Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10372

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121119-1155-1-2568
Συνένωση ΚΕΠΥΟ
Στην εργασία import ascii ΚΕΠΥΟ, προστέθηκε παράμετρος για συμψηφισμό χρεωστικών-πιστωτικών υπολοίπων για το ίδιο ΑΦΜ.

20121129-1155-2-2668
ΟΣΥΚ
Ενσωμάτωση νέου ΟΣΥΚ (ενημέρωση 28/11/2012)

20121129-1155-2-2669
Aποζημίωσης απόλυσης
Προσαρμογή αποζημίωσης απόλυσης σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120314-1155-1-296
Διεύθυνση σε αρχείο ΚΕΠΥΟ
Όταν η διεύθυνση του συναλλασσόμενου ξεκινούσε από αριθμό (πχ 40ο χλμ Αθηνών - Λαμίας) στο υπολογιζόμενο αρχείο ΚΕΠΥΟ στο πεδίο Αριθμός εμφανιζόταν το 40 και η υπόλοιπη διεύθυνση δεν συμπληρωνόταν.

20121126-1155-1-2632
Πρακτική ασκούμενων μαθητών ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αγνοείται πλέον η ημερομηνία γέννησης του εργαζόμενου.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10371

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121122-1155-2-2601
Εκτυπώσεις Μισθοδοσίας από το ευρετήριο
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτέλεση εκτυπώσεων Μισθοδοσίας που καλούνται από το ευρετήριο των εργαζομένων.

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10370

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121113-2165-2-92
Μισθοδοτική κατάσταση (συνοπτική-αναλυτική)
Βελτιώθηκε ο χρόνος ολοκλήρωσης της συνοπτικής και της αναλυτικής μισθοδοτικής κατάστασης.

20121114-1155-7-2522
Κατάσταση εργαζομένων χωρίς ΑΜΙΚΑ
Συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση εργαζομένων και αυτοί που απαλλάσσονται των κρατήσεων του ΙΚΑ (πχ υπάλληλοι δημοσίου που έχουν δεύτερη δουλειά)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120928-1155-7-2054
PosiFiscal III
Εγινε αλλαγή στον driver για την μηχανή PosiFiscal III. Τυπώνονται τα σχόλια στο τέλος της απόδειξης.

20121109-1155-7-2481
Κινήσεις λογαριασμών και φίλτρο υποκαταστήματος
Μετά από την επιλογή υποκαταστήματος στις κινήσεις λογαριασμών εμφανιζόταν σφάλμα "Cannot perform this operation on a closed dataset."

20121109-1155-7-2482
Γέφυρα λογιστικής με Trace
Όταν στη γέφυρα γενικής λογιστικής υπήρχε ενεργοποιημένη η επιλογή "Trace", δεν είχε ενεργοποιηθεί η επιλογή "Μηδενικές γραμμές" και το άρθρο της γενικής δημιουργούσε άρθρο αναλυτικής λογστικής, τότε εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν υπάρχει το πεδίο Γραμμή άρθρου".

20121112-1155-1-2495
Κλείσιμο ταμείου: Νομισματική ανάλυση μετρητών
Επιλέγοντας γραμμή που αφορά μετρητά, μαζί με τη νομισματική ανάλυση εμφανιζόταν ταυτόχρονα και μήνυμα που παρέπεμπε σε προβληματικό Linenum.

20121115-1155-1-2538
Αποστολή email απο επαφές
Στο CRM, μετά την αποστολή email από το κύκλωμα των επαφών εμφανιζόταν σφάλμα 'Access violation'' και επαναλαμβανοντας την ενέργεια σφάλμα 'Α component named DialogFrm already exists '.

20121116-2165-1-93
Αναλυτική μισθοδοτική κατάσταση
H αναλυτική μισθοδοτική κατάσταση μπορεί πλέον να εκτελεστεί και για περισσότερους από 1000 εργαζόμενους όταν επιλέγονται με δεξί κλικ από τον browser.

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10369

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121108-1155-2-2450
Κατάσταση προσωπικού σε xml
Προστέθηκε εργασία για την εξαγωγή της κατάστασης προσωπικού σε αρχείο xml για την επιθεώρηση εργασίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121102-1155-1-2408
Μορφή ημερομηνιών σε export δεδομένων από ευρετήριο
Σε export δεδομένων σε excel οι ημερομηνίες που έχουν και ώρα (πχ. Ημερομηνία έγκρισης), εμφανίζονταν με μορφή mm/dd/yyyy αντί του dd/mm/yyyy.

20121105-2165-1-91
Custom dll σε S1 custom SDK
Τα bpl και pre που δηλώνονταν στο section [CUSTOM] του XCO στο S1 Custom SDK δεν φορτώνονταν.

20121107-1155-1-2437
Ισοζύγιο υπηρεσιών
Στην εκτύπωση Ισοζύγιο υπηρεσιών εμφανιζόταν σφάλμα: Access violation at address 05DFA60D in module 'Mtrl.bpl'

20121109-1155-1-2479
Ρυθμίσεις εκτυπωτή και φόρμες εκτύπωσης
Σε κάποιους εκτυπωτές χάλαγαν οι ρυθμίσεις τους κατά την εκτύπωση (φόρμες landscape τυπώνονταν portrait, χάλαγε το βήμα σε zebra)

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10368

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121023-1155-2-2296
Μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες σε body e-mail
Σε αποστολή email μέσω του remote server επιλέγεται πλέον αυτόματα το default charset του προγράμματος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120625-1155-7-1276
Eκτύπωση Στοιχεία συμφωνιών
Η εκτύπωση Στοιχεία συμφωνιών εμφάνιζε σφάλμα όταν επιλεγόταν κανόνας συμφωνίας με συνθήκες το υποκατάστημα παραστατικού και το είδος.

20121002-1155-7-2083
Προβολή είδους με υποχρεωτικά πεδία
Σε προβολή είδους που είχε σχεδιαστεί να έχει κάποια υποχρεωτικά πεδία (πχ CODE2), δεν επιτρεπόταν η προβολή του είδους όταν είχε γίνει υπολογισμός τιμών κόστους για αυτό.

20121012-1155-1-2199
Μεταφορά εξόδων από ευκαιρία πώλησης
Οταν από ευκαιρία πώλησης καταχωριστεί προσφορά και μετά παραγγελία μεταφέρονται πλέον και τα έξοδα που είχαν δηλωθεί αρχικά.

20121023-1155-7-2305
OnOff : Δημιουργία custom πεδίων
Κατά τον συγχρονισμό της offline βάσης δεν μεταφερόταν ο σχεδιασμός των custom πεδίων.

20121025-1155-1-2328
AUTOEXEC και αυτόματη αποστολή email
Δεν λειτουργούσε σωστά (απαιτούσε "αποστολή" από το χειριστή) η παράμετρος AUTOEXEC=1 στη χρήση της εντολής XCMD:SendEmailDlg.

20121025-1155-1-2329
Αποστολή ΑΠΔ
Δεν μπορούσε να γίνει αποστολή ΑΠΔ.

20121025-1155-7-2326
Ιστορικό γενικών ενεργειών
Η εκτέλεση ιστορικού (από σχετικές εργασίες) στο κύκλωμα CRM, εμφάνιζε σφάλμα: Function "GetMSSQLSubtype" not found

20121025-1155-7-2327
OnOff σε azure - πρόσβαση σε Offline Βάση.
Η εισαγωγή στην offline βάση μετά από διακοπή της επικοινωνίας με το διαδίκτυο καθυστερούσε και εμφάνιζε σφάλμα:
Πρόβλημα επικοινωνίας !
Ελέγξτε τη σύνδεση σας με το Internet και δοκιμάστε ξανά αργότερα.


20121030-1155-1-2369
Εκτυπώσεις σε windows 8 64-bit
Σε Windows 8 οι εκτυπώσεις εμφάνιζαν σφάλμα 'Operation not supported on selected printer'.

20121030-2165-1-86
xdt και custom πεδία
Κατά την εισαγωγή xdt που προερχόταν από βάση με custom πεδία-πίνακες, γινόταν δημιουργία του νέου σχήματος αλλά δεν εισάγονταν τα δεδομένα των custom.

20121031-1155-1-2380
Λιανική και πληρωμή με αξιόγραφο
Σε παραστατικά λιανικής με είσπραξη μέσω εξόφλησης αξιογράφων, εμφανιζόταν το ποσό της εξόφλησης στο ανεξόφλητο ποσό και όχι στην αξία αξιογράφων.

20121031-1155-1-2382
Σενάρια μεταφοράς σε περιβάλλον azure
Το αρχείο μεταφοράς που δηλώνεται στην εργασία θα δημιουργείται πάντα στο client μηχάνημα σε περιβάλλον Azure και Saas. Σε client/server, προστέθηκε παράμετρος στο διάλογο, ώστε να καθορίζεται αν θα μεταφερθεί στο client μηχάνημα ή θα μείνει στο server. Προτεινόμενη τιμή είναι η μεταφορά στον client.

20121101-1155-1-2386
Σενάριο ροής χωρίς προβολή
Σε εκτέλεση σεναρίων ροής, που δεν εμφάνιζαν το τελικό παραστατικό στην οθόνη, εμφανιζόταν μήνυμα "dataset not in insert or edit mode".

20121102-2165-1-90
Custom Retail.cst
Κατά την εισαγωγή του Retail.cst για τη Λιανική εμφανιζόταν λανθασμένο μήνυμα για ελλιπή πιστοποίηση.

20121105-1155-1-2423
Error σεναρίου αν το πεδίο είναι κενό
Παρουσιαζόταν σφάλμα σε μετασχηματισμό με σενάρια ροής. όταν υπήρχε πεδίο που έχει αναφορά σε πίνακα και το πεδίο αυτό ήταν κενό (πχ. υποκατάστημα πελάτη, ημερομηνία).