Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11112

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180518-2165-2-7
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Σε περίπτωση που μία προδιαγραφή έχει καταχωρημένη α' ύλη πάνω από μία φορά, στο βιβλίο παραγωγής κοστολογίου υπολόγιζε λανθασμένη ποσότητα και κατεπέκταση λανθασμένη αξία α' υλών.

20180627-1155-7-4084
Ε3 - επιμερισμός Δ13 - Δ14
Πραγματοποιείται πλέον επιμερισμός βάσει πωλήσεων και στoυς πίνακες Δ13 και Δ14 του εντύπου Ε3.

20180705-1155-7-4315
Αρχείο SEPA - Citi Bank
Στην εργασία ''Δημιουργία αρχείου SEPA'' προστέθηκαν οι προδιαγραφές της τράπεζας Citi Bank.

20180709-1155-7-4352
ExecuteXScript timeout
Για να χρησιμοποιηθεί στη συνάρτηση “ExecuteXScript” timeout διαφορετικό από το default (5 min), αρκεί στο section του APPLICATION να μπει η παράμετρος SCRIPTTIMEOUT, π.χ.
για 10 λεπτά δηλώνουμε
SCRIPTTIMEOUT=600
(o χρόνος σε δευτερόλεπτα)


Διορθώσεις σφαλμάτων

20180612-1155-7-3728
Import Excel
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την ''εκτέλεση'' Import script από αρχείο excel μεγάλου πλήθους εγγραφών.

20180618-1155-1-3842
Έντυπο Ε3-Δ7
Κατά τη manual αλλαγή επί του εντύπου Ε3, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 221.

20180619-1155-1-3880
Αλλαγή γραμμής σε παραστατικό
Κατά την αλλαγή γραμμής σε παραστατικό κι ενώ ο κέρσορας ήταν σε κενή γραμμή, δε μπορούσε να επιλεχθεί διαφορετική γραμμή με χρήση του ποντικιού.

20180625-1155-7-4018
Πίνακας ΣΤ Εντύπου Ε3
Κατά την manual αλλαγή κωδικών 123, 223, 323, 423 στο έντυπο Ε3 σε εταιρεία που δεν είναι Ατομική, μεταφέρονταν αποτελέσματα στους κωδικούς 140, 240, 340, 440.

20180626-1155-7-4049
Συναλλαγματικές διαφορές σε νόμισμα πελάτη
Σε συναλλασσόμενο με ίδιο νόμισμα με αυτό της εταιρείας και συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, οι συναλλαγματικές διαφορές δεν έκλειναν την καρτέλα συναλλασσόμενου (Ν.Π).

20180627-1155-1-4108
Read only σε memo πεδία
Στο Series 5 UI, κατά το σχεδιασμό προβολής πωλήσεων κι ενώ γινόταν Read only το πεδίο REMARKS, ήταν δυνατή η συμπλήρωση του πεδίου.

20180628-1155-1-4134
SN σε μετασχηματισμό Αγορών
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά το μετασχηματισμό παραστατικού, δεν μεταφέρονταν τα serial number στις γραμμές.

20180702-1155-7-4205
Πολυεταιρικές εκτυπώσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure, κατά την ''εκτέλεση'' πολυεταιρικής εκτύπωσης με χρήστη ο οποίος είχε κωδικό πρόσβασης.

20180703-1155-1-4227
Από μεταφορά σε Series5 UI
Στο Series 5 UI, κατά το σχεδιασμό εκτύπωσης, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί το flag ''Μεταφορά'', δεν εμφανιζόταν στην εφαρμογή, αλλά μόνο στην αποθήκευση.

20180704-1155-7-4239
Aνάλυση ΧΜ στον πίνακα CDIMMTRLN
Κατά τη διαδικασία ανάλυσης του soanal στον cdimmtrln όταν οι ποσότητες είναι σε δεκαδικά μεταφέρονταν σε ακέραιους.

20180705-1155-1-4285
Επιλογή με serial number
Στα παραστατικά πωλήσεων, κατά την επιλογή είδους μέσω Serial number, δεν ενημερωνόταν ο πίνακας με το Serial number.

20180706-1155-7-4341
Ευρετήριο με editable εναλλακτικές τιμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη μεταβολή τιμών σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο ειδών με editable στήλες τις εναλλακτικές τιμές χονδρικής & Λιανικής πώλησης.

20180706-1155-7-4344
Μεταβολή τύπων φακέλων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή σε τύπο φακέλου κοστολόγησης.

20180709-1155-1-4355
Υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη
Δεν εμφανιζόταν σωστά το πεδίο ''Τρόπος πληρωμής'' σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο, από την ενότητα ''Υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη''.

20180709-1155-7-4378
Κόστος στα στοιχεία ανά ΑΧ
Στη προβολή ''Στοιχεία ανά Α.Χ'' ειδών αποθήκης, δεν ενημερωνόταν σωστά το κόστος μονάδος, κατά την αλλαγή της χρήσης.

20180711-1155-1-4425
S1 Outlook Connector και Connect to (Screen)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Connect ενός e-mail μέσω του outlook connector με ένα task, Appointment κτλ.

20180713-1155-1-4468
Προγραμματισμός εργασίας - Λανθασμένη ημερομηνία
Η εργασία [Προγραμματισμός εργασίας], στο δεξί κλίκ του ευρετηρίου εργαζομένων, δημιουργούσε SOACTION, βάζοντας στην ημερομηνία λήξης την ίδια ακριβώς τιμή με την ημερομηνία έναρξης, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η εγγραφή στο ημερολογιο εργασίας.

20180713-1155-7-4474
Εξοδολόγια - Καταχώρηση εξόφλησης
Στην καταχώρηση εξόφλησης εξοδολογίου εμφανίζονται σωστά δεκαδικά στο ποσό εξόφλησης.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11111

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180419-1155-2-2427
ΤΕΑΥΕΤ - Προσαρμογή αρχείου
Προσαρμογή του αρχείου ΤΕΑΥΕΤ βάσει προδιαγραφών XML.

20180531-1155-7-3454
Άρθρα Γ.Λ
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης της ταμειακής μηχανής, κατά την εισαγωγή/μεταβολή των άρθρων Λογιστικής.

20180621-1155-1-3974
SN από Service Ticket σε Συνάντηση
Μεταφέρεται πλέον το πεδίο Serial Number στη συνάντηση από το Service Ticket, επιλέγοντας το πεδίο ''συνέχεια'.'

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180504-1155-1-2760
Ακύρωση με Αντιλογισμό
Όταν ο χρήστης κάνει ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικού πώλησης από το κύκλωμα της Λιανικής και έχει χρησιμοποιήσει δωροεπιταγή στις γραμμές εξόφλησης, ενημερώνεται πλέον η Δωροεπιταγή στις γραμμές εξόφλησης του Ακυρωτικού. Μετά την ακύρωση με αντιλογισμό η κατάσταση της δωροεπιταγής γυρνάει σε "Προς εξόφληση".

20180523-1155-1-3251
Παραγγελίες ελλείψεων σε azure
Σε client / Server & Azure εγκαταστάσεις, δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί' η εργασία ''παραγγελίες ελλείψεων''.

20180530-1155-7-3422
Connection Office 365 με Soft1
Σε Office 365 δεν γινόταν σωστή αποθήκευση παραμέτρων χρηστών. Πλέον, για κάθε χρήστη εμφανίζεται πλαίσιο σύνδεσης, όταν δεν έχει ήδη συνδεθεί προκειμένου να επιλέξει φακέλους προς συγχρονισμό.

20180615-1155-7-3812
Δικαιώματα χρήστη
Στο Series 5 UI, σε χρήστη με επιλογή «Μη ελεγχόμενες εργασίες, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' εργασίας.

20180618-1155-1-3852
Connection με Office 365
Σε κάποιες περιπτώσεις στο Office 365 κατά τη φόρτωση ημερολογίων εμφάνιζε ενα '=' με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού να εμφανίζεται το μήνυμα λάθους και να μην ολοκληρώνεται ο συγχρονισμός.

20180618-1155-1-3858
Υπολογισμός Αποσβέσεων
Δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα εργασιών σε οθόνες με μικρή ανάλυση.

20180622-1155-7-4011
Copy From Buffer σε παραστατικά παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer παραστατικού παραγωγής, με στήλες γραμμών όπου υπήρχε τοπικό πεδίο με RunSQL.

20180627-1155-1-4092
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & οντοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον υπολογισμό του εντύπου Νομικών προσώπων σε Β' κατηγορίας βιβλία.

20180628-1155-1-4137
Καθορισμός Δικαιωμάτων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον καθορισμό δικαιωμάτων με δεξί κλικ στο menu.

20180628-1155-7-4140
Υπολογισμός πόντων σε λιανική
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν υπολογισμός πόντων στα παραστατικά λιανικής πώλησης.

20180702-1155-1-4197
Εκτύπωση παραστατικών πωλήσεων
Κατά τη μαζική εκτύπωση παραστατικών με ''Εσωτερική (advanced)'' φόρμα εκτύπωσης, με ταυτόχρονη εκτύπωση σε φυσικό εκτυπωτή και αποθήκευση σε PDF file, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτυπωνόταν τα παραστατικά.

20180702-1155-1-4198
Εκτύπωση λογότυπου σε παραστατικά Τιμολόγησης
Κατά τη μαζική εκτύπωση παραστατικών με ''Εσωτερική (advanced)'' φόρμα εκτύπωσης, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτυπωνόταν το λογότυπο.

20180702-1156-7-109
Λιανική πώληση με εικόνα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή λιανικής πώλησης, με εικόνα είδους.

20180704-1155-7-4259
Φάκελοι υπηρεσιών (Βουλγαρία)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στους φακέλους υπηρεσιών, σε εταιρεία με προδιαγραφές Βουλγαρίας.

20180705-1155-1-4300
Εγκαταστάσεις
Όταν γίνεται αλλαγή της εγκατάστασης στο header, η αλλαγή πλέον περνάει και στις γραμμές.

20180705-1155-7-4291
Συνέχεια Ενέργειας σε προσωπικό ημερολόγιο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την συνέχεια ενέργειας στο ημερολόγιο.

20180705-1155-7-4292
Offline - Azure
Σε εγκαταστάσεις Azure, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε περίπτωση που ο χρήστης συγχρονισμού ήταν Administrator.

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11110

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180222-1155-2-1237
Εισαγωγή αρχείου εγγραφών με διαφορετικό νόμισμα
Προστέθηκε στο διάλογο εισαγωγής των xxf αρχείων, η επιλογή ''Αντιστοιχίσεις'' σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί εγγραφές σε διαφορετικό κωδικό νομίσματος από την εγκατάσταση εξαγωγής, με τον κωδικό του νομίσματος στη βάση εισαγωγής.

20180601-1155-7-3485
Φ2 - Κωδικος 502
Στη Περιοδική δήλωση ΦΠΑ, όταν υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο περιόδου, δεν ενημερώνεται ο κωδικός 502.

20180620-1155-7-3915
Έντυπο Ε3 - πίνακας ΣΤ
Κατά τον υπολογισμό του εντύπου Ε3, όταν η Νομική μορφή της εταιρείας δεν είναι ''Ατομική επιχείρηση'', δεν συμπληρώνεται ο πίνακας ΣΤ'.

20180622-1155-7-3994
Timeline στελεχών/επαφών
Το timeline λαμβάνει πλέον υπόψιν το φίλτρο ημερολογιακού διαστήματος.

20180625-1155-2-4024
Resolver για δώρα 39α
Προστέθηκαν οι resolver στις γέφυρες λογιστικής, που αφορούν τη διαχείριση άρθρου 39α όταν τα είδη είναι δώρα.

20180626-1155-2-4069
Ε5 xml - Ημερομηνία αποχώρησης
Στο Ε5 xml αρχείο το πεδίο f_apoxwrisidate συμπληρώνεται από το πεδίο EMPISACTIVE.REGDATE κατά προτεραιότητα και αν αυτό δεν είναι συμπληρωμένο από το EMPISACTIVE.FINALDATE.

20180628-1155-2-4116
Μέλη σε έντυπα
Στο έντυπο ''Βεβαίωση κατανομής κερδών στους εταίρους'' συμπληρώνονται πλέον τα μέλη και τα κέρδη βάσει εντύπου νομικών προσώπων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180309-1155-1-1613
Έκδοση πιστωτικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε πιστωτικά έκπτωσης ειδικών συναλλαγών και παραστατικών αποθήκης.

20180606-1155-7-3573
Κινήσεις πελατών - NUI
Στο Series 5 UI, σε περίπτωση που υπήρχε ίδιος κωδικός σειράς πωλήσεων και εισπράξεων, στις κινήσεις πελατών δεν εμφανιζόταν σωστά η περιγραφή της σειράς.

20180613-1155-1-3739
Δικαιώματα χρηστών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε χρήστη ο οποίος είχε περιορισμένα δικαιώματα.

20180614-1155-7-3775
Αναίρεση κινήσεων με χαρακτηριστικά
Σε παραστατικό με είδη τα οποία παρακολουθούνταν σε χρώμα / μέγεθος, κατά την αναίρεση κινήσεων, δεν ενημερωνόταν σωστά τα υπόλοιπα των ειδών ανά χρώμα / μέγεθος.

20180618-1155-7-3838
Παραγγελίες ελλείψεων
Κατά τη δημιουργία παραστατικών παραγγελιών, μέσω της εργασίας ''Παραγγελίες ελλείψεων'', σε είδη με χρώμα / μέγεθος, δεν ενημερωνόταν η ποσότητα 2.

20180619-1155-7-3899
Ακύρωση Ενημέρωσης Εσόδων-Εξόδων
Σε Ομάδες εταιρειών, δεν γινόταν ακύρωση ενημέρωσης εσόδων - εξόδων σε παραστατικά που είχαν δημιουργηθεί με on line τρόπο ενημέρωσης, σε περίπτωση που δεν είχαν τεθεί οι αντίστοιχες παράμετροι ακύρωσης, σε όλες τις εταιρείες της ομάδας

20180620-1155-1-3907
Κινήσεις 39β - Γενική Λογιστική
Κατά τη manual αντιστοίχιση άρθρων (περίπτωση άρθρου 39Β), σε παραστατικό είσπραξης, εμφανιζόταν σαν ακάλυπτη αξία, η αξία παρακράτηση φόρου του τιμολογίου.

20180620-1155-1-3909
Κινήσεις 39β - Γενική Λογιστική
Κατά τη manual αντιστοίχιση άρθρων (περίπτωση άρθρου 39Β), σε παραστατικό είσπραξης, εμφάνιζε προς αντιστοίχιση και πιστωτικό άρθρο, ενώ το πιστωτικό είχε αντιστοιχιστεί με το τιμολόγιο.

20180620-1155-1-3910
Κινήσεις 39β - Γενική Λογιστική
Κατά τη manual αντιστοίχιση άρθρων (περίπτωση άρθρου 39Β), σε παραστατικό είσπραξης, εμφανίζονταν προς αντιστοίχιση και άρθρα συμψηφισμών.

20180620-1155-1-3930
Aνάλωση βάσει προδιαγραφής με ερώτηση
Κατά την καταχώριση νέου παραστατικού παραγωγής, η ανάλωση των ποσοτήτων θα υπολογίζεται πάντα βάσει προδιαγραφής και δε θα εμφανίζεται πλέον η ερώτηση. Η ερώτηση θα εμφανίζεται κατά τη μεταβολή παραστατικού.

20180620-1155-1-3934
NUI και γραμμές παρ/κού
Στο Series 5 UI, κατά την ανεύρεση είδους σε παραστατικό, το οποίο δεν υπήρχε στη βάση, εμφανιζόταν μήνυμα καταχώρησης της εγγραφής.

20180620-1155-1-3948
Eικόνα είδους σε εσωτερική φόρμα
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εκτύπωση εσωτερικής φόρμας, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα του είδους.

20180621-1155-7-3975
Τελ.κίν.πώλησης πελάτη
Σε παραστατικό πώλησης που χρησιμοποιεί τιμή ''τελευταία κίνηση πώλησης πελάτη'', σε περίπτωση που την ίδια ημέρα είχε καταχωρηθεί πιστωτικό παραστατικό (που δεν χρησιμοποιούσε την ίδια τιμή) η τιμή που προτεινόταν στο νέο παραστατικό ήταν η τιμή του πιστωτικού.

20180621-1155-7-3982
Πρόταση παρτίδας
Σε κάποιες περιπτώσεις όταν ο Α.Χ. της γραμμής ήταν διαφορετικός από τον Α.Χ. του παραστατικού, γινόταν λάθος πρόταση παρτίδας.

20180622-1155-1-3993
Υπολογισμός εντύπων Φ4 - Φ5
Στα έντυπα Φ4 & Φ5 εμφανίζονταν εγγραφές που δεν είχε προηγηθεί υπολογισμός Intrastat.

20180622-1155-7-4012
Timeline στελεχών/επαφών - scroll down
Στο Timeline στελεχών / επαφών, εμφανιζόταν Scroll down στην τελευταία εγγραφή σε περίπτωση που το στέλεχος είχε πολλές κινήσεις και είχε αλλάξει η ταξινόμηση.

20180625-1155-1-4023
Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν σωστά το έντυπο Φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων & οντοτήτων.

20180625-1155-1-4030
Πιστωτικοί έλεγχοι προμηθευτών σε NUI
Στο Series 5 UI στην οργάνωση των συναλλασσόμενων, δεν εμφανίζονταν οι πιστωτικοί έλεγχοι των προμηθευτών.

20180625-1155-7-4036
Τμήμα Φ.Ε. - Series 5 UI
Στο Series 5 UI σε φόρμα τύπου ''Φορολογικός εκτυπωτής'', το πεδίο ''Τμήμα Φ.Ε'' δεν μεταφερόταν στη φόρμα.

20180626-1155-1-4060
Διόρθωση ποσοτικών εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Διόρθωση ποσοτικών εκκρεμοτήτων", σε περίπτωση που δεν είχε δηλωθεί σειρά.

20180626-1155-1-4066
Ε5 xml - Πλήθος τέκνων
Στο Ε5 xml αρχείο το πεδίο f_arithmos_teknon ενημερώνεται με την τιμή των τέκνων.

20180626-1155-1-4068
Ε5 xml - Σχέση απασχόλησης
Στο Ε5 xml αρχείο το πεδίο f_sxeshapasxolisis ενημερώνεται με την τιμή απο το πεδίο Τύπος στην σχέση εργασίας.

20180626-1155-1-4074
Ισοζύγιο Περιόδου
Στο Ισοζύγιο περιόδου από τις Θεωρημένες καταστάσεις, σε περίπτωση που είχαν επιλεχτεί στη καρτέλα ''Ειδικές ερωτήσεις'' συγκεκριμένες τιμές στο φίλτρο ''Είδη Λογαριασμού'', εκτυπώνονταν όλοι οι λογαριασμοί.

20180626-1155-7-4051
Εισαγωγή παραστατικού με σενάριο ροής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κανόνα ροής, κατά την εισαγωγή παραστατικού σε διαφορετική της login εταιρείας.

20180628-1155-1-4135
OnOff-Συγχρονισμός τοπικής εγκατάστασης
Κατά το συγχρονισμό τοπικής εγκατάστασης, εφόσον ο χρήστης συγχρονισμού είχε password, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί ο συγχρονισμός.

20180629-1155-1-4155
Καταχώρηση άρθρων λογιστικής
Στο series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση άρθρων λογιστικής.

20180629-1155-7-4161
Error σε ετικέτα advanced
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ''ετικέτα advanced'' με οριζόμενο πίνακα.

20180702-1155-1-4183
Παραγγελίες ελλείψεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' στην ενότητα των αγορών, όταν υπήρχαν είδη με χρώμα / μέγεθος προς παραγγελία.