Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11429

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210419-1155-1-2027
Υποβολή ΑΠΔ
Στην υποβολή ΑΠΔ για εργαζόμενο με το πρόγραμμα 9-100.000 νέων θέσεων εργασίας, από Μάρτιο και έπειτα εμφανίζεται το ποσό επιδότησης με διάσπαση σε ασφαλισμένο και εργοδότη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210423-1155-1-2144
Δώρο Πάσχα
Σε Δώρο Πάσχα τεκμαρτού εργαζόμενου που δεν έχει κανονικό ΔΠ και έχει μόνο Συν-εργασία υπολογίζεται μόνο Τεκμαρτό ΔΠ Συνεργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: