Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Έκδοση 4.00.511.10478

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

0140128-1155-2-319
Εναρμόνιση εισφορών και αποδοχών ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ
Εναρμόνιση ποσοστών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη και ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών ασφαλισμένων (μέχρι 31.12.1992) του ΕΤΕΑ, με τις ήδη ισχύουσες των νέων (από 01/01/1993) ασφαλισμένων. 
Σημείωση
Με κάθε επιφύλαξη και εν αναμονή διευκρινήσεων από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τον τρόπο δήλωσης και υποβολής των παρακρατούμενων εισφορών στην ΑΠΔ του ΙΚΑ, έγινε προσαρμογή των ήδη καταχωρημένων ασφαλιστικών ταμείων (ΤΕΑΥΕΚ,ΤΕΑΠΟΖΟ,ΤΑΝΠΥ,κλπ) που πλέον εντάσσονται στο ΕΤΕΑ. Νεώτερες οδηγίες θα υπάρξουν μετά την οριστικοποίηση των αλλαγών που επέρχονται στην ΑΠΔ.

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Έκδοση 4.00.511.10477

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131106-1155-7-3959
Ημερομηνία λύσης
Σε περίπτωση που είναι συμπληρωμένο το πεδίο Ημερομηνία λύσης (COMPANY.FNLDATE) της εταιρείας γίνεται πλέον έλεγχος κατά την υποβολή των εντύπων λογιστικής και εσόδων/εξόδων στο πεδίο "έως ημερομηνία" και αυτό συμπληρώνεται αυτόματα βάσει της ημερομηνίας λύσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140114-2165-1-1
Τιμολογιακές πολιτικές και Συνδυαστική Κλιμάκωση
Σε τιμολογιακή πολιτική με συνδυαστική κλιμάκωση κατά καθαρή αξία που εφαρμόζεται στην έκπτωση γραμμής γινόταν υπολογισμός μετά την εφαρμογή της έκπτωσης.

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Έκδοση 4.00.511.10476

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131209-1155-7-4384
Έντυπο Φ5
Στο υπολογισμό του εντύπου "Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5" δεν ενημερωνόταν σωστά το σύνολο σελίδας.

20131219-1155-1-4545
Ανανέωση κοστολογικών στοιχείων παραστατικών
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ανανέωσης των κοστολογικών στοιχείων των παραστατικών παραγωγής ενημερωνόταν πάντα με την τιμή 1 το πεδίο "αξία βάσει λογ/σμου", ανεξάρτητα από την ένδειξη του κοστολογικού στοιχείου.

20131223-1155-1-4592
Μεταφορά αρίθμησης σειρών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία "Μεταφορά αρίθμησης σειρών" σε oracle.