Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11027

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180212-1155-2-1002
Ευρετήριο εγγυήσεων με επεκτάσεις
Προστέθηκαν στο σχεδιασμό ευρετηρίου των εγγυήσεων, οι επεκτάσεις.

20180213-1155-2-1036
Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής αδείας
Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης στις παρατηρήσεις της αιτίας και ημερομηνίας αποχώρησης εργαζόμενου εφόσον υπάρχει αποζημίωση αδείας.

20180221-1155-2-1188
Λογαριασμός 1 και Λογαριασμός 2 στα παραστατικά παγίων
Δόθηκε δυνατότητα στην ενότητα των παραστατικών παγίων να γίνεται προσθήκη των λογαριασμών λογιστικής, στις γραμμές.

20180221-1155-2-1195
Ειδικές συναλλαγές από τα έργα
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης ειδικών συναλλαγών (πελατών / προμηθευτών) από την ενότητα των έργων.

20180222-1155-2-1228
Πιστοποίηση φορολογικού μηχανισμού epia mcr
Υλοποιήση driver για την υποστήριξη της ταμειακής μηχανής RBS EPIA mCR:
1. σαν φορολογικό εκτυπωτή (TAXDEVICE.TAXDEVTYPE) σειριακά και δικτυακά
2. και on line ταμειακή μηχανή (CASHDEVICE.CASHDEVTYPE) σειριακά.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20180202-1155-1-776
Οθόνη λιανικής EDPS
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε οθόνη λιανικής edps, με επιλεγμένη την παράμετρο ''καθαρισμός οθόνης κατόπιν καταχώρησης''.

20180207-1155-1-871
Εργαζόμενοι - Αντιγραφή από τελευταία
Κατά την αντιγραφή εργαζομένου εμφανιζόταν σφάλμα πατώντας το κουμπί [Εισαγωγή στοιχείων πρόσληψης/ΣΣΕ].

20180207-1155-1-907
Αυτόματη Εισαγωγή - Ημερομηνίες αποχώρησης - Νέο interface
Μεγάλωσε το μήκος του πεδίου ημερομηνιών στην εργασία Αυτόματη εισαγωγή (περίπτωση αποχώρησης).

20180209-1155-1-978
Σχετικά έγγραφα cloud
Δεν λειτουργούσε η σύνδεση με cloud χώρους (Google drive, One drive)
Πρέπει στα internet options να γίνουν τα ακόλουθα:
- Στο General, να γίνει delete Browsing History
- Στο Privacy, να μην έχει check το Turn on pop-up blocker
- Στo Content, να γίνει Clear SSL state
Στα compatibility view settings να μην έχουν check τα:
- Display intranet sites in Compatibility view
- Use Microsoft Compatibility lists


20180213-1155-1-1034
'Ομιλος εταιρείων Λογαριασμός λογιστικής
Στο εγκατάσταση με Ομίλους εταιρειών, στα άρθρα λογιστικής με resolver Λογαριασμό Λογιστικής Συναλλασσόμενου ανά εταιρεία, στη γέφυρα έφερνε το λογαριασμό λογιστικής μητρικής εταιρείας και όχι αυτό που έχει οριστεί στο data per company.

20180213-1156-7-28
Αντιγραφή Προδιαγραφής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer προδιαγραφής με προσθήκης Α΄ ύλης.

20180214-1155-1-1069
Παραγωγή αρχείου Ε5.XML
Συμπληρώνονταν λανθασμένα με τιμή 0 τα πεδία ΔΟΥ και Καλλικρατικός δήμος εφόσον ήταν κενά.

20180214-1155-1-1080
Ευρετήριο χρηστών
Διορθώθηκε στο νέο UI το set as default σε ευρετήριο χρηστών, όπου δεν αποθήκευε τους χρήστες.

20180215-1155-7-1114
Ομάδα εταιρειών: Υπολογισμός τιμών κόστους FIFO, LIFO
Σε ομάδα εταιρειών δεν γινόταν υπολογισμός τιμών κόστους, σε εταιρεία εκτός της κύριας με μέθοδο αποτίμησης Fifo / Lifo.

20180220-1155-1-1174
Πεδίο Διάρκεια στις Συναντήσεις
Σε ευρετήριο συναντήσεων ενημερωνόταν λάθος η στήλη ''διάρκεια''.
20180222-1155-1-1220
Θεωρημένο βιβλίο αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' του θεωρημένου βιβλίου αποθήκης.

20180222-1155-1-1231
Μαζικός μετασχηματισμός
Στο νέο UI η εργασία ''Εκτέλεση μετασχηματισμών'' δεν εκτελούνταν με αποτέλεσμα να μην μετασχηματίζονται μαζικά τα παραστατικά.

20180222-1155-7-1234
Παραστατικά αγορών
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αλλαγή συναλλασσόμενου σε παραστατικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: