Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10465

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130523-1155-7-2046
Αποστολή SMS με Java Script
Προστέθηκε η συνάρτηση SysRequest.XSendWebSMS. Ως παραμέτρους δέχεται το τηλέφωνο στο οποίο θα αποσταλεί και το κείμενο του μηνύματος.

20130917-1155-2-3370
Εκτύπωση "ομάδων" ή "αναλυτικά"
Σε εκτέλεση εκτύπωσης από γραμμή εντολής μπορεί να δηλωθεί εκτύπωση "ομάδων": αρκεί στο αρχείο .txt της εντολής να προστεθεί η παράμετρος GROUPSONLY=1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130307-1155-1-1114
Αναζήτηση στα εμβάσματα
Η χρήση του backspace στην αναζήτηση πελάτη/προμηθευτή στα εμβάσματα προκαλούσε την εμφάνιση λανθασμένων αποτελεσμάτων.

20130719-1155-7-2834
Selector εναλλακτικού κωδικού
Σε παραστατικά που γινόταν αναζήτηση είδους από ευρετήριο εναλλακτικών κωδικών, έμενε ανοιχτός ο επιλογέας (selector), όταν υπήρχε μία επιλογή μόνο.

20130827-1155-1-3145
XTABLE.Current.Delete()
Διορθώθηκε η XTABLE.Current.Delete(). Διέγραφε την πρώτη αντί για την τρέχουσα εγγραφή.

20130911-1155-7-3295
Καρτέλα πελάτη και στήλη Παραστατικό
Αυξήθηκε το μέγεθος της στήλης Παραστατικό στις καρτέλες πελατών.

20130918-1155-7-3384
Επίδομα αδείας
Κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας σε περίοδο επιδόματος αδείας για ημερομίσθιους δεν υπολογίζονταν δικαιούμενες ημέρες.

20130919-1155-1-3387
Κλήσεις υπηρεσιών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση Κλήσεις υπηρεσιών, όταν επιλεγόταν η τιμή εκτελεσμένη στο φίλτρο κατάσταση κλήσης και υπήρχε εκτελεσμένη κλήση.

20130919-1155-7-3404
Διπλές γραμμές Ισοτιμιών Ξένων Νομισμάτων
Εμφανίζονταν διπλές εγγραφές νομισμάτων στον πίνακα ισοτιμιών σε περίπτωση που στην συγκεκριμένη ημερομηνία υπήρχε καταχωρισμένη εγγραφή ισοτιμίας στο νόμισμα.

20130925-1155-1-3455
Διακανονισμός με τρόπο υπολογισμού [Ανά έργο] και υπηρεσίες
Γινόταν λάθος ενημέρωση του διακανονισμού σε παραστατικά με γραμμές υπηρεσιών και τρόπο πληρωμής που στον τρόπο υπολογισμού οριζόταν κάτι από τις γραμμές πχ. το έργο.

20130925-1155-1-3456
Ειδικές συναλλαγές με τρόπο πληρωμής με υπολογισμό [Ανά έργο]
Γινόταν λάθος ενημέρωση του διακανονισμού σε παραστατικά ειδικών συναλλαγών και τρόπο πληρωμής με υπολογισμό που χρησιμοποιούσε πεδίο από τις γραμμές πχ. το έργο.

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10464

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130115-1155-7-160
Δόσεις πιστωτικών καρτών - Οριακή ημέρα χρέωσης
Το πεδίο "Οριακή ημέρα χρέωσης" των δόσεων πιστωτικών καρτών λιανικής αφορά πλέον την πρώτη δόση σε ημέρες. Αν στη μηχανή καρτών είναι συμπληρωμένο κάποιο από τα πεδία "Οριακή ημέρα χρέωσης", ή "Ημέρα πληρωμής", τότε το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του αυτά διαφορετικά εφαρμόζει τα αντίστοιχα πεδία των καρτών.

20130628-1155-2-2524
Περιγραφή εναλλακτικού κωδικού
Προστέθηκε η περιγραφή του εναλλακτικού κωδικού στον αντίστοιχο επιλογέα των γραμμών πωλήσεων

20130916-1155-2-3341
Προσαρμογή αρχείου xml, στις νέες προδιαγραφές του ΥΕΚΑ
Προσαρμογή αρχείου XML με τα στοιχεία των εργαζομένων, στις νέες απαιτήσεις του ΥΕΚΑ. Για την κάλυψη της προδιαγραφής, απαιτείται να εκτελεστεί η εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας]. Οι αλλαγές αναλυτικά:

1) Προστέθηκαν 2 νέα μισθολογικά στοιχεία [2115-Ειδική περίπτωση] και [2116-Χαρακτηρισμός εργαζόμενου]. Ειδικότερα, για την εφαρμογή, ο χαρακτηρισμός του εργαζόμενου ως [Εργάτης] ή [Υπάλληλος], βασίζεται στην τιμή του πεδίου [Σχέση εργασίας] όπου Μισθωτός ή Ωρομίσθιος = Υπάλληλος και Ημερομίσθιος = Εργάτης. Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα να χαρακτηρίσετε με διαφορετικό τρόπο τον εργαζόμενο, καταχωρώντας την επιθυμητή τιμή στο στοιχείο 2116.

2) Κατά την εκτέλεση της εργασίας παραγωγής του XML αρχείου εργαζομένων, προστέθηκε ερώτηση σχετικά με το Είδος της προς υποβολή κατάστασης προσωπικού. Σε περίπτωση που επιλεγεί Είδος: [Ε4 Τροποποιητικός Αποδοχών] ή [Ε4 Τροποποιητικός Ωραρίου], τότε εμφανίζεται ερώτηση σχετικά με το Ημερομηνιακό διάστημα της τροποποίησης –μεταβολής του ωραρίου ή των αποδοχών

3) Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα, που παράγονται στο αρχείο XML αφορούν στην τρέχουσα μισθολογική περίοδο, και συνεπώς πριν την παραγωγή του αρχείου θα πρέπει να έχει υπολογισθεί μισθοδοσία, έστω και αν περιλαμβάνει πρότυπα δεδομένα κινήσεων περιόδου και όχι πραγματικά.


20130916-2165-2-22
Μαζική έγκριση παραστατικών πωλήσεων
Προστέθηκε εργασία μαζικής έγκρισης παραστατικών
πωλήσεων στο ευρετήριο πωλήσεων (δεξί κλικ).


Διορθώσεις σφαλμάτων

20130911-1155-1-3298
Συνάρτηση IteAgedRemain
Η συνάρτηση IteAgedRemain δεν λάμβανε σωστά υπόψιν της την παράμετρο για αναλυτικό υπολογισμό των κινήσεων προηγουμένων χρήσεων.

20130916-1155-1-3349
Λάθος υπολογισμός υπολοίπου
Δεν γινόταν υπολογισμός υπολοίπου στην γραμμή στην εκτέλεση της εργασίας "Αποστολή σε πελάτη από φάκελο υπηρεσιών"

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10463

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130910-1155-2-3287
Επιδότηση εργατικής εισφοράς και Φορολογητέο εισόδημα
Η Επιδότηση εργατικής εισφοράς θα πρέπει να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα. Για την κάλυψη της προδιαγραφής προστέθηκε νέο μισθολογικό στοιχείο γενικής χρήσης [1151-Επιδότηση εργατικής εισφοράς και φορολογητέο], με προεπιλογή την πρόσθεση της επιδότησης στο φορολογητέο εισόδημα

20130911-1155-2-3292
Κράτηση Ιδιωτικής ασφάλισης
Προσθήκη νέων μισθολογικών στοιχείων (εργαζομένων και περιόδου) για τον υπολογισμό κράτησης ιδιωτικής ασφάλισης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130830-1155-1-3192
Εκτύπωση παραστατικών
Εμφανίζονταν μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτύπωση παραστατικών πωλήσεων με ψηφιακή υπογραφή.

20130906-1155-1-3265
Ενδεικτικό κόστος προδιαγραφών
Δεν ενημερωνόταν σωστά το κόστος της προδιαγραφής όταν γινόταν αλλαγή του ενδεικτικού κόστους των κοστολογικών στοιχείων.

20130910-1155-1-3282
Εκτέλεση από γραμμές εντολών σε azure
Σε κλήση του προγράμματος από τη γραμμή εντολών σε περιβάλλον azure, εμφανιζόταν μήνυμα access denied.

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10462

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130822-2165-2-19
Αρχείο Alpha bank
Προστέθηκε το πεδίο αρ. πελάτη Alphanet στο header record του αρχείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130704-1155-7-2600
Στρογγυλοποίηση σε selector παρτίδων
Σε αναζήτηση παρτίδων με έλεγχο υπολοίπου εμφανίζονταν παρτίδες με μηδενικό υπόλοιπο.

20130723-1155-7-2854
Ηλεκτρονική αποστολή ΦΠΑ
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής εντύπων δεν ολοκληρωνόταν.

20130725-1155-1-2910
Εγκρίσεις παραστατικών Πωλήσεων
Δεν λειτουργούσε η 'Εκτέλεση εργασίας' στις υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη.

20130729-1155-1-2938
Οριζόμενα ημερολόγια λογιστικής
Δεν εμφανιζόταν η σύντμηση της σειράς (πεδίο SERIES).

20130729-1155-1-2942
Έναρξη παγίων ΚΒΣ - ΔΛΠ
Σε διαδικασία έναρξης αποσβέσεων όπου το πάγιο έχει αποσβέσεις ΚΒΣ και ΔΛΠ και ενώ έχει οριστεί ξεχωριστή σειρά απόσβεσης ΚΒΣ και ΔΛΠ, η εργασία, δημιουργούσε ένα παραστατικό απόσβεσης μόνο ΚΒΣ και ενημέρωνε την αξία των αποσβέσεων ΔΛΠ γραμμής.

20130730-1155-1-2971
Start και stop character στην συνάρτηση Code128A
Στη συνάρτηση Code128A τυπώνονταν λανθασμένα τα start και stop character.

20130807-1155-1-3047
Λάθος αξία υπολοίπου
Στην εκτύπωση υπόλοιπα ανά Α.Χ δεν λειτουργούσε σωστά η παράμετρος υπολογισμού της αξίας υπολοίπου.

20130812-1155-1-3073
Εκτύπωση 'Κλήσεις υπηρεσιών'
Η εκτύπωση Κλήσεις υπηρεσιών εμφάνιζε μήνυμα ότι δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση, παρόλο που υπήρχαν δεδομένα.

20130823-1155-7-3125
Αιτιολογία σε ευρετήριο άρθρων
Σε ευρετήριο άρθρων λογιστικής που είχε δηλωθεί σαν φίλτρο η αιτιολογία, εμφανιζόταν σφάλμα όταν στον διάλογο της εργασίας γινόταν επιλογή αιτιολογίας.

20130826-1155-1-3132
Έντυπο Ε5
Στην επιλογή νέου ή σε άνοιγμα υπάρχοντος καταχωρημένου εντύπου Ε5 εμφανιζόταν σφάλμα undefined is null or not an object.

20130828-1155-1-3152
Σειρά σε Κινήσεις πελατών
Στις ''Κινήσεις πελατών σε Ν.Σ'', το πεδίο της σειράς εμφανιζόταν ανενεργό. Στο redirection εμφανιζόταν ole error.

20130828-1155-7-3165
Εκκρεμή αξιόγραφα
Στα εκκρεμή αξιόγραφα από τις σχετικές εργασίες πελάτη, δεν ενημερώνονταν σωστά τα σύνολα, εφόσον είχε επιλεγεί άλλη κατάσταση αξιογράφων.