Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Έκδοση 4.00.510.10415

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130409-1155-7-1516
Αναζήτηση με τον χαρακτήρα =
Δεν λειτουργούσε σωστά η αναζήτηση με τη χρήση του χαρακτήρα =, όταν χρησιμοποιούνταν σε ενδιάμεση θέση του λεκτικού αναζήτησης.

20130521-1155-7-2015
Azure - New Series and Type
Σε περιβάλλον Azure, ενημερώνεται πλέον άμεσα το πρόγραμμα για αλλαγές τύπων παραστατικών.

20130523-1155-1-2053
Υπολογισμός Φ.01.10
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των πεδίων F029 και F030 κατά την συμπλήρωση του εντύπου, ώστε οι αρνητικές διαφορές των 016 και 026 να εμφανίζονται στον 030.

20130523-1155-1-2056
Παραγωγή με αναλώσεις με 3 δεκαδικά
Κατά την επιλογή προδιαγραφής σε παραστατικό παραγωγής με αναλώσεις με 3 ή περισσότερα δεκαδικά, γινόταν στρογγυλοποίηση στα δεκαδικά ποσοτήτων της εταιρείας.

20130523-1155-1-2057
'Εντυπα συμβάσεων
Στα έντυπα 'Βεβαίωση για συμβάσεις ορισμένου χρόνου' και 'Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου' εμφανιζόταν σφάλμα κατά την υποβολή.

20130524-1155-7-2073
Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας σε oracle
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία 'Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας' σε Oracle 10g.

20130528-1155-1-2104
Prototype σε Template
Άλλαξε το λεκτικό της επιλογής αποθήκευσης πρότυπων δεδομένων: Από 'Save New Prototype' έγινε 'Save New Template'.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Έκδοση 4.00.510.10414

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130517-1155-2-1969
Ερώτηση στην αποστολή email
Προστέθηκε παράμετρος για το αν θα εμφανίζονται οι ερωτήσεις κατά την αποστολή mail. Η παράμετρος μπορεί να τεθεί είτε γενικά είτε ανά χρήστη.

20130517-1155-2-1979
Παροχή ρεύματος και Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 με τη δήλωση παροχής ρεύματος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130424-1155-1-1737
Δημιουργία SN μέσα από παραστατικό
Κατά τη δημιουργία sn μέσα από παραστατικό δεν λάμβανε υπόψιν του στην μάσκα τους από έως αριθμούς.

20130513-1155-1-1894
Από μεταφοράς αξία στο Βιβλίο Αποθήκης και συμμετοχή ΑΧ στο κόστος υπολοίπου
Στο Βιβλίο Αποθήκης η στήλη των από μεταφοράς αξιών λαμβάνει πλέον υπόψιν την παράμετρο συμμετοχής των μη αποτιμούμενων ΑΧ στο κόστος υπολοίπου. Η διόρθωση αφορά και την Μηνιαία κατάσταση αποθήκης, την Μηνιαία κατάσταση αποθήκης ανά ΑΧ.

20130516-1155-1-1952
Prorata εκκαθαριστικής ΦΠΑ
Γινόταν λάθος στρογγυλοποίηση στη μεταβλητή 408 όταν γινόταν καταχώριση του ποσού από το χρήστη.

20130516-1155-1-1962
Σταθμοί εργασίας (WRKSTNB)
Κατά την επιλογή των σταθμών εργασίας (WRKSTNB), εμφανιζόταν σφάλμα: Field SERIESNUMB not Found.

20130517-1155-1-1964
'Έτος στην ηλεκτρονική αποστολή του Ε5
Γινόταν λανθασμένη επιλογή έτους στην ηλεκτρονική αποστολή του Ε5.

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Έκδοση 4.00.510.10413

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121217-1155-7-2851
Διαστάσεις σε παραστατικό παραγωγής.
Προστέθηκε νέα επιλογή στο πεδίο 'Μεταφορά σε' στον υπολογισμό διαστάσεων, ώστε να μεταφέρεται στο πεδίο Ποσ.2, χωρίς να θεωρείται ότι το πεδίο Ποσ.1 δηλώνει τεμάχια. Επιπλέον άλλαξαν τα λεκτικά των επιλογών ώστε να είναι πιο κατανοητά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130326-1155-1-1351
Μεταφορά τιμών ανά ΧΜ στον μετασχηματισμό
Σε μετασχηματισμό παραστατικού με διαφορετικές τιμές ανά Χ/Μ γινόταν λανθασμένος υπολογισμός αξιών: δεν λαμβάνονταν οι τιμές ανά Χ/Μ παρά το γεγονός ότι είχαν μεταφερθεί.

20130426-1155-1-1782
Υπηρεσίες από παραγγελία σε λιανική
Εμφανιζόταν σφάλμα selector record not found, αν στη λιανική γινόταν επιλογή προκαταβολής/παραγγελίας από σχετικές εργασίες και η παραγγελία περιείχε υπηρεσία.

20130513-1155-1-1884
Κατάσταση αναμόρφωσης
Σε περίπτωση λάθους κατηγορίας, εμφανιζόταν λάθος μήνυμα.

20130514-1155-1-1918
Μεταβλητή 004 στο έντυπο Φ.01.010
Στο έντυπο Φ.01.010 δεν πραγματοποιείται πράξη στη μεταβλητή 004.

20130514-1155-1-1922
Μεταβλητή 703 στο έντυπο Φ.01.010
Στο έντυπο Φ.01.010 γινόταν λάθος πράξη στη μεταβλητή 703 ''ποσό για επιστροφή''.


Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

'Εκδοση 4.00.510.10412

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130424-1155-7-1743
Αναγγελία πρόσληψης
Εμφανίζονται κόκκινα τα υποχρεωτικά πεδία για την υποβολή των εντύπων μισθοδοσίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130508-1155-7-1842
ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΥ
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου [Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ], δεν επιλεγόταν σωστά το έτος με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής.

20130509-1155-1-1866
Τ.Ε.Α.Ι.Τ - Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.
Ενσωμάτωση κωδικών αποζημίωσης απόλυσης, αποζημίωσης αδείας για την μηχανογράφηση του ασφαλιστικού ταμείου.

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Έκδοση 4.00.510.10411

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130402-1155-7-1425
Πρόγραμμα επιχορήγησης ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ανέργων έως 35 ετών.
Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού επιχορήγησης ΟΑΕΔ για το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ".
Για την υλοποίηση, προστέθηκε το μισθολογικό στοιχείο [2111-Ποσό επιχορήγησης ΟΑΕΔ ανά ημέρα απασχόλησης]. 
Προσοχή!!!
Η συγκεκριμένη επιχορήγηση δεν σχετίζεται με τα υπόλοιπα προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η συμπλήρωση του στοιχείου [2085-Πρόγραμμα ΟΑΕΔ]. Η επιχορήγηση δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τις παρακρατούμενες εισφορές, ούτε και εμφανίζεται στην Α.Π.Δ.

20130501-1155-2-1831
Έντυπα ΣΕΠΕ
Προσθήκη φίλτρου [Προϋπηρεσία], στο έντυπο Αναγγελία πρόσληψης, κατά τα πρότυπα του εργασίας δημιουργίας αρχείου XML εργαζομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130417-1155-7-1622
Χαρακτήρας διαχωρισμού στηλών σε σχεδιασμό import ascii
Στον σχεδιασμό import από ascii, στο πεδίο "Στήλες χωρισμένες με" αποθήκευε μόνο τον χαρακτήρα "," και κανέναν άλλον. 

20130426-1155-1-1790
Εγγυήσεις/SN
Η κλήση του selector των SN  στην προβολή των εγγυήσεων εμφάνιζε μήνυμα Incorrect syntax near the keyword 'DISTINCT'.

20130429-1155-1-1801
DISTINCT σε view table
Αν ένα view table είχε οριστεί με select distinct, τότε κατά την κλήση του σε ένα πεδίο σαν editor,  το πρόγραμμα πρόσθετε λανθασμένα το top 20 με αποτέλεσμα να εμφανίζει error το query.

20130430-1155-7-1812
Υπολογισμός του εντύπου Ε5
Εμφανιζόταν σφάλμα στη δέσμη ενεργειών κατά τον υπολογισμό του εντύπου Ε5.

20130501-1155-1-1820
Error σε Offline
Kατά τον συγχρονισμό της τοπικής βάσης, εμφανιζόταν μήνυμα ότι ο exlorer.exe σταμάτησε να λειτουργεί.

20130501-1155-1-1828
Διόρθωση στην γραμμή ωραρίου στο αρχείο xml
Διόρθωση της εγγραφής [Ωράριο εργασίας] κατά την παραγωγή του αρχείου XML, για την Επιθεώρηση εργασίας.

20130501-1155-1-1829
Διόρθωση φορολογητέου εισοδήματος όταν τα ασφαλιστικά ημερομίσθια είναι διαφορετικά από τα ημερομίσθια αποδοχών
Διόρθωση φορολογητέου εισοδήματος. Σε περίπτωση που τα ασφαλιστικά ημερομίσθια της περιόδου ήταν διαφορετικά από τα ημερομίσθια αποδοχών της περιόδου, υπήρχε μικρή απόκλιση στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

20130501-1155-1-1830
Ενημέρωση στοιχείων ΟΣΥΚ
Ενημέρωση στοιχείων Ο.ΣΥ.Κ.  I.K.A