Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10176

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100730-1155-1-970
Σφάλμα στο συγχρονισμό βάσης
Στην έκδοση 311.499.10175 δεν λειτουργεί ο συγχρονισμός βάσης δεδομένων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε εγκατάσταση χρησιμοποιεί την έκδοση 311.499.10175 θα πρέπει να αναβαθμιστεί στην τρέχουσα έκδοση.

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10175

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100728-1155-1-958
Λάθος καθεστώς ΦΠΑ πελάτη σε τριγωνική πώληση
Δεν ερχόταν σωστά το καθεστώς ΦΠΑ συναλλασσόμενου σε τριγωνική πώληση (σε περίπτωση που ήταν διαφορετικό από αυτό του αρχικού παραστατικού).

20100729-1155-1-963
Λάθος υπολογισμός εξόδων σε παραστατικά
Ενώ σε πελάτη είχε οριστεί απαλλαγή ΕΦΚ, στο παραστατικό αν τα είδη είχαν έξοδα ΕΦΚ υπολογίζονταν το έξοδο.

20100729-1155-1-965
Έμμεση καρτέλα παρτίδας
Δεν εμφανιζόταν δεδομένα στην έμμεση καρτέλα παρτίδας.

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10174

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης (Μισθοδοσία)
Ενσωματώθηκε ο υπολογισμός της αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης σύμφωνα με τον νέο νόμο 3863 / 2010. Δείτε περισσότερα στις σχετικές οδηγίες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100618-1155-7-752
Παραστατικά πωλήσεων
Υπηρχε θέμα με την στρογγυλοποίηση της υπολογιζόμενης ποσότητας όταν στα στοιχεία του είδους ο υπολογισμός αξίας γίνεται από ποσότητα.

20100721-1155-1-942
Παρτίδες ειδών
Διορθώθηκε θέμα που προέκυπτε κατά την εισαγωγή δεύτερης γραμμής του ίδιου είδους όταν ο τύπος παραστατικού είχε FIFO αυτόματη και δεν γινόταν συμπύκνωση γραμμών.

20100722-1155-1-946
Auto login
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Auto login.

20100723-1155-1-947
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Διορθώθηκαν λάθη υπολογισμού στην εργασία.

20100723-1155-1-950
Υπενθυμίσεις
Δεν λειτουργούσαν οι υπενθυμίσεις - εμφανιζόταν μόνο σε αποσύνδεση / σύνδεση.

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10173

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20081107-2165-2-136
Ταμειακές μηχανές  
Ολοκληρώθηκε το πρωτόκολλο επικοινωνίας για τον Φ.Ε EPSON FP-81F (ΑΔΗΜΕ)

20090407-1155-2-476
Αλλαγή password
Η εργασίας αλλαγής password επανήλθε στα εργαλεία στο κεντρικό menu της εφαρμογής.

20100604-1155-1-682
Ειδικές Συναλλαγές
Εμφανίζεται μήνυμα σε περίπτωση που καταχωρηθεί δεύτερο παραστατικό χειρόγραφης σειράς με τον ίδιο κωδικό.

20100604-1155-2-675
Εκτυπώσεις Αποθήκης (σετ ειδών)
Προστέθηκαν δύο νέες εκτυπώσεις που αφορούν σε σετ ειδών: 1.Βιβλίο σετ ειδών και 2. Ανάλυση παραστατικών σύνθεσης (σετ).

20100608-1155-2-700
Φίλτρο για ακυρωμένα σε Ιστορικό πωλήσεων
Προστέθηκε φίλτρο για ακυρωμένα παραστατικά στο Ιστορικό πωλήσεων.

20100625-1155-2-804
Πλασματική αξία Υπηρεσιων
Δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν να προστεθούν στις στήλες υπηρεσιών των παραστατικών Αγοράς και στις στήλες των ειδικών συναλλαγών.

20100706-1155-2-860
Ευρετήριο πωλήσεων και πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Προστέθηκε 'Πρόταση εξυπηρέτησης' στο ευρετήριο των παραστατικών πώλησης. Μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμη μόνο σε ευρετήριο ειδών.

20100706-1155-7-861
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Βελτιώθηκαν σημαντικά οι χρόνοι εκτέλεσης σε βάσεις με μεγάλο όγκο δεδομένων

20100713-1155-2-895
Ανεύρεση εταιρείας από την status bar
Προστέθηκε δυνατότητα αναζήτησης στην επιλογή εταιρείας από την status bar.

20100720-1155-2-927
Button για relogin
Μεταβλήθηκε η λειτουργία του button για relogin (στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης) ώστε να εκτελεί πλέον έξοδο από την εφαρμογή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100428-1155-1-453
Λάθος ευρετήριο στο αυτόματο άνοιγμα κατά το Login
Δεν λειτουργούσε σωστά εργασία που καλούσε συγκεκριμένο ευρετήριο και αυτόματο άνοιγμα κατά το login.

20100618-1155-2-764
Default προβολή στο ιστορικό ενέργειας
Έφερνε λανθασμένη προβολή (αυτή που αντιστοιχούσε στην αρχική ενέργεια).

20100706-1155-1-862
Μετασχηματισμοί παραστατικών
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού μαζικά και όχι στην οθόνη δεν ενημερωνόταν το παραστατικό προέλευσης με την νέα κατάσταση που ορίζεται στο διάλογο της εργασίας, αλλά εξακολουθεί να έχει την παλιά.

20100709-1155-1-878
Μεταφορά αξίας ΦΠΑ σε μετασχηματισμό
Εάν κάποιο παραστατικό μετασχηματιζόταν σε παραστατικό που είχε επιβαρύνσεις με μια τουλάχιστον δοτή από τον χρήστη, δεν μεταφερόταν η τιμή του εξόδου αλλά μεταφερόταν το ΦΠΑ.

20100715-1155-1-911
Μαζική αποστολή email
Αλλαξε η εργασία ώστε να αποστέλλονται με τη σειρά όλα τα επιλεγμένα mail και για όσα υπάρχει πρόβλημα να καταγράφεται ατα αποτελέσματα το σφάλμα.

20100715-1155-1-914
Νέοι selectors σε σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις
Αφαιρέθηκε ο selector από σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις που τοποθετούνται στο menu.

20100720-1155-1-932
Καρτέλα Υπηρεσιών / Λογαριασμών εσόδων - εξόδων
Οι καρτέλες (εκτύπωση και έμμεση εργασία) υπηρεσιών και λογαριασμών εσόδων/εξόδων δεν εμφάνιζαν δεδομένα.

20100721-1155-1-939
Αλλαγή καθαρής αξίας σε ΤΝ, Αξίας σε ΤΝ μετά από αλλαγή ισοτιμίας.
Ενημερώνεται πλέον και η [Αξία σε TN] γραμμής σε περίπτωση που γίνει αλλαγή ισοτιμίας..

20100721-1155-1-943
Μήνυμα λάθους στα Δελτία εργασίας
Εμφανιζόταν μήνυμα ''Field PENDING NOT FOUND".

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10172

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100714-1155-2-901
Σχεδιασμός προβολών
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα όταν σε ένα panel γίνεται προσθήκη πεδίου με RUN_123456=Τεστ να ορίζεται αν το πεδίο θα εμφανίζεται ως hyperlink ή ως Button. Συγκεκριμένα, με την εντολή RUN εμφανίζεται ως hyperlink και με την εντολή RUNB ως button.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100713-1155-1-898
Εκτύπωση 'Ελεγχος Άρθρων
Η εκτύπωση δεν επέστρεφε αποτελέσματα και εμφάνιζε μήνυμα [RESULTS: Cannot perform this operation on a closed dataset].

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10171

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων.
 
Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20070312-1155-2-143
Φόρμουλα δημιουργίας και αποθήκευσης directory του Αρχείου ΑΠΔ
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού directory για δημιουργία και αποθήκευση του αρχείου ΑΠΔ.

20080717-1155-2-1188
Δ.Λ.Π (Σχετικές εργασίες λογαριασμών)
Προστέθηκε στις σχετικές εργασίες των λογαριασμών Γενικής λογιστικής (Κινήσεις λογ/σμών Γεν.λογιστικής).

20081107-2165-2-136
Ταμειακές μηχανές
Προσθήκη δυνατότητας διασύνδεσης ξεχωριστής Οθόνης πελάτη (Πωλήσεις Λιανικής).Ολοκληρώθηκε το πρωτόκολλο επικοινωνίας για τις οθόνες: 1.PosiFLEX, 2.Display Toshiba.

20090122-1155-2-70
Αποθήκευση path για τα α-β.txt και των pdf files ανα παραστατικό.
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού του path αποθήκευσης των αρχείων ψηφιακών υπογραφών a.txt και b.txt. Η παραμετροποίηση είναι διαθέσιμη στα στοιχεία μηχανισμού Β στους σταθμούς εργασίας.

20090910-1155-2-939
Επιλογή όλων σε Editable browsers
Με τον χειρισμό CTRL+A επιλέγονται όλες οι εγγραφές σε editable ευρετήριο.

20090910-1155-2-939
Alt + S activate Spreedsheet in grids
Επανήλθε η λειτουργία κλήσης spreadsheet σε grids με Alt + S.

20100226-1155-2-182
Ακύρωση - επαναφορά άρσης εκκρεμοτήτων παραστατικών
Προστέθηκε ως εργασία στους browser των παραστατικών πωλήσεων, λιανικής, αγορών και αποθήκης.

20100322-1155-2-311
Υποκ/μα πελάτη στην αντιστοίχιση
Προστέθηκε το υποκατάστημα πελάτη στην προβολή της αντιστοίχισης.

20100430-1155-1-474
Καρτέλα κίνησης είδους (απο σχετικές εργασίες)
Εμφανίζεται πλέον η απογραφή (ποσότητα/αξία) στην έμμεση καρτέλλα κινήσεων είδους, ακόμη και εάν δεν υπάρχουν κινήσεις στη χρήση.

20100512-1155-2-540
Ταξινόμηση εγγραφών κατά την αντιστοίχιση
Βελτιώθηκε η ταξινόμηση των διαθέσιμων εγγραφών προς αντιστοίχιση.

20100519-1155-2-568
Προϋπολογισμοί
Προστέθηκε στις διαστάσεις των προυπολογισμών το Υποκατάστημα της εταιρίας.

20100520-1155-2-581
Kαρτέλα κωδικών συσχέτισης
Στην καρτέλα κωδικών συσχέτισης προστέθηκε στις στήλες ο ΑΧ της κίνησης.

20100520-1155-2-581
Ταμειακά έξοδα
Απαιτείται πλέον χρήστης με SOUNLOCK=1 για να μεταβληθεί το flag [Επηρεάζει συναλλαγή] των ταμειακών εξόδων.

20100527-1155-2-627
Απαλλαγή ΕΦΚ στο υποκατάστημα του πελάτη
Υποστηρίζεται πλέον η απαλλαγή ΕΦΚ σε υποκαταστήματα πελάτη.

20100528-2165-2-31
Αυστηρό ταμείο σε χρήστη
Προστέθηκε σχετική παράμετρος ΄Πρόταση ταμείου' πάνω στα στοιχεία του ταμείου με τιμές 'Από χρήστη / υποκατάστημα' που δουλεύει όπως σήμερα και είναι η default και 'Αυστηρά από χρήστη', οπότε το ταμείο δουλεύει όπως στο παρελθόν.

20100531-1155-2-637
Υπόλοιπα ανά Υποκατάστημα Πελάτη
Προστέθηκε συνάρτηση, η οποία επιστρέφει το υπόλοιπο ανά υποκατάστημα σε όλες τις ενότητες συναλλασσομένων.

20100602-1155-2-659
Ιστορικό αγορών / Πωλήσεων
Προστέθηκε φίλτρο για τον τύπο των παραστατικών στις έμμεσες εργασίες Ιστορικό Αγορών / Πωλήσεων της αποθήκης.

20100603-1155-2-664
Ανάπτυξη με γραμμές στο Object CustFinDocImp_3345
Στο Object CustFinDocImp όπου εμπεριέχεται ο πίνακας custlines υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης του browser με γραμμές.

20100608-1155-1-698
Χαρακτηριστικά ειδών σε Serial Number Soft150
Δεν ήταν διαθέσιμο το τρίτο χαρακτηριστικό ειδών.

20100608-1155-2-691
Σύνδεση εμπορικού με έσοδα - έξοδα
Προστέθηκε η πληροφορία του παραστατικού από το οποίο έχει προξύψει η εγγραφή εσόδων- εξόδων.

20100608-1155-2-697
Βελτίωση σεναρίου Έλεγχος ταμειακών
Βελτιώθηκε ο μηχανισμός ενημέρωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το αρχείο είναι OnDemand, και επομένως για να "ενημερωθεί" στο live update πρέπει να διαγραφεί πρώτα το παλιό.

20100609-1155-2-705
Εκτυπώσεις Αποθήκης - Αρνητικά υπόλοιπα
Προστέθηκε δυνατότητα φιλτραρίσματος των εγγραφών που εμφανίζονται στην εκτύπωση. Η εκτύπωση ωστόσο εκτελείται όπως και πριν.

20100609-1155-2-708
On/Off λειτουργία
Το αρχείο που παράγεται για την ενημέρωση της off line βάσης του υποκαταστήματος συμπεριλαμβάνει το αρχείο των ειδών για την touch screen (mtrtouch).

20100615-1155-7-739
Παιχνίδια εφαρμογής
Απενεργοποίηθηκε η επιλογή παιχνιδιών πριν το login στην εφαρμογή.

20100616-1155-2-743
Εργασία FIFO αντιστοίχισης παραστατικών
Προστέθηκε παράμετρος στην εργασία FIFO αντιστοίχισης για την εκτέλεση με βάση 1. Ημερομηνία παραστατικών 2. Ημερομηνία διακανονισμών - αξιογράφων.

20100713-1155-1-896
Αριθμοδείκτες συναλλασσομένων
Βελτιώθηκε ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών συναλλασσομένων (Μέσος χρόνος αποπληρωμής).

20100618-1155-2-766
Οικοδομοτεχνικά έργα και ΑΠΔ
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου [Περιγραφή] του Οικοδομοτεχνικού έργου από 50 σε 100 χαρακτήρες και προστέθηκε το μισθολογικό στοιχείο εργαζομένων [2083-Οικοδομοτεχνικό έργο]Επιπλέον, η εργασία [Υπολογισμός αρχείου ΑΠΔ] φιλτράρει τους εργαζόμενους με βάσει το Οικοδομοτεχνικό έργο.

20100622-1155-2-775
Εξαγωγή σε αρχείο (XXF) σε custom object
Προστέθηκε δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο (XXF) σε custom object.

20100622-1155-2-782
Εκτύπωση καρτέλας SN
Το μήκος του κωδικού SN στην εκτύπωση προσαρμόσθηκε ώστε να έχει το ίδιο μέγεθος με τη μορφή κωδικού (30 χαρακτήρες).

20100624-1155-2-799
Προσθήκη ημ/νίας παράδοσης σαν έναρξη των διακανονισμών
Προστέθηκε σαν επιπλέον επιλογή στην ημερομηνία έναρξης του διακανονισμού.

20100701-1155-1-831
Αναλυτικό Βιβλίο παγίων
Στην έμμεση εργασία [Αναλυτικό βιβλίο Παγίων] αντικαταστάθηκε η στήλη Συναλλασσόμενος με τη στήλη Αιτιολογία.

20100702-1155-2-835
Εκτύπωση Αρνητικά υπόλοιπα
Προστέθηκε φίλτρο συνήθη προμηθευτή και εμπορικής κατηγορίας.

20100707-1155-1-869
Εργασίες Συναλλαγματικών Αποτίμησης
Προστέθηκε στις εργασίες Συναλλαγματικών Αποτίμησης επιλογή βάσει ποιου νομίσματος θα εκτελούνται.

20100707-1155-2-871
Easy-access button στην επιλογή σύνδεσης
Προστέθηκε πλήκτρο για την άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες (Διαχείριση συνδέσεων, Συγχρονισμός βάσης, Δημιουργία σύνδεσης, Εγγραφή άδειας χρήσης) των επιλογών συστήματος στην πρώτη login οθόνη.

20100708-1155-2-876
Νεα έντυπα ΦΠΑ μετα την αλλαγή των συντελεστών
Μεταβλήθηκαν τα έντυπα ΦΠΑ σύμφωνα με τους νέους συντελεστές που ισχύουν από 1/7/2010. Δείτε περισσότερα εδώ.

20100709-1155-2-880
'Κενό από αριστερά' στην πρώτη ενότητα των εκτυπώσεων
Η παράμετρος 'Κενό από αριστερά΄ στην πρώτη ενότητα των εκτυπώσεων εμφανίζεται ανενεργή αφού δεν υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο σημείο.

20100712-1155-2-889
Στήλες ποσοτήτων σε qlik view
Προστέθηκαν συγκριτικές στήλες και για ποσότητες σε "Ανάλυση Πωλήσεων" και "Ανάλυση Αγορών".

20100712-1155-2-894
Νέοι selectors σε ευρετήρια και προβολές
Προστέθηκαν οι νέοι selectors στη διαχείριση ευρετηρίων και προβολών. Οι selectors είναι αντίστοιχοι με αυτούς που υπάρχουν στα Imports και τις Σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090930-1155-1-1029
Μέθοδος επιμερισμού σε κατηγορίες κόστους
Έγινε υποχρεωτική η συμπλήρωση μεθόδου επιμερισμού.

20100421-1155-1-412
Διαφορά μεταξύ αξίας γραμμών και συνολικής αξίας
Διορθώθηκε πρόβλημα που προέκυπτε στην ενημέρωση της συνολικής αξίας παραστατικών αμέσως κατά τη μεταβολή του μετά από εκτύπωση.

20100511-1155-1-528
Σχεδιασμός import
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την επιλογή σχεδιασμού Import.

20100531-1155-1-647
Password χρηστών
Εάν γινόταν σχεδιασμός ευρετηρίου στους Χρήστες με το πεδίο password να είναι editable, εμφανιζόταν το περιεχόμενο του πεδίου.

20100602-1155-1-661
Καρτέλες πελατών και δικαιώματα σειρών
Εάν κάποιος χρήστης δεν είχε δικαίωμα επιλογής συγκεκριμένης Σειράς, τότε στις καρτέλες συναλλασσομένων δεν έβλεπε το λεκτικό της σειράς αλλά ερωτηματικά στην έμμεση καρτέλα (εργασία) και στην εκτύπωση κενό.

20100608-1155-1-695
Refresh σε συμφωνία με συνδυαστική κλιμάκωση μετά από διαγραφή γραμμής.
Δεν γινόταν refresh σε συμφωνία με συνδυαστική κλιμάκωση μετά από διαγραφή γραμμής.

20100609-1155-1-702
Σχεδιαζόμενη προβολή φακέλων κοστολόγησης με υποχρεωτικά πεδία
Δεν άνοιγε η προβολή σε περίπτωση που είχε τεθεί ο Λογαριασμός κλεισίματος φακέλου ως υποχρεωτικό πεδίο.

20100610-1155-1-720
Καθεστώς ΦΠΑ με τριγωνική συναλλαγή
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού με τριγωνική συναλλαγή μεταφέρεται το καθεστώς ΦΠΑ του αρχικού παραστατικού.

20100611-1155-1-726
Συμφωνία συνόλου με κλιμάκωση κατά ποσότητα
Δεν λειτουργούσε η εφαρμογή μηδενικών τιμών σε συμφωνίες συνόλου με κλιμάκωση.

20100614-1155-1-732
Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών
Στο Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών, εάν δεν υπήρχαν κινήσεις στο διάστημα, δεν έρχονται τα υπόλοιπα από μεταφορά.

20100615-1155-1-735
Κινήσεις πελατών
Κατά την προβολή καρτέλλας συναλλασσομένου μέσω redirection από hyperlink, εμφανιζόταν ανενεργές οι περιγραφές των σειρών που δεν ανήκαν στην ενότητα από την οποία γινόταν το redirection.

20100617-1155-1-751
Εικόνα στα στοιχεία εταιρείας
Η Εικόνα στα στοιχεία εταιρείας εξαφανιζόταν με την αποθήκευση.

20100618-1155-1-761
Πληκτρολόγηση κωδικού ανενεργής σειράς σε παραστατικά
Δεν επιτρέπεται πλέον η επιλογή ανενεργής σειράς με απευθείας πληκτρολόγηση του κωδικού της.

20100618-1155-1-767
Access violation σε σχεδιασμό προβολής e-mail
Σε σχεδιασμό προβολής e-mail εμφανιζόταν access violation

20100621-1155-1-769
Field 'DECIMALS' cannot be modified
Εάν σε ένα υπάρχον database view επιλεγόταν το πλήκτρο [Create Fields] στο τελευταίο πεδίο του view προς διαγραφή, εμφανιζόταν το μήνυμα "Field 'DECIMALS' cannot be modified".

20100622-1155-1-773
Ισοτιμία στη γραμμή λογαριασμού σε ξένο νόμισμα.
Εγινε διόρθωση, ώστε η αλλαγή ισοτιμίας στο άρθρο που προκύπτει μετά από copy from buffer να αλλάζει και την ισοτιμία των γραμμών λογαριασμών που παρακολουθούνται στο ίδιο νόμισμα.

20100622-1155-1-777
Χρωματικές ζώνες
Δεν λειτουργούσε η ρύθμιση χρώματος κειμένου στις χρωματικές ζώνες.

20100622-1155-1-781
Εξαγωγή χρωματικής ζώνης σε xxf
Δεν γινόταν εξαγωγή εγγραφής χρωματικής ζώνης σε xxf αρχείο.

20100623-1155-1-784
Αγορές παγίων σε Intrastat
Δεν εμφανιζόταν οι αγορές παγίων στην εκτύπωση Intrastat

20100628-2165-1-41
Εναλλαγή σελίδων σε HTML screen prints
Κατά την μετάβαση σε τελευταία σελίδα εμφανιζόταν οπτικό σφάλμα αλλαγής σελίδων.

20100629-1155-1-812
Ισοζύγιο αποθήκης
Δεν γινόταν σωστά η στοίχιση των τίτλων κατά την εκτύπωση σε MS Excel.