Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

Έκδοση 5.00.521.11430

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190419-1155-2-1293
Διαγραφή τρόπου πληρωμής
Δεν είναι δυνατή πλέον η διαγραφή τρόπου πληρωμής, που έχει χρησιμοποιηθεί σε Παραστατικό.

20191213-1155-1-4061
Στήλες γραμμών πωλήσεων - εναλλακτικές τιμές
Στις στήλες γραμμών Παραστατικών πωλήσεων είναι πλέον διαθέσιμα όλα τα πεδία εναλλακτικών τιμών χονδρικής και λιανικής 1-12.

20200515-1155-2-1762
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο Ιστορικό μετασχηματισμών προστέθηκε το πεδίο 'Ακυρωμένο' στις στήλες του grid, καθώς και στο γράφημα.

20200805-1155-2-3066
Εικόνα Ενεργειών
Στα πρόσθετα πεδία του pivot της 'Εικόνας Ενεργειών', προστέθηκε η 'Διάρκεια' όπου υπολογίζει τη διάρκεια των ενεργειών συμπεριλαμβάνοντας και λεπτά.

20200918-1155-2-3527
Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας
Προστέθηκε νέα εργασία στο κύκλωμα μισθοδοσίας με την ονομασία "Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας" η οποία δημιουργεί τις αντίστοιχες περιόδους που απαιτούνται και εκτελεί τους υπολογισμούς για την αποχώρηση εργαζομένου. Στον διάλογο της εργασίας περιλαμβάνονται όλα τα απαραότητα πεδία για την εκτέλεση της εργασίας.

20201207-1155-2-4942
Υπόλοιπα Αδειών
Στην εκτύπωση Στατιστική Αδειών προστέθηκαν επιπλέον στήλες με τις δικαιούμενες ημέρες αδείας εως 31/12 και αντίστοιχα υπολοίπου έως 31/12.

20201230-1155-2-5341
Επιλογή εναλλακτικού κωδικού
Στον selector εναλλακτικού κωδικού στις γραμμές Παραστατικών, προστέθηκαν οι στήλες 'Τιμή χονδρικής' & 'Τιμή λιανικής'.

20210226-1155-2-1030
Στατιστικής αδειών
Προστέθηκε η εκτύπωση 'Στατιστική αδειών' στο HR.

20210402-1155-2-1659
«Ημερομηνία 1ης καταβολής» στον υπολογισμό δόσεων
«Προστέθηκε το πεδίο ‘Ημερομηνία 1ης καταβολής’ στις Συμβάσεις με Τύπο ‘Περιοδική καταβολή’. Αφού συμπληρωθεί, υπολογίζονται βάσει αυτού οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων στις γραμμές της Σύμβασης, ενώ λαμβάνονται υπόψη και: 1) η Ημερομηνία 1ης δόσης, 2) το Βήμα δόσεων που έχει δηλωθεί στον Τύπο της Σύμβασης.»

20210407-1155-1-1754
Εγγυοδοσίες & Μετασχηματισμός
Προστέθηκε η παράμετρος 'Ανάλυση εγγυοδοσίας' στους διαλόγους μετασχηματισμού κι επεξεργασίας Παραστατικών. Σε περίπτωση που επιλεχθεί 'ΝΑΙ' κι ο τύπος του τελικού Παραστατικού έχει ομοίως τσεκαρισμένη την παράμετρο 'Ανάλυση εγγυοδοσίας', τότε το είδος θα αναλυθεί στα είδη εγγυοδοσίας του.

20210407-1155-2-1747
Προσαρμογή πλάτους στηλών στις εκτυπώσεις ανά Χ/Μ
Στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.' προστέθηκε στις ερωτήσεις το 'Πλάτος πεδίων'.

20210413-1155-2-1889
Τμήμα στις ενέργειες εργαζομένων
Στις ενέργειες εργαζομένων [SOPRSNLEAVE] συμπληρώνεται αυτόματα το τμήμα του [DEPART] του εργαζόμενου.

20210413-1155-2-1892
Ημερολόγιο εργασίας - οργανωτική μονάδα
Στο ημερολόγιο εργασίας προστέθηκε ως φίλτρο η οργανωτική μονάδα του στελέχους.

20210421-1155-2-2069
Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων παγίων
Προστέθηκε το flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων' στο 'Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων' παγίων.

20210423-1155-2-2138
Εκκρ.Παραγγελίες Πωλήσεων
Στις εκκρεμείς παραγγελίες ειδών μέσω των σχετικών εργασιών, προστέθηκε η ημερομηνία φόρτωσης.

20210423-1155-2-2145
Στατιστική αδειών
Προστέθηκε φίλτρο στην εκτύπωση Στατιστική αδειών "ενεργά" πρόσωπα [ISACTIVE=1] με default τιμή "Ναι".

20210426-1155-2-2156
Στήλες γραμμών - εναλλακτικές τιμές
Στις στήλες γραμμών Παραστατικών Αγορών είναι πλέον διαθέσιμα όλα τα πεδία εναλλακτικών τιμών Χονδρικής και Λιανικής 1-12.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191231-1155-1-4192
ΑΠΔ - επαναπρόσληψη
Σε περιπτώσεις που γινόταν επαναπρόσληψη του εργαζόμενου μέσα στον ίδιο μήνα δεν εμφανίζονταν σωστά οι ημερομηνίες στην ΑΠΔ.

20210302-1155-1-1085
Μισθωτόςμηχανικός με Συν-εργασία
Σε μισθωτό μηχανικό με Συν-εργασία όλο το μήνα που υπολογίζονταν κρατήσεις πρόνοιας και επικουρικής, δεν γινόταν απεικόνισή τους στην ΑΠΔ.

20210311-1155-1-1254
Έκδοση τιμολογίων Δόσεων
Δεν δημιουργούνταν Παραστατικά δόσεων μέσω της σχετικής εργασίας, σε περίπτωση θερινής χρήσης.

20210326-1155-1-1523
Αξιολογήσεις - Ευρετήριο με ανάπτυξη απαντήσεων
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα ευρετήρια αξιολογήσεων [HRCUSNAIRE με ανάπτυξη σε απαντήσεις ερωτηματολογίου [HRCUSANSWER].

20210402-1155-1-1645
ΑΠΔ - αποχώρηση και επαναπρόσληψη στον ίδιο μήνα
Στην περίπτωση όπου στον ίδιο μηνα γινόταν αποχώρηση και επαναπρόσληψη και είχε υπολογιστεί μισθοδοσία με 2 νέες περιόδους πχ Μαρτιος Α και Μαρτιος Β, στο αρχείο ΑΠΔ στις αναλυτικές εγγραφές και των 2 διαστημάτων δεν γινόταν σωστή απεικόνιση των ημερομηνιών απασχόλησης.

20210408-1155-1-1767
Χρηματικός λογαριασμός σε εξόφληση γραμματίου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο ενημερωνόταν λάθος χρηματικός λογαριασμός στις Πράξεις αξιογράφων και συγκεκριμένα σε κίνηση εξόφλησης, οταν η κατηγορία αξιογραφου ήταν γραμμάτιο.

20210408-1155-1-1775
myDATA
Στον browser των εγγραφών myDATA προστέθηκε η αποσύνδεση και διαγραφή εγγραφών.

20210412-1155-1-1852
Άδειες - Καταχώριση άδειας σε ώρες
Εάν ο τύπος άδειας είναι σε ώρες, τότε ελέγχεται εάν στο πεδίο 'Ημερομηνία έως' υπάρχει συμπληρωμένη ώρα.

20210413-1155-1-1874
Πρόταση εξυπηρέτησης/ Χειροκίνητη μεταβολή ποσοτήτων
Κατά την αλλαγή της επίδοσης στην εργασία 'Πρόταση εξυπηρέτησης' σε περισσότερα του ενός Παραστατικά, γινόταν εξυπηρέτηση της πρώτης παραγγελίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η manual αλλαγή της επίδοσης.

20210416-1155-1-1956
Quickview
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή QuickViews / Εικόνα είδους, στην πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών.

20210419-1155-1-1997
Καρτέλα πελάτη με ανάλυση αξιογράφων
Στην εκτύπωση 'Καρτέλες με ανάλυση αξιογράφων' επιλέγοντας το φίλτρο 'Ανάλυση ταμειακών συναλλαγών', δεν εμφανιζόταν ορθά είσπραξη με 2 αξιόγραφα.

20210419-1155-1-2022
Δραστηριότητα έργου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή 'Μέρος της' στα στοιχεία δραστηριότητας των έργων.

20210419-1155-1-2026
Στήλες γραμμών - conditional formatting
Δεν εφαρμόζονταν ορθά τα 'Conditional Formatting' τα οποία είχαν οριστεί στις στήλες των γραμμών παραστατικών.

20210420-1155-1-2030
Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData.xml)
Κατά την Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData.xml) η αξία ΦΠΑ συμπληρωνόταν με περισσότερα από 2 δεκαδικά στο παραγόμενο XML.

20210421-1155-1-2074
Διαγραφή πιστωτικών αγορών
Δεν εμφανίζονταν τα προς διαγραφή Παραστατικά, στην εργασία 'Διαγραφή πιστωτικών' από το κύκλωμα των αγορών.

20210421-1155-1-2079
Μεταβολή ειδικών συναλλαγών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη μεταβολή καταχωρημένου Παραστατικού ειδικής συναλλαγής.

20210421-1155-1-2084
Μηνύματα - υπέρβαση μεγέθους
Σε περίπτωση υπέρβασης επιτρεπτών χαρακτήρων κατά την καταχώρηση μηνύματος, εμφανίζεται πλέον σχετικό μήνυμα: ''Το μήνυμα δεν μπορεί να αποσταλεί. Υπέρβαση ανώτατου αριθμού χαρακτήρων''.

20210422-1155-1-2111
Έντυπο Φ5 / Υποκαταστήματα
Κατά τον υπολογισμό των εντύπων Φ4 & Φ5 σε περίπτωση που υπήρχαν καταχωρημένα παραστατικά σε συναλλασσόμενο ο οποίος είχε διαφορετικά υποκαταστήματα στην ίδια χώρα, οι εγγραφές αναλύονταν σε διαφορετική γραμμή.

20210423-1155-1-2121
Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την παραγωγή κωδικών ΕΑΝ από Παραστατικό αγοράς.

20210423-1155-1-2130
Υπόλοιπο από μεταφορά σε κινήσεις παρτίδων
Δεν εμφανιζόταν ορθά το από μεταφοράς υπόλοιπο των παρτίδων, στην καρτέλα κινήσεων παρτίδων.

20210426-1155-1-2160
ΑΠΔ - σπαστά διαστήματα αναστολής και συνεργασίας
Διορθώθηκε η απεικόνιση εισφορών στην ΑΠΔ για εργαζόμενο με σπαστά διαστηματα αναστολής και συνεργασιας και αμοιβή άνω του πλαφόν.

20210426-1155-1-2168
Αρχείο ΦΜΥ με αρνητικό ποσό 0.29 λεπτών λόγω αναστολής
Όταν σε γραμμή με κωδικό αμοιβών 1 δεν υπάρχει αξία καθαρών αμοιβών, αλλά υπάρχει αξία αναστολής, τότε μηδενίζονται τα πεδία: RETEXVAT (Κρατήσεις) και NETVAL (Καθαρές αμοιβές).

20210427-1155-1-2189
Κατάσταση στις αξιολογήσεις
Η μεταβολή ολοκληρωμένης αξιολόγησης άλλαζε την κατάστασή της.

20210505-1155-1-2259
Μεταφορά είδους δαπάνης κατά το μετασχηματισμό
Κατά το Μετασχηματισμό Παραστατικών, δεν μεταφερόταν στις γραμμές, το πεδίο 'Είδος δαπάνης'.

20210505-1155-1-2280
Υπολογισμός εισφορών σε Συνεργασία
Διορθώθηκε ο υπολογισμός εισφορών για την περίπτωση εργαζόμενου που υπερέβαινε το ανώτατο όριο αποδοχών και συμμετείχε στον μηχανισμό Συνεργασία.

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11429

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210419-1155-1-2027
Υποβολή ΑΠΔ
Στην υποβολή ΑΠΔ για εργαζόμενο με το πρόγραμμα 9-100.000 νέων θέσεων εργασίας, από Μάρτιο και έπειτα εμφανίζεται το ποσό επιδότησης με διάσπαση σε ασφαλισμένο και εργοδότη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210423-1155-1-2144
Δώρο Πάσχα
Σε Δώρο Πάσχα τεκμαρτού εργαζόμενου που δεν έχει κανονικό ΔΠ και έχει μόνο Συν-εργασία υπολογίζεται μόνο Τεκμαρτό ΔΠ Συνεργασία.

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11428

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210114-1155-2-184
Τύπος και κατηγορία χαρακτηρισμού myDATA σε στήλες Παραστατικών
Στις στήλες γραμμών των ειδικών συναλλαγών, προστέθηκαν τα πεδία 'Τυπος χαρακτηρισμού' & 'Κατηγορια χαρακτηρισμού' myDATA.

20210305-1155-2-1163
Αναλυτική εκτύπωση αρχείου ΕΔΟΕΑΠ
Προστέθηκε στο αρχείο ΑΚΑ-ΕΔΟΕΑΠ νέα αναλυτική εκτύπωση αρχείου επικουρικού ταμείου ΕΔΟΕΑΠ όπως η αναλυτική εκτύπωση ΑΠΔ

20210310-1155-2-1232
Απογραφή σε καρτέλα παρτίδων
Στην εκτύπωση 'Καρτέλα παρτίδων', προστέθηκε η απογραφή.

20210311-1155-1-1256
Κόστος σε πολλαπλά έργα από γραμμές παραστατικών
Προστέθηκε στις Καμπάνιες marketing στο tab 'Απολογισμός' ο διάλογος 'Στοιχεία από' με τιμές 'headers Παραστατικών' & 'γραμμές Παραστατικών' για τον υπολογισμό των εσόδων & εξόδων. Ο διάλογος προστέθηκε και στην εκτύπωση 'CRM Απολογισμός marketing'.

20210312-1155-2-1270
Φόρμες επαίνων
Προστέθηκε ενότητα φορμών εκτύπωσης για το νέο object <Έπαινοι> του HR.

20210312-1155-2-1294
Άδειες - Μεταφορά στη μισθοδοσία
Προστέθηκε στο HR η εργασία 'Μεταφορά αδειών από HR' όπως και στο δεξί κλικ στο αρχείο εργαζομένων.

20210323-1155-2-1442
Εξαγωγή ανάλυσης χαρακτηριστικών
Στο Series 5 UI, δόθηκε δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων της ανάλυσης χαρακτηριστικών με δεξί κλικ.

20210329-1155-2-1544
Δημιουργία εναλλακτικών κωδικών (barcode) από παραλαβές
Προστέθηκε η εργασία 'Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ' στο δεξί κλικ των παραστατικών αγορών.

20210405-1155-2-1687
Εργαζομένοι σε αναστολή στο Αρχείο ΦΜΥ
Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των εργαζομένων στο Αρχείο ΦΜΥ, οι οποίοι έχουν τεθεί όλο το μήνα σε αναστολή, με τον κωδικό αμοιβών 1 Τακτικές Αποδοχές και χωρίς την απεικόνιση αποδοχών, εισφορών, φμυ κλπ

20210407-1155-2-1735
Συμβάσεις αλλοδαπών για taxis
Δεν δημιουργούνταν ορθά συμβάσεις συναλλασσόμενων εξωτερικού, για την αποστολή xml αρχείου στο taxis.

20210408-1155-1-1771
Στοιχεία παράδοσης σε μετασχηματισμό
Στο διάλογο του μετασχηματισμού, προστέθηκε η ερώτηση 'Διατήρηση στοιχείων παράδοσης' του αρχικού Παραστατικού.

20210409-1155-2-1795
Κατάσταση λογιστικής
Στην εκτύπωση 'Κατάσταση λογιστικής' των συναλλασσόμενων, προστέθηκε η στήλη ''Παραστατικό''.

20210412-1155-1-1825
Επιλογή πεδίων στο σχεδιασμό στηλών
Στις στήλες γραμμών Παραστατικών πωλήσεων, αγορών, αποθήκης & σύνθεσης, είναι διαθέσιμα πλέον τα πεδία 'Ελάχιστο' & 'Μέγιστο όριο'.

20210414-1155-2-1923
Μισθοδοτική κατάσταση (συνοπτική)
Προστέθηκε η εκτύπωση "Συνοπτική μισθοδοτική κατάσταση".

20210414-1155-2-1924
Σχετικά έγγραφα σε παραστατικά σύνθεσης
Στα Παραστατικά σύνθεσης δόθηκε δυνατότητα σχετικών εγγράφων μέσω των σχετικών εργασιών.

20210415-1155-2-1931
Βιβλίο απογραφών ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση 'Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ.' προστέθηκε η ερώτηση 'Α.Χ. με υπόλοιπο'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210311-1155-1-1264
Μεικτό κέρδος έργου
Δεν υπολογιζόταν ορθά το μεικτό κέρδος στα οικονομικά στοιχεία έργου, σε περίπτωση που στο παραστατικό υπήρχαν μόνο γραμμές υπηρεσιών.

20210322-1155-1-1424
MyData - εγγραφές εξόδων
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν εγγραφή εξόδου στο myDATA live στον tab χαρακτηρισμοί, ενώ δεν θα έπρεπε.

20210330-1155-1-1601
Εγκρίσεις παραστατικών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορούσε χρήστης να μεταβάλει παραστατικό, το οποίο είχε εγκριθεί (από σενάριο έγκρισης).

20210402-1155-1-1671
Τιμοκατάλογοι αγορών
Βελτιώθηκε ο χρόνος καταχώρησης των τιμοκαταλόγων.

20210405-1155-1-1683
Template σε εισπράξεις πελατών
Κατά την επιλογή αποθηκευμένου template στις εισπράξεις πελατών, δεν συμπληρωνόταν ορθά το ταμείο του παραστατικού από το template.

20210405-1155-1-1692
Παρ/κά σύνθεσης αποθήκης
Σε καταχωρημένο Παραστατικό σύνθεσης με επιλεγμένη τη σύνθεση κωδικού Παραστατικού, σε περίπτωση που γινόταν αποεπιλογή της, τότε δεν ήταν δυνατή η μεταβολή του κωδικού Παραστατικού.

20210405-1155-1-1694
Οντότητα σε Παραστατικό παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την συμπλήρωση οντότητας σε Παραστατικό παγίου, σε περίπτωση που στην κίνηση είχε επιλεχθεί η συμμετοχή ΦΠΑ στην αξία κτήσης.

20210406-1155-1-1701
Αρχείο ΕΑΠ
Εφόσον μια κράτηση έχει τιμή '0' δεν απεικονίζεται καθόλου στο αρχείο.

20210406-1155-1-1719
SOCASHCLS - ελεύθερη εκτύπωση
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του selector, σε ελεύθερη εκτύπωση σε πεδίο τύπου ερώτηση με editor τον πίνακα SOCASHCLS.

20210407-1155-1-1731
Φάκελοι υπηρεσιών -Υπόλοιπα ανά ΑΧ
Δεν έκλεινε ορθά το παράθυρο 'Υπόλοιπα ανά Α.Χ.' που επιλεγόταν με δεξί κλικ στις γραμμές των φακέλων υπηρεσιών.

20210407-1155-1-1750
Πρότυπα δεδομένα στην Εκτύπωση Ισοζυγίου
Κατά την επιλογή αποθηκευμένου template στην εκτύπωση ισοζυγίου λογιστικής, δεν αποθηκεύονταν ορθά τα είδη των λογαριασμών στη καρτέλα ''Ειδικές ερωτήσεις''.

20210407-1155-1-1752
Κατάσταση εγγραφής myData
Κατά τη διαγραφή ακυρωτικού Παραστατικού, δεν άλλαζε η κατάσταση του αρχικού παραστατικού σε 'Κανονική' στις εγγραφές myDATA.

20210409-1155-1-1786
Υπόλοιπα ανά ΑΧ
Το φίλτρο 'Έως ημερομηνία' στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα ανά Α.Χ.' δεν υπολόγιζε ορθά τη χρήση, σε περίπτωση που είχε δοθεί διαφορετική της login.

20210409-1155-1-1789
Yποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών
Διορθώθηκε η υποβολή ΑΠΔ για εργαζόμενο που είχε ορισθεί στην καρτέλα του ότι εντάσσεται σε οικοδομοτεχνικό έργο στο οποίο έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία user IKA και password IKA του εργολάβου.

20210409-1155-1-1800
Απαιτήσεις Παραγγελιών ανά Χ/Μ
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις παραγγελιών (αναλυτικά)'' από το κύκλωμα της παραγωγής, δεν εμφανίζονταν ορθά τα χαρακτηριστικά των ειδών σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί το σχετικό flag (Ανάλυση χαρακτηριστικών), στις ερωτήσεις.

20210409-1155-1-1812
Άρθρο λογιστικής με λογαριασμό τάξεως
Διορθώθηκε μήνυμα σφάλματος που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση άρθρου λογιστικής, όταν συμμετείχε λογαριασμός τάξεως με συμπληρωμένο ΑΦΜ.

20210412-1155-1-1819
Εκτύπωση παραστατικού με ψηφιακή υπογραφή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση παραστατικού, το οποίο περιείχε ψηφιακή υπογραφή.

20210412-1155-1-1828
Template σε ειδικές συναλλαγές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure & client/server, κατά την επιλογή template.

20210412-1155-1-1841
Ανάλυση ημερών ανά έργο/φάση (οικοδομοτεχνικά)
Στο αρχείο ΑΠΔ δεν ενημερώνονταν σωστά τα ημερομηνιακά διαστήματα που είχαν δηλωθεί για τον εργαζόμενο στην Ανάλυση ημερών ανά έργο/φάση σε οικοδομοτεχνικό έργο.

20210412-1155-1-1842
Υπολογισμός εισφορών με ανώτατο όριο
Οι εισφορές δεν υπολογίζονταν στο ανώτατο όριο αλλά στο σύνολο των αποδοχών.

20210412-1155-1-1843
Στατιστική χρεοπιστώσεων
Δεν εμφανιζόταν ορθά η ομάδα συναλλασσόμενου στη Στατιστική χρεοπιστώσεων.

20210412-1155-1-1861
Αρχείο ΕΑΠ
Στο αρχείο ΕΑΠ το πεδίο period month παίρνει πλέον την τιμή μήνα 1 έως 12 από τον μήνα υπολογισμού της περιόδου.

20210413-1155-1-1867
Ιστορικό πωλήσεων υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο ιστορικό πωλήσεων υπηρεσιών.

20210413-1155-1-1875
Δημιουργία αρχείου ΕΑΠ
Κατά την δημιουργία αρχείου ΕΑΠ εφόσον ο ίδιος εργαζόμενος υπήρχε σε άλλη εταιρεία με ίδιο κωδικό και ίδια σταθερά στοιχεία και έχει υπολογισμένη μισθοδοσία για την ίδια περίοδο εμφανιζόταν 2 φορές μέσα στο αρχείο με τα δεδομένα και της μιας και της άλλης εταιρείας.

20210413-1155-1-1876
Εγκατάσταση γραμμών σε Μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών με υπηρεσίες, δεν μεταφερόταν η εγκατάσταση των γραμμών, στο νέο παραστατικό.

20210413-1155-1-1895
myCustomer σε client/server
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή της 'Υπηρεσίας myCustomer' όταν ο Application Server εκτελούνταν ως Service.

20210414-1155-1-1912
Τριγωνική Πώληση
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν το flag 'Τριγωνική' στην καρτέλα Διεθνείς συναλλαγές των Παραστατικών Πωλήσεων.

20210414-1155-1-1919
Έναρξη αποθήκης
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στην εργασία 'Έναρξη αποθήκης', έχοντας επιλέξει την 'Προσθήκη απογραφής'.

20210415-1155-1-1950
Δημιουργία αρχείου συμβάσεων
Κατά τη δημιουργία αρχείου συμβάσεων, η εργασία ενημερώνει πλέον το πεδίο 'Al2c1' από το login έτος.

20210416-1155-1-1971
Ανηγμένη τιμή στο Ιστορικό πωλήσεων
Δεν εμφανιζόταν ορθά η ανηγμένη τιμή των ειδών, στο ιστορικό πωλήσεων.

20210416-1155-1-1983
Συνάρτηση ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Δεν επέστρεφε τις ημερομηνίες των μισθολογικών στοιχείων στην περίπτωση χρήσης αθροιστή.

20210419-1155-1-1986
Μαζική αλλαγή τιμών
Κατά τη μαζική αλλαγή τιμών (Δεξί κλικ επί του είδους) σε ευρετήριο ειδών αποθήκης, δεν εμφανιζόταν ορθά οι τιμές των ειδών βάσει παραμετροποίησης.

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11427

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190227-1156-7-24
Ενημέρωση προβλέψεων
Στις εργασίες ''Ενημέρωση προβλέψεων'' αγορών & πωλήσεων, προστέθηκε ο αποθηκευτικός χώρος.

20191022-1155-1-3349
Δρομολόγιο και μεταφορέας ανά εταιρεία
Στα στοιχεία συναλλασσόμενων ανά εταιρεία, προστέθηκαν τα πεδία ''Δρομολόγιο'' & ''Μεταφορέας''.

20200228-1155-2-851
Αλλαγή κατάσταση στις αξιολογήσεις
Όταν ολοκληρώνεται ή ακυρώνεται μια αξιολόγηση ενημερώνεται αντίστοιχα το πεδίο "κατάσταση" στο object "HRCUSNAIRE".

20201021-1155-2-4076
Προμήθειες πωλητών και ανενεργοί κανόνες
Δημιουργήθηκε νέα εργασία ''Διαγραφή ανενεργών προμηθειών'' όπου πραγματοποιείται διαγραφή των προμηθειών πωλητών οι οποίες έχουν ανενεργό κανόνα.

20201119-1155-2-4608
Εξοδολόγιο - Αίτηση εξοδολογίου
Προστέθηκε σενάριο ροής έγκρισης και δυνατότητα καταχώρησης αιτούμενων δαπανών.

20201230-1155-2-5334
Ενημέρωση φυσικής απογραφής
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής'' η τιμή του πεδίου ''Ημερομηνία εισαγωγής,INSDATE'', ενημερώνεται με την ώρα ''εκτέλεσης΄΄ της εργασίας.

20210211-1155-1-718
Δημιουργία Πιστωτικών έκπτωσης
Βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' της εργασίας ''Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης''.

20210216-1155-2-821
Εκτύπωση καρτέλας συν\νου από τη λογιστική
Δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης κινήσεων συναλλασσόμενου, από τις γραμμές άρθρου λογιστικής.

20210226-1155-2-1036
Εκτύπωση φόρμας με ερωτήσεις στα στελέχη
Προστέθηκε η εργασία "Εκτύπωση φόρμας με ερωτήσεις" στο δεξί κλικ του στελέχους(PRSNIN).

20210301-1155-2-1076
Άδεις στο ημερολόγιο εργασίας
Στο ημερολόγιο εργασίας εμφανίζονται και οι άδειες με κατάσταση ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη.

20210304-1155-2-1132
Κέντρα κόστους αναλυτικά και συνοπτικά
Στην εκτύπωση κέντρα κόστους αναλυτικά και συνοπτικά, εμφανίζονται στο τέλος τα Γενικά σύνολα όλων των ΚΚ.

20210310-1155-2-1237
Φίλτρα ευρετηρίου αξιολογήσεων
Προστέθηκαν φίλτρα στο default ευρετήριο αξιολογήσεων για
Αξιολογούμενο, Κύκλο, Μοντέλο, Έναρξη και Λήξη.


20210312-1155-2-1287
Κοινότητα στους υποψήφιους
Το πεδίο κοινότητα [COMMUNITIESM] είναι διαθέσιμο πλέον και στους υποψήφιους [PRSNCANDIDATE].

20210317-1155-2-1331
Ανηγμένη τιμή είδους σε ιστορικό αγορών
Προστέθηκε στα φίλτρα του Ιστορικού αγορών η επιλογή "Ανηγμένη τιμή", που δέχεται τις τιμές ''Ανηγμένη τιμή Τιμολογίου'' & ''Ανηγμένη τιμή Τιμολογίου και έξοδα φακέλου''.

20210317-1155-2-1342
Εκχώρηση ενεχυρίασης
Στην εργασία ''Εκχώρηση αξιογράφων'', προστέθηκε το flag ''Προτεινόμενη τιμή εκχώρησης''.

20210318-1155-1-1363
Ευκαιρίες πώλησης και προσφορά
Στις ευκαιρίες πώλησης κατά την αντιγραφή προσφοράς δεν αντιγράφονταν στην νέα προσφορά οι παρατηρήσεις του παραστατικού.

20210318-1155-2-1371
Έλεγχος ΑΦΜ VIES στην Λογιστική
Ο έλεγχος ''Στοιχεία ΑΦΜ Vies'', προστέθηκε στους λογαριασμούς λογιστικής.

20210319-1155-2-1385
Εξαιρείται από Vies σε αγορές
Προστέθηκε στα παραστατικά αγορών το flag ''Εξαιρείται από Vies'', στη καρτέλα ''Διεθνείς συναλλαγές'', στα δεδομένα intrastat.

20210322-1155-2-1411
Παραμετρικά caption στηλών σε επεξεργασία πίνακα
Εμφανίζονται πλέον τα captions των στηλών ενός πίνακα που είναι παραμετρικά, (π.χ. τα πεδία του πίνακα TRDEXTRA) κατά την επεξεργασία του πίνακα σε επιλογή στο μενού.

20210322-1155-2-1420
Ανάλυση εισφορών σε κέντρα κόστους
Σε περίπτωση που το μισθολογικό στοιχείο αποδοχών (RLCALCELM) της εγγραφής INSMODE = 4 , έχει ανάλυση σε κέντρα κόστους, διαφορετική από την default ανάλυση της περιόδου, τότε το σπάσιμο σε κέντρα κόστους της εγγραφής INSMODE = 4, γίνεται με βάση την ανάλυση του RLCALCELM.

20210323-1155-1-1463
Εγγυοδοσία & έκπτωση στις Αγορές
Στους τύπους των παραστατικών αγορών, προστέθηκε η ''Εγγυοδοσία & έκπτωση'' (Όπως των πωλήσεων), με τιμές ''Συμμετοχή της αξίας άνευ επιμερισμού'', ''Συμμετοχή της αξίας με επιμερισμό'' & ''Άνευ συμμετοχής της αξίας άνευ επιμερισμού''.

20210323-1155-2-1466
Πρότυπα δεδομένα σε email
Κατά την επιλογή πρότυπων δεδομένων σε email, δεν συμπληρωνόνταν το όνομα και θέμα.

20210326-1155-2-1507
Έλεγχος ΑΦΜ στα έντυπα Φ4 & Φ5
Στα έντυπα Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Φ5 & Ενδοκοινοτικές παραδόσεις Φ4, προστέθηκε έλεγχος του ΑΦΜ, μέσω του button ''Vat number validation''.

20210326-1155-2-1521
Αξιολογήσεις - Κατάσταση ενέργειας
Στις αξιολογήσεις ενημερώνεται πλέον και το πεδίο Κατάσταση(στο header).

20210329-1155-2-1542
Επεξεργασία παραστατικών σε ευρετήριο με ανάλυση γραμμών
Σε ευρετήριο που έχει οριστεί να γίνεται ανάπτυξη με γραμμές ειδών, δόθηκε δυνατότητα επεξεργασίας παραστατικών.

20210329-1155-2-1565
Μεταφορά συμβάσεων σε παραστατικό
Κατά την επιλογή ''Σχετικού παραστατικού'' από Σύμβαση, μεταφέρονται πλέον τα πεδία COMMENTS & COMMENTS1.

20210330-1155-2-1583
Πολυγλωσσικά πεδία
Τα πεδία EMPLOYEE.BIRTHPLACE
και IRSDATA.NAME είναι πλέον πολυγλωσσικά.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20200702-1155-1-2585
Υπολογισμός μικτών από καθαρά
Βελτιώθηκε η λειτουργία της εργασίας "Υπολογισμός μικτών από καθαρά" κατά την εκτέλεση σε Client/Server.

20210211-1155-1-735
''Web page'' στα στοιχεία πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyper link ''Web page'' στα στοιχεία πελάτη.

20210218-1155-1-891
Κλείδωμα ημερομηνιών (πολυεταιρικό σχήμα)
Η ''Μεταβολή σε άλλα χρήση'' στους τύπους των παραστατικών, ΄δέχεται πλέον τις τιμές: ''Ναι'', ''Όχι'', ''Ναι με έλεγχο ημερομηνιών''.

20210301-1155-1-1073
Καταχώριση διακιώματος αδείας
Γινόταν διακοπή της λειτουργίας του προγράμματος μετά την εκτέλεση της εργασίας [Καταχώριση διακιώματος αδείας] σε περιβάλλον client server.

20210308-1155-1-1167
Πρόγραμμα Εργασίας
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτέλεσης της εκτύπωσης μισθοδοσίας 'Πρόγραμμα εργασίας'.

20210309-1155-2-1206
Εγγραφές MyData
Κατά τη μεταβολή της ημερομηνίας καταχωρημένου παραστατικού, δεν άλλαζε η αντίστοιχη ημερομηνία στις εγγραφές myDATA.

20210310-1155-1-1230
Καταχώρηση άρθρων λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή γραμμής σε άρθρο λογιστικής, ενώ ο κέρσορας βρισκόταν στη στήλη ΑΦΜ και δεν υπήρχε τιμή στο πεδίο.

20210310-1155-1-1239
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' η εκτύπωση των ειδών, στην εργασία ''Πρόταση εξυπηρέτησης''.

20210316-1155-1-1317
Επανέκδοση με αντιλογισμό
Σε περίπτωση που γινόταν ακύρωση παραστατικού με αντιλογισμό και δεν αποθηκευόταν το παραστατικό, αποθηκευόταν το ακυρωτικό.

20210317-1155-1-1341
Φόρμα Advanced με set με ανάλυση χαρακτηριστικών
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced, δεν εκτυπωνόταν το χρώμα των χαρακτηριστικών, από τον πίνακα VSETGRPQA (ανάλυση set ειδών χαρακτηριστικά).

20210319-1155-1-1391
Ευκαιρίες Πώλησης & Αντιγραφή Προσφοράς
Κατά την αντιγραφή προσφοράς σε ευκαιρία πώλησης, δεν αποθηκευόταν η νέα προσφορά.

20210319-1155-1-1399
Έμβασμα με γέφυρα εσ-εξ και resolver εξόδου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση εμβάσματος με γέφυρα στα έσοδα έξοδα, σε περίπτωση που είχε οριστεί μόνο resolver εξόδων.

20210319-1155-1-1402
Υπολογισμός εισφορών
Γινόταν λανθασμένος υπολογισμός εισφορών σε περίπτωση bonus με διάστημα μεγαλύτερο του μήνα.

20210322-1155-1-1414
Καταχώρηση φυσικής απογραφής με τιμή αντικατάστασης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό φυσικής απογραφής που χρησιμοποιούσε τιμή αντικατάστασης των ειδών.

20210322-1155-1-1427
Tιμές χονδρικής & λιανικής σε είδη με χαρακτηριστικά
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν ορθά η ανάλυση χαρακτηριστικών ειδών, από τις τιμές χονδρικής & λιανικής.

20210322-1155-1-1433
Αντιγραφή από τελευταία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή παραστατικού σύνθεσης, το οποίο είχε δημιουργηθεί έμμεσα από παραστατικό πώλησης.

20210322-1155-1-1435
Παραστατικό πώλησης με παραστατικό σύνθεσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή της ποσότητας σε είδος παραστατικού πώλησης, το οποίο είχε δημιουργήσει παραστατικό σύνθεσης.

20210322-1155-2-1436
Υπολογισμός αναδρομικών σε ήδη υπολογισμένη περίοδο
Σε περίπτωση υπολογισμού αναδρομικών και απόδοσης τους σε ήδη υπολογισμένη περίοδο, εμφανιζόταν σφάλμα όταν στην περίοδο απόδοσης περιλαμβανόταν και κάποιο ποσό πχ bonus με διάστημα αναφοράς που περιλαμβάνεται στις αναδρομικές περίοδους.

20210324-1155-1-1475
Περιγραφή αρχείου CST
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν ορθά η περιγραφή ενός cst αρχείου, ύστερα από την εισαγωγή του σε βάση.

20210324-1155-1-1498
Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων
Στο Συγκεντρωτικό βιβλίο Λογιστικών προτύπων παγίων, προστέθηκε το flag ''Συμμετοχή πωληθέντων παγίων''.

20210324-1155-3-1487
Εκτύπωση Κατάσταση Ελέγχου Παγίου
''Εκτελώντας'' την εκτύπωση ''Κατάσταση ελέγχου παγίων'', δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα.

20210325-1155-1-1502
Υπηρεσίες χωρίς κατηγορία myDATA
Σε είδη, υπηρεσίες και πάγια παραστατικού, τα οποία δεν έχουν κατηγορία myDATA, δεν ενημερώνεται πλέον η κατηγορία χαρακτηρισμού.

20210326-1155-1-1503
Αξία έκπτωσης 1 στις γραμμές υπηρεσιών
Στη καρτέλα των υπηρεσιών σε παραστατικά αγορών, δεν μπορούσε να προστεθεί στις στήλες γραμμών, το πεδίο ''Αξία έκπτωσης 1'' με δεξί κλικ.

20210329-1155-1-1548
Ενημέρωση του εντύπου Ε8 από σειρά ενεργειών
Κατά τη εκτέλεση ενημέρωσης του εντύπου Ε8 με επιλεγμένη σειρά, εμφανίζονταν μόνο γραμμές για τις ενέργειες της επιλεγμένης σειράς.

20210329-1155-1-1560
Ταμείο χωρίς όριο πλαφόν
Αν το ασφαλιστικό ταμείο ήταν χωρίς όριο πλαφόν τότε δεν εμφανιζόταν Μισθολογικό στοιχείο στην ανάλυση εισφορών.

20210329-1155-1-1563
Αντιγραφή εγγραφής από την τελευταία
Κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή παραστατικού ειδικής συναλλαγής, δεν μεταφερόταν ορθά το νόμισμα.

20210330-1155-1-1578
Μεταφορά s/n είδους από φάκελο υπηρεσιών
Κατά την αποστολή φακέλου υπηρεσιών σε πελάτη, δεν μεταφερόταν στις γραμμές το Serial number.

20210330-1155-1-1593
2 κανόνες για την Έκτακτη υπερωρία
Εμφανιζόταν σφάλμα καταχώρισης της ενέργειας στην περίπτωση υπερωρίας που γίνεται έκτακτη υπερωρία (λόγω εξαμήνου), ενώ υπήρχε ήδη έκτακτη υπερωρία στην ενέργεια.

20210331-1155-1-1617
Άδειες - Ημερολόγιο αργιών
Στην καταχώριση αίτησης αδείας δεν λαμβανόταν υπόψη το ημερολόγιο αργιών.

20210331-1155-1-1620
Εξαργύρωση κάρτας Bonus με Δωροεπιταγή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εταιρεία ομάδας εταιρειών (εκτός της κύριας), κατά την εξαργύρωση κάρτας Bonus με έκδοση Δωροεπιταγής.

20210331-1155-1-1623
Αξιολογήσεις - Βαθμολογία
Στο σκορ των αξιολογήσεων λαμβανόταν υπόψη και τα βήματα αξιολόγησης που δεν είχαν καθόλου βαρύτητα.

20210402-1155-1-1647
Στήλες ισοζυγίου λογιστικής
Σε σχεδιασμένη εκτύπωση ισοζυγίου λογιστικής, εμφανίζονταν στήλες οι οποίες δεν ήταν επιλεγμένες προς εμφάνιση, κατά την εκτύπωση.

20210402-1155-1-1665
Oνομασία PDF από αυτόματη αρχειοθέτηση
Δεν εμφανιζόταν ορθά η ονομασία αρχείου pdf το οποίο είχε εκτυπωθεί με φόρμα advanced κατά την εκτύπωση.

20210405-1155-1-1672
Δημιουργία σεναρίου B.A.M.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την καταχώρηση νέου σεναρίου B.A.M.

20210405-1155-1-1677
Νέο βήμα σεναρίου B.A.M.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε νέο βήμα καταχωρημένου σεναρίου B.A.M, κατά το δεξί κλικ στο νέο step.

20210405-1155-1-1678
Μεταβλητές σε B.A.M.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή μεταβλητών σε σενάριο B.A.M, εφόσον είχε δημιουργηθεί νέα μεταβλητή τύπου ''υπολογισμός''.

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11426

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190425-1155-2-1356
Μετασχηματισμός
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών πώλησης/αγοράς, μεταφέρεται πλέον ο λογαριασμός 2 των γραμμών.

20190503-1155-2-1392
Είδη/Υπηρεσίες/Συμμετέχοντες σε συνέχεια συνάντησης
Στην οθόνη της συνέχειας ενέργειας, προστέθηκε η επιλογή ''Μεταφορά ειδών/Υπηρεσιών'' στη νέα ενέργεια.

20190916-1155-2-2859
Μαζική αλλαγή τιμών πώλησης
Στο grid της εργασίας "Μαζική αλλαγή τιμών'' από το ευρετήριο των παραστατικών αγορών, προστέθηκαν τα πεδία ''Κωδικός εργοστασίου'', Markup χονδρικής'' & ''Markup Λιανικής''.

20191004-1155-2-3126
SN σε αυτόματα παραστατικά σύνθεσης
Δόθηκε η δυνατότητα να μεταφέρονται τα serial numbers από το παραστατικό πώλησης στο header του παραστατικού σύνθεσης, κατά την αυτόματη δημιουργία του.

20201201-1155-2-4823
Ημερομηνία απόσβεσης παγίου
Κατά τη μεταβολή της ημερομηνίας σε παραστατικό παγίου, εμφανίζεται πλέον μήνυμα: Προσοχή! Πρόκειται να αλλάξει η ημερομηνία του παραστατικού και η ημερομηνία κτήσης των παγίων. Να γίνει επανενημέρωση των ημερομηνιών έναρξης αποσβέσεων.

20201203-1155-2-4869
Φορολογικές - Λογιστικές αποσβέσεις
Στο διάλογο του ευρετηρίου των παραστατικών αποσβέσεων, προστέθηκε η επιλογή ''Κατηγορία απόσβεσης'' για τον διαχωρισμό Φορολογικών - Λογιστικών αποσβέσεων.

20210119-1155-2-244
Retail Pro - Έλεγχος υπολοίπου
Προστέθηκε στις λειτουργίες του S1 Retail Designer, ο έλεγχος υπολοίπου.

20210203-1155-2-561
Συμπύκνωση ειδών και στις 2 ΜΜ
Πραγματοποιείται πλέον συμπύκνωση όμοιων γραμμών ειδών σε παραστατικό και στη δεύτερη μονάδα μέτρησης, εφόσον έχει επιλεχθεί η σχετική παράμετρος στον τύπο και το είδος δεν έχει αυστηρή σχέση μονάδων μέτρησης.

20210225-1155-2-1010
Ενημέρωση τελευταίας τιμής αγοράς
Στις παραμέτρους των αγορών προστέθηκε η ''Επανενημέρωση τιμών κατόπιν διαγραφής''.

20210301-1155-2-1055
Γέφυρα λογιστικής παραστατικών αποθήκης
Προστέθηκαν στις γέφυρες λογιστικής παραστατικών αποθήκης, οι resolvers που αφορούν το Είδος ανά εταιρεία των γραμμών κοστολόγησης.

20210301-1155-2-1057
Μειώσεις Αποσβέσεων Χρήσης
Στην εκτύπωση του Συγκεντρωτικού Βιβλίου Παγίων, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής στα πεδία στηλών των ''Μειώσεων Απογραφής'' & ''Μειώσεων Χρήσης''.

20210304-1155-2-1138
Ημερομηνία στις ενημερώσεις HR
Στο GRID των ενημερώσεων (SOHRANNOUNCE), προστέθηκε το πεδίο ADAT01 με περιγραφή "Ημερομηνία" και EDITOR $DT.

20210305-1155-2-1162
Ασφαλιστικά ταμεία Δημοσίου
Προστέθηκε η δυνατότητα κάλυψης ασφαλιστικών ταμείων Δημοσίου, στην λογική των παράλληλων ποσοστών της μερικής απασχόλησης.

20210308-1155-1-1185
Intrastat - φύση συναλλαγής: δείγματα
Κατά τη δημιουργία αρχείου intrastat, σε περίπτωση που η φύση συναλλαγής του παραστατικού είναι''12- Αποστολή ειδών προς έλεγχο ή δειγμάτων'' και η αξία μικρότερη από 0,50 λεπτά, ενημερώνεται με τιμή ''1''.

20210311-1155-1-1253
Κέντρο κόστους στις στήλες των παραστατικών παγίων
Στις στήλες γραμμών παραστατικών παγίων, δόθηκε δυνατότητα προσθήκης του κέντρου κόστους.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150519-1155-7-1663
Import πωλητών σε πελάτες
Κατά το import πωλητών σε πελάτες, σε περίπτωση που σε κάποια εγγραφή δεν υπήρχε πωλητής, γινόταν εισαγωγή του πρώτου πωλητή της λίστας.

20180705-1155-1-4311
Μεταβολή δεδομένων περιόδου - Υπολογισμός καθαρών
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία "μεικτοποίηση καθαρού ποσού μπόνους".

20201228-1155-1-5304
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού
Στην ενημέρωση δαπανών εμπορικού αφαιρούνται πλέον από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, οι εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για τις αποδοχές ΔΧ αναστολής.

20210223-1155-1-948
Τιμολογιακές πολιτικές σε πολυεταιρικό
Στην περίπτωση ομάδας εταιρειών, η συμφωνία για μια εταιρεια "παιδί" πρέπει να εισαχθεί στη σελίδα "Στοιχεία ανα εταιρεία", καθώς μπορεί να διαφέρει ανα εταιρεία. Στα γενικά στοιχεία εισάγεται η συμφωνία που αφορά τη "μαμά" εταιρεία. Bug υπήρχε στο εκτυπωτικό το οποίο διορθώθηκε.

20210225-1155-1-1004
Μετασχηματισμός παραστατικού-δώρο από Τιμολογιακή πολιτική
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού, συμπληρωνόταν δύο φορές το δώρο από τιμολογιακή πολιτική, εφόσον δεν είχε επιλεχθεί η διατήρηση τιμών.

20210225-1155-1-1018
Παραστατικά εσόδων - Δ.απαλλαγής
Προστέθηκε στο σχεδιασμό προβολών παραστατικών εσόδων & εξόδων, το πεδίο ''Δελτίο απαλλαγής''.

20210303-1155-1-1109
Λήψη συνόψεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη λήψη των συνόψεων, δεν εμφανίζονταν τα στοιχεία των προμηθευτών.

20210303-1155-1-1115
Αρχείο εσόδων εξόδων - file type 9
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν ορθά ο κωδικός του συναλλασσόμενου κατά την εξαγωγή file type 9 αρχείου, σε περίπτωση που περιείχε Ελληνικούς χαρακτήρες.

20210305-1155-1-1155
Κατάσταση εγγραφής myData
Κατά τη διαβίβαση παραστατικού μέσω παρόχου, η κατάσταση myDATA έπαιρνε την τιμή "2.Χαρακτηρισμός" αντί "0.Καμία''.

20210305-1155-1-1158
Υποψήφιοι και Draft Entries
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση στοιχείων Α.Φ.Μ στην ενότητα ''Υποψήφιοι και Draft Entries'' του CRM.

20210308-1155-1-1172
Ποσοτικές Εκκρεμότητες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Ποσοτικές εκκρεμότητες'' σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί η ανάλυση χαρακτηριστικών.

20210308-1155-1-1188
Παραστατικό αγοράς ΕΕ
Κατά την καταχώρηση παραστατικού Ευρωπαικής ένωσης, ενημερωνόταν λάθος η διάταξη απαλλαγής myDATA.

20210308-1155-1-1192
Παράμετροι CRM & Προβολές
Στις παραμέτρους CRM, στη καρτέλα ''Λιανικής'' των ευκαιριών πώλησης, δεν εμφανίζονταν οι προβολές λιανικής στις σειρά της προσφοράς.

20210309-1155-1-1194
Πιστωτικά Έκπτωσης - Γεωγραφική ζώνη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Υπολογισμός πιστωτικών'', σε περίπτωση που στη συνθήκη του κανόνα είχε επιλεχθεί η Γεωγραφική ζώνη υποκαταστήματος πελάτη.

20210310-1155-1-1219
Διάταξη Απαλλαγής σε Λογιστική
Κατά την έμμεση δημιουργία λογαριασμού λογιστικής από συναλλασσόμενο με διάταξη απαλλαγής, η διάταξη μεταφέρεται και στον λογαριασμό.

20210310-1155-3-1233
Παράμετροι CRM
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή των παραμέτρων CRM.

20210311-1155-1-1263
Μεταβολή κατηγορίας Mydata
Κατά τη μεταβολή κατηγορίας myDATA σε ευρετήριο ειδών, δεν εμφανιζόταν η κατηγορία ''Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων – εξόδων''.

20210312-1155-1-1284
MyData Μαζική Διαβίβαση συνόψεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά τη μαζική διαβίβαση συνόψεων myDATA.

20210316-1155-1-1318
Κλείδωμα Παραστατικών μετά από διαβίβαση Mydata
Δεν εμφανίζονταν ορθά ''Κλειδωμένα'' παραστατικά, τα οποία είχαν διαβιβαστεί στα myDATA.

20210316-1155-1-1319
Σχεδιασμός import
Στον σχεδιασμό import, δεν μπορούσε να επιλεχθεί το κουμπί ''Επιλογή όλων''.

20210318-1155-1-1370
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν η εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας''.

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11425

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200318-1155-2-1113
Μοναδικότητα SN
Προστέθηκε ο έλεγχος μοναδικότητας SN στα παραστατικά σύνθεσης.

20200421-1155-3-1441
Κωδικός νέας παρτίδας σε παραστατικό αποσύνθεσης
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης στις στήλες γραμμών παραστατικών σύνθεσης, του κωδικού νέας παρτίδας.

20200716-1155-2-2818
"Αξία+ΦΠΑ" (LINEVALPLUSVAT) στις στήλες γραμμών
Το πεδίο ''Αξία + ΦΠΑ'' (LINEVALPLUSVAT), είναι πλέον διαθέσιμο προς επιλογή, σε στήλες γραμμών παραστατικών πωλήσεων.

20201202-1155-2-4853
Μοναδική επιλογή σε νέο παράθυρο
Δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης μίας εγγραφής σε νέο παράθυρο, στα ευρετήρια των ειδών, υπηρεσιών, συναλλασσόμενων κτλ.

20201230-1155-2-5339
Resolver ανά ταμείο για δώρο Χριστουγέννων αναστολής
Προστέθηκαν πεδία resolver για εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη ανά ταμείο που αφορούν το δώρο Χριστουγέννων αναστολής.

20210129-1155-2-477
Επικουρική ασφάλιση μισθωτών Μηχανικών
Ενσωματώθηκε η εγκύκλιος 8 28/1/2021 'Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών'.

20210208-1155-2-636
Μεταφορά έργου στον μετασχηματισμό
Στην οθόνη του μετασχηματισμού, προστέθηκε το flag ''Μεταφορά στοιχείων έργου''. Με την επιλογή ''ΝΑΙ'', μεταφέρεται το έργο, η δραστηριότητα κι η κατηγορία δραστηριότητας.

20210208-1155-2-638
Πεδίο για ΜΑΡΚ σε φόρμες εκτύπωσης
Στις φόρμες εκτύπωσης, προστέθηκε το πεδίο UID (myDATA) MYDATAUID, όπου εμφανίζει την πληροφορία του Μ.ΑΡ.Κ.

20210208-1155-2-644
Κάρτας Αλλαγής σε ήδη καταχωρημένο παραστατικό
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης κάρτας αλλαγής ειδών, σε καταχωρημένο/εκτυπωμένο παραστατικό.

20210209-1155-2-762
Αντιγραφή σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Αριθμητικούς πίνακες
Δόθηκε η δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης στις γραμμές των Αριθμητικών πινάκων και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Στο δεξί κλικ στο grid προστέθηκαν οι επιλογές: αντιγραφή, επικόλληση. Τα πεδία ημ/νιών δεν αλλάζουν στην επικόλληση εάν έχουν τιμή.

20210210-1155-2-711
Επιλογή σύμβασης από Παραστατικά αγορών
Στις σχετικές εργασίες των Παραστατικών αγορών, προστέθηκε η επιλογή σύμβασης.

20210211-1155-1-746
Οικονομικά Στοιχεία Ειδών/ Α.Χ.
Ορίζοντας την παράμετρο ':X.SYS.WHOUSES' ως default value στο φίλτρο των ΑΧ στο πεδίο FBALQUESTIONS.WHOUSESTR στα οικονομικά στοιχεία των ειδών, εμφανίζονται πλέον στοιχεία μόνο για τους αποθηκευτικούς χώρους του login υποκαταστήματος.

20210211-1155-2-719
Όνομα αρχείου ΤΑΥΦΕ
Προσαρμόστηκε η σύνθεση του ονόματος του αρχείου για υποβολή στο ΤΑΥΦΕ.

20210212-1155-2-763
Απαιτήσεις ανά φάκελο εντολών
Στις εκτυπώσεις παραγωγής: ''Απαιτήσεις Φακέλων εντολών'', ''Απαιτήσεις ανά φάκελο εντολών'', ''Απαιτήσεις φακέλων εντολών (ανάλυση ημιετοίμων)'' & ''Απαιτήσεις ανά φάκελο εντολών(ανάλυση ημιετοίμων)'' προστέθηκαν τα φίλτρα 'Εμπορική κατηγορία'(MTRCATEGORY) & 'Ομάδα'(MTRGROUP) του παραγόμενου είδους.

20210212-1155-7-769
6η ημέρας εβδομάδας με άδεια ή ασθένεια
Στις παραμέτρους στελεχών προστέθηκαν τα πεδία:
Σειρές ελέγχου της 6ης ημέρας
Μισθ/κά στοιχεία ελέγχου της 6ης ημέρας
Ο χρήστης συμπληρώνει ένα από τα δύο. Εάν συμπληρώσει και τα δύο, προτεραιότητα έχει το πεδίο "Σειρές ελέγχου της 6ης ημέρας"


20210217-1155-2-852
Τριψήφιος κωδικός τύπου αποδοχών σε ΑΠΔ
Στην Αναλυτική εκτύπωση της ΑΠΔ, ο τύπος αποδοχών εμφανίζεται πλέον με τρία ψηφία.

20210218-1155-2-868
Κατάσταση αιτημάτων
Προσθήκη κατάστασης στην προβολή των αιτημάτων (SOPRSNREQ) δίπλα απο τον χαρακτηρισμό (HR).

20210218-1155-2-874
Ερώτηση για διαγραφή στις υπενθυμίσεις
Κατά τη διαγραφή υπενθυμίσεων (μέσω του pop up παραθύρου), εμφανίζεται πλέον επιβεβαίωση διαγραφής. Θα πρέπει να είναι επιλεγμένη η γενική παράμετρος 'Επιβεβαίωση διαγραφών σε πλέγματα'.

20210218-1155-2-885
Πωλήσεις κατ'είδος και παρτίδες
Στη σχετική εργασία 'Πωλήσεις κατ' είδος', προστέθηκε το Flag 'Ανάλυση σε παρτίδες'.

20210218-1155-2-887
Kαταχώριση δικαιώματος αδείας
Στις 'Λεπτομέρειες' της εργασίας 'Καταχώριση δικαιώματος αδείας', εμφανίζονται τα δικαιώματα που έχουν δημιουργηθεί, καθώς και το πλήθος τους.

20210219-1155-2-896
Ποσό προς απόδοση/ Αρχείο πληρωμών SEPA
Δόθηκε δυνατότητα πολλαπλής επιλογής μισθολογικών στοιχείων για το πεδίο [ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ], στην παραγωγή αρχείου πληρωμών SEPA.

20210222-1155-2-918
Ανάλυση ειδών συναλλακτικής κίνησης πελάτη
Στη συναλλακτική κίνηση των πελατών, είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία 'Κωδικός εργοστασίου' & 'Κωδικός barcode' στο grid των ειδών.

20210222-1155-2-919
Έλεγχος ανάγνωσης ενημερώσεων
Στις γραμμές των ενημερώσεων "SOHRANNOUNCE" εμφανίζεται πλέον το πεδίο "Έχει ενημερωθεί".

20210222-1155-2-923
Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων
Στο Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων, προστέθηκε το Flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων'.

20210222-1155-2-945
HR/ Ευρετήριο στελεχών
Στο δεξί κλικ των ευρετηρίων στελεχών, προστέθηκαν οι εργασίες:
1) Καταχώριση δικαιώματος αδείας
2) Καταχώριση ενημέρωσης.


20210224-1155-2-974
Ευρετήριο ΑΠΔ - πεδία Αναστολής ΔΧ
Στο ευρετήριο αναστολής της ΑΠΔ ενημερώθηκαν τα σχετικά πράσινα πεδία με τις γραμμές της ΑΠΔ με κωδικό ΙΚΑ 116.

20210226-1155-1-1043
Παραστατικά αγορών - Yπηρεσίες
Είναι πλέον διαθέσιμα τα στοιχεία γραμμών υπηρεσιών, στην ενότητα των αγορών (Pop up).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200915-1155-1-3457
Remote Execution
Βελτιώθηκε ο χρόνος 'εκτέλεσης' εκτυπώσεων μέσω Remote Execution.

20201019-1155-1-4029
Κατάσταση Eισφορών Aσφαλιστικών Tαμείων
Στην Κατάσταση εισφορών ασφαλιστικών ταμείων, επιμερίζεται πλέον το ποσό επιδότησης ανά ταμείο.

20210108-1155-1-73
Σχεδιασμός προβολής - πεδίο απο πίνακα παρτίδων
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν δηλωνόταν στις γραμμές ειδών παραστατικού πεδίο από τον πίνακα παρτίδων.
Διορθώθηκε στα object SALDOC, PURDOC, ITEDOC, RETAILDOC.


20210124-1155-1-505
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Διορθώθηκε σφάλμα στην ενημέρωση των ωρών εργασίας κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων περιόδου μισθοδοσίας.

20210203-1155-1-555
Σενάριο B.A.M. με δημιουργία Παραστατικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε σενάριο B.A.M, κατά τη δημιουργία Παραστατικού πώλησης.

20210204-1155-1-569
Αρχείο λογιστικής filetype 7
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή αρχείου file type 7.

20210204-1155-1-589
Κωδικός και περιγραφή έργου σε άρθρο
Σε custom οθόνη άρθρων λογιστικής, δεν εμφανιζόταν ο κωδικός και η περιγραφή του έργου στις γραμμές του άρθρου.

20210204-1155-1-597
Εργασίας 6ης ημέρας σε Κυριακή-Δευτέρα
Διορθώθηκε ο υπολογισμός εργασίας 6ης ημέρας σε περίπτωση που η έναρξη εργασίας ήταν την Κυριακή και η λήξη του ωραρίου ήταν τη Δευτέρα.

20210208-1155-1-626
Αντιγραφή άρθρου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή άρθρου Γενικής με ανάλυση στην αναλυτική λογιστική.

20210209-1155-1-660
myDATA/ Εγγραφές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή όλων των Παραστατικών, στις εγγραφές myDATA.

20210210-1155-1-677
myDATA/ Διαβίβαση Ενοικίου Εσόδου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη Διαβίβαση Σύνοψης Ενοικίου Εσόδου με κωδικό Παραστατικού 8.1.

20210210-1155-1-689
Προσφορά Λιανικής απο Ευκαιρία πώλησης
Στις σειρές Λιανικής ευκαιριών πώλησης, στις παραμέτρους CRM και συγκεκριμένα στην προσφορά, δεν εμφανίζονταν οι σειρές λιανικής, αλλά χονδρικής.

20210211-1155-1-730
Έντυπο Φ4
Δεν γινόταν ορθή αποθήκευση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ4.

20210211-1155-1-741
FFirstHireDateProc/ Μετατροπή σύμβασης με κωδικό 7
Διορθώθηκε η συνάρτηση FFirstHireDateProc(PRSN.PRSN,6,LoginDate) για την περίπτωση μετατροπής σύμβασης με κωδικό 7.

20210211-1155-1-747
Default Ευρετήρια Σε Ομάδες Χρηστών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν οριζόταν default ευρετήριο σε ομάδες χρηστών.

20210212-1155-1-770
Πληρωμές προμηθευτών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή πληρωμής προμηθευτή μέσω των σχετικών εργασιών.

20210215-1155-1-793
Μεταβολή φακέλου σε άλλη χρήση
Έχοντας ενεργοποιημένη την παράμετρο 'Μεταβολή σε άλλη χρήση' στο τύπο φακέλου κοστολόγησης, δεν μπορούσε να κλείσει ο φάκελος σε διαφορετική χρήση.

20210215-1155-1-807
myDATA με χώρα Ελλάδα
Σε περίπτωση που είχε δημιουργηθεί 2 φορές η Χώρα 'Ελλάδα' με διαφορετικό κωδικό, στην εγγραφή myDATA εμφανιζόταν λάθος ο τύπος χαρακτηρισμού.

20210216-1155-1-816
Ευκαιρία Πώλησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μετάβαση από ευκαιρία πώλησης σε 'Παραγγελία λιανικής'.

20210217-1155-1-842
Ενέργειες & Μεταφορά σε Φάκελο
Κατά τη μεταφορά ενεργειών σε φακέλους υπηρεσιών, δεν μεταφέρονταν οι χειριστές των ενεργειών.

20210218-1155-1-880
Ε13 Δήλωση εργοδότη χρήσης μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας
Διορθώθηκε σφάλμα στην δημιουργία-υποβολή του εντύπου Ε13 Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζόμενους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας.

20210219-1155-1-897
Ευρετήριο μεταφορικών μέσων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε φθίνουσα ταξινόμηση του ευρετηρίου μεταφορικών μέσων.

20210219-1155-1-900
Πληρωμές (SEPA) - Επιλογή Τραπεζών πληρωμής
Στην παραγωγή του αρχείου SEPA εμφανίζονται πλέον μόνο οι ενεργές τράπεζες με τον κωδικό τους.

20210219-1155-1-907
Ανεξόφλητα παραστατικά πελατών
Στα Ανεξόφλητα Παραστατικά των πελατών, δεν εμφανιζόταν το υποκατάστημα πελάτη, σε περίπτωση που στον τρόπο αντιστοίχισης, είχε επιλεχθεί ''Αντιστοιχισθέντα μόνο''.

20210222-1155-1-924
myDATA - Δ. Απαλλαγής σε Εσοδα/Εξοδα
Κατά την επιλογή συναλλασσόμενου σε Παραστατικό εσόδου ή εξόδου, δεν συμπληρωνόταν αυτόματα το Δελτίο απαλλαγής του Παραστατικού.

20210223-1155-1-953
Αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα, που εμφανιζόταν κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20210224-1155-1-971
ΑΠΔ δώρου Χριστουγέννων με Συνεργασία
Διορθώθηκαν οι εγγραφές στην ΑΠΔ με τύπο 114 και 115 (με ποσά μόνο στη στήλη Αποδοχές) για εργαζόμενους που ήταν όλο το διάστημα από Μάιο έως Δεκέμβριο σε αναστολή /συνεργασία.

20210226-1155-1-1048
ΑΠΔ/ Περίπτωση Μηχανικού-Υγειονομικού
Διορθώθηκε η απεικόνιση επιδότησης εισφορών Μηχανικών-Υγειονομικών στην ΑΠΔ.

20210301-1155-1-1060
Υπολογισμός βάσει καθαρών
Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό βάσει καθαρών, όταν είχαν δηλωθεί περισσότερα από ένα εισαγόμενα στοιχεία στις παραμέτρους μισθοδοσίας.

20210302-1155-1-1089
Εξαγωγή αρχείου gdata για ΕΕ\ Υποκατάστημα πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την 'Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml)' σε περίπτωση που είχε συμπληρωθεί υποκατάστημα συναλλασσόμενου σε Παραστατικό.