Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11440

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210531-1155-2-2723
Εξαγωγή Κινήσεων Γ.Λ. GData.XML
Στην εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData) γίνεται πλέον έλεγχος για ύπαρξη σειράς Γ.Λ. στη γέφυρα και μετά για σειρά εξαγωγής.

20210602-1155-2-2783
ΦΠΑ για λιανικές πωλήσεις ΕΕ από 1/7/2021
Με βάση τους νέους κανόνες ΦΠΑ από 01/07/2021 σύμφωνα με το 2006/112/ΕΚ, πρόστέθηκε στους τύπους των παραστατικών το φίλτρο ''Διασυνοριακές e-πωλήσεις'', καθώς και οι συντελεστές / προτεινόμενος συντελεστής ΦΠΑ στις χώρες.
https://www.aade.gr/oss-el


20210730-1155-2-3801
Ενημέρωση τιμών πώλησης
Δόθηκε δυνατότητα redirection προβολής είδους στην εργασία ''Ενημέρωση τιμών πώλησης'', από τις σχετικές εργασίες παραστατικών αγορών.

20210907-1155-2-4166
Κοστολόγηση παραγωγής με ετήσια μέση σταθμική
Όταν η μέθοδος αποτίμησης στις παραμέτρους της αποθήκης είναι ''Ετήσια μέση σταθμική τιμή'' και στις παραμέτρους παραγωγής το φίλτρο ''Αυτόματος αντιλογισμός'' έχει τιμή ''ΝΑΙ'' στην εργασία Κοστολόγηση παραγωγής, το φίλτρο είναι ''κλειδωμένο''.

20210921-1155-2-4410
Καταχώρηση αδειών εργαζόμενου
Κατά την καταχώρηση αδείας στην καρτέλα εργαζομένου το πεδίο ''Συμμ. στο βιβλίο αδειών'' ενημερώνεται πλέον μόνο όταν το είδος αδείας είναι 3012-Ημέρες άδειας κανονικής

20210923-1155-2-4465
Εξαγωγή κινήσεων Λογιστικής με μηδενικό άρθρο (Gdata)
Στην εργασία εξαγωγής κινήσεων λογιστικής (GData) προστέθηκε flag για την Εξαγωγή άρθρων με μηδενική αξία.

20210924-1155-2-4483
Νέοι κωδικοί απασχόλησης για το ταμείο ΤΕΑΥΦΕ
Ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή για το ταμείο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε οι κωδικοί απασχόλησης για όσους εργαζόμενους έχουν ενταχθεί στο ''Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας'' σύμφωνα με τον πίνακα που έχει κοινοποιήσει το αρμόδιο ταμείο.

20210929-1155-2-4548
Τόπος εργασίας στον προγραμματισμό εργασίας
Στο ευρετήριο στελεχών, στο δεξί κλικ του στελέχους, στην εργασία Προγραμματισμός εργασίας προστέθηκε στο grid η επιλογή του τόπου εργασίας με επιλογές Εντός, Εκτός,Τηλεργασία

20210930-1155-2-4559
File type 14 - έλεγχος στο πεδίο email του συμβόλου <>
Δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή αρχείου File type 14, σε περίπτωση που το XML περιείχε τους χαρακτήρες ''<>''.

20210930-1155-2-4581
Προσθήκη τύπου κάρτας στις πιστωτικές κάρτες
Κατά την ανέπαφη συναλλαγή με κάρτα, γίνεται πλέον αναζήτηση σε όλους τους τύπους των καρτών.

20211001-1155-2-4605
MyData Live - Γενικό σύνολο
Στο myDATA live προστέθηκαν γενικά σύνολα αξιών, βάσει τύπων.

20211004-1155-2-4615
Υπολογισμός τιμών κόστους με ομάδες κόστους
Στις τιμές κόστους ανά ομάδα των οικονομικών στοιχείων ειδών, ενημερώνονται πλέον και οι υπόλοιπες περίοδοι με τις τιμές κόστους (όπως οι τιμές κόστους), χωρίς να απαιτείται υπολογισμός για κάθε επόμενη περίοδο.

20211005-1155-2-4636
Ευρετήριο χωρισμένο σε 2 bands
Στο σχεδιασμό ευρετηρίου δόθηκε δυνατότητα καθορισμού ''ύψους'' σε περίπτωση ανάπτυξης με δεύτερη ενότητα. Θα πρέπει στις γενικές παραμέτρους των ρυθμίσεων, να μην είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος ''Μορφή δέντρου Master-Detail''.

20211005-1155-2-4645
Διάταξη απαλλαγής σε myDATA
Στην εργασία ''Ενημέρωση στοιχείων myDATA παραστατικού'', προστέθηκε η Διάταξη απαλλαγής.

20211006-1155-2-4651
Αλλαγή πελάτη στη λιανική
Προστέθηκε μήνυμα που, όταν αλλάξει ο πελάτης, ενημερώνει ότι άλλαξαν τα στοιχεία του παραστατικού με βάση τα στοιχεία του πελάτη.

20211006-1155-2-4660
Αλλαγή τιμών Πώλησης - Εναλλακτικές
Στις εναλλακτικές τιμές της εργασίας ''Μαζική αλλαγή τιμών πώλησης'' προστέθηκε η μέθοδος ''Υφισταμένων βασικών τιμών και δοτού ποσοστού''. όπου οι εναλλακτικές τιμές υπολογίζονται βάσει των βασικών τιμών Χονδρικής / Λιανικής του είδους.

20211007-1155-2-4686
Ενεργειακά προϊόντα - σήμανση μέσω Φορολογικών Μηχανισμών
Προστέθηκαν στους τύπους καυσίμων των ειδών (MTRGASTYPE), οι τιμές βάσει της Α.1224/2021, ΠΟΛ 1060/2021 ενεργειακών προϊόντων.

20211008-1155-2-4717
Ευρετήριο υποκ/ματος πελάτη
Στις λειτουργίες του S1 Retail Designer, προστέθηκε το ''Ευρετήριο υποκαταστήματος πελάτη''.

20211008-1155-2-4721
Παρατηρήσεις σε στήλες γραμμών
Στις στήλες γραμμών παραστατικών σύνθεσης, είναι διαθέσιμα πλέον τα πεδία των παρατηρήσεων (comments1 & comments2).

20211011-1155-2-4735
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Στην εργασία ''Mηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής'' της αποθήκης, προστέθηκε φίλτρο με τον συνήθη προμηθευτή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210127-1155-1-430
Εισφορές Ασθένειας σε ΑΠΔ
Σε περίπτωση εργαζομένου με μικτά άνω του πλαφόν (πχ 7780) με σπαστά διαστήματα ασθένειας και πάνω από ένα πακέτα κάλυψης γίνεται πλέον σωστά ο διαχωρισμός των εισφορών στην ΑΠΔ.

20210211-1155-1-721
Εκτύπωση αφίξεων-Intrastat
Σε παραστατικό αγοράς Ευρωπαϊκής ένωσης που συμμετείχε σε συνολικό φάκελο κοστολόγησης και το νόμισμα του ήταν διαφορετικό του ευρώ, αποτυπωνόταν λάθος η αξία τιμολογίου στην Intrastat αφίξεων, σε περίπτωση που η κατηγορία κόστους συμμετείχε στην intastat.

20210525-1155-1-2604
Υπολογισμός εισαγόμενων βάση καθαρών
Ο αλγόριθμος ξεκινά να ψάχνει λύση ανάμεσα στο διάστημα 0-Καθ.αποδοχές*4. Εάν ο στόχος που έχουμε βάλει είναι μικρότερος των καθαρών αποδοχών που δικαιούται ο εργαζόμενος (και άρα ανέφικτος), τότε το διάστημα θα διαιρείται δια 2 συνέχεια και θα μείνει το διάστημα [0,0.01].
Συμπέρασμα: εάν η εργασία υπολογίσει 0.01 σημαίνει ότι το στόχος που βάλαμε είναι ανέφικτος.


20210813-1155-1-3918
Σήμανση εργασιών Web
Διορθώθηκε θέμα κατά το οποίο γίνονταν καταγραφή των υπηρεσιών web παρότι δεν είχε ενεργοποιηθεί ο αντίστοιχος έλεγχος.

20210831-1155-1-4049
Χαρακτηρισμός Ποινών
Πλέον στο Μενού εργασιών > HR & Μισθοδοσία > HR > Ποινές > στην καταχώρηση νέας ποινήςς στο πεδίο Χαρακτηρισμός εμφανίζει και χαρακτηρισμούς οι οποίοι στο πεδίο Modules έχουν επιλεγμένες πάνω από μια τιμές.

20210914-1155-1-4304
Έλεγχος χαρακτηρισμών myDATA
Η εκτύπωση ''Έλεγχος χαρακτηρισμών'' ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα σε βάση με πολλές εταιρείες.

20210916-1155-3-4336
MyData - Φόρος Πολυτελείας
Στην εγγραφή myDATA, δεν ενημερωνόταν ορθά το ΦΠΑ εξόδου με κατηγορία φόρου 3.2 φόρος πολυτελείας.

20210924-1155-1-4481
File type 14 Εμβάσματα Πελατών
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 14 εμβασμάτων, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο Custid.

20210924-1155-1-4489
Import Αιτίας Λήξης (EMPISACTIVE.RCRDID2)
Πλέον στον σχεδιασμό import στα διαθέσιμα πεδία Πρόσωπο > Στοιχεία πρόσληψης εργαζόμενου είναι διαθέσιμο το πεδίο Αιτία Αποχώρησης (EMPISACTIVE.RCRDID2)

20210928-1155-1-4520
Πλάτος στηλών σε ευρετήρια
Κατά την αλλαγή πλάτους μίας στήλης σε ευρετήριο, άλλαζε και το πλάτος των ήδη αποθηκευμένων στηλών.

20210929-1155-1-4534
Εργαζόμενη με επιδότηση εργατ. εισφορας και μητρότητας
Πλέον σε περίπτωση εργαζόμενης που δικαιούται επιδότηση εργατικής εισφορας λογω αμοιβής της με τον κατώτατο μισθό και επιδότηση μητρότητας 3,3335% επειδή είναι νέα μητέρα, υπολογίζεται ορθά μονο η Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς και εμφανίζεται στον υπολογισμό και το κατάλληλο μήνυμα και στην ΑΠΔ το ποσό απεικονίζεται ορθά στην στήλη Επιδότηση εργατικής εισφοράς.

20210929-1155-1-4538
Απαιτήσεις αναλώσεων βάσει παραγγελιών αναλυτικά
Διορθώθηκε περίπτωση στην οποία δεν εμφανίζονταν σωστές απαιτήσεις αναλώσεων στην εκτύπωση "Απαιτήσεις αναλώσεων βάσει παραγγελιών (αναλυτικά)".

20210930-1155-1-4569
Αλλαγή χρηματικού λογαριασμού εξόφλησης
Διορθώθηκε θέμα κατα το οποίο δε διατηρούνταν ο χρηματικός λογαριασμός εξόφλησης που ορίζονταν χειρόγραφα σε παραστατικό εξόφλησης μέσω του παραστατικού πώλησης.

20210930-1155-1-4570
Πεδία ευρετηρίου για myDATA
Προστέθηκαν πράσινα πεδία στα ευρετήρια M.AR.K myDATA (SomyDataMARK) & UID myDATA (SomyDataUID)

20211001-1155-1-4596
Oνομασία επισυναπτόμενου σε φόρμα advanced
Δεν εμφανιζόταν το όνομα του επισυναπτόμενου, κατά την αποστολή email με φόρμα advanced.

20211006-1155-1-4653
Μετασχηματισμός γραμμών σε Αγορές
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά το μετασχηματισμό γραμμών σε αγορές από ευρετήριο πωλήσεων, δεν εμφανίζονταν τα είδη στην οθόνη δημιουργίας παραστατικών αγορών.

20211006-1155-1-4675
MyData - 3.1 Τίτλος Κτήσης δεν φέρνει σωστό χαρακτηρισμό
Εγγραφή myDATA παραστατικού αγοράς με κωδικό 3.1 Τίτλος κτήσης με διάταξη απαλλαγής, δεν εμφάνιζε ορθό χαρακτηρισμό (Ε3_102_002 αντί Ε3_102_001).

20211007-1155-1-4678
Μικρότερη αξία από την συνολική
Κατά την manual εξόφληση παραστατικού με μικρότερη αξία από την συνολική του παραστατικού, δεν εμφανιζόταν το σχετικό μήνυμα διαφοράς.

20211008-1155-1-4708
Αρχείο xml ενταλμάτων πληρωμής
Πλέον δεν εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην δημιουργία αρχείου για τον ΚΑΕ και ο καε 2190301002 αποθηκεύεται κανονικά στο xml. επίσης το xml ανοίγει κανονικά από το πρόγραμμα psporder της ΕΑΠ.

20211008-1155-1-4709
Πολλαπλή επιλογή sn
Διορθώθηκε δυσλειτουργία κατά την πολλαπλή επιλογή όλων των Serial number του είδους σε παραστατικό πώλησης.

20211011-1155-1-4734
Παραγωγή με χαρακτηριστικά
Σε παραστατικό παραγωγής συμπληρώνοντας ποσότητα σε είδος με χρώμα μέγεθος κι ενώ είχε δοθεί συνδυασμός χαρακτηριστικών στη προδιαγραφή, δεν ενημερωνόταν ορθά η ποσότητα των Α'/Βοηθητικών υλών.

20211011-1155-1-4750
Ισοζύγιο Λογιστικής Χρεωπιστώσεων
Το ''Ισοζύγιο λογιστικής χρεοπιστώσεων'' δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα σε περίπτωση συμπλήρωσης ημερολογιακού διαστήματος.

20211012-1155-1-4762
Δεδομένα αξιολόγησης
Πλέον κατά την δημιουργία αξιολόγησης στο Μενού εργασιών > HR & Mισθοδοσία > HR > Αξιολογήσεις στελεχών > Αξιολογήσεις (Υπεύθυνος hr) εμφανιζεται μέσα στην κινηση αξιολογησης και ο κυκλος.

20211012-1155-1-4768
Παραστατικά παραγωγής απο φακέλους εντολών
Δεν εμφανίζονταν είδη στο grid της εργασίας μετασχηματισμών φακέλων εντολών παραγωγής σε παραστατικό παραγωγής, σε περίπτωση που δεν είχαν υπόλοιπο.

20211012-1155-1-4790
Ενημέρωση Λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση λογιστικής από ευρετήριο παραστατικών.

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11439

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191122-1155-2-3791
Περιγραφή μισθοδοτικής περιόδου (System bar)
Προστέθηκε η δυνατότητα όταν ο χρήστης κάνει mouse over στην επιλεγμένη μισθολογική περίοδο να εμφανίζεται η περιγραφή της μισθολογικής περιόδου.

20200619-1155-2-2367
Αναζήτηση στο retail pro με την περιγραφή
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα αναζήτησης είδους και με τη περιγραφή του.

20201203-1155-2-4885
Ημέρες αδείας και αποδοχές σε Ε11 όταν έχουμε πάνω από μια σύμβαση
Σε περίπτωση όπου εντός του ιδίου έτους ο εργαζόμενος απασχολήθηκε στον εργοδότη με πάνω από μια συμβάσεις (πχ φροντιστήριο) συμπληρώνονται στο Ε11 με συγκεντρωτική άθροιση των περιόδων οι δικαιούμενες και οι ληφθείσες ημέρες άδειας καθώς και οι αποδοχές και το επίδομα αδείας.

20210706-1155-2-3416
Έντυπο Ά και Β'φάσης συνεργασίας
Στις εργασίες δημιουργίας αρχείων συνεργασίας προστέθηκε το flag ‘Υποβολή από έδρα’ το οποίο by default είναι ΝΑΙ . ‘Όσο το flag είναι ΝΑΙ το πεδίο της περιοχής απασχόλησης είναι κλειδωμένο και όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως περιοχής απασχόλησης έρχονται στο xml και σαν περιοχή απασχόλησης έρχεται η έδρα. Σε περίπτωση που το flag είναι ΟΧΙ το πεδίο περιοχή απασχόλησης ξεκλειδώνεται και μπορεί να γίνει επιλογή πολλαπλών περιοχών απασχόλησης. Σε αυτή την περίπτωση έρχονται μόνο οι εργαζόμενοι των επιλεγμένων περιοχών και όλες οι επιλεγμένες περιοχές απασχόλησης και αντίστοιχα δημιουργείται και το xml.Τέλος αν το flag είναι όχι και δεν έχει συμπληρωθεί περιοχή απασχόλησης θεωρείται ότι έχουν επιλεγεί όλες οι περιοχές.

20210715-1155-2-3564
Πεδία 'Ελεύθερων Πινάκων' στις Ειδικές προμηθευτών
Προστέθηκε η δυνατότητα τα πεδία 'Ελεύθεροι Πίνακες' να έρχονται προς επιλογή στις στήλες γραμμών των τύπων στις ειδικές όλων των συναλλασσομένων και των χρηματικών λογαριασμών.

20210719-1155-2-3593
Εγγυήσεις από Συμβάσεις
Εφόσον στη γραμμή της σύμβασης τα πεδία "SN", (CNTRLINES.SNCODE) και "Λήξη", (CNTRLINES.TODATE) είναι συμπληρωμένα και δεν υπάρχει καταχωρημένη εγγύση στη γραμμή της σύμβασης, "Κωδικός εγγύησης", (CNTRLINES.X_GCODE στο grid), στο δεξί κλικ στη γραμμή εμφανίζεται η επιλογή "Δημιουργία εγγύησης".
Στην καινούρια εγγύηση γεμίζουν τα πεδία Είδος, SN, Παρατηρήσεις, (GUARANTY.REMARKS από CNTRLINES.COMMENTS1) και ανάλογα με την Οντότητα της σύμβασης, (CNTR.TSODTYPE) θα γεμίσουν τα αντίστοιχα πεδία, δηλ αν η οντότητα είναι πελάτες, θα γεμίσουν τα πεδία TRDR, TRDBRANCH, FROMDATE και FINALDATE στην εγγύηση.
Αντίστοιχα αν η οντότητα είναι Προμηθευτές θα γεμίσουν τα πεδία TRDRSUP, TRDRSUPBRANCH, SFROMDATE και SFINALDATE καθώς και το πεδίο SODTYPESLA ("Εκδότης") στην εγγύηση.
Αφού γίνει η καταχώρηση της καινούριας εγγύησης, θα ενημερωθεί και στη γραμμή της σύμβασης το πεδίο CNTRLINES.GUARANTY.


20210802-1155-2-3826
Αμοιβές για πωλήσεις από τρίτοθς
Προστέθηκαν οι resolvers ''Αξία αμοιβών για πωλήσεις από τρίτους'' & ''Αξία Φ.Π.Α. αμοιβών για πωλήσεις από τρίτους''.

20210825-1155-2-3994
Αξιολογήσεις / Αναθεωρήσεις
Προστέθηκε στο Μενού παραμέτρων > HR & Μισθοδοσία > Φόρμες εκτύπωσης HR > η ενότητα Αξιολογήσεων / Αναθεωρήσεων.

20210913-1155-2-4256
Ποινές/SOREBUKE στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Ποινές.

20210913-1155-2-4258
Υποψήφιοι/PRSNCANDIDATE στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Υποψήφιοι.

20210914-1155-2-4287
Αιτήματα/SOPRSNREQ στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Αιτήματα.

20210914-1155-2-4291
Ενημερώσεις/SOHRANNOUNCE στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Ενημερώσεις.

20210914-1155-2-4292
Στόχοι/SCORES στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Ενημερώσεις.

20210914-1155-2-4293
Ενέργειες στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Ενέργειες.

20210914-1155-2-4296
Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων/SOHRPRINTFORMLOG στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων.

20210914-1155-2-4297
Κέντρα εργασίας/WRKCENTER στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Κέντρα εργασίας.

20210914-1155-2-4299
Πρότυπα όρων/WTMPTERMS στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Πρότυπα όρων

20210917-1155-2-4354
Χρεοπιστώσεις/ Αιτιολογία
Στις κινήσεις Χρεοπιστώσεων, προστέθηκε η 'Αιτιολογία'.

20210923-1155-2-4460
'Ελεγχος Χαρακτηρισμών'
Στην εκτύπωση 'Έλεγχος Χαρακτηρισμών' προστέθηκε το φίλτρο 'Δεδομένα χαρακτηρισμών', με τιμές 'Διαβιβασθέντα', 'Μη διαβιβασθέντα' & 'Όλα'.

20210924-1155-2-4475
Ημερολόγια και Draft Entries
Προστέθηκαν όλα τα πεδία των Draft Entries στην επιλογή πεδίων για εμφάνιση στα ημερολόγια.

20210930-1155-2-4566
Παραστατικό πώλησης σε φάκελο εντολής
Στην εργασία μεταφοράς Παραστατικού Πώλησης σε φάκελο εντολής, προστέθηκε στις γραμμές των ειδών το υπόλοιπο του είδους.

20210930-1155-2-4576
Παραστατικό Πωλήσεων/ Υπόλοιπα ανά Α.Χ.
Στο δεξί-κλικ σε γραμμή Παραστατικού Πωλήσεων προστέθηκε η επιλογή 'Υπόλοιπα ανά Α.Χ.'.

20211001-1155-2-4597
Μεταβολή Παραστατικου με ΜΑΡΚ
Στις γενικές παραμέτρους των εταιρειών προστέθηκε παράμετρος για απαγόρευση μεταβολής εγγραφής που έχει πάρει ΜΑΡΚ.

20211001-1155-2-4599
Μήνυμα σφάλματος διαβίβασης
Στις γενικές παραμέτρους των εταιρειών προστέθηκε παράμετρος για εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος στην οθόνη σε περίπτωση που υπάρξει σφάλμα στη διαβίβαση στα myDATA.

20211001-1155-2-4603
Import Excel/ Φίλτρο εγγραφών
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου 'Φίλτρο εγγραφών' στους σχεδιασμούς import excel σε 2000 χαρακτήρες.

20211004-1155-2-4610
Τύποι άδειας
Στο Μενού παραμετρων > C.R.M > Στελέχη - Επαφές > Παραμετροι στελεχών > καρτέλα MyWorkplace > πεδίο τύποι αδείας το μέγεθος άλλαξε πλέον από 100 σε 200.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190222-1155-7-606
<Προέλευση> στα Service Tickets
Διορθώθηκε συμπεριφορά κατα την οποία δε γινόταν σωστό redirection στο κύκλωμα των Service Tickets απο το πεδίο 'Προέλευση'.

20210817-1155-1-3937
Ενημέρωση δεικτών ειδών-Πωλήσεις τρίτων
Δεν ενημερώνονταν ορθά τα πεδία: Τελευταία ημερομηνία εισαγωγής ποσότητας(MTRDATA.DEBDATEQ), Τελευταία ημερομηνία εξαγωγής ποσότητας (MTRDATA.CREDATEQ), Τελευταία ημερομηνία πώλησης (MTRDATA.SALLPDATE), Τελευταία ημερομηνία εξαγωγής αξίας (MTRDATA.CREDATEV), Τελευταία ημερομηνία αγοράς (MTRDATA.PURLPDATE) & Τελευταία ημερομηνία εισαγωγής αξίας (MTRDATA.DEBDATEV) στα οικονομικά στοιχεία των ειδών, σε περίπτωση που ο τύπος (MTRTYPE), είχε τιμή ''Πωλήσεις τρίτων''.

20210920-1155-1-4367
Ακύρωση ενημέρωσης από Παραστατικά
Διορθώθηκε θέμα κατα το οποίο δεν εμφανίζονταν τα στάδια εκτέλεσης σε συγκεκριμένες εργασίες.

20210920-1155-1-4374
XSupport.GetWarning
Σε OutProcess διαδικασία κατά την καταχώριση παραστατικού, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα με χρήση της XSupport.GetWarning.

20210921-1155-1-4394
Επιστροφή λιανικής και διαθέσιμη ποσότητα στο Retail pro
Στο Retail Pro, κατά τη διαδικασία της επιστροφής ύστερα από ακύρωση με αντιλογισμό, δε λαμβανόταν υπόψιν το παραστατικό ακύρωσης της απόδειξης επιστροφής.

20210921-1155-1-4402
Περιγραφή κίνησης στην καρτέλα υπηρεσίας
Σε κάποιες περιπτώσεις, η περιγραφή της κίνησης υπηρεσίας, εμφανιζόταν αχνή.

20210921-1155-1-4409
Δημιουργία αξιολογήσεων
Εμφανιζόταν σφάλμα στην Καταχώριση αξιολογήσεων > Στελεχών αφού είχαν συμπληρωθεί τα πεδία Σειρά, Κύκλος και Αξιολογητής.

20210922-1155-1-4419
Παράμετροι OneDrive
Πλέον στην εργασία OneDrive ανανεώνονται τα δεδομένα.

20210922-1155-1-4427
Url - σχετικά έγγραφα
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη URL στα έγγραφα των οντοτήτων.

20210924-1155-1-4471
Ενημέρωση πωλητή σε εγκαταστάσεις
Στις εγκαταστάσεις, δεν συμπληρωνόταν ο πωλητής, κατά την επιλογή πελάτη.

20210924-1155-1-4487
Βιβλίο αποθήκης ανά Ομάδα κόστους
Στις ομάδες κόστους που δεν έχει υπολογιστεί τιμή κόστους, γίνονται οι υπολογισμοί του βιβλίου αποθήκης ανά ομάδα με τιμή 0.

20210924-1155-1-4490
Υπολογισμός Έκπτωσης στις γραμμές
Σε καταχωρημένο Παραστατικό όπου ο πελάτης είχε 100% έκπτωση, κατά την αλλαγή ημερομηνίας, δεν λαμβανόταν υπόψιν η έκπτωση σε κάποιες περιπτώσεις.

20210927-1155-1-4495
Συνάντηση/ Ώρα υπενθύμισης
Στις συναντήσεις, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο Ημερομηνία (RMDATE) σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί η τιμή υπενθύμισης ''4 ώρες'' πριν την έναρξη.

20210929-1155-1-4535
ΜΥΦ στο αρχείο εξαγωγής-file type 14
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 14, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο 'SUMKEPYONOTYP' με την 'Αξία ΚΕΠΥΟ Μη υπόχρεου'.

20210929-1155-1-4540
Στήλες γραμμών φακέλων υπηρεσιών
Στις στήλες γραμμών των φακέλων υπηρεσιών, στη καρτέλα 'Υπηρεσίες', δεν ήταν δυνατή η προσθήκη στήλης της εμπορικής κατηγορίας και τα πεδία 'Ναι/Οχι'.

20210929-1155-1-4550
Συγκεντρωτικό βιβλίο εναλλακτικών αποσβέσεων
Προστέθηκε το flag <συμμετοχή πωληθέντων> όπως και στις άλλες εκτυπώσεις παγίων.

20210930-1155-1-4562
Γρήγορη πληρωμή στο Retail Pro
Διορθώθηκε σφάλμα το οποίο εμφανίζονταν μερικές φορές σε καταχώριση απο το Retail Pro με φορολογικό μηχανισμό.

20210930-1155-1-4573
Υπόλοιπα Ανά Α.Χ. (Κάθετα)
Μπορεί πλέον να εμφανιστεί η πλήρης περιγραφή του είδους.

20210930-1155-1-4575
myDATA - Πολυεταιρικό
Σε ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν ορθά σε κάποιες περιπτώσεις τα παραστατικά στο mydata live της εκάστοτε εταιρείας.

20210930-1155-1-4579
Παραστατικό παραγωγής με συνδυασμό χαρακτηριστικών
Σε παραστατικό παραγωγής, δεν υπολογιζόταν ορθά η ποσότητα των Α' / Βοηθητικών υλών σε είδος με χρώμα μέγεθος και συνδυασμό χαρακτηριστικών.

20211001-1155-1-4591
Λιανική με Μ.ΑΡ.Κ.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη νέα εγγραφή λιανικών πωλήσεων, σε περίπτωση που η προηγούμενη είχε M.AR.K myDATA.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11438

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190523-1155-2-1588
Πολλαπλή επιλογή εταιρείας
Στους 'Τύπους Αξιόγραφων', 'Τύπους Παραστατικών Αξιογράφων' & 'Τύπους Παραστατικών Ειδικών Χρηματικών λογαριασμών', το πεδίο 'Εταιρεία' είναι πλέον πολλαπλής επιλογής.

20190626-1155-2-1989
Παραστατικά Πωλήσεων/ Διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α
Στην εργασία 'Μεταφορά σε παραστατικό αγοράς' Παραστατικών Πωλήσεων, προστέθηκε η 'Διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α'.

20190926-1155-2-3001
Σήμανση εργασιών/ Διαχείριση χρεοπιστώσεων
Προστέθηκε στη Σήμανση εργασιών η 'Διαχείριση χρεοπιστώσεων'. Επιπρόσθετα δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20200327-1155-2-1188
Μαζική εισαγωγή στοιχείων ΓΓΠΣ από ευρετήριο πελατών
Δόθηκε δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης στοιχείων συναλλασσόμενων μέσω της εργασίας 'Έλεγχος Α.Φ.Μ (ΓΓΠΣ)' στο δεξί κλικ ευρετηρίου.

20200615-1155-1-2251
Σήμανση εργασιών/ Παραστατικά Σύνθεσης
Προστέθηκαν στη Σήμανση εργασιών τα 'Παραστατικά Σύνθεσης'. Επιπρόσθετα δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20201006-1155-2-3801
Σήμανση εργασιών/ Επιχειρησιακά Παραστατικά
Προστέθηκαν στη Σήμανση εργασιών τα 'Επιχειρησιακά Παραστατικά'. Επιπρόσθετα δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών, μέσω των Σχετικών Εργασιών.

20201104-1155-2-4318
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
Προστέθηκε η εκτύπωση με τίτλο Ετήσιες μονάδες εργασίας στο Μενού εργασιών > HR & Μισθοδοσια > Μισθοδοσία > Εκτυπώσεις > Οικονομικός έλεγχος.

20210618-1155-2-3137
Αρχείο τράπεζας Rabobank Ολλανδίας
Ενσωματώθηκαν οι προδιαγραφές αρχείου τράπεζας Rabobank.

20210624-1155-2-3206
Χρεωπιστώσεις - Απαλλασσόμενα βάσει άρθρων
Στις Χρεοπιστώσεις, προστέθηκε το πεδίο ειδικής διαχείρισης (Απαλλασσόμενα βάσει άρθρων).

20210709-1155-3-3482
Ιntrastat/ Υποκατάστημα Προμηθευτή
Στη 'Δημιουργία αρχείου αφίξεων Intrastat' δεν λαμβανόταν υπόψιν η χώρα υποκαταστήματος του συναλλασσόμενου.

20210729-1155-2-3793
Εγκατάσταση στα Εξοδολόγια
Το πεδίο 'Εγκατάσταση', είναι πλέον διαθέσιμο στα Εξοδολόγια, μέσω σχεδιασμού προβολής & ευρετηρίου.

20210901-1155-2-4066
Έντυπο ένταξης σε καθεστώς(άρθρο 206 Ν.4820/2021)
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής εντύπων ενταξης σε καθεστώς και απενταξης από καθεστώς μη αποδοχης παροχης εργασιας εργαζομενου συμφωνα με το αρθρο 206 Ν.4820/2021. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο Μενού εργασιών > HR & Μισθοδοσία > Μισθοδοσία > Υ.Ε.Κ.Α καθώς και στο δεξί κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων > Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενημέρωση του εντύπου είναι στην καρτέλα του εργαζομενου Πρόσληψη/Σύμβαση > Ειδικά ημερομηνιακά διαστήματα να προστεθεί νέα γραμμη με Είδος Καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασιας όπου με διπλό αριστερό κλικ θα οριστεί το αντίστοιχο διάστημα Από και Έως.

20210906-1155-1-4138
Μενού εργαλείων/ Διόρθωση εκκρεμοτήτων
Στην εργασία 'Διόρθωση εκκρεμοτήτων', προστέθηκαν οι ενότητες 'Παραστατικά παραγωγής', 'Εντολές παραγωγής' & 'Φάκελοι εντολών παραγωγής'.

20210907-1155-1-4164
Παράμετροι Παραγωγής/Δημιουργία Παραστατικών Υπεργολαβίας
Προστέθηκε στις παραμέτρους της Παραγωγής ο Έλεγχος δημιουργίας Παραστατικών 'Υπεργολαβίας', όπου δέχεται τις τιμές: 'Όχι', 'Προειδοποίηση κατά την καταχώριση δελτίου παραλαβής' & 'Απαγόρευση κατά την καταχώριση δελτίου παραλαβής'.

20210907-1155-2-4156
Import από Excel/ Αρχείο .xlsx
Στην επιλογή 'Import από excel' σε grid, προστέθηκε στο Αρχείο Excel 'xlsx'.

20210907-1155-2-4159
Παράμετροι Παραγωγής/ Υπεργολαβία
Κατά την έμμεση δημιουργία Παραστατικού Παραγωγής (Υπεργολαβία), η αξία κόστους του κοστολογικού στοιχείου, ενημερώνεται από την αξία του αρχικού Παραστατικού. Για το συγκεκριμένο έχει προστεθεί παράμετρος στις γενικές Παραμέτρους Παραγωγής.

20210907-1155-2-4161
Παραστατικά Παραγωγής/ Παρτίδες
Στα Παραστατικά Παραγωγής μπορεί πλέον να επιλεχθεί το παραγόμενο και σαν συμπαράγωγο.
Επιπλέον, στα δελτία παραγωγής που δημιουργούνται απο εντολές παραγωγής μεταφέρεται η παρτίδα του παραγόμενου και στις γραμμές προστέθηκε η εργασία 'Επιλογή παρτίδων'.


20210907-1155-2-4163
Ισοζύγιο χαρακτηριστικών/ Νέα Φίλτρα
Στην εκτύπωση 'Ισοζύγιο χαρακτηριστικών', προστέθηκαν τα φίλτρα 'Εμπορική κατηγορία', 'Σεζόν' & 'Ομάδα'.

20210909-1155-2-4209
Παραστατικά Αγορών/ Επανυπολογισμός
Στο ευρετήριο των Παραστατικών αγορών, προστέθηκε στο δεξί κλίκ ο 'Επανυπολογισμός'.

20210910-1155-2-4224
Προδιαγραφές Παραγωγής/ Ιστορικό Μεταβολών
Δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών προδιαγραφών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20210913-1155-2-4255
Άδειες(SOPRSNLEAVE) στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business Process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και Καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Άδειες εργαζομένων και τα αντίστοιχα πεδία των αδειών.

20210913-1155-2-4257
Έπαινοι(SOPRAISE) στην σήμανση εργασιών
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business Process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και Καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Έπαινοι και τα αντίστοιχα πεδία των επαίνων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210506-1155-1-2301
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού για δπ με αναστολή
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων από Δώρο Πάσχα αναστολής στην εργασία Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας όσον αφορά τα ποσά κρατήσεων.

20210511-1155-1-2369
FIFO αντιστοίχιση/ Ημερομηνία Παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν ορθή FIFO αντιστοίχιση Παραστατικών, σε περίπτωση που γινόταν βάσει 'Ημερομηνίας Παραστατικού'.

20210712-1155-1-3493
Χρηματικοί ογαριασμοί/ Συναλλασσόμενοι
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών, κατά τη δημιουργία νέας σύμβασης με οντότητα 'Χρηματικοί λογαριασμοί' και επιλογή συναλλασσόμενου, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20210714-1155-1-3525
Ενήμερωση φυσικής απογραφής με serial number
Ύστερα από ενημέρωση φυσικής απογραφής είδους με Serial number, εμφανιζόταν διαθέσιμο το Serial number, σε περίπτωση που η κατάσταση του ήταν ''Εσωτερική διακίνηση''.

20210715-1155-1-3573
Στατιστική αγορών/ Custom Ευρετήρια
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την 'εκτέλεση' custom ευρετηρίου στατιστικής αγορών, με φίλτρο τον Συναλλασσόμενο και περιορισμό πρόσβασης στον χρήστη.

20210715-1155-3-3563
CRM/ Google ημερολόγια
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν ορθός συγχρονισμός ενεργειών, με το Google Calendar.

20210719-1155-1-3620
HR/ Συνάρτηση WorkDays
Προστέθηκε 5η προαιρετική παράμετρος στη συνάρτηση WorkDays. Εάν λάβει τιμή αριθμό <> 0, τότε η συνάρτηση θεωρεί ότι η Κυριακή στο ωράριο εμφανίζεται με τον αριθμό 0, αλλιώς (τρέχουσα συμπεριφορά) εμφανίζεται με τον αριθμό 7.

20210802-1155-1-3822
Custom Eυρετήριο Eιδών/ Συνάρτηση Round
Σε custom ευρετήριο ειδών, η συνάρτηση 'Round' δεν 'επέστρεφε' ορθά αποτελέσματα σε περίπτωση αρνητικών τιμών.

20210902-1155-1-4078
Μεταφορά σε Παραστατικό αγοράς/ Business Unit
Κατά τη 'Μεταφορά σε Παραστατικό αγοράς' Παραστατικού πώλησης, δεν μεταφερόταν το Business Unit.

20210902-1155-1-4081
Αρχείο ΕΑΠ - Εργοδοτική εισφορά
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση της εργοδοτικής εισφοράς ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για
τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) στο αρχείο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για υπαλλήλους Δημοσίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στον πίνακα Αντιστοιχιση μισθολογικων στοιχειων με κωδικους Ε.Α.Π να συνδεθει το μισθολογικό στοιχείο 3386 ''Εργοδοτική εισφορά Ε.Λ.Π.Κ.'' με τον κατάλληλο Κωδικό Ε.Α.Π, Κωδικό Κ.Α.Ε και Είδος Αξίας την τιμή ''Κράτηση''


20210902-1155-1-4093
Ε6 - Αριθμός τέκνων
Στην δημιουργία αρχείου xml Ε6 καταχωρείται πλέον σωστά ο αριθμός τέκνων που είναι δηλωμένος στο μισθολογικό 2005 του εργαζόμενου.

20210903-1155-1-4094
Κάρτες bonus στο retail
Στο Retail Pro, σε περίπτωση που πληκτρολογούνταν πρώτα τα είδη και στη συνέχεια ο πελάτης, δεν δινόταν ορθά η έκπτωση βάσει κάρτας bonus.

20210907-1155-1-4149
Ομάδα Εταιρειών/ Συναλλαγματικές διαφορές Βάσει αποτίμησης
Σε Ομάδες εταιρειών, δεν μπορούσε να επιλεχθεί χρηματικός λογαριασμός που είχε δημιουργηθεί σε εταιρεία εκτός της κύριας στην εργασία 'Συναλλαγματικές διαφορές Βάσει αποτίμησης'.

20210909-1155-3-4202
Εγκαταστάσεις Oracle /myDATA Live
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε βάσεις Oracle, κατά την εκτέλεση της εργασίας 'myDATA Live'.

20210910-1155-1-4222
Παράμετροι Αποθήκης/ Μεταβολή Είδους
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή είδους σε βάση με ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που είχαν οριστεί τιμές εξαίρεσης κατά την αντιγραφή στις λοιπές εταιρείες.

20210914-1155-1-4271
Εκτύπωση Παραστατικών/ Αποθηκευμένες Φόρμες
Στο Series 5 UI, κατά την εκτύπωση Παραστατικού, δεν εμφανίζονταν οι αποθηκευμένες φόρμες στη μνήμη (δεξί κλικ στο σχετικό παράθυρο, στην επιλογή φόρμας).

20210914-1155-1-4286
Καταχώριση ενέργειας απο Χρεώστες/Πιστωτές
Δεν ενημερωνόταν ορθά η ενότητα κι ο Χρεώστης / Πιστωτής, κατά την καταχώρηση ενέργειας από ευρετήριο Χρεώστη/Πιστωτή.

20210915-1155-1-4312
Ευρετήριο επιλογής αξιογράφων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την επιλογή αξιόγραφου σε custom ευρετήριο με default selector.

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11437

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210909-1155-7-4218
Λιανικές πωλήσεις μέσω Φ.Η.Μ. (Α.1171/2021)
Προστέθηκε πεδίο στης γενικές παραμέτρους της εταιρείας (Λήψη εγγραφών μέσω Φ.Η.Μ.), καθώς και νέα τιμή στο πεδίο Επικοινωνία με myDATA σους τύπους παραστατικών για την ευθυγράμμιση με την απόφαση Α.1171/2021. Για λεπτομέρειες και παραμετροποίηση των εγκαταστάσεων δείτε το σχετικό κείμενο στο  https://wiki.soft1.eu/pages/viewpage.action?pageId=276465082#expand-31171

20161031-1155-2-3547
Αντιστοίχιση Παραστατικών-Ημερομηνία παραστατικού
Στην εργασία 'Αντιστοίχιση παραστατικών', προστέθηκε στις γραμμές η 'Ημερομηνία παραστατικού'.

20181120-1155-2-6213
Σήμανση-Επιβαρύνσεις
Στη Σήμανση των εργασιών προστέθηκε η διαχείριση των επιβαρύνσεων.

20210217-1155-1-847
Εσοδα - Έξοδα/Μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ
Προστέθηκε στην ενότητα των εσόδων - εξόδων, η διαχείριση του μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ.

20210707-1155-2-3436
Ειδικές Συναλλαγές-Αξία είσπραξης
Δόθηκε δυνατότητα αλλαγής της αξίας είσπραξης του Παραστατικού μέσω των Σχετικών Εργασιών, στο κύκλωμα των Ειδικών Συναλλαγών.

20210714-1155-2-3545
MyData - Έλεγχος χαρακτηρισμών
Στα Ηλεκτρονικά βιβλία - myDATA, προστέθηκε η εκτύπωση 'Έλεγχος χαρακτηρισμών' (MYDATACODE_REP), η οποία αναλύει τους τύπους και τις κατηγορίες των χαρακτηρισμών, καθώς και τις από μεταφοράς και περιόδου αξίες.

20210716-1155-2-3582
Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων για το ταμείο ΤΕΑΥΕΤ
Ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή οι απαραίτητες αλλαγές σχετικά με τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για το ταμείο ΤΕΑΥΕ Τροφίμων σύμφωνα με τις οδηγίες που κοινοποιήθηκαν από το αρμόδιο ταμείο.

20210719-1155-2-3592
Μετασχηματισμός Παραστατικών Αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε error κατά την εκτέλεση της εργασίας μετασχηματισμού αποθήκης.

20210726-1155-1-3723
Πάγια/Συντελεστές
Κατά την αγορά νέας οντότητας παγίου, σε περίπτωση που επιλεχθεί η παράμετρος 'Απόσβεση στη χρήση', συμπληρώνεται αυτόματα και ο τακτικός συντελεστής με 100% απόσβεση.

20210727-1155-2-3734
Προϋπολογισμοί ABC/Έργο
Στις διαστάσεις των Προϋπολογισμών ABC, είναι πλέον διαθέσιμο το Έργο.

20210727-1155-2-3735
Στήλες Εμβασμάτων Πιστωτών
Στο σχεδιασμό στηλών εμβασμάτων πιστωτών, είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο 'Τίτλος' [SOTITLE].

20210729-1155-2-3791
Συμβάσεις-Έκπτωση
Στις γραμμές των Ειδών, SN/Υπηρεσιών σύμβασης, δόθηκε δυνατότητα προσθήκης της έκπτωσης, μέσω σχεδιασμού προβολής.

20210730-1155-2-3800
Retail Designer/Επεξεργασία είδους
Στις λειτουργίες του Retail Designer προστέθηκε η 'Επεξεργασία είδους'.

20210730-1155-2-3808
Outlook connector/Mήνυμα ειδοποίησης
Προστέθηκε παράμετρος στη οθόνη παραμέτρων διασύνδεσης Outlook-SoftOne η οποία καθορίζει εάν θα γίνεται ερώτηση όταν υπάρχει email με το ίδιο θέμα απο το ίδιο αποστολέα στους ίδιους παραλήπτες.

20210802-1155-1-3818
Γενικά Στοιχεία Εταιρειών/Αιτιολογίες
Στα Γενικά Στοιχεία Εταιρειών, στο πεδίο 'Αιτιολογίες', προστέθηκε η 'Διατήρηση τιμής κενών γραμμών'.

20210802-1155-2-3816
Παραγγελίες ελλείψεων
Στις εργασίες 'Παραγγελίες ελλείψεων' από το κύκλωμα των αγορών & 'Παραστατικά βάσει ελλείψεων/αναγκών' από τη διαχείριση παραγωγής, προστέθηκε ο Κωδικός εργοστασίου και η ομάδα, στα είδη προς παραγγελία.

20210802-1155-2-3832
Ομάδες εταιρειών/Απαντήσεις πελατών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, προστέθηκε στο ευρετήριο των απαντήσεων πελατών η εταιρεία.

20210802-1155-2-3833
Ομάδες εταιρειών/Γραμμές απαντήσεων
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, στις γραμμές απαντήσεων Ερωτηματολογίων, εμφανίζονταν οι απαντήσεις όλων των εταιρειών.

20210804-1155-2-3844
S1 Retail Designer/Αλλαγή τίτλου στα κουμπιά λειτουργιών
Στον S1 Retail Designer, δόθηκε δυνατότητα μετονομασίας των κουμπιών λειτουργιών.

20210819-1155-2-3948
Αρχικοποίηση τιμών/εκπτ. Ειδών συμφωνίας
Προστέθηκε στις παραμέτρους των αγορών η 'Αρχικοποίηση τιμών/εκπτ. Ειδών συμφωνίας', ομοίως με πωλήσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191112-1155-1-3658
Αρχείο Ε4 (Προυπηρεσία)
Στο αρχείο Ε4 Κατάστασης εργαζομένων και στην Επιλογή Προυπηρεσίας "Προυπηρεσία σε προηγούμενο εργοδότη " εμφανίζει πλέον το πεδίο Έτη προυπηρεσίας και την τιμή του ΜΣ 2043.

20200616-1155-1-2261
CRM/Φόρμες Εκτύπωσης Ενεργειών
Στις φόρμες εκτύπωσης των Γενικών ενεργειών (SOACTION), είναι πλέον διαθέσιμος ο Πίνακας των Γραμμών ενεργειών (ACTLINES).

20200730-1155-1-3025
Ειδικές χρηματικών λογαριασμών/ Οικονομικά στοιχεία έργων
Δεν αποτυπώνονταν στα οικονομικά στοιχεία έργων, κινήσεις ειδικών χρηματικών λογαριασμών.

20210129-1155-1-468
Σχετικά Έγγραφα-Ελληνικοί χαρακτήρες
Δεν γινόταν ορθή αποθήκευση σχετικών εγγράφων, σε περίπτωση που το path περιείχε Ελληνικούς χαρακτήρες.

20210426-1155-1-2154
Εκταμιεύσεις εκχωρήσεων/ Εκταμίευση τιμολογίων
Σε κάποιες περιπτώσεις στην εκτύπωση 'Εκταμιεύσεις εκχωρήσεων', δεν εμφανίζονταν ορθά οι αξίες της εκταμίευσης των τιμολογίων.

20210629-1155-1-3272
Πάγια/Ενημέρωση Λογιστικής
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση λογιστικής Παραστατικού αγοράς, το οποίο περιείχε πάγιο ειδικής διαχείρισης 39α και πάγιο χωρίς ειδική διαχείριση.

20210702-1155-1-3352
Αξιόγραφα/Αναίρεση κινήσεων
Σε περίπτωση που γινόταν 'Αναίρεση κινήσεων' κι όχι 'Ακύρωση με αντιλογισμό' Παραστατικού, τότε ακυρωμένο αξιόγραφο εμφανιζόταν διαθέσιμο προς εξόφληση.

20210719-1155-1-3611
Λάθος απεικόνιση ημερομηνιών σε extra περίοδο
Διορθώθηκε η εμφάνιση των ημερομηνιών extra περιόδου που είχε δηλωθεί σε διαφορετικά διαστήματα σε διαφορετικές εταιρείες της ίδιας ομάδας.

20210720-1155-1-3635
Υπολογισμός αρχείου ΕΔΟΕΑΠ
Προστέθηκε κριτήριο στην εργασία 'Υπολογισμός αρχείου ΕΔΟΕΑΠ (Α.Κ.Α)' για το αν θα συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι δημόσιου τομέα.

20210720-1155-1-3643
Παραστατικό παραγωγής-Κοστολογικά στοιχεία
Σε βάση με ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν τα κοστολογικά στοιχεία κατά την επιλογή προδιαγραφής σε Παραστατικό παραγωγής, σε εταιρεία ομάδας.

20210723-1155-1-3694
Αξία προ εκπτώσεων-εξόδων σε πωλήσεις
Δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο 'Αξία προ εκπτώσεων- εξόδων' [SALDOC.NODSCAMNT] κατά την επεξεργασία Παραστατικού, σε custom προβολή πωλήσεων.

20210726-1155-1-3715
Αναλυτική κατάσταση υπέρ ΟΑΕΔ
Στην εκτύπωση Αναλυτική κατάσταση υπέρ ΟΑΕΔ τροποποιήθηκε το ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης σε 0,06% από 1/1/2021 σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης 1958/32-14/5/2021


20210727-1155-1-3737
Νέες εγκαταστάσεις
Κατά τη δημιουργία νέας σύνδεσης, δεν εμφανιζόταν το ορθό xdt.

20210728-1155-1-3748
File Type 14 (Γ' κατηγορίας)
Δεν εξάγονταν ορθά τα δεδομένα του αρχείου File type 14, σε περίπτωση που υπήρχαν πολλαπλά άρθρα σε σχεδιασμό γέφυρας λογιστικής.

20210729-1155-1-3782
File Type 9 - Eκδοση / Λήψη
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 9, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο Eκδοση / Λήψη.

20210729-1155-1-3788
Έμβασμα από σχετικές εργασίες πελάτη
Κατά την επιλογή 'Καταχώριση εμβάσματος' μέσω των σχετικών εργασιών πελατών, διαγραφόταν ο πελάτης της γραμμής στην επιλογή της σειράς, σε περίπτωση που είχαν οριστεί στήλες γραμμών.

20210730-1155-1-3796
Ειδικές συναλλαγές-μηδενική αξία
Κατά την καταχώριση Παραστατικού από το κύκλωμα των ειδικών συναλλαγών, σε περίπτωση που το σύνολο του Παραστατικού είχε μηδενική αξία, διαγράφονταν οι αξίες των γραμμών.

20210730-1155-1-3806
Συναντήσεις CRM
Δεν εμφανιζόταν το πεδίο 'Κατεύθυνση' στις συναντήσεις του CRM, κατά την προβολή καταχωρημένης εγγραφής.

20210730-1155-1-3810
Δελτία παραγωγής/ Προδιαγραφή
Στα Δελτία παραγωγής, το πεδίο 'Προδιαγραφή' είναι πλέον 'Υποχρεωτικό'.

20210802-1155-1-3824
Παραστατικά Σύνθεσης-γραμμές με Χ-Μ
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyperlink ποσότητας σε Παραστατικά σύνθεσης, τα οποία περιείχαν είδη με παρακολούθηση σε Χ-Μ.

20210804-1155-3-3854
Ανάλυση άρθρου με σήμανση εργασιών
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώριση άρθρων αναλυτικής λογιστικής, σε περίπτωση που υπήρχε 'έλεγχος' στη Σήμανση εργασιών.

20210805-1155-1-3862
Αρχείο file type 14
Κατά την εξαγωγή του αρχείου File type 14 Γενικής λογιστικής, δεν ενημερώνονταν ορθά τα στοιχεία ΜΥΦ.

20210817-1155-1-3934
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων/Πάγια με αναπόσβεστη αξία
Το flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων' όταν μπήκε έκανε έλεγχο με βάση την αναπόσβεστη αξία και ο ίδιος έλεγχος διατηρήθηκε κατά την τροποποίηση του ανωτέρω flag όταν ζητήθηκε να εξαιρούνται/εμφανίζονται στην εκτύπωση τα πάγια που πωλήθηκαν στην τρέχουσα χρήση.
Όταν ένα πάγιο πωλέιται/ καταστρέφεται μηδενίζεται η τρέχουσα αξία του. Πλέον λοιπόν, ο έλεγχος γίνεται και με βάση την τρέχουσα αξία του παγίου με αποτέλεσμα στην εκτύπωση να συμμετέχουν και τα πάγια που έχουν μηδενική αναπόσβεστη αξία λόγω αποσβέσεων αλλά δεν έχουν πωληθεί (μη μηδενική τρέχουσα).


20210820-1155-1-3953
E-mail/Συνέχεια ενέργειας
Κατά τη συνέχεια ενέργειας, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο λήξη.

20210823-1155-1-3960
ΑΠΔ - μηχανικός σε ασθένεια
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση στα ποσά εισφορών της επικουρικής ασφάλισης και της πρόνοιας στην ΑΠΔ σε περίπτωση εργαζόμενου μηχανικού όταν όλο το μήνα βρίσκεται σε ασθένεια.

20210825-1155-1-3995
Ευρετήριο Ειδών/Συνάρτηση FIteAvgBalDays
Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση 'FIteAvgBalDays' σε τοπικό πεδίο ευρετηρίου ειδών αποθήκης, δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα.

20210826-1155-1-4002
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης φορολογικής περιόδου
Κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την ενότητα της Γενικής λογιστικής, σε κάποιες περιπτώσεις μεταφερόταν το πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενων δηλώσεων, ενώ δεν θα έπρεπε.

20210827-1155-1-4025
File type 14/ειδικοί χαρακτήρες
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή εγγραφών αρχείου File type 14, σε περίπτωση που υπήρχαν οι χαρακτήρες '<='.

20210831-1155-1-4047
myDATA/ Ειδική διαχείριση 39
Κατά την ενημέρωση εγγραφών myDATA ειδικής διαχείρισης άρθρου 39, ενημερωνόταν λάθος ο τύπος χαρακτηρισμού VAT_366.

20210901-1155-1-4053
Εμφάνιση σε χάρτη σε Συναντήσεις
Προστέθηκε η εμφάνιση σε χάρτη, στην ενότητα των Συναντήσεων.

20210902-1155-3-4082
File type 14 (κινήσεις εισπράξεων και εμβασμάτων)
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εισαγωγή file type 14 αρχείου, δεν ενημερωνόταν ορθά ο κωδικός συναλλασσόμενου.

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11436

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210407-1155-2-1757
Νέα εκτύπωση με στοιχεία Αδειών/Ασθενειών/Απουσιών από το αρχείο εργαζομένων
Στα ευρετήρια στα Στοιχεία στελεχών - Πρόσωπο έχουν προστεθεί οι πίνακες "Αδειες εργαζόμενου", "Ασθένειες εργαζόμενου" και "Απουσίες εργαζόμενου"

20210429-1155-2-2255
Δημιουργία χρήσης μισθοδοσίας ταυτόχρανο με τη δημιουργία χρήσης λογιστικής
Κατά τη δημιουργία νέας λογιστικής χρήσης πλέον δημιουργείται αυτόματα και η νέα χρήση μισθοδοσίας

20210526-1155-1-2641
Δημιουργία Εγγραφών myDATA Τρίτων Χωρών
Πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση για την κάλυψη συναλλαγών τρίτων χωρών στα myDATA σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ διασάφισης.

20210602-1155-2-2792
Περιοδική ΦΠΑ εσόδων εξόδων ανα μήνα
Πλέον επιτρέπει η δήλωση στη μεταβλητή 312 ανά μήνα για τα απλογραφικά βιβλία.

20210616-1155-2-3074
HR/ Νέο Combobox
Προστέθηκε combobox με caption 'Τόπος εργασίας' και τιμές:
1.Eντός
2.Εκτός
3.Τηλεργασία
Είναι διαθέσιμο και στο σχεδιασμό του ευρετηρίου.


20210616-1155-2-3076
HR/ Νέο Combobox (Σειρά)
Προστέθηκε combobox με caption"Τόπος εργασίας" και τιμές:
1.Εντός
2.Εκτός
3.Τηλεργασία
Γίνεται visible όταν επιλεγεί σειρά.


20210618-1155-2-3138
Ευρετήριο με το ελαχιστο όριο ανα ΧΜ στα ειδη
Προστέθηκαν στις διαθέσιμες συναρτήσεις οι 'FItemCDimLimMin', 'FItemCDimLimMax' & 'FItemCDimReorder', που επιστρέφουν αντίστοιχα το ελάχιστο όριο ασφαλείας, το μέγιστο όριο και το όριο ανά παραγγελία.

20210623-1155-2-3178
Έλεγχος φυσικής απογραφής ανά παρτίδα
Προστέθηκε το checkbox 'Φυσική απογραφή σε επίπεδο παρτίδας' το οποίο δείχνει την καταμέτρηση φυσικής απογραφής σε επίπεδο παρτίδας. Επιπλέον, προστέθηκε το checkbox 'Είδη με μηδενική ποσότητα' καθώς και τα φίλτρα 'Σειρά', 'Τύπος', Από κωδικό παραστατικού', 'Έως κωδικό παραστατικού', 'Α.Χ' καταμέτρησης', 'Ομάδα', 'Κατασκευαστής', 'Εμπορική κατηγορία', 'Λογιστική κατηγορία'.

20210625-1155-2-3242
Προσθήκη πεδίου MTRLINES (γραμμή συναλλαγής) στον virtual πίνακα FPRJLNS στην προβολή κινήσεις έργου (γραμμές)
Στον virtual πίνακα FPRJLNS προστέθηκε το πεδίο MTRLINES (γραμμή συναλλαγής). Εμφανίζεται επιπλέον στις εκτυπώσεις 'Καρτέλα έργου', 'Κινήσεις έργου (header)', 'Κινήσεις έργου (γραμμές)' και 'Καρτέλα έργου ανά δραστηριότητα'.


20210625-1155-3-3232
UPDDATE παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν γινόταν σωστή ενημέρωση του πεδίου Τελ ημερομηνία μεταβολής (UPDDATE) στα παραστατικά αποθήκης με έμμεση καταχώρηση (Παραστατικό κλεισιματος φακέλου κοστολόγησης, Παραστατικό ενημέρωσης φυσικής απογραφής)

20210630-1155-2-3304
Παραγγελίες ελλείψεων/ Νέα Φίλτρα
Στην εργασία 'Παραγγελίες ελλείψεων' από τις αγορές, προστέθηκαν τα φίλτρα: 'Κατάσταση (Δεσμευμένα)', 'Τρόπος πληρωμής (Δεσμευμένα)' & 'Τρόπος αποστολής (Δεσμευμένα)'.

20210701-1155-2-3337
Εκτύπωση αδειών με εύρος ημερομηνιών
Προστέθηκε στο HR, στις Άδειες, νέο ευρετήριο με περιγραφή Άδειες (Εύρος ημερομηνίων) και τα αντίστοιχα φίλτρα.

20210702-1155-2-3363
Παραστατικά Πωλήσεων/ Ταμειακή μηχανή
Στα Παραστατικά χονδρικής (με συμπεριφορά 131 & 181) συμπληρώνεται αυτόματα πλέον η Ταμειακή μηχανή που έχει οριστεί στο ταμείο.

20210705-1155-2-3388
Έκδοση τιμολογίων δόσεων με ημερομηνία αντί ημερ. καταβολής
Στην εργασία 'Έκδοση τιμολογίων δόσεων', στα φίλτρα της εργασίας, το 'Ημερολογιακό διάστημα' μετονομάστηκε σε 'Ημερολογιακό διάστημα καταβολής'. Προστέθηκε το 'Ημερολογιακό διάστημα δόσης'.
Στα στοιχεία των Παραστατικών η 'Ημερομηνία βάσει δόσεων' μετονομάστηκε σε 'Ημερομηνία' με τιμές (Τρέχουσα, Καταβολής & Δόσης). Προστέθηκε και η 'Μεταφορά πωλητή'.


20210708-1155-1-3466
Αυτόματη αναλυση set στα set υπηρεσιών κατα τον μετασχηματισμό.
Προστέθηκαν τα πεδία:
"Αυτ.ανάλυση Set υπηρεσιών",(AUTOSRVSPCGPS) και "Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών",(AUTOSRVREPLGPS) στον τύπο παραστατικού σε αγορές και πωλήσεις, (panel "Group sets,serial numbers").
Έχουν την ίδια λειτουργικότητα με τα πεδία "Αυτ.ανάλυση Set ειδών",(AUTOSPCGPS) και "Αυτ.αντικατάσταση Set ειδών",(AUTOREPLGPS).

Αναλυτικότερα:

Η επιλογή «Αυτόματη ανάλυση set» σημαίνει πως ενώ σε αρχικό παραστατικό έχει καταχωρηθεί το set, όταν μετασχηματιστεί σε παραστατικό που έχει την παραπάνω επιλογή θα γίνει αντικατάσταση του/των set. Η συγκεκριμένη επιλογή δε λαμβάνει υπόψη της Backorder (εκκρεμότητες).

Η επιλογή "Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών" απαιτείται για την αντικατάσταση μιας υπηρεσίας από τα συστατικά της όταν κληθεί στις γραμμές παραστατικού. Θα πρέπει ταυτόχρονα να ισχύουν κι οι παρακάτω συνθήκες:
να έχει συσχετισθεί η υπηρεσία με την προδιαγραφή σύνθεσης βάσει της οποίας συντίθεται (Σελίδα <Βασικά στοιχεία> υπηρεσίας–>panel "Group sets/προτεινόμενες ποσότητες"
->πεδίο "Set υπηρεσιών") και να έχει ενεργοποιηθεί κατά περίπτωση η παράμετρος "Αντικατάσταση στις αγορές/πωλήσεις".

Το πεδίο "Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών",(AUTOSRVREPLGPS) έχει default τιμή 1 ώστε να έχει την ίδια συμπεριφορά με πριν.


20210709-1155-2-3479
Επιλογή πεδίων συμβάσεων σε φόρμες εκτύπωσης (Link to CNTR)
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής όλων των πεδίων του πίνακα των συμβάσεων σε φόρμες εκτύπωσης.

20210714-1155-2-3542
Εργασία Μεταφορά σε -> Παραστατικό Αγοράς
Στην εργασία Μετασχηματισμού από την ενότητα Πωλήσεων στην ενότητα των αγορών (Δεξι-κλικ Μεταφορά σε > Παραστατικό αγοράς) πλέον μεταφέρεται και το πεδίο 'Εγκατάσταση'.

20210715-1155-2-3558
Προσθήκη πεδίου Εμπορική Κατηγορία (MTRCATEGORY) στο σχεδιασμό στηλών παραστατικού
Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής των πεδίων 'Εμπορική Κατηγορία'(MtrCategory), 'Ομάδα'(MtrGroup), 'Κατασκευαστής'(MtrManfctr), 'Λογιστική Κατηγορία'(MtrAcn), 'Μάρκα'(MtrMark), 'Μοντέλο'(MtrModel) στις στήλες γραμμών του τύπου των φακέλων υπηρεσιών.

20210716-1155-2-3589
Αρχείο ΣΕΠΑ για Τράπεζα Citibank
Κατά τη δημιουργία του αρχείου Citibank SEPA ενημερώνεται πλέον και το πεδίο Purpose Code (Purp) με την ένδειξη SALA

20210408-1155-2-1761
Retail Pro & Περιγραφές στηλών
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην ενότητα του Retail Pro με την οποία είναι πλέον εφικτή η προσθήκη κεφαλίδας στο τμήμα ειδών. Η επιλογή γίνεται στο Retail Designer και συγκεκριμένα στον σχεδιασμό grid.

20210421-1155-2-2062
Στη λίστα αναμονών να υπάρχει η συνολική καθαρή αξία του παραστατικού σε αναμονή.
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην ενότητα του Retail Pro και συγκεκριμένα στην λίστα αναμονών όπου πλέον διατηρείται το πεδίο Καθαρή αξία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210323-1155-1-1443
Import Script - μήνυμα στην αλλαγή bonus card στην λιανική
Διορθώθηκε η συμπεριφορά των import script που χρησιμοποιούσαν WARNINGS:OFF και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν απέκλειε όλα τα Warnings.

20210419-1155-1-1996
Διπλά άρθρα Αναλυτικής
Κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή (άρθρου) Γενικής λογιστικής η οποία περιείχε ανάλυση αναλυτικής, σε περίπτωση που στο άρθρο της Αναλυτικής λογιστικής γινόταν αλλαγή λογαριασμού, δημιουργούνταν 2 άρθρα.

20210517-1155-1-2474
Ιδιος Φορολογικός αριθμός σε Παραστατικά προς έγκριση
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν ορθά ο φορολογικός αριθμός Παραστατικών, ύστερα από έγκριση.

20210603-1155-2-2828
Fast Report Preview/ Ευρετήριο
Επιλέγοντας 'Fast report preview' σε ομαδοποιημένο ευρετήριο Fast report ειδών και ενώ είχε επιλεχθεί 'σε νέο παράθυρο' κάποιων τιμών, δεν εκτυπώνονταν στο preview οι συγκεκριμένες εγγραφές.

20210604-1155-1-2854
Αυτόματη καταχώριση κωδικού σε νέο κύκλο σεμιναρίων
Προστέθηκαν στις παραμέτρους στελεχών οι παράμετροι:
1. Αυτόματη πρόταση κωδικού κύκλων σεμιναρίων
2. Διαχωριστικό κύκλων σεμιναρίων.


20210623-1155-1-3172
Οικονομικά στοιχεία ειδών με Χ/Μ
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία των ειδών με παρακολούθηση σε χρώμα μέγεθος και είχαν ανενεργά χαρακτηριστικά.

20210624-1155-1-3210
Προγραμματισμός εργασίας - Πολυεταιρικό μοντέλο
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση σε Ενέργειες που έχουν προέλθει από Προγραμματισμό εργασίας σε εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν σε πολυεταιρική εγκατάσταση

20210624-1155-1-3218
Extra πεδία ειδών στις γραμμές προδιαγραφών
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στη μη αποθήκευση των έξτρα πεδίων γραμμών Α' υλών σε προβολή προδιαγραφής.

20210629-1155-1-3287
Λάθος δεδομένα στην εργασία "Μαζική μεταβολή ανάλυσης χρόνου" [RCALCWACTLINES]
Διορθώθηκε σφάλμα το οποίο εμφανίζονταν στην εργασία "Μαζική μεταβολή ανάλυσης χρόνου".

20210702-1155-1-3351
MRP - Μήνυμα στην Εκτέλεση προγραμματισμού
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατα την εκτέλεση προγραμματισμού MRP.

20210702-1155-1-3357
Θέμα με ποσ. είδους που συμμετέχει σε τιμολογιακή πολιτικη στο Retail Pro
Κατά την αναζήτηση είδους στο Retail Pro, δεν εμφανιζόταν η ορθή του ποσότητα, σε περίπτωση που συμμετείχε σε τιμολογιακή πολιτική.

20210705-1155-1-3376
File type 14 - Εξαγωγή καθαρής αξίας ΜΥΦ
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε σε συμπεριφορά κατα την οποία δεν γίνονταν εξαγωγή της καθαρής αξίας ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ στο παραγόμενο XML του file type 14 όταν αφορούσε Παραστατικά Αγορών.

20210705-1155-1-3382
Εξόφληση Τιμολογίων (ενεχυρίαση) - πιστωτικά με ποσό 0
Στην εργασία 'Εξόφληση τιμολογίων' από την ενεχυρίαση, εμφανιζόταν προς εξόφληση Πιστωτικό Παραστατικό με μηδενική αξία.

20210705-1155-1-3393
Επιλογή αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο στην εφαρμογή
Έχοντας ορίσει σε εργασία στο menu SALDOC[AUTOEXEC=2] και στις Ιδιότητες 'Αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο στην εφαρμογή' & 'Δεν επιτρέπεται κλείσιμο της εργασίας' δεν άνοιγε η εργασία κατά το relogin στην εφαρμογή.

20210706-1155-1-3422
Ταυτοποίηση χρήστη/ Αποστολή SMS
Διορθώθηκε θέμα κατα το οποίο δεν γινόταν αποστολή SMS για 2 Factor Authentication σε κάποιες περιπτώσεις.

20210707-1155-1-3428
Σφάλμα στην Εισαγωγή Gdata Ε.Ε. από Atlantis - 'Δεν έχει οριστεί ειδικός λογαριασμός Φ.Π.Α. στον λογαριασμό 'Πωλ. Εμπορευμ. 17% Χονδρικώς'.
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε Παραστατικό εξόδων όταν ο προμηθευτής είχε μειωμένο ΦΠΑ και το Παραστατικό είχε υπόδειγμα Παραστατικού.

20210707-1155-1-3433
Κατάσταση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων
Στην 'Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων', ο αθροιστής 'Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)' ενημερώνεται πλέον από τον τύπο λογαριασμού εσόδου ή εξόδου. Σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί τόκοι σε λογαριασμό με τύπο 'Εσόδων', τότε εμφανίζονται με θετικό πρόσημο. Αν έχουν καταχωρηθεί τόκοι σε λογαριασμό με τύπο 'Εξόδων', τότε εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο.

20210707-1155-1-3437
Υπολογισμός πόντων σε καταχώριση παραστατικού
Διορθώθηκε θέμα κατά το οποίο δε γινόταν υπολογισμός πόντων σε κάρτες bonus κατα την καταχώριση του Παραστατικού.

20210708-1155-1-3444
Μήνυμα σφάλματος στις Πωλήσεις κατ' είδος
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στις 'Πωλήσεις κατ' είδος' πελάτη, επιλέγοντας εμπορική κατηγορία ή ομάδα, μέσα από Παραστατικό.

20210708-1155-1-3468
Έλεγχος μοναδικότητας ΑΜΚΑ με προειδοποίηση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζονταν στην αντιγραφή εργαζομένου με το ίδιο ΑΜΚΑ.

20210709-1155-1-3472
Ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ
Στην εκτύπωση 'Ανάλυση ανά συντελεστή Φ.Π.Α.' των εσόδων εξόδων, δεν εμφανιζόταν ορθά η φορολογητέα αξία.

20210709-1155-1-3480
Φόρμα εκτύπωσης σετ ειδών - εκτύπωση των χαρακτηριστικών
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατά την οποία δε γίνονταν εκτύπωση των χαρακτηριστικών από συνθετικά ενός σετ που έχουν δηλωθεί στον 'Συνδυασμό χαρακτηριστικών'. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί φίλτρο == στον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης.

20210712-1155-1-3491
Γενική Λογιστική/ File Type 14
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε τη συμπεριφορά στο file type 14 κατά την οποία δεν παραγόταν ορθά τιμή για το πεδίο 'msign'. Το πεδίο 'MTYPE' ενημερώνεται από τη σειρά εξαγωγής στο σχεδιασμό της γέφυρας.

20210712-1155-1-3498
Παραγωγή/ Δελτία αναλώσεων
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν όταν γινόταν εισαγωγή δελτίων αναλώσεων από εντολή στην οποία είχαν προστεθεί είδη εκτός της προδιαγραφής.

20210712-1155-1-3500
Εκτύπωση ευρετηρίου/ Ανάλυση γραμμών σε 2η μπάντα
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν όταν πραγματοποιούνταν εκτύπωση ευρετηρίου σε Excel όταν το ευρετήριο είχε ανάλυση γραμμών σε 2η μπάντα.

20210712-1155-1-3502
Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near 'XXXXX' σε έλεγχο Γ.Γ.Π.Σ.
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν στην εργασία Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ. όταν υπήρχε ειδικός χαρακτήρας στο πεδίο της ΔΟΥ.

20210712-1155-1-3504
Λογιστικές ενημερώσεις/ Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml)
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την 'εκτέλεση' της εργασίας 'Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml)', σε περίπτωση που δεν είχε συμπληρωθεί διεθνής κωδικός στο νόμισμα.

20210712-1155-1-3507
Μετασχηματισμός φακέλων υπηρεσιών και μη χρεώσιμες υπηρεσίες
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατα την οποία δεν πραγματοποιούνταν σωστή μεταφορά χρεώσιμων/μη χρεώσιμων υπηρεσιών από φάκελο υπηρεσιών σε Παραστατικό υπηρεσιών-ανταλ/κών.

20210713-1155-1-3522
Καρτέλα πελάτη/ Εργασίες Χρήστη στη sidebar
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατα την οποία δεν εμφανίζονταν σωστά αποτελέσματα σε εκτύπωση καρτέλας πελάτη όταν αυτή χρησιμοποιούνταν από τις εργασίες Χρήστη και γίνονταν εναλλαγή πελατών έχοντας επιλέξει συγκεκριμένη προβολή.

20210714-1155-1-3529
Θέμα με έλεγχο ΑΦΜ με δεξί κλίκ απο ευρετήριο
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εργασίας Έλεγχος ΓΓΠΣ όταν αυτή εκτελούνταν απο ευρετήριο πελατών και σε ορισμένες περιπτώσεις επέστρεφε λανθασμένη τιμή σε συγκεκριμένο πεδίο.

20210715-1155-1-3561
Filetype 14 από ειδικές πιστωτών για Β κατηγορίας
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή του file type 14 Ε.Ε. όταν συμπεριλαμβάνονταν η ενότητα Ειδικές πιστωτών.

20210716-1155-1-3580
Παραγωγή - Εργασία Παραστατικά βάσει ελλείψεων / αναγκών - σφάλμα 'Field 'sovarchar17' not found'
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή στοιχείων Παραστατικών, στους αυτοματισμούς παραγωγής, στην εργασία 'Παραστατικά βάσει ελλείψεων/αναγκών'. Επιπρόσθετα, προστέθηκαν τα φίλτρα: 'Κατάσταση (Δεσμευμένα)', 'Τρόπος πληρωμής (Δεσμευμένα)' & 'Τρόπος αποστολής (Δεσμευμένα)'.

20210716-1155-1-3591
Μήνυμα σε υποβολή Ε4
Διορθώθηκε σφάλμα το οποίο εμφανίζονταν στην εργασία υποβολής Ε4 συμπληρωματικού ωραρίου.

20210706-1155-1-3423
Διαφορά 0,01 € στο τοπικό νόμισμα ανάμεσα σε παραστατικό ειδικών συναλλαγών προμηθευτών και της αυτόματης εξόφλησης του.
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε διαφορά ενος λεπτού ανάμεσα σε παραστατικό ειδικής συναλλαγής προμηθευτή και παραστατικό πληρωμής προμηθευτή, όταν το τελευταίο προερχόταν απο αυτόματη εξόφληση και ο προμηθευτής είχε ξένο νόμισμα με ισοτιμία 4 δεκαδικών.

20210709-1155-1-3486
Quick view εικόνα είδους σε παραστατικό μετά το σκανάρισμα είδους στο νέο interface
Διορθώθηκε συμπεριφορά κατα την οποία δεν εμφανίζονταν η εικόνα του είδους απο Quick View στις γραμμές παραστατικών όταν υπήρχε χρήση της παραμέτρου "Χρήση BarCode" σε Series 5 UI. 

20210720-1155-3-3634
File type 14 και εμβάσματα πελατών
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή του file type 14 όταν συμπεριλαμβάνονταν η ενότητα 'Εμβάσματα Πελατών'.