Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10277

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110728-1155-2-843
Παραστατικά αποθήκης και σχετικά έγγραφα
Τα σχετικά έγγραφα προστέθηκαν στις επιλογές των σχετικών εργασιών στα παραστατικά αποθήκης.

20110826-1155-2-864
Μεταβολή εξόφλησης από μεταβολή παραστατικού
Τροποποιήθηκε, ώστε η μεταβολή της εξόφλησης να γίνεται μόνο όταν υπάρχει Τρόπος εξόφλησης > Αυτόματα(Ναί) και Σειρά εξόφλησης για τον τρόπο πληρωμής.

20110916-1155-2-918
Φίλτρα στην Παραγγελία Ελλείψεων
Προστέθηκαν στα φίλτρα της εργασίας το Μοντέλο, η Μάρκα και Ημερομηνία εισαγωγής. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης της εργασίας μόνο για είδη με συμπληρωμένα τα όρια αναπαραγγελίας.

20110916-1155-2-919
Υπολογισμός ποσότητας στην Παραγγελία Ελλείψεων
Προστέθηκε δυνατότητα στρογγυλοποίησης των ποσοτήτων στη μονάδα που θα επιλέξει ο χρήστης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110322-1155-1-360
Ομαδοποίηση και σύνολα σε εκτυπώσεις
Εάν σε κάποια στήλη εκτύπωσης είχαν επιλεγεί να εμφανίζονται σύνολα ομαδοποίησης, τότε εμφανιζόταν για όλες τις στήλες.

20110913-1155-1-905
Ακύρωση πιστωτικού έκπτωσης με είδη με χαρακτηριστικά
Δεν μπορούσε να γίνει αντιλογισμός πιστωτικού έκπτωσης εάν υπήρχαν γραμμές ειδών με ανάλυση χαρακτηριστικών. Εμφανιζόταν μήνυμα ότι πρέπει να συμπληρωθεί η ανάλυση ποσότητας.

20110914-1155-1-914
Κωδικός ανεύρεσης στα δελτία ανάλωσης παραγωγής
Δεν λειτουργούσε το πεδίο Κωδικός ανεύρεσης στις στήλες των δελτίων ανάλωσης / παραγωγής.

20110915-1155-1-916
Αναδρομικά εισφορών σε αρχείο ΤΣΜΕΔΕ
Εάν σε κανονική περίοδο υπήρχαν αναδρομικά εισφορών, δεν εμφανιζόταν στα σύνολα του πεδίου 30 του αρχείου ΤΣΜΕΔΕ.

20110920-1155-1-927
Σχεδιασμός Database view
Κατά το σχεδιασμό Database view εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν έχει ορισθεί primary Key constraint στον πίνακα".

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10276

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110722-1155-2-835
Τίτλοι πεδίων σε ελεύθερες εκτυπώσεις
Δεν εκτυπωνόταν σωστά οι τίτλοι των πεδίων σε ελεύθερη εκτύπωση όταν γινόταν wrapping του κειμένου λόγω μικρού μεγέθους της στήλης.

20110831-1155-1-869
Εδικές Συναλλαγές Πελατών
Εμφανιζόταν μήνυμα 'field VATVAL can not be modified' κατά τη διαγραφή της πρώτης γραμμής.

20110908-1155-1-893
Serial number σε παραστατικά παραγωγής
Εάν υπήρχε αναλούμενο είδος με serial number στην πρώτη γραμμή προδιαγραφής παραγωγής, δεν άνοιγε ο πίνακας με τα serial number.

20110908-1155-1-894
Εισαγωγή ASCII αρχείου ΚΕΠΥΟ σε Saas
Δεν γινόταν η εισαγωγή αρχείου ΚΕΠΥΟ (ASCII) σε εγκαταστάσεις SaaS.

20110913-1155-1-906
Ιστορικό πωλήσεων είδους
Δεν εμφανιζόταν το ιστορικό πωλήσεων ειδών που δεν είχαν παρακολούθηση παρτίδας.