Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2008

What's new 14/4/08 - 18/4/04

Διορθώσεις σφαλμάτων

629
Bug
Μήνυμα σφάλματος κατά την προβολή του ιστορικού πωλήσεων - ιστορικό αγορών στα είδη
Όταν επιλέγεται από τις σχετικές εργασίες των ειδών το ιστορικό αγορών - ιστορικό πωλήσεων εμφανίζεται μύνημα "List Index Out of bounds

580
Bug
Online ενημέρωση τιμής είδους - Δεν ενημερώνεται ο πίνακας cshcode της ταμειακής
Όταν γίνεται η ενημέρωση της τιμής του είδους από την εφαρμογή γίνεται update στην upddate του mtrl με αποτέλεσμα να απαιτείται μόνο η δημιουργία κωδικών ταμειακών χωρίς την παράμετρο 'Διαγραφή κωδικών'.

569
Bug
Μήνυμα " Incorrect syntax near ')'" στην εργασία "Παραγωγή Ελλείψεων - Αναγκών"
Κατά την εκτέλεση της εργασίας "Παραγωγή Ελλείψεων - Αναγκών" στην ενότητα Παραγωγής, εμφανιζόταν μήνυμα "Incorrect syntax near ')'"

573
Bug
Μη εμφάνιση μηνύματος κατά το Live Update σε περίπτωση λάθους path στο Update directory
Εάν στο Update directory των Ρυθμίσεων συστήματος δηλωθεί λάθος (μη υπαρκτή) διαδρομή (path), εμφανίζεται σχετικό μήνυμα κατά τη διαδικασία αναβάθμισης.

551
Bug
Χρηματικοί λογαριασμοί -Σφάλμα κατά τη μεταβολή
Κατά τη μεταβολή χρηματικού λογαριασμού και σε περίπτωση που είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα σήμανσης εργασιών (Trace), εμφανιζόταν μήνυμα "Invalid object name 'BANKACC" στην καταχώρηση των μεταβολών.

821
Bug
Σχεδιασμός ευρετηρίου παραστατικών πωλήσεων
Σε σχεδιασμό ευρατηρίου παραστατικών πωλήσεων και επιλέγοντας τον πινακα 1 από τα ελεύθερα πεδία των εγκαταστάσεων, εμφανιζόταν ο αντίστοιχος πίνακας του συναλλασσόμενου.

628
Bug
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Τα έργα στην εκτύπωση εμφανίζονται μόνο αν έχουν κινήσεις στο διάστημα που επιλέχθηκε.

618
Bug
Εργασία Αποθήκης 'Μαζική αλλαγή τιμών'
Με επιλογή [Συνήθη προμηθευτή] στα φίλτρα, η εργασία δεν ενημέρωνε τις τιμές στο αρχείο ειδών


618
Bug
Εκτύπωση αφίξεων Intrastat - Στατιστική αξία και Αξία Τιμολογίου
Στην εκτύπωση αφίξεων Intrastat, αντιμετατέθηκαν οι επικεφαλίδες στις στήλες "Αξία τιμολογίου" και "Στατιστική αξία"

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

What's new 7/4/08 - 11/4/08

Προσθήκες / Μεταβολές προδιαγραφών

New Spec
Δυνατότητα εμφάνισης στην γέφυρα των εμβασμάτων των χρηματικών λογ/σμων νέος resolver
Προστέθηκε resolver στη γέφυρα σύνδεσης Εμβασμάτων Χρηματικών Λογαριασμών για το λογαριασμό εισπρακτέων αξιογράφων του χρηματικού λογαριασμού της γραμμής.

New Spec
Συγχρονισμός βάσης δεδομένων κατά την αναβάθμιση της εγκατάστασης από 207 σε 208 έκδοση
Βελτιώθηκε σημαντικά η ταχύτητα συγχρονισμού της βάσης δεδομένων.

New Spec
Αυτόματος τερματισμός Server όταν εκτελεστεί 2ος Application Server στην ίδια TCP Port
Σε περίπτωση που εκτελεστεί Application Server σε κάποια πόρτα (TCP Port) ενώ ήδη εκτελείται κάποιος άλλος (Application Server), τότε ο δεύτερος εξ' αυτών τερματίζεται αυτόματα εγγράφοντας μήνυμα στο Windows Event Log : Softone ! TCP Port used, application terminated!


Νew Spec
Δυνατότητα εκτέλεσης σχεδιαζόμενης εκτύπωσης Ανεξόφλητα Παραστατικά

Η συγκεκριμένη εργασία εμφανίζεται πλέον και σε εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν την ενότητα Αντιστοιχήσεων (open-item).

New Spec
About & file paths
Ανασχεδιάστηκαν τα περιεχόμενα της επιλογής Ταυτότητα (About) με καλύτερη διευθέτηση των ενδείξεων έκδοσης στα αρχεία bpl & pre. Επίσης προστέθηκαν πληροφορίες
σχετικά με τα paths στα οποία αποθηκεύονται τα αρχεία σύνδεσης με τη βάση (xco) και τα user menus (όταν τα τελευταία) δεν αποθηκεύονται στη βάση)

Διορθώσεις σφαλμάτων

Bug
Θέματα με το Autoupd.exe - μήνυμα "Windows cannot find Autoupd.exe"
Το LiveUpdate της εφαρμογής δε λειτουργούσε όταν η εφαρμογή έιναι εγκατεστημένη στην προκαθορισμένη διαδρομή εγκατάστασης 'C:\Program Files\SoftOne\Soft1\'

Εμφανιζόταν μήνυμα "Windows cannot find Autoupd.exe".

Το πρόβλημα σε λειτουργικό Windows XP διορθώνεται με αναβάθμιση στην έκδοση 208.42. Η αναβάθμιση φυσικά θα πρέπει να γίνει με το αρχείο zip κι όχι με Live update.


Bug
Ανοικτά Παραστατικά (ανοικτού συμψηφισμού) και συναρτήσεις open item
Συμπεριελήφθησαν τα ανοικτά παραστατικά στις συναρτήσεις που χρησιμοποιούν το open item.


Bug
Custοm Invalid Signature
Αποκαταστάθηκε πρόβλημα κατά το οποίο όταν κάποιο αρχείο CST (custom) είχε εξαχθεί έκδοση παλαιότερη της 208, δεν υπήρχε δυνατότητα να εισαχθεί την εφαρμογή σε 208 εμφανίζοντας μήνυμα Invalid Signature.

Bug
Μήνυμα σφάλματος κατά την προβολή του ιστορικού πωλήσεων - ιστορικού αγορών στις υπηρεσίες
Αποκαταστάθηκε πρόβλημα κατά το οποίο όταν στο αρχείο Υπηρεσιών, στις Σχετικές εργασίες και στην επιλογή Ιστορικό αγορών ή Ιστορικό Πωλήσεων εμφανιζόταν μύνημα "List Index Out of bounds", οι εγγραφές προβάλονταν και στη συνέχεια ακολουθούσε μήνυμα σφάλματος.

Bug
Σε εγκατάσταση client - server οταν εκτελείται σχεδιαζόμενη εκτύπωση από τον client δεν επιστρέφει σωστά δεδομένα
Σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις που βασίζονται σε SQL query και οι οποίες περιέχουν πεδία με editor ημερομηνίας δεν εκτελούνταν σωστά στο Server (remote execution on)

Bug
Ενηλικίωση υπολοίπων και πιστωτικά - Εκτύπωση και Συνάρτηση CusAgedRemain
Εξελίχθηκαν οι υπολογισμοί των εργασιών προβολής και εκτύπωσης ενηλικιώσεων. Συγκεκριμένα εκτελούνται υπολογισμοί FIFO αντιστοιχίσεων προ των υπολογισμών ενηλικίωσης. Η εξέλιξη αυτή αφορούσε σε αποκατάσταση συμβατότητας με παλαιότερες εκδόσεις συγχρόνως με την εξυπηρέτηση των νέων προδιαγραφών περί διακανονισμών.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της συνάρτησης CusAgedRemain παρέμεινε ως είχε.

Bug
Εμφάνιση πεδίων πρατηρίων σε default προβολές όταν η εταιρεία δεν έχει δηλωθεί ως Πρατήριο
Ακόμη και εάν η εταιρεία δεν έχει δηλωθεί ως Πρατήριο, εμφανίζονται τα πεδία πρατηρίων σε default προβολές

Bug
Εργασία αγορών Παραγγελίες ελλείψεων/ αναγκών
Στη δημιουργούμενη παραγγελία που προκύπτει από την εργασία αγορών 'Παραγγελίες ελλείψεων/ αναγκών το καθεστώς ΦΠΑ έρχεται κενό, ενώ ο προμηθευτής υπόκειται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.


Bug
Στοιχεία Intrastat (default προβολή)
Στη default προβολή των παραστατικών αγορών στο δεύτερο tab (Στοιχεία διακίνησης) στην ενότητα Intrastat κρύβονται τα πεδία αξία Intrastat & Φ.Π.Α Intrastat όταν η ανάλυση οθόνης είναι 1024Χ768

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2008

What's new 31/3/08 - 4/4/08

Δείτε τις αλλαγές στις εκδόσεις που δημοσιεύθηκαν από 31/3/08-4/4/08Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

557
New Spec
Εξαίρεση αρχείων QlikView από LiveUpdate
Τα αρχεία σεναρίων QlikView εξαιρούνται από την ενημέρωση της έκδοσης (Live Update - ενημέρωση client από server). Η αλλαγή της προδιαγραφής κρίθηκε απαραίτητη ώστε να μην γίνεται αντικατάσταση των αρχείων και των αποθηκευμένων δεδομένων στα σενάρια όταν αυτό εκτελείται από τον client.

380
New Spec
Υπεραιτερική διαχείριση του σεναρίου Cash flow
Προστέθηκε δυνατότητα υπεραιτερικής διαχείρισης στο QlikView σενάριο χρηματοοικονομικού προγραμματισμού (Cash flow)


Διόρθωση σφαλμάτων

536
Bug
Σχεδιασμός ευρετηρίου - Ομαδοποίηση - Σελιδοποίηση
Δε λειτουργούσε το check box Σελιδοποίηση κατά την εκτύπωση ομάδων στα ευρετήρια.

517
Bug
Τιμολογιακές πολιτικές σε παραστατικά λιανικής
Δεν εφαρμόζεται τιμολογιακή πολιτική με διάσταση μάρκα είδους σε παραστατικά λιανικής

302
Bug
Δημιουργία νέας εταιρείας σε βάση ORACLE
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τη δημιουργία εταιρείας σε βάση ORACLE

503
Bug
Δημιουργία παραστατικών ειδ.συναλλαγής & αποθήκης από τα αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης
Διορθώθηκε σφάλμα στη δημιουργία παραστατικών ειδικών συναλλαγών & αποθήκης από τα αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης. Εμφανιζόταν μήνυμα "Module LINCUSDOC : Το παραστατικό δεν έχει καμία γραμμή" -"Module ITEDOC : Το παραστατικό δεν έχει καμία γραμμή".

507
Bug
Εκτύπωση "Κατάσταση ελλείψεων/ αναγκών" με ανάλυση χαρακτηριστικών
Στην εκύπωση αποθήκης "Κατάσταση ελλείψεων/ αναγκών" με ανάλυση χαρακτηριστικών εμφανίζονται τα όρια και όχι οι ποσότητες ελλείψεων αναγκών

278
Bug
Πεδία packing σε φόρμες ειδικών συναλλαγών προμηθευτών
Επίλυση σφάλματος σε φόρμες ειδικών συναλλαγών με πεδία packing στο επαναλαμβανόμενο μέρος

657
Bug
Grid των εγκαταστάσεων και υπερσύνδεση για διαχείριση ειδών
Διορθώθηκε η υπερσύνδεση(hyperlink) για διαχείριση - προβολή των ειδών - παγίων - υπηρεσιών που καταχωρούνται στο grid των εγκαταστάσεων

504
Bug
Εργασία αγορών "Παραγελλία Ελλείψεων/Αναγκών"
Κατά την εκτέλεση της εργασίας με φίλτρο κωδικό προμηθευτή, εμφανιζόταν μήνυμα "The multi-part identifier T.CODE could not be found"