Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Έκδοση 311.496.10111

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες πριν προχωρήσετε σε αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20100211-2165-2-9
Στήλες αξιογράφων
Προστέθηκαν στήλες στις γραμμές αξιογράφων των ταμειακών παραστατικών για άμεση επιλογή Υποκ.τράπεζας και Τραπ.λογαριασμού


20091116-1155-2-1273
Αρχείο νέο  ΤΣΜΕΔΕ
Αλλαγή στη γραμμογράφηση κατά την παραγωγή του αρχείου ΤΣΜΕΔΕ λόγω ενοποίησης ταμείων.


20091230-1155-2-1532
Συμμετοχή υπηρεσιών στην VIES / Intrastat
Αφορά Τ.Π.Υ (Επισκευές,Αμοιβές Τρίτων). Συνυπολογίζεται πλέον και η αξία των γραμμών υπηρεσιών από παραστατικά αγορών - πωλήσεων στην αξία INTRASTAT. Επιπλέον, έχουν προσαρμοστεί τα σχετικά εκτυπωτικά βάσει της ΠΟΛ 1127.


20100126-1155-2-81
Τριγωνική Πώληση
Δεν λαμβάνονταν υπόψιν τα παραστατικά λιανικής για τριγωνική πώληση. Η συμπεριφορά τους έγινε παρόμοια με αυτή των τιμολογίων.


20100218-1155-2-148
Καθορισμός ρυθμίσεων μηχανισμών σήμανσης ανά σταθμό εργασίας
Προστέθηκε δυνατότητα καθορισμού των ρυθμίσεων φορολογικών μηχανισμών σήμανσης ανά σταθμό εργασίας και εταιρεία. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε ένα σταθμό εργασίας να τιμολογεί με διαφορετικούς φορολογικούς μηχανισμούς ανά εταιρεία.


20100208-1155-1-122
Προσθήκη συντόμευσης για τις λεπτομέρεις γραμμής
Στις Ρυθμίσεις Πληκτρολογίου προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού συντόμευσης για την προβολή των λεπτομερειών γραμμής


Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100210-2165-2-8
Λάθος υπολογισμός κόστους υπολοίπου σε μηνιαία κατάσταση κωδικών συσχέτισης
Δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός κόστους υπολοίπου σε μηνιαία κατάσταση κωδικών συσχέτισης.


20100209-1155-1-123
Τιμή ανά χρώμα-μέγεθος σε λιανική
Δεν εμφανιζόταν το παράθυρο ανάλυσης τιμής σε χρώμα - μέγεθος στα παραστατικά λιανικής


20100211-1155-1-134
Σχεδιασμός και προβολή  "Βεβαίωσης  Εργοδότη"  και  "Αναλυτικής Εκτύπωσης ΑΠΔ"
Προστέθηκε παράμετρος ώστε να μην εμφανίζεται η εκτύπωση με HTML μορφή.


20100212-1155-1-140
Ημερολόγιο Serial Number
Εάν επιλεγόταν σαν στήλη ο κωδικός πελάτη της συναλλαγής, εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση".


20100218-1155-1-145
Εφαρμογή φίλτρων στην οθόνη ερωτήσεων στις ενέργειες
Όταν από τις εγκαταστάσεις γινόταν προβολή των σχετικών  ενεργειών και επιλεγόταν φίλτρα, δεν υπήρχαν τα buttons "ΟΚ" και "Ακύρωση" ώστε να γίνει εφαρμογή των φίλτρων.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Έκδοση 311.495.10095

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20091112-2165-2-74
Μηδενικές τιμές και τιμ. πολιτικές
Προστέθηκε στον ορισμό του κανόνα μιας τιμ. πολιτικής το πεδίο 'Μηδενικές τιμές'. Αν είναι 'Ναί', για τη συγκεκριμένη πολιτική θα θεωρείται ότι για τη συγκεκριμένη πολιτική το 0 αποτελεί τιμή πρός επιστροφή και όχι ανυπαρξία αποτελέσματος. Η default τιμή για τις παλαιότερες εγγραφές και για τις νέες είναι 'Οχι', οπότε το πρόγραμμα συμπεριφέρεται όπως προηγουμένως.   


20071001-1155-2-854
Καθεστώς ΦΠΑ στο κύκλωμα της λιανικής
Η συμπεριφορά του προγράμματος τροποποιήθηκε, ώστε για τα παραστατικά λιανικής (όσα καταχωρούνται από την οθόνη της λιανικής ή όσα έχουν συμπεριφορά 131 - Απόδειξη Λιανικής,181 - Πιστωτικό Λιανικής) το καθεστώς ΦΠΑ στο παραστατικό να προτείνεται με βάση το καθεστώς ΦΠΑ του υποκαταστήματος της εταιρείας και όχι με βάση το καθεστώς του πελάτη.   


20090918-1155-2-967
Δυνατότητα άρσης εκκρεμότητας γραμμής μαζικά
Προστέθηκε η δυνατότητα για άρση εκκρεμότητας σε browser με ανάλυση γραμμών.   


20100114-1155-2-20
Εκτυπώσεις dot matrix 5,5'
Προστέθηκαν special commands   


20100119-1155-2-43
Έλεγχος υπολοίπου με συνυπολογισμό δεσμευμένων κατά την εκτέλεση των εκκρεμών παραγγελιών
Το θέμα αφορά τον έλεγχο υπολοίπου στη γραμμή.  Εγινε αλλαγή, ώστε στον έλεγχο γραμμής να λαμβάνεται υπ' όψιν το παραστατικό μετσχηματισμού (εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από την παραμετροποίηση του ελέγχου).   


20100120-1155-2-48
Αρχείο XML με δηλώσεις Intrastat Αφίξεων-Αποστολών (Φορολογικές προδιαγραφές ΚΥΠΡΟΣ/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
Έχουν προστεθεί επιπλέον πεδία στα παραστατικά πωλήσεων - Αγορών που αφορούν την intrastat και ανάλογες επιλογές τιμών


20100121-1155-2-59
Παραστατικό λιανικής με αρνητική αξία
Προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους πωλήσεων, παράμετρος για την απαγόρευση καταχώρησης από την οθόνη της λιανικής παραστατικού με αρνητικό πληρωτέο.   


20100122-1155-2-64
Συνάρτηση Μισθοδοσίας
Προστέθηκε συνάρτηση μισθοδοσίας που επιστρέφει το φύλλο υπολογισμού μισθοδοσίας του εργαζόμενου.
  
Διορθώσεις σφαλμάτων


20100114-1155-1-22
Copy from buffer παραστατικών
Με copy from buffer έφερνε τον αποθηκευτικό χώρο του κεντρικού και ότι αυτόν που είχε το παραστατικό.Τροποποιήθηκε  η συμπεριφορά, ώστε αν στο νέο παραστατικό δεν έχει επιλεγεί σειρά, να έρχεται ο ΑΧ και το υποκατάστημα του προηγούμενου παραστατικού.   


20100120-1155-7-44
Ευκαιρία πώλησης σε κλήση
Πρόβλημα εμφάνισης από την οθόνη της κλήσης  μιας ευκαιρία πώλησης, η οποία είχε "συνδεθεί" με την κλήση από την οποία προήλθε.   


20100121-1155-1-56
Συμπεριφορά μετασχηματισμού στις αγορές 
Εγινε αλλαγή στο μετασχηματισμό, ώστε εφόσον η σειρά του παραστατικού που δημιουργείται είναι χειρόγραφη και προέρχεται από ένα και μόνο  παραστατικό, να φέρνει το ΦΠΑ του παραστατικού από το οποίο προήλθε. Οποιδήποτε edit του νέου παραστατικού, θα προκαλέσει επαναυπολογισμό.   


20100122-1155-1-63
Ειδικές συναλλαγές
Το redirection εμφάνιζε λανθασμένα την καρτέλλα του πελάτη, αντί για την καρτέλλα του συνεργάτη   


20100122-1155-1-65
Εκτύπωση "Αντιστοιχισθέντα - μη αντιστοιχισθέντα" παραστατικά
Στην εκτύπωση αντιστοιχισθέντα παραστατικά συναλλασσομένων δεν εμφανιζόταν τα μερικώς αντιστοιχισθέντα παραστατικά.   


20100122-1155-1-67
Διαφορές στρογγυλοποίησης στην αξία Intrastat
Έγινε αλλαγή, ώστε να επιμερίζονται τυχόν διαφορές στο σύνολο στις γραμμές.   


20100125-1155-1-72
Μεταβολή Ισοτιμίας στην Intrastat 

Όταν είχε συμπληρωθεί ισοτιμία Intrastat και στην συνέχεια είχε γίνει μεταβολή και υπολογισμός με νέα ισοτιμία, η αξία που εμφανιζόταν στην VIES δεν άλλαζε.   

20100126-1155-1-78
Μαζική αλλαγή τιμών
Από τα παραστατικά των αγορών, κατά την εργασία Μαζική αλλαγή τιμών, δεν εμφανιζόταν η τιμή χονδρικής ενώ είχε οριστεί στο είδος   


20100128-1155-1-90
Εμβάσματα πελατών
Κατά την αντιστοίχηση πελατών από εμβάσματα, εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο τρόπος εισαγωγής".
 

20100201-1155-1-95 
Μεταβολή Δεδομένων περιόδου 
Κατά την μεταβολή δεδομένων περιόδου, εμφανίζονταν μισθολογικά στοιχεία άλλου τύπου περιόδου από την επιλεγμένη