Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Version 3.10.482.10006

Διορθώσεις σφαλμάτων

20080721-1155-1-1204 Εκτύπωση σε excel από Αριθμητικούς πίνακες
Η εκτύπωση σε Excel δεδομένων από Αριθμητικούς πίνακες μισθοδοσίας δεν εμφάνιζε τα δεκαδικά

20090316-1155-1-379 Αντιγραφή γραμμής grid σε στοιχεία συμφωνιών
Κατά την αντιγραφή γραμμής στο grid των συμφωνιών και σε περίπτωση που το πεδίο «Ημερομηνία έως» της προηγούμενης γραμμής ήταν κενό , εμφάνιζε στην νέα γραμμή την ημερομηνία '30/12/1899'

20090616-1155-1-710 Εξαγωγή στοιχείων συμφωνιών σε xls
Κατά την εκτύπωση σε Excel των γραμμών κλιμάκωσης σε στοιχεία συμφωνία, γινόταν στρογγυλοποίηση των αριθμών σε ακέραιο

20090707-1155-1-780 Import script σε παραστατικα αποθηκης
Κατά την εισαγωγή παραστατικών αποθήκης μέσω Import Script που ο τύπος τους χρησιμοποιεί [Τιμή λιανικής], εμφανιζόταν το μήνυμα [Το πεδίο οντότητα υπάρχει ήδη]

20090714-1155-1-795 Υπολογισμός με script σε client/server εκτύπωση
Σε πεδίο που υπολογίζεται μέσω script δεν γινόταν υπολογισμός σε κατάσταση client/server.

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Version 310.482.10005

Μεταβολές / Προσθήκες / Διορθώσεις

20090701-1155-1-762 Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ σε είδη χωρίς Μ.Μ2
Η προδιαγραφή λειτουργεί ως εξής:
- Εάν υπάρχει συμπληρωμένη ΜΜ2 με αυστηρή σχέση ή αμφίδρομη την πρώτη φορά υπολογίζονται οι ποσότητες βάσει σχέσης
- Εαν υπάρχει ΜΜ2 χωρίς αυστηρή σχέση θα έρθει 1 στην ποσ.2
- Εάν είναι κενή η ΜΜ2, τότε θα έρθει 0

20090515-1155-1-609 Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα πελατών σε βάσεις Oracle
Εμφανιζόταν μήνυμα FIELD FINALDATE NOT FOUND

20090630-1155-1-757 Φύλλο Υπολογισμου Μισθοδοσίας (Ασφ.ημερομίσθια)
Δεν υπολογιζόταν σωστά οι ημέρες αδείας στα ασφαλιστικά ημερομίσθια