Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11035

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171127-1155-7-5147
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα σε προγενέστερη ημερομηνία από την σημερινή
Προστέθηκε στις εκτυπώσεις των ενηλικιωμένων υπολοίπων συναλλασσόμενων το flag ''Εκκρεμή βάσει ημερομηνίας αναφοράς'', όπου με την επιλογή ΄΄ΝΑΙ'' αποτυπώνει τα εκκρεμή αξιόγραφα βάσει της ημερομηνίας αναφοράς.

20180215-1155-7-1094
Cash flow
Εφόσον σε παραστατικό πώλησης γίνει διακανονισμός με αξιόγραφο, στην Ταμειακή ροή γίνεται πρόβλεψη για την ημερομηνία λήξης του αξιογράφου.

20180223-1155-7-1267
Sam4s ζυγιζόμενα
Στις ταμειακές μηχανές SAMSUNG SAM4S NR-320 και SAMSUNG SAM4S ER-420EJ υποστηρίζεται πλέον η δυνατότητα χρήσης barcode EAN-13 (21-24 για αξιακό και 25-29 για ζυγιζόμενο).

20180309-1155-2-1631
Αντιγραφή χρήστη
Κατά την αντιγραφή χρήστη με Copy From Buffer, αντιγράφονται στο νέο χρήστη οι Ελεγχόμενες εταιρείες, τα Δικαιώματα σειρών ανά υποκατάστημα, οι Προτεινόμενες σειρές, ενώ γίνονται exclude τα Έγγραφα / Παρατηρήσεις.

20180318-1155-2-1808
Κλείσιμο συνάντησης από οποιοδήποτε συμμετέχοντα
Προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους του CRM η "Μεταβολή ενεργειών" όπου με την επιλογή ''Και από τις ενέργειες των συμμετεχόντων'' δίνεται δυνατότητα μεταβολής συνάντησης και από τους συμμετέχοντες.

20180403-1155-2-2159
Αναλυτικό Ισοζύγιο Πελατών
Στο Αναλυτικά ισοζύγια συλλασσόμενων, προστέθηκε φίλτρο ''Εταιρείες''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180124-1155-1-502
Αναζήτηση με χαρακτήρα @
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση είδους με χαρακτήρα ''@''

20180319-1155-1-1845
Δικαίωμα επιλογής default ευρετηρίων
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε το δικαίωμα επιλογής ευρετηρίων που ορίζεται στις κεντρικές λειτουργίες του χρήστη.

20180320-1155-1-1862
Κλήσεις CRM - ανενεργοί πελάτες
Με αφαίρεση του ",Α)" στον editor του Συναλλασσομένου επιστρέφει και ενεργούς πελάτες

20180327-1155-1-2017
Advanced φόρμα με background
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εσωτερική φόρμα Advanced με εικόνα background.

20180329-1155-1-2068
Σχεδιασμός προβολής ειδών
Σε σχεδιασμό προβολής ειδών, κατά την επιλογή ''Σχετικό'' στην ''Εγγυοδοσία \ παρελκόμενα'', εμφάνιζε μήνυμα σφάλματος.

20180330-1155-7-2118
Κατάσταση Λογιστικής (Balance Sheet)
Στη κατάσταση λογιστικής (Balance sheet) δεν συμφωνούσαν τα σύνολα των αθροιστών με τα αποτελέσματα προ τόκων & φόρων.

20180405-1155-7-2210
Περιγραφή χρηματικού σε εμβάσματα πελατών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, κατά την καταχώρηση εμβάσματος σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του χρηματικού λογαριασμού.

20180411-1155-7-2236
Υπολογισμός αποσβέσεων παγίων
Σε client /server & Azure εγκαταστάσεις, δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα κατά την ''εκτέλεση'' αποσβέσεων, σε περίπτωση που κάποιος λογαριασμός δεν είχε συμπληρωθεί βάσει παραμετροποίησης.

20180412-1155-1-2271
Νέα παρτίδα σε παραγωγή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή του πεδίου ''κωδικός νέας παρτίδας'' (μέσω σχεδιασμού προβολής) σε παραστατικά παραγωγής.

20180420-1155-7-2458
On/Off - αριθμήσεις
Σε εγκαταστάσεις Offline, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν προτεινόταν ο σωστός αριθμός παραστατικού.

20180423-1155-1-2468
Σφάλμα κατά την αναζήτηση - νέο UI
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε σωστά η αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση σε selectors.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11034

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161107-1155-7-3667
ΗΦΑΙΣΤΟΣ για πρατήρια υγρών καυσίμων
Προστέθηκε στην εργασία ''Παραγωγή αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ'' σχετικό flag ''Ακυρωμένα - ακυρωτικά'' για την συμμετοχή τους ή μη στο αρχείο.

20170829-1155-2-3681
Αυτόματη δημιουργία σειρών παραστατικών
Δόθηκε δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας σειρών υποκαταστημάτων. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο menu παραμέτρων / εταιρείες / με όνομα ''Αντιγραφή σειρών σε υποκαταστήματα'' (COPYSERIES).

20180116-1155-2-302
Συναλλακτική κίνηση έργων
Στη συναλλακτική κίνηση των έργων, εμφανίζονται και κινήσεις από την ενότητα των παραστατικών αποθήκης.

20180216-1155-7-1141
Πλάτος της στήλης «Υποκ. συν/μένου»
Προσαρμόστηκε το πλάτος της στήλης ''υποκατάστημα συναλλασσόμενου'' στις κινήσεις συναλλασσόμενων.

20180313-1155-2-1673
Ταμειακή Ροή
Στην Ταμειακή ροή δημιουργήθηκε νέα καρτέλα ''Αξιόγραφα'' με αποτύπωση εισπρακτέων - πληρωτέων και τράπεζα.

20180320-1155-7-1875
Input επιλογέα ειδών στα παραστατικά αποθήκης
Προστέθηκε στην ενότητα των παραστατικών αποθήκης, το κουμπί ''input'' κατά το άνοιγμα του επιλογέα.

20180403-1155-2-2160
Κατάσταση Ελεγχου Αναλυτικη [Πωλήσεις]
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση Ελέγχου Αναλυτική'' από την ενότητα των πωλήσεων, προστέθηκε το ΑΦΜ του πελάτη.

20180411-1155-2-2255
Συμψηφισμοί προμηθευτών σε φίλτρο εκτύπωσης
Προστέθηκε στο φίλτρο ''τύποι'' της εκτύπωσης ''Καρτέλες σε νόμισμα συν/γής'' οι τύποι Συμψηφισμού Προμηθευτών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171218-1155-7-5530
Τοπικό πεδίο με λειτουργία "Υπολογ.γραμμής+συνόλων"
Για να παίξει σωστά το τοπικό πεδίο με λειτουργία "Υπολογ.γραμμής+συνόλων" στο pivot grid, θα πρέπει τα πεδία που συμμετέχουν στον υπολογισμό να υπάρχουν στο pivot στην data περιοχή.

20171220-1155-7-5608
Advanced φόρμα εκτύπωσης και Rich Text Object
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced, σε ''Text Rich object'', δεν εκτυπώνονταν όλα τα πεδία του κειμένου.

20180111-1155-2-242
Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών/πωλήσεων
Φιλτράρονται σωστά πλέον οι Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών / πωλήσεων στις σχετικές εργασίες είδους.

20180212-1155-7-988
Import δεδομένων τιμολογιακών πολιτικών
Στο νέο UI δεν εμφανίζονταν τα import στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών.

20180212-1155-7-994
Οριζόμενος πίνακας
Στο νέο UI κατά τη δημιουργία οριζόμενου πίνακα προβολών όπου η sql εντολή είχε μεγάλο μήκος, δεν εμφανιζόταν όλο το query.

20180216-1155-7-1128
Import Excel σε δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών - NUI
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκεύονταν τα δεδομένα κατά το excel import στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών.

20180222-1155-1-1236
Κινησεις έργου (γραμμές)
Στις κινήσεις των εργών (γραμμές), προστέθηκε σχετικό flag ''Έξοδα που δεν επιβαρύνουν γραμμές'' για τη συμμετοχή των εξόδων ή όχι.

20180222-1155-1-1244
Νέα εγγραφή παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την δημιουργία νέου παραστατικού, ο κέρσορας πήγαινε στην ημερομηνία και όχι στη σειρά.

20180302-1155-1-1435
Αποστολή αρχειών XML μέσω CHROME
Όταν ήταν προεπιλεγμένος ο CHROME από τις παραμέτρους για την υποβολή εντύπων, δεν δηλώνονταν σωστά οι κωδικοί εισόδου στην εκάστοτε σελίδα και εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος check your internet connection.

20180305-1155-7-1488
Καταχώριση παραστατικού
Στο νέο UI, κατά τη δημιουργία / μεταβολή παραστατικού, σε περίπτωση που γινόταν αλλαγή του ευρετηρίου, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα καταχώρησης της υπάρχουσας εγγραφής.

20180306-1155-1-1535
Paste from clipboard σε τιμολ πολιτικές
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν paste from clipboard σε grid, με επιλεγμένη τη παράμετρο ''enable paste from clipboard'' στις ρυθμίσεις.

20180308-1155-1-1602
Παραμετροποίηση μηχανής καρτών
Στο νέο UI δεν εμφανιζόταν σωστά η οθόνη παραμετροποίησης των μηχανών καρτών.

20180308-1155-7-1595
Εκπτώσεις σε τελευταία τιμή αγοράς
Δεν εφαρμόζεται εκ νέου έκπτωση σε παραστατικά αγοράς, όταν τα προηγούμενα παραστατικά αγοράς είχαν έκπτωση και είχαν δηλωθεί να ενημερώνουν με την ανηγμένη τιμή αγοράς.

20180309-1155-1-1612
Αλλαγή είδους σε παραστατικό από μετασχηματισμό
Παρόλο που είχε δηλωθεί ''Απαγόρευση'' στην ''Αλλαγή είδους σε παραστατικό από μετασχηματισμό'' στον τύπο παραστατικού, δεν εφαρμοζόταν η σχετική απαγόρευση.

20180309-1156-7-40
Υπενθυμίσεις και ανοιχτές καρτέλες στην έναρξη
Στο Series 5 UI κατά την είσοδο στην εφαρμογή με επιλεγμένη την επιλογή ''Popup Υπενθυμίσεων'' έπρεπε πρώτα να κλείσουν οι ενεργές καρτέλες και μετά το παράθυρο υπενθυμίσεων.

20180312-1156-7-41
Συνάρτηση X.FOCUSFIELD
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε ορθά η συνάρτηση X.FOCUSFIELD.

20180313-1155-1-1671
Active Browser
Στο νέο UI κατά την εκτύπωση ενός ευρετηρίου, δεν φίλτραρε σωστά τα αποτελέσματα μέσω active browser

20180314-1155-1-1732
Απαγόρευση σε alert
Διορθώθηκε η εσφαλμένη διατήρηση μη αποδεκτής τιμής σε συνθήκη απαγόρευσης alert.

20180315-1155-7-1756
Χαρακτηριστικά με S/N
Σε είδους που παρακολουθείται σε Χρώμα / μέγεθος και Serial numbers, κατά την συμπλήρωση των S/N δεν έκλεινε το παράθυρο εισαγωγής των S/N.

20180321-1155-1-1888
Συνάρτηση FItemCDimReserved
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση FItemCDimReserved.

20180321-1155-1-1906
Κόμα σε εγγραφή μενού
Στο Series 5 UI δεν επιτρέπεται η χρήση '','' σε εργασία στο Menu.

20180322-1155-1-1927
Πίνακας στην μνήμη
Διορθώθηκε η εσφαλμένη εμφάνιση του primary κλειδιού, σε περίπτωση που δεν ήταν στα πεδία επιλογέα.

20180323-1155-1-1958
Αντιγραφή παραστατικού σύνθεσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το Copy from buffer παραστατικού σύνθεσης, χωρίς set είδους.

20180326-1155-1-1981
Alert με αποστολή μηνύματος σε οθόνη χρήστη
Δεν λειτουργούσε η αποστολή μηνύματος σε οθόνη χρήστη μέσω alert.

20180326-1155-1-1994
Μήνας σε έντυπο ΦΠΑ
Κατά τον υπολογισμό εντύπου ΦΠΑ, σε περίπτωση που η πρώτη χρήση της εταιρείας δεν ήταν 12μηνη, δεν αποτυπωνόταν σωστά η φορολογική περίοδος.

20180328-1155-7-2036
Αποστολή E-mail
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή e-mail με υπόδειγμα.

20180402-1155-1-2139
Αναζήτηση με active browser
Στο νέο UI βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης μέσω active brower.

20180402-1155-1-2141
Προσθήκη κοστολογικού στοιχείου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα παραστατικά παραγωγής, κατά την προσθήκη κοστολογικών στοιχείων.

20180402-1155-1-2147
Ομάδα Συν/νου στην Στατιστική Αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης, δεν εμφανίζονταν σωστά η στήλη ''ομάδα συναλλασσόμενου''.

20180402-1155-7-2150
Οικονομικά στοιχεία Παρτίδων
Στα οικονομικά στοιχεία παρτίδων, δεν εμφανιζόταν η login χρήση.

20180403-1155-7-2151
Υποβολή εντύπων με firefox ή chrome
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την υποβολή εντύπων στο taxis με προεπιλεγμένους browser Chrome & Firefox.

20180403-1155-7-2175
Δεκαδικά στο πεδίο DISCPRC στον πίνακα MTRTRN
Στην καταχώριση παραστατικού με έκπτωση γραμμής, στον πίνακα MTRTRN καταχωρούνταν πολλά δεκαδικά την τιμή του πεδίου έκπτωση.

20180404-1155-7-2201
Ελεύθερη εκτύπωση advanced με script σε event
Δεν αποθηκευόταν το script σε ελεύθερη εκτύπωση εσωτερική advanced.

20180405-1155-1-2214
Bιβλίο κοστολόγησης παραγωγής σε εταιρεία ομάδας
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, το ''Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου'', δεν εμφάνιζε αποτελέσματα σε εταιρείες πέραν της κύριας.

20180411-1155-1-2251
Μήνυμα μέγιστης έκπτωσης
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν λάθος υπέρβαση μέγιστης έκπτωσης σε παραστατικά.

20180411-1155-7-2242
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο ιστορικό μετασχηματισμών, στο διάγραμμα, εμφανίζεται και η επωνυμία συναλλασσόμενου.

20180411-1155-7-2250
Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ.
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ολοκληρωνόταν ο έλεγχος Α.Φ.Μ, μέσω της εργασίας ''Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ''.

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11033

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180109-1155-7-184
AsciiImport σε Azure
Υποστηρίζεται πλέον η δυνατότητα να γίνει ascii import σε περιβάλλον client server & azure.

20180305-1155-1-1487
button Συνέχεια στο CRM
Στις παραμέτρους ''ανά χρήστη'' στην ενότητα του CRM, προστέθηκε το flag ''Μόνο από παραμέτρους'' που αφορά τη συνέχεια ενεργειών συγκεκριμένων σειρών που θα οριστούν στο grid.

20180305-1155-7-1486
Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο μισθοδοσίας
Προστέθηκε η εκτύπωση "Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο" στις εκτυπώσεις μισθοδοσίας.

20180316-1155-2-1781
Ιστορικό πωλήσεων
Στο ιστορικό αγορών / πωλήσεων ειδών, είναι προεπιλεγμένη η τιμή "Ναι" για προσφορές-παραγγελίες.

20180321-1155-7-1881
Read state πεδίου
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στο Setproperty όπου μπορεί ν' αλλάξει το read state του πεδίου. Η σύνταξη είναι η εξής:
SetProperty(XModule,'FIELD','SALDOC.CCCFXDINOS','READONLY','TRUE').


20180326-1155-1-1973
Φίλτρο σε Selector Αξιογράφων
Στο νέο UI πραγματοποιείται πλέον αναζήτηση αξιογράφου σε παραστατικά, βάσει ποσού.

20180326-1155-1-1980
Active browser
Στο νέο UI προστέθηκε στις Γενικές παραμέτρους η ''Διατήρηση φίλτρων active browser''.

20180326-1155-7-1988
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο ιστορικό μετασχηματισμών, προστέθηκε η περιγραφή του συναλλασσόμενου.

20180328-1155-7-2056
Παραστατικά Παραγωγής και θέσεις/ράφια
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης στήλης θέσης αποθήκευσης στα παραστατικά παραγωγής

20180403-1155-2-2169
Προτεινόμενοι χώροι αποθήκευσης για παραστατικά παραγωγής
Στους προτεινόμενους χώρους και θέσεις αποθήκευσης των ειδών, προστέθηκε η ενότητα των παραστατικών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170925-1155-7-4089
Παραγγελίες ελλείψεων ειδών με χαρακτηριστικά
Η εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, δεν φίλτραρε τον προμηθευτή που είχε επιλεχθεί στα φίλτρα.

20171208-1155-7-5377
Αποτελέσματα προυπολογισμού πωλήσεων
Στα αποτελέσματα προϋπολογισμών δεν αποτυπωνόταν η πραγματική αξία.

20180119-1155-1-389
Import αγορών
Διορθώθηκε σφάλμα σε excel import με ταυτόχρονη εισαγωγή εξόδων.

20180122-1155-1-422
Κλείδωμα πεδίου και Hyperlink
Στον S1 Designer, σε custom object με πεδίο το οποίο ήταν readonly, δεν μπορούσε να επιλεχθεί το hyperlink.

20180201-1155-7-722
Αποθηκευτικός χώρος γραμμής σε σενάριο
Κατά την εκτέλεση σεναρίου ροής, σε παραστατικά με διαφορετικό αποθηκευτικό χώρο γραμμής, μεταφέρεται πλέον ο χώρος της γραμμής.

20180213-1155-1-1030
Σήμανση εργασιών - Διαγραφή εταιρείας
Καταγράφεται πλέον η διαγραφή εταιρείας στον ''έλεγχο εργασιών''.

20180221-1155-1-1208
Ευκαιρία πώλησης - Νέο UI
Στο νέο UI, μεγάλωσε ο κωδικός πελάτη σε καταχώρηση ευκαιρίας πώλησης.

20180227-1155-7-1322
paste from clipboard
Δεν λειτουργούσε σωστά το paste from clipboard σε γραμμές παραστατικού με είδη και παρτίδες.

20180228-1155-1-1374
Παραστατικά εσόδων εξόδων
Στα παραστατικά εσόδων / εξόδων, στο νέο UI στον selector των λογαριασμών, δεν εμφανιζόταν το button ''από πρότυπη''.

20180315-1155-7-1739
Εκτύπωση στατιστικής αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ομαδοποιημένης στατιστικής αποθήκης σε pdf ή φυσικό εκτυπωτή.

20180316-1155-7-1773
Client import
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση import script με client import.

20180320-1155-7-1876
Παρτίδες και ημ/νία ανάλωσης
Σε περίπτωση που είχε οριστεί σε τύπο παραστατικού, FIFO (αυτόματη) στην επιλογή παρτίδων και ανάλωση βάσει ημερομηνίας λήξης στις γενικές παραμέτρους, προτεινόταν λάθος παρτίδα.

20180321-1155-1-1903
Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5
Στον Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5, δεν εμφανιζόταν κίνηση που είχε πραγματοποιηθεί από συναλλασσόμενου τρίτης χώρας, με υποκατάστημα Ευρωπαϊκής ένωσης.

20180323-1155-7-1946
Φάκελος αρχείων ΜΥΦ
Στο νέο UI κατά τη δημιουργία νέου φακέλου, στην υποβολή στοιχείων ΜΥΦ, στον κατάλογο αποθήκευσης δεν προτεινόταν το \ (slash) μεταξύ παλιότερου και νέου φακέλου.

20180326-1155-7-1968
Υπηρεσίες->Φάκελοι: Αποστολή σε Πελάτη
Δεν ενημερωνόταν σωστά το ΦΠΑ σε παραστατικά που δημιουργούνται από φακέλους υπηρεσιών, κατά την επιλογή αποστολής σε πελάτη.

20180326-1156-7-44
Ανάλυση χαρακτηριστικών
Σε είδη που έχουν μόνο ένα χαρακτηριστικό, κατά την επιλογή του είδους σε παραστατικά και εφόσον επιλεχθεί η ''ανάλυση'', δεν εμφανιζόταν η επιλογή ΟΚ.

20180327-1155-1-2004
Βιβλίο αποθήκης (ομιλικό σχήμα)
Σε ομάδες εταιρειών, στο βιβλίο αποθήκης, με φίλτρο τον λογαριασμό αποθεμάτων, δεν γινόταν σωστή επιλογή των λογαριασμών της εταιρείας εισόδου, αλλά της κύριας.

20180328-1155-1-2039
Ιστορικό αγορών/πωλήσεων υπηρεσιών σε νέο UI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο ιστορικό αγορών & πωλήσεων υπηρεσιών.

20180328-1155-1-2065
Σειρά φακέλου υπηρεσιών από hyperlink
Δεν εμφανιζόταν σωστά ή σειρά φακέλου που είχε συνδεθεί σε σειρά πώλησης.

20180329-1155-1-2066
Ανάλυση υπολοίπου σε είδη με χαρακτηριστικά
Σε είδη με ένα μόνο χαρακτηριστικό, κατά την επιλογή του είδους σε γραμμές παραστατικού και εφόσον είχε επιλεχθεί η ανάλυση, δεν εμφανίζονταν σωστά τα λεκτικά (υπόλοιπο, πλασματικό, διαθέσιμο, δεσμευμένα πελάτη).

20180329-1155-1-2100
Αρχείο αμοιβών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία αρχείου αμοιβών.

20180330-1155-7-2109
SetProperty
Δεν λειτουργούσε σωστά η function SETPROPERTY για αλλαγή caption πεδίου, πχ x=SetProperty(XModule,'FIELD','CCCFXUSERDATA.NAME','CAPTION','Test').

20180402-1155-1-2136
Doc editor
Εσωτερική ενημέρωση:
Διορθώθηκαν σφάλματα στον Doc editor κατά την είσοδο ή κατά την επιλογή fields.


20180403-1155-1-2155
Επικουρικά ταμεία - Υπολογισμός αρχείου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τον υπολογισμό αρχείου επικουρικών ταμείων.

20180404-1155-7-2191
Είδη->Υπόλοιπα ανά εταιρεία
Στα ''Υπόλοιπα ανά εταιρεία'', από τις σχετικές εργασίες των ειδών, κατά την επιλογή «Υπόλοιπα ανά χώρο», δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του χώρου.

20180411-1155-1-2258
Yπολογισμός αναδρομικών εισφορών
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό των αναδρομικών εισφορών λόγω λανθασμένου υπολογισμού στην ανάλυση των εισφορών ανά αποδοχή της κανονικής περιόδου.