Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11438

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190523-1155-2-1588
Πολλαπλή επιλογή εταιρείας
Στους 'Τύπους Αξιόγραφων', 'Τύπους Παραστατικών Αξιογράφων' & 'Τύπους Παραστατικών Ειδικών Χρηματικών λογαριασμών', το πεδίο 'Εταιρεία' είναι πλέον πολλαπλής επιλογής.

20190626-1155-2-1989
Παραστατικά Πωλήσεων/ Διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α
Στην εργασία 'Μεταφορά σε παραστατικό αγοράς' Παραστατικών Πωλήσεων, προστέθηκε η 'Διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α'.

20190926-1155-2-3001
Σήμανση εργασιών/ Διαχείριση χρεοπιστώσεων
Προστέθηκε στη Σήμανση εργασιών η 'Διαχείριση χρεοπιστώσεων'. Επιπρόσθετα δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20200327-1155-2-1188
Μαζική εισαγωγή στοιχείων ΓΓΠΣ από ευρετήριο πελατών
Δόθηκε δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης στοιχείων συναλλασσόμενων μέσω της εργασίας 'Έλεγχος Α.Φ.Μ (ΓΓΠΣ)' στο δεξί κλικ ευρετηρίου.

20200615-1155-1-2251
Σήμανση εργασιών/ Παραστατικά Σύνθεσης
Προστέθηκαν στη Σήμανση εργασιών τα 'Παραστατικά Σύνθεσης'. Επιπρόσθετα δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20201006-1155-2-3801
Σήμανση εργασιών/ Επιχειρησιακά Παραστατικά
Προστέθηκαν στη Σήμανση εργασιών τα 'Επιχειρησιακά Παραστατικά'. Επιπρόσθετα δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών, μέσω των Σχετικών Εργασιών.

20201104-1155-2-4318
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
Προστέθηκε η εκτύπωση με τίτλο Ετήσιες μονάδες εργασίας στο Μενού εργασιών > HR & Μισθοδοσια > Μισθοδοσία > Εκτυπώσεις > Οικονομικός έλεγχος.

20210618-1155-2-3137
Αρχείο τράπεζας Rabobank Ολλανδίας
Ενσωματώθηκαν οι προδιαγραφές αρχείου τράπεζας Rabobank.

20210624-1155-2-3206
Χρεωπιστώσεις - Απαλλασσόμενα βάσει άρθρων
Στις Χρεοπιστώσεις, προστέθηκε το πεδίο ειδικής διαχείρισης (Απαλλασσόμενα βάσει άρθρων).

20210709-1155-3-3482
Ιntrastat/ Υποκατάστημα Προμηθευτή
Στη 'Δημιουργία αρχείου αφίξεων Intrastat' δεν λαμβανόταν υπόψιν η χώρα υποκαταστήματος του συναλλασσόμενου.

20210729-1155-2-3793
Εγκατάσταση στα Εξοδολόγια
Το πεδίο 'Εγκατάσταση', είναι πλέον διαθέσιμο στα Εξοδολόγια, μέσω σχεδιασμού προβολής & ευρετηρίου.

20210901-1155-2-4066
Έντυπο ένταξης σε καθεστώς(άρθρο 206 Ν.4820/2021)
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής εντύπων ενταξης σε καθεστώς και απενταξης από καθεστώς μη αποδοχης παροχης εργασιας εργαζομενου συμφωνα με το αρθρο 206 Ν.4820/2021. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο Μενού εργασιών > HR & Μισθοδοσία > Μισθοδοσία > Υ.Ε.Κ.Α καθώς και στο δεξί κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων > Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενημέρωση του εντύπου είναι στην καρτέλα του εργαζομενου Πρόσληψη/Σύμβαση > Ειδικά ημερομηνιακά διαστήματα να προστεθεί νέα γραμμη με Είδος Καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασιας όπου με διπλό αριστερό κλικ θα οριστεί το αντίστοιχο διάστημα Από και Έως.

20210906-1155-1-4138
Μενού εργαλείων/ Διόρθωση εκκρεμοτήτων
Στην εργασία 'Διόρθωση εκκρεμοτήτων', προστέθηκαν οι ενότητες 'Παραστατικά παραγωγής', 'Εντολές παραγωγής' & 'Φάκελοι εντολών παραγωγής'.

20210907-1155-1-4164
Παράμετροι Παραγωγής/Δημιουργία Παραστατικών Υπεργολαβίας
Προστέθηκε στις παραμέτρους της Παραγωγής ο Έλεγχος δημιουργίας Παραστατικών 'Υπεργολαβίας', όπου δέχεται τις τιμές: 'Όχι', 'Προειδοποίηση κατά την καταχώριση δελτίου παραλαβής' & 'Απαγόρευση κατά την καταχώριση δελτίου παραλαβής'.

20210907-1155-2-4156
Import από Excel/ Αρχείο .xlsx
Στην επιλογή 'Import από excel' σε grid, προστέθηκε στο Αρχείο Excel 'xlsx'.

20210907-1155-2-4159
Παράμετροι Παραγωγής/ Υπεργολαβία
Κατά την έμμεση δημιουργία Παραστατικού Παραγωγής (Υπεργολαβία), η αξία κόστους του κοστολογικού στοιχείου, ενημερώνεται από την αξία του αρχικού Παραστατικού. Για το συγκεκριμένο έχει προστεθεί παράμετρος στις γενικές Παραμέτρους Παραγωγής.

20210907-1155-2-4161
Παραστατικά Παραγωγής/ Παρτίδες
Στα Παραστατικά Παραγωγής μπορεί πλέον να επιλεχθεί το παραγόμενο και σαν συμπαράγωγο.
Επιπλέον, στα δελτία παραγωγής που δημιουργούνται απο εντολές παραγωγής μεταφέρεται η παρτίδα του παραγόμενου και στις γραμμές προστέθηκε η εργασία 'Επιλογή παρτίδων'.


20210907-1155-2-4163
Ισοζύγιο χαρακτηριστικών/ Νέα Φίλτρα
Στην εκτύπωση 'Ισοζύγιο χαρακτηριστικών', προστέθηκαν τα φίλτρα 'Εμπορική κατηγορία', 'Σεζόν' & 'Ομάδα'.

20210909-1155-2-4209
Παραστατικά Αγορών/ Επανυπολογισμός
Στο ευρετήριο των Παραστατικών αγορών, προστέθηκε στο δεξί κλίκ ο 'Επανυπολογισμός'.

20210910-1155-2-4224
Προδιαγραφές Παραγωγής/ Ιστορικό Μεταβολών
Δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών προδιαγραφών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20210913-1155-2-4255
Άδειες(SOPRSNLEAVE) στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business Process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και Καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Άδειες εργαζομένων και τα αντίστοιχα πεδία των αδειών.

20210913-1155-2-4257
Έπαινοι(SOPRAISE) στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business Process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και Καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Έπαινοι και τα αντίστοιχα πεδία των επαίνων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210506-1155-1-2301
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού για δπ με αναστολή
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων από Δώρο Πάσχα αναστολής στην εργασία Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας όσον αφορά τα ποσά κρατήσεων.

20210511-1155-1-2369
FIFO αντιστοίχιση/ Ημερομηνία Παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν ορθή FIFO αντιστοίχιση Παραστατικών, σε περίπτωση που γινόταν βάσει 'Ημερομηνίας Παραστατικού'.

20210712-1155-1-3493
Χρηματικοί ογαριασμοί/ Συναλλασσόμενοι
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών, κατά τη δημιουργία νέας σύμβασης με οντότητα 'Χρηματικοί λογαριασμοί' και επιλογή συναλλασσόμενου, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20210714-1155-1-3525
Ενήμερωση φυσικής απογραφής με serial number
Ύστερα από ενημέρωση φυσικής απογραφής είδους με Serial number, εμφανιζόταν διαθέσιμο το Serial number, σε περίπτωση που η κατάσταση του ήταν ''Εσωτερική διακίνηση''.

20210715-1155-1-3573
Στατιστική αγορών/ Custom Ευρετήρια
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την 'εκτέλεση' custom ευρετηρίου στατιστικής αγορών, με φίλτρο τον Συναλλασσόμενο και περιορισμό πρόσβασης στον χρήστη.

20210715-1155-3-3563
CRM/ Google ημερολόγια
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν ορθός συγχρονισμός ενεργειών, με το Google Calendar.

20210719-1155-1-3620
HR/ Συνάρτηση WorkDays
Προστέθηκε 5η προαιρετική παράμετρος στη συνάρτηση WorkDays. Εάν λάβει τιμή αριθμό <> 0, τότε η συνάρτηση θεωρεί ότι η Κυριακή στο ωράριο εμφανίζεται με τον αριθμό 0, αλλιώς (τρέχουσα συμπεριφορά) εμφανίζεται με τον αριθμό 7.

20210802-1155-1-3822
Custom Eυρετήριο Eιδών/ Συνάρτηση Round
Σε custom ευρετήριο ειδών, η συνάρτηση 'Round' δεν 'επέστρεφε' ορθά αποτελέσματα σε περίπτωση αρνητικών τιμών.

20210902-1155-1-4078
Μεταφορά σε Παραστατικό αγοράς/ Business Unit
Κατά τη 'Μεταφορά σε Παραστατικό αγοράς' Παραστατικού πώλησης, δεν μεταφερόταν το Business Unit.

20210902-1155-1-4081
Αρχείο ΕΑΠ - Εργοδοτική εισφορά
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση της εργοδοτικής εισφοράς ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για
τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) στο αρχείο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για υπαλλήλους Δημοσίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στον πίνακα Αντιστοιχιση μισθολογικων στοιχειων με κωδικους Ε.Α.Π να συνδεθει το μισθολογικό στοιχείο 3386 ''Εργοδοτική εισφορά Ε.Λ.Π.Κ.'' με τον κατάλληλο Κωδικό Ε.Α.Π, Κωδικό Κ.Α.Ε και Είδος Αξίας την τιμή ''Κράτηση''


20210902-1155-1-4093
Ε6 - Αριθμός τέκνων
Στην δημιουργία αρχείου xml Ε6 καταχωρείται πλέον σωστά ο αριθμός τέκνων που είναι δηλωμένος στο μισθολογικό 2005 του εργαζόμενου.

20210903-1155-1-4094
Κάρτες bonus στο retail
Στο Retail Pro, σε περίπτωση που πληκτρολογούνταν πρώτα τα είδη και στη συνέχεια ο πελάτης, δεν δινόταν ορθά η έκπτωση βάσει κάρτας bonus.

20210907-1155-1-4149
Ομάδα Εταιρειών/ Συναλλαγματικές διαφορές Βάσει αποτίμησης
Σε Ομάδες εταιρειών, δεν μπορούσε να επιλεχθεί χρηματικός λογαριασμός που είχε δημιουργηθεί σε εταιρεία εκτός της κύριας στην εργασία 'Συναλλαγματικές διαφορές Βάσει αποτίμησης'.

20210909-1155-3-4202
Εγκαταστάσεις Oracle /myDATA Live
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε βάσεις Oracle, κατά την εκτέλεση της εργασίας 'myDATA Live'.

20210910-1155-1-4222
Παράμετροι Αποθήκης/ Μεταβολή Είδους
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή είδους σε βάση με ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που είχαν οριστεί τιμές εξαίρεσης κατά την αντιγραφή στις λοιπές εταιρείες.

20210914-1155-1-4271
Εκτύπωση Παραστατικών/ Αποθηκευμένες Φόρμες
Στο Series 5 UI, κατά την εκτύπωση Παραστατικού, δεν εμφανίζονταν οι αποθηκευμένες φόρμες στη μνήμη (δεξί κλικ στο σχετικό παράθυρο, στην επιλογή φόρμας).

20210914-1155-1-4286
Καταχώριση ενέργειας απο Χρεώστες/Πιστωτές
Δεν ενημερωνόταν ορθά η ενότητα κι ο Χρεώστης / Πιστωτής, κατά την καταχώρηση ενέργειας από ευρετήριο Χρεώστη/Πιστωτή.

20210915-1155-1-4312
Ευρετήριο επιλογής αξιογράφων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την επιλογή αξιόγραφου σε custom ευρετήριο με default selector.

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11437

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210909-1155-7-4218
Λιανικές πωλήσεις μέσω Φ.Η.Μ. (Α.1171/2021)
Προστέθηκε πεδίο στης γενικές παραμέτρους της εταιρείας (Λήψη εγγραφών μέσω Φ.Η.Μ.), καθώς και νέα τιμή στο πεδίο Επικοινωνία με myDATA σους τύπους παραστατικών για την ευθυγράμμιση με την απόφαση Α.1171/2021. Για λεπτομέρειες και παραμετροποίηση των εγκαταστάσεων δείτε το σχετικό κείμενο στο  https://wiki.soft1.eu/pages/viewpage.action?pageId=276465082#expand-31171

20161031-1155-2-3547
Αντιστοίχιση Παραστατικών-Ημερομηνία παραστατικού
Στην εργασία 'Αντιστοίχιση παραστατικών', προστέθηκε στις γραμμές η 'Ημερομηνία παραστατικού'.

20181120-1155-2-6213
Σήμανση-Επιβαρύνσεις
Στη Σήμανση των εργασιών προστέθηκε η διαχείριση των επιβαρύνσεων.

20210217-1155-1-847
Εσοδα - Έξοδα/Μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ
Προστέθηκε στην ενότητα των εσόδων - εξόδων, η διαχείριση του μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ.

20210707-1155-2-3436
Ειδικές Συναλλαγές-Αξία είσπραξης
Δόθηκε δυνατότητα αλλαγής της αξίας είσπραξης του Παραστατικού μέσω των Σχετικών Εργασιών, στο κύκλωμα των Ειδικών Συναλλαγών.

20210714-1155-2-3545
MyData - Έλεγχος χαρακτηρισμών
Στα Ηλεκτρονικά βιβλία - myDATA, προστέθηκε η εκτύπωση 'Έλεγχος χαρακτηρισμών' (MYDATACODE_REP), η οποία αναλύει τους τύπους και τις κατηγορίες των χαρακτηρισμών, καθώς και τις από μεταφοράς και περιόδου αξίες.

20210716-1155-2-3582
Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων για το ταμείο ΤΕΑΥΕΤ
Ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή οι απαραίτητες αλλαγές σχετικά με τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για το ταμείο ΤΕΑΥΕ Τροφίμων σύμφωνα με τις οδηγίες που κοινοποιήθηκαν από το αρμόδιο ταμείο.

20210719-1155-2-3592
Μετασχηματισμός Παραστατικών Αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε error κατά την εκτέλεση της εργασίας μετασχηματισμού αποθήκης.

20210726-1155-1-3723
Πάγια/Συντελεστές
Κατά την αγορά νέας οντότητας παγίου, σε περίπτωση που επιλεχθεί η παράμετρος 'Απόσβεση στη χρήση', συμπληρώνεται αυτόματα και ο τακτικός συντελεστής με 100% απόσβεση.

20210727-1155-2-3734
Προϋπολογισμοί ABC/Έργο
Στις διαστάσεις των Προϋπολογισμών ABC, είναι πλέον διαθέσιμο το Έργο.

20210727-1155-2-3735
Στήλες Εμβασμάτων Πιστωτών
Στο σχεδιασμό στηλών εμβασμάτων πιστωτών, είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο 'Τίτλος' [SOTITLE].

20210729-1155-2-3791
Συμβάσεις-Έκπτωση
Στις γραμμές των Ειδών, SN/Υπηρεσιών σύμβασης, δόθηκε δυνατότητα προσθήκης της έκπτωσης, μέσω σχεδιασμού προβολής.

20210730-1155-2-3800
Retail Designer/Επεξεργασία είδους
Στις λειτουργίες του Retail Designer προστέθηκε η 'Επεξεργασία είδους'.

20210730-1155-2-3808
Outlook connector/Mήνυμα ειδοποίησης
Προστέθηκε παράμετρος στη οθόνη παραμέτρων διασύνδεσης Outlook-SoftOne η οποία καθορίζει εάν θα γίνεται ερώτηση όταν υπάρχει email με το ίδιο θέμα απο το ίδιο αποστολέα στους ίδιους παραλήπτες.

20210802-1155-1-3818
Γενικά Στοιχεία Εταιρειών/Αιτιολογίες
Στα Γενικά Στοιχεία Εταιρειών, στο πεδίο 'Αιτιολογίες', προστέθηκε η 'Διατήρηση τιμής κενών γραμμών'.

20210802-1155-2-3816
Παραγγελίες ελλείψεων
Στις εργασίες 'Παραγγελίες ελλείψεων' από το κύκλωμα των αγορών & 'Παραστατικά βάσει ελλείψεων/αναγκών' από τη διαχείριση παραγωγής, προστέθηκε ο Κωδικός εργοστασίου και η ομάδα, στα είδη προς παραγγελία.

20210802-1155-2-3832
Ομάδες εταιρειών/Απαντήσεις πελατών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, προστέθηκε στο ευρετήριο των απαντήσεων πελατών η εταιρεία.

20210802-1155-2-3833
Ομάδες εταιρειών/Γραμμές απαντήσεων
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, στις γραμμές απαντήσεων Ερωτηματολογίων, εμφανίζονταν οι απαντήσεις όλων των εταιρειών.

20210804-1155-2-3844
S1 Retail Designer/Αλλαγή τίτλου στα κουμπιά λειτουργιών
Στον S1 Retail Designer, δόθηκε δυνατότητα μετονομασίας των κουμπιών λειτουργιών.

20210819-1155-2-3948
Αρχικοποίηση τιμών/εκπτ. Ειδών συμφωνίας
Προστέθηκε στις παραμέτρους των αγορών η 'Αρχικοποίηση τιμών/εκπτ. Ειδών συμφωνίας', ομοίως με πωλήσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191112-1155-1-3658
Αρχείο Ε4 (Προυπηρεσία)
Στο αρχείο Ε4 Κατάστασης εργαζομένων και στην Επιλογή Προυπηρεσίας "Προυπηρεσία σε προηγούμενο εργοδότη " εμφανίζει πλέον το πεδίο Έτη προυπηρεσίας και την τιμή του ΜΣ 2043.

20200616-1155-1-2261
CRM/Φόρμες Εκτύπωσης Ενεργειών
Στις φόρμες εκτύπωσης των Γενικών ενεργειών (SOACTION), είναι πλέον διαθέσιμος ο Πίνακας των Γραμμών ενεργειών (ACTLINES).

20200730-1155-1-3025
Ειδικές χρηματικών λογαριασμών/ Οικονομικά στοιχεία έργων
Δεν αποτυπώνονταν στα οικονομικά στοιχεία έργων, κινήσεις ειδικών χρηματικών λογαριασμών.

20210129-1155-1-468
Σχετικά Έγγραφα-Ελληνικοί χαρακτήρες
Δεν γινόταν ορθή αποθήκευση σχετικών εγγράφων, σε περίπτωση που το path περιείχε Ελληνικούς χαρακτήρες.

20210426-1155-1-2154
Εκταμιεύσεις εκχωρήσεων/ Εκταμίευση τιμολογίων
Σε κάποιες περιπτώσεις στην εκτύπωση 'Εκταμιεύσεις εκχωρήσεων', δεν εμφανίζονταν ορθά οι αξίες της εκταμίευσης των τιμολογίων.

20210629-1155-1-3272
Πάγια/Ενημέρωση Λογιστικής
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση λογιστικής Παραστατικού αγοράς, το οποίο περιείχε πάγιο ειδικής διαχείρισης 39α και πάγιο χωρίς ειδική διαχείριση.

20210702-1155-1-3352
Αξιόγραφα/Αναίρεση κινήσεων
Σε περίπτωση που γινόταν 'Αναίρεση κινήσεων' κι όχι 'Ακύρωση με αντιλογισμό' Παραστατικού, τότε ακυρωμένο αξιόγραφο εμφανιζόταν διαθέσιμο προς εξόφληση.

20210719-1155-1-3611
Λάθος απεικόνιση ημερομηνιών σε extra περίοδο
Διορθώθηκε η εμφάνιση των ημερομηνιών extra περιόδου που είχε δηλωθεί σε διαφορετικά διαστήματα σε διαφορετικές εταιρείες της ίδιας ομάδας.

20210720-1155-1-3635
Υπολογισμός αρχείου ΕΔΟΕΑΠ
Προστέθηκε κριτήριο στην εργασία 'Υπολογισμός αρχείου ΕΔΟΕΑΠ (Α.Κ.Α)' για το αν θα συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι δημόσιου τομέα.

20210720-1155-1-3643
Παραστατικό παραγωγής-Κοστολογικά στοιχεία
Σε βάση με ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν τα κοστολογικά στοιχεία κατά την επιλογή προδιαγραφής σε Παραστατικό παραγωγής, σε εταιρεία ομάδας.

20210723-1155-1-3694
Αξία προ εκπτώσεων-εξόδων σε πωλήσεις
Δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο 'Αξία προ εκπτώσεων- εξόδων' [SALDOC.NODSCAMNT] κατά την επεξεργασία Παραστατικού, σε custom προβολή πωλήσεων.

20210726-1155-1-3715
Αναλυτική κατάσταση υπέρ ΟΑΕΔ
Στην εκτύπωση Αναλυτική κατάσταση υπέρ ΟΑΕΔ τροποποιήθηκε το ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης σε 0,06% από 1/1/2021 σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης 1958/32-14/5/2021


20210727-1155-1-3737
Νέες εγκαταστάσεις
Κατά τη δημιουργία νέας σύνδεσης, δεν εμφανιζόταν το ορθό xdt.

20210728-1155-1-3748
File Type 14 (Γ' κατηγορίας)
Δεν εξάγονταν ορθά τα δεδομένα του αρχείου File type 14, σε περίπτωση που υπήρχαν πολλαπλά άρθρα σε σχεδιασμό γέφυρας λογιστικής.

20210729-1155-1-3782
File Type 9 - Eκδοση / Λήψη
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 9, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο Eκδοση / Λήψη.

20210729-1155-1-3788
Έμβασμα από σχετικές εργασίες πελάτη
Κατά την επιλογή 'Καταχώριση εμβάσματος' μέσω των σχετικών εργασιών πελατών, διαγραφόταν ο πελάτης της γραμμής στην επιλογή της σειράς, σε περίπτωση που είχαν οριστεί στήλες γραμμών.

20210730-1155-1-3796
Ειδικές συναλλαγές-μηδενική αξία
Κατά την καταχώριση Παραστατικού από το κύκλωμα των ειδικών συναλλαγών, σε περίπτωση που το σύνολο του Παραστατικού είχε μηδενική αξία, διαγράφονταν οι αξίες των γραμμών.

20210730-1155-1-3806
Συναντήσεις CRM
Δεν εμφανιζόταν το πεδίο 'Κατεύθυνση' στις συναντήσεις του CRM, κατά την προβολή καταχωρημένης εγγραφής.

20210730-1155-1-3810
Δελτία παραγωγής/ Προδιαγραφή
Στα Δελτία παραγωγής, το πεδίο 'Προδιαγραφή' είναι πλέον 'Υποχρεωτικό'.

20210802-1155-1-3824
Παραστατικά Σύνθεσης-γραμμές με Χ-Μ
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyperlink ποσότητας σε Παραστατικά σύνθεσης, τα οποία περιείχαν είδη με παρακολούθηση σε Χ-Μ.

20210804-1155-3-3854
Ανάλυση άρθρου με σήμανση εργασιών
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώριση άρθρων αναλυτικής λογιστικής, σε περίπτωση που υπήρχε 'έλεγχος' στη Σήμανση εργασιών.

20210805-1155-1-3862
Αρχείο file type 14
Κατά την εξαγωγή του αρχείου File type 14 Γενικής λογιστικής, δεν ενημερώνονταν ορθά τα στοιχεία ΜΥΦ.

20210817-1155-1-3934
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων/Πάγια με αναπόσβεστη αξία
Το flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων' όταν μπήκε έκανε έλεγχο με βάση την αναπόσβεστη αξία και ο ίδιος έλεγχος διατηρήθηκε κατά την τροποποίηση του ανωτέρω flag όταν ζητήθηκε να εξαιρούνται/εμφανίζονται στην εκτύπωση τα πάγια που πωλήθηκαν στην τρέχουσα χρήση.
Όταν ένα πάγιο πωλέιται/ καταστρέφεται μηδενίζεται η τρέχουσα αξία του. Πλέον λοιπόν, ο έλεγχος γίνεται και με βάση την τρέχουσα αξία του παγίου με αποτέλεσμα στην εκτύπωση να συμμετέχουν και τα πάγια που έχουν μηδενική αναπόσβεστη αξία λόγω αποσβέσεων αλλά δεν έχουν πωληθεί (μη μηδενική τρέχουσα).


20210820-1155-1-3953
E-mail/Συνέχεια ενέργειας
Κατά τη συνέχεια ενέργειας, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο λήξη.

20210823-1155-1-3960
ΑΠΔ - μηχανικός σε ασθένεια
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση στα ποσά εισφορών της επικουρικής ασφάλισης και της πρόνοιας στην ΑΠΔ σε περίπτωση εργαζόμενου μηχανικού όταν όλο το μήνα βρίσκεται σε ασθένεια.

20210825-1155-1-3995
Ευρετήριο Ειδών/Συνάρτηση FIteAvgBalDays
Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση 'FIteAvgBalDays' σε τοπικό πεδίο ευρετηρίου ειδών αποθήκης, δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα.

20210826-1155-1-4002
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης φορολογικής περιόδου
Κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την ενότητα της Γενικής λογιστικής, σε κάποιες περιπτώσεις μεταφερόταν το πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενων δηλώσεων, ενώ δεν θα έπρεπε.

20210827-1155-1-4025
File type 14/ειδικοί χαρακτήρες
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή εγγραφών αρχείου File type 14, σε περίπτωση που υπήρχαν οι χαρακτήρες '<='.

20210831-1155-1-4047
myDATA/ Ειδική διαχείριση 39
Κατά την ενημέρωση εγγραφών myDATA ειδικής διαχείρισης άρθρου 39, ενημερωνόταν λάθος ο τύπος χαρακτηρισμού VAT_366.

20210901-1155-1-4053
Εμφάνιση σε χάρτη σε Συναντήσεις
Προστέθηκε η εμφάνιση σε χάρτη, στην ενότητα των Συναντήσεων.

20210902-1155-3-4082
File type 14 (κινήσεις εισπράξεων και εμβασμάτων)
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εισαγωγή file type 14 αρχείου, δεν ενημερωνόταν ορθά ο κωδικός συναλλασσόμενου.