Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10076

20090422-1155-2-518
Print form 
Υποστηρίζεται η εκτύπωση crystal σε μορφή pdf χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση PrintForm σε προβολές και σε import script.


20091118-1155-2-1298
XSPELL για Ρουμανία
Βελτιώθηκε η συνάρτηση XSPELL για τη Ρουμάνικη έκδοση.


20091216-1155-1-1495
Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της εκτύπωσης Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου σε SaaS περιβάλλον.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10075

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών
 

20091123-1155-2-1324
Αλλαγή του τυπου απαιτήσεων
Προστέθηκε έλεγχος κατά την μεταβολή του τύπου απαιτήσεων στους τύπους παραστατικών. (SOUNLOCK=1)


20091209-1155-2-1466
Συνάρτηση μισθοδοσίας - Ημερολογιακό διάστημα απασχόλησης
Προστέθηκε  νέα συνάρτηση, η οποία  εντοπίζει το ημερολογιακό διάστημα απασχόλησης μεταξύ 2 (input) ημερομηνιών και για τις περιπτώσεις πολλαπλών προσλήψεων - αποχωρήσεων μεταξύ των input ημερομηνιών
 
Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20091210-2165-1-86
Πρόβλημα στην αντιστοίχιση ταμειακών εξόδων
Δεν μπορούσε να γίνει η αντιστοίχιση των ταμειακών εξόδων από το εισπρακτικό παραστατικό. Η καταχώρησή της δε γινόταν και προκαλούσε τη διαγραφή όλων των αντιστοιχήσεων του παραστατικού.


20091027-1155-1-1158
Ανενεργά χαρακτηριστικά
Στα παραστατικά πωλήσεων με είδη με χαρακτηριστικά δεν λάμβανε υπ'όψιν τα ανενεργά χαρακτηριστικά στο pop-up που εμφανίζεται για την επιλογή ποσότητας/τιμής, εφόσον η καταχώρηση γινόταν με custom οθόνη.


20091116-1155-1-1281
Πρόβλημα με σχεδιαζόμενες προβολές παραστατικών αγορών-πωλήσεων
Στην ενότητα πωλήσεων/αγορών όταν υπήρχε custom προβολή και είδη με χαρακτηριστικά τότε στο παράθυρο της ανάλυσης χαρακτηριστικών στο grid χανόταν το tab της ανάλυσης

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

'Εκδοση 311.494.10074

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20051118-1155-2-222
Προσθήκη παραμέτρων στη συνάρτηση μισθοδοσίας "ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ"
Προσθήκη των παραμέτρων Μισθολογικο στοιχείο , Από ημερομηνία, Έως ημερομηνία  στη συνάρτηση μισθοδοσίας ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ.Διορθώσεις σφαλμάτων

20091120-1155-1-1318
Επιλογή προκαταβολής για έκδοση λιανικής πώλησης από διαφορετικά Υποκαταστήματα 
Εάν ο χρήστης δεν ήταν Administrator δεν μπορούσε να καταχωρήσει Απόδειξη λιανικής με επιλογή παραγγελίας - προκαταβολής άλλου Υποκαταστήματος.


20091207-1155-1-1455
Υπόλοιπα ανα ΑΧ σε Χ/Μ και ΑΧ στις γραμμές των παραστατικών
Όταν υπήρχε δεύτερη φορά το ίδιο είδος σε παραστατικό , δεν ενημερωνόταν σωστά τα υπόλοιπα ανά ΑΧ σε χρώμα - μέγεθος όταν η διακίνηση των ποσοτήτων σε παραστατικά είχε τον ΑΧ στις γραμμές.


20091208-1155-1-1461
Σφάλμα σε παραστατικά συμψηφισμών
Εμφανιζόταν σφάλμα στα παραστατικά συμψηφισμών εάν είχε αντιστοιχιστεί μια γραμμή της συναλλαγής και πριν την καταχώρηση συμπληρωνόταν μια επιπλέον γραμμή (χωρίς αντιστοίχιση)

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10073


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20091116-1155-2-1279
Σχεδιασμός στηλών παραστατικών
Προστέθηκε δυνατότητα εμφάνισης του πεδίου "Συναλλαγή link" (FINDOCL).


Διορθώσεις σφαλμάτων


20091203-1155-1-1446
Ενημέρωση FINPAYTERMS κατά τη μεταβολή παραστατικών από Java Script
Ενημερώνονται πλέον  οι γραμμές διακανονισμού από μεταβολές παραστατικών που προκαλούνται από scripts τα οποία μεταβάλλουν τις ποσότητες ή αξίες στο OnPost event.


20091204-1155-1-1448
Open-item σε παραστατικά συμψηφισμών
Δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο OPENAMNT στα παραστατικά συμψηφισμών συναλλασσομένων.


20091207-1155-1-1456
Μη εμφάνιση διαθέσιμων αρχείων σύνδεσης (xco)
Διορθώθηκε θέμα που παρατηρήθηκε σε ορισμένους σταθμούς εργασίας όπου κατά την αναβάθμιση της εγκατάστασης δεν εμφανιζόταν τα διαθέσιμα αρχεία σύνδεσης (*.xco).

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Έκδοση 311.494.10072

Μεταβολή / Προσθήκη προδιαγραφών
 
20091106-2165-2-72
Μήνυμα για Backup πριν τον συγχρονισμό
Εμφανίζεται πλέον μήνυμα για διενέργεια backup βάσης δεδομένων πριν από κάθε αυτόματο συγχρονισμό.

 

20091119-1155-1-1307
Redirection σε 2η band ευρετηρίου
Λειτουργεί πλέον το redirection στις εγγραφές της δεύτερης band ευρετηρίου με ανάπτυξη.

Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20091020-1155-1-1105
Επανεκτύπωση παραστατικού πωλήσεων
Δεν λειτουργούσε ο έλεγχος επανεκτύπωσης παραστατικών σε περίπτωση που ο χρήστης βρισκόταν στην οθόνη του παραστατικού μετά την καταχώρηση - εκτύπωση του.


20091111-1155-1-1245
Εκτύπωση αντιγράφων παραστατικού σε word
Δεν λειτουργούσε η επιλογή των πολλαπλών αντιγράφων όταν είχε οριστεί αυτόματη εκτύπωση με 2 αντίγραφα word φόρμας  σε φύσικο εκτυπωτη. Το πρώτο εκτυπωνόταν στον εκτυπωτή ενώ το δεύτερο σε παράθυρο word στην οθόνη.


20091111-1155-1-1248
Εditable πεδια σε ευρετήριο
Εάν υπήρχε custom προβολή ως default στο αρχείο πελατών, δε λειτουργούσαν ως editable τα extra πεδία των συναλλασσομένων σε ευρετήριο.


20091203-1155-1-1443
Μεταβολή / Διαγραφή αντιστοιχισμένων παραστατικών
Διορθώθηκε πρόβλημα στην ορθή ενημέρωση των γραμμών διακανονισμών (FINPAYTERMS) κατά τη μεταβολή/διαγραφή αντιστοιχισμένων παραστατικών.


20091203-1155-1-1444
Ενημέρωση γραμμών διακανονισμού κατά τη μεταβολή παραστατικού. 
Διορθώθηκε πρόβλημα στην ορθή ενημέρωση των γραμμών διακανονισμών (FINPAYTERMS) κατά τη μεταβολή παραστατικών.