίπτωση αλλαγής του παραγόμενου, το οποίο είχε παρακολούθηση σε serial number, δεν ενημερωνόταν ορθά η καρτέλα serial number του.

20201030-1155-1-4236
Αντιστοίχιση εκτός των επιτρεπτών ορίων
Δεν μπορούσε να γίνει αντιστοίχιση παραστατικού, στο διάστημα όπου υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών και το παραστατικό δεν είχε φορολογικό αριθμό.

20201102-1155-1-4271
Αυτόματη δημιουργία λογ/σμού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία νέου πελάτη με αυτόματη δημιουργία λογαριασμού λογιστικής.

20201103-1155-1-4297
ShowWebPage
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή, χρησιμοποιώντας την ShowWebPage και ανοίγοντας ένα Link με pdf αρχείο.

20201106-1155-1-4352
Ημερομηνία εισαγωγής ενέργειας
Κατά την εισαγωγή μιας νέας ενέργειας εργαζομένου , δεν αποθηκευόταν η ημερομηνία εισαγωγής.

20201109-1155-1-4374
Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου
Κατά την αντιγραφή λογιστικού σχεδίου, δεν μεταφέρονταν τα στοιχεία myDATA.

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11414

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201027-1155-2-4171
Βεβαίωση κυκλοφορίας ΕΡΓΑΝΗ
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας του εντύπου Βεβαίωση κυκλοφορίας, στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ.

20201104-1155-2-4317
Πεδία στο ευρετήριο ΑΠΔ
Προστέθηκαν στο ευρετήριο της ΑΠΔ τα υπολογιζόμενα πεδία:
Εισφορές (χωρίς επιδοτήσεις)
Επδότηση εργοδοτικών εισφορών
Επιδότηση εισφορών εργαζομένου.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20201102-1155-1-4261
ΑΠΔ κωδικός 40
Βελτιστοποίηση του απεινόνισης στην ΑΠΔ των εγγραφών με τύπο αποδοχών 40. Πλέον απεικονίζεται στην στήλη Ποσοστό επιδότησης η τιμή 100, ακόμα και αν δεν υπάρχουν, λόγω κάλυψης του πλαφόν, ασφαλιστικές εισφορές.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11413

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190925-1155-2-2976
Ανεξόφλητα παραστατικά
Στα ανεξόφλητα παραστατικά των συναλλασσόμενων μέσω των σχετικών εργασιών, προστέθηκε η στήλη ''Υποκατάστημα συναλλασσόμενου''.

20201012-1155-2-3894
Νέα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων
Ενσωματώθηκαν τα νέα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων / παραδόσεων (Φ5 & Φ4). Θα είναι λειτουργικά όταν τα διαθέσει και η ΑΑΔΕ.

20201012-1155-2-3901
Συμβάσεις
Το πεδίο ''Ημερομηνία λήξης'' σύμβασης, δεν είναι πλέον υποχρεωτικό.

20201020-1155-2-4061
Εργαζόμενοι στις Ενέργειες
Στα default φίλτρα ενεργειών προστέθηκε και ο Εργαζόμενος.

20201022-1155-2-4112
Προβολή της ΑΠΔ
Προστέθηκε στην προβολή της ΑΠΔ η δυνατότητα απόκρυψης του grid των εργαζομένων.

20201023-1155-1-4123
Multilingual - πεδίο Περιγραφή γλώσσα χρήστη
Προστέθηκε το link στο πεδίο ''Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)'', στις στήλες γραμμών παραστατικών.

20201023-1155-2-4143
Εγκρίσεις ειδικών συναλλαγών
Δόθηκε δυνατότητα έγκρισης παραστατικού, μέσω των σχετικών εργασιών, στις ειδικές συναλλαγές συναλλασσόμενων.

20201023-1155-2-4145
ΑΠΔ με τριψηφιο κωδικό Αποδοχών
Από 03/11/2020, η ΑΠΔ που παράγεται έχει 3 ψηφία στον κωδικό αποδοχών. Η απόφαση για 2 ή 3 ψηφία σχετίζεται με την login ημερομηνία.

20201027-1155-1-4176
ΑΠΔ για ημερομίσθιους εργαζόμενους
Όταν οι Aποδοχές ημερομίσθιου εργαζόμενου είναι μικρότερες από το ημερομίσθιο στη στήλη [Hμερομίσθιο] στην ΑΠΔ, εμφανίζεται πλέον μηδέν. Ο κανόνας υλοποιήθηκε για όλες τις γραμμές που έχουν ημέρες ασφάλισης.

20201027-1155-2-4177
Υπλογισμός μισθοδοσίας Τεκμαρτών με Συνεργασία
Σε περίπτωση τεκμαρτού υπολογίζονται εισφορές για όσα ΜΣ ενημερώνουν τον αθροιστή 12 και επιπλέον εφόσον 1072=1 και για τα ΜΣ που έχουν κωδ.ΙΚΑ 10,11,14

Διορθώσεις σφαλμάτων

20201013-1155-1-3927
Τιμές markup χονδρικής-λιανικής
Κατά την ενημέρωση τιμών πώλησης μέσω εργασιών παραστατικού αγοράς, οι τιμές Markup χονδρικής / Λιανικής, δεν συμφωνούσαν με τις τιμές που είχαν οριστεί στο είδος.

20201016-1155-1-3990
Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)''.

20201019-1155-1-4018
Ταμειακή Ροή
Στη Ταμειακή ροή, δεν ανανεώνονταν τα εκ μεταφοράς ποσά των περιόδων, σε περίπτωση που επιλέγονταν συγκεκριμένες κατηγορίες.

20201020-1155-1-4053
Δικαιώματα Ελεύθερων Εκτυπώσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον καθορισμό δικαιωμάτων ελεύθερων εκτυπώσεων, μέσω του Custom administration.

20201021-1155-1-4069
Ετικέτα με εικόνα είδους
Δεν εκτυπώνονταν οι εικόνες ειδών κατά την εκτύπωση φόρμας ετικέτας.

20201021-1155-1-4070
Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, σε εταιρεία της ομάδας δεν εμφανίζε τους εργαζόμενους κατά τη δημιουργία του εντύπου "Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά".

20201021-1155-1-4078
Περιγραφή ελεύθερων πεδίων CRM
Σε περίπτωση που είχαν μετονομαστεί τα πεδία ''Text01'' έως ''Text05'' από τις παραμέτρους του CRM, δεν εμφανίζονταν οι νέες τιμές, σε περίπτωση προσθήκης τους σε ευρετήριο.
Σημείωση: Απαιτείται εκ νέου σχεδιασμός.


20201021-1155-2-4077
Πεδία mydata σε ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών
Σε ήδη αποθηκευμένη προβολή ειδικών συναλλαγών χρηματικών λογαριασμών, δεν ήταν διαθέσιμα προς επιλογή, τα πεδία ''Κωδικός myDATA'', ''Φορολογική σειρά'', ''Φορολογικός αριθμός'' & ''Διάταξη Απαλλαγής''.

20201022-1155-1-4099
Έντυπο Φ5
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο έντυπο ''Ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ4'', κατά τη συμπλήρωση Αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, στον πίνακα Β'.

20201022-1155-1-4107
Λογαριασμοί ανά Περίοδο
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα υπόλοιπα λογαριασμών, στην εκτύπωση "Λογαριασμοί ανά Περίοδο" των εσόδων εξόδων, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί η τιμή ''ΝΑΙ'' στο φίλτρο ''Λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στην περίοδο''.

20201022-1155-3-4109
Αξία προκαταβολών στο retail
Στο Retail pro, δεν ενημερωνόταν ορθά η αξία προκαταβολών, όταν γινόταν πολλαπλή επιλογή προκαταβολών - εισπράξεων.

20201023-1155-1-4131
Έντυπο ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - ημερομηνία παραστατικού
Στα έντυπα Φ4 & Φ5 δεν συμπεριφερόταν ορθά το φίλτρο ''Βάσει ημερομηνίας παραστατικού''.

20201023-1155-1-4142
Προσθήκη σε προεπιλογές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη σε προεπιλογές από ευρετήριο.

20201026-1155-1-4150
Υπολογισμός Ασφαλιστικών ταμείων ανό τύπο περιόδου
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών ταμείων δεν λάμβανε υπόψη τους τύπους περιόδου που είχαν επιλεχθεί να υπολογιζεται (πχ ΔΠ,ΔΧ,ΕΑ) με αποτέλεσμα να υπολογίζεται και σε περιόδους που δεν έπρεπε.

20201026-1155-1-4155
Αποστολή περιοδικής Φ2
Δεν ολοκληρωνόταν η αποστολή εντύπων στην ΑΑΔΕ.

20201026-1155-1-4168
B.A.M. μέσω Soft1 Scheduler (azure)
Δεν ''εκτελούνταν'' σενάριο B.A.M μέσω Soft1 Scheduler, σε Azure περιβάλλον.