Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10071

Μεταβολές/προσθήκες προδιαγραφών

20080915-1155-2-1347 Απεικόνιση δεκαδικών κατά την εκτύπωση σε excel απο το grid του database explorer 
Διορθώθηκε η απεικόνιση των δεκαδικών όταν γίνεται εξαγωγή των δεδομένων από το grid του database explorer σε excel


20090610-1155-2-699 Αναζήτηση σε memory tables 
Προστέθηκε δυνατότητα αναζήτησης σε memory tables και Active browsers ανεξάρτητα από χαρακτήρες (ελληνικά - αγγλικά)

Διορθώσεις σφαλμάτων


20091124-1155-1-1333 Kαταχώρηση παραστατικού με διακανονισμό και διαφορετικό νόμισμα
Εάν σε παραστατικό υπήρχε συναλλασσόμενος με ξένο νόμισμα και ο τρόπος πληρωμής δημιουργούσε αυτόματα διακανονισμό εμφανιζόταν το μήνυμα 'Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο Ποσό' κατά τη νέα εγγραφή ή μεταβολή παραστατικού.


20091125-1155-1-1340 Εκτύπωση ανεξόφλητων παραστατικών
Εάν στα φίλτρα ήταν επιλεγμένη η παράμετρος "Ημερομηνία παραστατικών", τότε δεν εμφανιζόταν σωστά οι ημερομηνίες στις γραμμές αξιογράφων (εμφανιζόταν η ημερομηνία λήξης και όχι η ημερομηνία του παραστατικού).Επιπλέον, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους εάν επιλεγόταν ανάλυση αξιογράφων.


20091126-1155-1-1342 Ενημέρωση χρημ.λογαριασμών από εξοφλήσεις προκαταβολών
Κατά το μετασχηματισμό προκαταβολών λιανικής που είχαν δημιουργήσει ταμειακά παραστατικά, διαγραφόταν η κίνηση χρημ.λογαριασμού της προκαταβολής.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10070

Διορθώσεις σφαλμάτων

0091119-1155-1-1309
Εξαγωγή εκτυπώσεων σε excel 
Εάν ο χρήστης των windows δεν ήταν administrator, τότε δεν εμφανιζόταν σωστά οι ημερομηνίες και οι αριθμοί κατά την εξαγωγή εκτυπώσεων σε Excel.


20091120-1155-1-1320
Remote server
Η επιλογή Remote Server στο κεντρικό menu εμφανιζόταν απενεργοποιημένη.


20091120-1155-7-1320
Ακύρωση με αντιλογισμό και αντιστοιχήσεις
Τα ακυρώμενα και ακυρωτικά παραστατικά συμμετείχαν στον υπολογισμό των αριθμοδεικτών. Σημειώστε ότι από την έκδοση 311 έχει μεταβληθεί η προδιαγραφή και δεν αντιστοιχιζόνται πλέον αυτόματα, εξαιρούνται ωστόσο από όλους τους σχετικούς υπολογισμούς.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10069

Η έκδοση που δημοσιεύθηκε σήμερα απαιτεί συγχρονισμό της βάσης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι έχει δημιουργηθεί αντίγραφο της βάσης δεδομένων πριν την αναβάθμιση.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται διορθώσεις για τα παρακάτω:

20091120-1155-1-1315 Pop-up menus
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των pop-up menus. Το πρόβλημα εμφανίστηκε στην αμέσως προηγούμενη έκδοση (311.493.10067).

 
20091120-1155-1-1316 Πεδίο κίνηση συναλλασόμενου μετά το συγχρονισμό βάσης
Εάν υπήρχε κίνηση συναλλασσομένου στους τύπους παραστατικών χωρίς τα flag Χρέωση ή Πίστωση, εμφανιζόταν κενό το πεδίο κίνησης στον τύπο παρόλο που υπήρχε.

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.493.10067

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20091117-2165-2-80 Resolver Λογιστικής για ενημέρωση από παραστατικά παραγωγής
Προστέθηκε resolver Λογιστικής για την αξία σε τοπικό νόμισμα στη γέφυρα ενημέρωσης των παραστατικών παραγωγής. Επιπλέον, προστέθηκαν τα παραστατικά παραγωγής στην εργασία ενημέρωσης λογιστικής από παραστατικά.


Ενσωμάτωση μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων FIFO για εγκαταστάσεις Ρουμανίας
• 20091016-1155-2-1097 Υποστηρίζεται πλέον στην κοστολόγηση παραγωγής
• 20091020-1155-2-1112 Προστέθηκε υποστήριξη στην κοστολόγηση ειδών σύνθεσης
• 20091020-1155-2-1112 Υποστηρίζεται αλλαγή χρήσης - μεταφορά στοιχείων αποθήκης
• 20091116-1155-2-1280 Το πεδίο Κόστος εισαγωγών εξαγωγών είναι πλέον διαθέσιμο προς επιλογή σε σχεδιασμό στηλών παραστατικών Αγορών - Αποθήκης
• 20091020-1155-2-1112 Προσαρμογή συναρτήσεων - Αριθμοδεικτών - Οικονομικών Στοιχείων στην πραγματική FIFO


20091118-1155-2-1301 Αποστολή μηνυμάτων σφάλματος στη Softone
Κάθε μήνυμα σφάλματος εφαρμογής που αποστέλλεται καταχωρείται αυτόματα στο εσωτερικό σύστημα μηχανόγραφησης της Softone.
Διορθώσεις σφαλμάτων

20081229-1155-1-1886 Νομοί και Χώρα διαφορετική από Ελλάδα
Κατά την καταχώρηση νομών για χώρες εκτός Ελλάδας δεν εμφανιζόταν οι νομοί της χώρας αλλά της Ελλάδας.


20090422-1155-1-520 Εργασία παραγωγής κωδικών ΕΑΝ
Η εργασία παραγωγής κωδικών ΕΑΝ δεν ενημέρωνε σωστά το LINENUM στους εναλλακτικούς κωδικούς.


20091110-1155-1-1233 Εμφάνιση ελληνικών σε Windows 7
Σε σταθμούς εργασίας με Windows 7 ορισμένα από τα λεκτικά της εφαρμογής δεν εμφανιζόταν σωστά.


20091111-1155-1-1249 Αποστολή email μέσω alert
Προστέθηκε στις ρυθμίσεις του remote server για την αποστολή mail η παράμετρος Security ώστε να λειτουργεί η αποστολή mail μέσω alert.


20091112-1155-1-1256 Εκτύπωση σε excel των χρηστών της εφαρμογής
Κατά την εκτύπωση σε Excel ευρετηρίου χρηστών που είχε σαν στήλη το password εμφανιζόταν κανονικά οι χαρακτήρες.


20091113-1155-1-1272 Πίνακας Μέσων στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών
Είναι πλέον διαθέσιμος προς επιλογή ο πίνακας των Μέσων (Resources) και στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών Αγορών - Πωλήσεων


20091118-1155-1-1303 Πρόβλημα σε εκτύπωση Ανεξόφλητων Παραστατικών
Δε λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση και η προβολή Ανεξόφλητων παραστατικών με επιλογή "Αντιστοιχισθέντα μόνο".


Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

'Εκδοση 311.493.10066


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών20091029-1155-2-1182 Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου


Στο έντυπο Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου στον πίνακα 1 (υπολογισμός φόρου), δεν γινόταν η πράξη στο πεδίο Φόρος εισροών (όταν πραγματοποιείται η πράξη manual) προς έκπτωση που υπολογίζεται από τον φόρο εισροών οικοδομής επί το ποσοστό συμμετοχής ιδιοκτησίαςΤιμολογιακές πολιτικές


Αφαιρέθηκε η προδιαγραφή 20080630-1155-1-1068 βάσει της οποίας εφαρμοζόταν οι γραμμές τιμολογιακών πολιτικών με τιμή μηδένExcel print σε grids


Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής εγγραφών σε excel σε όλα τα grids της εφαρμογής π.χ Οικονομικά στοιχεία κλπΔιορθώσεις σφαλμάτων


20090925-1155-1-1010 Νέο πάγιο και αυτόματη συμπλήρωση ΜΜ1


Σε νέα καταχώρηση παγίου αν δεν συμπληρωνόταν η ΜΜ1, τότε κατά την καταχώρηση συμπληρωνόταν αυτόματα η πρώτη που υπήρχε στον πίνακα ακόμα και αν αυτή είναι ανενεργή. Πλέον, συμπληρώνεται αυτόματα η πρώτη ενεργή μονάδα μέτρησης.20091112-1155-1-1260 Ακύρωση με αντιλογισμό


Η μεταβολή πιστωτικού παραστικού που είχε αντιστοιχισθεί δημιουργούσε αρνητική ενημέρωση και αναίρεση αντιστοιχήσεων


Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.493.10065

Μεταβολές / προσθήκες προδιαγραφών

20090929-1155-2-1019 Παραμετρικό path (save σε pdf) στις εκτυπώσεις του προγράμματος
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού παραμετρικού path αποθήκευσης των εκτυπώσεων που τυπώνονται σε Pdf μορφή. Η σχετική παράμετρος μπορεί να ορισθεί κεντρικά στις ρυθμίσεις συστήματος και να τροποποιηθεί ανά εκτύπωση.

20091109-1155-2-1227 Τρόποι πληρωμής ανά Σαιζόν Είδους
Προστέθηκε η Σαιζόν της γραμμής είδους σαν επιλογή στους διακανονισμούς

20091111-1155-2-1241 Παράμετρος σε ανεξόφλητα παραστατικά
Στην εκτύπωση και στην προβολή ανεξόφλητων παραστατικών προστέθηκε η παράμετρος "Ενηλικίωση με βάση" με τις ακόλουθες τιμές: 1. Ημερομηνία παραστατικού - τα αποτελέσματα εμφανίζονται ομαδοποιημένα στην ημερομηνία παρ.και το παραστατικό 2. Ημερομ.διακανονισμών/αξιογράφων - τα αποτελέσματα εμφανίζονται ομαδοποιημένα στην ημερομηνία λήξης (FINALDATE)

20091111-1155-2-1242 Νέες συναρτήσεις στα pivot ευρετηρίων
Προστέθηκαν τα παρακάτω: AVG, COUNT,MIN,MAX, STDDEV,STDDEVP,VARIATION.Είναι διαθέσιμα με δεξί κλικ στο πεδίο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20080630-1155-1-1068 Refresh στοιχείων συμφωνιών σε παραστατικά
Γίνεται πλέον refresh τιμολογιακών όταν υπάρχει ζώνη με τιμή μηδέν

20091016-1155-1-1090 Εκτυπωση πρατηρίου - Αναλυτική κατάσταση ΠΘ

Η κίνηση ΠΘ 301 'Εξαγωγή με Παραστατικό Έκδοσης μας' στην παραπάνω εκτύπωση δεν εμφάνιζε το ΑΦΜ του πελάτη

20091102-1155-2-1197 Αντιγραφή από τελευταία
Κατά την αντιγραφή από τελευταία σε είδη, μεταφερόταν και ο κωδικός της προηγούμενης εγγραφής.

20091104-1155-1-1211 Αποθήκευση παραστατικού με συντόμευση
Εάν ήταν ανοικτό το παραστατικό εξόφλησης σε παραστατικό πώλησης και εφαρμοζόταν η συντόμευση αποθήκευσης εμφανιζόταν μήνυμα λάθους.

20091106-1155-1-1223 Μέγιστη έκπτωση πελάτη με απαγόρευση και τιμολόγηση
Εάν υπήρχε στον πελάτη συμπληρωμένο το πεδίο της μέγιστης έκπτωσης με απαγόρευση τότε κατά την τιμολόγηση δεν έφερνε το ποσοστό της εκπτωσης του πελάτη και δεν επέτρεπε την εισαγωγή του % στο πεδίο .

20091106-1155-1-1224 Default σειρά σε προβολή
Εάν σε κάποια προβολή παραστατικών πωλήσεων είχε ορισθεί default σειρά παραστατικό χωρίς σύνθεση κωδικού παραστατικού, τότε κατά το άνοιγμα της προβολής το πεδίο "Κωδικός" παραστατικού ήταν read-only

20091109-1155-1-1226 Access violation κατά το σχεδιασμό προβολής τρόπων πληρωμής
Εμφανιζόταν Access Violation σε όλες τις σχεδιαζόμενες προβολές των τρόπων πληρωμής.

20091109-1155-1-1228 Καταχώρηση παραστατικού με συντόμευση αποθήκευσης
Δεν λειτουργούσε η καταχώρηση με συντόμευση εάν ήταν ανοικτό το grid ανάλυσης ποσότητας σε χρώμα - μέγεθος σε καταχώρηση παραστατικού με είδος με χρώμα-μέγεθος. Απαιτείται να εφαρμοστεί διαδοχικά ο χειρισμός αποθήκευσης.

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.493.10064

20091106-1155-1-1222 Δυσλειτουργία λόγω collation name σε sql server 2000
Σε περίπτωση που το collation name του database server σε MS SQL server 2000 ήταν case sensitive (εκτός προδιαγραφών Soft1) κατά την καταχώρηση παραστατικών εμφανιζόταν μήνυμα AFTERPOSTOPITEM:MUST DECLARE THE VARIABLE @VFINPAY.

20091027-1155-1-1159 Εκτύπωση "Υπόλοιπα παρτίδων"
Βελτιώθηκε η εκτύπωση "Υπόλοιπα παρτίδων" ώστε να εκτελείται ταχύτερα. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν τα φίλτρα ημερομηνίας, τύπων & σειρών και εμφανίζει πάντα την τρέχουσα εικόνα (μέχρι και την τελευταία καταχωρημένη κίνηση).

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.493.10063

Η έκδοση 311.493.10063 περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις / διορθώσεις που αφορούν σε αντιστοιχήσεις παραστατικών. Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό της βάσης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι έχει δημιουργηθεί αντίγραφο της βάσης δεδομένων πριν την αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες Προδιαγραφών

20091014-1155-2-1083 Εκτύπωση 'Τρέχοντα Υπόλοιπα'
Στην εκτύπωση Αποθήκης για τα 'Τρέχοντα Υπόλοιπα' προστέθηκε στην ποσότητα ανάλυσης η ποσότητα πωλήσεων και αγορών.

20091102-1155-2-1201 Αρχείο τράπεζας MARFIN-EGNATIA BANK
Προστέθηκε το αρχείο μισθοδοσίας τράπεζας MARFIN-EGNATIA BANK

20091029-1155-1-1183 Ευρετήρια παραστατικών
Δυνατότητα ανάπτυξης ευρετηριών παραστατικών με γραμμές απαιτήσεων


20091021-1155-2-1116 Αρχείο επικουρικων ταμειων - ΤΕΑΥΕΤ

Προστέθηκε στο αρχείο επικουρικών ταμείων και η γραμμογράφηση του ΤΕΑΥΕΤ

Διορθώσεις σφαλμάτων

20091021-1155-1-1120 Εισαγωγή αρχείου xxf παραστατικών
Δεν λειτουργούσε η εισαγωγή παραστατικών με συνδεδεμένο παραστατικό εξόφλησης

20091020-1155-1-1109 Status bar - Επιλογή εταιρείας

Κατά την αλλαγή εταιρείας από την status bar εμφανιζόταν και ανενεργές εταιρείες

20091022-1155-1-1131 Qlik view σε saas
Κατά την εκτέλεση qlikview αρχείου σε SaaS client εμφανιζόταν μήνυμα λάθους

20091022-1155-1-1132 Οικονομικά Στοιχεία Γενικής Λογιστικής

Κατά την αλλαγή χρήσης στα οικονομικά στοιχεία -στοιχεία περιόδων λογαριασμών λογιστικής δεν γινόταν refresh στα σύνολα

20091023-1155-1-1140 Δύο instances του xplorer.exe στον ίδιο σταθμό
Κατά την εκτέλεση της ίδιας εκτύπωσης ταυτόχρονα σε 2 instances του xplorer.exe στον ίδιο σταθμό εργασίας εμφανιζόταν μήνυμα "cannot create file c:\users\xxxxxxxxxxxxx\xxxx.tmp the prosses canot access the file because it is being used by another proccess"

20091027-1155-1-1163 Πρόβλημα κατά την μεταβολή παραστατικών ειδικών συναλλαγών με ξένο νόμισμα
Κατά τη μεταβολή ισοτιμίας καταχωρημένων παραστατικών ειδικών συναλλαγών με ξένο νόμισμα εμφανιζόταν μήνυμα 'Δε υπάρχει το πεδίο Ποσό'.

20091027-1155-1-1167 Τρέχουσες τιμές κόστους σε χρήση 23 περιόδων
Σε χρήση με περισσότερες από 18 περιόδους, εμφανιζόταν Access Violation στον υπολογισμό τρεχουσών τιμών κόστους στα οικονομικά στοιχεία του είδους.

20091013-1155-1-1076 Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο
Σε ειδικές περιπτώσεις εμφανιζόταν time out expired κατά τον υπολογισμό του

20091020-1155-1-1105 Επανεκτύπωση παραστατικού πωλήσεων

Δεν λειτουργούσε ο έλεγχος επανεκτύπωσης παραστατικών σε περίπτωση που ο χρήστης βρισκόταν στην οθόνη του παραστατικού μετά την καταχώρηση - εκτύπωση του.

20091026-1155-1-1157 Αλλαγή μεγέθους πεδίου ομαδοποίησης σε σχεδιαζομένη εκτύπωση
Δεν ανταποκρινόταν στην αλλαγή πλάτους της στήλης βάσει της οποίας γίνεται η ομαδοποίηση σε περίπτωση που γινόταν εκτύπωση μόνο ομάδων

20091027-1155-1-1160 Συμψηφισμοί συναλλασσομένων
Κατά την καταχώρηση παραστατικού συμψηφισμού συναλλασσομένων με περισσότερες από μια γραμμές εμφανιζόταν μηνυμα Softone Range Error

20091029-1155-1-1187 Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Εάν είχε συμπληρωθεί δεύτερη γραμμή με την ίδια χρεοπίστωση και κατηγορία δαπάνης αλλά διαφορετική αιτιολογία, εμφανίζεται πλέον σε διαφορετική γραμμή

20091030-1155-1-1189 Έναρξη (απογραφή) αποθήκης
Κατά την εκτέλεση της εργασίας εμφανιζόταν μήνυμα Line:4 Row: 248 Missing operator or Semicolon

20091030-1155-1-1194 Οικονομικά στοιχεία ειδών
Εμφανιζόταν μηνύματα λάθους κατά την προβολή οικονομικών στοιχείων ειδών σε περίπτωση που σαν μέθοδος αποτίμησης είχε επιλεγεί τιμή ρευστοποίησης