Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10764

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161027-1155-2-3540
Τόκοι πελατών
Έγιναν αλλαγές στην εκτύπωση των τόκων:
1) εμφανίζεται πλέον στην συνοπτική μορφή η συνολική αξία των παραστατικών που υπολογίζεται ο τόκος.
2) προστέθηκε φίλτρο ορίου του τόκου, ώστε να εμφανίζει τους πελάτες που το ποσό του τόκου είναι πάνω από το όριο.
3) προστέθηκε πεδίο αιτιολογίας στον διάλογο για τον υπολογισμό του τόκου, ώστε να μεταφέρεται στην αιτιολογία της ειδικής συναλλαγής.


20161201-1155-2-4033
Αντιγραφή δεδομένων προϋπολογισμών
Κατά την αντιγραφή δεδομένων στους προϋπολογισμούς, δόθηκε η δυνατότητα να προστίθενται μόνο τα νέα δεδομένα.

20161216-1155-2-4243
Posiflex PD2600 - οθόνη πελάτη
Πιστοποιήθηκε η συσκευή Posiflex PD2600 Series σαν οθόνη πελάτη.

20161219-1155-7-4249
Αρχείο Πληρωμών SEPA - Εθνική Τράπεζα
Στο όνομα του xml αρχείου δεν συμπεριλαμβανόταν ο κωδικός εντολέα παρά μόνο εάν επιλεγόταν η τράπεζα για δεύτερη φορά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140619-1155-7-2471
Συναλλασσόμενος παραστατικών παγίων
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν ο συναλλασσόμενος στα παραστατικά παγίων.

20160907-1155-1-2915
Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή
Δεν λειτουργούσε η αντιγραφή επαφών σε άλλη εταιρεία όταν η επιλογή των παραμέτρων ήταν:
"Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή".


20161201-1156-7-242
SET Υπηρεσιών
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε φάκελο υπηρεσιών εμφανιζόταν το παρακάτω μήνυμα όταν επιλεξόταν υπηρεσία που περιείχε σετ υπηρεσιών: SRVLINES: Dataset not in edit or insert mode.

20161206-1155-1-4091
Αντιστοίχιση με έσοδα έξοδα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εμφάνιση του άρθρου εσόδων-εξόδων από παραστατικό παγίου που αφορούσε πώληση.

20161206-1155-1-4097
Επανέκδοση με αντιλογισμό
Εμφανιζόταν σφάλμα στην επανέκδοση παραστατικού με αντιλογισμό όταν το παραστατικό είχε υπολογισμό διακανονισμού με ερώτηση.

20161206-1155-7-4106
Είσοδος χωρίς περιόδους χρήσης
Αν κατά την πρώτη είσοδο στο πρόγραμμα επιλεγόταν εταιρεία χωρίς περιόδους χρήσης για την ημερομηνία εισαγωγής, η εκ νέου επιλογή εταιρείας με σωστές περιόδους χρήσης δεν γινόταν αποδεκτή.

20161209-1155-1-4136
Add ons
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την 'Επιλογή όλων' και στην συνέχεια Εγκατάσταση επιλεγμένων. Αν επιλεγόταν κάποια εφαρμογή προς εγκατάσταση και μετά 'Εγκατάσταση επιλεγμένων', εμφανιζόταν μήνυμα: 'Δεν έχετε επιλέξει καμία εφαρμογή για εγκατάσταση!'.

20161213-1155-7-4169
Αποστολή email με καταγραφή
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αποστολή email με καταγραφή.

20161215-1155-7-4213
Συναλλασσόμενος σε συμβάσεις
Δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση στο συναλλασσόμενο στις συμβάσεις στις επιχειρησιακές ενότητες.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10763

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161018-1155-2-3367
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Η Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου υπολογίζεται πλέον και από την εμπορική διαχείριση.

20161201-1155-1-4040
Πωλήσεις - Προσφορές
Άλλαξε ο τίτλος της στήλης 'Ημερ/νία' σε 'Παράδοση'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160616-1156-7-130
Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ' είδος
Στην εκτύπωση ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ" είδος) δεν εμφανίζονταν τα είδη που είχαν μόνο εξαγωγές στο ημερολογιακό διάστημα του διαλόγου.

20160801-1155-1-2686
Ταξινόμηση σε default selector
Δεν εφαρμοζόταν η ταξινόμηση που είχε δηλωθεί στα ευρετήρια αναζήτησης.

20160919-1156-7-185
Παραστατικά παραγωγής - παρτίδες
Αν σε παραστατικό παραγωγής είχε καταχωριστεί στις γραμμές είδος με παρτίδα και μετά γινόταν αλλαγή του είδους, παρέμενε η παρτίδα και φαινόταν να έχει κινηθεί με το νέο είδος.

20161010-1155-1-3265
Αποσβέσεις σε συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων ΕΛΠ
Στο συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων των εκτυπώσεων ΕΛΠ δεν εμφανίζονταν οι εγγραφές των αποσβέσεων όταν είχε δηλωθεί στο διάλογο να γίνει ανάλυση.

20161107-1155-7-3673
OUTLOOK CONNECTOR-appointments
Σε ενημέρωση appointment από soft1 σε outlook με το συγχρονισμό δημιουργούνταν διπλοεγγραφές.

20161201-1155-1-4035
Εκτυπώσεις ΕΛΠ για αποσβέσεις περιόδου και χρήσης
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν οι αποσβέσεις κατά ΕΛΠ στις εκτυπώσεις περιόδου και χρήσης για τα ΕΛΠ.

20161213-1155-1-4178
Στήλες γραμμών σε παραστατικά αποθήκης
Στα παραστατικά αποθήκης, η επαναλαμβανόμενη επιλογή σειρών παραστατικών με διαφορετικές στήλες γραμμών, προκαλούσε λανθασμένη εφαρμογή των στηλών.

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10762

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161207-2165-2-53
SQL Scripts
Δυνατότητα ορισμού SQL scripts και κλήση τους μέσω του Web Service SQLDATA με τον κωδικό τους.

20161207-2165-2-54
Αυτόματη δημιουργία χρήσης
Στην περίπτωση που κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή μέσω Web Services δεν υπάρχει η ζητούμενη χρήση, αυτόματα το σύστημα την δημιουργεί με παραμέτρους ίδιες με της προηγούμενης χρήσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161011-1155-1-3285
Τρέχοντα υπόλοιπα και στοιχεία ανά Α.Χ.
Μετά από αλλαγή της απογραφής είδους με χρήση της σχετικής εργασίας που δείχνει ανά χώρο ανάλυση ανά παρτίδα, εμφανιζόταν σφάλμα που επηρέαζε τα αποτελέσματα της εκτύπωσης 'Τρέχοντα υπόλοιπα'.

20161012-1156-7-207
Import script
Σε κάποιες περιπτώσεις εισαγωγής με import script γραμμών παραστατικών με είδη με ένα μόνο χαρακτηριστικό εμφανιζόταν σφάλμα μη καταχώρισης κύριας ποσότητας.

20161101-1155-7-3595
Παρτίδες με δεσμευμένη ποσότητα
Η πρόταση παρτίδων σε νέα καταχώρηση παραστατικού δεν γινόταν βάσει του πλασματικού υπολοίπου ανά παρτίδα, όταν στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί έλεγχος/πρόταση παρτίδων: πλασματικό>0.

20161129-1155-7-3995
Τελείες & κόμματα στην Ρουμάνικη Έκδοση
Οι αριθμοί δεν εμφανίζονταν σύμφωνα με την παραμετροποίηση τους στο s1 και στα regional settings σε αγγλικό pc με ρουμάνικη έκδοση.

20161202-1155-7-4061
Δρομολόγηση σε ευρετήριο πελατών
Η δρομολόγηση μέσω των χαρτών της google, εμφανίζεται πλέον σωστά στον default windows web explorer browser.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10760

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161031-1155-2-3546
Εκχώρηση τιμολογίων
Στο διάλογο εκχώρησης τιμολογίων προτείνεται πλέον "Ναι" σε κάθε γραμμή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160311-1155-7-908
ΦΠΑ εξόδων σε φακέλους κοστολόγησης
Ενημερώνεται πλέον η στήλη αξίας ΦΠΑ των εξόδων στους φακέλους κοστολόγησης.

20161118-1155-7-3814
Νέα προδιαγραφή
Εμφανιζόταν σφάλμα "Field SPCS cannot be modified" σε εισαγωγή νέας προδιαγραφής όταν προηγουμένως είχε προβληθεί κλειδωμένη προδιαγραφή.

20161129-1155-1-3985
Προδιαγραφές παραγωγής
Οι επιλογές "Ενεργή" και "Κύρια" των προδιαγραφών παραγωγής μπορούν πλέον να αλλαχθούν από οποιονδήποτε χρήστη. Το flag "Κλειδωμένη" μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από χρήστη με δικαίωμα sounlock.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10759

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161124-1155-7-3924
Δεκαδικά στο Φ2
Εμφανίζονταν λανθασμένα αποτελέσματα στα έντυπα του ΦΠΑ.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10758

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151111-1155-7-3311
ΤΕΑΕΑΠΑΕ
Προσθήκη δημιουργίας αρχείων Μητρώου και Εισφορών επί Αποδοχών για το ταμείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ.

20161110-1155-2-3721
Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ) - Αποτελέσματα στην δημιουργία του αρχείου
Στα αποτελέσματα που εμφανίζονται κατά την δημιουργία του αρχείου ΤΑΤΤΑ, προστίθεται στις εισφορές εργοδότη και η τιμή της νέας στήλης TSMEDEVAL6.

20161117-2165-2-45
Ημερομηνία παραστατικού Intrastat
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων Intrastat (Αφίξεων - Αποστολών)
βάσει ημερομηνίας παραστατικού, (όπως VIES).


Διορθώσεις σφαλμάτων

20161122-1155-1-3873
Νέα εγγραφή στελέχους
Κατά την δημιουργία νέας εγγραφής στελέχους με αντιγραφή από την τελευταία, εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα καταχώρησης: Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.
Το πεδίο "Κωδικός" υπάρχει ήδη στο αρχείο.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10757

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161108-1155-2-3692
Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ) - Εισφορές επικουρικού
Στο αρχείο ΤΑΤΤΑ και στην στήλη Εισφ. Ασφαλισμένου 4% εμφανίζεται πλέον το άθροισμα των εισφορών του επικουρικού ταμείου ΤΑΤΤΑ (ταμείο 190) για ασφαλισμένο και εργοδότη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160512-1155-7-1703
Κωδικός ανεύρεσης σε παραστατικά αποθήκης
Λειτουργεί πλέον σωστά το hyperlink του κωδικού ανεύρεσης στις γραμμές των παραστατικών αποθήκης.

20161026-1155-7-3513
Προσωρινή δήλωση φόρου
Σε εγκαταστάσεις σε azure γινόταν λανθασμένος υπολογισμός στο πεδίο Ε511 (μεταβλητή 3000).

20161101-1156-7-216
Στήλες Γραμμών
Διατηρούνται οι στήλες γραμμών που έχουν οριστεί στον τύπο του παραστατικού, ακόμα και αν γίνει αλλαγή της προβολής.

20161102-1155-7-3604
Απεικόνιση Συγκεντρωτικής Καρτέλας Συναλλασσομένου.
Εμφανιζόταν λάθος πρόσημο στις συγκεντρωτικές καρτέλες πελατών εφόσον στο διάλογο είχε επιλεγεί διαφορετική εταιρεία από την εταιρεία login.

20161103-1155-7-3627
Στατιστική πωλήσεων
Εμφανίζονται και οι στήλες περιόδων χωρίς δεδομένα.

20161114-1155-1-3742
Μορφή αριθμών
Δεν εφαρμοζόταν σωστά η μορφή αριθμών που είχε δηλωθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος.

20161116-1155-1-3772
Έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
Εμφανίζεται πλέον η σύνδεση των δαπανών (μεταβλητή 3617).

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10754

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161026-1155-2-3525
Σ τελικό στην uppercase
Η συνάρτηση uppercase όταν τύπωνε τo τελικό ς δεν το μετέτρεπε σε κεφαλαίο Σ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160316-1155-1-949
Εισαγωγή από αρχειο xxf
Δεν λειτουργούσε ο σύνδεσμος "Αποτελέσματα" κατά την εισαγωγή xxf αρχείου που είχε σφάλματα.

20161025-1155-7-3496
Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου
Η Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου από το κύκλωμα της λογιστικής ενημερώνει πλέον στην κατηγορία εισοδημάτων του εντύπου το flag επιχειρηματική δραστηριότητα(παρακράτηση) όταν επιλέγεται στα φίλτρα Εμπορικές Επιχ - Ελευθέρια Επαγγ ή Αμοιβές Δικηγόρων. Επίσης, επιτρέπεται η manual μεταβολή του flag στα πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας πχ αν θέλει να επιλέξει κάποιος προκαταβολή αντί για παρακράτηση.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10753

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161006-1155-7-3218
Κλειδωμένες προδιαγραφές
Σε κλειδωμένες προδιαγραφές λόγω κοστολόγησης, δόθηκε η δυνατότητα αλλαγής της τιμής του πεδίου 'Ενεργή' και 'Κύρια'.

20161007-1155-2-3243
Γραμμογράφηση αρχείου CITIBANK
Το αρχείο Μισθοδοσίας για την τράπεζα CITIBANK, είναι πλέον της μορφής TXT.

20161024-1155-1-3458
Σχεδιασμός στηλών
Είναι πλέον διαθέσιμο στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών πώλησης το πεδίο της επωνυμίας του πωλητή.

20161024-1155-2-3460
Εκχώρηση ειδικών συναλλαγών
Δόθηκε η δυνατότητα εκχώρησης παραστατικών ειδικών συναλλαγών.

20161025-1155-2-3485
spell με ευρώ
Η συνάρτηση spell εμφανίζει πλέον και το λεκτικό 'ευρω' στα ελληνικά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161003-1155-1-3169
Καταχώρηση παραστατικού με αυτόματη κάλυψη σε είδη με Χ/Μ
Σε κάποιες περιπτώσεις καταχώρησης παραστατικού με αυτόματη κάλυψη παραγγελιών και ανάπτυξη χαρακτηριστικών σε στήλες γραμμών, η εισαγωγή ποσότητας μεγαλύτερης των παραγγελιών προκαλούσε λανθασμένο υπολογισμό ποσοτήτων στις γραμμές.

20161010-1155-7-3264
Είδος με χρώμα μέγεθος και διαφορετική μονάδα μέτρησης
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα "ΠΡΟΣΟΧΗ. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή", όταν σε είδος με χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνταν διαφορετικές μονάδες μέτρησης, εναλλακτικοί κωδικοί με ποσότητες και αυστηρή σχέση μονάδων.

20161017-1155-1-3357
Ε3 - Χαρακτηρισμός
Στο Ε3 xml το πεδίο f_xaraktirismos λαμβάνει υπόψιν τη Σχέση εργασίας (Μισθωτός - Ημερομίσθιος).

20161019-1155-7-3399
Σήμανση Εργασιών
Όταν είχε δηλωθεί σήμανση εργασιών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συναλλασσομένων, τότε κατά τη διαγραφή τους εμφανιζόταν σφάλμα: Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near ')

20161020-1155-7-3418
Πρόβλημα με Qlikocx.ocx
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα στην εγκατάσταση του Qlikview ocx.

20161021-1155-7-3450
Λάθος κατά την αποθήκευση Ειδών με σήμανση Ενεργειών
Όταν είχε δηλωθεί σήμανση εργασιών στους εναλλακτικούς κωδικούς τότε κατά τη διαγραφή τους εμφανιζόταν σφάλμα: incorect syntax near.

20161021-2165-2-28
Μετασχηματισμός γραμμών
Εμφανιζόταν σφάλμα στο μετασχηματισμό γραμμών, όταν οι γραμμές ήταν περισσότερες από 1000.

20161025-1155-7-3480
Import script
'Όταν στην ενότητα S1 Import, είχε δημιουργηθεί import script με κωδικό XXX_YYY εμφανιζόταν σφάλμα “Ole Error: 80040E14. Invalid column name ‘YYY’ “.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10752

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160113-1155-2-106
Ωφέλιμες μονάδες παγίων
Στον πίνακα ανάλυσης των ωφέλιμων μονάδων κατά περίοδο καταγράφονται πλέον οι μηνιαίες μονάδες παραγωγής (ωφέλιμες) και από τις μηνιαίες μονάδες υπολογίζονται αυτόματα οι μηνιαίοι συντελεστές απόσβεσης.

20160725-1155-2-2595
Ταμειακή ροή - Διαχωρισμός διακανονισμών
Στην εργασία της ταμειακής ροής, γίνεται πλέον διαχωρισμός του ποσού του διακανονισμού
βάσει τύπου διαθεσίμου που υπάρχει στον τρόπο πληρωμής.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160921-1155-7-3050
Οικονομικά Στοιχεία ΜΥΦ
Τα πιστωτικά τιμολόγια ενημερώνουν θετικά την καθαρή αξία και την αξία ΦΠΑ της ΜΥΦ, στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσομένων.

20161006-1155-1-3213
Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης - αυτόματη υποβολή
Κατά την αυτόματη υποβολή του εντύπου Ε6 εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος ''Unable to get property  ;getElementsByTagName' of undefined or null reference''.

20161018-1155-1-3369
Μαθητεία ΟΑΕΔ με bonus - ΑΠΔ
Κατά τον υπολογισμό ΑΠΔ στην περίπτωση μαθητείας ΟΑΕΔ που υπάρχει και έκτακτο ποσό επιμερίζονται πλέον σωστά οι αποδοχές και οι εισφορές.

20161018-1155-1-3372
ΑΠΔ - bonus και αποζημίωση αδείας
Στον υπολογισμό ΑΠΔ, γίνεται πλέον σωστά ο υπολογισμός εισφορών όταν υπάρχει και έκτακτο ποσό (κωδικός 10) και αποζημίωση αδείας (κωδικός 7).

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10751

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160921-1155-2-3052
Καρτέλα εργαζομένων
Βελτιώθηκε η ταχύτητα της καρτέλας εργαζομένων.

20160928-1155-7-3122
ΜΥΦ - Μηδενική Αξία
Είναι δυνατή πλέον η ενημέρωση της ΜΥΦ παραστατικών με πλήθος αλλά χωρίς αξία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160713-1155-7-2426
XXF σε εισπράξεις με παραλαβή νέας επιταγής
Σε κάποιες περιπτώσεις, η εισαγωγή αρχείου XXF που περιέχει είσπραξη με παραλαβή νέου αξιόγραφου, δημιουργούσε διπλά αξιόγραφα.

20161003-1155-1-3167
Τιμές κόστους : τελευταία τιμή αγοράς
Η ενημέρωση της τιμής κόστους "Τελευταία τιμή αγοράς" γίνεται πλέον από την τελευταία γραμμή του αντίστοιχου είδους σε παραστατικά με περισσότερες από μία γραμμές του είδους.

20161007-1155-1-3241
Μαθητεία ΟΑΕΔ - αποζημίωση αδείας εποχιακών
Δεν υπολογίζονταν στη μαθητεία ΟΑΕΔ και στις έκτακτες αποδοχές οι εισφορές με το ποσοστό που ισχύει και για τις αποδοχές του μήνα.

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10750

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160912-1155-7-2955
Ευρετήρια με Ομαδοποίηση-Αυτ.Φιλτράρισμα
Η ενεργοποίηση του αυτόματου φιλτραρίσματος σε ευρετήρια με ταξινόμηση και αυτόματη εκτέλεση ομαδοποίησης, προκαλούσε πρόβλημα στην ταξινόμηση.

20161003-1155-2-3174
Ε4 - Μικτές αποδοχές
Προσαρμογή του πεδίου Μικτές αποδοχές στο αρχείο Ε4 στους ημερομίσθιους σύμφωνα με τις οδηγίες από την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ («Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»)

20161003-1155-2-3175
Ε3 - Μικτές αποδοχές
Προσαρμογή του πεδίου Μικτές αποδοχές στο αρχείο Ε3 στους ημερομίσθιους σύμφωνα με τις οδηγίες από την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ («Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160210-1156-7-25
Ευρετήρια έργων
Εμφανιζόταν σφάλμα "invalid Column name mtrl" στα ευρετήρια έργων που έχει χρησιμοποιηθεί η αξία εισαγωγών ή εξαγωγών από τα αναλυτικά στοιχεία έργου.

20160916-1155-1-3007
Είδη - Εξυπηρέτηση παραγγελιών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εξυπηρέτηση παραγγελιών από το ευρετήριο ειδών, εμφανίζονταν οι παραγγελίες όλων των υπόλοιπων ειδών, όταν είχε ζητηθεί [Ανανέωση δεδομένων] και το είδος δεν είχε παραγγελία προς εξυπηρέτηση.

20160929-1155-1-3140
Προσωρινή δήλωση - Μισθοδοσία
Διόρθωση υπολογισμού ημερομηνιών στο έντυπο Προσωρινή δήλωση από μισθοδοσία στις εγκαταστάσεις του Azure

20160929-1155-7-3142
ΜΥΦ - Υποκατάστημα με κωδικό μηδέν
Όταν είχε οριστεί στην εταιρεία υποκατάστημα με κωδικό 0, τότε η δήλωσή του στην εργασία υποβολής στοιχείων ΜΥΦ προκαλούσε σφάλμα "Πρέπει να συμπληρώσετε υποκατάστημα και κωδικό".

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10749

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160928-1155-2-3133
Αποσβέσεις αδράνειας
Έγιναν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού αποσβέσεων αδράνειας βάσει ΠΟΛ.1073_2015 και Ν 4308/2014.
Οι αποσβέσεις αδράνειας εφεξής δεν υπολογίζονται κατά τον υπολογισμό λογιστικών αποσβέσεων και οι φορολογικές αποσβέσεις αδράνειας δεν προστίθενται στις τακτικές φορολογικές αποσβέσεις μετά τη λήξη της περιόδου αδράνειας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160923-1155-7-3081
Έσοδα Έξοδα - Διαφορά στην αξία ΦΠΑ
Όταν είχε οριστεί στις παραμέτρους των εσόδων-εξόδων να γίνεται καταχώριση μηδενικών γραμμών, τότε κατά την μεταβολή παραστατικών εσόδων εξόδων με εισαγωγή αξίας σε λογαριασμό άλλης κατηγορίας ΦΠΑ εμφανιζόταν σφάλμα "Υπάρχει διαφορά στην αξία ΦΠΑ των γραμμών και στην ανάλυση ΦΠΑ".

20160923-1156-7-191
Διαφοράς αξίας σε Έσοδα/Έξοδα
Σε καταχώρηση παραστατικού Εσόδων/Εξόδων εμφανιζόταν σφάλμα [Υπάρχει διαφορά στη συνολική αξία των γραμμών και στην αξία του παραστατικού], χωρίς να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.

20160927-1155-1-3105
Αρχεία ΥΕΚΑ - αυτόματη υποβολή
Η αυτόματη υποβολή εντύπων ΥΕΚΑ (αναγγελία πρόσληψης) ολοκληρώνεται πλέον επιτυχώς.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10748

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160914-1155-2-2981
Συνάρτηση CusValueDaysOpenDocs
Η τιμή της συνάρτησης CusValueDaysOpenDocs όταν οι εισπράξεις είναι μεγαλύτερες από τις πωλήσεις (έχουμε πληρώσει παραπάνω στον πελάτη από τα τιμολόγια του) γίνεται αρνητική.

20160915-1155-7-2996
Ακύρωση Ενημέρωσης Εσόδων Εξόδων
Προστέθηκε το υποκατάστημα στα φίλτρα της εργασίας "ακύρωση ενημέρωσης εσόδων εξόδων από εμπορική διαχείριση".

20160920-2165-2-23
Στατιστική έργων
Στη στατιστική έργων στη σελίδα των μέσων στην Ανάλυση προστέθηκαν οι στήλες "Ποσότητα υλικών (προϋπ.)", "Ποσότητα υλικών (απολ.)", "Ανθρωποημέρες (προϋπ.)" και "Ανθρωποημέρες (απολ.)". Οι ανθρωποημέρες ισούνται με το πηλίκο Διάρκειας μέσου προς τις ώρες εργασίας του μέσου.
Επιπρόσθετα και στις δύο σελίδες, (Έργα και Μέσα), σε όλα τα λεκτικά των πεδίων προστέθηκαν οι χαρακτηρισμοί "(προϋπ.)" και "(απολ.)", (προϋπολογισμός και απολογισμός δηλ.), για λόγους αποσαφήνισης.

20160921-1155-2-3040
ΤΣΜΕΔΕ
Προσαρμογή της εργασίας υπολογισμού του αρχείου σε αναδρομικούς υπολογισμούς ταμείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160418-1155-1-1421
Τοπικό πεδίο εταιρείας
Εμφανίζεται πλέον σωστά στο διάλογο των ερωτήσεων το φίλτρο σε τοπικό πεδίο COMPANY.

20160905-1155-1-2885
Εκτύπωση 'Προσφορές'
Στην επιλογή πελάτη στην εκτύπωση 'Προσφορές' (Πωλήσεις-->Προσφορές-->Προσφορές), εμφανιζόταν σφάλμα 'Ole Error: 80040E07. Conversion failed when converting the varchar value 'COMPANY' to data type smallint'.

20160912-1155-1-2949
Πρόβλημα στην φόρτωση url σε εικόνα είδους
Άλλαξε ο τρόπος που χειρίζεται τα url το dropbox. Τα url θα πρέπει να ξανά συνδεθούν με τα είδη καθώς θα παραχθούν νέα. Για να λειτουργήσει πρέπει να κατεβάσετε νέα έκδοση του cloud apps connector που βρίσκεται στα S1 addons.

20160915-1155-1-2999
Λογαριασμοί και μοντέλα ανάλυσης (ACC_ANL_MODEL)
Η εκτύπωση "Λογαριασμοί και μοντέλα ανάλυσης" (ACC_ANL_MODEL) εμφανιζόταν δύο φορές στις εκτυπώσεις της αναλυτικής λογιστικής.

20160919-1155-7-3017
Στατιστικές πωλήσεων
Στις Στατιστικές πωλήσεων
- Ανάλυση Ειδών ανά πελάτη
- Ανάλυση Ειδών ανά υποκατάστημα πελάτη
- Ανάλυση Πελατών ανά είδος,
εάν στα φίλτρα επιλεχθεί το πεδίο Μόνο εκκρεμείς = Ναι, εμφανιζόταν σφάλμα Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near 'N'.


20160921-1155-1-3042
ΤΣΜΕΔΕ
Διόρθωση της εργασίας Δημιουργία αρχείου ΤΣΜΕΔΕ στον υπολογισμό των συνόλων όταν υπάρχουν αρνητικά ποσά στο αρχείο.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10747

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160802-1155-7-2700
Timeline Έργων-Μη σωστή αποτύπωση στοιχείων πωλήσεων
Γίνεται πλέον σωστά η αποτύπωση στοιχείων πώλησης (παραστατικό πώλησης, περιγραφή σειράς, τύπος σειράς, ώρα καταχώρησης) στο Timeline έργων.

20160914-1155-1-2979
Έλεγχος εσόδων - εξόδων
Η προτεινόμενη μορφή της εκτύπωσης ''Έλεγχος εσόδων - εξόδων''EXP_SX_REP, δεν περιλάμβανε τις ταμειακές εγγραφές.

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10746

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160705-1155-7-2305
Εγγυοδοσία
Σε παραστατικά με παραπάνω από ένα είδη που έχουν και είδη εγγυοδοσίας, η διαγραφή κάποιου από τα κύρια είδη προκαλούσε λανθασμένη διαγραφή των ειδών της εγγυοδοσίας αλλά και των άλλων ειδών.

20160727-1155-7-2627
Αρχείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ - πεδίο Contributiontype
Ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο Contributiontype στη δημιουργία αρχείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ.

20160802-1155-1-2701
Οικονομικών στοιχείων έργων
Στην ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων των έργων λαμβάνεται πλέον υπόψη και ο header των παραστατικών είσπραξης.

20160805-1155-1-2732
Πρόταση εξυπηρέτησης
Εμφανιζόταν σφάλμα στην πρόταση εξυπηρέτησης, όταν ο πελάτης είχε υποκατάστημα και είχε δηλωθεί ανάλυση σε "Υποκ/τα πελατών".

20160825-1155-7-2800
Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων πελατών/προμηθευτών
Στην εκτύπωση "Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων πελατών/προμηθευτών" η επιλογή του φίλτρου «Υποκαταστήματα που δεν κινήθηκαν στην περίοδο» επιτρέπει τη σωστή λειτουργία της εκτύπωσης ακόμα και όταν δεν έχει οριστεί κάποιο υποκατάστημα σαν κεντρικό.

20160830-1155-1-2831
Μέγιστη έκπτωση είδους
Λειτουργεί πλέον σωστά η μέγιστη έκπτωση στο είδος σε παραστατικό πώλησης

20160902-1155-1-2870
Έλεγχος άρθρων - Μισθοδοσία
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Έλεγχος άρθρων μισθοδοσίας εμφανιζόταν σφάλμα ''Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near '=' ''

20160902-1155-1-2871
Έλεγχος άρθρων
Στην εκτύπωση Έλεγχος άρθρων λογιστικής εμφανίζεται μήνυμα ''Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση!'' ενώ υπήρχαν άρθρα προς καταχώρηση.

20160906-1155-1-2892
Unicode αλφαριθμητικό
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση ιαπωνικών χαρακτήρων σε πεδία unicode αλφαριθμητικών (nvarchar).

20160906-1155-1-2894
Εκτύπωση παραγγελιών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση "Παραγγελίες" όταν δηλωνόταν η επιλογή "αναλυτικά".

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Έκδοση 4.00.515.10745

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160722-1155-2-2570
Κωδικός ΙΚΑ αποδοχών υπερεργασίας
Διόρθωση κωδικού ΙΚΑ για τις αποδοχές της υπερεργασίας οι οποίες δηλώνονται πλέον με τον κωδικό 14 (Λοιπές αποδοχές) αντί του κωδικού 1 (Τακτικές)

20160729-1155-2-2656
Resolver φ.π.α χρεωπιστώσεων
Προστέθηκε resolver λογιστικής για το λογαριασμό Φ.Π.Α. των χρεωπιστώσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160711-1155-7-2400
Φ2 - Μεταβλητή 2613
Στο πεδίο 361, η μεταβλητή 3613 αντικαταστάθηκε από τη μεταβλητή 2613.

20160721-1155-1-2546
Κλείδωμα ημερομηνιών εσόδων εξόδων
Λειτουργεί πλέον σωστά το κλείδωμα ημερομηνιών εσόδων εξόδων από εκτύπωση περιοδικής ΦΠΑ.

20160721-1155-1-2547
Υπολογισμός διαφοράς δαπανών στο Φ2
Λειτουργεί πλέον σωστά ο υπολογισμός του εντύπου Φ2 με ενεργή την παράμετρο ''υπολογισμός διαφοράς δαπανών''.

20160721-1155-1-2561
Script error σε έντυπο
Εμφανιζόταν σφάλμα Script error σε manual αλλαγή επί του εντύπου.

20160726-1155-1-2607
Παραστατικό παραγωγής και ποσ. 2 παραγόμενου
Κατά την εισαγωγή ποσότητας 1 σε είδος παραγόμενο, σε παραστατικό παραγωγής, δεν εμφανιζόταν αυτόματα η ποσότητα 2 παρόλο που στο είδος υπήρχε αυστηρή σχέση μεταξύ ΜΜ1 και ΜΜ2.

20160726-1155-1-2624
Αποστολή e-mail πελάτη
Δεν ολοκληρωνόταν η αποστολή e-mail πελάτη, όταν δεν είχε συμπληρωθεί θέμα.

20160728-1155-1-2643
Οικονομικά στοιχεία είδους
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν καθυστέρηση στα οικονομικά στοιχεία του είδους.

20160728-1155-1-2647
Κώδικας alert
Εμφανιζόταν σφάλμα που δεν επέτρεπε την καταχώριση σε περιπτώσεις λανθασμένης δήλωσης alert.

20160802-1155-1-2693
Αποσβέσεις παγίων ΕΛΠ
Υπολογίζονται πλέον σωστά οι αποσβέσεις ΕΛΠ μήνα για πάγιο που αγοράστηκε και αποσβένεται από την ημερομηνία αγοράς του.

20160804-1155-7-2723
Φ2 - Μεταβλητή 2633
Η μεταβλητή 2633 στο νέο έντυπο ΦΠΑ δεν ενημέρωνε το πεδίο 363.

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10742

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141002-1156-7-317
Υπόδειγμα παραστατικού και προτεινόμενες σειρές χρήστη
Λειτουργεί πλέον σωστά το υπόδειγμα παραστατικού εσόδων - εξόδων όταν έχει ορισθεί η σειρά ως προτεινόμενη στα στοιχεία του χρήστη.

20160722-1155-1-2581
Σύνολα στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα ανα Α.Χ.'
Διορθώθηκαν τα σύνολα στην εκτύπωση "Υπόλοιπα ανά Α.Χ." στις εγκαταστάσεις με "ομάδα εταιριών"

20160726-1155-1-2606
Παραστατικά παραγωγής
Ενημερώνεται η ποσότητα 1 στις α' βοηθητικές ύλες των παραστατικών παραγωγής κατά την μεταβολή ποσότητας 2 του παραγομένου

20160726-1155-1-2609
Παραστατικά λιανικής
Ενημερώνεται πλέον η ποσότητα 1 σκανάροντας το είδος και έχοντας στις στήλες γραμμών είδος με πεδία χρώμα μέγεθος.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10741

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160715-1155-2-2462
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου
Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ 2ου τριμήνου στα Β΄ κατηγορίας βιβλία και μηνός Ιουνίου στα Γ' κατηγορίας βιβλία υπολογίζεται πλέον με 23% & 16% ώστε να αποτυπώνει τις διαφορές του ΦΠΑ στον κωδικό 422 με βάσει τις αλλαγές ΦΠΑ.

20160715-1155-7-2465
Σήμανση εργασιών - Φάκελοι Υπηρεσιών
Ενεργοποιήθηκε η σήμανση εργασιών και για τους φακέλους υπηρεσιών.

20160719-1155-7-2522
Αλλαγή ποσοστών Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ
Έγινε προσαρμογή ποσοστών του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ καθώς και του ανώτατου ορίου αποδοχών βάσει του Ν.4387/2016

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100506-1155-1-505
Κλείδωμα ΑΠΔ
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά το κλείδωμα στην ενότητα ΑΠΔ.

20160701-1155-7-2278
CRM
Σε παραμετροποίηση τύπου ενέργειας να προτείνεται ότι αφορά lead πώλησης, προτεινόταν ότι αφορά σε απόκριση καμπάνιας marketing και αντίστροφα.

20160707-1155-7-2360
Εικόνα από URL
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη σύνδεση εικόνας μέσω url στο αρχείο ειδών.

20160712-1155-7-2410
Ισοτιμία συναλλασσομένου FINPAYTERMS σε παραστατικό από μετασχηματισμό.
Το πιστωτικό παραστατικό που προέκυπτε από παραστατικό πώλησης σε νόμισμα είχε λάθος ισοτιμία αντιστοίχισης, όταν στον πελάτη ήταν ορισμένο "Αντιστοίχιση σε νόμισμα συναλλαγής: Όχι".

20160713-1155-7-2434
Φ2 Μεταφορά Πιστωτικού Υπολοίπου
Πραγματοποιείται πλέον η μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου από το προηγούμενο τρίμηνο.

20160714-1155-7-2451
Παραστατικά Εσόδων Εξόδων με copy from buffer
Άν οριζόταν ο πρώτος ΑΧ ως ανενεργός, τότε δεν ενημερώνονταν οι κινήσεις λογαριασμών κατά την καταχώρηση παραστατικών εσόδων εξόδων μέσω copy from buffer.

20160715-1155-1-2479
Κωδικός νέας παρτίδας σε παραστατικά παραγωγής
Σε μεταβολή προδιαγραφής σε καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής διαγράφεται πλέον ο κωδικός παρτίδας του παραγόμενου.

20160715-1155-7-2475
Χαρακτηριστικά είδους στη γραμμή παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα στη μεταβολή της ποσότητας ανά χαρακτηριστικό στη γραμμή παραστατικού πώλησης.

20160715-1156-7-145
Μεταφορά παρτίδας από εντολή
Ενημερώνεται πλέον σωστά η παρτίδα στο παραστατικό παραγωγής που προκύπτει από το μετασχηματισμό εντολής παραγωγής.

20160719-1155-1-2528
ΤΑΙΣΥΤ - Ανώτατο όριο εισφορών
Έγινε διόρθωση ανώτατου ορίου ασφαλιστικών αποδοχών βάσει αναρτημένου πίνακα στο ταμείο ΤΑΙΣΥΤ.

20160720-1155-1-2534
Φ2-Λάθος τεκμαρτός υπολογισμός
Διορθώθηκε ο τεκμαρτός υπολογισμός 24% ΦΠΑ.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10740

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160615-1155-2-2102
Ζ σε φορολογικό εκτυπωτή NORMA
Δόθηκε δυνατότητα έκδοσης Ζ από το φορολογικό εκτυπωτή NORMA

20160708-1155-2-2374
ADMIN AD 300
Πιστοποίηση του ADMIN AD 300 ως φορολογικού εκτυπωτή και ταμειακής μηχανής.

20160712-1155-2-2412
IR7 - Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας IR7-Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας
Οι "Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας" λαμβάνουν πλέον υπόψιν στοιχεία βάσει μισθολογικού στοιχείου με κωδικό 3475.

20160712-1155-7-2420
ΤΕΑΥΦΕ
Αλλαγή του ανώτατου ασφαλιστικού ορίου από 5.543,55 σε 5.860,80 από 01/06/2016 για το ταμείο ΤΕΑΥΦΕ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160705-1155-7-2317
Παρτίδες σε παραστατικά παραγωγής
Σε μεταβολή της προδιαγραφής σε καταχωρημένα παραστατικά παραγωγής με παρτίδες διαγράφονται πλέον οι παρτίδες των ειδών που μεταβλήθηκαν.

20160711-1155-7-2396
Ακύρωση αποδείξεων citizen fiscal
Σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχόμενων γραμμών με έκπτωση 50% γινόταν ακύρωση της απόδειξης.

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10739

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160624-1155-1-2205
Μεταφορά αγοραστή στο ακυρωτικό παραστατικό
Στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών, όταν γινόταν ακύρωση με αντιλογισμό, δεν μεταφερόταν ο αγοραστής στις γραμμές των ακυρωτικών παραστατικών.

20160629-1156-7-137
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Profit and Loss)
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση "Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Profit and Loss)".

20160708-1155-1-2373
X.TOFILE(filename, text)
Ενημερώνονται πλέον σωστά τα ορίσματα στη συνάρτηση X.TOFILE(filename, text).

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10738

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160310-1155-2-885
Αρχείο πληρωμών μισθοδοσίας SEPA ALPHA_WEBBANKING
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου πληρωμών μισθοδοσίας SEPA ALPHA_WEBBANKING.

20160510-1155-2-1675
Ανανέωση κοστ. στοιχ.προδιαγραφών
Μετά την εκτέλεση της εργασίας "Ανανέωση κοστ. στοιχ.προδιαγραφών", εμφανίζεται πλέον στη στήλη "Μονάδες" η ποσότητα του προϊόντος μόνο και όχι αθροιστικά και η ποσότητα του υποπροϊόντος, όταν στις παραμέτρους της παραγωγής, το πεδίο "Κοστολογικά στοιχεία σε υποπροϊόν" έχει την ένδειξη Οχι.

20160610-1155-2-2042
Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων
Διορθώθηκαν τα αθροίσματα τακτικών και πρόσθετων αποσβέσεων στα οικονομικά στοιχεία παγίων.

20160630-1155-2-2271
Νέο έντυπο δήλωσης Φ.Π.Α
Προστέθηκε το νέο έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160406-1155-1-1257
Αρχείο SEPA - Εθνική Τράπεζα
Διορθώθηκε το αρχείο SEPA της Εθνικής τράπεζας ώστε να είναι UTF8 - WITHOUT BOM.

20160518-1155-1-1765
Μεταβολή αξίας ΦΠΑ σε παραστατικό με ABC
Σε κάποιες περιπτώσεις χειρόγραφων παραστατικών με ανάλυση ABC, η μεταβολή της αξίας ΦΠΑ και η προβολή ανάλυσης ABC προκαλούσε αλλαγή της αξίας ΦΠΑ.

20160630-1155-1-2269
Εκχωρημένα παραστατικά πώλησης
Σε παραστατικά πώλησης που έχουν εκχωρηθεί σε factoring, επιτρεπόταν η εκ νέου επιλογή για εκχώρηση.

20160701-1155-1-2288
Ανοιχτά παραστατικά
Εμφανιζόταν σφάλμα στην επιλογή συναλλασσομένου στα ανοιχτά παραστατικά.

20160701-1155-1-2291
Ακύρωση με αντιλογισμό σε εισπράξεις
Η ακύρωση με αντιλογισμό είσπραξης με πιστωτική κάρτα ενημέρωνε την αξία μετρητών.

20160705-1155-1-2311
Πιστωτικοί έλεγχοι προμηθευτών - πιστωτών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσαν σωστά οι πιστωτικοί έλεγχοι προμηθευτών-πιστωτών.

20160629-1155-7-2257
Καρτέλες πελατών με ανάλυση ταμειακών συναλλαγών

Όταν στην εκτύπωση καρτέλας πελάτη επιλέγονταν τα φίλτρα "Πελάτες που δεν κινήθηκαν", "Πελάτες που δεν κινήθηκαν στο διάστημα" και "Ανάλυση ταμειακών συναλλαγών" τότε οι ταμειακές συναλλαγές εμφανίζονταν και στους πελάτες που δεν είχαν κίνηση.

20140730-1155-7-3048
Μαζική εκτύπωση σε email
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν τυπώνονταν σωστά οι εικόνες background των παραστατικών κατά τη μαζική εκτύπωση σε email.Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10737

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150408-1155-2-1236
Καρτέλα συναλλασσόμενων ανά υποκατάστημα.
Προστέθηκε νέα εκτύπωση "Καρτέλες υποκαταστημάτων" συναλλασσόμενων.

20160315-1155-2-919
Αναδίπλωση Tabs οθόνης
Εισαγωγή παραμέτρου στις ρυθμίσεις SoftOne, βάσει της οποίας θα γίνεται αναδίπλωση σε Tabs οθόνης που δεν χωράνε μέσα στην προβολή.

20160523-1155-1-1807
Αξία υπολοίπου εκ μεταφοράς
Στην καρτέλα αποθήκης, όταν δίνεται συγκεκριμένη ημερομηνιακό διάστημα που αντιστοιχεί σε περίοδο της χρήσης και η μέθοδος αποτίμησης είναι μηνιαία μέση τιμή, τότε η αξία εκ μεταφοράς υπολογίζεται πλέον με την τιμή κόστους του προηγούμενου μήνα.

20160607-1155-2-1996
Αρχείο SEPA Μισθοδοσίας
Είναι πλέον εφικτό να εμφανίζονται στο αρχείο SEPA όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως της τράπεζας που έχει οριστεί στην καρτέλα τους.

20160616-1155-2-2118
Έντυπο Ν - κωδικός 049
Σε περίπτωση συνεταιρισμών (ερώτηση Αφορά αγρότη ΝΑΙ) τότε ο υπολογισμός του κωδικού 049 γίνεται πλέον με ποσοστό 100%.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160608-1155-1-2016
Πάγια-Εκτύπωση Φορολογικά στοιχεία χρήσης
Στην εκτύπωση "Φορολογικά στοιχεία χρήσης" για τα πάγια, δεν εμφανίζονταν οι αποσβέσεις χρήσης.

20160614-1155-7-2079
Έντυπο Ν - αρ.58 παρ.4
Όταν ο υπόχρεος υπάγεται στο αρ.58 παρ.4 ο υπολογισμός του φόρου στο έντυπο Ν γίνεται πλέον με 26% και η παρακράτηση υπολογίζεται με 75% μόνο και όχι με 100%.

20160623-1155-7-2190
Λάθος αξία σε γραμμή παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά το μετασχηματισμό ΔΑ σε τιμολόγιο σε συγκεκριμένο είδος με χρώμα μέγεθος δεν υπολογιζόταν η έκπτωση στην γραμμή στο τιμολόγιο.

20160624-1155-1-2207
Εκτύπωση συμμετοχή α΄υλών
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης "Συμμετοχή Α Υλών" σε εγκατάσταση oracle εμφανίζει σφάλμα: ora-00933 sql command not properly ended.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10736

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160624-1155-1-2206
Φίλτρα ευρετηρίων /εκτυπώσεων
Στα φίλτρα ευρετηρίων εκτυπώσεων αν χρησιμοποιούνταν πεδίο κωδικού (πχ.κωδικός πωλητή), τότε κατά την επιλογή εγγραφής στα φίλτρα εμφανίζονταν το id και όχι ο κωδικός.

20160624-1155-7-2204
Ομαδοποιήσεις εκτύπωσης
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσαν σωστά οι ομαδοποιήσεις σε ευρετήρια και εκτυπώσεις.

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10735

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20060222-1155-2-683
Καρτέλα αποθήκης
Η καρτέλα ταξινομείται πλέον με βάση τα flag της κίνησης, ώστε σε κάθε ημέρα να εμφανίζονται πρώτα οι εισαγωγές και μετά οι εξαγωγές.

20160322-1155-2-1038
Εξαγωγή ερωτήσεων σε αρχείο xxf
Είναι δυνατή πλέον η εισαγωγή/εξαγωγή ερωτήσεων (object CRMQSTN) μέσω αρχείου xxf.

20160621-1155-2-2149
citizen fiscal (περίπτωση αλλαγής)
Τυπώνει πλέον μηδενική απόδειξη στην περίπτωση αλλαγής είδους.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160510-1155-7-1671
Import παραστατικών με πολλές γραμμές
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα σε import παραστατικών με πολλές γραμμές.

20160524-1155-1-1828
Αυτόματη δημιουργία παρ/κού σύνθεσης από μετασχηματισμό
Σε μετασχηματισμό με 'Διαδικασία' ----> 'Μαζικά' δεν γινόταν δημιουργία του παραστατικού σύνθεσης παρόλο που είχε τεθεί στην σειρά να κάνει αυτόματη σύνθεση.

20160609-1155-1-2031
Ημερολόγια αγορών - πωλήσεων
Υπολογίζεται πλέον σωστά το από μεταφοράς υπόλοιπο στο ημερολόγιο πωλήσεων και αγορών, όταν επιλέγεται ενδιάμεσο ημερομηνιακό διάστημα.

20160613-1155-1-2064
Εγγυήσεις και μετασχηματισμός
Σε μετασχηματισμό παραστατικού με SN δεν γινόταν αυτόματη δημιουργία των εγγυήσεων.

20160613-1155-1-2074
Εξαγωγή αρχείου XLSX
Στην παραμετροποίηση εκτύπωσης σε αρχείο excel μέσω command line προστέθηκε η δυνατότητα OUTPUT=XLSX. Σε αυτή την περίπτωση θα παραχθεί από το πρόγραμμα αρχείο .xlsx.

20160616-1155-1-2112
Περιοδική Φ.Π.Α. Φ2 - Υπολογισμός Prorata
Στο έντυπο Φ2 γίνεται πλέον υπολογισμός Prorata, όταν έχει συμπληρωθεί το ποσοστό στις ερωτήσεις (πεδίο 411).

20160616-1155-1-2114
Έντυπο Ν
Με την καταχώρηση ποσού στο πεδίο 116 (κέρδη χρήσης) υπολογιζόταν διπλάσια αξία στο πεδίο 024 (σύνολο κερδών).

20160616-1155-1-2116
Έντυπο Ν κωδ.051
Ο κωδικός 014 ενημερώνεται πλέον από τον κωδικό 051, ο οποίος θα είναι μηδενικός όταν η διαφορά 049-050 είναι αρνητική.

20160617-1155-1-2125
Μετασχηματισμός παρ/κού με ταμείο υποκαταστήματος
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού υποκαταστήματος με αυτόματη εξόφληση και τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα, προτείνεται πλέον στο εξοφλητικό παραστατικό το ταμείο του υποκαταστήματος.

20160617-1155-1-2129
office 365/ διπλοεγγραφές
Εμφανιζόταν πρόβλημα κατά την εισαγωγή ημερομηνίας μεταγενέστερης της login στα φίλτρα. Απαιτείται εγκατάσταση εκ νέου των Cloud Apps από τα Addons. (CloudAppsConnector.dll, Office365Connector.dll).

20160617-1155-7-2122
Παραγγελίες ελλείψεων
Σε κάποιες περιπτώσεις (ADO connectivity) σε βάσεις με μεγάλο αριθμό ειδών με χαρακτηριστικά, εμφανιζόταν σφάλμα και μεγάλη καθυστέρηση στην εργασία 'Παραγγελίες ελλείψεων'.

20160620-1155-1-2141
data error / elegant super
Εμφανιζόταν data error στην περίπτωση που υπήρχε στις γραμμές αλλαγή είδους με μηδενική αξία.

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10734

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160301-1155-2-720
Ηλεκτρονικές υποβολές φορολογικών εντύπων
Ενημερώθηκαν οι εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών εντύπων Ε2, Ε3, νομικών προσώπων 2016.

20160610-1155-2-2044
Έντυπο νομικών προσώπων
Στις ερωτήσεις ''επαγωγή σε'' προστέθηκε το 75% και το 37,5%.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150714-1155-7-2346
Προδιαγραφές Παραγωγής (copy from buffer)
Αν ήταν συμπληρωμένη η παράμετρος "ποσοστό αναλώσεων βάσει..." στις παραμέτρους τις παραγωγής, η εργασία 'Αντιγραφή από τελευταία' στις προδιαγραφές παραγωγής ενημέρωνε με 0 τις ποσότητες βοηθητικών υλών.

20160531-1155-1-1907
Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6
Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6, οι Μεταβολές αποθεμάτων περιόδου και προηγούμενης περιόδου εμφανίζονταν λανθασμένα στο Κόστος πωληθέντων και όχι στις Μεταβολές αποθεμάτων.

20160603-1155-7-1955
Ευκαιρία πώλησης - Αντιγραφή προσφοράς
Σε ευκαιρία πώλησης με προσφορά, η εργασία [Αντιγραφή προσφοράς] προκαλούσε σφάλμα: Selector record not found! (Table=CUSTOMER, KeyValue=72).

20160607-1155-1-1994
Ισοτιμίες νομισμάτων
Αν κάποια νομίσματα ήταν ανενεργά, τότε η καταχώρηση της λήψης ισοτιμιών προκαλούσε σφάλμα: Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Νόμισμα'.

20160607-1155-1-1998
Βιβλίο αποθήκης-Ποσ.2 απογραφής
Στην εκτύπωση βιβλίο αποθήκης η στήλη ποσ 2 απογραφής εμφανιζόταν κενή.

20160609-1155-1-2022
Επανυπολογισμός πόντων πελατών
Σε βάση με πολλές εταιρείες, ο επανυπολογισμός καρτών σε εταιρεία χωρίς κινήσεις προκαλούσε μεταβολή των πόντων και στις άλλες εταιρείες.

20160609-1155-1-2027
Πεδίο μετά από ανεύρεση
Εφόσον δηλωνόταν στις παραμέτρους της αποθήκης στο 'Πεδίο μετά από ανεύρεση' κάποια τιμή δεν λαμβανόταν υπόψιν οποιαδήποτε τιμή δηλωνόταν στο 'Πεδίο μετά από ανεύρεση' στις παραμέτρους πωλήσεων και αγορών.

20160610-1155-1-2040
Έντυπα ΥΕΚΑ - Ε8 και Ε5
Στα έντυπα ΥΕΚΑ Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) και Ε5 (Οικειοθελής αποχώρηση) εμφανιζόταν λανθασμένα πεδίο Είδος μεταβολής.

20160614-1155-1-2084
Μη εμφάνιση στοιχείων eINVOICE
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η παράγραφος "eINVOICE" στα στοιχεία εταιρειών.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10733

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150731-1155-7-2499
Στοιχεία ΜΥΦ
Η αντιγραφή από τελευταία στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών με ταυτόχρονη διαγραφή του συναλλασσόμενου ενεργοποιούσε την κατάσταση "Χειρόγραφο" για τα στοιχεία ΜΥΦ.

20160505-1155-7-1616
Αρχικοποίηση στοιχείων πελάτη μετά από επιλογή κάρτα βonus
Εμφανίζεται πλέον ερώτηση διατήρησης των στοιχείων που αφορούν τον πελάτη μετά από την επιλογή κάρτας bonus σε παραστατικό που προέρχεται από μετασχηματισμό.

20160520-1155-2-1800
Μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων
Προστέθηκαν φίλτρα από-έως περίοδο.

20160603-2165-2-20
NVarchar τοπικά πεδία
Δόθηκε η δυνατότητα για ορισμό τοπικών πεδίων τύπου Unicode Αλφαριθμητικά (nvarchar).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160505-1155-1-1611
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων
Στην εκτύπωση Συγκεντρωτικό Βιβλίο παγίων μπορεί πλέον να δηλωθεί σαν φίλτρο ο Λογ/σμός Γ.Λ. αγορών.

20160509-1155-1-1653
Αναπροσαρμογή παγίων - Αξία κτήσης
Σε κάποιες περιπτώσεις η καταχώριση παραστατικού αναπροσαρμογής παγίου δεν ενημέρωνε σωστά τα οικονομικά στοιχεία του παγίου.

20160509-1155-7-1648
Αναπροσαρμογή παγίου - ΔΛΠ
Στο βιβλίο παγίων ΕΛΠ-ΔΛΠ περιλαμβάνονται πλέον μόνο τα παραστατικά αναπροσαρμογής παγίου με φύση κίνησης παγίου "Αναπροσαρμογές αξίας Ε.Λ.Π & Δ.Λ.Π.".

20160603-1155-1-1946
Περιοδική ΦΠΑ-Πεδίο 307
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 307-
Σύνολο Φορ/τέων Εκροών.


20160605-1156-7-124
Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων
Όταν δηλωθεί διάστημα περιόδων στην εκτύπωση "Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων", αναπροσαρμόζεται ο τίτλος της εκτύπωσης ώστε να εμφανίζει το διάστημα των περιόδων.

20160606-1155-1-1970
SharePoint - OneDrive
Τα λεκτικά "Προσωπικοί φάκελοι (url)" και "Κοινόχρηστοι φάκελοι (url)" μετονομάστηκαν σε "OneDrive (url)" και "Team Sites (url)" αντίστοιχα.

20160606-1155-7-1978
ΤΕΑΠΕΠ
Στο αρχείο 3 για ΤΕΑΠΕΠ εμφανίζονταν εγγραφές από ταμεία για τα οποία έχει δηλωθεί ημερομηνία λήξης.

20160607-1155-1-1987
Γέφυρα εσόδων εξόδων - έξοδα
Σε γέφυρα εσόδων εξόδων για παραστατικό με έξοδο που υπάρχει σε πάνω από 1 εταιρείες της βάσης, πολλαπλασιαζόταν αντίστοιχα η αξία του εξόδου.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10732

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160527-1155-2-1878
Περιοδική Φ2 - πεδίο 403
Στην περιοδική Φ2 εφόσον η δήλωση είναι τροποποιητική μεταφέρεται στο πεδίο 403 (Χρεωστικό πρ.δήλωσης) το χρεωστικό υπόλοιπο της καταχωρημένης κανονικής δήλωσης της ίδιας περιόδου.

20160601-1155-2-1930
Αλλαγή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ
ΑΜΕΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4387/12-5-2016 !!!!
1. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Βάσει του Ν. 4387/12-5-2016 άρθρο 94 παράγραφος 4,
Καταργείται από 01/01/2016 η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ και η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ. Για την προσαρμογή των εργαζομένων σας που ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να συμπληρώσετε στο αρχείο τους ως ημερομηνία λήξης την 30/04/2016 στα ταμεία [172-Ειδική προσαύξηση] και [210-Πρόσθετη εισφορά]
2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Βάσει του Ν. 4387/12-5-2016 άρθρο 97 παράγραφος 1,
Από 01/06/2016 το ποσοστό κράτησης της επικουρικής σύνταξης ορίζεται σε 3,5% για
τον εργοδότη και 3,5% για τον ασφαλισμένο ανεξαρτήτως πενταετίας
3. ΠΛΑΦΟΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Ανώτερο ποσόν υπολογισμού εισφορών)
Από 01/06/2016 το ΠΛΑΦΟΝ για τον υπολογισμό των εισφορών
διαμορφώνεται σε 5.860,80
Για την προσαρμογή της εγκατάστασης σας στις αλλαγές των ποσοστών της επικουρικής ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει επιπλέον να εκτελέσετε την εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] με εγκατεστημένη έκδοση την 400.515.10731 ή μεταγενέστερη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151210-1155-7-3605
Τηλεφωνικά κέντρα
Στην περίπτωση που είχε δηλωθεί στην παραμετροποίηση crm επανακατεύθυνση με προβολή χρήστη, εμφανιζόταν δυσλειτουργία στην επιλογή δημιουργίας κλήσης.

20160516-1155-1-1724
Ημερολόγιο serial number
Εμφανιζόταν σφάλμα "argument out of range", όταν δηλωνόταν τοπικό πεδίο στην εκτύπωση 'Ημερολόγιο SN'.

20160517-1155-1-1742
Δημιουργία serial number με μάσκα κωδικού
Στην περίπτωση που η μάσκα κωδικού περιέχει μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες, (π.χ. ΝΝΝΝΝ), τότε ο προτεινόμενος κωδικός μένει κενός και τα πεδία "Από" και "Έως" γεμίζουν βάσει μεγαλύτερου κωδικού γραμμής αλλά και ποσότητας είδους. (Αν για παράδειγμα ο τελευταίος κωδικός που περάστηκε είναι 00052 κι η ποσότητα είδους γραμμής είναι 2, τότε ο προτεινόμενος κωδικός θα μείνει κενός και το πεδίο "Από" θα πάρει την τιμή 53 και το πεδίο "Έως" θα πάρει την τιμή 54).
Αν ο χρήστης θέλει να περάσει έναν κωδικό SN ο οποίος δεν ακολουθεί τη μέχρι στιγμής αρίθμηση, τότε θα εισάγει με το χέρι απευθείας τις τιμές που επιθυμεί στο grid.


20160521-1156-7-120
Δεκαδικά markup
Τα ποσοστά markup στην ενημέρωση τιμών πώλησης από τις σχετικές εργασίες των Παρ.Αγοράς, ακολουθούν πλέον τα δεκαδικά ποσοστών της εταιρείας.

20160524-1155-1-1831
Έντυπο Ν
Στο έντυπο Ν το πεδίο 051 (υπολογίζεται από το 049) υπολογίζεται πλέον με 75% για το έτος 2015 και όχι με 27,5%.

20160525-1155-1-1853
Συμψηφισμοί προμηθευτών-προμηθευτών
Οι σειρές των εγγραφών συμψηφισμών προμηθευτών με προμηθευτές εμφανίζονται πλέον προς επιλογή στα  φίλτρα της εκτύπωσης των καρτελών των προμηθευτών.

20160527-1155-1-1877
Φ2 - πεδίο 511
Εάν το χρεωστικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από 30€ τότε δεν εμφανίζεται στο πεδίο 511 (Ποσό προς καταβολή) καθώς μεταφέρεται στην επόμενη δήλωση.

20160531-1155-7-1903
Τιμή κόστους σε στήλες γραμμών παραστατικών
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση της τιμής κόστους στις στήλες γραμμών παραστατικών όταν η βάση ήταν σε oracle.