Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11023

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090910-1155-2-937
Ορισμός editor σε τοπικά πεδία browser
Στο σχεδιασμό τοπικών πεδίων (Ευρετήρια/ Εκτυπώσεις) υποστηρίζεται πλέον ο ορισμός editor. 

20120109-1155-2-22
Μήνυμα για διαγραφή αντιστοίχισης
Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου πληρωμής εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα ''ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαγράφηκαν οι προηγούμενες αντιστοιχίσεις του παραστατικού''.

20120330-1155-2-444
Δημιουργία Ετικετών
Στις ετικέτες αγορών προστέθηκε η ενότητα των Εναλλακτικών ειδών (VMTRSUB).

20121017-1155-2-2241
Μέσο στους προυπολογισμούς δαπανών
Προστέθηκε το Μέσο, στις διαστάσεις των προϋπολογισμών δαπανών.

20130301-1155-2-1043
Εμπ. Κατηγορίας ως φίλτρο
Στις Θεωρημένες καταστάσεις Αποθήκης, Μηνιαία κατάσταση Αποθήκης & Μηνιαία κατάσταση Αποθήκης ανά Α.Χ., προστέθηκε φίλτρο της εμπορικής κατηγορίας.

20130312-1155-7-1180
Ημερομηνίες υπηρεσιών
Προστέθηκαν πεδία τα οποία αφορούν σε τελευταίες ημερομηνίες & τιμές εισαγωγών - εξαγωγών υπηρεσιών(μέσω σχεδιασμού ευρετηρίου στη Συγκεντρωτική εικόνα υπηρεσιών).

20130408-1155-7-1508
Υπηρεσίες - αποκλειστικά για πελάτη
Προστέθηκε η αποκλειστικότητα πώλησης (για) πελάτη, στην ενότητα των Υπηρεσιών.

20130516-1155-7-1959
Υποκατάστημα Συναλλασσόμενου
Προστέθηκε στις Κινήσεις Ειδών & Συναλλασσομένων το "Υποκατάστημα Συναλλασσόμενου", μέσω των Σχετικών Εργασιών.

20130528-1156-7-399
Κινήσεις ανά χαρακτηριστικό(DSBCDIMTRN)
Προστέθηκε δυνατότητα προβολής του κωδικού του είδους στο Dashboard "Συγκριτική εικόνα ανά χαρακτηριστικό" (DSBCDIMTRN).

20130620-1155-2-2397
Μετασχηματισμός παραστατικών σε κύκλωμα λιανικής
Προστέθηκε η δυνατότητα μετασχηματισμού στην ενότητα των Λιανικών Πωλήσεων.

20130726-1156-7-508
Εικόνα Εταιρίας - Κόστος Πωληθέντων
Προστέθηκε η μέθοδος υπολογισμού του κόστους πωληθέντων στην εικόνα εταιρίας (COMPANYVIEW).

20140130-1155-7-359
Ανενεργό Υποκατάστημα
Εφόσον στην Εταιρεία υπάρχει ένα μόνο υποκατάστημα και τεθεί ανενεργό, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα ''ΠΡΟΣΟΧΗ! Κανένα υποκατάστημα δεν είναι ενεργό''.

20140214-1155-7-570
Καρτέλα Sn και υποκαταστημα
Προστέθηκε ως φίλτρο το "Υποκατάστημα" και η "Ομάδα Α.Χ." στην εκτύπωση ''Καρτέλα SN''.

20140304-1155-2-824
Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών/πωλήσεων στις σχετικές εργασίες είδους
Προστέθηκαν οι προβολές Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών & πωλήσεων στις Σχετικές εργασίες των Ειδών.

20140403-1155-2-1415
Στατιστική αποθήκης-χρεωπιστωσεων-υπηρεσιών
Προστέθηκε η Στατιστική Χρεοπιστώσεων (VLINSTATS) στις εκτυπώσεις ειδικών συναλλαγών.

20150217-1155-7-652
Αναζήτηση σε πεδίο πολλαπλής επιλογής
Υλοποιήθηκε στο νέο UI η δυνατότητα αναζήτησης σε selectors πινάκων στη μνήμη.

20150805-1155-7-2536
Εγκατάστασεις στις γραμμές παραστατικών.
Δόθηκε δυνατότητα επιλογής των εγκαταστάσεων (INST) στις γραμμές παραστατικών.

20160513-1155-7-1708
Πιστωτικά έκπτωσης ανά υποκατάστημα πελάτη
Προστέθηκε η επιλογή "Αναλυτικά ανά υποκατάστημα συναλλασσόμενου" στην εργασία "Υπολογισμός πιστωτικών" (CULCTMPCREDIT). Με την επιλογή αυτή πραγματοποιείται ανάλυση πιστωτικών ανά υποκατάστημα συναλλασσόμενου στα Αποτελέσματα πιστωτικών.

20160707-1155-7-2357
Παρτίδες στο header σε παραστατικά παραγωγής
Προστέθηκε έλεγχος σε παραστατικά παραγωγής όπου δηλώνεται αν έχει συμπληρωθεί η παρτίδα του παραγόμενου (όταν τα παραγόμενα είδη παρακολουθούνται σε παρτίδες και στις παραμέτρους αποθήκης υπάρχει υποχρεωτική χρηση παρτίδας).

20160801-1155-2-2683
Προσθήκη σε προυπολογισμούς μοντέλου, Νομού και τομέα
Προστέθηκε ο Νομός του υποκαταστήματος πελάτη στις διαστάσεις των προϋπολογισμών πωλήσεων. 

20160907-1156-7-175
Προσθήκη στήλης σε Υπενθυμίσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα για "Στήλες Υπενθυμίσεων", τόσο γενική όσο και ανά χρήστη, στις παραμέτρους CRM. Συγκεκριμένα θα μπορείτε να ορίσετε τις επιπλέον στήλες που θα εμφανίζονται στο grid των Υπενθυμίσεων.

20161013-1155-2-3326
Παράμετροι Office365 - χρήστες
Σε περίπτωση που ο login χρήστης δεν είναι Administrator, τότε μπορεί να θέσει τις παραμέτρους του Office 365 & Google Apps αποκλειστικά γι'αυτόν.

20161014-1155-2-3331
Παράμετροι Office365 - Σύνδεση
Προστέθηκε κουμπί για "Σύνδεση λογαριασμού", ανά χρήστη, στις παραμέτρους Google Apps & Office 365.

20161014-1155-2-3346
Παράμετροι Office365 - Επαφές/Στελέχη
Προστέθηκε δυνατότητα ανεξάρτητης παραμετροποίησης Επαφών & Συναλλασσόμενων στις Παραμέτρους των Google Apps και Office 365.

20161111-1155-7-3739
Ανοιχτά Παραστατικά - Ομαδοποίηση γραμμών σε κινήσεις συναλλασσομένων
Σε εγγραφές από ανοιχτά παραστατικά, σε περίπτωση που στις γραμμές προστεθεί ο ίδιος συναλλασσόμενος πάνω από μία φορά, τότε στις κινήσεις του θα εμφανίζονται αναλυτικά οι αντίστοιχες γραμμές, εφόσον στον Τύπο της κίνησης έχει ενεργοποιηθεί η παράμετρος "Αναλ. λοιπές κινήσεις".

20161205-1155-2-4080
Παραγωγή κωδικών EAN
Προστέθηκε στην εργασία Παραγωγής κωδικών EAN το ''διάστημα εισαγωγής'', για περιπτώσεις δημιουργίας κωδικών EAN σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

20161208-1155-2-4126
Γραμμική μέθοδος απόσβεσης παγίων
Η Γραμμική μέθοδος απόσβεσης παγίων, μετονομάστηκε σε "Σταθερή".

20161229-1155-2-4387
Posiflex PD2600 Series
Εμφανίζονται πλέον και οι Υπηρεσίες στις Οθόνες Display Πελατών για Λιανική και POS συστήματα.

20170126-1155-2-340
Επιλογή τρόπου fifo αντιστοίχισης ανά παραστατικό (ημερ. παρ/κου ή διακανονισμό)
Στην FIFO Αντιστοίχιση παραστατικού (από Σχετικές εργασίες) προστέθηκε παράμετρος (Κλείσιμο με) με την οποία καθορίζετε τον τρόπο που θα λειτουργήσει η μέθοδος FIFO.

20170130-1155-2-383
Κατεύθυνση (In - Out) σαν φίλτρο στο Ημερολόγιο CRM
Προστέθηκε στο Ημερολόγιο CRM (Ομαδικό & Προσωπικό) - ως Φίλτρο- η Κατεύθυνση (In - Out).

20170221-1155-7-723
Fast Report
Υποστηρίζεται πλέον ο σχεδιασμός advanced φόρμας (Fast Report) στις Ελεύθερες εκτυπώσεις.

20170309-1155-2-1039
Νομός και Γεωγραφική ζώνη Υποκ.Πελάτη σε τιμολογιακές πολιτικές
Προστέθηκαν ο Νομός και η Γεωγραφική ζώνη του Υποκαταστήματος πελάτη /προμηθευτή στις συνθήκες εφαρμογής των τιμολογιακών πολιτικών.

20170313-1155-2-1097
Ανενεργές οντότητες
Στο συγκεντρωτικό βιβλίο των Παγίων, προστέθηκε φίλτρο ενεργών οντοτήτων.

20170321-1155-2-1234
rbs edo
Υποστηρίζεται η μηχανή RBS Edo Web σαν δικτυακός φορολογικός εκτυπωτής, σειριακός φορολογικός εκτυπωτής και ταμειακή μηχανή.

20170329-1155-1-1376
Παραστατικό αγοράς σε παραστατικό πώλησης, διαφορετικής της login εταιρείας
Σε εγκατάσταση με ομίλους εταιρειών, όταν επιλέξεις από τον browser ένα παραστατικό αγοράς να γίνει παραστατικό πώλησης σε εταιρεία του ομίλου και υπάρχουν εκπτώσεις στα σύνολα, αυτές εφεξής δεν θα μεταφέρονται.

20170412-1155-7-1636
Αλλαγή τιμών πώλησης
Στην εργασία αποθήκης ''Αλλαγή τιμών πώλησης'' το μέγεθος του πεδίου ''Από κωδικό, FROMCODE'' δέχεται πλέον 150 χαρακτήρες.

20170419-1156-7-57
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Προστέθηκε, ως διαθέσιμο φίλτρο στο section Πελάτες, το πεδίο του Ομίλου στο Dashboard "Συγκριτική εικόνα πωλήσεων" [DSBSALESFISCPRD].

20170424-1155-7-1767
Κλάση προμήθειας στα υποκαταστήματα πελατών
Προστέθηκε η "Κλάση προμήθειας" στα Υποκαταστήματα πελατών, στην καρτέλα Οικονομικά /Λογιστικά στοιχεία.

20170506-1156-7-69
Serial Number
Προστέθηκε νέος τύπος S/N ''Καταστροφή''.

20170509-1155-1-2053
Αποστολή sms απο web
Προστίθεται, στο mail account ανά user, η δυνατότητα αποστολής sms μηνυμάτων και από τον server - web server.

20170510-1155-7-2066
Συγχρονισμός συναλλασσομένων και επαφών
Στα Google apps και το Office 365, ο συγχρονισμός των συναλλασσόμενων μπορεί πλέον να γίνει ξεχωριστά για κάθε οντότητα.

20170609-1155-2-2651
Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων δανείων
Προστέθηκε ο λογαριασμός βραχυπρόθεσμων δανείων στους χρηματικούς λογαριασμούς, στο πεδίο "Φύση λογαριασμού".

20170612-1155-2-2671
Ωρομέτρηση
Προστέθηκε στον πίνακα [WRKHOURSMDLD], η στήλη [WORKHTYPECH], η οποία κρατάει τον τύπο του χρόνου εργασίας των προηγούμενων ενεργειών (που θα ελέγχεται), προκειμένου να κατηγοριοποιηθεί ο χρόνος εργασίας της τρέχουσας ενέργειας.

20170621-1155-2-2862
Προσθήκη Timeline σε εγκαταστάσεις, συμβάσεις, ενέργειες Crm.
Προστέθηκε δυνατότητα απεικόνισης Timeline στις Συμβάσεις και τις Εγκαταστάσεις.

20170629-1155-2-3006
Δικαιώματα εκτύπωσης grid
Προστέθηκε η ''Απαγόρευση δικαιώματος εξαγωγής πλεγμάτων'' στις κεντρικές λειτουργίες των χρηστών.

20170721-1155-2-3364
Ανεξαρτήτως αρίθμησης σε Εσοδα-Εξοδα
Προστέθηκε η επιλογή ''Ανεξαρτήτως αρίθμησης'', στους Ελέγχους άρθρων και στους Ελέγχους εσόδων-εξόδων, μέσω των Περιοδικών εργασιών /Λογιστικών ενημερώσεων.

20170724-1155-7-3373
Συναλλαγματικές διαφορές χρηματικών λογαριασμών
Στην εργασία υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών χρηματικών λογαριασμών δεν λαμβάνονται πλέον υπόψη οι χρηματικοί λογαριασμοί που έχουν οριστεί ως ανενεργοί.

20170727-1155-2-3435
CusChequeBalanceUDate && CusChequeBalance
Για το διαχωρισμό της κατηγορίας του αξιογράφου προστέθηκε παράμετρος στις συναρτήσεις "CusChequeBalanceUDate" και "CusChequeBalance".

20170731-1155-2-3469
Συμβατότητα με synthex φορολογικούς μηχανισμούς
Υποστηρίζονται πλέον φορολογικοί μηχανισμοί ''Synthex''.

20170731-1155-2-3471
Αλλαγή του COSTCNTR από smallint σε int
Το Field type των κέντρων κόστους (COSTCNTR) έγινε Integer από smallint, ώστε να δέχεται περισσότερες εγγραφές.

20170825-1155-2-3631
Φίλτρο για τις NOTAPPROVED ενέργειες στο Ημερολόγιο εργασίας
Προστέθηκε το φίλτρο ''Κατάσταση έγκρισης'' στο Ημερολόγιο εργασίας, ώστε να μην εμφανίζονται οι NOT APPROVED ενέργειες.

20170904-1155-2-3742
Εισαγωγή στοιχείων πρόσληψης/ Σ.Σ.Ε. - Θεωρητικό φύλλο υπολογισμού
Καταργήθηκε η καταχώριση Θεωρητικού φύλλου υπολογισμού στο κουμπί "Εισαγωγή στοιχείων πρόσληψης/ Σ.Σ.Ε." στην Καρτέλα εργαζομένου.

20170904-1155-2-3743
Εισαγωγή στοιχείων ταμείων - Grid ταμείων
Στην καρτέλα του εργαζόμενου, στην επιλογή ''Εισαγωγή στοιχείων ταμείων" και ειδικότερα στην καρτέλα ''ΙΚΑ'' δεν επιτρέπεται πλέον στον χρήστη να επιλέξει ταμείο από το grid. Αυτό εμφανίζεται πλέον αυτόματα μετά την επιλογή ΚΑΔ και ειδικότητας.

20170904-1155-7-3739
 Ταμειακές μηχανές
Ενσωματώθηκε στο Soft1, το πρωτόκολλο που αφορά τους δικτυακούς φορολογικούς εκτυπωτές:
-Sarema First
-Sarema XS
-Sarema Mini
-Sarema Store


20170905-1155-2-3755
Φίλτρο [Ημερομηνία ισχύος] σε ευρετήριο εργαζομένων [Θέσεις εργασίας]
Προστέθηκε το φίλτρο ''Ημερομηνία αναφοράς'' στο ευρετήριο ''Θέσεις εργασίας προσώπων'', στα Στελέχη.

20170906-1155-7-3778
Νομός-Πόλη-Διεύθυνση
Με την επιλογή του "Ταχυδρομικού Κώδικα" στην καρτέλα συναλλασσόμενου, συμπληρώνονται αυτόματα η Διεύθυνση, η Πόλη και ο Νομός.

20170914-1155-2-3895
RBS- ELIO WEB
Στο φορολογικό εκτυπωτή RBS- ELIO WEB, προστέθηκε δυνατότητα δικτυακής λειτουργίας.

20170915-1155-7-3912
Τιμολογιακές πολιτικές
Στη διατύπωση των τιμολογιακών πολιτικών, στις συνθήκες, προστέθηκαν οι Πίνακες 1 & 2 γραμμών.

20170919-1155-2-3965
Υποκατάστημα στο αναλυτικό ισοζύγιο
Στην περίπτωση που επιλεγεί το φίλτρο Αναλυτικά", προστέθηκε το πεδίο υποκατάστημα σαν στήλη, στο Αναλυτικό ισοζύγιο λογιστικής.

20170925-1155-7-4090
FastReport 
Προστέθηκε κουμπί και σχετικό drop down menu στην toolbar της επιφάνειας σχεδίασης του Fast Report.

20170929-1155-2-4182
Προσθήκη πεδίου REMARKS στον πίνακα CRMCUSNAIRE
Προστέθηκε το πεδίο REMARKS στον πίνακα CRMCUSNAIRE (Απαντήσεις πελατών).

20170929-1155-2-4183
Προσθήκη πεδίου REMARKS1 στον πίνακα CRMCUSANSWER
Προστέθηκε το πεδίο [REMARKS1] για την καταχώριση των παρατηρήσεων του εργαζόμενου σχετικά με την αξιολόγησή του.

20171012-1155-7-4387
Καταχώριση παραστατικού
Στο νέο interface κατά την καταχώριση του παραστατικού με ρύθμιση ''Καθαρισμός οθόνης κατόπιν καταχώρισης'', ο κέρσορας επανέρχεται στο πεδίο «Σειρά».

20171016-1155-2-4428
Υπενθυμίσεις-Μηνύματα
Προστέθηκε στις "Εταιρικές διαδικασίες" η παραμετροποίηση των Υπενθυμίσεων και των Μηνυμάτων.

20171018-1155-2-4487
Υποκαταστήματα συναλλασσομένων
Με την επιλογή του Ταχυδρομικού Κωδικού στα Υποκαταστήματα συναλλασσόμενων, συμπληρώνονται αυτόματα η Διεύθυνση, η Πόλη και ο Νομός του υποκαταστήματος.

20171019-1155-2-4534
Καταχώρηση και διαγραφής επαφής σε gmail και 365
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης καταχώρισης/ διαγραφής επαφής σε Gmail & Office 365 κατά την καταχώριση/ διαγραφή από το Soft1.

20171019-1155-2-4535
Προσθήκη κατάστασης απόρριψης
Οι καταστάσεις των εγκρίσεων άλλαξαν από "Ναι/ Όχι" σε ''Προς έγκριση'', "Εγκεκριμένο'' & ''Απορριφθέν''.

20171019-1155-2-4536
Δημιουργία ομάδων αποθηκευτικών χώρων.
Προστέθηκαν οι ομάδες αποθηκευτικών χώρων στην καρτέλα ''Α.Χ/ Υποκαταστήματα'' της εταιρείας και στις ανάλογες εκτυπώσεις.

20171019-1155-2-4537
Προσθήκη timeline σε όλες τις ενότητες του SOACTION
Προστέθηκε στις ενότητες του πίνακα [SOACTION] το Timeline, μέσω των σχετικών εργασιών.

20171019-1155-2-4538
Προσθήκη στις ελεύθερες εκτύπωσεις δυνατοτήτων Fast report
Προστέθηκε στις ελεύθερες εκτυπώσεις η δυνατότητα σχεδιασμού Advanced φόρμας (Fast Report).

20171020-1155-2-4548
Σήμανση εργασιών
Προστέθηκε στη ''Σήμανση εργασιών'' η Μεταβολή δεδομένων περιόδου.

20171020-1155-2-4549
Ενεργοποίηση ιστορικού μεταβολών
Στη Σήμανση εργασιών ενεργοποιήθηκαν πλέον οι επιλογές "Μεταβολή αποτελεσμάτων" και "Μεταβολή δεδομένων περιόδου".

20171026-2165-2-77
Ενέργειες εργαζομένων
Στις ενέργειες εργαζομένων, τα πεδία "Έναρξη" και "Λήξη" δεν περιέχουν πλέον χρόνο.

20171027-1155-1-4668
Μαζικός μετασχηματισμός και ενημέρωση σύμβασης ανά γραμμή
Κατά τον μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών με διαφορετική σύμβαση το καθένα, μεταφέρεται στις γραμμές του κάθε μετασχηματισμένου η σχετική με αυτό σύμβαση.

20171102-1155-2-4772
Φόρμες εκτύπωσης φακέλων υπηρεσιών
Στις φόρμες εκτύπωσης φακέλων υπηρεσιών, έρχεται πλέον διαθέσιμο προς επιλογή το πεδίο ''Επαφή'' (MTRDOC.TRDPRSN').

20171103-1155-1-4788
Σύμβαση σε γραμμές παραστατικών
Είναι πλέον διαθέσιμη η σύμβαση στις γραμμές των παραστατικών.

20171103-1155-2-4782
Νέα σύνδεση
Κατά τη δημιουργία νέας σύνδεσης στο νέο UI, δεν απαιτείται logout - login για την επιλογή της νέας σύνδεσης.

20171110-1155-2-4896
Συγχρονισμός συναλλασσομένων και επαφών
Προστέθηκε η δυνατότητα συγχρονισμού ενεργειών επαφών & συναλλασσόμενων στις παραμέτρους Office 365 & Google apps.

20171116-2165-2-80
Εναλλακτικοί κωδικοί και παρτίδες
Προστέθηκε ο ''κωδικός παρτίδας'' στη καρτέλα ''Μέτρηση, εναλλακτικοί κωδικοί'' του είδους. Πλέον, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάσει κωδικού παρτίδας στις γραμμές παραστατικών.

20171120-1155-2-5024
Ειδική διαχείριση παγίων
Το πεδίο ''ειδική διαχείριση'' παγίων, πλέον δέχεται τιμή ''καμία''.

20171121-1155-7-5032
Συγχρονισμός ειδών μεταξύ εταιριών
Προστέθηκε η παράμετρος ''Εξαίρεση ΦΠΑ σε μεταβολή'', στη καρτέλα ''Εταιρείες και συγχρονισμοί", στις παραμέτρους της αποθήκης. Αν γίνει ''Ναι'' κατά τη μεταβολή ενός είδους, δε μεταφέρεται το ΦΠΑ στις υπόλοιπες εταιρείες.

20171204-1155-7-5280
Σύνδεση mercato net με ip adress
Σύνδεση ταμειακής Μηχανής ''Mercato Net'' με ip address.

20171208-1155-2-5381
Κρυπτογράφηση passwords SHA256 & AES256
Έχει εφαρμοστεί κρυπτογράφηση SHA256 και AES256 για κρυπτογράφηση των passwords στη βάση δεδομένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφεξής updates με queries στη βάση δεδομένων σε πεδία passwords δεν μπορούν να υποστηριχθούν.
Η κρυπτογράφηση SHA256 εφαρμόζεται σε πεδία passwords, π.χ passwords χρηστών του Soft1, χωρίς πλέον να υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης τους από τη βάση δεδομένων.
Η κρυπτογράφηση AES256 εφαρμόζεται για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση κωδικών από το Soft1 και αφορά διασυνδέσεις με τρίτες υπηρεσίες π.χ mail servers ή δημόσιες υπηρεσίες που απαιτούν login credentials.


20171218-1155-2-5528
Μαζικές εγκρίσεις παραστατικών
Στην εργασία Μαζικής έγκρισης παραστατικών προστέθηκε η τιμή ''Απορριφθέν''.

20180103-1155-2-31
Javascript Engine - κατάργηση function getYear()
Μετά την αναβάθμιση της Javascript Engine δε λειτουργεί πλέον η function getYear(), η οποία έχει γίνει deprecated και πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον η getFullYear(). Συνίσταται η αντικατάσταση της function getYear() στις custom υλοποιήσεις.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/getYear

20180110-1155-2-201
Ακύρωση με αντιλογισμό σε Ειδικές Συναλλαγές Πελατών
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικών ειδικών συναλλαγών Πελατών, μεταφέρονται πλέον οι παρατηρήσεις.

20171020-1155-2-4540
Μάζα σε χρεοπιστώσεις
Προστέθηκαν τα πεδία ''Μάζα'' & ''Όγκος'' στα στοιχεία των χρεοπιστώσεων

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140110-1155-7-85
ΑΦΜ εξωτερικου με νεόυς ΕΑΦΔΣΣ
Διορθώθηκε σφάλμα σε ΕΑΦΔΣΣ Algobox Net τύπου Β, που εμφανιζόταν κατά την έκδοση παραστατικού σε πελάτη εξωτερικού

20160328-1155-7-1103
Ανενεργά χαρακτηριστικά
Εμφανίζονται πλέον τα χαρακτηριστικά που έχουν γίνει ανενεργά, εφόσον έχουν καταχωρηθεί σε παραστατικό.

20161111-1155-7-3738
Εικόνα εταιρείας
Στην Εικόνα εταιρίας εμφανίζεται πλεόν η ''Παροχή υπηρεσιών''

20170706-1155-7-3135
Αντιστοίχιση πεδίων σε νέο Interface
Στο νέο UI σε εταιρεία με μεγάλη επωνυμία, δεν εμφανίζονταν η μισθολογική περίοδος και τα στοιχεία χρήστη, στην αρχική οθόνη

20170712-1155-1-3214
Περιγραφή μεγαλύτερη από 30 χαρακτήρες
Το πεδίο ''Σχόλιο'' (περιγραφή είδους) σε φόρμες που αφορούν φορολογικούς εκτυπωτές, σε περίπτωση που υπερβεί τους 30 χαρακτήρες, οι επιπλέον αγνοούνται. Αφορά φορολογικούς εκτυπωτές (ERGOSPEED III & CΙΤΙΖΕΝ)

20170712-1155-1-3227
Παραστατικά αποσβέσεων παγίων
Στα παραστατικά αποσβέσεων, στον ορισμό των ενοτήτων, προστέθηκε ο πίνακας ''κινήσεις απόσβέσης παγίων''

20170718-1155-7-3296
Υπολογισμός ΦΠΑ σε παραστατικά-ομάδες εταιρειών
Σε Ομάδες εταιρειών με εταιρείες Ελλάδας και Κύπρου, οι οποίες έχουν ΦΠΑ 24% & 19% αντίστοιχα,
εάν από πωλήσεις της εταιρείας Ελλάδας γινόταν μεταφορά σε αγορές της εταιρείας Κύπρου, τότε κατά τον υπολογισμό intrastat υπολογιζόταν λάθος αξία ΦΠΑ

20170821-1155-1-3602
Master-Detail-Detail
Σε ταξινόμηση στο τελευταίο detail, δεν γινόταν σωστά το locate των εγγραφών με βάση την εγγραφή του πρώτου

20170906-1155-1-3784
Υποκατάστημα συναλλασσομένου στις κινήσεις των ειδών
Προστέθηκε στην προβολή των ειδών & συναλλασσόμενων, το υποκατάστημα συναλλασσομένου, μέσω των σχετικών εργασιών. Σχετικό με RefIf(20130516-1155-7-1959)

20170927-1155-1-4131
Συγχρονισμός ειδών μεταξύ εταιρειών
Προστέθηκε παράμετρος στις παραμέτρους αποθήκης για να εξαιρούνται από τη μεταφορά ειδών όλα τα στοιχεία τα σχετιζόμενα με προμηθευτές.

20170928-1155-1-4153
Access violation σε απαντήσεις ερωτηματολογίου
Στις ''απαντήσεις πελατών'' ερωτηματολογίου, στην ενότητα του crm, εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εκτέλεση

20171011-1155-7-4364
Υπολογισμός καθαρών από μεταβολή δεδομένων περιόδου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Υπολογισμός καθαρών'' από την μεταβολή δεδομένων περιόδου

20171020-1155-7-4547
Δημιουργία νέου λογαριασμού από έλεγχο ΓΓΠΣ
Μεγάλωσε η περιγραφή των λογαριασμών λογιστικής σε 128 χαρακτήρες

20171023-1155-1-4564
Ομαδοποίηση αξίας σε άρθρα λογιστικής
Σε άρθρο λογιστικής μέσω γέφυρας, από ειδικές συναλλαγές προμηθευτών, δεν γινόταν ομαδοποίηση αξίας σε ίδιους λογαριασμούς

20171023-1155-1-4566
Μήνυμα λάθους στην καταχώρηση αίτησης αδείας
Κατά την καταχώρηση ενέργειας με έγκριση, από το προσωπικό ημερολόγιο, εμφάνιζε sql μήνυμα λάθους

20171023-1155-1-4570
Embedded Quick View
Διορθώθηκε το query που αντλεί τα δεδομένα σε embedded quickview

20171026-1155-1-4640
Εμφάνιση μηνύματος 'DataSet Base Is Active'
Διορθώθηκε το σφάλμα ΄΄DataSet Base Is Active΄΄, που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή πεδίου στους τύπους των παραστατικών

20171106-1155-1-4825
Απαντήσεις ερωτηματολογίου πωλήσεων
Κατά την συμπλήρωση των απαντήσεων ενός ερωτηματολογίου, εμφανίζονται μόνο τις απαντήσεις που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο,

20171110-1155-1-4889
Προϋπολογισμοί μιας διάστασης
Σε προϋπολογισμό με ανάλυση μίας διάστασης δεν λειτουργούσε σωστά το pivot των στοιχείων προϋπολογισμών

20171114-1155-1-4941
Soft1 User χωρίς password
Κατά τη δημιουργία χρήστη χωρίς password στο νέο UI, εμφάνιζε μήνυμα λανθασμένο password στην είσοδο

20171115-1155-1-4961
Συμβάσεις
Προστέθηκε το πεδίο ''οντότητα'' στα φίλτρα ευρετηρίου των συμβάσεων

20171129-1155-1-5203
Advanced Φόρμες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση τοπικών πεδίων σε Advanced φόρμα

20171130-1155-1-5213
Διαχείριση ταμείων
Κατά τη δημιουργία ταμείου με ίδιο κωδικό και διαφορετικό υποκατάστημα, συμπληρώνονταν λανθασμένα τα στοιχεία καρτών

20171205-1155-7-5299
Προδιαγραφές παραγωγής
Στις γραμμές των προδιαγραφών, μπορεί πλέον να προστεθεί αποθηκευτικός χώρος

20171207-1155-7-5350
Μορφή κωδικού
Διορθώθηκε σφάλμα στις μορφές κωδικών συναλλασσόμενων

20171211-1155-7-5397
Field 'X_ACODE' not found
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία παραστατικού

20171217-1155-7-5520
Εκτύπωση παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την επανεκτύπωση παραστατικού σε φόρμα advanced

20171220-1155-1-5605
Password χρηστών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την καταχώρηση / μεταβολή password χρήστη

20171222-1155-1-5653
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Εμφανιζόταν μία επιπλέον εγγραφή για το μπόνους, χωρίς να περιλαμβάνει αποδοχές και με αξία εισφορών 0.01.

20180103-1155-7-73
Προδιαγραφές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προβολή των προδιαγραφών παραγωγής

20180104-1155-1-91
Χρηματοοικονομικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση χρηματοοικονομικών κινήσεων (εισπράξεις / πληρωμές) κτλ.

20180104-1155-1-93
Αντιγραφή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer ειδών

20180104-1155-1-96
Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών
Δεν εμφανίζονταν τα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών

20180109-1155-1-191
Παραγωγή αρχείου δημιουργίας τοπικών εγκαταστάσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την παραγωγή αρχείου δημιουργίας τοπικών εγκαταστάσεων

20180110-1155-1-204
Intrastat σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν ήταν δυνατή η σύνδεση των ειδών με κωδικούς intrastat σε εταιρείες εκτός της κύριας

20180119-1155-1-373
Δεκαδικά
Float πεδία εμφάνιζαν πλήθος δεκαδικών, ενώ η τιμή ήταν ακέραια

20180124-1155-1-512
Παλαιοί ασφαλισμένοι ΤΑΠΙΤ
Αλλαγή στην υπολογισμό εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων για ΤΑΠΙΤ που ενσωματώθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 4.00.516.10954

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161107-1155-2-3675
Ανάπτυξη με γραμμή μετρητών
Λειτουργεί πλέον η ανάπτυξη με γραμμές μετρητών στα ευρετήρια εισπράξεων.

20171205-1155-7-5290
Έλεγχος S/N
Έγινε απαγορευτικός ο έλεγχος μοναδικότητας serial number για διαφορετικές γραμμές του ίδιου παραστατικού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140919-1155-7-3470
SysRequest.DFMToText
Διοθρώθηκε η CallPublished function SysRequest.DFMToText.

20160719-1155-1-2525
Είδη με χαρακτηριστικά
Σε είδος με χαρακτηριστικά που είχε άλλη τιμή ανά χαρακτηριστικό, όταν γινόταν αντιγραφή από τελευταία προσέθετε την τιμή του προηγούμενου κα δεν μεταβαλλόταν.

20170505-1155-7-1982
Υπολογισμός τιμών κόστους
Διορθώθηκε ο υπολογισμός τιμών κόστους για την περίπτωση της τελευταίας τιμής αγοράς, όταν συμμετέχουν παραστατικά σύνθεσης.

20170613-1155-1-2716
Πιστωτικοί έλεγχοι και ανεξόφλητα παραστατικά
Δεν λειτουργούσε σωστά πιστωτική πολιτική που ελέγχει ανεξόφλητα παραστατικά (OPNMONTHS).

20170922-1155-7-4051
Κλήση xtable.JSON
Λειτουργεί πλέον σωστά η κλήση JSON σε πίνακα.

20171128-1155-7-5175
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Εμφανιζόταν 2 φορές η εγγραφή για μπόνους.

20180105-1155-1-118
Αποκλίσεις βάσει Προδιαγραφών
Στην εκτύπωση Αποκλίσεις βάσει Προδιαγραφών το ενδεικτικό κόστος υπολογίζεταν από τις πραγματικές ποσότητες και όχι από τις ενδεικτικές.

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 4.00.516.10953

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170510-1155-1-2072
Αγορά παγίου με κίνηση ''αγορά ποσότητα''
Δεν αποτυπωνόταν η κίνηση παγίου (αναλυτικό/συγκεντρωτικό βιβλίο), σε περίπτωση αγοράς νέου παγίου (εμπορικό) με κίνηση αγορά(ποσότητα).

20171101-1155-7-4747
PRINTFORM με εκτύπωση ετικέτας
Δεν λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση απλής εσωτερικής ετικέτας όταν γινόταν μέσω κλήσης της συνάρτησης PRINTFORM.

20171205-1155-1-5295
Δραστηριότητες έργων
Εμφανιζόταν μια κενή γραμμή δραστηριότητας στα έργα.

20171218-1155-1-5538
Φάκελοι κοστολόγησης
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την επιλογή φακέλου κοστολόγησης στα παραστατικά αγοράς.

20171220-1155-1-5591
Δικαιώματα σε σχετικές εργασίες
Δεν λειτουργούσε η απόδοση δικαιωμάτων στο Ιστορικό αγορών του είδους.

20180109-1155-7-187
Τέλος πλαστικής σακούλας-Παραστατικά αποθήκης
Προστέθηκε στα παραστατικά αποθήκης η λειτουργικότητα του τέλους πλαστικής σακούλας.

20180109-1156-7-8
Εσωτερική διακίνηση ειδών σακούλας
Δεν λειτουργούσε σωστά η ενημέρωση του υπολοίπου για τα είδη που είχαν χαρακτηριστεί 'τέλος πλαστικής σακούλας' κατά την καταχώρηση παραστατικού αποθήκης εσωτερικής διακίνησης.

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 4.00.516.10952

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171229-2165-2-84
Τέλος πλαστικής σακούλας
Εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017)για το περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας.