Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11223

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190104-1155-1-26
Εκτύπωση ελεύθερης εκτύπωσης advanced
Κατά την εκτύπωση Ελεύθερης εκτύπωσης ''Εσωτερική advanced'' σε εκτυπωτή, εκτυπωνόταν στον default των windows.

20190508-1155-1-1436
Φάκελοι Υπηρεσιών
Στο Series 5 UI, σε φακέλους υπηρεσιών, στη καρτέλα Ενεργειών, δεν άνοιγε ο σωστός selector στο ''Θέμα''.

20190509-1155-3-1447
Αυτόματη ανάλυση γραμμών
Έχοντας επιλεγμένη τη παράμετρο αποθήκης ''Αυτόματη ανάλυση γραμμών'', δεν ενημερωνόταν ο πίνακας ''cdimmtrln''.

20190513-1155-1-1459
Δεκαδικά αξιών σε άρθρα λογιστικής
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εξαγωγή γραμμών άρθρων λογιστικής σε excel, οι αξίες εμφανίζονταν με περισσότερα δεκαδικά.

20190531-1155-1-1656
Νόμισμα σε προβολή κινήσεων προμηθευτή
Δεν εμφανιζόταν το νόμισμα συναλλαγής, σε custom προβολή κινήσεων συναλλασσόμενων.

20190531-1155-1-1660
Blob πεδίο με RunSql
Σε φόρμες πωλήσεων advanced δεν λειτουργούσαν σωστά τα τοπικά πεδία με την εντολή Runsql.

20190603-1155-1-1677
CreateSupport
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Azure εγκατάσταση, σε custom προβολή, με javascript, με χρήση της συνάρτησης CreateSupport.

20190604-1155-1-1687
Διπλό κλικ στην στατιστική αποθήκης
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση (με διπλό κλικ) από τις γραμμές της στατιστικής αποθήκης.

20190606-1155-1-1729
Στοιχεία χρεοπιστώσεων ανά εταιρεία
Σε ομάδες εταιρειών, στην ενότητα των χρεοπιστώσεων, δεν αποθηκεύονταν τα στοιχεία ανά εταιρεία.

20190606-1155-1-1730
Φορολογική αναμόρφωση εσόδων εξόδων
Δεν υπολογιζόταν ορθά το εντύπου ''Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης'' στα έσοδα έξοδα, με επιλογή ετήσιου υπολογισμού.

20190606-1155-1-1744
Έλεγχος Υπολοίπου
Σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί ''Ερώτηση'' στη συμπεριφορά του ελέγχου αποθέματος, σε τύπο παραστατικού, κατά την καταχώρηση εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα και ακυρωνόταν η καταχώρηση.

20190611-1155-1-1792
Εκτύπωση ευρετηρίων σε excel σε Series5 UI
Κατά την εκτύπωση σε excel ενός ευρετηρίου με φιλτραρισμένες στήλες, εκτυπωνόταν λάθος η συνολική αξία.

20190614-1155-1-1847
Θέση Ράφι
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση επιλογής ειδών'', προσθέτοντας σαν στήλη τη θέση αποθήκευσης, δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα.

20190614-1155-1-1854
Αντικατάσταση απόδειξης σε πρατήρια
Το Button «Αντικατάσταση απόδειξης» που αφορά προβολές πρατηρίων, δεν εμφανιζόταν κατά το ''Save New Template''.

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11222

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171229-1155-7-5696
Συγχρονισμός τοπικής εγκατάστασης
Εφόσον είναι ενεργοποιημένες οι υπενθυμίσεις, εμφανίζεται σχετική υπενθύμιση στο χρήστη, κατά το συγχρονισμό της τοπικής εγκατάστασης για έλεγχο του log file.

20180810-1155-7-4867
Πεδίο τύπου date time σε φίλτρο ευρετηρίου
Έγινε προσθήκη στο πρόγραμμα, ώστε τα πεδία με editor $DT να δέχονται ως φίλτρα το χρόνο (ακριβώς δίπλα στην ημερομηνία με μορφή hh:nn) και να τον επιστρέφουν ως φίλτρο στο SQL που σχηματίζεται.

20190523-1155-1-1585
Ημέρες πληρωμής σε μετασχηματισμό
Οι ημέρες πληρωμής από τις γραμμές παραστατικού, μεταφέρονται πλέον στο νέο παραστατικό, κατά το μετασχηματισμό.

20190530-1155-2-1638
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Ο κωδικός 423 του πίνακα Δ9 του εντύπου Ε3, αθροίζει πλέον τους κωδικούς 485 & 481.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190205-1155-1-383
Αντιγραφή παραστατικού σύνθεσης
Σε κάποιες περιπτώσεις κατά το copy from buffer παραστατικού σύνθεσης, δεν ενημερωνόταν ορθά ο αποθηκευτικός χώρος του παραστατικού στις κινήσεις του.

20190206-1155-1-397
Συναλλακτική κίνηση
Στη ''Συναλλακτική κίνηση'' συναλλασσόμενων, η scroll bar εμφανιζόταν στη μέση των εγγραφών, ύστερα από επιλογή ημερολογιακού διαστήματος.

20190207-1155-1-426
Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου - Ωρες διαλείμματος
Στον υπολογισμού του Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου συμπληρώνονταν στο xml οι ώρες διαλείμματος του ωραρίου εργασίας που έχει δηλωθεί στην καρτέλα του εργαζομένου και όχι του ωραρίου που είχε δηλωθεί στην εργασία. Επίσης συμπληρωνόταν και η περιγραφή του ωραρίου ενώ δεν θα έπρεπε εφόσον είχε ορισθεί ότι το ωράριο αποστέλλεται με pdf.
Επιπλέον: Έγιναν διορθώσεις για το πολυεταιρικό.
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των αποδοχών στην περίπτωση ωρομισθίου που είναι υπάλληλος.
Η ημ/νία αναφοράς πλέον έχει σαν default τιμή την ημ/νία υπολογισμού της τρέχουσας περιόδου.

20190322-1155-1-923
Αντιγραφή Γραμμής grid - Series 5 UI
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε η συντόμευση "Αντιγραφή γραμμής grid", μέσω των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.

20190410-1155-1-1166
Υπόλοιπο σε καρτέλες χαρακτηριστικών
Στην γενική εκτύπωση αποθήκης "Καρτέλες χαρακτηριστικών", στο υπόλοιπο και τα προοδευτικά εισαγωγών και εξαγωγών, δεν συμπεριλαμβανόταν τα από μεταφοράς υπόλοιπα.

20190417-1155-1-1261
Ε4, συμπληρωματικό ωραρίου
Στο Ε4, συμπληρωματικό ωραρίου, όταν στο ωράριο εργασίας υπήρχε συνημμένο pdf δεν κατέβαινε η περιγραφή του Διαλείμματος.

20190508-1155-1-1430
Αντιγραφή εργαζομένου
Διορθώθηκε σφάλμα που προέκυπτε κατά την καταχώριση νέας εγγραφής εργαζομένου από αντιγραφή άλλου εργαζόμενου.

20190520-1155-1-1534
Αρχείο ΑΚΑ ΕΔΟΕΑΠ
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο ο υπολογισμός του αρχείου ΕΔΟΕΑΠ (Α.Κ.Α.) μισθοδοσίας δεν ήταν σωστός σε περίπτωση εργαζομένου με μειωμένες ασφαλιστικές κρατήσεις.

20190520-1155-1-1537
Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών
Έγινε βελτίωση της ταχύτητας εμφάνισης των δεδομένων τιμολογιακών πολιτικών, σε περιπτώσεις με μεγάλο πλήθος δεδομένων (άνω των 100000 γραμμών).

20190528-1155-1-1620
Λάθος αξίες σε φορολογικό εκτυπωτή SAMSUNG SAM4S
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε φορολογικό εκτυπωτής τύπου SAMSUNG SAM4S, εκτυπώνονταν λάθος αξίες.

20190528-1155-1-1623
Αλλαγή εκπτώσεων σε προσθήκη serial number στη γραμμή
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού με τιμολογιακή πολιτική και είδη με serial number, δεν μεταφερόταν η έκπτωση του αρχικού παραστατικού, αλλά της πολιτικής.

20190531-1155-1-1659
Μετασχηματισμός με τρόπο αποστολής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού, επιλέγοντας τρόπο αποστολής.

20190531-1155-1-1661
Υπολογισμός Ε3
Δεν εμφανιζόταν η οθόνη των υπολογισμών του εντύπου Ε3.

20190603-1155-1-1672
Υπολογισμός εξόδων Ε3
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον επιμερισμό δαπανών στο έντυπο Ε3.

20190604-1155-3-1704
Συνδεδεμένος φορολογικός εκτυπωτής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την είσοδο στην εφαρμογή, με συνδεδεμένο φορολογικό εκτυπωτή.

20190605-1155-3-1707
Αρχείο αμοιβών / ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, ο selector στις γραμμές του αρχείου αμοιβών, δεν εμφάνιζε αποτελέσματα, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11221

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190412-1155-2-1207
Σύνολα αρχείου ΦΜΥ
Στην επεξεργασία αρχείου ΦΜΥ της μισθοδοσίας, προστέθηκαν σύνολα σε όλες τις στήλες.

20190521-1155-2-1542
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' παραστατικών συναλλασσόμενων, προστέθηκε φίλτρο ημερομηνιακού διαστήματος στα αντιστοιχισμένα παραστατικά, με προτεινόμενη τιμή το τρέχον έτος.

20190522-1155-2-1558
Πελάτης στην εντολή παραγωγής
Κατά τη δημιουργία εντολής παραγωγής, από παραγγελία, επιλέγοντας ''Παραστατικά ανά συναλλασσόμενο'', μεταφέρεται και ο πελάτης της παραγγελίας στην εντολή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181114-1155-1-6145
Ευρετήριο παραστατικών πωλήσεων σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο με διπλή ομαδοποίηση και τοπικά πεδία.

20190313-1155-1-807
Αντιστοίχιση στις ειδικές προμηθευτών
Δεν επιτρεπόταν η αντιστοίχιση, αν υπήρχε κλείδωμα ημερομηνιών στη γενική λογιστική.

20190411-1155-1-1186
Μικτά από καθαρά
Διορθώθηκε σφάλμα: δεν λειτουργούσε ο editor επιλογής μισθολογικών στοιχείων του πλέγματος, στην εργασία μισθοδοσίας Υπολογισμός μικτών απο καθαρά.

20190412-1155-1-1208
Πρόγραμμα εργασίας σε ομάδα εταιρειών
Υποστηρίζεται η λειτουργία της εκτύπωσης 'Πρόγραμμα εργασίας' σε πολυεταιρική εγκατάσταση.

20190503-1155-1-1385
Κλείσιμο ταμείου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, με ορισμό ίδιου ταμείου σε πάνω από ένα υποκατάστημα, δεν γινόταν υπολογισμός στην εργασία "Κλείσιμο ταμείου" από τον χρήστη εγγραφής.

20190507-1155-1-1424
Αλλαγή πιστωτικής κάρτας σε παραστατικό λιανικής
Σε κάποιες περιπτώσεις στην ενότητα της λιανικής, δεν επιτρεπόταν η αλλαγή Πιστωτικής κάρτας μετά την αρχική καταχώριση, όταν ο χρήστης ήταν διαφορετικός από αυτόν της αρχικής εισαγωγής.

20190515-1155-1-1492
Φόρμες Εκτύπωσης
Δεν εμφανιζόταν η καρτέλα ''Παράμετροι'' στις φόρμες εκτύπωσης ''Πελατών'', ''Προμηθευτών'' & ''Αποθήκης''.

20190516-1155-1-1506
SEPA file σε ομάδα εταιρειών
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία παραγωγής αρχείου SEPA απο το κύκλωμα της μισθοδοσίας σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών.

20190517-1155-1-1518
Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας
Στην προβολή εργαζομένων "οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας" προστέθηκαν σύνολα στις τιμές του tab "στοιχεία περιόδων".

20190523-1155-1-1584
Αυτόματο login στην υποβολή taxis στο Ε3
Δεν γινόταν ''Ενημέρωση σελίδας taxis'' από το έντυπο ''Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα''.