Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10632

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150319-1155-2-1028
Νέο έντυπο ΦΠΑ
Το νέο έντυπο του ΦΠΑ ισχύει πλέον από 01/04/2015 για τα Β΄και Γ΄κατηγορίας βιβλία (ΠΟΛ.1049/11.2.2015).

20150320-1155-2-1060
DCR ALL IN ONE
Πιστοποιήθηκε σαν φορολογικός μηχανισμός η DCR all in one.

20140901-1155-1-3245
ELIO WEB
Ενσωματώθηκε σαν φορολογικός εκτυπωτής o ELIO WEB.

20150327-1155-2-1119
Αρχείο Βεβαιώσεων αποδοχών - JL10
Προσαρμογή γραμμογράφησης αρχείου Βεβαιώσεων αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες (JL10) σύμφωνα με την ΠΟΛ 1051.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141211-1155-7-4536
HTML πεδία
Όταν σε διαφορετικά tab έχεi δηλωθεί html editor που βλέπει το ίδιο πεδίο, σώζεται πλέον αυτό που μεταβλήθηκε.

20150312-1155-2-962
Έντυπα Φ4 και Φ5
Δηλώνεται πλέον η λογιστική περίοδος στον υπολογισμό των εντύπων Φ4 και Φ5.

20150317-1155-7-993
Ε3 αναγγελίας πρόσληψης
Ενημερώνεται πλέον στο παραγόμενο αρχείο xml, το πεδίο για την ώρα πρόσληψης από το διάλογο της εργασίας Ε3 αναγγελίας πρόσληψης.

20150318-1155-7-1027
Φ2 και πεδίο 381
Γινόταν λάθος υπολογισμός στο πεδίο 381 του νέου εντύπου Φ2 σε περίπτωση που υπήρχαν ένα ή περισσότερα άρθρα με διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ.

20150319-1155-1-1034
Φ2 και πεδίο 422
Μπορεί πλέον να γίνει μεταβολή από το χρήστη στο πεδίο 422 στο νέο έντυπο Φ2.

20150320-1155-1-1065
Ε7 - πεδίο ειδικότητα
Στο Ε7.xml το πεδίο f_eidikothta συμπληρώνεται πλέον από το πεδίο Ειδικότητα Σ.ΕΠ.Ε. Για να είναι εφικτή η υποβολή E7 θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένο το πεδίο Ειδικότητα Σ.ΕΠ.Ε του εργαζομένου (Λοιπά στοιχεία>Ειδικότητα>Ειδικότητα Σ.ΕΠ.Ε).


Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10631

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150116-1156-7-9
Στοιχεία Αποστολής ΜΥΦ
Προστέθηκε το πεδίο "Τηλέφωνο συναλλασσομένου" στις εκτυπώσεις Στοιχείων Αποστολής ΜΥΦ.

20150129-1156-7-26
Παραγγελίες ελλείψεων
Δόθηκε η δυνατότητα υπολογισμού βάσει πωλήσεων προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους.

20150317-1155-2-998
Ανενεργά χαρακτηριστικά και εναλλακτικοί κωδικοί
Όταν γίνεται ανενεργό κάποιο χαρακτηριστικό, γίνονται ανενεργοί και οι σχετιζόμενοι εναλλακτικοί κωδικοί (με ερώτηση).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150108-1155-1-43
Απαγόρευση μεταβολής εκτ.παραστατικού & αντιστοιχίσεις
Σε απαγόρευση μεταβολής εκτ.παραστατικού η εφαρμογή επιτρέπει πλέον την αντιστοίχιση.

20150126-1156-7-16
Εξαγωγή Αρχείου Ε11
Λειτουργεί πλέον σωστά σε oracle η εξαγωγή του αρχείου Ε11.xml.

20150202-1156-7-41
Καθεστώς ΦΠΑ
Κατά την διαγραφή του υποκαταστήματος πελάτη με μειωμένο καθεστώς από το παραστατικό, επανέρχεται πλέον το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στο παραστατικό.

20150306-1155-1-889
Συγκεντρωτική καρτέλα πελατών
Σε κάποιες περιπτώσεις επιλογής μεγάλου αριθμού πελατών εμφανιζόταν σφάλμα 'Incorrect syntax error'.

20150306-1155-7-892
Αρχείο ALPHA (Web Banking)
Το παραγόμενο αρχείο για την τράπεζα ALPHA (Web Banking) δημιουργείται πλέον με encoding UTF-8 without BOM.

20150311-1155-1-930
Γνωστοποίηση υπερωριακής απασχόλησης (ΥΕΚΑ)
Το αρχείο xml "Γνωστοποίηση υπερωριακής απασχόλησης (ΥΕΚΑ)" δημιουργείται πλέον και σε βάση oracle.

20150311-1155-1-943
Κατάσταση Τραπεζών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση "Κατάσταση τραπεζών" αν είχε επιλεγεί στα φίλτρα ή στις στήλες ο τρόπος πληρωμής και είχαν δηλωθεί συγκεκριμένες τράπεζες.

20150312-1155-1-959
Παραστατικά αποθήκης - "Μετασχηματίστηκε σε"
Στα παραστατικά αποθήκης εμφανίζεται πλέον η επιλογή "μετασχηματίστηκε σε".

20150316-1155-1-987
Αρχείο Τράπεζας Eurobank
Στο παραγόμενο αρχείο .csv μισθοδοσίας για την τράπεζα Eurobank εμφανίζονταν κενοί χαρακτήρες μετά το πεδίο της αιτιολογίας.

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10630

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141202-1155-2-4401
Διαχείριση loyalty με υπηρεσίες
Γίνεται πλέον διαχείριση loyalty και στις υπηρεσίες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141211-1155-1-4554
Μετασχηματισμός παραστατικών -αλλαγή είδους στη γραμμή
Σε μετασχηματισμό παραστατικού με αλλαγή του είδους, διατηρείται η σύνδεση των παραστατικών χωρίς να δείχνει πλέον μετασχηματισμένο το αρχικό είδος.

20150203-1155-7-447
Έλεγχος ΓΓΠΣ και αριθμός οδού
Δεν ενημερωνόταν σωστά ο αριθμός οδού, όταν ο αριθμός είχε τη μορφή 30-32.

20150204-1155-7-454
Αντιγραφή παραστατικού από εγγραφή με xxf
Σε καταχώρηση εγγραφής παραστατικού ειδικών συναλλαγών πιστωτών με αντιγραφή από τελευταία όπου η τελευταία εγγραφή είχε προέλθει από xxf αρχείο ή σενάριο data migration εμφανιζόταν σφάλμα "Error in AutoIncrement Assignment".

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10629

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131128-1155-2-4270
Απαιτήσεις αναλώσεων από εντολές
Στην εκτύπωση Απαιτήσεις αναλώσεων από εντολές, προστέθηκε η δυνατότητα ανάλυσης ημιετοίμων βάσει προδιαγραφών.

20150121-1155-7-258
Αλλαγή εγκατάστασης σε φακέλους υπηρεσιών
Προστέθηκε παράμετρος στις υπηρεσίες, ώστε κατά την μεταβολή της εγκατάστασης σε φάκελλο υπηρεσιών να μην αλλάζουν τα είδη του φακέλου.

20150122-1155-2-289
Απαιτήσεις αναλώσεων από παραγγελίες
Στην εκτύπωση Απαιτήσεις αναλώσεων από παραγγελίες, προστέθηκε η δυνατότητα ανάλυσης ημιετοίμων βάσει προδιαγραφών.

20150123-1155-7-302
TEAYET - bonus
Στα ασφαλιστικά ταμεία ΤΕAΥΕΤ bonus οι εισφορές παρακρατούνται πλέον με βάση τις συνολικές αποδοχές του μήνα και όχι με ξεχωριστό πλαφόν για τα έκτακτα ποσά.

20150220-1155-2-722
Copy from buffer σε σειρά
Στη διαδικασία "αντιγραφή από τελευταία" στις σειρές, γίνεται πλέον μεταφορά και του πεδίου για τον ορισμό του αρχείου ΜΥΦ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150204-1155-1-476
Μείωση εισφορών στην ΑΠΔ
Όταν γίνεται μείωση εισφορών στην ΑΠΔ, ενημερώνονται πλέον σωστά οι εισφορές στη γραμμή τακτικών αποδοχών και στη γραμμή των έκτακτων αποδοχών.

20150211-1155-7-573
E3 xml - πεδίο f_kallikratis
Στο αρχείο Ε3.xml το πεδίο f_kallikratis συμπληρώνεται με κενά, όταν δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο Δημοτική κοινότητα στα Γενικά στοιχεία του εργαζόμενου.

20150226-1155-7-774
Εισαγωγή ειδικών ταμείων
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής ειδικών ταμείων στους εργαζόμενους.

20150227-1155-7-783
Ε11 xml - ΚΑΔ taxis
Αναγράφεται σωστά πλέον στο E11 xml αρχείο ο ΚΑΔ taxis, ακόμα και όταν έχει τελείες ενδιάμεσα.

20150302-1155-1-826
Quick view σε ομαδοποιημένο ευρετήριο
Σε ομαδοποιημένο ευρετήριο ειδών που γινόταν χρήση του πεδίου "Αναμενόμενα", δεν λειτουργούσε σωστά η επιλογή quickview.